Skip to content

Door Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Vol hoofd? Zo krijg je rust in je hoofd

Een vol hoofd door drukte in het brein. Merk jij wel eens dat je hoofd vol zit of stress ervaart? Je bent niet de enige met die gedachten. Je kunt moeheid en een gevoel van overbelasting ervaren. Professionals en jongeren willen het hoofd leegmaken en rust in het hoofd krijgen. Maar hoe doe je dat? En wat is een manier waarbij je geen tijdrovende gesprek hoeft te voeren over de probleeminhoud?

Rust in het hoofd krijgen door de regie te krijgen over je eigen denkprocessen op de eigen manier. Zonder over de probleeminhoud te hoeven praten

Dagelijks krijgt ook jij veel informatie binnen. Veel van deze informatie moet een plek krijgen om zo overzicht en rust in het hoofd te krijgen. Al die informatie heeft te maken met cognitie (IQ/kennis zoals informatie onthouden) en emoties (EQ zoals angsten en trauma’s).

In de animatie krijg je uitleg over hoe dat werkt:

Wil je een effectieve manier ontdekken om rust in het hoofd te krijgen? In dit artikel krijg je het antwoord. Inclusief coachingsvideo’s van mensen die met de MatriXmethode nu weten hoe ze op de eigen manier een opgeruimd hoofd krijgen.

Een vol hoofd en moe? 

Als iemand een vol hoofd ervaart, is moeheid of een kort lontje vaak een gevolg daarvan. Niet alleen voor de persoon die er last van heeft, is dat vervelend. Ook voor anderen in de nabije omgeving kan dat zorgen voor negatieve consequenties. Het is daarom belangrijk om moeheid aan te pakken of te voorkomen. Daarbij moet de oorzaak van het volle hoofd aangepakt worden door de persoon die er last van heeft. Klinkt dat makkelijk? Misschien niet. Klinkt dat logisch? Misschien wel. Eén voordeel: iedereen kan het, mits er een hulpvraag is.

vraagtechniek.

Ontdek hoe je een vol hoofd opruimt zonder medicatie of trucjes

Uit ervaring weet ik dat tips, trucs en praatsessies vaak zorgen voor meer chaos in het hoofd. Oplossingen die anderen adviseren, hoe goedbedoeld deze ook zijn, hebben vaak geen positief effect op langere termijn. Dat komt doordat dit ‘oplossingen’ zijn die (tijdelijk) het probleem verzachten.

Tips, trucs en vaak ook praatsessies creëren vaak nog meer chaos. Dat komt doordat dit niet de eigen oplossing is van de persoon zelf

Op langere termijn blijft vaak het probleem aanwezig. Een manier om dit te verminderen of zelfs op te lossen, is door zelf te ontdekken hoe informatie denkbeeldig handiger ingedeeld kan worden. Informatie zie je niet aan de buitenkant, maar ervaar je wel en daar heeft iedere persoon zelf een eigen beleving bij.

Een professional heeft al ervaren hoe op een snelle manier rust wordt gecreëerd in het hoofd. Ze vertelt zelf over haar aanpak:

Oorzaken van een hoofd met vele gedachten

De hele dag door zijn we bezig om informatie op ons te nemen. Zowel bewust als onbewust. Na een dag kan je hoofd vol met gedachten zitten. Sommige van deze voorstellingen zijn positief, sommige negatief.

Als je informatie wilt onthouden, is het belangrijk om deze nieuwe kennis terug te vinden op je eigen manier. En als je een vervelende situatie hebt meegemaakt en je eraan terugdenkt, dan kan dat een negatieve invloed hebben. Daarom is het belangrijk om nieuwe informatie handiger te onthouden en negatieve gedachten op een onbeladen manier te onthouden zodat de lading weg is.

Enkele oorzaken zijn:

 • Stress (op het werk of op school)
 • Negatief zelfbeeld
 • Angst
 • Moeheid
 • Trauma
 • Onverwerkte emotie
 • Onzeker toekomstperspectief
 • Relatiebreuk
 • Depressie

De bovenstaande oorzaken zijn mentale processen die worden gestuurd door gedachten in het hoofd. Daarom is het belangrijk dat de persoon weet hoe denkbeeldig het hoofd veranderd kan worden op de eigen manier. De autonomie van de persoon zelf staat daarbij centraal. Dat doe je door de kracht van de verbeelding te gebruiken.

Nu, jaren later, gebruiken veel professionals deze interventie in hun werk. In de volgende video krijg je inzage in de werking van de methode die ik heb ontwikkeld bij het opruimen van het hoof:

Een gevoel van een vol hoofd door stress en mentale problemen

Bij het aanpakken van een vol hoofd spelen diverse zintuigen een rol. Namelijk het zien (plaatje), horen (geluid), voelen (gevoel) of denken (gedachte). Bij het ervaren van een hoofd vol problemen is het goed mogelijk dat iemand slapeloze nachten ervaart. De chaos zorgt ervoor dat je moe wordt of liever niet wilt praten over het probleem. Vaak stapelen problemen zich op en wordt het hoofd nog voller. 

Door de baas te worden over het gevoel dat wordt ervaren is de eerste stap. Het moet een eigen manier zijn die bij je past en zorgt voor rust. Dat heeft bijvoorbeeld een cursist ervaren die tijdens de training een eigen manier ontdekte om dat te doen:

vol hoofd

Ik heb een YouTube-kanaal met honderden video’s, weet je dat? Daar zie je hoe deze interventie op basis van coaching werkt en hoe deze wordt toegepast bij allerlei soorten mentale hulpvragen. Denk aan angsten, trauma’s, rouw, moeite met informatie onthouden, tinnitus/oorsuizen en volle hoofden. Want alles heeft te maken met eigen denkprocessen die je ervaart.

Je kunt zelf gratis abonneren op dit kanaal. Daar plaats ik wekelijks nieuwe video’s zodat geïnteresseerden kennismaken met mijn coachingstechniek.

youtube ingrid stoop-matrixmethode

Drukte in het hoofd als je hoofd (te) vol zit

Een vol hoofd ontstaat natuurlijk niet in één keer. Als je hoofd zit, is afleiding niet een manier om dat aan te pakken. Door denkbeeldig aan de slag te gaan met het verwerken van (negatieve) gedachten, krijg je daar zelf de regie over.

Deze unieke vorm van coaching ontwikkelde ik na het stellen van één simpele vraag:

 “Hoe heb je informatie opgeslagen in het hoofd?”

Drukte in het hoofd kan worden veroorzaakt door een cognitieve of emotionele probleem. Of een combinatie. Denk aan moeite met het alfabet of een angst voor iets dat mogelijk in de toekomst gaat plaatsvinden. In het hoofd kan het snel druk worden als iemand niet de regie heeft om al die informatie een eigen, handige plek te geven.

Deze jonge cliënt zei:

“Het staat allemaal door elkaar en ik kan sommige informatie niet meer vinden. Ik heb daarvoor een sleutel nodig en die heb ik niet.”

coaching vol hoofd trauma

Onze getrainde professionals en ik weten dat een coaching effectiever is als cognitieve en emotionele blokkades opgeruimd worden tijdens een sessie. Beide hulpvragen hebben in veel gevallen met elkaar te maken. Als je bijvoorbeeld een trauma hebt, dan is het nuttig om eerst het volle hoofd op te ruimen en daarna aan de slag te gaan met traumaverwerking. 

Doordat je rust in het hoofd ervaart, ben je eerder in staat om het trauma te verwerken. Je merkt dat de informatie een plekje heeft gekregen en het een onbeladen feit is.

De vraag die ik stelde, bleek een vraag met een gouden randje. Ik dacht:

“Dat is interessant. Iemand beleeft dus op de eigen manier hoe informatie staat opgeslagen. Als informatie of kennis niet handig staat opgeslagen, heeft dat invloed op andere mentale processen.”

Dat geldt dus niet alleen voor problemen die IQ-gerelateerd zijn (zoals een vol hoofd), maar ook EQ-gerelateerd zoals emotionele blokkades en belemmeringen. In de volgende afbeelding zie het MatriXhoofdopruim-model dat wordt gebruikt tijdens een sessie:

vol hoofd model

Hoofd opruimen met de MatriXmethode

Het is logisch dat veel mensen niet stilstaan bij het reorganiseerde van processen in het hoofd. Maar eerlijk gezegd is het reoganiseren van het hoofd niet zo raar als dat het lijkt, aangezien iedereen een eigen hoofd heeft. Daardoor heeft ook iedereen een eigen, unieke manier om bijvoorbeeld informatie te onthouden. Of om het hoofd (denkbeeldig) op te ruimen. Alles gebeurt in het hoofd van de persoon die het probleem heeft.

Daarbij zijn de volgende stappen belangrijk:

 • Stap 1: Clusteren
 • Stap 2: Inrichten
 • Stap 3: Memoriseren

De fout die vaak gemaakt wordt, is dat oplossingen van anderen worden aangedragen. Oplossingen die logisch klinken, maar niet passen bij de cliënt. Dit geldt overigens niet alleen bij problemen die te maken hebben met intelligentie, maar ook emotionele problemen en andere psychische belemmeringen. Daardoor blijft iemand vaak zitten met het probleem, zonder op zoek te gaan naar de eigen oplossing door de cliënt.

 

Traumaverwerking door het hoofd op te ruimen

 

Als het hoofd is opgeruimd en de emotionele klachten denkbeeldig een plek hebben gekregen, wordt de volgende stap gezet. Het trauma wordt verwerkt door:

 • Stap 1: Ontladen
 • Stap 2: Neutraliseren
 • Stap 3: Vervangen

Daarbij is het niet nodig om inhoudelijk te praten over de oorzaak van de hulpvraag. Ook is er geen herbeleving. Dat is fijn, want sommige interventies zijn ingrijpend en heftig. Daardoor kunnen zelfs nieuwe trauma’s ontstaan.

Het belang van het hoofd opruimen

 

Iedereen heeft een eigen manier van informatie verwerken, opslaan, onthouden en terugvinden. Gelukkig maar, want als ik jou moet vertellen hoe je dat moet doen, dan is dat niet jouw eigen manier. Daarom is het ineffectief om manieren te gebruiken die voor iemand anders wel werken, maar voor jou of je cliënt niet. Iedereen is immers uniek. Daardoor wordt het in het hoofd juist een chaos en niet opgeruimd.

Tijdelijke hulpmiddelen zoals medicatie, sporten of andere manieren van afleiding zijn vaak slechts op dat moment effectief, maar niet op langere termijn. Als de ‘afleiding’ is uitgewerkt, dan begint hetzelfde riedeltje opnieuw. Met de kans dat het van kwaad tot erger wordt.

Hoofd opruimen is eigenlijk zo logisch dat je haast denkt: “Waarom ben ik er zelf nooit op gekomen?” – Margreeth van Amerongen, lerares op het Stedelijk Vakcollege (Zutphen)

Toch vertellen mensen vaak aan anderen wat en hoe iets te doen. Dat begint al op school. Daar leren kinderen niet hoe ze moeten leren, maar wel wat ze moeten leren. En die manier van leren is in veel gevallen het begin van meer problemen (op langere termijn). Iedereen heeft een eigen hoofd en daardoor ook een eigen manier om informatie op te slaan en terug te vinden. Jij wilt toch ook het liefst zelf de baas worden over je eigen hoofd?

Afhankelijkheid

Hoe zou je het vinden als je zelf niet kunt nadenken en je de oplossing van iemand anders moet opvolgen? Past dat bij je of bedenk je liever zelf je eigen oplossing?

Tijd en kosten

Heeft je cliënt het ervoor over om maanden of zelfs jaren kwijt te zijn, terwijl iemand al langere tijd worstelt met het probleem?

Praten

Wil je dat je cliënt praat over problemen, terwijl hij of zij je niet kent? Zodat de diepste geheimen in het hoofd aanwezig blijven als liever niet alles verteld wordt over een onverwerkte emotie, angst of trauma?

Meteen een tip: laat iemand zelf de eigen oplossing bedenken die bij die persoon past. Dat geldt voor zowel IQ-, EQ- en psychosomatische problemen.

“Hoofd opruimen met de MatriXmethode: een eigen manier om informatie te clusteren, in te richten en te memoriseren”

Juist die afhankelijkheid van derden zorgt ervoor dat het hoofd nog voller wordt. Langdurig praten en het opvolgen van complexe protocollen helpen daar niet bij. Daarom is het ontdekken van de eigen oplossing zo belangrijk, maar hoe doet je cliënt dat?

 

vol hoofd

Onze getrainde professionals en ik weten dat een coaching effectiever is als cognitieve en emotionele blokkades opgeruimd worden tijdens een sessie. Beide hulpvragen hebben in veel gevallen met elkaar te maken. Als je bijvoorbeeld een trauma hebt, dan is het nuttig om eerst het volle hoofd op te ruimen en daarna aan de slag te gaan met traumaverwerking. 

Doordat je rust in het hoofd ervaart, ben je eerder in staat om het trauma te verwerken. Je merkt dat de informatie een plekje heeft gekregen en het een onbeladen feit is.

Emotionele problemen als gevolg van een vol hoofd

Als iemand een vol hoofd heeft, kan dat diverse oorzaken hebben. Vaak is het niet alleen maar stress, een hoge werkdruk of afhankelijk van de intelligentie van iemand. Een hoofd kan ook vol zitten met emotionele blokkades en belemmeringen. Het één heeft vaak invloed op het ander.

Het is daarom aan te raden om eerst het hoofd op te ruimen en daarna pas het emotionele probleem aan te pakken. Dan is het makkelijker om de cliënt de eigen oplossing te laten bedenken voor momenten die zijn meegemaakt of die al bedacht zijn en in de toekomst mogelijk gaan plaatsvinden.

Het veilige van deze methode is dat praten over de oorzaak van het probleem niet nodig is. Ook is er nooit een herbeleving die een heftig effect kan hebben.

Vol hoofd leegmaken of het hoofd opruimen?

Er is wel een misverstand tussen het hoofd leegmaken en het hoofd opruimen. Als iemand denkbeeldig het hoofd leegmaakt, is er in principe niets meer. Het hoofd is dan eigenlijk blanco, zonder informatie.

Vaak zeggen deelnemers aan de training dat het hoofd wordt leeggemaakt met de MatriXmethode, maar dat is verkeerd gekozen. Er wordt niets gewist in het hoofd. Sommige deelnemers vergissen zich, terwijl wel duidelijk goede resultaten worden behaald. Dat hoor je de deelnemer zeggen in deze video:

Beter is om het hoofd op te ruimen. Daardoor weet je cliënt hoe kennis en overige informatie op een overzichtelijke, eigen manier wordt geclusterd en onthouden in het hoofd. Het hoofd opruimen is zo krachtig dat dit vaak een manier is om een sessie te beginnen en daardoor eventuele emotionele problemen te verwerken met een opgeruimd hoofd.

Anita Paar, een professional die de MatriXmethode gebruikt tijdens haar sessies met cliënten, kreeg een enthousiast bericht na het hoofd opruimen:

vol hoofd ervaring

Ondertussen passen honderden professionals dagelijks deze methode toe. Zodat cliënten, van jong tot oud, weer de regie krijgen over het eigen hoofd. De resultaten tonen aan dat dit niet een eendagsvlieg is geweest. Inmiddels sta ik niet alleen te trainen om deze methode aan andere professionals te leren. De diverse trainers die er zijn zorgen ervoor dat nog meer mensen dit in hun werk toepassen, naast alles dat ze al succesvol doen.

Als je je hoofd leeg maakt, heb je niets meer. Daarom is het beter om het hoofd op te ruimen, zodat informatie wordt geclusterd, ingericht en gememoriseerd.

Iedereen op de hele wereld onthoudt informatie op de eigen manier en daar heeft de persoon zelf invloed op.

Een voorbeeld:
Denk eens aan een hond. Grote kans dat je een andere hond op je netvlies hebt dan je buurman of collega. En wanneer je een angst voor honden hebt, zal dat niet de lieve bastaardhond zijn van mijn buurman.

Iedereen heeft eigen herinneringen, eigen (doem)scenario’s in het eigen hoofd. Dat is nou eenmaal zo en zal altijd zo blijven. Gelukkig maar dat we met zijn allen zo uniek en verschillend zijn. Het is daarom wel goed om daarvan bewust te zijn, zonder dat de cliënt afhankelijk is van vele praatsessies en complexe protocollen.

Hopelijk ben je dat met me eens. Vind je ook dat de juist aanpak zou moeten zijn dat ieder individu zelf eigen problemen leert oplossen op de eigen manier?

Tips: doe dit niet als je een vol hoofd hebt

Natuurlijk zijn er zeer vele manieren te bedenken om weer rust in het hoofd te krijgen. Zoals eerder al aangegeven zijn sporten, praten, fietsen of mediteren vaak slechts tijdelijke oplossingen. Dat leidt af, lucht op; het proces in het hoofd blijft echter hetzelfde. Anderen kunnen wel adviezen geven, maar de oplossing zit altijd in het hoofd van de persoon zelf.

Graag geef ik je enkele tips die wel effectief zijn. Sinds ik mijn methode heb ontwikkeld, heb ik veel mensen kennis laten maken om de regie krijgen over het eigen hoofd. Wanneer mensen (weer) de baas zijn over de eigen leer- en denkprocessen, dan gaan ze stappen zetten. Het aanhoren van goedbedoelde tips, adviezen en trucs maakt het hoofd alleen maar voller. 

Het ontwikkelen en hanteren van eigen strategieën en eigen processen is vaak wel effectief. Het onthouden van informatie is bijvoorbeeld een strategie, maar ook traumatische en angstige fragmenten en onverklaarbare (pijn)klachten die op een bepaalde manier staan opgeslagen.

 • Maak je cliënt niet afhankelijk van derden

Je cliënt heeft altijd zelf een eigen oplossing en daardoor is de oplossing die worden aangedragen niet de meest effectieve oplossing voor iemand. De kans is groot dat het hoofd zelfs voller wordt.

 • Gebruik niets om het volle hoofd (tijdelijk) te verdoven

Als bijvoorbeeld een pilletje is uitgewerkt, begint alles weer opnieuw. Hoe meer afhankelijkheid er is, hoe groter de kans dat mentale problemen zich opstapelen.

 • Ga niet extra (hard) sporten of afleiden

Afleiding zoeken lijkt tijdelijk vaak wel te werken, maar op langere termijn is het probleem vaak nog aanwezig. Het leidt namelijk vooral af, maar de chaos in het hoofd blijft.

 • Maak het hoofd niet leeg

Dan heb je denkbeeldig niets meer…

Wat wel doen? Vier tips

 • Ontdek een eigen manier om het volle hoofd op te ruimen

Je hoeft daarbij niet te vertellen wat er allemaal in het hoofd zit. Wel kan je zelf een manier bedenken en toepassen om kennis (en emoties) een plek te geven die voor jou prettig is.

 • Informatie kan je denkbeeldig ook buiten je hoofd opslaan en onthouden

Einstein zei het ooit al: “De kracht van de verbeelding”. Informatie ervaar je in je hoofd, maar in werkelijkheid bevinden zich daar je hersenen. Informatie kan je namelijk ook buiten je hoofd onthouden en terugvinden door je eigen verbeeldingskracht te gebruiken.

 • Begin met het hoofd opruimen als je last hebt van emotionele problemen of onbegrepen (pijn)klachten

Met een opgeruimd hoofd kan je emoties verwerken en de (pijn)beleving bij psychosomatische problemen  verminderen en makkelijker aanpakken. Zonder de probleeminhoud te hoeven bespreken.

 • Gebruik de MatriXmethode

Door gebruik te maken van de MatriXmethode ontdek je een eigen manier om jouw beleving te veranderen in je volle hoofd. Met gerichte MatriXvragen wordt informatie handiger onthouden en teruggevonden. En angsten, rouw of traumatische gebeurtenissen verwerkt door deze te ontladen, te neutraliseren en te vervangen.

Van het volle hoofd leegmaken naar het volle hoofd opruimen (VIDEO)

Het hoofd zit vaak vol met allerlei informatie. Dagelijks raakt je hoofd voller en voller. Is leegmaken een oplossing? Of is het beter om de oorzaken van een overbelast hoofd op te ruimen? 

In deze geluidsopname krijg je een voorbeeld van een coaching. In de volksmond wordt vaak gezegd om een hoofd leeg te maken. Maar weet je wat je dan krijgt? Inderdaad, een leeg hoofd. Dat is zonde, want je kunt informatie en emoties beter een (handige) plek geven. 

De MatriXmethode is een manier van coaching om dit op een oplossingsgerichte manier te doen. Hoe een vol hoofd wordt opgeruimd (in plaats van leeggemaakt) ontdek je in deze opname:

De manier om het hoofd op te ruimen

Met de MatriXmethode krijgt je cliënt een opgeruimd hoofd. Het lijkt misschien simpel, maar het is niet eenvoudig. Door de specifieke vragen te stellen aan iemand met een eigen hulpvraag en de motivatie om zelf iets op de eigen manier op te lossen, zijn de resultaten positief verrassend.

Binnen één tot drie sessies per specifieke hulpvraag is er al aantoonbaar verschil zichtbaar. De onderzoeken en ervaringen tonen dat ook aan. Bij het hoofd opruimen staat de cliënt centraal en wordt informatie geclusterd. En wanneer de persoon dat heeft ervaren, is het aan te raden het hoofd dagelijks of wekelijks op te ruimen. In een volgende sessie worden de onverwerkte angsten en trauma’s verwerkt tot kale feiten; de lading is eraf gehaald en speelt geen rol meer.

Tijdens de training ervaren de deelnemers ook hoe krachtig ‘Hoofd opruimen’ met de MatriXmethode werkt. Deze deelnemer vertelt er zelf over:

Deze techniek van specifieke vragen stellen is toepasbaar naast alles dat je al succesvol doet. Daarmee geef je de mensen waar jij mee werkt, alle leeftijden en IQ’s, weer de regie om ‘gedoe tussen de oren’ zelf te verwerken en te neutraliseren. Daardoor worden de obstakels in het hoofd opgelost en weet de cliënt hoe toekomstige belemmeringen worden aangepakt op deze manier.

Je cliënt hoeft niets te vertellen over de oorzaak van het probleem. Wel komt de cliënt meteen tot de kern van het probleem met de MatriXmethode. Daardoor heeft de persoon zelf altijd een krachtige manier binnen handbereik. De onderzoeken laten zien dat het werkt.

Hoeveel zou dat jouw cliënten opleveren? En in de maatschappij, waar steeds meer mensen korte lontjes hebben? Volgens mij heeft iedereen er voordeel aan als iemand weer de regie krijgt over eigen hoofd en eigen processen, toch?

Werkt dit ook op langere termijn?

Er wordt vaak gevraagd wat de effecten zijn van de MatriXmethode op langere termijn. Natuurlijk is dat een terechte en goede vraag. Want soms klinkt het te mooi om waar te zijn en heeft iemand een vraag zoals:

 • Eén specifiek trauma neutraliseren binnen één tot drie sessies, kan dat?
 • Is het hoofd na een tijdje nog steeds opgeruimd?
 • Zijn er eventuele (negatieve) na-effecten?

De MatriXmethode is het hulpmiddel waarmee iemand (weer) de regie krijgt over het eigen hoofd. Iemand doet dat zelf, altijd op de eigen manier. Daardoor is deze coachings- of gesprekstechniek veilig en biedt het snel resultaat.

Net zoals het verwerken en neutraliseren van een trauma, ruimt de cliënt ook het  hoofd op op de eigen manier. Zolang iemand bewust is van zijn eigen denkprocessen, wordt informatie op de eigen manier in het hoofd denkbeeldig geordend en onthouden.

Ook Fleur heeft ervaren wat het resultaat was van het hoofd opruimen met de MatriXmethode:

ervaring vol hoofd

Een vol hoofd opruimen met de MatriXmethode

Iedereen kan het hoofd opruimen op de eigen manier. Alleen hoe te beginnen en het precies aan te pakken is vaak niet bekend. Daarom is dit een onmisbaar onderdeel in de training en tijdens sessies met cliënten. Met een opgeruimd hoofd is er ruimte om ook emotionele problemen aan te pakken en succesvol te verwerken.

Een deelnemer vertelt er zelf over:

Ook andere professionals hebben ervaren hoe het praktische brein te gebruiken en rust in het hoofd te krijgen. Doordat met tekeningen iemand visueel het hoofd gaat tekenen, wordt er een manier bedacht om informatie handiger in te rechten. 

Zo heeft iedereen daar een eigen, andere manier voor. Dat kan je zien aan de tekening van deze cursist:

Ook de volgende vrouw heeft ervaring met deze vraagtechniek als interventie. Naast het opruimen van het hoofd is ook een trauma verwerkt waar ze jarenlang last van had. Hulp was gezocht en gevonden, maar na die hulp nog niet van het probleem af. Ze vond uiteindelijk een veilige oplossing, omdat ze uit de inhoud van het probleem kan blijven. Praten over het probleem is voor veel mensen een probleem, waardoor het trauma aanwezig blijft.

De stappen die ze heeft genomen, deelt ze graag met anderen. Want nu ze weet hoe ze zelf en ook anderen de regie kunnen krijgen over het eigen hoofd, durft ze weer stappen te zetten:

Naast deze ervaring heeft ook een professional in de TBS-sector een trauma verwerkt. Ondanks eerdere hulp die hem is aangeboden, bleef hij met het probleem zitten.

“Ik was heel sceptisch en ben altijd heel sceptisch over bepaalde zaken. Hierin ook. Ik vind het echt verbazingwekkend. Dankjewel.” – TBS-professional

Gelukkig hoeft niet (opnieuw) het hele verhaal verteld te worden. Dat is soms ëoor clienten apart, want vrijwel altijd moet dat worden gedaan. Met de MatriXmethode dus niet en dat heft veel voordelen. Hij deelt zelf zijn verhaal:

Ervaring na vijf jaar

Myranda had eerder een EMDR behandeling en andere therapie gehad voor haar trauma. Die ervaringen hadden er niet toegeleid om haar trauma of trauma’s volledig te verwerken. Vijf jaar geleden is ze toevallig in aanraking gekomen met mij.

Toen heeft ze de verbeeldingskracht als interventie gebruikt en met succes. Na de coaching en hulp met de MatriXmethode had ze geen last meer van haar traumatische gebeurtenis. Nu, vijf jaar na de ervaringen met EMDR behandeling en andere therapie, is ze er nog steeds van af. De coaching ná de EMDR behandeling is te vinden op mijn YouTube-kanaal. 

Hoe kan ze ondanks eedere hulp geen last meer hebben na die coaching? De verbeeldingskracht is een krachtig mechanisme in ons brein. Door alle zintuigen aan te pakken (plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte) krijgt de persoon zelf de regie over zijn eigen hoofd. Een trauma is een ingrijpende gebeurtenis die daadwerkelijk is gebeurd, maar het is zonde van de tijd en energie om daar jaren mee rond te lopen, toch? 

Hoewel praten soms wel (tijdelijk) helpt, wordt de daadwerkelijke oorzaak niet volledig aangepakt. Afleiding is ook niet een blijvende oplossing, maar door de regie te krijgen over het eigen brein wordt het trauma wel volledig aangepakt. Zonder dat de probleeminhoud hoeft te worden verteld.

Ze vertelt zelf over haar ervaring en effect na vijf jaar:

Niet alleen bovenstaande cliënten hebben deze interventietechniek ervaren. Ook een deelnemer aan de training heeft ontdekt hoe ze zelf een eigen oplossing bedenkt en toepast nadat specifieke vragen werden gesteld. In een gesprek vertelt ze waarom tientallen gesprekken met een psycholoog niet nodig zijn, terwijl ze nu heeft ontdekt dat het aanpakken ervan sneller en veiliger kan.

Wil je weten wat het verhaal achter dit gesprek is geweest? Casper Kemperman van het MatriXmethode Instituut stelde haar een aantal vragen:

Conclusie: Vol hoofd? Zo krijg je rust in je hoofd

Moe, een vervelend gevoel en nare gedachten zorgen dat het hoofd vol raakt. Iedereen heeft een eigen hoofd en daardoor óók een eigen oplossing. Het hoofd leegmaken en afleiding zoeken is niet de oplossing. Ook niet om stress aan te pakken. Als je hoofd vol zit met mentale problemen, dan is het belangrijk dat de persoon zelf de regie krijgt over het eigen hoofd. Zonder over de probleeminhoud te hoeven praten of het hoofd leeg te maken. 

De manier van vragen stellen met de MatriXmethode is zowel toepasbaar bij volle hoofden en moeite met informatie onthouden. Maar ook bij emotionele problemen, angsten en trauma’s. Een vol hoofd wordt opnieuw denkbeeldig heringedeeld voor rust in je hoofd. Negatieve gedachten en cognitieve problemen kunnen op een veilige manier worden aangepakt door het stellen van specifieke vragen met de MatriXmethode. Daarmee krijg je de regie over het eigen hoofd.

Hoe zou het voor jou en/of je cliënt zijn om rust in je hoofd te krijgen met ‘Hoofd opruimen’? Waarmee je met deze kennis en vaardigheden ook anderen kunt helpen die last hebben van stress, onverwerkte emoties, trauma’s of andere mentale problemen? Laat het weten door een reactie achter te laten.

Ben je er klaar voor?

Over de schrijver

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.

Play Video