hulpvraag voorbeelden coaching

Door Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Hoe een hulpvraag doelgericht aanpakken tijdens een coaching (+ voorbeelden van vragen)

Een oplossing vinden en voorbeelden bedenken bij het aanpakken van een (mentale) hulpvraag lijkt vaak moeilijker dat het is. Tijdens een coachingsgesprek gaat veel tijd verloren, doordat gepraat moet worden over het probleem. Terwijl iemand dat soms liever niet wil, kan, mag of durft. Terwijl een doelgerichte oplossing binnen handbereik is. Waar psychologen, zorgprofessionals en hulpverleners een hulpvraag volgens protocol moeten formuleren, is er een snellere en effectieve manier van coaching mogelijk. 

Welke gesprekstechniek is dat en hoe kan je mentale hulpvragen succesvol aanpakken? Diverse quotes, ervaringen en modellen worden gedeeld in dit artikel.  Zonder dat tijdens een gesprek met de professional in de zorg, het onderwijs, sociaal werk, hulpverlening of psychologen inhoudelijk gepraat hoeft te worden over het probleem.

Waarom hoeft een hulpvraag aanpakken vaak niet meer dan drie gesprekken te duren? Ontdek deze voorbeelden, zonder langdurige gesprekken te voeren.

Krijg alvast met de volgende animatie inzichten in hoe dat precies zit:

 

In de bovenstaande video heb je gezien waarom het niet nodig is dat iemand hoeft te praten over de (mentale) geheimen die de persoon bij zich draagt. Wanneer een professional volgens protocol dit wel wilt weten, kan dat op lange termijn zorgen voor meer (mentale) problemen. Er is altijd een reden waarom iemand liever de probleeminhoud privé houdt. Verderop in dit artikel ontdek je wat de ervaringen en voordelen zijn, zowel voor cliënten als professionals. 

Een hulpvraag: wat is dat?

Wat is de betekenis van een ‘hulpvraag’? Zoals je waarschijnlijk weet zijn veel professionals in de zorg (GGZ), hulpverlening en het onderwijs bezig om iemand met allerlei soorten hulpvragen/problemen snel en doelgericht te helpen. Het is afhankelijk van het probleem waar iemand mee zit wat de duur van een coaching of traject is.

Eerst moet duidelijk zijn of iemand daadwerkelijk hulp wilt (dus of er een hulpvraag is), welke dat precies is en welke interventietechniek wordt toegepast. Maar dat is niet het enige, daar later meer over.

hulpvraag voorbeeld coaching

Een hulpvraag is een vraagstuk dat een cliënt zelf heeft ontwikkeld of een door zijn omgeving geuite zorg-behoefte. Jijzelf of je cliënt heeft ergens last van en wil daar graag van af. Er zijn diverse voorbeelden van allerlei soorten klachten te benoemen. 

Voorbeelden van hulpvragen (en psychologen aan het woord)

Als het gaat om psychische of mentale problemen, zijn er twee soorten mentale problemen:

 • Emotionele hulpvragen (EQ)
 • Cognitieve hulpvragen (IQ)
 • Psychosomatische klachten

Omdat beide soorten te maken hebben met leer- en denkprocessen, worden deze apart van elkaar uitgelegd. Het is mogelijk dat een emotionele hulpvraag te maken kan hebben met een cognitieve hulpvraag en andersom. Een psychosomatische hulpvraag kan een combinatie zijn van een cognitieve en/of emotionele hulpvraag. Hoe dat precies zit, krijg je later ook uitgelegd, samen met de bijbehorende video’s.

In de volgende video deelt een psycholoog de werking van deze vraagtechniek bij nare gebeurtenissen, zoals angsten:

Er zijn meer psychologen die zien waarom hulpvragen veilig worden aangepakt, zonder dat het nodig is om over het probleem te praten. Veel professionals ervaren soms een vol hoofd door al die verhalen die de cliënt vertelt. Al die informatie moet worden genoteerd en onthouden door de professional.

Natuurlijk is het soms logisch dat de cliënt vertelt wat er aan de hand is, anders is een hulpvraag aanpakken lastig. Maar al die informatie over waar iets is gebeurd, wanneer, met wie of hoe is vaak irrelevant. Want wat heeft een professional (zoals een psycholoog, jeugdzorgwerker, onderwijsprofessional, coach of hulpverlener) eraan om al die informatie te noteren, te weten en te onthouden? Dat zorgt er juist voor dat het hoofd overvol raakt en de kans op mentale instabiliteit groter wordt.

Daarom deelt de volgende begeleidende psycholoog haar beweegredenen om een gesprekstechniek te beheersen waarbij de cliënt zelf regie behoudt:

Hulpvragen bij emoties

Een emotionele hulpvraag roept een specifieke emotie op. Dat kan bijvoorbeeld een angst, of verdriet zijn. Deze problemen hebben een emotionele lading en wordt veroorzaakt door een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. Dat is voor iedereen anders. Per specifiek fragment van een (heftige) gebeurtenis spelen namelijk diverse interpretaties van de beleving een rol.

Weet of herken je dat soms liever niet over het probleem wordt gepraat? De oorzaak daarvan is ook weer afhankelijk van de beweegreden van de persoon. Het kan zijn dat iemand al aan veel zorg- of hulpverleners het probleem heeft moeten vertellen en daardoor zorg-moe is geworden. Of überhaupt geen zin heeft om de mentale geheimen met iemand te delen. Daardoor blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van de persoon rondspoken. De professional komt daar niet bij, hoe graag de begeleider of coach dat ook wilt.

Vaak zijn dit één of meerdere van de volgende drie redenen:

 • Schaamte: uit schaamte praat iemand liever niet over het probleem, want het gevoel kan ontstaan dat iemand daarover een negatieve oordeel geeft of er wordt herinnerd aan de situatie
 • Angst: iemand kan een angst hebben om een heftige, pijnlijke of vervelende situatie te herbeleven en daar wordt liever niet over gepraat
 • Onderschatting: soms lijkt een bepaalde herinnering onschuldig, terwijl het veel impact heeft op het (dagelijks) leven

Het gevolg: het probleem blijft in het hoofd (de individuele black box) aanwezig met een bepaalde lading. Als de lading groot is en het probleem (dagelijks) het leven belemmert, moet er aan de bel worden getrokken. Als dat niet gebeurt, kan het ervoor zorgen dat problemen zich kunnen opstapelen, het probleem erger wordt op termijn en zelfs meerdere problemen kunnen ontstaan.

hulpvraag coaching

Iedere vervelende, heftige of nare situatie heeft te maken met het gebruik van bepaalde zintuigen. Het MatriXemotiemodel is een middel dat vaak wordt gebruikt tijdens coachingsgesprekken over emotionele vraagstukken. Denk aan angsten, trauma’s, rouwverwerking en seksueel misbruik.

Onder deze afbeelding vind je een video waarbij je uitleg krijgt over de werking van dit model en het gebruik ervan bij emotionele problemen. Dit model ziet er als volgt uit:

emotiemodel matrixmethode

Dit model heeft te maken met herinneringen van situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd (zoals trauma’s) en doemscenario’s die al zijn bedacht voor iets dat mogelijk in de toekomst gaat plaatsvinden (angsten). Er zijn vele jaren aan voorafgegaan om dit ogenschijnlijk simpele model zo doelgericht mogelijk te maken zoals deze nu is. 

De volledige uitleg vind je in de video:

Enkele voorbeelden die te maken hebben met de toepasbaarheid van deze gesprekstechniek bij emotionele hulpvragen:

Plaatje

Er kan bijvoorbeeld een heftig verkeersongeval door jou veroorzaakt zijn, omdat je in slaap was gevallen. Uit schaamte praat je daar liever niet over met iemand.

Geluid

Ook is het mogelijk dat je ooit bent gepest en iemand iets heel vervelends heeft gezegd. Dat specifieke woord of die specifieke woorden staan nog op je netvlies en daar praat je liever niet over.

Gevoel

Er kan worden herinnerd naar een vervelend gevoel, omdat je ooit bent geslagen of mishandeld. De pijn van die klap in het gezicht weet je nog als de dag van gisteren. Omdat je daar liever niet aan wordt herinnerd, vermijd je iedere discussie of begin je er zelf nooit over.

Smaak

Je hebt iets gegeten waardoor je direct aan een nare gebeurtenis wordt herinnerd. Iedere keer als je die smaak proeft, praat je liever niet daarover om discussie te voorkomen.

Reuk

Jaren geleden kan je cliënt verslaafd zijn geweest aan een medicijn of drug. Als hij bij de apotheker of langs een coffeeshop loopt, komt de geur direct weer tevoorschijn. Uit angst of schaamte wordt daar liever niet over gepraat.

Gedachte

Je was met een groep vrienden op vakantie en je kreeg enorme ruzie met iemand die nu niet meer je vriend is. Wel is die persoon nog steeds bevriend met de anderen in de groep. Je weet de situatie nog precies en daardoor praat je liever niet over die gebeurtenis als jullie weer samen zijn en over vakantie praten.

Een ander voorbeeld van een emotionele hulpvraag is:

Een traumatische ervaring die een politie-agent heeft meegemaakt. De persoon zelf heeft daar een eigen beleving bij en als iets of iemand hem of haar aan die situatie herinnert, dan duikt die negatieve lading direct op (als het trauma nog niet helemaal is verwerkt). Er worden één of meerdere zintuigen geactiveerd waardoor er meteen een vervelend gevoel en het nare plaatje bijvoorbeeld in gedachte tevoorschijn komen.

Als het negatieve, fragment denkbeeldig wordt ontladen, geneutraliseerd en vervangen is het mogelijk dat iemand daar geen last meer van heeft. Iets is uiteraard wel gebeurd, maar het heeft dan geen lading meer. Door middel van het stellen van specifieke vragen is het mogelijk om zonder herbeleving en de probleeminhoud te hoeven delen, de hulpvraag op een veilige wijze te verwerken.

In de video krijg je daar meer uitleg over:

Cognitieve hulpvragen

Cognitieve hulpvragen zijn problemen die te maken hebben met het (handiger) onthouden of herinrichten van informatie. Niet alleen kinderen en jongeren hebben te maken met cognitieve problemen, ook volwassenen hebben behoefte om te begrijpen hoe informatie denkbeeldig een logische plek krijgt in het brein.

Want als een dokter een foto maakt van het hoofd, komt hij geen letters en cijfers tegen. Toch ervaart een persoon met een specifieke hulpvraag wel dat het hoofd vol zit.

Quotes van cliënten zijn bijvoorbeeld (de video’s zijn in dit artikel te bekijken):

Coaching op volle hoofden “Het hoofd opruimen, daar ben ik echt fan van. Het gaat heel snel en je ziet meteen resultaat.” – Onderwijsprofessional van het Stedelijk Vakcollega in Zutphen.

Coaching op tinnitus: “Het heeft veel rust opgeleverd. Als ik eraan denk of ga slapen, dan werk ik mijn tinnitus zelf weg” – Belgische cliënt die is gecoacht op oorsuizen

Een voorbeeld van een cognitieve hulpvraag:

Iemand heeft last van een vol hoofd. Door een onrustige thuissituatie, vraagt ook de intensieve baan veel van de overbelaste werknemer. Er is geen rust in het hoofd en er worden allerlei uitwegen gezocht om de drukte in het hoofd te verminderen. Drank en medicijnen bijvoorbeeld.

Hoewel dat tijdelijke hulpmiddelen zijn, zorgt het niet voor een opgeruimd hoofd. Op termijn ontstaan vooral meer problemen. Dat heeft ook een emotionele invloed op het leven. Met de partner zijn daardoor regelmatig ruzies en op het werk heeft hij een kort lontje als een collega hem iets vraagt. Al deze na-effecten hebben invloed op het functioneren.

Hoe fijn zou het zijn als hij weet hoe de regie te krijgen over zijn eigen denkprocessen die deze problematiek veroorzaken?

Door het hoofd denkbeeldig op te ruimen op de eigen manier in combinatie met de oefening van de ‘waardehiërarchie’ (dat krijg je onder andere in de training), dan wordt duidelijk waar het probleem ontstaat. Iemand kan een hoge prestatielat hebben en daardoor zelf een hoge werkdruk creëren.. Daarom neemt hij allerlei beslissingen die in theorie wel mogelijk zijn, maar in de praktijk niet gerealiseerd kunnen worden. Dat zorgt voor stress en uiteindelijk tot meer (emotionele) problemen.

Hoe iemand die informatie zelf beter een plek kan geven, leg ik uit in de video:

Psychosomatische hulpvragen

Medisch onverklaarbare problemen (SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) zoals tinnitus en migraine hebben ook te maken met eigen denkprocessen. Wanneer de dokter een medische oorzaak heeft uitgesloten, dam is de oorzaak waarschijnlijk mentaal. In de video wordt uitgelegd hoe deze beleving bij dit soort hulpvragen op een veilige manier kunnen worden veranderd:

Voorbeelden van coachings per hulpvraag

Iedere coaching is anders. Dat komt doordat iedere persoon, jij ook, uniek bent en iets anders op de eigen manier. Wat iemand ooit tegen me zei, is: “Waarom zou ik over het probleem moeten praten als jij toch niet weet wat er precies is gebeurd omdat je er niet bij was?”. En dat klopt ook. Want stel dat iemand wel z’n verhaal verteld, dan heb ik daar een andere beleving bij dan de persoon zelf. Ik heb daar gegarandeerd een ander plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte bij.

Want stel dat ik je nu vertel dat ik een ongeluk heb gehad met een vrachtwagen. Waarschijnlijk denk je niet niet aan een felgele vrachtwagen waarbij de chauffeur na de lange rit vanuit Spanje vermoeid was geraakt en daardoor een ongeluk had veroorzaakte op de provinciale weg in Leeuwarden. Pas als ik dat had verteld, heb je een beeld daarvan. Maar alsnog weet je niet of de chauffeur dik of slank was, een t-shirt of trui droeg, en je wist niet dat hij half-Engels was en dus goed Engels kon.

Al die informatie is extra balast voor de coach, hulp- of zorgverlener. En voor de cliënt of patiënt is ook niet belangrijk. De daadwerkelijk oorzaak is namelijk dat hij een schuldgevoel had toen hij vanwege een ruzie met zijn vrouw boos de weg op ging een dag eerder.

In de volgende video vind je een coaching op een tandartsangst. Je ziet welke vragen er (ongeveer) gesteld worden en hoe hij zijn coaching heeft ervaren:

Meer voorbeelden uit de praktijk

Met de inzichten die je al hebt gekregen is het duidelijk geworden dat deze interventietechniek diverse soorten hulpvragen zorgvuldig aanpakt. Het is daarbij dus niet nodig om inhoudelijk te praten over het probleem. Dat is privé. De persoon weet wel wat er speelt, maar hoeft daar inhoudelijk niet over te praten. Dat is de reden waarom alleen maar praten over de hulpvraag vaak geen oplossing is.

Dat heeft ook de volgende cliënt ervaren. Ze had een hulpvraag waar ze al eerdere hulp voor heeft gehad, maar blijkbaar niet voldoende hielp. Tijdens de coaching met de MatriXmethode zie je welke vragen er worden gesteld en of deze aanpak ook weken na de coaching effect heeft gehad:

Een ander voorbeeld is iemand die is gecoacht op tinnitus (oorsuizen). Deze klacht heeft vaak te maken met stress en mentale overbelasting (cognitieve hulpvragen dus). Toen hij werd gecoacht, merkte hij dat hij zelf zijn probleem kan aanpakken, zonder inhoudelijk te hoeven praten. Bij tinnitus is er vaak (medisch) geen verklaring voor, terwijl iemand wel een vervelende piep ervaart.

Zijn ervaring en het resultaat na 2,5 jaar deelt hij zelf toen ik met hem in gesprek was:

Zorg (GGZ) 

Veelvoorkomende hulpvragen in de zorg (GGZ) hebben te maken met emotionele blokkades en belemmeringen. 

Dat zijn onder andere:

 • angsten
 • trauma’s
 • rouwverwerking
 • seksueel misbruik

Omdat het gebruikelijk is om over het probleem te praten, verlopen vaak problemen stroef, duren trajecten lang en is er een lange wachtlijst. Hulp- en zorgverleners hebben behoefte aan methodieken die weinig tijd en moeite kosten, maar wel het een hulpvraag effectief aanpakken. Dat weet Adrie van der Wijst ook, die POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner van de Huisarts) is in Barneveld:

Sociaal werk

Ook professionals die sociaal werk (Social Work) doen, hebben ervaring met deze interventie. In veel gevallen hebben ze te maken met ander soort hulpvragen dan in de zorg- of hulpverlening. Wel is het zo dat die hulpvragen met elkaar te maken (kunnen) hebben. Als sociale werker heb je een voordeel als je een interventie hebt waar je beide soort hulpvragen kunt aanpakken.

Die ervaring heeft Hedwig van Pinxteren die naast de MatriXmethode ook ander soort methodieken toepast:

Een hulpvraag in het onderwijs

In het onderwijs (speciaal, voortgezet en basisonderwijs) wordt kinderen en jongeren vooral geleerd WAT er (aan)geleerd moet worden. Veel hulpvragen ontstaan doordat al in een vroeg stadium als de noodzakelijke basisinformatie van taal of rekenen niet is geautomatiseerd. Dat is jammer, want daardoor ontstaan allerlei ander soort problemen waar onderwijsprofessionals niets mee kunnen of mogen doen. Angsten en emotionele blokkades en belemmeringen bijvoorbeeld.

Moeite met rekenen kan bijvoorbeeld leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat kan resulteren in pestgedrag en uiteindelijk kunnen verkeerde vrienden invloed hebben op iemands gedrag. Een ogenschijnlijk klein probleem kan dus op langere termijn zorgen voor grotere problemen. Als het onderwijs wel kinderen helpt met leren maar niet met emotionele en sociale vraagstukken, dan wordt jeugdzorg uiteindelijk ingeschakeld met alle gevolgen van dien.

Dat heeft ook een school in Zutphen ervaren. Op het Stedelijk Vakcollege (voortgezet onderwijs) wordt daar een ander soort onderwijs gegeven dan normaal wordt aangeboden. Dat dat een positief effect heeft gehad op het functioneren van de leerlingen en de onderwijzers, vertelt de onderwijzeres zelf:

Cliënt en patiënt met diverse hulpvragen

Naast de professional die meer werkplezier ervaart, minder tijd kwijt is en effectiever werkt, hebben ook cliënten en patiënten er baat bij. Het wordt als een groot voordeel gezien dat niet inhoudelijk over het probleem gepraat hoeft te worden. Beter is om iemand met gerichte vragen de regie te laten krijgen over zijn eigen denkprocessen.

“Nu zie ik het nog wel voor me, maar ik kan ermee dealen. Ik hoef niet meer te huilen.” – Cliënt die is gecoacht op een emotionele hulpvraag (zie onderstaande video)

Zo heeft een cliënt van mij dat ook ervaren. Ze had last van een onverwerkte emotie waar ze liever niet met anderen over praatte. Toen ik haar vroeg of ze hulp wilde, heb ik haar laten ervaren waarom zelfregie ervoor zorgt dat ze zelf haar eigen hulpvraag kan aanpakken. Met gerichte vragen en focus heeft ze dat vervolgens gedaan in een kort gesprek. Haar ervaring en resultaat deelt ze graag met anderen:

Ook patiënten van een huisarts in Barneveld weten waarom het delen van het probleemverhaal wel tijdelijk oplucht, maar geen blijvende oplossing is. Toch wordt dat in de huidige zorg, hulpverlening, onderwijs en sociaal werk vaak gedaan. Er zal ooit een moment komen dat mensen zien dat veel van de huidig toepasbare methodieken vooral tijd kosten en regulieren hulpmiddelen een andere aanpak nodig hebben.

Dat begrijpen de huisarts Saboor Abed, POH-GGZ Adrie van der Wijst en twee patiënten/cliënten.. Ze weten nu waarom praten niet altijd de oplossing is, maar wel het zelf ontdekken en toepassen van de eigen oplossing.

Enkele quotes uit de video:

“Vóór: een en al verdriet en boosheid. Na die tijd: heel veel blijdschap en rust.” – Patiënt Reiny, 70 jaar
“Je blijft er niet meer in hangen. Dat is het allerfijnste. Ik denk dat ik zo’n drie sessies heb gehad.” – Rieneke, patiënt van Saboor Abed

Meer quotes van zorg-, hulpverleners, cliënten en patiënten

Hoewel ik al honderden volwassenen en jongeren heb gecoacht, zijn niet alle coachings opgenomen. op video. Gelukkig zijn er wel veel gesprekken te vinden die ik op mijn YouTube-kanaal deel. Als je nog geen abonnee bent van dit kanaal, dan raad ik je aan om dat alsnog te doen. Het is gratis en je krijgt daardoor (wekelijks) nieuwe inzichten.

Quote van Paula Bakker, POH-GGZ: “Wat ik zo mooi vind om te zien, is dat je ziet aan het gezicht van de cliënt dat het verzacht. Je ziet een bepaalde concentratie. Dan zie je dat ze er goed in zitten. Toen ik net begon met de MatriXmethode had ik niet gedacht dat ik dat kon zien.”

“Toen ik klaar was met mijn opleiding Social Work kom ik eigenlijk alleen maar praten met mensen. Praten alleen is gewoon niet voldoende.” – Annemarie Sulkers, voormalig sociaal werker en zorgprofessional

Quote van Anouk Netten, psychosociaal therapeut: “Gedrag heeft niet altijd te maken met het gedrag, maar soms met het niet hebben geautomatiseerd van het alfabet. Het is een mooie aanvullende interventie als je psychologische hulpverlener bent of in de psychosomatische kant zit. Daar kan je nog zoveel verdieping uit halen dat ervoor zorgt dat veel mensen vrolijker zijn als dat ze nu door het leven gaan. Dat is echt de kracht.”

“Het meest prettige vind ik dat het heel snel gaat en dat mensen niet belast worden met weer het opravelen van wat voor iemand vervelend is.” – Hedwig van Pinxteren, docent Sociaal Werk

“Ik zie dat het onderwijs zo druk is met alles zo leuk maken. Alles moet leuk zijn. Gesprekken met kinderen en ouders. De leerkracht mag veel meer als coach van het kind aan de slag gaan in plaats van de lesstof voorop en het kind langs de meetlat van de toets en andere leermethoden.” – Karin Verkooijen, onderwijsprofessional

“Ik ben 20 jaar leeraar-opleider geweest. Als ik dit eerder had geweten, dan had ik het geïntegreerd in de opleiding. De tool is simpel, maar je moet wel weten wat je doet en hoe je het moet doen. Het is een simpele tool om heel snel resultaat te boeken.”  Quote van Marjan van Leeuwen, coach en hbo-docent

Quotes van cliënten en patiënten

“Je hoeft niet het hee verhaal opnieuw te vertellen. Die had je dan al tig keren verteld aan iedereen. Aan hulpverleners.” Myranda, cliënt die last had van een getraumatiseerde gebeurtenis

“Ik was heel sceptisch en ben altijd heel sceptisch met bepaalde zaken. Hierin dus ook. Ik vind het echt verbazingwekkend. Ik ben gewoon moe. Eindelijk heb ik weer een glimlach op mijn bek.” – Professional in de TBS-sector

“Ik heb een sessie met mijn vrouw gedaan. Dat werkte ook. En nou probeer ik het zelf ook, een sessie met mijzelf eigenlijk. Dat werkt ook goed. Het is hartstikke handig als je het zelf onder controle kan krijgen en daar niet iemand anders voor nodig hebt.” – Cliënt (Ben) die is geholpen met zijn tinnitus

Coaching op diverse hulpvragen

Zoals al eerder vermeld, zijn er diverse coachings met de MatriXmethode te vinden op YouTube. Voor tientallen hulpvragen vind je daar ervaringen, opgenomen coachings en inzichten in het verhelpen van mentale problemen.

In de huidige maatschappij zijn er tientallen interventies/coachingstechnieken die dagelijks worden ingezet. Hoe veilig, snelwerkend en effectief zijn deze? En delen ze ook hun coachings in een video? En hoevaak en hoelang moet er gepraat worden over het probleem? Het kan zijn dat sommige cliënten graag over hun problemen praten.

Tijdens een coaching met de MatriXmethode:

 • Hoeft de probleeminhoud niet gedeeld te worden
 • Wordt voorkomen dat iemand een vervelende ervaring (heftig) herbeleeft
 • Krijgt de cliënt de regie over zijn eigen denkprocessen
 • Wordt voorkomen dat iemand afhankelijk wordt van een complex protocol
 • Is de ervaring dat vaak één tot drie sessies per specifieke hulpvraag voldoenden zijn

Wil je een coaching op een spreekangst zien? Dan is de volgende video waarschijnlijk interessant voor je. Hoewel deze coachingsinterventie voor zowel cognitieve als emotionele problemen toepasbaar is, geeft het een beeld van de veilige en snelle werking. Terwijl de probleeminhoud privé blijft.

Modellen

Om de interventie uit te leggen, zijn er diverse modellen die de werking (praktisch) uitleggen. Deze heb ik, net zoals de methode, zelf ontwikkeld en is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Ik heb enkele jaren nodig gehad om het zo concreet en logisch te maken zoals deze nu is.

In alle beroepsgroepen worden deze MatriXmodellen gebruikt om de werkwijze toe te lichten. Zowel in de zorg (GGZ), onderwijs, jeugdzorg en andere gebieden waar mensen gesprekken hebben met elkaar.

Het MatriXwerkmodel

werkmodel matrixmethode

Het MatriXemotiemodel

Al eerder had ik het over het MatriXemotiemodel. Ik geef nog wat extra toelichting van dit model dat tijdens een coaching vaak wordt gebruikt. Ze wordt toegepast als er sprake is van een onverwerkte emotie, angst of trauma. Door alle zintuigen te gebruiken, wordt de ‘angel’ van de emotionele hulpvraag ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden.

emotiemodel matrixmethode

Ook hierbij wordt in een voorbeeld uitgelegd om je te laten begrijpen hoe deze techniek werkt en wanneer het toegepast wordt. Zowel professionals uit zorg (GGZ), onderwijs, jeugdzorg, bedrijfsarts en coaches gebruiken het model tijdens hun coachingsgesprekken:

Conclusie: Hulpvraag en voorbeelden van vragen tijdens een coaching

Het verschilt per hulpvraag welke interventie wordt toegepast, welke vragen er worden gesteld en hoe een coaching verloopt. Veel mensen praten liever niet over hun mentale geheimen waardoor de probleeminhoud in iemands hoofd blijft zitten. Door middel van specifieke vragen en zonder te hoeven verdwalen in het probleemverhaal, kan de persoon zelf de regie krijgen over zijn eigen hoofd. Dat geldt voor cognitieve, emotionele en psychosomatische hulpvragen. 

Professionals in de zorg, hulpverlening, sociaal werk en het onderwijs hebben baat bij een interventie die kortdurend en oplossingsgericht is. Ook cliënten en patiënten vinden het prettig als ze niet (meer) het verhaal hoeven te delen met een coach, zorg- of hulpverlener. Het is mogelijk als de MatriXmethode wordt toegepast.

Ben je er klaar voor?

Over de schrijver

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Geef een reactie