Door Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Oplossingsgericht coachen: voorbeelden van vragen

Wil je oplossingsgericht coachen en een veilig toepasbare interventietechniek vinden om dat op een snelwerkende manier te doen? Door het stellen van specifieke vragen kan je voorkomen dat je verdwaalt in het probleemverhaal die vaak verteld moet worden. Er is een coachingstechniek die heeft aangetoond te werken bij mentale hulpvragen.

“Ik geloof in eigen oplossingen die mensen zelf bedenken voor hun eigen problemen” – Ingrid Stoop, ontwikkelaar MatriXmethode

In dit artikel krijg je voorbeelden van coaches en professionals uit de jeugdzorg, het onderwijs en de GGZ. Na het volgen van de training hebben ze een kortdurende aanpak die wordt ingezet naast alles dat ze al succesvol doen. Ook jij kan dat als je mensen wilt helpen met hun mentale blokkades en belemmeringen.

Oplossingsgericht coachen: wat is dat?

De betekenis van coaching op een oplossingsgerichte manier lijkt lastig. Dat is het niet. Vaak hebben professionals al diverse handvaten om iemand goed te helpen, maar mist een manier die zorgt voor een doorbraak.

Vaak komt dat doordat bij veel coachingstechnieken inhoudelijk gepraat moet worden over het probleem. Bijvoorbeeld:

 • Wat is er gebeurd of wat gaat er mogelijk gebeuren?
 • Wie was erbij?
 • Wat vind je daarvan?
 • Waarom heb je toen dit gedaan?
 • Wat vonden anderen daarvan?

De kans bestaat dat de cliënt dat niet kan, mag, durft of wil. Daarom wordt niet alles verteld en blijft de hulpvraag aanwezig in het hoofd van de persoon. Praten alleen is niet voldoende. Door je coachee doelgericht te begeleiden naar zijn eigen oplossing voor het eigen probleem, dan is in korte tijd een positieve verandering mogelijk.

“Alleen maar praten met mensen is niet voldoende” – Annemarie Sulkers die werkt met mensen die last hebben van psycho-sociale problemen (haar video vindt je verderop in dit artikel)

Hoe? Door specifieke vragen te stellen over de beleving die iemand ervaart, wordt je cliënt bewust van het zelf ontdekken én toepassen van de eigen oplossing. Daardoor is binnen één gesprek al een glimlach en opluchting mogelijk.

Waarom is deze vorm van coaching uniek, veilig inzetbaar snelwerkend? Op die vraag krijg je antwoord na het bekijken van de animatie:

Nu je weet hoe en waarom deze aanpak veilig toepasbaar is tijdens een coachingsgesprek, weet je hoe ook jij jouw gesprekken oplossingsgericht kan maken. Door specifieke vragen te stellen over de beleving die iemand ervaart bij een mentale hulpvraag, bedenkt en past de persoon zelf de de eigen oplossing toe.

Wel zijn enkele voorwaarden vereist om het gesprek effectief te maken:

 • Er moet vertrouwen zijn in de coach
 • Er moet een specifieke hulpvraag zijn
 • De hulpvrager moet gefocust zijn (dus niet onder invloed van genotsmiddelen bijvoorbeeld)

Wat de theorie anders maakt dan de praktijk

Bij het toepassen van een coachingsinterventie hoort vóóraf de coaching een theoretische uitleg. Toch kan je een oplossingsgerichte manier van coachen jezelf eigen maken door daadwerkelijk ermee aan de slag te gaan. In de praktijk kom je namelijk echte cliënten tegen die jouw hulp nodig hebben bij diverse mentale problemen.

De MatriXmethode is ontstaan uit praktijkervaring. Met het wetenschappelijk onderzoek wordt de theoretische onderbouwing uitgelegd. Deze basis is belangrijk voor verder onderzoek en aansluiting op de huidige markt. In de uitgegeven boeken over deze methode staat informatie beschreven die uitleg geven over hoe en waarom een methode werkt.

De cliënt kan heel diep gaan doordat tijdens het coachingsgesprek uit de probleeminhoud gebleven wordt

De theoretische uitleg is als volgt: tijdens een coaching staat de beleving centraal die wordt ervaren bij een hulpvraag. Tijdens het gesprek maakt de coachee gebruik van zes zintuigen om het problemen aan te pakken of te voorkomen op de eigen manier:

 1. Zien (plaatje)
 2. Horen (geluid)
 3. Voelen (gevoel)
 4. Ruiken (reuk)
 5. Proeven (smaak)
 6. Denken (gedachte)

Een ander voorbeeld is dat de persoon altijd centraal staat en dus niet het dossier of protocol. Tijdens het gesprek blijft de hulp-, zorgverlener of coach uit de probleeminhoud. Daardoor kan de hulpvrager heel diep in zijn eigen hoofd zijn beleving veranderen.

emotie model

Hoewel de theorie belangrijk is, is het vooral de praktische werking een reden waarom de interventie werkt. Het is gebaseerd op duizenden individuele coachings, naast de opleidingen die ik gevolgd heb (in onder andere Nederland, Amerika, Zuid-Afrika).

Die kennis heb ik altijd bij de bron gehaald, dus bij de ontwikkelaar zelf. Daardoor krijg je de zuivere informatie waardoor je weet dat het geen kopie is van wat er al was. Dat maakt de training uniek: je krijgt rechtstreeks van de bron alle kennis en vaardigheden.

Vervolgens heb ik aan de hand van al die praktijkervaring ontdekt hoe de persoon zelf zijn of haar mentale probleem verwerkt, beïnvloedt en verandert op een manier die bij de persoon zelf past. Trucjes, ezelsbruggetjes en tips van anderen werken daarom vaak niet. De persoon heeft en behoudt altijd zelf de regie, dat is krachtig.

Wil je weten hoe ik tot deze gesprekstechniek ben gekomen? Bekijk de video:

Nu je weet hoe deze interventie tot stand is gekomen, is het belangrijk om te begrijpen wat de praktische werking van het brein inhoudt. Wat dat heeft namelijk invloed om de denkprocessen die iemand heeft tijdens een coachingsgesprek.

In de video leg ik kort uit hoe in theorie de praktische werking van het brein werkt:

Vragen om te stellen

Natuurlijk is geen enkele methode of coachingsinterventie in één dag ontstaan. Ik heb zelf tientallen jaren nodig gehad om het zo concreet te maken zoals het nu is. Toen ik ooit begon met vragenstellen aan mensen, wist ik niet dat dat het begin zou zijn van een erkende interventie die wordt toegepast in het onderwijs, GGZ, hulpverlening, organisaties en door coaches.

Als een coaching langer duurt dan twintig minuten per specifieke hulpvraag en iemand vooral in zijn gedachte zit, dwaalt de coachee vaak af en is de coaching minder effectief

Bij veel andere vormen van gespreksvoering zijn er vaak diverse sessies nodig per hulpvraag. Dat komt doordat vooral over de probleeminhoud gepraat moet worden of het gesprek over iemands gedrag gaat. Soms wil, kan, mag of durft iemand daar liever niet over praten. Dat maakt dat vaak soortgelijke technieken meer sessies nodig zijn en trajecten lang duren.

Een oplossingsgerichte manier van vragen stellen wordt bepaald op drie manieren:

 • Welke hulpvraag heeft de cliënt?
 • Is het een probleem dat daadwerkelijk in het verleden is gebeurd of mogelijk gaat plaatsvinden in de toekomst?
 • Welke zintuigen spelen daarbij een rol (zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken)?

Het is uniek dat de methodiek toepasbaar is bij cognitieve en emotionele problemen. De vragen die worden gesteld per type hulpvraag verschillen van elkaar. In ongeveer 20 minuten wordt de hulpvraag doelgericht aangepakt. In deze periode kan iemand namelijk gefocust blijven. Als het langer duurt en iemand vooral in zijn gedachte zit, dwaalt de coachee vaak af en is de coaching minder effectief.

Vragen bij emotionele hulpvragen (zoals angsten en trauma’s)

Door het stellen van specifieke MatriXvragen, wordt de cliënt begeleid naar zijn eigen oplossing voor zijn eigen probleem. De vragen zijn vaak:

 • Zonder dat je vertelt wat, waar, wanneer en hoe iets is gebeurd of mogelijk gaat gebeuren, wat is jouw hulpvraag?
 • Is dat iets dat daadwerkelijk is gebeurd in het verleden of gaat het mogelijk plaatsvinden in de toekomst?
 • Heb je daar een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte bij?
 • Van schaal 0 tot en met 10, hoeveel last heb je ervan? Daarbij is 10 het allerergst.
 • Wat kan jij doen met dat plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte?

Tijdens een volledige sessie worden er meer vragen gesteld. Deze kan je ook zien op het YouTube-kanaal van Ingrid Stoop. Zo weet je hoe een gesprek verloopt en wat het de cliënt oplevert.

Annemarie Sulkers werkt met de MatriXmethode en ook andere technieken. Tijdens het gesprek deelt ze haar ervaringen en bevindingen:

Het praktische brein heeft drie onderdelen:

 • Sensorisch geheugen
 • Werkgeheugen
 • Langetermijngeheugen

Mentale problemen die in het langetermijngeheugen staan opgeslagen, zoals een onverwerkte emotie, worden verwerkt tot kale feiten. Of verkeerd onthouden informatie.

Zolang een vervelende situatie of verkeerd woord in het langetermijngeheugen verkeerd staat opgeslagen, blijft de negatieve lading aanwezig. Eén voor één wordt door middel van doelgerichte coaching het negatief of verkeerd opgeslagen fragment aangepakt.

In de video wordt de werking ervan duidelijker uitgelegd bij het handiger onthouden van informatie:

Ze hebben te maken met negatieve fragmenten die in het langetermijngeheugen staan opgeslagen. Als iemand daar last van heeft, moet het beladen fragment of fragmenten uit het langetermijngeheugen worden ontladen en geneutraliseerd in het werkgeheugen. Vervolgens wordt het onbeladen feit vervangen door iets neutraals of positiefs in het langetermijngeheugen.

Een manier om dit op een veilig toepasbare manier aan te pakken, wordt duidelijk in de video:

Vragen bij cognitieve problemen (zoals een vol hoofd en leerproblemen)

Deze interventie is ook goed toepasbaar bij cognitieve problemen. Zowel bij jongeren als bij volwassen. Ook hier geldt dat iemand gefocust moet zijn om een sessie effectief te laten verlopen. Wel worden er ander soort vragen gesteld bij het aanpakken van een cognitieve hulpvraag.

Net zoals bij emotionele problemen is het belangrijk dat de beleving die iemand ervaart, centraal staat. Dat kan een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte zijn.

Deze soorten problemen kunnen zijn:

 • Vol hoofd
 • Concentratieproblemen
 • Gebrek aan focus
 • Leerproblemen
 • Dyslexie
 •  Dyscalculie
 • Informatie niet kunnen onthouden
 • Problemen met automatiseren
 • Hoofdpijn
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Onverklaarbare tintelingen
 • Stress
 • Onzekerheid
 • Faalangst
 • Gepest worden
 • Slaapproblemen

Je kunt vast en zeker nog meer hulpvragen bedenken die hierop lijken. Het gaat er om dat cliënten de regie krijgen over hun denkprocessen bij deze cognitieve hulpvragen.

Enkele vragen die de coach vaak stelt:

 • Jouw volle hoofd, waar begint het?
 • Hoe zou het voor je zijn als je ook informatie buiten je hoofd kan onthouden?
 • Welke onderwerpen wil je eerst een plek geven?
 • Wat kan je maken voor het thema werk of school?
 • Hoe, waar en waarmee ga je die informatie opslaan, onthouden en terugvinden?
 •  

Zoals je ziet wordt de kracht van het visualiseren gebruikt. En dat dat effectief is, weten ze op het Stedelijk Vakcollege in Zutphen. Ze werken met deze interventie op basis van coaching. Ze delen zelf hun ervaringen en resultaten:

Opleiding, training of cursus volgen?

Om resultaatgericht mensen te coachen, heb je een gedegen opleiding of training nodig. Dat is de reden waarom ik vele jaren nodig heb gehad om alle benodigde papieren, certificaten en diploma’s te behalen. Het resultaat van al deze inspanningen is de concrete interventie die professionals nu van mij en mijn trainers leren. En die oplossingsgerichte coachingstechniek gun ik andere professionals ook die sneller en effectiever willen werken.

“Je gaat in een halfuurtje dieper met deze methode dan dat een therapeut zal gaan” – Jeltje Rijks, gedragswetenschapper en jeugdzorgwerker

In enkele dagen kan je deze methodiek eigen maken om mensen met mentale praktisch en direct te helpen. De training vindt plaats op locatie of online. Er is een beperkt aantal deelnemende cursisten. Dat biedt veel voordelen. Dankzij de volledige focus en korte lijntjes met de medecursisten en de trainer, maak je de theorie snel eigen. Tijdens en na de training zijn al veel vriendschappen en samenwerkingen ontstaan. De deelnemers komen namelijk met hetzelfde doel: cliënten doelgericht begeleiden om de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd.

Heb je interesse in de opleiding of training? Wil je de coachingstechniek eigen maken om op een oplossingsgerichte en snelwerkende manier mensen te helpen? Bekijk eerst de ervaringen van andere professionals die al met de methode werken:

Intrinsieke motivatie is een belangrijk uitgangspunt, anders lukt de coaching niet en duren gesprekken onnodig lang. Tijdens dit proces begeleidt de coach de coachee of hulpvrager om zelf de eigen oplossing te bedenken en toe te passen.

Oplossingsgericht coachen is specifieke vragen stellen aan de persoon met een specifieke hulpvraag.

Het is krachtig om mensen te laten ervaren dat zelfredzaamheid daadwerkelijk het probleem aanpakt. En dat begint als mensen de regie krijgen over hun eigen denkprocessen.

coachingsgesprek

Een voorbeeld uit de praktijk (onverwerkte emotie)

Jeroen, die een gesprek met mij had aangevraagd, had al 60 gesprekken gehad in 1,5 jaar tijd. Zijn traumatische ervaring was de aanleiding en hij hoopte dat hij weer aan het werk kon na een bankoverval. Hij werkte daar al twintig jaar met veel plezier. En ineens was dat plezier er niet meer, ondanks vele hulp.

De overval kostte hem, naast materiële schade, ook zijn sociale contacten en zijn vrijheid. Na dit voorval was hij het liefst binnen iedere dag, thuis in een veilige omgeving. Hij las de krant, keek luchtige programma’s op televisie en had vervanging om zijn zaak draaiende te houden.

Door het voorval was het te druk in zijn hoofd en kreeg last van stress. Ook de flashback die nog steeds op zijn netvlies stonden, zaten hem in de weg. Dagelijks en ook ’s nachts.

Erover praten verzachtte het probleem wel iets, al was het tijdelijk. Want de volgende dag begon het hele proces opnieuw. Hij had zijn verhaal al aan diverse begeleiders verteld. Hij zat het liefst gewoon binnen in zijn veilige omgeving. De mensen die zich met hem omringden, wisten ook niet meer wat te doen. Afleiding had ie genoeg om maar niet over de traumatische ervaring na te denken.

Hij kwam in contact via een collega die van de MatriXmethode had gehoord. Zijn eerste vraag die hij stelde was: “Weer een interventie waar ik opnieuw mijn verhaal moet doen en tips krijg? Nee, bedankt.”. Hij was op zoek naar resultaatgerichte gesprekstechnieken waarbij hij wel de aandacht kreeg die nodig was, zonder complex protocol of afhankelijkheid van het systeem.

coachingsgesprek

Toen ze samen de website bekeken, veranderde zijn twijfel. Hij ontdekte dat tijdens een gesprek uit de probleeminhoud wordt gebleven en er geen herbeleving plaatsvindt. Precies twee dingen waar hij zo tegenop zat toen hij hulp kreeg voor zijn trauma.

Nadat hij een coaching had aangevraagd, ontdekte hij een totaal andere manier van begeleiding die hij in al die tijd had gehad. Doordat hij de regie kreeg over zijn eigen hoofd, weet hij nu ook hoe hij mentale problemen in de toekomstig aanpakt.

Iedere hulpvraag is anders. Door te luisteren naar de woorden die de persoon geeft, kan met specifieke vragen de cliënt direct tot de kern van het probleem komen. In de volgende voorbeelden krijg je daar meer inzichten in.

Voorbeeld 1: In het onderwijs

Onderwijsprofessionals voeren vaak gesprekken over leerproblemen en volle hoofden. Zulke hulpvragen uiten zich vooral in het gedrag dat iemand vertoont. In het onderwijs zijn leraren en docenten vooral bezig met kinderen te leren WAT te leren. Er wordt vergeten om kinderen te leren HOE te leren. Informatie moet namelijk niet alleen worden begrepen en gelezen, maar ook worden onthouden en teruggevonden.

Dat begint met de basisinformatie van taal en rekenen. Het alfabet is bijvoorbeeld onmisbaar om woorden te kunnen lezen en op te schrijven. De tafels zijn belangrijk om sommen te maken. Dat is de basis in het onderwijs, zonder dat leerlingen worden overspoeld met leuke plaatjes van kikkertjes, dolfijntjes en allerlei mooie kleurtjes.

Het alfabet is niets meer dan 26 letters. Tijdens een coaching kan je bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

 • Wat kan je denkbeeldig maken om het alfabet te onthouden en terug te vinden?
 • Waar ga je de informatie van taal in of op zetten?
 • Wil je het een kleur geven en zo ja, welke?

Wat is het resultaat? In de video delen enkele onderwijsprofessionals hun ervaringen:

Voorbeeld 2: Jeugdzorg

In de jeugdzorg komen veel jongeren terecht die de regie over hun eigen hoofd kwijt zijn. Een methodiek die steeds vaker wordt toegepast is een effectieve interventie waarbij de cliënt uit de probleeminhoud blijft. Er wordt niet inhoudelijk doorgevraagd over het probleem zelf, maar wel over de beleving die iemand daarbij ervaart.

Een voorbeeld is een trauma dat een kind heeft opgelopen na een auto-ongeluk. Die situatie kan zo ingrijpend zijn geweest, dat het kind last heeft van slaapproblemen, trauma’s, huilbuien, angststoornissen of ontwijkingsgedrag. Dat komt doordat de trigger een negatieve lading heeft.

Mijn visie op de hulpverlening is heel erg veranderd. Het kan en moet echt anders om goede hulp te bieden. Dit is iets dat gewoon helpt. – Mireille Molenaar, professional in de jeugdzorg

Die trigger kan bijvoorbeeld een plaatje van het bloed of een kapotte voorruit zijn die nog op het netvlies staat. Ook spelen vaak andere zintuigen een rol, zoals een vervelend gevoel. Of een geluid dat nog steeds hoorbaar is waardoor iedere keer aan de situatie wordt herinnerd als de auto wordt genomen naar het werk of de supermarkt.

Een voorbeeld van vragen om te stellen zijn:

 • Ga eens terug naar die vervelende situatie van toen: heb je daar nog een negatief plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte bij?
 • Wat is de grootte van de beleving van het plaatje dat je nog ziet van 0 tot 10? 10 is het meest vervelend.
 • Wat wil je met dat specifieke detail op dat plaatje doen?

Wil je de ervaringen en resultaten weten van de jeugdzorgprofessional Mireille Molenaar? Ze werkt al enkele jaren met de methodiek en vertelt graag over haar ervaringen en voorbeelden:

Voorbeeld 3: Zorg (GGZ)

Een ander voorbeeld om een resultaatgericht gesprek te voeren, komt vaak voor in de zorg (GGZ). Bijvoorbeeld door de POH-GGZ, de praktijkondersteuner van de huisarts. Deze begeleidt de cliënt bij het krijgen van zelfregie bij mentale hulpvragen. Dit gebeurt in de meeste gevallen zonder het voorschrijven van medicatie.

Met deze methodiek kan de professional zorgen voor aanzienlijk minder verwijzingen naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog. Want als uit de probleeminhoud wordt gebleven, kan de cliënt zelf toch zijn of haar hulpvraag aanpakken.

“Waarom krijg jij wel voor elkaar wat een psychiater niet voor elkaar krijgt? Dat was een reactie van een patiënt die ik heb geholpen” – Saskia Savelsbergh, persoonlijk begeleider GGZ

Een voorbeeld van een gesprek dat de praktijkondersteuner-GGZ voert bij stress, is bijvoorbeeld:

 • Klopt het dat als een arts een foto van je hersenen maakt, je alleen maar hersenen ziet en geen wirwar aan allerlei informatie en onverwerkte emoties?
 • Zo ja, zou je rust in het hoofd willen door het volle hoofd op te ruimen (en dus niet leeg te maken)? Zodat informatie handiger wordt onthouden op jouw eigen manier?
 • Stel dat je informatie ook buiten je hoofd kan onthouden, zou je dat willen?

“Eerst was ik vooral bezig met het begeleiden en ondersteunen van mensen. Nu zorg ik daadwerkelijk voor oplossingen en positieve verandering. Het geeft veel tevredenheid, waardering en werkplezier”  – Adrie van der Wijst, POH-GGZ

Informatie is niet aan de buitenkant zichtbaar, maar toch heeft iemand daar een eigen beleving bij. Met deze interventie is het mogelijk om dankzij verbeeldingskracht de beleving zelf te veranderen.

Wil je weten wat de ervaringen en resultaten zijn in de zorg (GGZ)? De huisarts, POH-GGZ en twee cliënten/patiënten vertellen graag over hoe ze de methode ervaren. En welke resultaten ze hebben behaald:

Dat heeft ook Saskia Savelsbergh gemerkt. Ze werkt als persoonlijk begeleider in de GGZ en deelt haar ervaringen en resultaten:

Voorbeeld 4: Hulpverlening

Ook in de hulpverlening is er weinig tijd, veel werkdruk en -stress. Jongeren vinden het niet altijd fijn om langdurig te moeten praten. En hulpverleners vinden het complex en tijdrovend als alles bijgehouden moet worden. Hoewel het bijhouden van dossiers vaak vereist is, neemt het veel tijd in beslag. Uiteindelijk gaat het erom dat de cliënt geholpen wordt. Niet dat het dossier gevuld wordt met allerlei extra informatie die het er niet toe doet.

Zo is er een voorbeeld van een hulpverlener (ambulancemedewerker) die tijdens zijn vrije dag werd geconfronteerd met een ongeluk. Hij zag een jongen van 24 jaar die door rood reed en frontaal tegen een vrouw van 80 aan botste. Hij zag het met zijn eigen ogen gebeuren. De oudere vrouw was in shock geraakt en de auto was onberijdbaar. Wonderbaarlijk had ook de jonge man niets ernstigs, behalve een kapotte auto en wat schaafwonden.

Ik ken een hoop behandelingen en ben altijd sceptisch. Nu heb ik eindelijk weer een glimlach op mijn bek” – Professional in de TBS-sector.

Nadat de hulpverlener een ambulance had ingeschakeld, bood hij de oudere vrouw slachtofferhulp aan. Hij had eerder dat jaar de training gevolgd zodat hij sneller hulp kan bieden.

Hij stelde de volgende vragen aan de oudere vrouw:

 • Als u weer aan die situatie terugdenkt, wat is dan het eerste wat in u op komt?
 • Stel dat u het naarste in het plaatje (bij een ‘zien’) kan wissen, zou u dat willen?Hoe beleeft u de situatie nu (nadat het plaatje is vervangen door een ander plaatje) van 0 tot 10, waarbij 10 het ergst is?

Met deze manier van vragen stellen wordt er gebruik gemaakt van de verbeeldingskracht. De persoon zelf heeft daar een beleving bij die denkbeeldig kan worden vervangen door een neutrale of zelfs positieve beleving.

Zo is een hulpverlener in de TBS-sector gecoacht omdat hij last had van een vervelende herinnering die nog op zijn netvlies stond. Hij is geholpen met de MatriXmethode om zijn belevingswereld te veranderen. De effectiviteit van dat gesprek deelt hij in de video:

Simpel en oplossingsgericht coachen werkt het best

Tegenwoordig proberen veel hulp- en zorgverleners allerlei soorten interventies te gebruiken om goede hulp te bieden. Maar meer interventies betekent meer nadenken, anticiperen en complexiteit. Het is niet de truc om gesprekken moeilijker te maken met verschillende technieken, maar juist simpeler en doelgerichter.

Mensen hebben nu hulp nodig om meer problemen te voorkomen. Een simpele en oplossingsgerichte manier van coachen biedt veel voordelen

Stel de juiste vragen zodat mensen weer de regie krijgen over hun eigen hoofd. Maak gebruik van oplossingsgerichte manieren van coaching om sneller tot de kern van het probleem te komen. Meer praten zorgt juist voor minder focus en langdurige trajecten. Mensen willen snellere hulp, geen uitgebreidere en tijdrovende gesprekken.

Door simpele vragen te stellen en te ‘spelen’ met de cliënt bereik je meer. in minder tijd. Gebruik de woorden die de cliënt gebruikt. En pas een methodiek toe die op korte termijn resultaat biedt en niet pas na diverse intakegesprekken. Mensen hebben nu hulp nodig en hebben behoefte aan methodieken die meer problemen voorkomen.

Grondlegger (Ingrid Stoop)

Ik ben de uitvinder van deze oplossingsgerichte methodiek die ik de MatriXmethode heb genoemd. In 1991 stelde ik doelgerichte vragen aan een jonge cliënt die last had van een vol hoofd. Hij zei dat de informatie van taal door elkaar in het hoofd stond opgeslagen. Het alfabet klopte bijvoorbeeld niet en dat bleek wel toen hij het alfabet opschreef.

“Mijn missie is dat iedereen in de hele wereld de regie krijgt over het eigen brein” – Ingrid Stoop –  ontwikkelaar/grondlegger van de MatriXmethode Ingrid Stoop

Op school zeiden ze direct dat hij dyslexie had. Ik vond het een onhandige manier van informatie opslaan. Ik gaf hem namelijk niet direct een stempel of label, wat wel vaak gedaan wordt. Nadat ik doorvroeg, vroeg ik hem of hij het alfabet op een andere, logischere manier kon onthouden.

Dat zag er zo uit:

abcdefg

hij klm nop

qrstuvw

xyz

Toen ontdekte ik iets bijzonders nadat hij het oude alfabet in zijn hoofd denkbeeldig had gewist. Hij had het nieuwe alfabet een eigen, unieke plek gegeven. En toen kon hij sneller lezen. Toen dacht ik: “Dit is interessant.”

Uiteindelijk heb ik na vele opleidingen en coachings ontdekt dat mensen, van jong tot oud, op een eigen manier hun hoofd handiger denkbeeldig kunnen ordenen. En emotionele problemen de baas kunnen worden, zonder dat inhoudelijk over het probleem gepraat hoeft te worden.

Wil je meer weten over mij als de grondlegger van de MatriXmethode? Bekijk de video:

Ben je er klaar voor?

Over de schrijver

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Geef een reactie