De MatriXmethode en kritiek

Kritiek op de MatriXmethode: terecht of onterecht? Zoals het hoort voor een instituut met een wetenschappelijke pretentie, staat het MatriXmethode Instituut open voor kritiek. Vanzelfsprekend, want dat houdt ons scherp in ons streven onze waarde te bewijzen en op basis van feiten aan te tonen. We laten daarbij graag anderen aan het woord om te vertellen over deze coachingstechniek. Uit de ervaringen en resultaten is af te leiden of een kritisch oog te rechtvaardigen is.

Kritiek hebben op de methode zonder hoor wederhoor is niet netjes. Zelf onderzoek doen, ervaringen en resultaten zien, én navraag doen bij professionals kan een eerste stap zijn. Hoe zou jij willen dat anderen over je praten of schrijven?

In deze open wereld mag uiteraard iedereen iets van een ander vinden. Gelukkig maar, anders zou alles wel heel eenzijdig zijn. Als dat gebeurt zonder hoor wederhoor, dan verdient dat niet de schoonheidsprijs

Welke informatie over de MatriXmethode is rechtvaardig en als er kritiek is, is deze terecht? In dit artikel krijg je daar antwoord op. In de animatie krijg je alvast een inzicht waarom de methode veilig is:

Kritiek op de methode en de wetenschappelijke benadering

De MatriXmethode is nog jong: ze is ontwikkeld in 1991. Dat de weg naar de puur wetenschappelijke benadering van evidence based practice lang is, zal voor niemand een verrassing zijn. Hetzelfde zien we ook bij de psychiatrie en de psychologie, die zoals bekend een veel langere historie hebben dan onze aanpak. Wat we met elkaar gemeen hebben, is dat we een aanpak bieden bij mentale problemen.


Een manier om zelf te ontdekken hoe en waarom de methode werkt, is door het zelf te ervaren. Iedere maand krijg je daar de mogelijkheid voor tijdens de live expertsessies.


Het belang van de wetenschappelijk onderbouwing is bij ons bekend. Daarom zijn we daarmee bezig, hoewel dit helaas niet morgen af is. Het heeft tijd, moed en een geluk nodig om het proces sneller te laten verlopen. Toch zijn we op de goede weg met het wetenschappelijk scriptieonderzoek dat via onze website aan te vragen is.

Door die materie eerst goed te lezen, krijg je een neutraal beeld over of kritiek rechtvaardig is. En of de resultaten van de professionals die de MatriXmethode toepassen te verklaren zijn.

Sceptisch en ervaringen (van Dennis Rijnders)

Psychiaters en psychologen doen dit door met hun cliënten te praten en hen te helpen doorgronden wat hen in de weg zit om hun problemen op te lossen. Psychiaters hebben hierbij de extra mogelijkheid geneesmiddelen voor te schrijven. De MatriXmethode onderscheidt zich van beide. In de eerste plaats doordat het een snelwerkende methode is: doorgaans volstaan één tot drie sessies per hulpvraag.

Maar er is meer dan dat. Het is een methode zonder langdurige wachtlijst, omdat de cliënt direct tot kern van de hulpvraag komt, zonder dat een complex protocol wordt gehanteerd. En: het is een interventie op basis van coaching, waar psychiatrie en psychologie interventies zijn die zijn gebaseerd op uitgebreide en diepgravende gesprekken tussen behandelaar en cliënt. Gesprekken waarin de cliënt zijn probleem blootlegt, en de behandelaar samen met hem op zoek gaat naar manieren om er een oplossing voor te bieden.

Dennis Rijnders was sceptisch. Hij had geen kritiek op de methode, maar had wel terechte vraagtekens. Nu hij weet hoe de methode werkt en wat het oplevert, is hij positief gestemd. Zijn ervaringen wilde hij graag delen:

Vandaag heb ik de online opleiding MatriXmethode van Ingrid Stoop in twee intensieve weekenden afgerond. Ik ben sinds 5 jaar werkzaam in een huisartsenpraktijk in Limburg als POH GGZ met 45 jaar ervaring in de gezondheidszorg.
Via een collega kwam ik deze opleiding tegen en ben mij hierin gaan inlezen. Er waren ook bijzondere YouTube filmpjes te zien met verbluffende resultaten. In het begin, moet ik toegeven, was ik toch wat sceptisch en een opleiding volgen via internet was helemaal een uitdaging.
Er speelden vragen of de methode werkelijk zo krachtig en effectief was en of het volgen via internet niet te afstandelijk was. Deze vragen zijn allemaal ontzenuwd en hebben mijn verwachtingen en scepsis enorm overtroffen. Door veel zelf te doen heb ik de kracht mogen ervaren en zien dat deze methode een bijzondere snelle verandering kan te weeg brengen. 
De online opleiding werkt zeer goed. Er is geen afleiding van allerlei groepsdynamische processen. De opleiding is doelgericht met veel praktische oefeningen met elkaar en heeft een duidelijke onderbouwing, structuur en methodiek. Ingrid Stoop geeft hierin strak de leiding maar is altijd steeds laagdrempelig en positief toegankelijk. Ook de ondersteunende YouTube filmpjes, voor iedereen toegankelijk, spreken voor zich. 
De e-learning, documentaties/lesmateriaal, Matrix methode site, app groepen en de community zijn erg goed verzorgd. De MatriX methode is een krachtige en pijnloze techniek die voor veel klachten ingezet kan worden. Het mooie hieraan is dat de klant zijn verhaal niet weer hoeft te vertellen/herbeleven en dat de hulpverlener niet belast wordt met al die verhalen. Door de juiste vragen te stellen brengen de klanten zelf verandering aan in hun moment(-en) waar zij vanaf willen.
Naast het toepassen in de hulpverlening is de MatriX methode ook goed toepasbaar in het onderwijs. Daar kan de MatriXmethode ingezet worden om de leerling bewust te leren Hoe Te Leren door een eigen strategie te ontwikkelen. Met nog enkele intervisie bijeenkomsten voor de boeg ga ik met enthousiasme en vertrouwen deze methode toepassen in mijn werk als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en POH GGZ in de huisartsenpraktijk.
Dennis RC Rijnders (Maarheeze)

Wat hiervoor nodig is, is dat de psychiater of psycholoog in het hoofd van de cliënt komt om diens angst of trauma te kunnen begrijpen en dus te kunnen helpen oplossen. Dit lukt nooit volledig, en dat komt omdat de enige die toegang heeft tot het hoofd waarin zich die angst of dat trauma afspeelt de cliënt zelf is.

Dit verklaart waarom psychiatrie en psychologie geen exacte wetenschappen zijn en waarom de behandelingen niet tot harde eindpunten leiden. De successen die ermee worden geboekt, zijn bewijzen van succes op basis van praktijkgevallen. Maar tegenover die succesgevallen staan ook behandelingen die niet succesvol kunnen worden afgerond, of die heel veel tijd vergen voordat een eerste succes wordt geboekt.

kritiek matrixmethodeHet is natuurlijk fijn als mensen die de methodiek zelf hebben ervaren, ook in een video vertellen wat het heeft opgeleverd. Dat heeft Erik dus ook gedaan. Hoewel je pas zelf kan bepalen of de methode werkt door het zelf te ervaren, geeft het verhaal van hem je wellicht ideeën:

Op weg naar wetenschappelijke onderbouwing

Zoals gezegd: de MatriXmethode onderscheidt zich hiervan, zeer fundamenteel zelfs. Namelijk in die zin dat de cliënt zijn angst of trauma niet deelt met de behandelaar. De MatriXtrainer helpt de cliënt slechts om zijn eigen oplossing te ontdekken. Direct aan de start hebben we hierbij de fundamentele keuze gemaakt dat die trainer een hbo- of wo-geschoolde professional dient te zijn die werkt met mensen met mentale problemen, specifiek in de zorg, de jeugdzorg en het maatschappelijk werk.

"De kracht van de eenvoud en het verrassingseffect dat het gewoon werkt. En dat het ook heel kort kan zijn" – Monique Veldhoven, eigenaresse Move4Change

Op onze website lees je welke ervaring deze trainers met de toepassing van de MatriXmethode hebben opgedaan, en ook hoe dit inmiddels honderden cliënten heeft geholpen om definitief van hun angst of trauma af te komen.

Professionals vertellen zelf ver hun ervaringen en resultaten:

We ontkennen het niet: de links die verwijzen naar persoonlijke verhalen van trainers en cliënten zijn stuk voor stuk uitingen van niet-wetenschappelijke bewijs. En zoals gezegd heeft het MatriXmethode Instituut de ambitie om de stap te zetten naar evidence based practice, om wetenschappelijke onderbouwing van de werkzaamheid van haar methode te bieden dus. De eerste aanzet hiertoe is gezet door accreditatie van de trainingen te regelen.

Minstens zo belangrijk is het onderzoek van ACT coach en trainer Rieteke Hut als basis voor haar masterscriptie gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. Haar onderzoeksbegeleider hiervoor was dr Marjan Nijkamp, universitair docent bij de vakgroep gezondheidspsychologie van de Open Universiteit. Het onderzoek van Rieteke Hut heeft geleid tot een systematische en doelgerichte methodebeschrijving van de MatriXmethode.


Het wetenschappelijk onderzoek zal enige vorm van kritiek minimaliseren. Daarom is het belangrijk dat de onafhankelijke onderzoeksresultaten beschikbaar zijn. Tot die tijd zullen de ervaringen van professionals en cliënten, en eigen onderzoeken laten zien dat de methode werkt.


Deze methodebeschrijving vormt de opmaat naar erkenning van de MatriXmethode als een evidence based interventie, onderbouwd met wetenschappelijke kennis dus en getoetst door middel van methodologisch verantwoord wetenschappelijk onderzoek. De vervolgstappen om hiertoe te komen, kunnen nu concreet worden gezet. En in lijn met onze ambitie zijn we op dit moment hiertoe de voorbereidingen aan het treffen.

Eén van de manieren om erachter te komen of de methode daadwerkelijk werkt, is om informatie bij de bron te vinden. Ik, Ingrid Stoop, deel veel kennis en inzichten via de website, (online) evenementen, social media, boeken, bladen en video's. Al die informatie is bedoeld om zowel kritische, sceptische en geïnteresseerde individuen inzichten te geven over mij en mijn gesprekstechniek. 

Het is uniek hoe ik, wij en onze professionals open en transparant daarover zijn. Je kunt zien hoe het werkt, waarom het werkt en welke resultaten het oplevert. Ik raad je vooral aan om de door mij ontwikkelde methode zelf te ervaren. Daardoor weet je hoe het is om de regie te krijgen over je eigen hoofd. Dan krijg je een nog duidelijker beeld over de werking en wat het oplevert.

Ik leg uit hoe je zuivere informatie kunt vergaren waar je naar op zoek bent: 

De kracht van deze gesprekstechniek

Er zijn diverse onderzoeken die laten zien dat de methode effectief is. Nog sneller is om zelf te ervaren hoe effectief het is. Want iedereen is anders en beleeft een mentaal probleem op een andere manier. Waarom is de methode kortdurend, terwijl de effectiviteit hoog is? En waarom is het niet nodig om over de oorzaak van het probleem te praten? Dat zijn terechte vragen die mensen vaak stellen.

Een kort antwoord is: doordat iemand met een mentale hulpvraag zelf zijn eigen oplossing bedenkt en toepast. Zonder inhoudelijk te hoeven praten over de oorzaak van het probleem. Die oplossing is uniek en voor iedereen anders.

Deze professional vertelt zelf waarom ze eerst kritisch was. Na enkele dagen training praat ze zelf over haar ervaringen:

Kwalitatief onderzoek en ontwikkelingen

In de maatschappij wordt de vraag en behoefte naar effectievere gesprekstechnieken die veilig toepasbaar zijn, steeds groter. Door in kaart te brengen wat we de afgelopen tijd hebben gedaan en de aankomende tijd gaan doen, schept dit een goed beeld waarom wij de regie over het eigen hoofd zo belangrijk vinden.

Er zal iets moeten gebeuren om de wachtlijsten in de zorg, jeugdzorg of hulpverlening te verminderen. Het is belangrijk dat mensen geen dossier worden en zelf ontdekken hoe ze de baas worden over hun eigen denkprocessen.

kritiek matrixmethode

De MatriXmethode is een handige gesprekstechniek die een positieve bijdrage kan leveren voor de problematiek die vaak al jaren speelt. Organisaties denken te vaak in systemen en protocollen, terwijl juist naar de cliënt of hulpvrager gekeken moet worden. 

Wil je weten waarom het kwalitatief onderzoek belangrijk is voor de ontwikkelingen van deze coachingstechniek als interventie? En waarom dit in de aankomende jaren steeds belangrijker wordt? Krijg inzichten in de ontwikkelingen:

Resultaten

In de afgelopen jaren hebben diverse professionals deze veilige aanpak geleerd en toegepast in de praktijk. Tijdens de training, waar naast de theorie ook veel wordt geoefend, ontstaan vaak al bijzondere resultaten. De professionals krijgen de principes van de MatriXmethode en maken de methode eigen door het te doen met medecursisten.

De methodebeschrijving vormt de opmaat naar erkenning van de MatriXmethode als een evidence based interventie

Na dit traject heeft de professional de kennis en vaardigheden om het daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Daarbij worden cliënten geholpen, zonder dat de professional zelf wordt belast met de oorzaak van het probleem. Dit is veilig voor zowel de cliënt als de professionals, want er zijn weinig worden nodig.

Professionals en hun cliënten delen graag hun ervaringen:


De methode is steeds in ontwikkeling, zodat de de werking nog sneller en effectiever wordt. Wel staan op dit moment diverse eigenschappen vast als de MatriXmethode op de juiste manier wordt toegepast:
  • De probleeminhoud hoeft nooit gedeeld te worden
  • Er vindt tijdens een MatriXsessie geen herbeleving plaats
  • Er wordt gefocust op de zintuigelijke waarnemingen die de cliënt ervaart
  • De kortdurende sessie zorgt vaak voor blijvend positief resultaat
  • Aan de hand van de vragen die de professional stelt, ontdekt de cliënt zelf de eigen oplossing
"De MatriXmethode is een veilige methode, want er is geen herbeleving. Nooit zal iemand in een crisis raken." - Adrie van der Wijst, POH-GGZ

In mijn enthousiasme vraag ik vaak aan het begin van een sessie of ik het mag opnemen op video. Een video kan namelijk altijd weer weggegooid worden. De meeste mensen willen het. Zij nemen het vaak op met hun mobiele telefoon, dat is wel zo transparant. Vroeger, toen met mobiele telefoons nog geen video's opgenomen konden worden, gebruikte ik een statief met een camera. De opname startte ik altijd zo snel mogelijk, want de persoon zit met een hulpvraag waar bij of zij van af wilt. En liefst zo snel als het kan.

Voor de goede orde: mensen gaan altijd naar huis met een goed gevoel. De video’s op YouTube zijn spontane sessies waar de camera aan mocht. In de meeste gevallen ervaren professionals tijdens de training zelf hoe de MatriXmethode werkt en wat het effect is. Daardoor is het vaak een bevestiging dat het wel of niet werkt. Ze krijgen ook het gevoel dat ze op de juiste plek zijn of juist niet. Door het zelf te ervaren hebben ze een beter beeld van de gesprekstechniek. 

Coaching met Ingrid Stoop

Ze weten hoe ze de methode straks toepassen in hun werk met mensen. Veel deelnemers die de training volgen zijn gekomen aan de hand van de video’s die ze zagen op YouTube. In eerste instanties geloven ze niet dat het zo werkt, terwijl ze zelf kunnen zien dat mensen de eigen regie krijgen over het eigen hoofd bij mentale problemen.

De bedoeling van de opgenomen video's is dat mensen zelf kunnen kijken, luisteren en bepalen of deze interventie iets is waar zij iets mee willen. Zo weten ze of de manier van coachen iets is om toe te voegen aan alles wat ze al inzetten. Dat kan zijn EMDR, CGT, IRT, NLP of andere interventies die worden gebruikt.

De opnames zijn geen zelfhulpvideo’s. Want iedereen met een eigen hulpvraag heeft een andere, eigen oplossing die bij hem of haar past. Het bijbehorende plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak en gedachtes zijn bij iedere cliënt en gesprek anders. Ook al heb je met zijn tweeën iets meegemaakt op hetzelfde moment: je hebt altijd een eigen interpretatie van de specifiek onthouden situatie. Jij bent de enige die weet welk fragment in de weg zit en de andere persoon heeft weer een andere interpretatie.

Praten kan wellicht wel tijdelijk helpen, maar dat ene vervelende fragment blijft in het eigen hoofd onthouden als beladen feit. Door juist de negatief beladen fragmenten individueel te ontladen, wordt het probleem op de eigen manier verwerkt. Iedere situatie, sessie en hulpvraag is anders. Iedereen die werkt met de MatriXmethode en het toepast tijdens hun coachings weet dat.

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Is er kritiek op de MatriXmethode zo ja, is dat terecht? Natuurlijk is het goed om kritisch te kijken naar een (nieuwe) methode. Zelfs als een interventie wetenschappelijk is onderbouwd, kunnen mensen twijfels en vragen hebben. Informatie halen bij de bron, hoor wederhoor te doen en zelf op onderzoek uit te gaan, geven je verdere inzichten. Op onze site staan veel ervaringen van cliënten en professionals de uitleggen of, waarom en hoe de methode werkt. De makkelijkste en snelste manier is om de interventie zelf te ervaren. Dan weet je meteen of het iets is voor jou, voor jouw werk en voor jouw cliënten.


———
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:


Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode