Interventiemethoden: voorbeelden in de zorg (GGZ), jeugdzorg en hulpverlening
10 januari 2022 
13 min. leestijd

Interventiemethoden: voorbeelden in de zorg (GGZ), jeugdzorg en hulpverlening

Er bestaan diverse soorten interventiemethoden. Deze worden toegepast bij mensen met mentale klachten. Bijvoorbeeld in de zorg (GGZ), jeugdzorg en hulpverlening. Het type interventie is afhankelijk van de cliënt of patiënt. Toch zijn niet alle soorten interventietechnieken even effectief, terwijl ze wel vaak worden ingezet. Daar zijn veel voorbeelden voor.


Krijg inzichte en voorbeelden van een veilig toepasbare, snelwerkende interventiemethode. De probleeminhoud hoeft daarbij niet gedeeld te worden door de cliënt


Gelukkig kan het anders én effectiever met praktische modellen die worden ingezet tijdens gesprekken over psychische problemen.

Wat maakt deze interventiemethode anders en uniek? Bij veel gespreksvormen moet er vooral gepraat worden over de probleeminhoud. Daardoor bereikt de professional vaak niet wat er bereikt zou moeten worden. Wat is daarvoor de reden? Dat ontdek je in de animatie:

Niet alle interventiemethoden bieden goede resultaten. Ontdek waarom de MatriXmethode als interventie wel effectief is.

In dit artikel wordt de MatriXmethode als interventie beschreven. Deze in Nederland ontwikkelde methode wordt onder andere toegepast door professionals in de jeugdzorg, GGZ en hulpverlening. Een voordeel is dat trajecten kortdurend zijn en de effectiviteit vaak hoog is. In onderstaande video's krijg je voorbeelden, ervaringen en resultaten na het interventiegesprek met professionals en cliënten.

Interventiemethoden

Als het gaat om mentale gezondheid, is het belangrijk dat de juiste hulp snel kan worden ingezet. Dat er geen risico's zijn voor de hulpvrager en begeleider is net zo belangrijk. Veilige interventiemethoden zijn schaars, aangezien tijdens interventiegesprekken vaak gepraat moet worden over de probleeminhoud. Als iemand liever niet daarover praat of het niet wil, mag, kan of durft, dan gaat helaas veel tijd verloren. Het stellen van vragen op een handigere manier biedt vaak meer succes.

Bij het toepassen van een interventietechniek, bijvoorbeeld bij emotionele problemen van jongeren en volwassenen, wordt vaak gevraagd:

 • Wat is er precies gebeurd?
 • Wanneer heeft het plaatsgevonden?
 • Wie was er bij op dat moment?
 • Wat het je vroeger meegemaakt?

Soms is het fijn als iemand zijn of haar gevoelens bij iemand kan uiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens gesprekken met een psychologen. Maar er zijn ook mensen die liever niet over hun psychische problemen praten uit angst of schaamte. Goedbedoelde adviezen kunnen wel helpen, maar lossen het probleem niet op. Want het echte probleem zit in het hoofd van de persoon zelf.

Bij het toepassen van de MatriXmethode als interventiemethode hoeft iemand niet zijn hele verhaal te vertellen. Dat maakt het veilig voor de professional én voor de cliënt. Hoe deze methodiek werkt en wordt toegepast in de jeugdzorg (en GGZ) weet je na het lezen van dit artikel en het bekijken van de bijbehorende video's.

Wel is het goed om te weten hoe ik tot deze methode ben gekomen. Want natuurlijk is dat niet in één dag ontstaan. Wil je het weten? In de video leg ik het je uit:

De vragen die tijdens een MatriXgesprek vaak worden gesteld zijn:

 • Wat is jouw hulpvraag?
 • Is het gebeurd in het verleden of gaat het mogelijk in de toekomst gebeuren?
 • Heb je daar een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte bij?
 • Wat wil je daarmee doen?

Dat deze manier van vragen stellen effectief is, wordt duidelijk als je de ervaringen en voorbeelden hoort van de professionals die met de methode werken. Ook de cliënten die de methode hebben ervaren delen hun bevindingen.

