Gesprekstechnieken: deze 5 technieken en voorbeelden zijn belangrijk
15 juni 2022 
20 min. leestijd

Gesprekstechnieken: deze 5 technieken en voorbeelden zijn belangrijk

Welke gesprekstechnieken bestaan er die effectief zijn? De vijf voorbeelden die je krijgt van professionals in de zorg (GGZ), jeugdzorg, hulpverlening, (basis)onderwijs en coaches laten zien hoe met minder tijd meer bereikt kan worden. Deze non-verbale manier van gespreksvoering kan ook jij inzetten.

Wat zijn de ervaringen? Ontdek de kortdurende, veilig toepasbare coachingsinterventie. Krijg daarnaast kennis van de resultaten en voorbeelden uit diverse werkgebieden.

Welke gesprekstechnieken worden ingezet, is afhankelijk van de hulpvraag en het doel van het gesprek. Er is een non-verbale aanpak die je vrijwel altijd kunt inzetten, zonder dat gepraat wordt over de probleeminhoud

De volgende animatie geeft uitleg waarom sommige gesprekstechnieken lang duren en niet altijd opleveren wat ze zouden moeten opleveren. Bij cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) hulpvragen is het mogelijk om met een laagdrempelige manier van communiceren datgene te bereiken wat nodig is tijdens een sessie:

Waarom zijn gesprekstechnieken belangrijk?

Praten met bijvoorbeeld cliënten, patiënten, medewerkers en leerlingen is essentieel om de juiste hulp te bieden. Ook is het belangrijk dat je doelgerichte interventietechnieken toepast om echt tot de kern van de hulpvraag te komen. Het hebben van een goede aansluiting bij je cliënt helpt daarbij. Ook moet er voldoende ruimte zijn om de cliënt aan het woord te laten. Door specifieke, gerichte vragen te stellen is de kans groot dat de coaching effectief is. Onze onderzoeken laten dat ook zien.

Door gesprekken met veilig toepasbare interventietechnieken toe te passen, wordt voorkomen dat iemand met een hulpvraag vroeg of laat een terugval krijgt.

Waarom zijn effectieve gesprekstechnieken belangrijk? Er bestaat veel interventies die worden toegepast. Sommige zijn effectief, sommige minder. Ook kan het zijn dat interventies heftig zijn, vooral als een herbeleving plaatsvindt. Dat wordt niet altijd als prettig ervaren. Door gesprekken met veilig toepasbare interventietechnieken toe te passen, wordt voorkomen dat iemand met een hulpvraag vroeg of laat een terugval krijgt.

Deze gesprekstechnieken zijn er

Een kleine opsomming van gesprekstechnieken die vaak worden gebruikt:

 • beoordelingsgesprek
 • motivatiegesprek
 • coaching gesprek
 • feedbackgesprek
 • MatriXgesprekstechniek

Deze soorten van gespreksvoering hebben allemaal een ander soort doel. Omdat wij van het MatriXmethode Instituut vooral te maken hebben met gesprekken over blokkades en belemmeringen, zullen we inhoudelijk niet teveel ingaan op deze gesprekstechnieken. Wel is het mogelijk om per soort gesprek inzichtelijk te maken hoe deze interventietechniek toegepast wordt.

In de volgende voorbeelden krijg je een helder beeld van gesprekstechnieken die vaak worden ingezet. Ook zie je in welk opzicht de MatriXmethode als coachingsinterventie bijdraagt om mentale blokkades en belemmeringen aan te pakken. Zowel preventief als curatief.


Welke gesprekstechniek je toepast is afhankelijk van de hulpvraag, de persoon die hulp wilt en de situatie. Ook een combinatie is mogelijk, mits het doel van het gesprek wordt bereikt.


Voorbeelden van effectieve gesprekstechnieken

Een effectieve gesprekstechniek valt of staat op basis van verschillende redenen. Vaak gaat een coaching mis omdat:

 • Er geen aansluiting bij de cliënt is
 • Er geen specifieke hulpvraag is
 • De cliënt geen vertrouwen heeft in de professional
 • Gesprekken lang duren doordat niet tot de kern wordt gekomen
 • Sociaal-wenselijke antwoorden een rol spelen
 • De oorzaak van het probleem liever niet wordt besproken door de hulpvrager
 • Er afleiding is en daardoor geen focus

Hoe kan je deze problemen voorkomen en een gesprekstechniek toepassen die wel leidt tot een succesvolle coaching? In onderstaande video krijg je diverse voorbeelden en ervaringen van professionals en cliënten. Zij maken gebruik van de oplossingsgerichte coachingsinterventie bij mentale blokkades en belemmeringen:

Voorbeeld: Beoordelingsgesprek

Een medewerker heeft een beoordelingsgesprek met de leidinggevende. Hoewel het gesprek nog niet is gestart, kan je al wel een voorstelling hebben gemaakt wat de leidinggevende kan zeggen en hoe hij/zij kan reageren. Dat kan iets positiefs of negatiefs zijn.

Als het negatief is, heb je daar nu al een beleving bij: je hoort stemmen in je hoofd waarbij wordt gezegd dat je jouw werk niet goed uitvoert. Je hebt nu al een doemscenario bedacht. Toch is het mogelijk dat tijdens het daadwerkelijke gesprek deze negatieve woorden niet worden gezegd. De leidinggevende kan heel tevreden over je zijn. Al die ophef door de gedachten in het hoofd was dus niet nodig.

beoordelingsgesprek

Voorbeeld: Motivatiegesprek

Een motiverend gesprek is in principe positief. Het kan zijn dat je een teamsport beoefent en voorafgaand de wedstrijd met de trainer contact hebt over jouw rol in het veld. De vorige keer was de trainer misschien niet tevreden over jouw functioneren. Nu wil hij er alles aan doen om je een goede wedstrijd te laten spelen. Hij geeft je tips en advies om te presteren.

Toch vergeten trainers (en veel andere professionals) vaak om de ander een voorstelling te laten maken van het functioneren in de wedstrijd. Door een positieve voorstelling te maken door de persoon zelf wordt daardoor een goed gevoel en zelfvertrouwen gecreëerd.

Door het stellen van de juiste vragen en het toepassen van de juiste gesprekstechniek, kan de persoon zelf de baas worden over zijn eigen hoofd. Dat bevordert de individuele prestatie tijdens de wedstrijd.

motivatiegesprek

Voorbeeld: coaching gesprek

Een coachingsgesprek wordt vaak gevoerd om iemand te helpen bij bijvoorbeeld psychische problemen. Denk aan een angst, trauma, negatief zelfbeeld, rouw, stress of onverklaarbare (pijn)klacht zoals tinnitus. Met gerichte vragen wordt dan een oplossing gevonden door de persoon zelf die last heeft van het mentale probleem.

Met de MatriXmethode ontdekt en past de persoon zelf de eigen oplossing toe. Daarbij is het niet nodig dat over de probleeminhoud gepraat wordt. Dat maakt het veilig voor de cliënt en effectief, want de persoon kan zelf heel diep gaan in zijn eigen hoofd.

Bij ander soort coachingsgesprekken duurt het vaak langer en is ingrijpend, omdat over de probleeminhoud gesproken moet worden. Sociaal-wenselijke antwoorden maken een coaching moeilijker. Daardoor blijft het probleem in het hoofd van de hulpvrager aanwezig.

coaching gesprek

Voorbeeld: feedbackgesprek

Het geven en krijgen van feedback kan positief of negatief zijn. Bij positieve feedback geef je de persoon een compliment en tips om het de volgende keer wellicht nog beter te doen. Als je iemand feedback wilt geven, heeft dat altijd een doel. Vaak wil je iemand beter laten presteren.

Bij negatieve feedback wordt de nadruk gelegd op een negatieve waarneming. Het is daarbij goed om te beginnen in een gesprek met positieve feedback (+), vervolgens het negatieve gedeelte te bespreken (-) en daarna een positieve aanbeveling te doen (++). Dat wordt ook wel de sandwichfeedback genoemd (een NLP-techniek).

feedbackgesprekDe MatriXmethode als gesprekstechniek (per werkgebied)

Er zijn diverse manieren om een goed gesprek te voeren met cliënten, leerlingen, patiënten of medewerkers. Toch zijn niet alle gesprekstechnieken of coachingsinterventies geschikt. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk welke, hoe en wanneer een bepaalde interventie wordt toegepast.

Wil je eerst weten wat deze methodiek inhoudt en hoe ik tot deze unieke gesprekstechniek ben gekomen? In de video geef ik daar antwoord op:

Deze unieke, kortdurende interventie wordt momenteel toegepast door professionals in:

 • Jeugdzorg
 • GGZ
 • Hulpverlening
 • Onderwijs
 • Coaches

De reden dat er diverse beroepsgroepen er gebruik van maken, is doordat er met weinig woorden veel resultaat bereikt kan worden. In vergelijking met andere gesprekstechnieken, die vaak niet non-verbaal zijn, is dat een groot voordeel voor de hulpvrager én de professional. Zonder te hoeven verdwalen in de probleemverhalen wordt er toegewerkt naar een eigen oplossing van de persoon zelf.

De MatriXmethode is één van de interventies die steeds vaker wordt toegepast.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt zelf direct tot de kern van het probleem
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij cognitieve, emotionele en onverklaarbare (pijn)klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker en je krijgt sneller effect
 • Je voorkomt dat trajecten en gesprekken vastlopen

Wil je weten wat deze gesprekstechniek inhoudt? In de video krijg je uitleg:

Zorg (GGZ)

In de zorg hebben patiënten (en cliënten) gesprekken met de zorgverlener. Als het gesprek gaat over een mentaal probleem, dan zijn minder woorden vaak effectiever dan langdurige coachingsgesprekken.

Lisette Gastel werkt in de zorg en ziet de methodiek als een zinvolle aanvulling op haar huidige werk. Zie jij ook de meerwaarde om het in te zetten naast jouw huidige werk en ben je gemotiveerd? Dan is het volgen van de training een prima stap. Na het bekijken van de video weet je waarom:

Ook de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) ziet voordelen. In Barneveld is Adrie van der Wijst actief die werkt met de MatriXmethode. De huisarts ziet in korte tijd veel positieve verandering bij zijn patiënten, waardoor nu zelfs haar aantal uren is verruimd.

De patiënten (cliënten) zijn goed geholpen, omdat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden. Ze weten nu een unieke manier om zelf van hun mentale hulpvraag af te komen. Zonder veel woorden te moeten vinden om van alles te vertellen over het probleem. Ook vindt er geen herbeleving plaats.

De ervaringen van de POH-GGZ Adrie van der Wijst, de huisarts Saboor Abed en twee patiënten/cliënten ontdek je in de video:

Er zijn meer professionals in de zorg (GGZ) die de toegevoegde waarde zien van deze veilige en snelwerkende methodiek. Binnen enkele dagen krijgen de professionals in de training de handvaten om mensen met psychische problemen te helpen.

Ook de volgende POH-GGZ, Paula Bakker, weet dat. Ze past diverse soorten gesprekstechnieken toe, waaronder de MatriXmethode.  Waarom wilde ze een extra interventietechniek leren? Wat levert het haar en haar cliënten op? Ze deelt zelf haar ervaringen en resultaten van haar sessies:

(Basis)onderwijs

In het onderwijs wordt veel gepraat met leerlingen, studenten en ouders. Een veelvoorkomend probleem in het basisinformaties is dat leerproblemen vaak ontstaan doordat iemand taal en rekenen niet hebben geautomatiseerd. De belangrijke basinformatie is dan niet aangeleerd. Het alfabet en de tafels bijvoorbeeld.

Toch is deze basisinformatie essentieel om taal- en rekenproblemen op te lossen en te voorkomen. Veel scholen zijn daar vaak niet mee bezig. Ze leren kinderen wel WAT ze moeten leren, maar niet HOE ze al die informatie (handiger) kunnen opslaan, onthouden en terugvinden.

In een gesprek met een onderwijsprofessional wordt duidelijk waarom de deze manier van lesgeven een gemiste kans is. En waarom er jaarlijks veel kinderen uitvallen op school, het verkeerde pad op gaan en niet gebruik maken van hun kwaliteiten. Krijg inzichten in de ervaringen en oplossingen:

Jeugdzorg

Al jaren is er een hoge werkdruk en een gebrek aan personeel in de jeugdzorg. Het lijkt erop dat dit in de aankomende jaren niet minder wordt. De jeugdzorgwerker kan wel hulp bieden, maar de jongeren zullen zelf de baas moeten worden over hun eigen hoofd. Het ontbreekt de jeugdzorgprofessional aan kennis en vaardigheden om de juiste vragen te stellen. Daarmee weet de cliënt niet hoe hij op zijn eigen manier de hulpvraag kan aanpakken.

Waarom lijkt deze oplossing simpel (en logisch), terwijl huidige interventies vaak moeilijk verlopen en lang duren? Het hoeft niet moeilijk te zijn als interventietechnieken worden gebruikt die werken. Dat weten deze twee jeugdwerkers ook. Jeltje Rijks is werkzaam als jongerencoach en Willianne Verhoog is maatschappelijk werker. Beiden passen nu een oplossingsgerichte gesprekstechniek toe:

Hulpverlening

Werken in de hulpverlening is enorm nodig. Helaas is het vaak heftig en ingrijpend. Traumatische gebeurtenissen, rouwverwerking en angsten komen vaak voor. Ze kunnen ontstaan in een milliseconde. Als niet op tijd de juiste hulp wordt geboden, kan het probleem langdurig aanblijven. Gesprekstechnieken worden op basis van het protocol ingezet, vaak die evidence-based zijn. Dat is verplicht, hoewel deze niet altijd zorgen voor positieve resultaten op langere termijn. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het psychisch ziekteverzuim bij de politie.


Gelukkig zien steeds meer hulpverleners de toegevoegde waarde van deze veilig toepasbare interventie. Ze vinden het fijn dat in een kortdurend gesprek positieve resultaten zichtbaar zijn. Met de MatiXmethode heeft deze hulpverlener de regie gekregen over zijn eigen hoofd:

Groepsgesprek: wel of niet doen?

Een gesprekstechniek toepassen tijdens een groepsgesprek is mogelijk, maar is niet altijd succesvol. Het is belangrijk dat de persoon met een mentale hulpvraag volledig gefocust is op zijn eigen denkprocessen. Afleiding is vaak de reden dat een coachingssessie niet lukt of op langere termijn niet zorgt voor positieve resultaten.

 Tijdens een groepsgesprek zijn meerdere personen aan het woord. Je hoort verhalen van anderen, de ene is nog intenser dan de ander en tijdens het gesprek heb je daar een eigen beleving bij. Jouw plaatje dat je ziet, is waarschijnlijk een heel ander plaatje dan die de persoon in de groep heeft. Want jij was niet bij die gebeurtenis. Het doel van het gesprek komt daardoor niet volledig tot zijn recht. Op langere termijn kan iemand weer terugvallen op oude gewoonten.


In een groepsgesprek vertelt ieder individu iets aan de anderen, waardoor ieder persoon daar een eigen beleving bij heeft. De buurman heeft bijvoorbeeld een ander plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte bij iets dat wordt verteld. Daarom kan er wel over gepraat worden, maar heeft het vaak geen echte meerwaarde voor de luisteraar.


Tijdens een coaching met de MatriXmethode worden er geen groepsgesprekken gevoerd. Het is een 1-op-1-sessie. De cliënt heeft dan volledige focus. Hij of zij gaat zelf - op zijn eigen manier - aan de gang met zijn mentale hulpvraag. Daarmee krijgt hij de regie over het eigen hoofd.

Modellen

Om de gesprekstechniek vóór aanvang van een coaching uit te leggen, zijn er diverse modellen die daarbij helpen. Deze heb ik, net zoals de methode, zelf ontwikkeld en is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Ik heb enkele jaren nodig gehad om het zo concreet en logisch te maken.

Het MatriXwerkmodel

In bovenstaande afbeelding zie hoe ik denk hoe het brein praktisch werkt bij mensen. Als eerst heb je het sensorisch geheugen. Daarna het werkgeheugen of het kortetermijngeheugen. Cognitieve en emotionele problemen staan opgeslagen in het langetermijngeheugen. Bij bewust onthouden fragmenten van specifieke situaties wordt de MatriXmethode ingezet.

Ik houd ervan in een video dit model nader toe te lichten:


Het MatriXemotiemodel

Een ander veelvoorkomend model is het MatriXemotiemodel. Ze wordt toegepast als er sprake is van een onverwerkte emotie, angst of trauma. Door alle zintuigen te gebruiken, wordt de 'angel' van de emotionele hulpvraag ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Zonder dat je als professional hoeft te verdwalen in andermans probleemverhalen.

MatriXemotiemodelOok hierbij wordt in een voorbeeld uitgelegd om je te laten begrijpen hoe deze techniek werkt en wanneer het toegepast wordt. Diverse professionals uit verschillende werkgebieden werken met dit model tijdens hun coachingsgesprekken:

Resultaten

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Conclusie: deze gesprekstechnieken en voorbeelden zijn belangrijk

Het is afhankelijk van de hulpvraag welke gesprekstechnieken worden ingezet. Bij mentale problemen kunnen verschillende coachingsvaardigheden worden gebruikt om positieve resultaten te behalen. Niet iedere interventie zorgt in korte tijd voor blijvende resultaten. De MatriXmethode vaak wel.

Het is afhankelijk van de hulpvraag en de professional welke aanpak wordt toegepast. Er zijn goede ervaringen van professionals die werken in de zorg, hulpverlening, jeugdzorg en het onderwijs. Ze zien de toegevoegde waarde van de methode als kortdurende en doelgerichte gesprekstechniek.

Welke gesprekstechnieken ken of beheers jij? Wat zijn je ervaringen en resultaten? Deel deze door een reactie achter te laten op dit artikel. Ik ben heel benieuwd :-)

------------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke, snelwerkende interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode