5 effectieve vaardigheden per coachingsgesprek (inclusief voorbeelden en model)
25 maart 2022 
33 min. leestijd

5 effectieve vaardigheden per coachingsgesprek (inclusief voorbeelden en model)

Tijdens een coachingsgesprek zijn er diverse ingangen om iemand te helpen. Als je verschillende interventies beheerst, wordt een gesprek altijd effectiever, toch? Niets is minder waar als je niet de juiste vaardigheden beheerst en modellen toepast om oplossingsgericht iemand te helpen. 


Coachingsgesprekken voeren in minder tijd en met minder moeite? Krijg inzichten in de vijf vragen die je stelt tijdens de interventie.


Wat zijn voorbeelden van oplossingsgerichte gesprekstechnieken die helpen, weinig tijd kosten en veel resultaat opleveren? Het is mogelijk om een doorbraak te realiseren en de kern van het probleem privé blijft. Krijg inzichten in hoe je je coachingsgesprekken effectiever maakt met minder tijdrovende sessies. Je krijgt ook kennis van twee modellen die onmisbaar zijn als je mensen met mentale problemen wilt helpen.

Gesprekken voeren met mensen, dat wordt al genoeg gedaan. Sommige cliënten denken soms dat de professional/de begeleider de oplossing bedenkt voor andermans problemen. Dat beeld is waarschijnlijk ontstaan doordat psychologen vaak tips geven en het werk doen voor andermans problemen.

coachingsgesprek

Coachingsgesprekken kunnen effectiever en minder tijdrovend worden als de cliënt zelf aan het (denk)werk wordt gezet tijdens een gesprek. Coaching is een begeleidingsvorm met als doel een veranderingsproces positief te laten verlopen. De coach of begeleider helpt de coachee om op een kortdurende manier het doel te bereiken. Hoe sneller en effectiever, hoe beter.

Tijdens een consult kunnen er verschillende onderwerpen worden aangepakt waar de cliënt last van heeft. Dat is onder andere afhankelijk van de zwaarte van de hulpvraag en de focus die iemand heeft. 

De meestvoorkomende onderwerpen om iemand te helpen met zijn of haar mentaal gezondheid, zijn:

 • Angst
 • Assertiviteit
 • Eenzaamheid
 • Faalangst
 • Grenzen stellen
 • Omgaan met emoties
 • Perfectionisme
 • Piekeren
 • Re-integratie
 • Rouw en verlies
 • Slapen
 • Somberheid
 • Stress
 • Zelfvertrouwen

Een coach stelt de juiste vragen, zodat de cliënt een nieuwe strategie ontdekt om mentale problemen aan te pakken. Een effectief coachingstraject gaat vaak snel en is laagdrempelig.


Een interventie die snel werkt, effectief is en weinig hulpmiddelen nodig heeft is voor iedere coach onmisbaar.


Persoonlijke (cognitieve en emotionele) blokkades kunnen met de juiste interventietechnieken worden aangepakt tijdens het gesprek. De coach wil zo snel mogelijk positieve resultaten. Dat is goed voor zijn of haar imago, geloofwaardigheid en werkplezier.

Een interventie die snel werkt, effectief is en weinig hulpmiddelen nodig heeft is voor iedere coach een onmisbaar middel tijdens een conversatie. In dit artikel krijg je voorbeelden en inzichten in een methodiek die steeds vaker wordt toegepast. Ook jij kan daar je voordeel uit halen.

coachingsgesprek vragen interventie

Welke vragen worden er gesteld tijdens een coachingsgesprek of het begeleidingstraject? Iedere interventie is anders en sommige hebben raakvlakken met ander soort toepassingen.


Oplossingsgerichte coachingsgesprekken voeren? Deze vragen kan je stellen als je met een doelgerichte interventie gesprekken wilt voeren.


Tijdens een MatriXsessie worden in het begin verschillende vragen gesteld. Om een doorbraak te creëren staan vaak dezelfde vragen centraal. Het is afhankelijk per hulpvraag en cliënt welke vragen er gesteld worden. Maar een feit is dat vrijwel iedereen met een specifiek probleem geholpen kan worden, mits de persoon er echt van af wilt.

Een voorbeeld van oplossingsgericht coachen bevatten de volgende vragen: 

 • Jouw hulpvraag: is dat een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte?
 • Hoeveel last heb je van de klacht van 0 tot 10, waarbij 10 het allerergst is? 
 • Wat wil je het eerst aanpakken?
 • Stel dat je het plaatje kan vervangen, zou je dat willen?

Bovenstaande vragen zijn trouwens slechts enkele voorbeelden van vragen die normaalgesproken gesteld worden. Ieder gesprek gaat relatief snel in vergelijking met andere interventies (vaak 20 minuten per specifieke hulpvraag). Daarbij is het belangrijk dat er volledige focus is bij de persoon die de hulpvraag heeft én bij de coach.

Doelgerichte interventie

Met deze gesprekstechniek wordt er gefocust op de innerlijke beleving die iemand ervaart bij een bepaalde hulpvraag. Maar let op: dit is een ander soort interventietechniek die je gewend bent. Het staat los van langdurige trajecten en verplichte praatsessies.

Ben je het ermee eens dat er iets moet veranderen gezien de wachtlijsten en langdurige trajecten tijdens de huidige, traditionele interventies? Gezien de wachtlijsten en langdurige hulp?

Mensen krijgen de regie over hun eigen hoofd en dat onderdeel wordt tijdens een gesprek bij andere interventies vaak vergeten. Er wordt dan vooral veel gepraat, tips gegeven en goedbedoelde oplossingen bedacht voor de hulpvrager. 

Gezien de lange wachtlijsten en langdurige hulp bieden blijkbaar huidige, traditionele ingezette interventies te weinig resultaat. Ben je het daar mee eens? Zie je de noodzaak dat er iets moet veranderen zodat hulpverleners, jeugdzorgwerkers, GGZ-professionals, onderwijzers en coaches snellere mentale hulpvragen kunnen aanpakken?

Quote Einstein

Per interventie en organisatie wordt in de meeste gevallen een ander intake-formulier gebruikt. Soms is een intake een volledig (oriënterende) gesprek of kennismaking. De echte hulp komt pas na het eerste gesprek. Gezien de wachtlijsten en de hoge werkdruk is het mede daarom essentieel dat intakegesprekken sneller en effectiever worden.

Tijdens het eerste echte coachingsgesprek worden vaak de volgende vragen gesteld:

 • Wat is precies is gebeurd?
 • Wanneer?
 • Wie waren er bij?
 • Hoe is het ontstaan?
 • Hebben anderen in je (directe) omgeving invloed op je?
 • Welke gedragsproblemen zijn er?

Een intake die minder tijd of moeite kost en doelgericht is, bevat minder vragen. Vóór en tijdens een coachingsgesprek is het namelijk vooral belangrijk om te weten:

 1. Wat is precies de hulpvraag, zonder in te gaan op de probleeminhoud?
 2. Hoelang heeft de cliënt al last van het probleem?
 3. Welke hulp is al eerder toegepast?
 4. Wat wil de cliënt eerst aanpakken: het plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte?

Extra informatie maakt het dossier alleen maar groter en pakt niet het probleem aan. Een oplossingsgerichte interventie zet de persoon zelf centraal. Daarbij wordt gevraagd wat de innerlijke beleving is die iemand ervaart bij een specifieke hulpvraag. En daarnaast is het doel dat de persoon zelf de regie krijgt over zijn eigen hoofd.Gesprekken kunnen effectiever worden als de coach de juiste vragen stelt aan de juiste persoon op het juiste moment.Dat de coachingstechniek effect heeft op het mentale welzijn van cliënten én de professional, weet Adrie van der Wijst. Ze is POH-GGZ (praktijkondersteuner van de huisarts) en werkt met de interventie tijdens haar coachings. Ze deelt zelf haar ervaringen en resultaten:

Casus 2: interventie in het onderwijs

Vandaag de dag is het onderwijs vooral erg druk met leren 'leuk' te maken voor kinderen. Grappige plaatjes in de schoolboeken, dolfijntjes bij het honderdveld en mooie kleurtjes en bijzondere vormen bij het alfabet.

Ook al wordt gedacht dat kinderen leerstof beter opslaan, weet ik helaas dat het tegendeel het geval is. Kinderen moeten gewoon, heel saai, de basisinformatie van taal en rekenen opslaan, onthouden en terugvinden.

Coachingsgesprek oefenbladenHet alfabet zijn 26 letters, niets meer dan dat. Daar horen geen leuke icoontjes, plaatjes of kleurtjes bij. Dat maakt het kind alleen maar druk in zijn hoofd. Hoe simpeler, hoe beter. Daardoor heb ik de oefenbladen ontwikkeld. Daardoor weten, begrijpen en onthouden kinderen de geleerde lesstof beter.

Die ervaringen hebben de professionals van het Stedelijk Vakcollege in Zutphen ook. Ze zien waarom logisch onderwijs zonder veel afleiding zorgt voor betere schoolresultaten:

Effectiever is dus om in de klas of tijdens een coachingsgesprek alleen de informatie te laten zien die nodig is. Ook al lijkt het saai, het is wel duidelijk en overzichtelijk. Uiteindelijk gaat het erom dat kinderen de te leren lesstof begrijpen, onthouden en hergebruiken.

Ook deze onderwijsprofessional ziet het grote voordeel van logischer onderwijs. Dus zonder afleiding van 'leuke' plaatjes of kleurtjes. Ze deelt meerdere voorbeelden van hoe ze eerder naar het onderwijs keek en hoe het nu beter kan en moet:

Er zijn meer professionals die het belangrijk vinden dat leerlingen niet alleen leren WAT ze moeten leren, maar ook leren HOE ze moeten leren. Veel kinderen hebben volle hoofden en kunnen daardoor lastig mee komen op school. Dat is zo jammer, terwijl een oplossing zo simpel kan zijn.


Het onderwijs moet niet leuker worden, maar juist simpeler en effectiever door kinderen te leren HOE te leren.


Het onderwijs zou beter af zijn als leerlingen praktisch en duidelijk aan de slag gaan. Als kinderen weten hoe hun hoofd werkt, worden tegelijkertijd veel (maatschappelijke) problemen voorkomen. Ook op langere termijn. Want er belanden veel kinderen uiteindelijk in de jeugdzorg. Als er meer preventief wordt ingezet, zijn jongeren en ouderen veel problemen voor.

Margreet van Amerongen ziet een duidelijk verschil tussen onderwijs zonder en mét de MatriXmethode:

Casus 3: coachingstechniek in de jeugdzorg en GGZ

Dat er in de jeugdzorg en GGZ iets moet veranderen, is al jaren bekend. De wachtlijsten rijzen de pan uit en onnodig veel geld wordt verkeerd uitgegeven aan middelen die niet effectief zijn. Dat kan en moet anders, toch?

In de jeugdzorg werkt Mireille Molenaar al jaren met jongeren die extra hulp nodig hebben. Ze heeft nu diverse gespreksmethodieken tot haar beschikking. Wel ziet ze een duidelijk verschil nu ze meer interventietechnieken beheerst. De vaardigheden en ontwikkelingen die ze ervaart ziet ze als een groot voordeel:

Niet alleen in de jeugdzorg is er duidelijk een verbetering zichtbaar. Ook in de geestelijks gezondheidszorg (GGZ) zien professionals, cliënten/patiënten de toegevoegde waarde van praktische tools. Zelfregie door de persoon zelf zorgt ervoor dat trajecten minder complex en tijdrovend worden dan nu het geval is.


Wachtlijsten in de GGZ en jeugdzorg verminderen? Door minder langdurig te praten met cliënten en meer doelgerichte vragen te stellen, is er een positieve verandering mogelijk.


