ONDERZOEKEN EN RESULTATEN

Wat wil je bekijken?

Onderzoeksresultaten van cursisten

Hoe effectief zijn opgeleide professionals?

Wetenschappelijk rapport

Wat zijn de werkzame elementen van de methode?

Afstudeeronderzoeken

Wat zijn de resultaten en bevindingen van hbo-onderzoeken?

Onderzoeksresultaten van professionals

Wat levert de methode op in de praktijk?

ONDERZOEKSRESULTATEN VAN 199 COACHINGS

Naast de geleerde theorie worden de geleerde MatriXvaardigheden direct in de praktijk toegepast. Onze cursisten behalen na de training al de volgende resultaten:

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekster drs. MSc Rieteke Hut heeft de werkzame elementen wetenschappelijk onderzocht. Het rapport willen we digitaal naar je toesturen.

Wil je het rapport digitaal ontvangen?

AFSTUDEERONDERZOEKEN

Onderzoeken bij IQ- en EQ-hulpvragen

Bekijk de resultaten van de effectiviteit van de methode bij diverse mentale hulpvragen zoals tandartsangst, trauma’s, leerproblemen en volle hoofden. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door HBO-studenten, richting Toegepaste Psychologie.

ERVARINGEN EN RESULTATEN

Hartcoherentie gemeten voor de effectiviteit bij angsten

  • De cliënt die is geholpen had al meer dan 30 jaar een angst voor muizen.
  • Na de interventie van 30 minuten is deze cliënt van de angst af en ook zes uur later is de hartcoherentie nog steeds hetzelfde (geen last meer).
  • Door het blijven doorvragen heeft de cliënt zelf de interne beleving succesvol veranderd.
  • Alle mogelijke zintuigen zijn aangepakt: zien, horen, voelen en denken, waardoor het probleem effectief wordt aangepakt. Andere methodes pakken slechts één beleving aan, waardoor het probleem op lange termijn niet is opgelost.
  • De MatriXmethode is goed en snel toe te passen om bijvoorbeeld spannende situaties, angsten, PTSS en trauma’s op te lossen én te voorkomen.

Effectiviteit gemeten bij huisartsenpraktijk in Barneveld

  • Minimaal 80% van de patiënten wordt succesvol in de praktijk geholpen en wordt niet verwezen naar de tweedelijnszorg
  • De huisarts vertelt vier voordelen: snelle doorstroming, korte wachtlijst, hulp beschikbaar in de praktijk en het eigen risico van de patiënt blijft intact
  • De POH-GGZ in deze huisartsenpraktijk zegt dat de methode veilig is, snel werkt  en effectief is
  • De twee patiënten delen zelf hun ervaringen in de video, omdat ze twee jaar geleden slechts drie sessies nodig hadden en nu nog steeds van hun problemen af zijn

WIL JE MEER WETEN?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor ‘een steen in de maag’ ervaart.

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video’s, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Goed dat je video’s kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

WE STAAN VOOR JE KLAAR

quiz vragen

Meer weten over de onderzoeksresultaten of methode?

Je ziet wat de MatriXmethode jou én je cliënt kan opleveren. We zijn open, laagdrempelig en transparant over onze organisatie, de werking van de methode en de resultaten. Die eigenschappen zitten gewoon in ons.

Wat we soms horen is dat de interventie ‘te mooi lijkt om waar te zijn’. Bij deze ben je uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een live bijeenkomst over hoe de methode werkt. Wil je eerst ons bellen, mailen of in contact komen met professionals die methode inzetten? Je hebt zelf de regie.

Live online bijeenkomsten

Krijg inzichten (of ervaar) hoe de methode werkt bij mentale klachten.

Downloads

Ontvang gratis inzichten in de MatriXmethode in je mailbox.

Trainingen

Help na de training anderen de regie te krijgen over hun eigen hoofd.