Hoe een trauma verwerken door zelfhulp (inclusief animatie en video's)
04 oktober 2020 
in Trauma
24 min. leestijd

Hoe een trauma verwerken door zelfhulp (inclusief animatie en video's)

Bijna twee miljoen* mensen in Nederland hebben last van een psychologische klacht, zoals een angst of trauma. Als bijvoorbeeld de cliënt zelf weet hoe een trauma verwerkt wordt, wat zou dit opleveren? Je begrijpt vast en zeker dat er veel mensen op zoek zijn naar een interventie die werkt. Wanneer iemand wordt bevrijdt van een angstige of traumatische gebeurtenis, dan hebben de cliënt, professional/coach en de zorgverzekeraar daar baat bij.

Het is al op korte termijn mogelijk met een goed ontwikkelde coachingstechniek. Daarbij staat niet het systeem of protocol centraal, maar juist de cliënt. Hij of zij pakt het trauma zelf aan, zonder wachtlijst en de inhoud van het probleem te hoeven delen.

Vóór: één en al verdriet en boosheid. : heel veel blijdschap en rust. Echt, ik herken mezelf niet meer terug.
– Reiny, patiënt bij huisartsenpraktijk Abed in Barneveld

Ben je benieuwd hoe? Lees dan verder.

Opmerking: deze coachingstechniek staat los van het gebruik van medicijnen, complexe protocollen en langdurige trajecten. Heb je behoefte aan een kortdurende en doelgerichte aanpak? Dan is de MatriXmethode een goed alternatief, want hierbij is de cliënt niet afhankelijk van langdurig praten of heftige herbelevingen. Ook is er meestal geen doorverwijzen nodig.

*Cijfers komen van www.volksgezondheidenzorg.info 

Video: Effectievere oplossing bij traumaverwerking

In Nederland en in andere landen hebben veel mensen wel één of meerdere angsten of trauma’s. Deze fobieën hebben altijd te maken met iets dat is ontstaan in het verleden óf met iets dat mogelijk gaat gebeuren in de toekomst. Er is vaak al een doemscenario bedacht waarbij je nu al een voorstelling hebt gemaakt hoe het mogelijk zou gaan.

Het mentale probleem zit in het hoofd. En daar zit ook de oplossing, alleen de weg daarnaartoe weet iemand vaak niet.

Het verwerken van zo’n onverwerkte emotie, angst of trauma staat niet beschreven in een boek. Ook zit de oplossing niet verwerkt in een pilletje. Praten lucht soms (tijdelijk) op, maar uiteindelijk duurt het verwerken dan langer. Daarnaast blijft het probleem in het hoofd aanwezig als de ‘angel’, de echte oorzaak, niet volledig wordt geneutraliseerd.

Ook bestaat de kans dat iemand na een tijdje een terugval kan krijgen, ondanks dat de cliënt juist op zoek is naar een kortdurende, doelgerichte interventie. Het liefst zonder doorverwezen te worden naar een psycholoog om (weer) het verhaal te vertellen.

Eén van mijn cliënten zocht na twaalf jaar effectieve hulp voor haar trauma:

Hoe een trauma verwerken door zelfhulp

Gelukkig is met deze coachingstechniek – die als interventie wordt toegepast – geen herbeleving, verwijzing, medicijn of langdurige gesprekken nodig.

Want omdat het probleem in het hoofd zit, zit daar ook de oplossing. De weg daarnaartoe is de MatriXmethode. Maar hoe pas je deze coachingstechniek als interventie toe? Krijg hieronder verdere uitleg en ervaringen (inclusief video’s).

trauma verwerken zelfhulp

Complexe hulp?

Voordat wordt uitgelegd wordt hoe een trauma verwekt kan worden door de cliënt zelf te oplossing te laten bedenken, wil ik eerst mijn zorgen delen. De complexiteit in bijvoorbeeld de huidige zorg, onderwijs en jeugdzorg zorgt er vaak voor dat cliënten dieper in de problemen raken.

Iemand wordt zorg-moe, kijken op tegen het zoveelste gesprek en moeten wachten totdat er hulp is vanwege de oplopende wachtlijst. Dat vind ik oneerlijk richting de cliënt en ook onnodig. Daarom is het belangrijk om een goed alternatief te bieden die snel ingezet kan worden, veilig en doelgericht is.

Ruim 4 of de 10 mensen krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening zoals een angst of trauma. En iemand met een psychische klacht kost gemiddeld 45.000 euro. Het duurt gemiddeld 180 dagen voordat iemand weer op de rit is.
 Cijfers van CBS, Trimbos-instituut en Phrenos

Hoe zal het zijn als een angst of trauma verwerkt wordt binnen één tot drie sessies per hulpvraag? Zonder dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden en het dossier klein blijft?

Een coachingstechniek die we aanbieden is breed toepasbaar. Als je interesse hebt, lees dan verder en bekijk de video’s.

Cijfers: dagelijkse kosten bij verzuim

Uit de statistieken van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) blijkt dat de dagelijkse kosten per werknemer per verzuimdag 250 euro zijn. Dit is gebaseerd op directe kosten van loondoorbetaling en arbodienstverlening, maar zonder de indirecte kosten zoals vervanging of productieverlies.

Ook is bekend dat het gemiddeld 180 dagen duurt voordat iemand met psychische klachten weer op de rit is. Daarbij is geen rekening gehouden met terugkerende problemen. Als je deze statistieken en cijfers opsomt, dan heeft dit aanzienlijke economische consequenties. Iemand met een psychische klacht kost namelijk gemiddeld 45.000 euro.

Deze gegevens staan op de website van de NIP en zijn met name afkomstig van het CBS, Trimbos-instituut en Phrenos:

Cijfers trauma verwerken met zelfhulp

Een groot deel van deze kosten kunnen worden bespaard. Namelijk doordat iemand met een mentaal en/of psychisch probleem weet hoe een probleem wordt aangepakt op de eigen manier. Langdurige gesprekken, verwijzingen en afhankelijkheid van complexe protocollen hoeven dan minder nodig te zijn. Een cliënt die binnen enkele sessies met zelfvertrouwen weer op de rit is, vind je dat ook belangrijk?

Wat mij betreft wel, aangezien 40% van de bevolking te maken heeft met psychische klachten:

Cijfers: trauma's en psychische klachten.

Vaak zorgen de lange wachtlijsten ervoor dat het ziekteverzuim blijft oplopen. Soms raakt iemand daardoor verder in een depressie. Als een cliënt maandenlang moet wachten op hulp, is het vaak te laat of ontstaan er ondertussen meerdere problemen.

Ook beaamt het NIP dat het verzuim door psychische aandoeningen zoals angsten, trauma’s en emotionele problemen, jaarlijks toeneemt:

Cijfers trauma en psychische klachtenGelukkig is er een alternatief om snel in te zetten. Daarmee is je cliënt niet afhankelijk van de oplopende wachtlijsten en is het niet nodig dat het hele verhaal verteld hoeft te worden tijdens een coachingssessie. En dat zelfs vrij van heftige herbeleving is.

Animatie: trauma verwerken door zelfhulp

Uiteindelijk kan vrijwel iedereen een angst of trauma verwerken of neutraliseren op de eigen manier. Met ‘vrijwel’ bedoel ik jongeren en ouderen die een beleving kunnen verwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van de beleving van de cliënt. Want wie heeft de angst of trauma? Juist, de persoon met de hulpvraag.

Hoe mooi zou het zijn als er een manier is waarmee de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt? Waarmee die persoon zelf het trauma:

 1. Ontlaadt 
 2. Neutraliseert
 3. Vervangt

Met de MatriXmethode is dit mogelijk. Met deze coachingstechniek hoeft iemand niet over de oorzaak het probleem te praten. Dat is veilig voor de professional/coach en voor de cliënt. De cliënt ontdekt en past zelf de oplossing toe aan de hand van het stellen van de juiste vragen op de juiste manier.

Hoe dat precies werkt, wordt uitgelegd in deze animatie:

Als iemand een angst, trauma of onverwerkte emotie heeft en daar een oplossing voor wilt, dan wordt normaalgesproken vaak gepraat over de oorzaak van het probleem. Maar veel mensen willen daar liever niet over praten, waardoor de hulpvraag niet wordt aangepakt. Met deze aanpak hoeft dat dus ook niet.

Symptomen van een onverwerkt trauma

Omdat iedereen anders is, ervaart ieder individu een traumatische gebeurtenis op een andere manier. Het kan zijn dat iemand met een trauma last krijgt van stemmingswisselingen, boosheid of verdriet. Als een cliënt last heeft, dan is het belangrijk om de juiste vragen te stellen, zonder dat iemand wordt afgeleid.

Als iemand namelijk wordt afgeleid of het probleem wordt verdoofd (door het gebruik van medicijnen bijvoorbeeld) dan is de kans groot dat het probleem nog steeds aanwezig is. Nieuwe symptomen kunnen ontstaan waardoor een cliënt weer een andere vorm van therapie krijgt. En juist dat wordt met de MatriXmethode voorkomen, omdat dit een kortdurende en doelgerichte aanpak is.

Trauma verwerken zelfhulp

Video: ervaring met de MatriXmethode

Er zijn veel mensen, van jong tot oud, die deze aanpak hebben ervaren. In veel gevallen hebben de cliënten al eens andere hulp gezocht, zonder blijvend succes.

Wat mij zorgen baart is dat er veel wordt gepraat, maar uiteindelijk weinig wordt opgelost. Als die hulp na vier of vijf sessies te weinig resultaat heeft opgeleverd, dan zal de cliënt worden doorverwezen naar een andere hulpverlener. Ook daar moet (weer) het verhaal gedeeld worden. Uiteindelijk wordt door praten wellicht het probleem iets verzacht, maar het echte probleem blijft in het hoofd zitten. Waardoor de kans wordt vergroot dat de cliënt zorg-moe wordt.

Trauma verwerken door zelfhulp met de MatriXmethode: ontladen, te neutraliseren en te vervangen. Zonder dat het hele verhaal of de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden.

Mijn professionals en ik weten dat de methode werkt. Je vindt diverse video’s waarbij dit wordt verteld en uitgelegd. Ons gezamenlijke doel is dat de cliënt goed en snel geholpen, zonder lang in een traject te hoeven zitten of de oorzaak te delen.

In de afgelopen jaren heb ik honderden cliënten geholpen. Vaak begrijp je pas hoe de MatriXmethode werkt en wat het doet als je het ervaart. Daarom laat ik graag anderen aan het woord die praten over de werking en effectiviteit van de methode.

Een voorbeeld is deze professional in de TBS-sector:

Uitleg MatriXemotiemodel

Een krachtige manier bij het verwerken van een nare gebeurtenis, bijvoorbeeld een angst, is om het onthouden fragment (verleden of toekomst) te neutraliseren tot een kaal feit. Het heeft dan geen lading meer. Daarbij worden meestal alle zintuigen en het denken gebruikt om het te verwerken. Het plaatje (zien) wordt altijd gebruikt.

Uitleg MatriXemotiemodel.

Door alle zintuigen en het denken in te zetten tijdens een coaching, vergroot de hulpverlener de effectiviteit van de sessie. Het plaatje, het zien, is altijd een onderdeel. Het onderscheidende met ander soort technieken is dat de persoon alles zelf doet, op de eigen manier. Het afleiden is immers slechts afleiden. Het verhaal is slechts het verhaal. Eigen herinneringen en voorstellingen kunnen mensen alleen zelf beïnvloeden. Dat kan niemand voor de ander doen. Dat is persoonlijk, dat is privé en de eigenheid, de autonomie van de persoon zelf.

Alle zintuigen en het denken worden daarom op een kortdurende stapsgewijze manier door de persoon zelf ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Dat leidt naar een blijvend resultaat. Het MatriXemotiemodel leg je uit voor iedere eerste sessie.  Daarmee wordt het duidelijk dat gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden, in de toekomst mogelijk gaan plaatsvinden en in het nu kunnen worden aangepakt. Zonder herbeleving doordat de persoon er niet direct deel van uitmaakt in de verwerking, maar het beschouwt zoals hij het heeft onthouden.

*Korte uitleg MatriXemotiemodel in tekst:
Je leeft in het NU In het verleden zijn dingen gebeurt, leuke en minder leuke dingen. Ook in de toekomst gaan dingen gebeuren, leuke en minder leuke. En in het NU, heb JIJ daar een beleving bij.

Doordat tijdens de sessie het fragment wordt verwerkt tot een kaal feit, zijn er geen ervaringen bekend van cliënten die last hebben gehad van bijvoorbeeld decompensatie. Ook kunnen er per sessie diverse fragmenten worden behandeld. Dit zorgt ervoor dat meerdere emotionele belemmeringen kunnen worden aangepakt in een korte tijd (één uur bijvoorbeeld).

Uitleg MatriXwerkmodel

Voordelen van deze coachingstechniek

Een groot voordeel van de MatriXmethode is dat het een veilige, kortdurende en doelgerichte aanpak is. Iemand met een mentale en/of psychische klacht hoeft niet langdurig belast te worden met het probleem. Ook voor de professionals brengt dit veel voordelen met zich mee (tenzij geld vooral een belangrijke rol speelt).

Omdat wij juist de cliënt de eigen oplossing gunnen en laten ontdekken, hebben veel mensen baat bij deze aanpak. Niet alleen de cliënt, maar óók de professionals en zorgverzekeraars.

Enkele voordelen van de MatriXmethode:

Veilig

Op dit moment – al decennia lang sinds het begin van de ontwikkeling in 1991 – is er niet één cliënt geweest die verder van huis is na een sessie met de MatriXmethode. Dit komt doordat een sessie niet heftig of intens is en de cliënt een vervelende, angstige of traumatische situatie nooit hoeft te herbeleven. De persoon blijft daardoor weg van een depressie of verdere stagnatie.

Vrij van dossiervorming en langdurig traject

Het klinkt misschien raar, maar vaak is slechts één A4-tje nodig om één specifieke hulpvraag aan te pakken. Er wordt gefocust op dat ene fragment van die traumatische of angstige gebeurtenis. Dit wordt bijgehouden in een klein ‘dossier’ van de cliënt, ook wel het MatriXemotiemodel genoemd.

Tweeledig

Deze interventietechniek is tweeledig. De cliënt hoeft de oorzaak van het probleem niet te vertellen en daardoor wordt de professional niet of minder belast met de inhoud van het probleem. Met andere woorden: de ‘geheimen in het hoofd’ hoeven niet te worden gedeeld met anderen.

Effectief

Onze ervaringen en onderzoeken laten de effectieve werking van de MatriXmethode zien. Vaak wordt een traumatisch fragment al binnen één tot drie sessies ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Dat fragment wordt dan verwerkt tot een kaal feit. Feiten blijven feiten, maar de beleving wordt veranderd.

Kosten- en tijdbesparend

Een tijd- en kostenbesparing is mogelijk, want de cliënt hoeft niet te worden verwezen naar een volgende instantie, psycholoog of psychiater. Mentale en psychische problemen worden verwerkt in de praktijk zelf. Hoeveel levert dit op denk je? Dat zeggen ook huisarts Abed (werkzaam in Barneveld), de POH-GGZ en twee cliënten die zijn geholpen met de MatriXmethode:

De oplossing is simpel, maar niet eenvoudig

Wat we vaak horen van cliënten en professionals is dat de oplossing vaak te mooi lijkt om waar te zijn. Hoe kan bijvoorbeeld iemand binnen één tot drie sessie van een specifieke hulpvraag af zijn, terwijl vaak vele gesprekken nodig zijn? De MatriXmethode is simpel, maar niet eenvoudig. Er zijn weinig woorden nodig om in korte tijd positieve resultaten te zien. Ook staat bij het verwerken van een angst of trauma altijd de oplossing van de persoon met het probleem centraal.

Het is een methode waarbij dus de cliënt zelf de oplossing bedenkt voor het eigen probleem. Het heeft laten zien een effectieve manier te zijn om een trauma te verwerken doordat de cliënt zichzelf helpt op de eigen manier. De professional stelt uitsluitend de juiste, concrete vragen. Als de cliënt goed is geholpen en weet hoe het werkt, dan kan hij of zij het in het vervolg ook zelf. Dat maakt de persoon onafhankelijk van anderen en wordt iemand sneller geholpen.

En dat andere veelgebruikte oplossingen (zoals EMDR) niet altijd succesvol zijn, ziet Loes in haar werk:

verschillen emdr matrixmethode

De kracht van de MatriXmethode

Tijdens een sessie met de MatriXmethode worden alle zintuigen gebruikt:

 1. Zien (plaatje)
 2. Horen (geluid)
 3. Voelen (gevoel)
 4. Ruiken (reuk)
 5. Proeven (smaak)
 6. Denken (gedachte)

trauma verwerken zelfhulp

Een nare, traumatische gebeurtenis is vaak opgeslagen in het langetermijngeheugen op verschillende manieren:

 • Een plaatje kan nog steeds op het netvlies staan en wanneer de persoon aan die situatie denkt, komt direct dat plaatje naar boven.
 • Daarnaast is het mogelijk dat iemand nog steeds een geluid hoort van die heftige gebeurtenis. Dat kan bijvoorbeeld een sirene van de brandweer zijn of het geluid van autobotsing.
 • Ook kan het zijn dat wanneer iemand aan de traumatische gebeurtenis denkt er direct een heftig, vervelend gevoel opkomt. Of een vervelende geur of smaak.
 • Ten slotte is een vervelende gedachte die nog steeds ervoor zorgt dat een vervelend woord steeds naar boven komt.

Resultaten en effectiviteit

Op onze website staan diverse onderzoeken over de effectiviteit van de MatriXmethode. Denk aan resultaten bij volle hoofden, angsten, trauma’s en emotionele problemen. Ook de effectiviteit bij cognitieve hulpvragen, waar jeugdzorgwerkers tegenaanlopen, zijn onderzocht. De onderzoeken zijn uitgevoerd door hbo-studenten richting Toegepaste Psychologie.

Deze onderzoeken zijn voor iedereen op onze website beschikbaar, zodat er inzicht verkregen wordt in de werking en de toepasbaarheid:

Onderzoeken MatriXmethode

Ook zijn er interne onderzoeken geweest waarbij is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is bij emotionele klachten. Daarbij zijn enkele verassende conclusies getrokken. Hoewel dit niet een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek is, geeft het wel een beeld van de toepasbaarheid en de effectiviteit.

Uit dit onderzoek blijkt dat:

 • De interventie heeft bij 68% van de personen maximaal 20 minuten geduurd. Meer dan 61% heeft al na één MatriXsessie geen last meer. Bij 33% is er in een korte tijd zeker iets veranderd en slechts 6% zegt dat het gesprek niet heeft geholpen.
 • De meeste mensen zijn geMatriXt op een angst die in de toekomst mogelijk gaat gebeuren (38%). Daarna zijn trauma’s (30%), een angst voor iets dat in het verleden is gebeurd (28%) en PTSS (4%) de meest voorkomende problemen.
 • De meeste mensen hadden al (veel) gesprekken gevoerd met een psycholoog over het probleem. Ook wordt EMDR genoemd als ingezet hulpmiddel. Het blijkt dat deze gesprekken niet of onvoldoende hebben geholpen en uiteindelijk de MatriXmethode is ingezet.
 • In totaal is 60%, minimaal twee jaar geleden tot langer dan vijf jaar geleden, geholpen met de MatriXmethode. 46% had al langer dan tien jaar last van het probleem.
 • De meeste mensen vinden dat de interventie effectief, fijn, snel en doeltreffend is.
 • Het aantal sterren dat deze 120 mensen gaven aan de interventie is 4.33 sterren (waarbij 5 sterren het beste is).

Onderzoeksresultaten MatriXmethode

Meer onderzoeken

Met een efficiënte interventie wordt de kern van het probleem heel snel opgespoord. Daarop volgt een aantal stappen om precies datgene wat in de weg zit ‘op te ruimen’. Met als gevolg dat een cliënt binnen één tot drie sessies per hulpvraag succesvol is geholpen.

In de afgelopen jaren hebben vele cliënten (van jong tot oud) en professionals gezien en ervaren dat de methode snel werkt, effectief en veilig is. Uiteraard is het geen ‘trucje’ die de professionals (HBO en WO) leren tijdens een training. Wel is het het resultaat van jarenlange ontwikkeling en vele sessies. De resultaten van ons interne onderzoek:

 • Van de 250+ personen die hebben meegedaan aan dit onderzoek had meer dan 36% het mentale of psychische probleem al langer dan tien jaar
 • 35% heeft de MatriXmethode slechts maximaal twintig minuten ervaren
 • 49% is langer dan drie jaar geleden behandeld
 • 57% is van het probleem af door slechts één sessie

Effectiviteit MatriXmethode

Video (coaching): trauma verwerken op de eigen manier

De MatriXmethode is geen ‘trucje’ dat je leert in een middagje zoals bij andere interventies. Deze interventietechniek is sinds 1991 in ontwikkeling en is nu zo krachtig door jarenlange doorontwikkeling. Vele trainingen en cliënten heb ik nodig gehad om te komen waar ik en deze methodiek nu staan. En om de cliënt weer de regie te laten krijgen over zijn eigen hoofd op de eigen manier.

Er zijn drie fases bij het verwerken van een trauma die belangrijk zijn. Daarbij ontdekt en past de cliënt de emotionele hulpvraag op de eigen manier toe met deze coachingstechniek:

 1. Stap 1: Ontladen
 2. Stap 2: Neutraliseren
 3. Stap 3: Vervangen

Door het stellen van specifieke vragen wordt het probleem verwerkt. Dit gebeurt altijd op een kortdurende wijze, zodat de cliënt de focus blijft behouden. Daardoor wordt de oorzaak van het probleem ontladen.

Bekijk hoe een traumatische gebeurtenis van deze cliënt wordt verwerkt met de MatriXmethode:

Wetenschappelijk bewijs

Op dit moment staan we in het beginstadium om de methode wetenschappelijk onderbouwd te krijgen. Er is een wetenschappelijk onderzoek geweest die de werkzame elementen beschrijft. Omdat de huidige markt, zorg en verzekeraars vaak eisen dat een methode wetenschappelijk bewezen is, zal er de aankomende jaren hier expliciet aandacht voor zijn.

Met een wetenschappelijke onderzoek zal duidelijk worden dat er een doelgerichte aanpak beschikbaar is. Daardoor krijgt de cliënt weer de regie over het eigen hoofd bij zijn mentale en psychische hulpvragen. Medicijnen, praten of gegeven tips luchten vaak tijdelijk op, maar uiteindelijk blijft het probleem aanwezig of kan de situatie zelfs verslechten. Met de MatriXmethode helpen we de cliënt de eigen oplossing voor het eigen probleem, zonder dat de inhoud gedeeld hoeft te worden.

Conclusie

Een trauma verwerken door zelfhulp is mogelijk met de MatriXmethode binnen één tot drie sessies. Hersenspinsels die zich in het hoofd van de persoon afspelen, kan de cliënt op de eigen manier ontladen, neutraliseren en vervangen. Daarbij is geen langdurig gesprek of complex protocol nodig.

De professional begeleidt de cliënt bij het zelf te laten ontdekken van de eigen, krachtige oplossing. Daarbij worden alle zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken) gebruikt. Er wordt inhoudelijk niet over het probleem gepraat. Dat is veilig voor zowel de cliënt en de professional.

Het doel van de sessies is het daadwerkelijk reduceren en blijvend ontladen van het probleem. Uit onze ervaring en ervaringen van anderen blijkt dat mentale en psychische problemen veilig zijn de MatriXmethode.

Hulp krijgen of zelf toepassen?

Steeds meer professionals zien de veilige werking en positieve resultaten van deze methode. Er is voldoende materiaal beschikbaar om te zien dat het werkt.

Ben je een gemotiveerde professional en wil je het verschil maken? En zoek jij een kortdurende, krachtige interventie bij het verwerken van angsten en trauma’s in jouw werk? Dagelijks hebben veel mensen jouw hulp nodig als je de training hebt gevolgd.

Of heb je zelf een hulpvraag en wil je een coach vinden die je helpt? Ben niet afhankelijk van wachtlijsten en langdurige trajecten. Neem direct contact op met een coach die de MatriXmethode toepast. Wanneer zet jij de stap?

------------
Stel je eens voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen, wachtlijsten en dossiervorming. En dat je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als kortdurende, doelgerichte coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als ontwikkelaar, spreker, auteur en trainer weet ik waarom zelfregie de basis is van een leven zonder complexe protocollen, het bijhouden van dossiers en langdurige gesprekken over de onderliggende oorzaak. Daarom willen professionals hun cliënten kortdurend, veilig en doelgericht helpen met hun mentale klachten. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je je gesprekken effectiever maken?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode