Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Publicatie: Ingrid Stoop in de 'Ede Stad'

In de wereld van geestelijke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling is er voortdurend behoefte aan innovatieve benaderingen die snel en effectief resultaten opleveren. De MatriXmethode, ontwikkeld door mijzelf (Ingrid Stoop), is zo’n baanbrekende benadering die de aandacht trekt van professionals en cliënten.

Ben je benieuwd en wil je meer weten over deze methode en de impact ervan? Dan nodig ik je uit om het boeiende krantenartikel in de Ede Stad te lezen.

Bij een coach hoeft de diepste ellende niet uitgebreid besproken te worden, omdat individuen met mentale problemen zelf de regie terug kunnen nemen. Ik, afkomstig uit Ede, heeft de MatriXmethode ontwikkeld, een doeltreffende vraagtechniek die steeds vaker wordt gebruikt door professionals. In het artikel lees je daar meer over.

krant matrixmethode publicatie

Waarom de probleeminhoud onbesproken blijft

Het effect van specifieke vragen stellen aan mensen met mentale en leerproblemen is indrukwekkend. Als autodidact ontdekte ik een vraagtechniek die helpt om rust in het hoofd te krijgen, informatie beter te onthouden, onverklaarbare (pijn)klachten te verlichten en trauma’s, angst en andere emoties te verwerken. Het is een compleet andere werkwijze die veel professionals leren tijdens hun studie.

Komt dat daardoor zoveel jongeren en volwassenen de regie kwijt raken? Is het huidige systeem niet te complex gemaakt? De wachtlijsten, de hoge werkdruk en het hoge psychisch ziekteverzuim tonen aan dat traditionele werkwijzen niet (voldoende) werken. 

Bij veel soorten interventies moet vaak maar gegraven worden in je hoofd. Met deze veilige gesprekstechniek verdwaal je als hulpverlener en hulpvrager niet meer in de probleemverhalen. Het gesprek gaat niet over wat, wanneer, hoe, waarom iets is gebeurd, en gedrag is niet het startpunt van het gesprek. In de volgende animatie wordt uitgelegd hoe dat zit.

Verbeeldingskracht

De MatriXmethode maakt gebruik van de kracht van de beleving om mentale en leerproblemen op te lossen én te voorkomen. Met meer dan tientallen jaren praktijkervaring gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. In het MatriXwerkmodel wordt deze werkwijze uitgelegd. Het werkt bij negatieve gebeurtenissen en doemscenario’s (EQ), foutieve informatie (IQ) en medisch onverklaarbare (pijn)klachten. Tijdens een coaching wordt gevraagd aan de cliënt hoe iemand het wél wilt onthouden op een eigen manier die past bij de persoon.

Veel gesprekken die bijvoorbeeld hulpverleners nu voeren, gaan alleen over gedrag. Dat is dus wat de ander aan de buitenkant ziet. Maar wat in je hoofd gebeurt, ziet niemand, alleen de persoon zelf. Daarom blijft er veel beladen informatie in het hoofd achter, waar hulpverleners niet achter komen.”

Negentig procent van de problemen bij mensen komt voort uit een vastgezette blokkade in het hoofd. Wat je hebt onthouden, kan je hele leven problemen veroorzaken. De MatriXmethode brengt het nare moment dat onthouden is terug in het werkgeheugen, waarna de cliënt zelf, zonder woorden, de triggers eruit haalt.

Toen ik ontdekte hoe mensen hun eigen hoofd zelf denkbeeldig kunnen opruimen, volgde ze verschillende opleidingen om de methode te onderbouwen. Met praktijkervaring ontwikkelde ze het MatriXwerkmodel. In 2021 bleek dat dit model naadloos past op het wetenschappelijk geheugenmodel uit 1968 dat als basis is gebruikt voor psychologisch onderzoek.

Adviezen maken het hoofd alleen maar voller. Het aanpakken van blokkades en belemmeringen in het hoofd is niet zo moeilijk, maar we maken het moeilijk.

Ik heb een missie en deel mijn kennis door professionals te trainen. Samen kunnen we veel mensen, die snel effectieve hulp nodig hebben in plaats van praatsessies, meteen helpen. Het is uniek wat ik doe en wat zij gaan doen.

Kinderen, jongeren en volwassenen met ‘volle’ hoofden lopen vast met alle gevolgen van dien. Denk aan misbruik, geweld, drugsgebruik en zelfs dodelijke schietpartijen. Als jongeren al op jonge leeftijd hadden ontdekt hoe de baas te worden over eigen leer- en denkprocessen, wat voor narigheid zou dat hebben voorkomen?

problemen oplossing client

De persoon met een hulpvraag is zelf de probleemeigenaar én de probleemoplosser

Iemand met een gerichte hulpvraag weet als geen ander hoe iets zelf wordt ervaren. Dat komt doordat meteen een plaatje (zien), geluid (horen), gevoel (voelen), geur (ruiken), smaak (proeven) of gedachte (denken) naar boven komt. Daar wordt de nadruk opgelegd tijdens een gesprek.

zintuigen

Coaching en training

Zelf coach ik af en toe nog mensen met dringende hulpvragen. Maar het liefst train ik professionals zodat meer mensen ervan kunnen profiteren. Veel mensen die bij mij komen voor hulp zitten aan het eind van de zorgstraat. Ze zijn overal al geweest voor bijvoorbeeld hun leerproblemen, volle hoofden, angsten of PTSS. Ik heb sommige mensen het leven gered.

In de wereld van mentale gezondheid en coaching, doorbreek ik met de MatriXmethode heilige huisjes. Ik geloof in effectieve, directe hulp want mensen willen en mogen niet meer langer wachten. Gelukkig zien steeds meer maatschappelijk werkers, POH GGZ, POH jeugd, coaches, leerkrachten, studiebegeleiders, en (jeugd)hulpverleners wat in korte tijd teweeg wordt gebracht voor blijvende resultaten en met minimale tools.

Hoewel de MatriXmethode nationaal en internationaal bekendheid geniet, ondervindt het in Nederland enige weerstand vanwege het ontbreken van wetenschappelijk bewijs. In een wereld waar ‘evidence based’ methoden de norm zijn, is mijn aanpak een ‘vreemde eend in de bijt’. Ondanks deze uitdagingen blijft haar focus helder: het herstellen van mensenlevens.

Opvallend genoeg ligt er nu een handboek over de MatriXmethode ter beoordeling bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), met de mogelijkheid om het te erkennen als een effectieve interventie in de jeugdzorg. Dit biedt een potentieel doorbraakmoment, omdat het de deur opent naar bredere acceptatie en integratie in bestaande zorgsystemen.

Er kan veel tijd, geld en energie worden bespaard als traditionele systemen hun denkwijzen aanpassen en open staan voor andere werkwijzen. In een tijd waarin de geestelijke gezondheidszorg kampt met crisis en wachtlijsten voor hulp groeien, is samenwerking nodig. Ik pleit voor een aanpak waarbij mensen zelfstandig en onafhankelijk keuzes kunnen maken die hen vreugde brengen.

Toepasbaarheid

Zoals eerder beschreven is de MatriXmethode een breed inzetbare gesprekstechniek. Het is bij IQ-, psychosomatische en EQ-gerelateerde hulpvragen inzetbaar. Een voordeel die professionals en cliënten zien is dat in korte tijd een blijvend positieve verandering plaatsvindt bij de cliënt, zonder dat veel woorden gebruikt hoeven te worden. 

In de volgende infographic wordt zichtbaar wat de MatriXmethode uniek maakt:

voordelen matrixmethode

Het snelle resultaat in korte tijd, zorgt ervoor dat diverse mentale problemen aangepakt kunnen worden in een sessie. Dat wordt als prettig ervaren, want normaalgesproken moet er veel gepraat worden over iemands verleden, wat er precies is gebeurd, wie er bij waren, wat het voor effect heeft gehad op iemands leven en welke tips wel of niet hebben geholpen. Het gaat uiteindelijk erom dat de persoon zelf de regie krijgt over eigen leer- en denkprocessen. Met specifieke MatriXvragen is dat mogelijk.

Ervaringen

In de voorbeelden die ik net gegeven heb, zie en lees je wat de interventie oplevert. Ook in eerdere video’s vertellen cliënten en professionals over hun ervaringen. Enkele voordelen van de methodiek zijn:

  • Veilige, snel inzetbare en complementaire vraagtechniek bij cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) blokkades en belemmeringen (uit het verleden en in de toekomst), én medische onverklaarbare (pijn)klachten
  • Een unieke, laagdrempelige manier van begeleiden waarbij de cliënt na specifieke MatriXvragen zelf de eigen oplossing ontdekt en toepast dankzij eigen verbeeldingskracht
  • Het wordt voorkomen dat de probleeminhoud besproken wordt (hoe en wat er is gebeurd of gaat gebeuren, wanneer, waar en met wie)

Over de training (hbo werk-denkniveau)

Werk je met mensen die last hebben van mentale problemen? Wat als je uit de probleeminhoud kan blijven en de cliënt zelf een oplossing laat bedenken. Zou dat jouw werk makkelijker, leuker en effectiever maken?

Conclusie

Ik, Ingrid Stoop, ontwikkelde de MatriXmethode. Deze doeltreffende aanpak voor individuen met mentale problemen is veilig voor de cliënt én begeleidende professional. In het krantenartikel in de Ede Stad wordt uitgelegd waarom de vraagtechniek mensen in staat stelt in zelf de regie te nemen over hun cognitieve, emotionele en psychosomatische welzijn. 

Dankzij jarenlange ervaring worden mentale en leerproblemen opgelost en voorkomen. Wanneer slaan we onze handen ineen om samen te werken en de wereld een beetje mooier te maken?

Ben je er klaar voor?

Over de schrijver

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.

Recommended Posts