OVER DE MATRIXMETHODE

Ontdek de innovatieve MatriXmethode voor effectieve gesprekken, zonder te hoeven verdwalen in probleemverhalen

Ben je op zoek naar een vernieuwende aanpak voor gesprekken waarbij je niet verdwaalt in eindeloze verhalen over mentale problemen?

De MatriXmethode biedt een totaal andere benadering van mentale blokkades en belemmeringen. Hier praten we niet over het wat, wanneer, hoe, waarom of met wie. Wel richten we ons op de kracht van de beleving die de persoon ervaart.

In 1991 begon Ingrid Stoop met de ontwikkeling van deze methode nadat ze een eenvoudige vraag stelde aan een jonge cliënt: “Hoe werkt dat in jouw hoofd?”. Deze vraag vormde het begin van een interventie die nu door honderden professionals dagelijks wordt gebruikt om cliënten te begeleiden. Met de MatriXmethode worden mentale problemen niet alleen opgelost, maar ook voorkomen.

Benieuwd naar hoe je je gesprekken naar een hoger niveau tilt? Ontdek de coachingstechniek die mentale problemen aanpakt en oplost. Het is tijd voor vernieuwing en positieve verandering.

Veilig toepasbare gesprekstechniek bij mentale vraagstukken,
zonder de noodzaak om over de inhoud van het probleem te praten

Hoewel veel professionals vaak iemands gedrag observeren zoals chagrijnig, boos, gefrustreerd, druk, gevoelig of juist ingetogen, wordt vaak niet gevraagd hoe de persoon de eigen beleving wilt en kan veranderen. Met de MatriXmethode staat de eigen oplossing centraal, zodat een echte doorbraak gerealiseerd wordt.

Deze revolutionaire coaching-interventie biedt:

  • Veilig inzetbaar: Het is een veilige benadering die snel inzetbaar is en naadloos kan worden geïntegreerd in bestaande werkwijzen.

  • Breed toepasbaar: De MatriXmethode kan worden toegepast bij mentale blokkades en belemmeringen, zowel uit het verleden als in de toekomst, en zelfs bij medisch onverklaarbare klachten.

  • Zelfontdekking: Het stelt de cliënt in staat om via specifieke MatriXvragen zelf de oplossing te ontdekken en toe te passen met behulp van verbeeldingskracht.

  • Probleeminhoud wordt vermeden: We begrijpen dat soms praten over de inhoud van het probleem (wat er is gebeurd, wanneer, waar en met wie) niet altijd de beste aanpak is. Met de MatriXmethode vermijden we dit en richten we ons rechtstreeks op de kern.

Iedereen verdient de regie over zijn eigen gedachten en gevoelens. Wil jij ook het verschil maken in het leven van anderen

Risicoloos

Veilige aanpak van mentale problemen zonder overbodige verhalen.

Verassend

Eenvoudige en toch diepgaande vragen naar eigen oplossingen.

Snel en blijvend

Oordeelloze aanpak van IQ-, EQ- en psychosomatische vraagstukken voor snel en blijvend resultaat.

werkmodel matrixmethode

Het MatriXwerkmodel: blijvend positieve verandering in het langetermijngeheugen

Het MatriXwerkmodel is een gestructureerde en effectieve benadering om rust in het hoofd te bewerkstelligen, zonder de noodzaak om diep in de probleeminhoud te duiken.   

  1. Zelfontdekking en verandering: Onder begeleiding van een gekwalificeerde hbo-professional ontdekt de cliënt een eigen manier om mentale hulpvragen aan te pakken. Feitelijke gegevens blijven ongewijzigd, maar de beleving die iemand heeft, wordt veranderd.

  2. De probleeminhoud blijft buiten beschouwing: Een opvallend voordeel van de aanpak is dat de methode de behoefte omzeilt om gedetailleerd over deze inhoud te praten. Dit wordt vaak zowel door de coachende professional als de cliënt als prettig ervaren.

  3. Effectieve aanpak voor emotionele, cognitieve en psychosomatische vraagstukken: Bij emotionele vraagstukken wordt de lading van een onverwerkte emotie verminderd, geneutraliseerd en vervangen door een luchtige herinnering.  Cognitieve vraagstukken worden geherstructureerd en vervolgens logisch onthouden en teruggevonden. De beleving die wordt ervaren bij psychosomatische klachten wordt verlicht door deze denkbeeldig te veranderen.

MATRIXMODELLEN UITGELEGD IN VIDEO

DE KRACHT VAN DE BELEVING

De methode is door Ingrid Stoop bedacht in 1991 en tientallen jaren in ontwikkeling. Haar kennis en missie: iedereen de regie over het eigen hoofd. Want iedereen is uniek.

“Het effect is spectaculair, vind ik. De methode zelf is simpel” – Jeltje Rijks

Honderden professionals gebruiken (dagelijks) deze makkelijk toepasbare interventie in hun gesprekken. In onderstaande video delen enkelen hun ervaringen met de MatriXmethode van Ingrid Stoop®.

MAAK EEN KEUZE:

Ervaringen

Ontdek de ervaringen en effectiviteit van deze coachingsinterventie.

download matrixmethode

Publicaties, downloads en boeken

Ontvang inzichten in de methode direct in je mailbox of per post.

Agenda

Krijg toegang tot (online) activiteiten om meer te weten over de methode.