OVER DE MATRIXMETHODE

OPLOSSINGSGERICHTE EN TIJDBESPARENDE COACHINGSTECHNIEK

De MatriXmethode is een ander soort interventie dan bestaande methodieken. Het is een doelgerichte vraagtechniek voor mentale problemen die te maken hebben met de eigen denkbeeldige leer- en denkprocessen. Daarbij wordt gericht op de beleving die iemand ervaart bij leer-, gedrags-, mentale en emotionele problemen. Het is ontstaan in 1991 door Ingrid Stoop en dankzij jarenlange ontwikkelingen nu zo krachtig.


Met kortdurende gesprekken wordt daadwerkelijk een doorbraak gecreëerd. Er wordt niet de nadruk gelegd op iemands gedrag (zoals chagrijnig, boos, gefrustreerd, druk, gevoelig, ingetogen), maar juist op de onderliggende oorzaak van dat gedrag.


Deze interventie op basis van coaching is uniek doordat:

  • Het is toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen, én medische onverklaarbare (pijn)klachten
  • Vaak zijn maximaal drie sessies per hulpvraag voldoende
  • Door het stellen van gerichte vragen lost de cliënt zelf het probleem op dankzij zijn eigen verbeeldingskracht
  • Inhoudelijk hoeft niet besproken te worden wat er precies is gebeurd of mogelijk gaat gebeuren, hoe, wanneer, waar en met wie
  • Doordat alle zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven, denken) worden gebruikt, is het positieve resultaat direct zichtbaar en blijvend effectief

We gunnen iedereen de regie over hun eigen hoofd. Jij ook?

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Door het stellen van gerichte MatriXvragen verandert de persoon zelf de zintuigelijke beleving die de hulpvraag veroorzaakt. De methode is onderverdeeld in IQ en EQ:

  • Cognitieve hulpvragen (IQ):

Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

  • Emotionele-hulpvragen (EQ):

Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Psychosomatische (pijn) klachten worden door de persoon zelf als metafoor beschreven, waardoor ze er grip op krijgen. Bijvoorbeeld als een steen in de maag.

Uitleg MatriXwerkmodel

HET MATRIXWERKMODEL: DE METHODE PRAKTISCH UITGELEGD

Het MatriXwerkmodel legt uit hoe mentale/psychische problemen worden aangepakt met deze interventie.

Zonder herbeleving wordt tijdens een coachingsgesprek een negatief beladen herinnering en al bedacht doemscenario ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Bij cognitieve hulpvragen wordt de informatie geclusterd, handiger ingericht, gememoriseerd en teruggevonden op de eigen manier.

Omdat de persoon dit op zijn eigen manier doet, wordt het blijvend veranderd in het langetermijngeheugen. Feiten blijven feiten, de beleving die iemand ervaart wordt veranderd.

In de onderstaande video's legt ontwikkelaar Ingrid zelf het uit.

Werking van het brein bij emotionele problemen (MatriXwerkmodel)
Werking van het brein bij emotionele problemen (MatriXwerkmodel)
Informatie (handiger en beter) onthouden en het opslaan ervan in het langetermijngeheugen
Informatie (handiger en beter) onthouden en het opslaan ervan in het langetermijngeheugen
Het praktische brein en het oplossen van mentale blokkades
Het praktische brein en het oplossen van mentale blokkades

DE KRACHT VAN DE BELEVING

De methode is door Ingrid Stoop bedacht in 1991 en tientallen jaren in ontwikkeling. Haar kennis en missie: iedereen de regie over het eigen hoofd. Want iedereen is uniek.


"Kortere trajecten, snellere resultaten" - Anouk Netten, JA! Coaching en Counseling


Honderden professionals gebruiken (dagelijks) deze veilig toepasbare interventie in hun gesprekken. In de video delen ze hun ervaringen met de MatriXmethode van Ingrid Stoop®.

                   

Over de MatriXmethode

Is het echt zo simpel en werkt het echt? De recensies, video's en resultaten lijken vaak te mooi om waar te zijn.

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, enthousiaste professionals die ermee werken en positieve onderzoeksresultaten tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Ontdek (en ervaar) zelf hoe en dat het werkt.

Is de MatriXmethode een hersenspinsel?

Mentale hulpvragen zorgen voor hersenspinsels: gedachten die iemands levensgeluk kunnen verstoren en die zelfs allesoverheersend kunnen worden. De methode richt zich juist op hersenspinsels. Hoezeer behandelaars – psychologen, psychiaters – hun best doen om in het hoofd van de persoon te komen, het lukt nooit volledig. De enige die zulke problemen de nek om kan draaien is de persoon zelf. Is dat kwakzalverij? De talloze cliënten en professionals bewijzen dat het werkt.

Kan mijn cliënt in een crisis raken door herbelevingen als de methode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van vragen stellen.

Ik heb al veel video's gezien over de MatriXmethode. Als ik anderen wil coachen, kan ik het zonder de training ook?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment, wanneer de methode wel en niet werkt en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Ik pas al andere interventiemethoden toe. Waarom zou ik dan nóg een andere interventie willen leren?

Jezelf ontwikkelen is altijd goed. Nog beter is om verschillende interventietechnieken te beheersen als je tijdens een gesprek merkt dat jij én je cliënt vastlopen. We horen vaak dat met de MatriXmethode meer bereikt kan worden in minder tijd.

Het is een kortdurende interventie om blokkades en belemmeringen doelgericht aan te pakken. Als deze op de juiste manier wordt toegepast, kan het binnen één gesprek zorgen voor een positieve verandering waar andere technieken onvoldoende werken.

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Is er geen eigen hulpvraag? Dan biedt ook de MatriXmethode geen oplossing. Het is uiteraard belangrijk dat de hersenen vóór en tijdens de coaching niet beïnvloed zijn door medicatie, drank of drugs.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Ze gaan vaak over het gedrag. Een luisterend oor geeft vaak wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé, zodat jouw hoofd opgeruimd blijft na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Zoveel verschillende hulpvragen, één coachingstechniek. Hoe kan dat?

Vrijwel ieder mentale klacht is een eigen beleving. En de enige die dat kan veranderen, is de persoon zelf. De MatriXmethode zorgt ervoor dat de persoon zelf de beleving die hij of zij ervaart, verandert door het stellen van specifieke vragen. Het is breed inzetbaar, zowel bij cognitieve als emotionele klachten. Onafhankelijk van 'labels', 'stickers' of begeleiden en ondersteunen.

Een jarenlang, ingrijpend probleem oplossen binnen één tot drie sessies. Kan dat?

Simpel gezegd: ja. Doordat met focus de innerlijke beleving die de hulpvrager ervaart veranderd wordt en de woorden niet gevonden hoeven te worden, kan de persoon zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. De eigen oplossing wordt bedacht en toegepast. Het effect is direct merkbaar door de opluchting of glimlach bij emotionele vraagstukken en cognitieve problemen. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe dit in het vervolg te doen, is het resultaat blijvend.

Wat zijn voordelen?

Met deze interventie verdwaal je niet meer in de probleeminhoud van je cliënt. Het is een oplossingsgerichte coachingsinterventie bij mentale blokkades en belemmeringen. Daarmee krijg je in korte tijd verrassende en blijvende resultaten.

Met deze veilige, overal toepasbare en kortdurende interventie blijft jouw hoofd opgeruimd na ieder gesprek. Al binnen één gesprek merken jij en je cliënten een positief effect bij cognitieve en emotionele hulpvragen.

                 

MAAK EEN KEUZE:

Download over de MatriXmethode

Downloads

Gratis inzichten krijgen voor effectievere gesprekken?
icoon kampioen

Ervaringen

Wat zijn de ervaringen en resultaten met de methode?
Leren klokkijken en kalender begrijpen

Activiteiten en training

Eerst ontdekken hoe de methode werkt of wil je de training volgen?