Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Over de werking van de MatriXmethode

De MatriXmethode, hoe werkt deze coachingsinterventie eigenlijk? Door het zien van video’s lijkt het simpel. Toch is het niet eenvoudig.

Sinds ik deze interventie heb ontwikkeld, is het steeds concreter en snelwerkende geworden. Veilig was het al, want de probleeminhoud hoeft niet besproken te worden tijdens een gesprek. Dankzij mijn 1000+ coachingsgesprekken met cliënten van jong tot oud, ongeacht IQ, gebruiken nu duizenden professionals deze praktische handvatten in hun werk. Dat doen ze naast alles dat ze al succesvol inzetten.

In dit artikel krijg je inzichten in:

  • Hoe de methode werkt bij curatief en preventief aanpakken van mentale problemen
  • Uitleg van de werking en bijbehorende modellen
  • Ervaringen
  • Over de training (hbo-niveau) 

Ben je benieuwd? In dit artikel leg ik het uitgebreid uit.

Over de werking van de MatriXmethode

Je kent vast een aantal mensen die je vertellen dat hun hoofd vol zit, dat er niets meer bij kan, dat ze rust willen in hun hoofd. Het zijn zelfs al kinderen die daar last van hebben, naast emotionele issues. Aan de buitenkant zie je het gedrag: druk, teruggetrokken, stil, overdreven of onrustig.

Waarom de MatriXmethode anders is dan andere interventies

Dat deze gesprekstechniek anders is dan andere interventiemethoden, is simpel uit te leggen. In de huidige tijd worden onrustige kinderen, jongeren en volwassenen door anderen vaak beschreven als lastig of onhandelbaar. Als iemands lastig gedrag laat zien aan de buitenkant, moet er aan de binnenkant gewerkt worden. Er staat veel hulp klaar, al dan niet met wachtlijsten, om mensen te helpen om zich minder lastig te gedragen.

Een cliënt van me zei ooit: “In mijn hoofd kan ik het sneller doen dan dat ik het u in woorden zou moeten uitleggen”

Vaak probeert de omgeving het eerst zelf op te lossen. Bijvoorbeeld door iemand gerust te stellen, leuke dingen te doen of ander soort afleiding te zoeken. Als dat niet voldoende werkt, gaat iemand vaak eerst naar de huisarts, de POH-GGZ en vervolgens wordt doorverwezen naar meer specialistische hulp. Het is een heel traject waarin veel adviezen en oefeningen worden meegegeven aan de hulpvragers.

wat is matrixmethode ingrid stoop

De persoon met een hulpvraag is zelf de probleemeigenaar én de probleemoplosser

Iemand met een gerichte hulpvraag weet als geen ander hoe iets zelf wordt ervaren. Dat komt doordat meteen een plaatje (zien), geluid (horen), gevoel (voelen), geur (ruiken), smaak (proeven) of gedachte (denken) naar boven komt. Daar wordt de nadruk opgelegd tijdens een gesprek.

zintuigen

Video: zo werkt deze vraagtechniek

Wil je weten hoe de MatriXmethode werkt? in deze video leg ik het uit:

Een langdurig traject met veel praatsessies kan worden voorkomen als de persoon zelf de regie krijgt over de eigen leer- en denkprocessen bij mentale problemen. Dat hebben de huisarts, POH-GGZ en twee patiënten/cliënten ook gemerkt:

Uitleg van de MatriXmethode, inclusief modellen

Zoals je in bovenstaande voorbeelden hebt kunnen lezen, wordt dankzij gerichte vragen de eigen oplossing van de persoon zelf ingezet. Het eigen hoofd, de eigen leer-en denkprocessen die alles aansturen, is waarmee gewerkt wordt. Hoe iemand iets heeft onthouden is een altijd een individueel proces. Die eigen processen, de eigen strategieën, zijn door de persoon zelf ontwikkeld. Ze worden gehanteerd om eigen informatie te onthouden en terug te vinden. En nieuwe informatie aan te koppelen. Cognitief (IQ), emotioneel (EQ) en psychosomatisch.

werkmodel

Naast kennis worden ook herinneringen en voorstellingen, die in de toekomst mogelijk zullen gaan plaatsvinden, onthouden in het eigen hoofd. Als positief, neutraal of negatief. De persoon zelf heeft daar zelf toegang tot en de mogelijkheid daar iets in te veranderen. De professional begeleidt met specifieke vragen de persoon om het te onthouden zoals de persoon het zelf wil onthouden.

emotie model

De persoon zelf is echt de enige die toegang heeft in het eigen brein. Al zouden anderen wellicht dat zo graag willen. Het wordt vaak gezegd: “Ik zou weleens een kijkje willen nemen in je hoofd.” Bij deze interventie zijn het de denkbeeldige leer-en denkprocessen waarmee gewerkt wordt. Medisch gezien staan er immers geen letters en cijfers in het hoofd. Ook geen plaatjes en gedachtes.

Wanneer bijvoorbeeld één van de MatriXvragen (EQ) gesteld wordt over een herinnering of toekomstig moment, is het plaatje, wat ze nu nog steeds hebben onthouden of al hebben bedacht hoe het zal gaan, het meest belangrijk. Dat ene plaatje heeft een trigger. En die trigger zet alles in gang. De persoon gaat ‘aan’. Er komt een geluid, gevoel, een reuk, een smaak en een gedachte. Dat is per situatie anders. In dit model krijg je inzichten in hoe de methode werkt bij EQ-problemen:

Er is altijd een plaatje. Mensen weten immers wat er gebeurd is en welke toekomstbeelden er zijn onthouden. In het lichaam voelt de cliënt iets wat wordt verwoord als bijvoorbeeld een steen, een klem, een storm of een te strakke band. Die beleving is bij iedereen anders.

Het geluid in de oren of in het hoofd van een herinnering is wat de persoon zelf nu nog steeds hoort. Of al bedacht heeft te gaan horen. Het geluid is nu nog steeds of al hoorbaar. Het klinkt als een bijv. een stem, iets wat bromt, een waterval, een ruis van een ouderwetse televisie.

proces matrixmethode

Er worden vragen gesteld over hoe iets wordt beleefd. En juist niet over wat, waar, wanneer, met wie, waarom, wat heb je ervan geleerd, hoe zou je het de volgende keer doen. Wanneer kinderen gaan leren, is het belangrijk dat ze informatie op een handige plek onthouden. Dat kan binnen het hoofd én ook buiten het hoofd.

Dat vinden vele mensen, ook professionals, nog vreemd en raar: binnen of buiten je hoofd informatie onthouden op een eigen manier. Toch is het logisch en makkelijk te doen als de persoon weet hoe dat gedaan kan worden op eigen wijze. In de video leg ik uit hoe het MatriXwerkmodel werkt bij IQ-problemen zoals een vol hoofd of moeite met informatie onthouden:

Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. De MatriXmethode is een coachingsinterventie waarmee mensen op een geheel eigen wijze de regie krijgen over het eigen hoofd. Ze hebben zelf de tools om informatie (IQ en EQ) op een manier te onthouden in hun hoofd waar zij blij van worden. 

En zelf stappen kunnen en zullen zetten wanneer ze rust en overzicht krijgen bevordert het het zelfvertrouwen. Onafhankelijk van anderen. Hieronder zie je het proces wanneer iemand met een IQ-gerelateerde hulpvraag gebruik maakt van de MatriXmethode:

cognitieve problemen

Psychosomatische (pijn)klachten zijn problemen waar de dokter geen verklaring voor heeft. Dat kan bijvoorbeeld migraine en oorsuizen zijn. Vaak hebben onbegrepen klachten te maken met verschillende hulpvragen. Denk bijvoorbeeld aan een onderliggend trauma of stress. Na een tijd kunnen deze soorten problemen een negatieve invloed hebben op het lichaam en hoofd. De onderzoeken die op onze site staan geven hier inzichten in.

Toepasbaarheid

Zoals eerder beschreven is de MatriXmethode een breed inzetbare gesprekstechniek. Het is bij IQ-, psychosomatische en EQ-gerelateerde hulpvragen inzetbaar. Een voordeel die professionals en cliënten zien is dat in korte tijd een blijvend positieve verandering plaatsvindt bij de cliënt, zonder dat veel woorden gebruikt hoeven te worden. 

In de volgende infographic wordt zichtbaar wat de MatriXmethode uniek maakt:

voordelen matrixmethode

Het snelle resultaat in korte tijd, zorgt ervoor dat diverse mentale problemen aangepakt kunnen worden in een sessie. Dat wordt als prettig ervaren, want normaalgesproken moet er veel gepraat worden over iemands verleden, wat er precies is gebeurd, wie er bij waren, wat het voor effect heeft gehad op iemands leven en welke tips wel of niet hebben geholpen. Het gaat uiteindelijk erom dat de persoon zelf de regie krijgt over eigen leer- en denkprocessen. Met specifieke MatriXvragen is dat mogelijk.

Gesprekstechniek voor professionals en cliënten

Ben je een professional en werk je met mensen die last hebben van mentale hulpvragen? Waarschijnlijk gebruik je al één of meerdere gesprekstechnieken. Kom je altijd direct tot de kern van het probleem? En blijf je uit de probleeminhoud, zodat jouw hoofd opgeruimd blijft? Grote kans dat dat niet het geval is.

Door de MatriXmethode te gebruiken, biedt dat jou als professional diverse voordelen. 

problemen oplossing professional

Ook voor cliënten zijn er pluspunten. Omdat de cliënt zelf in zijn hoofd aan het werk gaat, kan hij of zij na een gesprek wat moe zijn. Dat komt doordat niet de professional het werk heeft gedaan voor de ander, maar de persoon zelf. Dat is een verschil met andere gesprekstechnieken, waarbij vaak de professional het hardst werkt voor problemen van de cliënt. Met deze veilige aanpak is dat dus anders.

Een voorwaarde voor een succesvolle sessie is dat de cliënt een hulpvraag heeft en gemotiveerd is om ervan af te komen. Waarschijnlijk is de aanpak nieuw voor de persoon, want normaalgesproken moet er vooral gepraat worden over het probleem. Zo wordt dat al jarenlang gedaan door bijvoorbeeld psychologen, therapeuten en coaches. De MatriXmethode is daadwerkelijk een andere manier van denken. En dat dit effectief is, bleek al uit de video met huisarts Abed, POH-GGZ Adrie van der Wijst en twee cliënten/patiënten. Op YouTube staan nog veel meer ervaringen en resultaten.

Dit zijn de problemen waarom cliënten nu vaak langdurig hulp krijgen en de oplossing die al op korte termijn gerealiseerd kan worden:

problemen oplossing client

Ervaringen

In de voorbeelden die ik net gegeven heb, zie en lees je wat de interventie oplevert. Ook in eerdere video’s vertellen cliënten en professionals over hun ervaringen. Enkele voordelen van de methodiek zijn:

  • Veilige, snel inzetbare en complementaire vraagtechniek bij cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) blokkades en belemmeringen (uit het verleden en in de toekomst), én medische onverklaarbare (pijn)klachten
  • Een unieke, laagdrempelige manier van begeleiden waarbij de cliënt na specifieke MatriXvragen zelf de eigen oplossing ontdekt en toepast dankzij eigen verbeeldingskracht
  • Het wordt voorkomen dat de probleeminhoud besproken wordt (hoe en wat er is gebeurd of gaat gebeuren, wanneer, waar en met wie)

Over de training (hbo werk-denkniveau)

Werk je met mensen die last hebben van mentale problemen? Wat als je uit de probleeminhoud kan blijven en de cliënt zelf een oplossing laat bedenken. Zou dat jouw werk makkelijker, leuker en effectiever maken?

Conclusie

Hoe de MatriXmethode werkt, is vooral te begrijpen door deze zelf te ervaren. In een training leer en ontdek je dat. De MatriXmethode gaat uit van de unieke verbeeldingskracht die de persoon zelf ervaart bij cognitieve (IQ), emotionele (EQ) en psychosomatische (pijn)klachten. Daarbij stelt de begeleidende professional (met hbo-werk/denkniveau) specifieke vragen over de beleving die de cliënt ervaart, zonder dat inhoudelijk over het probleem gepraat hoeft te worden. Dat maakt een gesprek veilig, kortdurend en doelgericht.

Ben je er klaar voor?

Over de schrijver

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.

Recommended Posts