Interventiemethoden: voorbeelden in de zorg (GGZ), jeugdzorg en hulpverlening
10 januari 2022 
9 min. leestijd

Interventiemethoden: voorbeelden in de zorg (GGZ), jeugdzorg en hulpverlening

Er bestaan diverse soorten interventiemethoden. Deze worden toegepast bij mensen met mentale klachten. Bijvoorbeeld in de zorg (GGZ), jeugdzorg en hulpverlening. Het type interventie is afhankelijk van de cliënt of patiënt. Toch zijn niet alle soorten interventietechnieken even effectief, terwijl ze wel vaak worden ingezet. Daar zijn veel voorbeelden voor. 

Gelukkig kan het anders én effectiever met praktische modellen die worden ingezet tijdens gesprekken over psychische problemen.

Niet alle interventiemethoden bieden goede resultaten. Ontdek waarom de MatriXmethode als interventie wel effectief is.


In dit artikel wordt de MatriXmethode als interventie beschreven. Deze in Nederland ontwikkelde methode wordt onder andere toegepast door professionals in de jeugdzorg, GGZ en hulpverlening. Een voordeel is dat trajecten kortdurend zijn en de effectiviteit vaak hoog is. In onderstaande video's krijg je voorbeelden, ervaringen en resultaten na het interventiegesprek met professionals en cliënten.

Interventiemethoden

Als het gaat om mentale gezondheid, is het belangrijk dat de juiste hulp snel kan worden ingezet. Dat er geen risico's zijn voor de hulpvrager en begeleider is net zo belangrijk. Veilige interventiemethoden zijn schaars, aangezien tijdens interventiegesprekken vaak gepraat moet worden over de probleeminhoud. Als iemand liever niet daarover praat of het niet wil, mag, kan of durft, dan gaat helaas veel tijd verloren. Het stellen van vragen op een handigere manier biedt vaak meer succes.

Bij het toepassen van een interventietechniek, bijvoorbeeld bij emotionele problemen van jongeren en volwassenen, wordt vaak gevraagd:

 • Wat is er precies gebeurd?
 • Wanneer heeft het plaatsgevonden?
 • Wie was er bij op dat moment?
 • Wat het je vroeger meegemaakt?

Soms is het fijn als iemand zijn of haar gevoelens bij iemand kan uiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens gesprekken met een psychologen. Maar er zijn ook mensen die liever niet over hun psychische problemen praten uit angst of schaamte. Goedbedoelde adviezen kunnen wel helpen, maar lossen het probleem niet op. Want het echte probleem zit in het hoofd van de persoon zelf. 

Bij het toepassen van de MatriXmethode als interventiemethode hoeft iemand niet zijn hele verhaal te vertellen. Dat maakt het veilig voor de professional én voor de cliënt. Hoe deze methodiek werkt en wordt toegepast in de jeugdzorg (en GGZ) weet je na het lezen van dit artikel en het bekijken van de bijbehorende video's.

De vragen die tijdens een MatriXgesprek vaak worden gesteld zijn:

 • Wat is jouw hulpvraag?
 • Is het gebeurd in het verleden of gaat het mogelijk in de toekomst gebeuren?
 • Heb je daar een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte bij?
 • Wat wil je daarmee doen?

Dat deze manier van vragen stellen effectief is, wordt duidelijk als je de ervaringen en voorbeelden hoort van de professionals die met de methode werken. Ook de cliënten die de methode hebben ervaren delen hun bevindingen.

Voorbeelden van methodieken (interventies)

Er zijn tientallen soorten methodieken die worden ingezet als het gaat om geestelijke gezondheid. Er zijn zelfs nieuwe, mogelijk betere  methoden die niet worden toegepast omdat deze niet wetenschappelijk bewezen zijn. Dat is jammer, vooral als wel praktisch is aangetoond dat het werkt. Evidence-based-trajecten duren lang en zijn veel criteria.

Toch zijn er in de jeugdzorg en zorg (GGZ ) resultaten bekend die de effectiviteit en werkzame elementen aantonen. Na het bekijken van de onderstaande video's weet je waarom.

Jeugdzorg

Waar veel jeugdzorgwerkers mee te maken hebben, zijn tijdrovende gesprekken. Dat is niet alleen vervelend voor de jeugdzorgwerker, maar ook voor de hulpvrager. Want de jeugdprofessional wil iemand binnen enkele gesprekken goed hebben geholpen. En de cliënt wil zonder langdurig in een traject te zitten of inhoudelijk (weer) te moeten praten verder met zijn of haar leven. 

Een methodiek dat steeds vaker als interventie wordt ingezet in de jeugdzorg is de MatriXmethode. Waarom? Wat is de reden en het voordeel? Want er zijn al vele soorten interventies die na het volgen van een opleiding of cursus zijn geleerd en worden toegepast. Er moet een goede reden zijn om een extra interventie te willen gebruiken, toch?

Jeltje Rijks en Willianne Verhoog werken allebei met jongeren. Ze zien dat de jeugdzorg vastloopt en dat er snel iets moet gebeuren. Ze hebben nu de kennis en ervaringen om de MatriXmethode toe te passen in hun gesprekken. In de video delen ze zelf hun ervaringen en beweegredenen:

Zorg (GGZ)

In de geestelijke gezondheidszorg worden op dit moment alleen interventiemethoden gebruikt die evidence-based zijn. Hoewel nieuwe, mogelijk beter of tevens werkzame methoden ook goede resultaten bieden, mogen deze niet worden toepast. Dat komt doordat ze niet genoemd worden in de EBP-handboeken. 

Dat (nog) niet-evidence-based-methoden ook goede resultaten, weten ze in Barneveld. Bij huisartsenpraktijk Abed is de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) actief die onder andere met de MatriXmethode als interventiemethode werkt.

De huisarts, POH-GGZ en twee patiënten/cliënten leggen zelf uit waarom de gesprekken veilig, effectief en niet tijdrovend waren:

Welk interventiemodel wordt gebruikt in de jeugdzorg?

In de jeugdzorg zetten hulpverleners het MatriXwerkmodel en het MatriXemotiemodel in tijdens gesprekken. Beide interventiemodellen zijn makkelijk toepasbaar vóór, tijdens en ná een gesprek. Daarmee wordt uitgelegd hoe de methode werkt, wanneer het wordt ingezet en waarom niet over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden.

 • Het MatriXwerkmodel

De praktische werking van het brein. Dat is de uitleg van het MatriXwerkmodel. Het gaat daarbij om het sensorisch geheugen, werkgeheugen en het langetermijngeheugen. De MatriXmethode wordt toepast bij nare herinneringen zoals een angst, trauma of seksueel misbruik. Dat zijn fragmenten van situaties geweest die zijn opgeslagen in het langetermijngeheugen. Ze hebben een negatieve lading. 

Uitleg MatriXwerkmodel

Door specifiek deze herinningen aan te pakken, wordt er gebruik gemaakt van drie stappen:

 1. Stap 1: Ontladen
 2. Stap 2: Neutraliseren
 3. Stap 3: Vervangen

In de video wordt het uitgebreid uitgelegd:

 • Het MatriXemotiemodel

Een ander interventiemodel is het MatriXemotiemodel. Met deze interventiemethode richten we niet alleen op vervelende herinneringen uit het verleden, maar ook op toekomstige doemscenario's. Dat maakt deze aanpak uniek. Met dit model wordt gebruik gemaakt van de kracht van de verbeelding bij angsten, trauma's, rouwverwerking, seksueel misbruik en andere soorten emotionele hulpvragen.

 

Het interventiegesprek duurt per specifieke hulpvraag vaak niet langer dan twintig minuten. Want zolang kan iemand de focus behouden en dat is essentieel. Sociaal-wenselijke antwoorden moeten worden voorkomen. Als iemand langdurig over een probleem moet praten, dan gaat iemand over andere dingen nadenken. Bij deze interventie is de focus heel belangrijk. 

Wil je van mij zien en horen hoe dit model werkt? Ik heb er een video over opgenomen.

Voordat deze interventietechniek wordt ingezet, kan er een korte intake zijn. Daarbij wordt aangegeven welke hulpvraag iemand heeft, maar dit hoeft niet gedetailleerd te worden uitgelegd. Tijdens het gesprek wordt het MatriXemotiemodel specifieke vragen gesteld aan de cliënt 

Hoe werkt de interventie?

Het brein is een fascinerend onderdeel van het menselijk lichaam. Er gebeurt dagelijks van alles. Deze interventie is zo doelgericht en veilig toepasbaar omdat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden. In de bovenstaande video's heb je al een korte uitleg gekregen over hoe de interventie werkt.

Ik heb zelf veel praktische kennis en ervaringen, maar andere, wetenschappelijk onderlegde professionals hebben juist veel theoretische kennis. Tijdens de training valt vaak na een tijdje het kwartje. Want ik ga vooral praktisch aan de slag. Als vervolgens de praktijk wordt omgezet in de theorie, zien professionals hoe de MatriXmethode precies werkt. En waarom deze methodiek anders is dan andere interventietechnieken in de zorg, GGZ, jeugdzorg of hulpverlening. 

Gelukkig zien steeds meer universitair geschoolde professionals de voordelen van de MatriXmethode. Deze psychologe legt kort de werking van deze methode bij angsten, trauma's en andere emotionele problemen:

Naast deze psychologe ziet ook een neuroloog de toegevoegd waarde. Hij ziet hoe en waarom de interventiemethode werkt en anders is dan andere technieken, zoals EMDR. Met zijn kennis en ervaringen van de neurologie weet hij hoe het brein werkt bij mentale klachten. Hij legt kort uit waarom de werking van deze interventietechniek geen kunstje is:

Conclusie: Voorbeelden van interventiemethoden in de zorg (GGZ), jeugdzorg en hulpverlening

Er zijn veel soorten interventiemethoden die worden gebruikt. Sommige zijn effectief en praktisch, maar sommige zijn tijdrovend en theoretisch. Jongeren en volwassenen die last hebben van mentale klachten moeten zo snel mogelijk geholpen worden. Wachtlijsten en complexe protocollen zorgen ervoor dat de problemen groter worden. 

De MatriXmethode is een voorbeeld van een praktische interventie die veilig toepasbaar is. Het zorgt in relatief weinig tijd voor een hoge succesratio. Dat komt doordat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden. Daardoor wordt veel kostbare tijd voorkomen. Daardoor blijft het aantal zorg- en hulpverleners klein.

Welke interventietechnieken ken jij en pas je toe in je werk? En heb je voorbeelden van de werking en effectiviteit van de interventiegesprekken?

------------
Stel je eens voor dat je een unieke, doelgerichte gesprekstechniek beheerst die het minst tijdrovend is. Terwijl zonder complex protocol en dossiervorming je betere resultaten krijgt. En je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als veilige, betrouwbare en meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als ontwikkelaar, spreker, auteur en trainer weet ik waarom zelfregie de basis is van een leven zonder complexe protocollen, het bijhouden van dossiers en langdurige gesprekken over de onderliggende oorzaak. Daarom willen professionals hun cliënten kortdurend, veilig en doelgericht helpen met hun mentale klachten. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je je gesprekken effectiever maken?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode