Hulpvraag en voorbeelden van vragen tijdens een coaching
20 september 2022 
30 min. leestijd

Hulpvraag en voorbeelden van vragen tijdens een coaching

Welke interventie helpt bij het oplossen van een hulpvraag van de cliënt of patiënt? Als iemand behoefte heeft aan een effectieve coaching of (specialistische) zorg, dan spelen diverse factoren een rol. Welke zijn dat en hoe kan je een mentaal probleem succesvol aanpakken in de zorg, onderwijs, sociaal werk of hulpverlening?

Diverse quotes, video's en modellen geven in dit artikel een duidelijk beeld van hoe een probleem doelgericht kan worden aangepakt. Zonder dat inhoudelijk over het probleem gepraat hoeft te worden.

Er is een veilig toepasbare manier om de kracht van de hulpvraag te verminderen, zonder over de probleeminhoud te hoeven praten.

Er zijn diverse interventietechnieken die worden gebruikt, maar helaas helpen niet alle snel en doeltreffend. Dat is jammer, hoewel de intentie van iedere professional goed is (neem ik aan). Vaak is er een gebrek aan kennis en vaardigheden om iemand goed te kunnen helpen.

Als mensen liever niet praten over de geheimen achter de hulpvraag, dan kan dat op langere termijn zorgen voor meer problemen. Er is altijd een reden waarom iemand liever de probleeminhoud privé houdt en daar dus niet met iemand over praat. Zelfs niet met de mensen die het dichtbij zijn. Met gerichte vragen kan de persoon zelf de lading van de klacht af halen, zonder dat het nodig is om de woorden ervoor te moeten vinden.

hulpvraag coaching

In dit artikel krijg je antwoorden en inzichten waardoor je een andere kijk krijgt op huidige behandelmethodieken en manieren om hulpvragen aan te pakken.

Een hulpvraag: wat is dat?

Wat is de betekenis van een 'hulpvraag'? Zoals je waarschijnlijk weet zijn veel professionals in de zorg (GGZ), hulpverlening en het onderwijs bezig om iemand met allerlei soorten hulpvragen/problemen snel en doelgericht te helpen. Het is afhankelijk van het probleem waar iemand mee zit wat de duur van een coaching of traject is. Eerst moet duidelijk zijn of iemand daadwerkelijk hulp wilt (dus of er een hulpvraag is), welke dat precies is en welke interventietechniek wordt toegepast. Maar dat is niet het enige, daar later meer over.

hulpvraag voorbeeld coaching

Een hulpvraag is een vraagstuk dat een cliënt zelf heeft ontwikkeld of een door zijn omgeving geuite zorg-behoefte. Jijzelf of je cliënt heeft ergens last van en wil daar graag van af. Er zijn diverse voorbeelden van allerlei soorten klachten te benoemen.

Voorbeelden van hulpvragen

Als het gaat om psychische of mentale problemen, zijn er twee soorten mentale problemen:

 • Emotionele hulpvragen (EQ)
 • Cognitieve hulpvragen (IQ)

Omdat beide soorten te maken hebben met leer- en denkprocessen, worden deze apart van elkaar uitgelegd. Het is mogelijk dat een emotionele hulpvraag te maken kan hebben met een cognitieve hulpvraag en andersom. Hoe dat precies zit, krijg je later ook uitgelegd, samen met de bijbehorende video's.

Cognitieve en emotionele problemen zijn hulpvragen waar sommige mensen liever niet inhoudelijk over praten. Gelukkig hoeft dat ook niet met deze interventie.

Hulpvragen bij emoties

Een emotionele hulpvraag roept een specifieke emotie op. Dat kan bijvoorbeeld een angst, of verdriet zijn. Deze problemen hebben een emotionele lading en wordt veroorzaakt door een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. Dat is voor iedereen anders. Per specifiek fragment van een (heftige) gebeurtenis spelen namelijk diverse interpretaties van de beleving een rol.

Weet of herken je dat soms liever niet over het probleem wordt gepraat? De oorzaak daarvan is ook weer afhankelijk van de beweegreden van de persoon. Het kan zijn dat iemand al aan veel zorg- of hulpverleners het probleem heeft moeten vertellen en daardoor zorg-moe is geworden. Of überhaupt geen zin heeft om de mentale geheimen met iemand te delen. Daardoor blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van de persoon rondspoken. De professional komt daar niet bij, hoe graag de begeleider of coach dat ook wilt.

Vaak zijn dit één of meerdere van de volgende drie redenen:

 • Schaamte: uit schaamte praat iemand liever niet over het probleem, want het gevoel kan ontstaan dat iemand daarover een negatieve oordeel geeft of er wordt herinnerd aan de situatie
 • Angst: iemand kan een angst hebben om een heftige, pijnlijke of vervelende situatie te herbeleven en daar wordt liever niet over gepraat
 • Onderschatting: soms lijkt een bepaalde herinnering onschuldig, terwijl het veel impact heeft op het (dagelijks) leven
Het kan zijn dat iemand al aan veel zorg- of hulpverleners het probleem heeft moeten vertellen en daardoor zorg-moe is geworden. Of überhaupt geen zin heeft om de mentale geheimen met iemand te delen.

Het gevolg: het probleem blijft in het hoofd (de individuele black box) aanwezig met een bepaalde lading. Als de lading groot is en het probleem (dagelijks) het leven belemmert, moet er aan de bel worden getrokken. Als dat niet gebeurt, kan het ervoor zorgen dat problemen zich kunnen opstapelen, het probleem erger wordt op termijn en zelfs meerdere problemen kunnen ontstaan.

In de animatie krijg je inzicht in hoe dat precies zit:

Iedere vervelende, heftige of nare situatie heeft te maken met het gebruik van bepaalde zintuigen. Het MatriXemotiemodel is een middel dat vaak wordt gebruikt tijdens coachingsgesprekken over emotionele vraagstukken. Denk aan angsten, trauma's, rouwverwerking en seksueel misbruik.

Onder deze afbeelding vind je een video waarbij je uitleg krijgt over de werking van dit model en het gebruik ervan bij emotionele problemen. Dit model ziet er als volgt uit:

Uitleg MatriXemotiemodel.

Dit model heeft te maken met herinneringen van situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd (zoals trauma's) en doemscenario's die al zijn bedacht voor iets dat mogelijk in de toekomst gaat plaatsvinden (angsten). Er zijn vele jaren aan voorafgegaan om dit ogenschijnlijk simpele model zo doelgericht mogelijk te maken zoals deze nu is.

De volledige uitleg vind je in de video:

Enkele voorbeelden die te maken hebben met de toepasbaarheid van deze gesprekstechniek bij emotionele hulpvragen:

Plaatje

Er kan bijvoorbeeld een heftig verkeersongeval door jou veroorzaakt zijn, omdat je in slaap was gevallen. Uit schaamte praat je daar liever niet over met iemand.

hulpvraag voorbeeldGeluid

Ook is het mogelijk dat je ooit bent gepest en iemand iets heel vervelends heeft gezegd. Dat specifieke woord of die specifieke woorden staan nog op je netvlies en daar praat je liever niet over.

hulpvraag voorbeeldGevoel

Er kan worden herinnerd naar een vervelend gevoel, omdat je ooit bent geslagen of mishandeld. De pijn van die klap in het gezicht weet je nog als de dag van gisteren. Omdat je daar liever niet aan wordt herinnerd, vermijd je iedere discussie of begin je er zelf nooit over.

hulpvraag voorbeeldSmaak

Je hebt iets gegeten waardoor je direct aan een nare gebeurtenis wordt herinnerd. Iedere keer als je die smaak proeft, praat je liever niet daarover om discussie te voorkomen.

hulpvraag voorbeeldReuk

Jaren geleden kan je cliënt verslaafd zijn geweest aan een medicijn of drug. Als hij bij de apotheker of langs een coffeeshop loopt, komt de geur direct weer tevoorschijn. Uit angst of schaamte wordt daar liever niet over gepraat.

hulpvraag voorbeeldGedachte

Je was met een groep vrienden op vakantie en je kreeg enorme ruzie met iemand die nu niet meer je vriend is. Wel is die persoon nog steeds bevriend met de anderen in de groep. Je weet de situatie nog precies en daardoor praat je liever niet over die gebeurtenis als jullie weer samen zijn en over vakantie praten.

Door middel van het stellen van specifieke vragen is het mogelijk om zonder herbeleving en de probleeminhoud te hoeven delen, de hulpvraag veilig aan te pakken.

Een ander voorbeeld van een emotionele hulpvraag is:

Een traumatische ervaring die een politie-agent heeft meegemaakt. De persoon zelf heeft daar een eigen beleving bij en als iets of iemand hem of haar aan die situatie herinnert, dan duikt die negatieve lading direct op (als het trauma nog niet helemaal is verwerkt). Er worden één of meerdere zintuigen geactiveerd waardoor er meteen een vervelend gevoel en het nare plaatje bijvoorbeeld in gedachte tevoorschijn komen.

Als het negatieve, fragment denkbeeldig wordt ontladen, geneutraliseerd en vervangen is het mogelijk dat iemand daar geen last meer van heeft. Iets is uiteraard wel gebeurd, maar het heeft dan geen lading meer. Door middel van het stellen van specifieke vragen is het mogelijk om zonder herbeleving en de probleeminhoud te hoeven delen, de hulpvraag op een veilige wijze te verwerken.

In de video krijg je daar meer uitleg over:

Cognitieve hulpvragen

Cognitieve hulpvragen zijn problemen die te maken hebben met het (handiger) onthouden of herinrichten van informatie. Niet alleen kinderen en jongeren hebben te maken met cognitieve problemen, ook volwassenen hebben behoefte om te begrijpen hoe informatie denkbeeldig een logische plek krijgt in het brein.

Want als een dokter een foto maakt van het hoofd, komt hij geen letters en cijfers tegen. Toch ervaart een persoon met een specifieke hulpvraag wel dat het hoofd vol zit.

Quotes van cliënten zijn bijvoorbeeld (de video's zijn in dit artikel te bekijken):

Coaching op volle hoofden "Het hoofd opruimen, daar ben ik echt fan van. Het gaat heel snel en je ziet meteen resultaat." - Onderwijsprofessional van het Stedelijk Vakcollega in Zutphen.
Coaching op tinnitus: "Het heeft veel rust opgeleverd. Als ik eraan denk of ga slapen, dan werk ik mijn tinnitus zelf weg" - Belgische cliënt die is gecoacht op oorsuizen

Een voorbeeld van een cognitieve hulpvraag:

Iemand heeft last van een vol hoofd. Door een onrustige thuissituatie, vraagt ook de intensieve baan veel van de overbelaste werknemer. Er is geen rust in het hoofd en er worden allerlei uitwegen gezocht om de drukte in het hoofd te verminderen. Drank en medicijnen bijvoorbeeld.

Hoewel dat tijdelijke hulpmiddelen zijn, zorgt het niet voor een opgeruimd hoofd. Op termijn ontstaan vooral meer problemen. Dat heeft ook een emotionele invloed op het leven. Met de partner zijn daardoor regelmatig ruzies en op het werk heeft hij een kort lontje als een collega hem iets vraagt. Al deze na-effecten hebben invloed op het functioneren.

Hoe fijn zou het zijn als hij weet hoe de regie te krijgen over zijn eigen denkprocessen die deze problematiek veroorzaken?

hulpvraag-voorbeeld


Door het hoofd denkbeeldig op te ruimen op de eigen manier in combinatie met de oefening van de 'waardehiërarchie' (dat krijg je onder andere in de training), dan wordt duidelijk waar het probleem ontstaat. Iemand kan een hoge prestatielat hebben en daardoor zelf een hoge werkdruk creëren.. Daarom neemt hij allerlei beslissingen die in theorie wel mogelijk zijn, maar in de praktijk niet gerealiseerd kunnen worden. Dat zorgt voor stress en uiteindelijk tot meer (emotionele) problemen.


Hoe iemand die informatie zelf beter een plek kan geven, leg ik uit in de video:

Voorbeelden van coachings per hulpvraag

Iedere coaching is anders. Dat komt doordat iedere persoon, jij ook, uniek bent en iets anders op de eigen manier. Wat iemand ooit tegen me zei, is: "Waarom zou ik over het probleem moeten praten als jij toch niet weet wat er precies is gebeurd omdat je er niet bij was?". En dat klopt ook. Want stel dat iemand wel z'n verhaal verteld, dan heb ik daar een andere beleving bij dan de persoon zelf. Ik heb daar gegarandeerd een ander plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte bij.

Coaches worden vaak belast doordat de cliënt normaalgesproken moet praten over de inhoud van een hulpvraag. Terwijl iemand dat niet kan, mag, durft of liever niet wilt.

Want stel dat ik je nu vertel dat ik een ongeluk heb gehad met een vrachtwagen. Waarschijnlijk denk je niet niet aan een felgele vrachtwagen waarbij de chauffeur na de lange rit vanuit Spanje vermoeid was geraakt en daardoor een ongeluk had veroorzaakte op de provinciale weg in Leeuwarden. Pas als ik dat had verteld, heb je een beeld daarvan. Maar alsnog weet je niet of de chauffeur dik of slank was, een t-shirt of trui droeg, en je wist niet dat hij half-Engels was en dus goed Engels kon.

Al die informatie is extra balast voor de coach, hulp- of zorgverlener. En voor de cliënt of patiënt is ook niet belangrijk. De daadwerkelijk oorzaak is namelijk dat hij een schuldgevoel had toen hij vanwege een ruzie met zijn vrouw boos de weg op ging een dag eerder.

In de volgende video vind je een coaching op een tandartsangst. Je ziet welke vragen er (ongeveer) gesteld worden en hoe hij zijn coaching heeft ervaren:

Meer voorbeelden uit de praktijk

Met de inzichten die je al hebt gekregen is het duidelijk geworden dat deze interventietechniek diverse soorten hulpvragen zorgvuldig aanpakt. Het is daarbij dus niet nodig om inhoudelijk te praten over het probleem. Dat is privé. De persoon weet wel wat er speelt, maar hoeft daar inhoudelijk niet over te praten. Dat is de reden waarom alleen maar praten over de hulpvraag vaak geen oplossing is.

Dat heeft ook de volgende cliënt ervaren. Ze had een hulpvraag waar ze al eerdere hulp voor heeft gehad, maar blijkbaar niet voldoende hielp. Tijdens de coaching met de MatriXmethode zie je welke vragen er worden gesteld en of deze aanpak ook weken na de coaching effect heeft gehad:

Een ander voorbeeld is iemand die is gecoacht op tinnitus (oorsuizen). Deze klacht heeft vaak te maken met stress en mentale overbelasting (cognitieve hulpvragen dus). Toen hij werd gecoacht, merkte hij dat hij zelf zijn probleem kan aanpakken, zonder inhoudelijk te hoeven praten. Bij tinnitus is er vaak (medisch) geen verklaring voor, terwijl iemand wel een vervelende piep ervaart.

Zijn ervaring en het resultaat na 2,5 jaar deelt hij zelf toen ik met hem in gesprek was:

Zorg (GGZ)

Veelvoorkomende hulpvragen in de zorg (GGZ) hebben te maken met emotionele blokkades en belemmeringen.

Dat zijn onder andere:

 • angsten
 • trauma's
 • rouwverwerking
 • seksueel misbruik

Omdat het gebruikelijk is om over het probleem te praten, verlopen vaak problemen stroef, duren trajecten lang en is er een lange wachtlijst. Hulp- en zorgverleners hebben behoefte aan methodieken die weinig tijd en moeite kosten, maar wel het een hulpvraag effectief aanpakken. Dat weet Adrie van der Wijst ook, die POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner van de Huisarts) is in Barneveld:

Sociaal werk

Ook professionals die sociaal werk (Social Work) doen, hebben ervaring met deze interventie. In veel gevallen hebben ze te maken met ander soort hulpvragen dan in de zorg- of hulpverlening. Wel is het zo dat die hulpvragen met elkaar te maken (kunnen) hebben. Als sociale werker heb je een voordeel als je een interventie hebt waar je beide soort hulpvragen kunt aanpakken.

Die ervaring heeft Hedwig van Pinxteren die naast de MatriXmethode ook ander soort methodieken toepast:

Een hulpvraag in het onderwijs

In het onderwijs (speciaal, voortgezet en basisonderwijs) wordt kinderen en jongeren vooral geleerd WAT er (aan)geleerd moet worden. Veel hulpvragen ontstaan doordat al in een vroeg stadium als de noodzakelijke basisinformatie van taal of rekenen niet is geautomatiseerd. Dat is jammer, want daardoor ontstaan allerlei ander soort problemen waar onderwijsprofessionals niets mee kunnen of mogen doen. Angsten en emotionele blokkades en belemmeringen bijvoorbeeld.

Als kinderen en jongeren op school hadden geleerd HOE ze kunnen leren in plaats van alleen WAT ze moeten leren, zou dat hebben gezorgd voor minder problemen op langere termijn?

Moeite met rekenen kan bijvoorbeeld leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat kan resulteren in pestgedrag en uiteindelijk kunnen verkeerde vrienden invloed hebben op iemands gedrag. Een ogenschijnlijk klein probleem kan dus op langere termijn zorgen voor grotere problemen. Als het onderwijs wel kinderen helpt met leren maar niet met emotionele en sociale vraagstukken, dan wordt jeugdzorg uiteindelijk ingeschakeld met alle gevolgen van dien.

Dat heeft ook een school in Zutphen ervaren. Op het Stedelijk Vakcollege (voortgezet onderwijs) wordt daar een ander soort onderwijs gegeven dan normaal wordt aangeboden. Dat dat een positief effect heeft gehad op het functioneren van de leerlingen en de onderwijzers, vertelt de onderwijzeres zelf:

Cliënt en patiënt met diverse hulpvragen

Naast de professional die meer werkplezier ervaart, minder tijd kwijt is en effectiever werkt, hebben ook cliënten en patiënten er baat bij. Het wordt als een groot voordeel gezien dat niet inhoudelijk over het probleem gepraat hoeft te worden. Beter is om iemand met gerichte vragen de regie te laten krijgen over zijn eigen denkprocessen.

"Nu zie ik het nog wel voor me, maar ik kan ermee dealen. Ik hoef niet meer te huilen." - Cliënt die is gecoacht op een emotionele hulpvraag (zie onderstaande video)

Zo heeft een cliënt van mij dat ook ervaren. Ze had last van een onverwerkte emotie waar ze liever niet met anderen over praatte. Toen ik haar vroeg of ze hulp wilde, heb ik haar laten ervaren waarom zelfregie ervoor zorgt dat ze zelf haar eigen hulpvraag kan aanpakken. Met gerichte vragen en focus heeft ze dat vervolgens gedaan in een kort gesprek. Haar ervaring en resultaat deelt ze graag met anderen:

Ook patiënten van een huisarts in Barneveld weten waarom het delen van het probleemverhaal wel tijdelijk oplucht, maar geen blijvende oplossing is. Toch wordt dat in de huidige zorg, hulpverlening, onderwijs en sociaal werk vaak gedaan. Er zal ooit een moment komen dat mensen zien dat veel van de huidig toepasbare methodieken vooral tijd kosten en regulieren hulpmiddelen een andere aanpak nodig hebben.

Dat begrijpen de huisarts Saboor Abed, POH-GGZ Adrie van der Wijst en twee patiënten/cliënten.. Ze weten nu waarom praten niet altijd de oplossing is, maar wel het zelf ontdekken en toepassen van de eigen oplossing.

Enkele quotes uit de video:

"Vóór: een en al verdriet en boosheid. Na die tijd: heel veel blijdschap en rust." - Patiënt Reiny, 70 jaar
"Je blijft er niet meer in hangen. Dat is het allerfijnste. Ik denk dat ik zo'n drie sessies heb gehad." - Rieneke, patiënt van Saboor Abed

Meer quotes van zorg-, hulpverleners, cliënten en patiënten

Hoewel ik al honderden volwassenen en jongeren heb gecoacht, zijn niet alle coachings opgenomen. op video. Gelukkig zijn er wel veel gesprekken te vinden die ik op mijn YouTube-kanaal deel. Als je nog geen abonnee bent van dit kanaal, dan raad ik je aan om dat alsnog te doen. Het is gratis en je krijgt daardoor (wekelijks) nieuwe inzichten.

Quote van Paula Bakker, POH-GGZ: "Wat ik zo mooi vind om te zien, is dat je ziet aan het gezicht van de cliënt dat het verzacht. Je ziet een bepaalde concentratie. Dan zie je dat ze er goed in zitten. Toen ik net begon met de MatriXmethode had ik niet gedacht dat ik dat kon zien."
"Toen ik klaar was met mijn opleiding Social Work kom ik eigenlijk alleen maar praten met mensen. Praten alleen is gewoon niet voldoende." - Annemarie Sulkers, voormalig sociaal werker en zorgprofessional
Quote van Anouk Netten, psychosociaal therapeut: "Gedrag heeft niet altijd te maken met het gedrag, maar soms met het niet hebben geautomatiseerd van het alfabet. Het is een mooie aanvullende interventie als je psychologische hulpverlener bent of in de psychosomatische kant zit. Daar kan je nog zoveel verdieping uit halen dat ervoor zorgt dat veel mensen vrolijker zijn als dat ze nu door het leven gaan. Dat is echt de kracht."
"Het meest prettige vind ik dat het heel snel gaat en dat mensen niet belast worden met weer het opravelen van wat voor iemand vervelend is." - Hedwig van Pinxteren, docent Sociaal Werk
"Ik zie dat het onderwijs zo druk is met alles zo leuk maken. Alles moet leuk zijn. Gesprekken met kinderen en ouders. De leerkracht mag veel meer als coach van het kind aan de slag gaan in plaats van de lesstof voorop en het kind langs de meetlat van de toets en andere leermethoden." - Karin Verkooijen, onderwijsprofessional
"Ik ben 20 jaar leeraar-opleider geweest. Als ik dit eerder had geweten, dan had ik het geïntegreerd in de opleiding. De tool is simpel, maar je moet wel weten wat je doet en hoe je het moet doen. Het is een simpele tool om heel snel resultaat te boeken."  Quote van Marjan van Leeuwen, coach en hbo-docent

Quotes van cliënten en patiënten

"Je hoeft niet het hee verhaal opnieuw te vertellen. Die had je dan al tig keren verteld aan iedereen. Aan hulpverleners." Myranda, cliënt die last had van een getraumatiseerde gebeurtenis
"Ik was heel sceptisch en ben altijd heel sceptisch met bepaalde zaken. Hierin dus ook. Ik vind het echt verbazingwekkend. Ik ben gewoon moe. Eindelijk heb ik weer een glimlach op mijn bek." - Professional in de TBS-sector
"Ik heb een sessie met mijn vrouw gedaan. Dat werkte ook. En nou probeer ik het zelf ook, een sessie met mijzelf eigenlijk. Dat werkt ook goed. Het is hartstikke handig als je het zelf onder controle kan krijgen en daar niet iemand anders voor nodig hebt." - Cliënt (Ben) die is geholpen met zijn tinnitus

Coaching op diverse hulpvragen

Zoals al eerder vermeld, zijn er diverse coachings met de MatriXmethode te vinden op YouTube. Voor tientallen hulpvragen vind je daar ervaringen, opgenomen coachings en inzichten in het verhelpen van mentale problemen.

In de huidige maatschappij zijn er tientallen interventies/coachingstechnieken die dagelijks worden ingezet. Hoe veilig, snelwerkend en effectief zijn deze? En delen ze ook hun coachings in een video? En hoevaak en hoelang moet er gepraat worden over het probleem? Het kan zijn dat sommige cliënten graag over hun problemen praten.

Tijdens een coaching met de MatriXmethode:

 • Hoeft de probleeminhoud niet gedeeld te worden
 • Wordt voorkomen dat iemand een vervelende ervaring (heftig) herbeleeft
 • Krijgt de cliënt de regie over zijn eigen denkprocessen
 • Wordt voorkomen dat iemand afhankelijk wordt van een complex protocol
 • Is de ervaring dat vaak één tot drie sessies per specifieke hulpvraag voldoenden zijn

Wil je een coaching op een spreekangst zien? Dan is de volgende video waarschijnlijk interessant voor je. Hoewel deze coachingsinterventie voor zowel cognitieve als emotionele problemen toepasbaar is, geeft het een beeld van de veilige en snelle werking. Terwijl de probleeminhoud privé blijft.

Modellen

Om de interventie uit te leggen, zijn er diverse modellen die de werking (praktisch) uitleggen. Deze heb ik, net zoals de methode, zelf ontwikkeld en is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Ik heb enkele jaren nodig gehad om het zo concreet en logisch te maken zoals deze nu is.

In alle beroepsgroepen worden deze MatriXmodellen gebruikt om de werkwijze toe te lichten. Zowel in de zorg (GGZ), onderwijs, jeugdzorg en andere gebieden waar mensen gesprekken hebben met elkaar.

Het MatriXwerkmodel

In bovenstaande afbeelding zie hoe ik denk hoe het brein praktisch werkt bij mensen. Als eerst heb je het sensorisch geheugen. Daarna het werkgeheugen of het kortetermijngeheugen. Cognitieve en emotionele problemen staan opgeslagen in het langetermijngeheugen. Bij bewust onthouden fragmenten van specifieke situaties wordt de MatriXmethode ingezet.

Ik houd ervan in een video dit model nader toe te lichten:

Het MatriXemotiemodel

Al eerder had ik het over het MatriXemotiemodel. Ik geef nog wat extra toelichting van dit model dat tijdens een coaching vaak wordt gebruikt. Ze wordt toegepast als er sprake is van een onverwerkte emotie, angst of trauma. Door alle zintuigen te gebruiken, wordt de 'angel' van de emotionele hulpvraag ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden.

MatriXemotiemodelOok hierbij wordt in een voorbeeld uitgelegd om je te laten begrijpen hoe deze techniek werkt en wanneer het toegepast wordt. Zowel professionals uit zorg (GGZ), onderwijs, jeugdzorg, bedrijfsarts en coaches gebruiken het model tijdens hun coachingsgesprekken:

Onderzoek en resultaten

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Ook al vind je op het internet en ons website allerlei voorbeelden van cliënten en professionals, toch willen mensen vaak weten wat het effect is. Tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het ontwikkeltraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:


Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Conclusie: Hulpvraag en voorbeelden van vragen tijdens een coaching

Het verschilt per hulpvraag welke interventie wordt toegepast, welke vragen er worden gesteld en hoe een coaching verloopt. Veel mensen praten liever niet over hun mentale geheimen waardoor de probleeminhoud in iemands hoofd blijft zitten. Door middel van specifieke vragen en zonder te hoeven verdwalen in het probleemverhaal, kan de persoon zelf de regie krijgen over zijn eigen hoofd. Dat geldt zowel bij cognitieve als emotionele hulpvragen.

Professionals in de zorg, hulpverlening, sociaal werk en het onderwijs hebben baat bij een interventie die kortdurend en oplossingsgericht is. Ook cliënten en patiënten vinden het prettig als ze niet (meer) het verhaal hoeven te delen met een coach, zorg- of hulpverlener. Het is mogelijk als de MatriXmethode wordt toegepast.

------------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke, snelwerkende interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode