arrow_drop_up arrow_drop_down
Hoe een trauma verwerken door zelfhulp (inclusief animatie)
4 oktober 2020 

Hoe een trauma verwerken door zelfhulp (inclusief animatie)

Bijna twee miljoen mensen in Nederland (*cijfers komen van volksgezondheidenzorg.info)  hebben last van een psychologische klacht, zoals een angst of trauma. Iemand met deze klachten voelt zich vaak somber, bang of gespannen. Vaak is het druk in het hoofd en blijft het probleem aanwezig.

Het is dus niet zo vreemd dat er veel mensen op zoek zijn naar een oplossing die wél werkt. Niet alleen tijdelijk na het advies van een ander of door het gebruik van medicijnen, maar doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast. Wanneer iemand geen angst of trauma meer heeft, dan heeft iedereen daar baat bij. Maar hoe doe je dat?

Vele hulpmiddelen, weinig effectieve oplossingen

Er zijn veel mensen die één of meerdere angsten of trauma's hebben. Deze fobieën hebben altijd te maken met iets dat is ontstaan in het verleden of met iets dat mogelijk gaat gebeuren in de toekomst en waarbij iemand nu al een doemscenario heeft.

Het verwerken staat niet in het hoofd van iemand anders, ook niet in een boek en zit niet verwerkt in een medicijn. Zulke oplossingen zijn vaak helaas slechts tijdelijk effectief. Op langere termijn blijft het probleem aanwezig. Daardoor is de kans op terugval groot.

Hoe een trauma verwerken door zelfhulp

Een bange medewerker, patiënt of cliënt kost veel geld. En langdurige protocollen en vele verwijzingen lossen vaak niets op. Het zorgt er vaak juist voor dat hulp complex wordt en de cliënt dieper in de problemen raakt.

Hoe zal het zijn als iemand een angst of trauma verwerkt binnen één sessie? Zonder dat een dik dossier nodig is of het bakken met geld kost voor de cliënt, werkgever of zorgverzekeraar? Het is mogelijk en de oplossing er is.

Cijfers: dagelijkse kosten bij verzuim

Uit de statistieken van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) blijkt dat de dagelijkse kosten per werknemer per verzuimdag 250 euro zijn. Dit is gebaseerd op directe kosten van loondoorbetaling en arbodienstverlening, maar zonder de indirecte kosten zoals vervanging of productieverlies.

Ook is bekend dat het gemiddeld 180 dagen duurt voordat iemand met psychische klachten weer op de rit is. Daarbij is geen rekening gehouden met terugkerende problemen. Als je deze statistieken en cijfers opsomt, dan heeft dit aanzienlijke economische consequenties. Iemand met een psychische klacht kost namelijk gemiddeld 45.000 euro.

Deze gegevens staan op de website van de NIP en zijn met name afkomstig van het CBS, Trimbos-instituut en Phrenos:

Statistieken Psychische Klachten Nederlands Instituut voor Psychologen

Een groot deel van deze kosten kunnen worden bespaard als iemand met een mentaal en/of psychisch probleem weet hoe een probleem wordt aangepakt op de eigen manier. Langdurige gesprekken, eindeloze verwijzingen en afhankelijkheid van anderen zijn dan niet nodig. Ook is men veel sneller weer op de rit.

Dat is van belang, aangezien 40% van de bevolking te maken heeft met psychische klachten:

Cijfers psychische klachten

Vaak zorgen de lange wachtlijsten ervoor dat het ziekteverzuim blijft oplopen. Soms raakt iemand daardoor sneller en verder in een depressie. Het is daarom van belang dat snel de juiste hulp wordt geboden, zonder dat iemand maandenlang moeten wachten.

Ook beaamt het NIP dat het verzuim door psychische aandoeningen jaarlijks toeneemt:

Meest voorkomende oorzaken van psychische klachtenGelukkig is er een altijd veilige oplossing binnen handbereik. Daarmee is je cliënt niet afhankelijk van de lange wachttijd of het vertellen van het hele verhaal. En zelfs zonder herbeleving of kans op terugval.

Hoe een trauma verwerken door zelfhulp

Als wat zich in het hoofd zich afspeelt, heeft te maken met interne processen. Als iemand een angst, trauma of onverwerkte emotie heeft en daar een oplossing voor wilt, dan wordt normaal gesproken vaak gepraat over de oorzaak van het probleem. Maar veel mensen willen liever daar niet over praten, waardoor ze met de hulpvraag blijven zitten.

Toch kan iedereen een angst of trauma verwerken of neutraliseren op de eigen manier. Want wie heeft de angst? Juist, de persoon zelf. Hoe mooi zou het zijn als er een manier is waarmee de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt? En waarmee die persoon zichzelf helpt om het probleem op te lossen op de eigen manier? Zonder dat de professional wordt belast met het probleemverhaal?

Er bestaat een interventietechniek die dit mogelijk maakt. Want gelukkig hoeft met de MatriXmethode niet over de oorzaak het probleem gepraat te worden. Hoe dat precies werkt, wordt uitgelegd in deze animatie:

Ervaring met de MatriXmethode

Veel mensen hebben al ervaringen met deze aanpak, ook nadat andere hulp al eens is toegepast zonder blijvend succes. Met behulp van de MatriXmethode hoeven mensen niet langdurig te praten over het probleem. Zelfs niet na heftige, traumatische gebeurtenissen die twaalf jaar geleden plaatsvonden:

Enkele voordelen van deze aanpak

Een groot voordeel van de interventietechniek de MatriXmethode is dat het een veilige, snelwerkende en effectieve aanpak is. Iemand met een mentale en/of psychische klacht hoeft niet lang met het probleem te blijven zitten. Ook voor de professionals brengt dit veel voordelen met zich mee (tenzij economische belangen vooral een rol spelen).

Omdat wij juist de persoon met het probleem de eigen oplossing gunnen en laten ontdekken, heeft iedereen baat bij deze aanpak. Niet alleen de cliënt, maar óók de professionals, hulpverlener, zorgverzekeraars en organisaties.

Enkele voordelen van de MatriXmethode:

 • Veilig

Op dit moment – al decennia lang sinds het begin van de ontwikkeling in 1991 – is er niet één cliënt geweest die verder van huis is na een sessie met de MatriXmethode. Dit komt doordat de interventie nooit heftig is en de cliënt een vervelende, angstige of traumatische situatie nooit hoeft te herbeleven. De persoon blijft daardoor altijd weg van een depressie of verdere stagnatie.

 • Geen dik dossier of langdurig traject nodig

Bij elke sessie om een angst of trauma te verwerken is slechts één A4-tje nodig. Er wordt gefocust op dat ene fragment van die traumatische of angstige gebeurtenis. Dit wordt bijgehouden in een klein ‘dossier' van de cliënt, ook wel het MatriXemotiemodel genoemd:

*Korte uitleg MatriXemotiemodel in tekst:
Je leeft in het NU In het verleden zijn dingen gebeurt, leuke en minder leuke dingen. Ook in de toekomst gaan dingen gebeuren, leuke en minder leuke. En in het NU, heb JIJ daar een beleving bij.

Doordat tijdens de sessie het fragment wordt verwerkt tot een kaal feit is er geen kans op terugval. Het probleem is ook op lange opgelost. Ook kunnen er per sessie diverse fragmenten worden behandeld. Dit zorgt ervoor dat er meerdere emotionele belemmeringen worden aangepakt in minder tijd.

 • Tweeledig

Deze interventietechniek is tweeledig. De cliënt hoeft nooit de oorzaak van het probleem te vertellen en daardoor wordt de professional nooit belast met de inhoud van het probleem. Met andere woorden: de geheimen in de ‘persoonlijke black box' blijven bij de persoon en hoeven nooit te worden verteld aan de professional.

 • Effectief

De ervaringen en onderzoeken laten de effectieve werking van de MatriXmethode zien: een traumatisch fragment wordt vaak al binnen één sessie van slechts twintig minuten verwerkt. Dat fragment is verwerkt tot een kaal feit doordat het probleem wordt ontkracht, geneutraliseerd en vervangen. Feiten blijven feiten, maar de beleving wordt veranderd.

 • Kosten- en tijdbesparend

Er is een enorme tijd- en kostenbesparing, want de cliënt hoeft niet te worden verwezen naar een volgende instantie, psycholoog of psychiater. Mentale en psychische problemen worden opgelost en verwerkt in de praktijk zelf. Dat zegt ook huisarts Abed (werkzaam in Barneveld), de POH-GGZ en twee cliënten die zijn geholpen met de MatriXmethode:

De oplossing is simpel, maar niet eenvoudig

Het effect van de MatriXmethode lijkt vaak te mooi om waar te zijn. Het is een simpele aanpak, maar niet eenvoudig. Bij het verwerken van een angst of trauma wordt altijd gekeken naar de oplossing van de persoon met het probleem. Er zijn weinig woorden nodig voor een positief resultaat.

Het is een methode waarbij de cliënt zelf de oplossing bedenkt voor het eigen probleem. Het is een manier om een trauma te verwerken door zelfhulp, doordat de professional concrete vragen stelt. Als de cliënt goed is geholpen en weet hoe het werkt, dan kan hij of zij het in het vervolg ook zelf. Dat maakt de persoon onafhankelijk van anderen en wordt iemand sneller geholpen.

De kracht van de MatriXmethode

Tijdens een sessie met de MatriXmethode worden altijd alle zintuigen gebruikt:

 1. Zien (plaatje)
 2. Horen (geluid)
 3. Voelen (gevoel)
 4. Ruiken (reuk)
 5. Proeven (smaak)
 6. Denken (gedachte)

Een nare, traumatische gebeurtenis is vaak opgeslagen in het langetermijngeheugen op verschillende manieren:

 • Een plaatje kan nog steeds op het netvlies staan en wanneer de persoon aan die situatie denkt, komt direct dat plaatje naar boven.
 • Daarnaast is het mogelijk dat iemand nog steeds een geluid hoort van die heftige gebeurtenis. Dat kan bijvoorbeeld een sirene van de brandweer zijn of het geluid van autobotsing.
 • Ook kan het zijn dat wanneer iemand aan de traumatische gebeurtenis denkt er direct een heftig, vervelend gevoel opkomt. Of een vervelende geur of smaak.
 • Ten slotte is een vervelende gedachte die nog steeds ervoor zorgt dat een vervelend woord steeds naar boven komt.

Hoe werkt deze interventietechniek?

De MatriXmethode is geen ‘trucje'. Deze interventietechniek is sins 1991 in ontwikkeling en is daardoor steeds krachtiger. Er zijn vele trainingen en duizenden cliënten voor nodig gehad om te komen waar deze methodiek nu staat. En om onze beloften te kunnen garanderen.

Er zijn drie belangrijke stappen om een angst, trauma en onverwerkte emotie te verwerken tot een kaal feit met de MatriXmethode:

 1. Ontkrachten
 2. Neutraliseren
 3. Vervangen

Door het stellen van specifieke vragen wordt het probleem verwerkt. Daardoor verdwijnt de lading van het probleem en heeft de gebeurtenis geen negatieve invloed meer.

Bekijk hoe een traumatische gebeurtenis wordt verwerkt met deze methode:

Conclusie

Alles dat zich in het hoofd van de persoon afspeelt kan de cliënt op de eigen manier ontkrachten, neutraliseren en vervangen. Daarbij zijn er weinig woorden, verplichte protocollen of dossiervorming nodig.

De professional begeleidt de cliënt bij het zelf te laten ontdekken van de eigen, krachtige oplossing. Daarbij worden alle zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken) gebruikt, zodat de beleving een onbeladen feit wordt. Er wordt inhoudelijk niet over het probleem gepraat. Dat is veilig voor zowel de cliënt en de professional. Ook is het altijd veilig en worden zelfs instabiele en uitbehandelde personen geholpen.

Nadat de sessies goed zijn verlopen – vaak zijn slechts één tot drie sessies voldoende –  kan de cliënt op de eigen manier zelf onderliggende emotionele problemen, angsten en trauma's verwerken. Dat maakt de cliënt onafhankelijk van anderen. Ook heeft hij of zij zelf de vaardigheden om op elk moment, ongeacht locatie of IQ, zichzelf te helpen bij het oplossen én voorkomen van mentale en psychische problemen.

Zelf toepassen?

Zoek jij een veilige oplossing bij het verwerken van angsten en trauma's in jouw werk met mensen?

De aantoonbaar effectieve aanpak is er. Steeds meer professionals zien de krachtige werking en positieve resultaten.

Zie je ook de voordelen van deze interventietechniek en wil je het toepassen? Dagelijks hebben veel mensen jouw hulp nodig. Met de training van de MatriXmethode maak je al op korte termijn gegarandeerd het verschil.


Ook interessant:

Over de schrijver
Als ontwikkelaar, trainer en pionier van de MatriXmethode heb ik een missie: al het gedoe tussen de oren de wereld uit. Samen met de MatriXtrainers groeit dagelijks het aantal blijvende glimlachen. De resultaten en onze beloften liegen er niet om. En dat gun ik iedereen.
Reactie plaatsen