In een huisartsenpraktijk in Barneveld deelt huisarts Abed bijzondere resultaten. De POH-GGZ (praktijkondersteuner van de huisarts) heeft haar kennis en vaardigheden verrijkt met de MatriXmethode als extra coachingsinterventie. Tijdens haar gesprekken met cliënten heeft ze ontdekt hoe krachtig de techniek is die ze nu tot haar beschikking heeft. Ook twee patiënten/cliënten die een hulpvraag hadden, delen hun ervaringen en resultaten:

Model

Er zijn twee veelvoorkomende en essentiële modellen waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt tijdens coachingsgesprekken. Het is belangrijk dat beide schema's zorgvuldig worden gebruikt vóór, tijdens en eventueel na een gesprek. Hieronder worden beide voorbeelden uitgelegd.

MatriXwerkmodel

Bij zowel emotionele als cognitieve hulpvragen is het MatriXwerkmodel van belang. Het geeft de praktische werking van het brein weer. Cliënten krijgen daarmee direct inzicht in hoe tijdens coachingsgesprek de MatriXmethode als interventie wordt toegepast. In iedere coaching is het een logisch en makkelijk te begrijpen model. 

Het praktische brein heeft drie onderdelen:

 • Sensorisch geheugen
 • Werkgeheugen
 • Langetermijngeheugen

Mentale problemen die in het langetermijngeheugen staan opgeslagen, zoals een onverwerkte emotie, worden verwerkt tot kale feiten. Of verkeerd onthouden informatie.


Tijdens iedere coaching is het MatriXwerkmodel en -emotiemodel belangrijk. Ontdek waarom (in de video's)..


Zolang een vervelende situatie of verkeerd woord in het langetermijngeheugen verkeerd staat opgeslagen, blijft de negatieve lading aanwezig. Eén voor één wordt door middel van doelgerichte coaching het negatief of verkeerd opgeslagen fragment aangepakt.

In de video wordt de werking ervan duidelijker uitgelegd bij het handiger onthouden van informatie:

Emotionele problemen hebben te maken met negatieve fragmenten die in het langetermijngeheugen staan opgeslagen. Een manier om dit op een veilig toepasbare manier aan te pakken, wordt duidelijk in de video:

MatriXemotiemodel

Naast het voorbeeld van het MatriXwerkmodel is ook het MatriXemotiemodel een belangrijk onderdeel tijdens een gesprek. Dit model wordt vaak gebruikt bij emotionele problemen zoals:

 • Angsten uit het verleden
 • Nu al bedacht doemscenario's
 • Trauma's
 • Seksueel misbruik
 • Rouwverwerking

Met dit type uitleg (zie video hieronder) wordt inzichtelijk gemaakt welke zintuigen een rol spelen en emotioneel beladen zijn.

In de uitleg krijg je inzichten in het verloop van een MatriXgesprek met dit model:

Inhoud en opbouw

Ieder coachingsgesprek is anders. Iedere cliënt is namelijk ook anders en de specifieke hulpvraag vaak ook. Iedereen heeft zoals je begrijpt een andere beleving bij een bepaald probleem.

Een fobie voor kikkers is bijvoorbeeld anders dan een hondenangst. En een hondenangst kan per persoon ook weer verschillen. Iemand kan bang zijn voor een pitbull maar hoeft geen angst te ervaren bij een labrador. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden, eigelijk ontelbaar.

Tijdens een coaching zijn minimaal deze drie onderdelen belangrijk:

 • Er moet aansluiting bij de cliënt zijn
 • De coach moet een betrouwbare indruk opwekken bij de cliënt
 • Er moet focus zijn, zowel bij de professionals als de client

Ontbreekt één van de drie onderdelen tijdens een sessie? Dan bestaat de kans dat het gesprek stroef verloopt, de coaching lang duurt en de verwachte resultaten niet worden waargemaakt.

coaching gesprek

Een opbouw van een coaching met de MatriXmethode op een trauma is met een camera opgenomen. Myranda, de vrouw die wordt gecoacht, had al diverse behandelingen en verschillende therapieën gehad. Nadat die gesprekken niet succesvol bleken, heeft ze kennisgemaakt met onze interventietechniek. 

De coaching duurt ongeveer 20 minuten. Je ziet veel gebeuren en je hoort hoe ze het gesprek ervaart:

Doorbraak coaching

Om een doorbraak te creëren tijdens een coachingsessie is het belangrijk om de juiste vragen te stellen. Het is cruciaal dat er een aanknopingspunt is en de persoon zelf de regie krijgt over zijn eigen hoofd.

Welke vragen er gesteld worden, verschilt per cliënt. Want zoals je weet: iedereen is anders. Maar iedereen ervaart een mentaal probleem op een eigen, unieke manier. En daar moet tijdens een coaching op ingespeeld worden.

doorbraak coaching

Het is natuurlijk belangrijk dat een hulpvrager daadwerkelijk van het probleem af wilt. Geen hulpvraag? Dan geen coaching. Want het is onmogelijk om een doorbraak te bewerkstelligen als tijdens het coachingsgesprek blijkt dat iemand eigenlijk niet wil, mag, kan of durft. Dus ben er altijd zeker van dat er een specifieke hulpvraag is waar je cliënt van af wilt.

Een succesvolle coaching is afhankelijk van het feit of iemand de regie wilt krijgen over het eigen hoofd. Om een doorbaak te creëren tijdens een coaching is het noodzakelijk dat:

 • Er een specifieke hulpvraag is
 • De juiste vragen worden gesteld
 • Afleiding wordt vermeden
 • De probleeminhoud privé blijft (en er dus niet inhoudelijk uitdrukkelijk over gepraat wordt)
 • De cliënt zelf zijn eigen oplossing bedenkt en toepast

Na een sessie is opvolging een extra stap om te weten of de coaching heeft geholpen. Is iemand blijvend geholpen of weer terug bij af? Zijn er meer hulpvragen die een rol spelen tijdens het proces? Is er nog steeds een negatieve lading?

In een evaluatieformulier kan allerlei informatie staan, maar niet al die informatie is noodzakelijk. Het belangrijkste voor iedere coach is dat het gesprek effectief is geweest en de cliënt weer snel op de rit is.

Uit ervaring weten we hoe langer geleden een coaching is geweest, hoe minder snel de hulpvrager het evaluatieformulier invult.

Zet maximaal vijf vragen op het evaluatieformulier, zoals:

 1. Hoeveel last heb je nog van de specifieke hulpvraag van 0 tot 10, waarbij 10 heel veel last is?
 2. Hoeveel specifieke hulpvragen heb je nog waar je van af wilt?
 3. Voelde het gesprek met de coach vertrouwd?
 4. Wat ga je tegenwoordig anders doen nu je weet hoe de regie te krijgen over je eigen hoofd?
 5. Is er een advies of tip die je de coach wilt geven?

Er kan worden gekozen om direct, enkele dagen of enkele weken na het gesprek het evaluatieformulier te laten invullen. Uit onze eigen ervaringen blijkt hoe langer geleden een coaching is geweest, hoe minder snel de hulpvrager het formulier invult.

Hoe effectief zijn de gesprekken? Wat zijn de ervaringen van de geholpen cliënten en professionals? Hoe kan een coaching bij mentale problemen op een oplossingsgerichte manier worden gerealiseerd?

Zoals eerder al was beschreven, heeft iedere cliënt een ander soort hulpvraag. Hoe specifieker een hulpvraag is, hoe beter iemand geholpen kan worden. Door de methode zelf te ervaren, weet je hoe het werkt en of het iets voor jou is.


"Eerst waren het vooral gesprekken met mensen en tips van onze POH-GGZ. Ik zie wel duidelijk verschil met de MatriXmethode. Daardoor hebben we zelfs haar uren verruimt om meer mensen te kunnen helpen" - Huisarts Abed, Barneveld


Wel kan er een conclusie worden getrokken uit de ervaringen van de gesprekstechniek. De resultaten van cliënten en professionals bij een huisartsenpraktijk in Barneveld zijn een voorbeeld. Waarom zijn deze bevindingen en resultaten zo bijzonder? Omdat een aanzienlijk aantal minder verwijzingen naar de tweedelijnszorg zijn voorkomen. Tot nu toe zijn er geen andere methodiek bekend die soortgelijke resultaten hebben behaald.

Dat alleen maar praten met cliënten niet voldoende is, blijkt met de resultaten van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk en haar patiënten/cliënten. Een professional zou meet coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken in huis moeten hebben om goede hulp te kunnen bieden. Dat is nu wel duidelijk.

Ontdek wat de interventie heeft opgeleverd in de huisartsenpraktijk van Saboor Abed in Barneveld: 

Vijf vaardigheden voor effectievere gesprekken

Ook al heeft iedere coach ander soort vaardigheden tot zijn of haar beschikking, er zijn enkele belangrijke competenties die gebruikt zouden moeten worden tijdens gesprekken.

Welke vaardigheden zijn belangrijk? Natuurlijk zijn er meer dan vijf, maar in dit artikel bespreek ik kort deze criteria die vaak worden gebruikt bij het toepassen van de MatriXmethode:

1. Gebruik de woorden van de cliënt

Tijdens een gesprek is het belangrijk om te luisteren wat iemand zegt. Heeft hij of zij het over een 'bal in de buik'? Ga dan door met die bal. Het is een voorstelling die iemand heeft bij een bepaalde situatie. Dat kan bijvoorbeeld visueel of auditief zijn.

2. Heb focus

Een gesprek dat alle kanten op gaat is een reden dat een coachingsgesprek niet lukt. Zonde van jouw tijd en die van je cliënt. Focus is een voorwaarde die zowel jij als je hulpvrager moet hebben. Anders duurt een sessie onnodig lang en de toegepaste interventie niet zo effectief als je wilt. 

3. Vermijd afleiding

Afleiding heeft ook te maken met focus, maar toch is dat een essentiële voorwaarde om een gesprek succesvol te laten verlopen. Een mobieltje die afgaat, muziek die op de achtergrond afspeelt, een hond die blaft, een auto die toetert. Het zijn allemaal vormen van afleiding waardoor jouw cliënt niet datgene bereikt wat hij of zij wil bereiken. En jij wilt natuurlijk ook een doelgerichte conversatie, dus zorgt ervoor dat er zo min mogelijk 'triggers' zijn of mogelijkheden om uit de focus te gaan.

4. Blijf uit het complexe protocol

Helaas bestaan er veel protocollen die standaard gehanteerd moeten worden. Helaas passen mensen niet in hokjes, want iedereen is uniek. Een protocol dat bij de ene wel werkt, hoeft bij de andere niet te werken. Vooral complexe protocollen zorgen ervoor dat gesprekken lang kunnen duren. Luister vooral wat de persoon zegt, ga mee in het verhaal en stel de juiste vragen die kloppen bij de antwoorden van de persoon..

 5. Zet de cliënt centraal

Misschien een inkoppertje, maar toch wordt er nog veel vanuit systemen gewerkt. Mensen worden afhankelijk gemaakt en dat is nou net iets wat cliënten niet nodig hebben. Een steuntje in de rug is altijd goed, maar sterker is iemand weer snel op de rit is. De huidige wachtlijsten en enorme kosten worden juist in stand gehouden door mensen afhankelijk te maken van het complexe systeem wat al jaren blijkbaar niet goed werkt.. Wel zijn mensen op zoek naar het krijgen van de regie over hun eigen hoofd. Stel aan de persoon de juiste vragen op het juiste moment. Luister naar de antwoorden en vraag wat de eigen oplossing van de persoon zelf is.

Welke tips zorgen voor effectievere gesprekken en betere resultaten? Dat is natuurlijk per coaching verschillend. Maar vijf tips die een belangrijke rol spelen bij het slagen of falen van een gesprek zijn:

1. Veel praten kost veel tijd

Bij veel interventies moet vooral gepraat worden. Door te praten kan er minder of juist meer emotie ontstaan. Soms zorgt praten voor een (tijdelijke) opluchting. Maar door alleen praten en opluchten komt iemand niet blijvend van het probleem af. De emotionele lading verlicht wel iets, maar de lading moet er af. Door doelgerichte vragen te stellen, komt de cliënt sneller tot de kern van het probleem.

Datum en tijd icoon

2. Herbeleving is zwaar en niet nodig

Vaak is het herbeleven van een vervelende gebeurtenis ingrijpend. Het zorgt ervoor dat iemand weer naar een specifieke vervelende situatie teruggaat. Dat kan als onprettig of heftig worden ervaren. Een herbeleven is niet nodig als de oorzaak van het probleem op de juiste manier wordt ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

3. Beschouw wat er is gebeurd

Door de juiste vragen te stellen, kan de cliënt een situatie beschouwen. Een traumatische gebeurtenis is wel ooit gebeurd, maar dezelfde situatie zal nooit precies opnieuw gebeuren. Door het stellen van de juiste vragen door de professional kijkt de cliënt tegen een bepaalde situatie aan, zonder deze opnieuw te ingrijpend ervaren.

coachingsgesprek

4. Theorie is leuk, maar praktijk is effectiever

Wat in de boeken staat, kan misschien wel wetenschappelijk bewezen zijn, Maar in de praktijk is waar het daadwerkelijk gebeurt. Hoe iemand een mentaal probleem op zijn eigen manier ervaart, staat in geen enkel boek. Iedereen is namelijk uniek. En iedereen heeft een andere, eigen beleving bij een bepaalde gebeurtenis. Richt je daarom vooral op oplossingsgerichte gesprekken die daadwerkelijk zorgen voor positieve veranderingen.

5. Meteen aan de slag

Je hebt helaas maar een beperkt aantal uur om mensen te coachen. Een intake kan lang duren. Wekenlange wachtlijsten bevorderen ook niet het proces voordat het daadwerkelijke coachingsgesprek plaatsvindt. Heeft iemand nu hulp nodig? Zorg er dan voor dat er nu hulp geboden wordt. Dat kan ook online of telefonisch. Mensen hoeven niet afhankelijk te worden van tijdrovende processen of complexe protocollen als op ieder moment de juiste hulp geboden kan worden.

Heeft iemand nu hulp nodig? Zorg er dan voor dat er nu hulp geboden wordt.

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode

Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: 

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeTraining

Wil je mensen helpen en doelgerichte coachingsgesprekken voeren? Heb je interesse in een training over de gesprekstechniek als interventie bij emotionele en cognitieve problemen? Krijg alle competenties om met een effectieve methodiek je werk makkelijker, leuker en effectiever te maken.

coachingsgesprek training

Met de MatriXmethode heb je een krachtige coachingstechniek om in te zetten tijdens jouw gesprekken. Doordat je daarmee op een laagdrempelige manier cliënten coacht, zijn er weinig woorden nodig voor een hoog resultaat.

De ervaringen van professionals die eerder een training hebben gevolgd, zien ook deze voordelen:

Conclusie: 5 effectieve vaardigheden per coachingsgesprek (inclusief voorbeelden en model)

Iedere coaching is anders, net zoals iedere cliënt die je voor je hebt. Om oplossingsgerichte gesprekken te voeren, is het belangrijk dat je vooral de juiste vragen stelt op het juiste moment bij de juiste persoon. De cliënt/hulpvrager moet wel van zijn of haar mentale probleem af willen. Dat moet echt duidelijk zijn vóórdat je een coachingsgesprek voert.

Omdat bij veel interventietechnieken er veel wordt gepraat, zijn langdurige gesprekken niet altijd succesvol. Door effectieve vaardigheden te beheersen die snel en specifiek worden ingezet, bereik je meer resultaat. Vermijd dat iemand een herbeleving ervaart. Dat leidt vooral af en lost vaak het daadwerkelijke probleem niet op. 

Laat je cliënt een gebeurtenis beschouwen om op een veilige manier de lading van het probleem te verminderen of achterwege te laten. Ga vooral praktisch aan de slag. Voorkom dat iemand door een wachtlijst verder van huis raakt. Ga meteen aan de slag met de juiste kennis en vaardigheden, ook telefonisch of online.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale problemen.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode