methodiek jeugdzorg

Door Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Methodiek in de jeugdzorg

Welke effectieve methodiek in de jeugdzorg biedt snel resultaat en is veilig toepasbaar bij psychische problemen? En wat maakt het anders dan andere interventies? Hoewel iedere jeugdzorgwerker met de juiste intenties iemand wil helpen, missen ze vaak doelgerichte competenties om het verschil te maken. 

In dit artikel krijg je diverse inzichten, ervaringen van jeugdzorgwerkers die met een snel inzetbare methode werken. Daarbij is het niet nodig dat de cliënt over de probleeminhoud hoeft te praten. In de animatie wordt dat uitgelegd:

Interventie in de jeugdzorg

Al jaren lopen jeugdzorgprofessionals en hun cliënten tegen dezelfde problemen aan: wachtlijsten, lange trajecten, ineffectieve gesprekken en vaste protocollen. Cliënten zijn geen robots, maar echte mensen. Interventies die zich richten op maatwerk zijn vaak effectiever dan wanneer het protocol centraal staat in plaats van de eigen oplossing van de cliënt.

Wat jammer is, is dat jeugdzorgwerker in veel gevallen te weinig competenties en middelen beheersen om snel en oplossingsgericht te werken. Hoewel het verhogen van het salaris wellicht een positieve ontwikkeling is, missen toch veel professionals de juiste kennis en vaardigheden om het verschil te maken

Behoefte aan een veilige, snelwerkende jeugdinterventie? Voorkom dat je verdwaalt in andermans probleemverhaal. Ga specifieke vragen stellen over de beleving die iemand ervaart bij een mentale hulpvraag.

Een probleem bij veel interventiemethoden is dat er vaak gepraat wordt over de probleeminhoud waar iemand mee zit. Maar als iemand liever niet daarover praat, dan blijkt het werkelijke probleem in iemands hoofd aanwezig. 

Meer interventies of manieren bedenken heeft geen zin zolang het kind niet zelf de tools krijgt om op de eigen manier het probleem aan te pakken. Gelukkig is er een snelwerkende werkwijze die dat wel mogelijk maakt. Welke dat is en hoe dat werkt, krijg je later in dit artikel.

Problemen in de jeugdzorg

Al jaren is het een groot probleem: de wachtlijsten in de jeugdzorg. Een veelvoorkomende oorzaak is het complexe systeem en de vele hulpverleners die betrokken zijn. Er wordt vooral gestuurd op gedrag, terwijl het echte probleem in het hoofd van de jongere zit.

Kinderen en jongeren willen weer de regie krijgen over hun eigen hoofd

Vaak willen jonge cliënten liever niet over hun problemen praten. Daarom zijn gesprekken vaak ineffectief en duren lang. Wel willen kinderen en jongeren weer de regie krijgen over hun eigen hoofd. Er is een methodiek die daarbij helpt en waarmee de cliënt in korte tijd, vaak al binnen één tot drie gesprekken per specifieke hulpvraag, weer op de rit is.

methodiek jeugdzorg

Wanneer komt jeugdzorg in beeld

Natuurlijk krijgt een jongere niet voor niets van een jeugdhulpverlener. Hoewel de professional met de juiste intenties iemand wil helpen, is er soms een gebrek aan hulpmiddelen.

Wanner komt jeugdzorg in beeld en wordt hulp ingeroepen van een professional? In de video krijg je daar antwoord op:

Wanneer jeugdzorg inschakelen?

Is het aanbieden van hulp aan een jonge cliënt wordt altijd zorgvuldig gedaan. Wanneer is het moment om jeugdzorgprofessional in te schakelen? En is die hulp dan al te laat? 

In de video worden er inzichten gedeeld die daar antwoord op geven:

Welke methodiek biedt snel effectieve resultaten?

Zoals je weet bestaan er allerlei soorten methodieken die zorgprofessionals toepassen in hun werk. Niet iedere begeleidende jeugdzorgwerker beheerst meerdere technieken die snel inzetbaar zijn. Dus hoe en waarmee is wel een positieve verandering  mogelijk?

De MatriXmethode is een gesprekstechniek waarbij juist niet over de inhoud gepraat hoeft te worden. Dat is anders dan de meesten gewend zijn. Toch biedt het veel voordelen en bijzondere resultaten.

Nico is werkzaam in de jeugdzorg en weet waar hij en zijn cliënten tegenaanlopen. Nu hij een krachtige interventie heeft, weet hij sneller en betere hulp te bieden:

Ook Jeltje Rijks kent de problemen als coach in de jeugdzorg. Ze was op zoek naar een manier die niet afhankelijk is van langdurige, moeilijke gesprekken. Ondanks dat ze veel ervaring heeft met methodieken in de jeugdhulpverlening, ziet ze duidelijke voordelen van deze methode.

In de video deelt ze haar bevindingen en beweegredenen:

Ook Willianne Verhoog ziet veel problemen waar een oplossing voor moet komen. Naast haar huidige competenties, was ze op zoek naar een manier waarbij veel praten niet nodig is. 

Sommige cliënten willen, durven, mogen of kunnen niet over hun problemen praten. Dat is privé. Willianne ziet hoe ze nu haar werk effectieve inricht in haar werk met jongeren:

Cliënten hoeven niet lang in een traject te zitten als de oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden. Gelukkig is dat mogelijk met de interventie die in Nederland is ontwikkeld en nu door jeugdzorgwerkers wordt toegepast: de MatiXmethode.

“Wat mij verbaasd heeft, is dat het voor zoveel hulpvragen ingezet kan worden. Ik heb het zelf toegepast op de goede manier en ik zie dat het werkt.” – Willianne Verhoog, maatschappelijk werker bij Kwadraat

Het MatriXwerkmodel

Wat is het praktische brein? Het is iets anders dan het medische brein waar de hersenen geweldig werk verrichten om ons dagelijks te laten functioneren.

Het praktische brein houden cognitieve en emotionele, denkbeeldige processen in die iemand ervaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die staat opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Het brein bestaat uit het:

 • Sensorisch geheugen
 • Kortetermijngeheugen/Werkgeheugen
 • Langetermijngeheugen
werkmodel matrixmethode

Om het probleem op een effectieve manier aan te pakken zijn de aansluiting, vertrouwen en de juiste vragen van essentieel belang. Het maakt niet uit of het gaat om een situatie die in het verleden is gebeurd of mogelijk in de toekomst gaat plaatsvinden. De persoon wordt begeleid om de eigen, unieke oplossing te bedenken en toe te passen. Inhoudelijk hoeft niet gedeeld te worden wat die denkbeeldige oplossing precies is.

Uitleg MatriXwerkmodel (video)

Het MatriXemotiemodel

Een krachtige manier bij het verwerken van een nare gebeurtenis, bijvoorbeeld een angst, is om het onthouden fragment (verleden of toekomst) te neutraliseren tot een kaal feit. Het heeft dan geen lading meer. Daarbij worden meestal alle zintuigen en het denken gebruikt om het te verwerken. Het plaatje (zien) wordt altijd gebruikt.

Tijdens een sessie met de MatriXmethode wordt dus gebruik gemaakt alle zintuigen en het denken:

 • Het plaatje: zien
 • Het geluid: horen
 • Het gevoel: voelen
 • De geur: ruiken
 • De smaak: proeven
 • De gedachte: denken

Door alle zintuigen en het denken in te zetten tijdens een coaching, vergroot de hulpverlener de effectiviteit van de sessie. Het plaatje, het zien, is altijd een onderdeel. Het onderscheidende met ander soort technieken is dat de persoon alles zelf doet, op de eigen manier. Het afleiden is immers slechts afleiden. 

emotiemodel matrixmethode

Het verhaal is slechts het verhaal. Eigen herinneringen en voorstellingen kunnen mensen alleen zelf beïnvloeden. Dat kan niemand voor de ander doen. Dat is persoonlijk, dat is privé en de eigenheid, de autonomie van de persoon zelf.

Alle zintuigen en het denken worden daarom op een kortdurende, stapsgewijze manier door de persoon zelf ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Het MatriXemotiemodel leg je uit vóór de sessie. Daarmee wordt duidelijk dat gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden, in de toekomst mogelijk gaan plaatsvinden en in het nu kunnen worden aangepakt. Zonder herbeleving doordat de persoon er niet direct deel van uitmaakt in de verwerking, maar het beschouwt zoals hij of zij het heeft onthouden.

Uitleg MatriXemotiemodel (video)

Wat we vaak horen is dat deze interventie ‘te eenvoudig’, ‘te simpel’ en ‘te mooi is om waar te zijn’. Dat is logisch als je het zelf nooit hebt ervaren. Uiteraard is deze interventie niet zomaar ontstaan. Het heeft tientallen jaren van ontwikkelingen doorgemaakt en is daardoor nu zo doelgericht en breed toepasbaar.

De gesprekstechniek is nu zo doelgericht en breed toepasbaar, juist door tientallen jaren van praktische inzichten en ontwikkelingen.

De samenwerking met duizenden cliënten en honderden professionals maken de methode effectiever. En nog steeds is de methode nog niet definitief doorontwikkeld. Het is een continue proces, waardoor de interventie steeds krachtiger wordt.

Methode

De MatriXmethode is een methodiek die is ontwikkeld om cognitieve en emotionele problemen aan te pakken. Ontwikkelaar Ingrid Stoop ontdekte hoe iedere individu zelf invloed heeft op eigen denkprocessen. Deze gerichte manier van vragen stellen wordt momenteel door honderden professionals toegepast in diverse werkgebieden.

Voordelen en nadelen

 • Werkt snel

Dat de methode kortdurend is en snel werkt biedt veel voordelen. Een cliënt is daardoor sneller geholpen en weer op de rit. Dat betekent dat trajecten minder lang duren dan normaal. Dit is nadelig voor professionals die liever een cliënt langdurig in een traject willen houden.

 • De cliënt hoeft niet inhoudelijk te praten over de gebeurtenis

Er zijn weinig woorden nodig voor een hoge succesratio van 80 tot 90%*. Uit onze ervaringen blijkt dat een cliënt gemiddeld binnen één tot drie sessies van een specifieke hulpvraag af is. Als hij of zij liever wil praten over het probleem of medelijden zoekt, dan zijn andere methodieken meer geschikt.

*Uitvraag bij diverse opgeleide POH’s-GGZ duidt op een succesratio van tachtig tot negentig procent. Wetenschappelijk onderzoek is in voorbereiding en moet meer duidelijkheid bieden. In deze video delen ze zelf hun ervaringen en resultaten die ook in de jeugdzorg mogelijk zijn:

 •  Toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen

Verschillende soorten problemen kunnen worden aangepakt en voorkomen als de methode op de juiste manier wordt toegepast. Dit kunnen diverse soorten mentale problemen zijn zoals angsten, trauma’s, maar ook moeite met informatie onthouden en stress. In de huidige markt worden per hulpvraag vaak verschillende interventies gebruikt, terwijl belemmeringen niet veel van elkaar afwijken. Een angst kan in veel gevallen op dezelfde manier worden aangepakt als een trauma. Daardoor zijn er minder complexe interventies nodig.

Jongeren willen, mogen kunnen of durven vaak niet meer te praten over hun mentale problemen. Of ze zijn zorg-moe. Deze methode biedt een kortdurende oplossing met blijvend resultaat

Methodiek toepassen in de jeugdzorg

Een methode die breed toepasbaar is in de jeugdzorg, is de MatriXmethode. Deze kortdurende, doelgerichte en veilige coachingstechniek biedt voordelen. Cliënten die last hebben van een cognitief of emotioneel probleem zijn vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af. Daarbij is het niet nodig dat inhoudelijk gepraat hoeft te praten over de (heftige) gebeurtenis zelf.

 •  Toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen

Verschillende soorten problemen kunnen worden aangepakt en voorkomen als de methode op de juiste manier wordt toegepast. Dit kunnen diverse soorten mentale problemen zijn zoals angsten, trauma’s, maar ook moeite met informatie onthouden en stress. In de huidige markt worden per hulpvraag vaak verschillende interventies gebruikt, terwijl belemmeringen niet veel van elkaar afwijken. Een angst kan in veel gevallen op dezelfde manier worden aangepakt als een trauma. Daardoor zijn er minder complexe interventies nodig.

Jongeren willen, mogen kunnen of durven vaak niet meer te praten over hun mentale problemen. Of ze zijn zorg-moe. Deze methode biedt een kortdurende oplossing met blijvend resultaat

Conclusie: methodiek in de jeugdzorg

Er zijn diverse methodieken die worden toegepast door jeugdzorgwerker.s. Gezien de lange wachtlijsten, hoge werkdruk en het hoge psychisch ziekteverzuim, is een positieve verandering nodig. Veel jongeren willen, kunnen, mogen of durven niet praten over hun mentale problemen. Als een kind of jongere weet hoe de regie te krijgen over eigen denkprocessen, dan is het mogelijk om de jeugdzorg te ontlasten van de huidige problematiek. 

Met de MatriXmethode als vraagtechniek staat de cliënt centraal. De kracht van de beleving wordt ingezet, zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. De jeugdzorgwerker ervaart daardoor meer werkplezier en sneller positief resultaat.

Ben je er klaar voor?

Over de schrijver

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Geef een reactie