Voorbeelden van methodieken (interventies)

Er zijn tientallen soorten methodieken die worden ingezet als het gaat om geestelijke gezondheid. Er zijn zelfs nieuwe, mogelijk betere  methoden die niet worden toegepast omdat deze niet wetenschappelijk bewezen zijn. Dat is jammer, vooral als wel praktisch is aangetoond dat het werkt. Evidence-based-trajecten duren lang en zijn veel criteria.

Toch zijn er in de jeugdzorg en zorg (GGZ ) resultaten bekend die de effectiviteit en werkzame elementen aantonen. Na het bekijken van de onderstaande video's weet je waarom.

Jeugdzorg

Waar veel jeugdzorgwerkers mee te maken hebben, zijn tijdrovende gesprekken. Dat is niet alleen vervelend voor de jeugdzorgwerker, maar ook voor de hulpvrager. Want de jeugdprofessional wil iemand binnen enkele gesprekken goed hebben geholpen. En de cliënt wil zonder langdurig in een traject te zitten of inhoudelijk (weer) te moeten praten verder met zijn of haar leven.

Mireille Molenaar is een jeugdzorg-professional die nu weet waarom vooral praten met cliënten niet de oplossing is voor de huidige problematiek. Ze weet waarom het belangrijk is om specifieke vragen te stellen waardoor iemand zelf de beleving verandert die wordt ervaren:

Een methodiek dat steeds vaker als interventie wordt ingezet in de jeugdzorg is de MatriXmethode. Waarom? Wat is de reden en het voordeel? Want er zijn al vele soorten interventies die na het volgen van een opleiding of cursus zijn geleerd en worden toegepast. Er moet een goede reden zijn om een extra interventie te willen gebruiken, toch?

Jeltje Rijks en Willianne Verhoog werken allebei met jongeren. Ze zien dat de jeugdzorg vastloopt en dat er snel iets moet gebeuren. Ze hebben nu de kennis en ervaringen om de MatriXmethode toe te passen in hun gesprekken. In de video delen ze zelf hun ervaringen en beweegredenen:

Zorg (GGZ)

In de geestelijke gezondheidszorg worden op dit moment alleen interventiemethoden gebruikt die evidence-based zijn. Hoewel nieuwe, mogelijk beter of tevens werkzame methoden ook goede resultaten bieden, mogen deze niet worden toepast. Dat komt doordat ze niet genoemd worden in de EBP-handboeken.

Dat (nog) niet-evidence-based-methoden ook goede resultaten, weten ze in Barneveld. Bij huisartsenpraktijk Abed is de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) actief die onder andere met de MatriXmethode als interventiemethode werkt.

De huisarts, POH-GGZ en twee patiënten/cliënten leggen zelf uit waarom de gesprekken veilig, effectief en niet tijdrovend waren:

Welk interventiemodel wordt gebruikt in de jeugdzorg?

In de jeugdzorg zetten hulpverleners het MatriXwerkmodel en het MatriXemotiemodel in tijdens gesprekken. Beide interventiemodellen zijn makkelijk toepasbaar vóór, tijdens en ná een gesprek. Daarmee wordt uitgelegd hoe de methode werkt, wanneer het wordt ingezet en waarom niet over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden.

Het MatriXwerkmodel

De praktische werking van het brein. Dat is de uitleg van het MatriXwerkmodel. Het gaat daarbij om het sensorisch geheugen, werkgeheugen en het langetermijngeheugen. De MatriXmethode wordt toepast bij nare herinneringen zoals een angst, trauma of seksueel misbruik. Dat zijn fragmenten van situaties geweest die zijn opgeslagen in het langetermijngeheugen. Ze hebben een negatieve lading.

Uitleg MatriXwerkmodel

Door specifiek deze herinningen aan te pakken, wordt er gebruik gemaakt van drie stappen:

 1. Stap 1: Ontladen
 2. Stap 2: Neutraliseren
 3. Stap 3: Vervangen

In de video wordt het uitgebreid uitgelegd:

Het MatriXemotiemodel

Een ander interventiemodel is het MatriXemotiemodel. Met deze interventiemethode richten we niet alleen op vervelende herinneringen uit het verleden, maar ook op toekomstige doemscenario's. Dat maakt deze aanpak uniek. Met dit model wordt gebruik gemaakt van de kracht van de verbeelding bij angsten, trauma's, rouwverwerking, seksueel misbruik en andere soorten emotionele hulpvragen.

 

Het interventiegesprek duurt per specifieke hulpvraag vaak niet langer dan twintig minuten. Want zolang kan iemand de focus behouden en dat is essentieel. Sociaal-wenselijke antwoorden moeten worden voorkomen. Als iemand langdurig over een probleem moet praten, dan gaat iemand over andere dingen nadenken. Bij deze interventie is de focus heel belangrijk.

Wil je van mij zien en horen hoe dit model werkt? Ik heb er een video over opgenomen.

Voordat deze interventietechniek wordt ingezet, kan er een korte intake zijn. Daarbij wordt aangegeven welke hulpvraag iemand heeft, maar dit hoeft niet gedetailleerd te worden uitgelegd. Tijdens het gesprek wordt het MatriXemotiemodel specifieke vragen gesteld aan de cliënt

Hoe werkt de interventie?

Het brein is een fascinerend onderdeel van het menselijk lichaam. Er gebeurt dagelijks van alles. Deze interventie is zo doelgericht en veilig toepasbaar omdat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden. In de bovenstaande video's heb je al een korte uitleg gekregen over hoe de interventie werkt.

Ik heb zelf veel praktische kennis en ervaringen, maar andere, wetenschappelijk onderlegde professionals hebben juist veel theoretische kennis. Tijdens de training valt vaak na een tijdje het kwartje. Want ik ga vooral praktisch aan de slag. Als vervolgens de praktijk wordt omgezet in de theorie, zien professionals hoe de MatriXmethode precies werkt. En waarom deze methodiek anders is dan andere interventietechnieken in de zorg, GGZ, jeugdzorg of hulpverlening.

Gelukkig zien steeds meer universitair geschoolde professionals hoe de methode werkt en wat het oplevert. Deze psychologe legt kort de werking van deze methode bij angsten, trauma's en andere emotionele problemen:

Naast deze psychologe ziet ook een neuroloog de toegevoegd waarde. Hij ziet hoe en waarom de interventiemethode werkt en anders is dan andere technieken, zoals EMDR. Met zijn kennis en ervaringen van de neurologie weet hij hoe het brein werkt bij mentale klachten. Hij legt kort uit waarom de werking van deze interventietechniek geen kunstje is:

Effectiviteit en onderzoeksresultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij het verwerken van trauma's en andere mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (geen herbeleving)
 • Vaak zijn per specifieke hulpvraag één tot drie sessie nodig
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • De onmisbare interventie als je vastloopt in trajecten

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Daarbij zijn de resultaten bekend bij cognitieve en emotionele hulpvragen:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Conclusie: Voorbeelden van interventiemethoden in de zorg (GGZ), jeugdzorg en hulpverlening

Er zijn veel soorten interventiemethoden die worden gebruikt. Sommige zijn effectief en praktisch, maar sommige zijn tijdrovend en theoretisch. Jongeren en volwassenen die last hebben van mentale klachten moeten zo snel mogelijk geholpen worden. Wachtlijsten en complexe protocollen zorgen ervoor dat de problemen groter worden.

De MatriXmethode is een voorbeeld van een praktische interventie die veilig toepasbaar is. Het zorgt in relatief weinig tijd voor een hoge succesratio. Dat komt doordat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden. Daardoor wordt veel kostbare tijd voorkomen. Daardoor blijft het aantal zorg- en hulpverleners klein.

Welke interventietechnieken ken jij en pas je toe in je werk? En heb je voorbeelden van de werking en effectiviteit van de interventiegesprekken?

------------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke, snelwerkende interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode