OVER DE MATRIXMETHODE

WIL JE EFFECTIEVERE GESPREKKEN, ZONDER TE VERDWALEN IN ANDERMANS PROBLEEMVERHALEN?

De veilige vraagtechniek 'de MatriXmethode' is een ander soort interventie dan je gewend bent. Er hoeft namelijk niet gepraat te worden over iemands gedrag en de probleeminhoud van mentale blokkades en belemmeringen. Sinds 1991 heeft Ingrid Stoop haar methode doorontwikkeld nadat ze een jonge cliënt vroeg: "Hoe werkt dát in jouw hoofd?". Deze specifieke MatriXvraag was hét begin van de interventie waarmee honderden professionals nu dagelijks hun cliënten begeleiden. Daarbij wordt de kracht van de beleving ingezet.


Eigen mentale probleem? Eigen oplossing.


Hoewel een professional vaak stuurt op iemands gedrag (zoals chagrijnig, boos, gefrustreerd, druk, gevoelig, ingetogen), staat nu juist de onderliggende oorzaak van dat gedrag centraal. Tijdens het coachingsgesprek creëert de hulpvrager op een non-verbale wijze zelf een daadwerkelijke doorbraak.


Deze interventie op basis van coaching:

  • Veilige, snel inzetbare en complementaire vraagtechniek bij cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) blokkades en belemmeringen (uit het verleden en in de toekomst), én medische onverklaarbare klachten
  • Een unieke, laagdrempelige manier van begeleiden waarbij de cliënt na specifieke MatriXvragen zelf de eigen oplossing ontdekt en toepast dankzij verbeeldingskracht

  • Het wordt voorkomen dat de probleeminhoud besproken wordt (hoe en wat er is gebeurd of gaat gebeuren, wanneer, waar en met wie)

We gunnen iedereen de regie over hun eigen hoofd. Wil je met de MatriXmethode ook het verschil maken?

Al 30+ jaar zijn sessies veilig voor de hulpvrager én professional

Niet simpel, wél eenvoudig

Door het stellen van doordachte vragen ontdekt de cliënt zelf de oplossing voor de hulpvraag

IQ- en EQ-problemen worden non-verbaal en luchtig aangepakt. zonder oordeelsvorming
werkmodel

DRIE FASEN VAN DE MATRIXMETHODE: HET WERKMODEL

Het MatriXwerkmodel legt uit hoe mentale/psychische problemen (IQ en EQ) worden aangepakt met deze coachingsinterventie. Omdat de persoon zelf een eigen manier ontdekt en toepast met begeleiding van de hbo-professional, wordt het blijvend veranderd in het langetermijngeheugen. Feiten blijven feiten, de beleving die iemand ervaart wordt veranderd.

De coachende professional en de cliënt ervaren het als prettig dat inhoudelijk niet over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden tijdens een coachingsgesprek. De oorzaak kan een voorval uit het verleden zijn of een doemscenario dat al is bedacht.

Na het bekijken van de onderstaande fases-beschrijvingen en video's weet je hoe de MatriXmethode werkt, én waarom het veilig en doelgericht is:

Fase 1

werkmodel

  • Bij IQ-hulpvragen: de onhandige/verkeerd onthouden informatie wordt geclusterd
  • Bij EQ-hulpvragen: de onverwerkte emotie wordt ontladen 

Fase 2

werkmodel

  • Bij IQ-hulpvragen: de informatie wordt handiger ingericht
  • Bij EQ-hulpvragen: de lading van de emotie wordt geneutraliseerd 

Fase 3

werkmodel

  • Bij IQ-hulpvragen: de juiste informatie wordt logisch gememoriseerd/onthouden
  • Bij EQ-hulpvragen: de onbeladen emotie wordt vervangen door een neutrale of positieve beleving

                   

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

                 

MATRIXMODELLEN UITGELEGD IN VIDEO

Werking van het brein bij emotionele problemen (MatriXwerkmodel)
Werking van het brein bij emotionele problemen (MatriXwerkmodel)
Informatie (handiger en beter) onthouden en het opslaan ervan in het langetermijngeheugen
Informatie (handiger en beter) onthouden en het opslaan ervan in het langetermijngeheugen
Het praktische brein en het oplossen van mentale blokkades
Het praktische brein en het oplossen van mentale blokkades

DE KRACHT VAN DE BELEVING

De methode is door Ingrid Stoop bedacht in 1991 en tientallen jaren in ontwikkeling. Haar kennis en missie: iedereen de regie over het eigen hoofd. Want iedereen is uniek.


"Het effect is spectaculair, vind ik. De methode zelf is simpel" - Jeltje Rijks


Honderden professionals gebruiken (dagelijks) deze veilig toepasbare interventie in hun gesprekken. In de volgende video's delen ze hun ervaringen met de MatriXmethode van Ingrid Stoop®.

MAAK EEN KEUZE:

Download over de MatriXmethode
Laagdrempelige inzichten krijgen in hoe je snel effectieve gesprekken krijgt?
ervaringen matrixmethode
Wat zijn de ervaringen met en onderzoeksresultaten van de methode?
Leren klokkijken en kalender begrijpen
Wil je ontdekken hoe de methode werkt of wil je de training volgen?