POH-GGZ: ervaringen, resultaten en opleiding
28 augustus 2021 
28 min. leestijd

POH-GGZ: ervaringen, resultaten en opleiding

Wat zijn de ervaringen en resultaten van de POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg) in Nederland? Hoewel de wachtlijst in de zorg en hulpverlening al jaren oploopt, neemt ook het aantal hulpvragers toe die last hebben van mentale klachten. Stel je eens voor dat je als ondersteuner de competenties hebt waardoor iemand beter wordt geholpen, minder tijd en kosten nodig zijn en de wachtlijsten worden verminderd. Hoeveel leuker zou jouw werk worden?

Uit ervaringen met diverse POH’ers-GGZ blijkt dat 80 tot 90% van de cliënten/patiënten niet verwezen hoeft te worden naar de tweedelijnszorg, zoals de psycholoog. Wat is de reden daarvoor? En welke oplossing is er om de huidige problemen een halt toe te roepen?

In dit artikel krijg je:

 • informatie over de reden van de vermindering
 • ervaringen een veelbelovende oplossing
 • resultaten in de praktijk

Ervaringen (video met POH-GGZ Adrie van der Wijst)

Er zijn steeds meer POH’ers-GGZ werkzaam om sneller goede hulp te bieden bij psychische klachten. Dat is een goede ontwikkeling, want vaak biedt de huisarts op mentaal vlak geen oplossing. Eén van de grootste redenen dat de extra begeleider in de huisartsenpraktijk in het leven is geroepen, is om de wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg te verminderen. Want als de huisarts iemand met een mentale, psychische klacht kan helpen, wordt iemand in veel gevallen doorgestuurd naar een psycholoog. Dat zijn vaak lange trajecten en vele sessies.

Van begeleiden en ondersteunen naar oplossing en verandering helpen te bereiken – Adrie van der Wijst, POH-GGZ bij huisartsenpraktijk Abed in Barneveld

Met een Praktijkondersteuner van de huisarts hoeft iemand met een klacht niet te lang in een traject te zitten. Dat heeft Adrie van der Wijst, die werk als POH-GGZ in Barneveld, ook gemerkt. Hoewel ze in eerste instantie iemand vooral ondersteunde en begeleidde, heeft ze nu de handvatten om het verschil te maken.

Ze deelt haar ervaringen vóór en nádat ze een gesprekstechniek in handen kreeg die ze nu inzet bij mensen met mentale klachten:

Doordat ze nu een veilige gesprekstechniek tot haar beschikking heeft, heeft ze:
 • Werkplezier
 • Minder gesprekken nodig
 • Sneller blijvend resultaat

Waardoor maakt ze als POH-GGZ nu het verschil, terwijl ze eerder ook al gesprekken voerde maar weinig resultaat zag? Wat is het ‘geheim’? Er zijn verschillende redenen te noemen, maar de belangrijkste is: ze heeft een interventietechniek waarbij de hulpvrager de regie over het eigen hoofd krijgt, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen. medicatie en langdurige trajecten.

Hoeveel gesprekken zijn nodig?

In de huidige zorg en hulpverlening is het niet ongebruikelijk dat iemand langdurig onder behandeling is (en blijft). Een traject van zes tot twaalf maanden bij een psycholoog is bijvoorbeeld geen uitzondering. Uiteindelijk is de vraag wie daar beter van wordt: de cliënt of de professional?

Als de daadwerkelijke oorzaak niet aangepakt wordt, blijft het dweilen met de kraan open.

Een betere vraag is waarom er zoveel gesprekken nodig zijn. Want waarom zou iemand met een angst, trauma, emotionele belemmering, vol hoofd of onverklaarbare (pijn)klacht tientallen sessies nodig hebben? Wat helpt ‘praten over het probleem’ en wat heeft dit voor effect op langere termijn? Zolang de daadwerkelijke oorzaak niet aangepakt wordt door de persoon zelf op de eigen manier, blijft het dweilen met de kraan open. Praten is vaak namelijk een tijdelijk hulpmiddel, maar geen oplossing.

Wat is dan wel een oplossing? Uit de ervaringen van de POH-GGZ en andere professionals blijkt dat vaak enkele sessies nodig zijn om iemand met een mentale klacht de eigen oplossing te laten bedenken en toepassen op de eigen manier. Dat erkennen ook de patiënten en huisarts Abed, die samenwerkt met de de Praktijkondersteuner Adrie van der Wijst in zijn huisartsenpraktijk:

Waarom de POH-GGZ belangrijk is

De praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) heeft een belangrijke functie. Want als de huisarts iemand met een mentaal probleem niet kan helpen en liever geen medicatie wil voorschrijven, dan is een POH-GGZ de juiste persoon in dezelfde huisartsenpraktijk. Daardoor is de drempel laag en de hulp snel beschikbaar.

Ook wordt voorkomen dat een cliënt of patiënt (de hulpvrager) niet afhankelijk wordt van lange wachtlijst en trajecten. Ook het gebruik van medicatie wordt verminderd. Want in veel gevallen is medicatie slechts een tijdelijke oplossing: als het pilletje is uitgewerkt, begint het proces vaak weer opnieuw. Terwijl het echte probleem in het hoofd aanwezig blijft.

De toegevoegde waarde van de POH-GGZ is: direct in de huisartsenpraktijk, hulp is snel beschikbaar, het eigen risico hoeft niet te worden gebruikt en er zijn weinig sessies nodig

Een veelvoorkomend probleem voor veel mensen is dat over het probleem gepraat moet worden. Toch wil, kan, mag of durft iemand dat vaak niet. Daardoor blijft de echte oorzaak in het hoofd aanwezig, ook als iemand al diverse gesprekken heeft gehad. Totdat de echte oorzaak niet is aangepakt, zal het probleem een negatief effect hebben op het persoonlijke (dagelijkse) leven.

De meeste cognitieve en emotionele klachten hebben te maken met de onthouden (negatieve) informatie in het brein. Het praktische brein is de denkbeeldig plek in het hoofd waar mentale obstakels zijn opgeslagen. Maar hoe werkt dat precies?

In de video geef ik uitleg:

Meer ervaringen en resultaten (video)

In de huisartsenpraktijk in Barneveld zijn ondertussen al veel mensen geholpen. De methode wordt daar namelijk sinds enkele jaren toegepast met positieve resultaten. Omdat niet alleen de huisarts Abed en de POH-GGZ Adrie van der Wijst baat hebben bij de gebruikte coachingstechniek, hebben ook twee patiënten hun ervaringen gedeeld.

Ze zien duidelijke verschillen tussen de standaard coachingsinterventie in de geestelijke gezondheidszorg en de MatriXmethode. Omdat ze de positieve resultaten en mogelijkheden zien, hebben ze voor de camera hun ervaringen gedeeld. Want ze zien ook de voordelen die de coachingstechniek kan betekenen voor anderen. Problemen zoals de wachtlijsten en ineffectieve medicatie kunnen daardoor worden verminderd of zelf voorkomen met een veilige aanpak.

De professionals en patiënten/cliënten die aan het woord zijn:

 • Adrie van der Wijst – POH-GGZ bij huisartsenpraktijk Abed
 • Saboor Abed – huisarts in Barneveld
 • Twee patiënten: Reiny en Rieneke – patiënten bij huisartsenprakijk Abed

Effectieve huisarts en POH-GGZ (video)

Professionals die de kennis en vaardigheden beheersen, zien al snel positieve resultaten. De huisartsenpraktijk Abed in Barneveld is daar een voorbeeld van:

 • >80% minder verwijzing naar de tweedelijnszorg
 • Rust in de praktijk
 • Van ondersteunen en begeleiden naar doelgericht veranderen en oplossen

Steeds meer professionals zien de toegevoegde waarde van de MatriXmethode als extra tool in hun werk. Ze zijn enthousiast doordat de methode snel werkt, veilig is en vaak binnen één tot drie sessies per hulpvraag een positieve verandering biedt.

De resultaten van de ervaringsvideo van huisarts Abed

Huisarts Abed vroeg hoe wij kijken naar de impact van de bovenstaande video die we met hem hebben gemaakt. Wij merken zeer zeker dat de video wat heeft gedaan, maar er zijn ook obstakels:

1. Vertrouwen

Het grootste probleem voor de MatriXmethode was het vertrouwen. Veel mensen geloven niet dat mentale klachten zo snel en ook goed opgelost kunnen worden. Een huisarts met zijn POH-GGZ en zijn patiënten is daarom erg sterk. Onze ervaring is dat de wereld van huisartsen erg conservatief is. Dat ze erg in een tunnelvisie zitten. Deze video helpt vertrouwen te geven om daar buiten te gaan kijken.

2. Verschuiving van coach naar professional

De MatriXmethode wordt al jaren toegepast door coaches met een eigen praktijk, professionals uit het onderwijs of die onderdeel zijn van een (grotere) organisatie. De video gaf de erkenning dat wij daar inmiddels thuishoren in de geestelijke gezondheidszorg. Deze verschuiving vindt nu ook plaats. De video heeft dit versterkt.

3. Innovatietrajecten

Wij worden momenteel als een veelbelovend initiatief beschouwd om de problemen in de psychologie vlot te trekken. De video heeft daartoe de aanzet gegeven.

4. Intern

Intern heeft dit bij ons ook een boost gegeven. Wij zien steeds meer de mogelijkheden en de kansen. De visie van huisarts Abed in de video heeft ons aan het denken gezet. Hierop hebben wij de trainingen modulair ingericht om de prijs beter af te stemmen op de markt. Ook zijn wij naar onze teksten gaan kijken. Deze laten wij momenteel screenen en mede-schrijven door een medisch journalist. Inmiddels zien we dat wij ca. 30 POH’ers-GGZ hebben opgeleid en zien we steeds vaker een enkele arts in de training komen.

Ook zijn we een slag in de kwaliteit van de trainingen aan het maken. De beste methode is alleen de beste als deze grootschalig en goed wordt ingezet. Wij willen om deze reden professionals beter trainen dan de andere methodes doen.

5. Wat heeft het niet opgeleverd

De video heeft onze positie in de markt versterkt. Andere huisartsen zijn desondanks nog matig geïnteresseerd. Wij merken dat er vanuit huisartsen gemiddeld weinig interesse voor de POH-GGZ is. Ook zijn verschillende partijen niet geïnteresseerd om ons data te verstrekken. We hebben nu wetenschappelijk vervolgonderzoek en leiderschap van meer huisartsen/psychologen nodig om het een flinke boost te geven. Het is al met al een boeiende opgave een nieuwe methode in de psychologie toegepast te krijgen.

Waarom de oplossing lastiger lijkt dan het daadwerkelijk is

In de huidige maatschappij wordt veel geld en tijd uitgegeven aan ‘oplossingen’ bij psychosociale, mentale klachten. Al jaren gaat het zo en het lijkt ieder jaar complexer en duurder te worden.

Wat hulp- en zorgverleners vaak vergeten is om de hulpvrager gerichte vragen te stellen over de mentale processen die iemand ervaart in het hoofd. Over hoe het denkbeeldige, praktische brein werkt bij iemand. Er wordt minder gebruik gemaakt van de eigenschappen en kwaliteiten van het individu en meer van systemen en processen. Wel wordt vooral gekeken naar de buitenkant, dus wat iemand doet. Dat is het gedrag. Maar het gedrag is het gevolg van een oorzaak die in het hoofd wordt gecreëerd.

De oorzaak van de hulpvraag moet worden aangepakt. Daar zit het probleem én ook de oplossing. Het gedrag is slechts het gevolg van die oorzaak.

Professionals kijken dus te weinig naar de oorzaken en te veel naar de gevolgen van de oorzaak. Dat is zonde, want de uren die wordt besteed aan praten, kunnen efficiënter worden gebruikt door de persoon te helpen de regie te krijgen over het eigen hoofd. Door de oorzaak aan te pakken, verandert het gedrag. En dus niet andersom.

Onderzoeken: de problemen in de GGZ

Uit onderstaand onderzoek (PDF) uit diverse bronnen blijkt dat de meeste mensen een eetstoornis hebben. Daarna is ontwikkelingsstoornis een veelvoorkomend probleem. Dit zijn gevolgen van een onderliggende oorzaak. Als je de oorzaak aanpakt, dus datgene in het hoofd dat zorgt voor het probleem, dan is de kans groter dat het probleem wordt verminderd. Uit diverse interne onderzoeken blijkt dat, evenals de video’s die beschikbaar zijn.

Wil je inzicht krijgen in het externe onderzoek over de huidige problemen in de geestelijke gezondheidszorg? Klik op de onderstaande knop. Je hoeft geen e-mailadres achter te laten; de resultaten zijn direct beschikbaar:

ervaringen poh ggz

Cijfers bekijken

Meer cijfers: een overzicht

Het belang van goede mentale zorg in de reguliere gezondheidszorg wordt steeds groter. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. De wachtlijst is één van de grootste obstakels die in de weg zitten. Want in Europa zijn gemiddeld slechts 50 GGZ-medewerkers beschikbaar om hulp te bieden per 100.000 inwoners. In andere landen is dat nog veel minder, namelijk gemiddeld 2 medewerkers per 100.000 inwoners.

De werkdruk is dus hoog, net zoals de vraag naar goede en snelle hulp. De oplopende wachtlijst en het aantal beschikbare professionals is niet in verhouding met elkaar. Dat is nu een probleem en op langere termijn zal dat probleem nog groter zijn.

cijfers aantal ggz medewerkers

Het aantal personen in de wereld stijgt, terwijl het aantal mensen met mentale problemen toeneemt. Veel cliënten hebben nu een probleem en hebben nu hulp nodig. Dat klinkt logisch, maar in werkelijkheid is het systeem te complex geworden waardoor er geen weg meer terug lijkt te zijn.

Op de website van de Rijksoverheid staat een uitgebreid overzicht van het aantal personen met psychische klachten. Een korte samenvatting vind je hier:

Cijfers psychische klachtenBij mentale klachten gaat iemand vaak eerst naar de huisarts. Deze stuurt je door naar enkele professionals in de directe omgeving. Of, in het ergste geval, wordt directe medicatie voorgeschreven. De hulp moet vooral vergoed worden, dat is voor veel mensen echt belangrijk. Dat kan ik me voorstellen. Want het leven is al zo duur. Het aantal sessies dat zal worden ingezet zijn minder belangrijk. Totdat het minder succesvol blijkt te zijn dan verwacht.

Wel hulp, geen positief resultaat

Bij veel mensen slaat de behandeling niet aan en is iemand inmiddels een flink aantal keren op pad geweest naar de zorg- of hulpverlener. De oppas moet steeds weer geregeld worden. En het verhaal wordt meerdere keren verteld aan diverse professionals. Als iemand niet kan, mag, durft of wil praten over de oorzaak van het probleem, worden vaak sociaal-wenselijke antwoorden gegeven.

Ondanks de vele sessies ervaart iemand soms geen verbetering, in ieder geval niet op langere termijn. Er spookt van alles door het hoofd, ook ’s nachts. Slapeloze nachten, overdag bekaf, kortaf en op het werk functioneert iemand daardoor minder goed. Wat is eigenlijk het echte probleem? Zorgen lange trajecten ervoor dat iemand wel goed wordt geholpen of juist niet?

Een lang traject hoeft niet slecht te zijn als iemand uiteindelijk geen last meer heeft van de hulpvraag. Maar als ook op lang termijn iemand afhankelijk is van hulp en gesprekken slechts tijdelijk een oplossing lijken te zijn, dan is het belangrijk om te concluderen wie eigenlijk baat heeft bij het lange traject.

Het verschil tussen een POH-GGZ en een psycholoog

Jeroen, die een gesprek had aangevraagd, had 60 gesprekken gehad in 1,5 jaar tijd. Zijn traumatische ervaring was de aanleiding en hij hoopte dat hij weer aan het werk kon in zijn juwelier. De overval in zijn winkel kostte hem, naast materiële schade, ook zijn sociale contacten en zijn vrijheid. Na dit voorval was hij het liefst binnen iedere dag, thuis in een veilige omgeving.

Hij las de krant, kijkt luchtige programma’s op televisie en heeft vervanging voor het runnen van zijn zaak. Want het is te druk in zijn hoofd, er kan niets meer bij. Ook de flashback die nog steeds op zijn netvlies staat, zit hem in de weg. Dagelijks en ook ’s nachts.

Erover praten verlicht wel wat, al is het tijdelijk. Want de volgende dag begint het hele proces weer. In ieder geval heeft nu iedereen het al gehoord en zit hij het liefst gewoon binnen in zijn veilige omgeving. De omgeving weet ook niet meer wat te doen, want afleiding heeft ie genoeg om maar niet over de traumatische ervaring na te denken.

Hij had gehoord van de MatriXmethode, want iemand in zijn omgeving gebruikt het in haar werk als POH-GGZ. Hoe zou het komen dat hij veel psychologen nog geen gebruik maakt van deze gesprekstechniek? Wat is de reden daarvan? Liever de ‘vertrouwde weg’? Lijken de resultaten van de MatriXgesprekken ‘te mooi om waar te zijn’? Speelt een economische reden een rol, aangezien trajecten en gesprekken minder lang duren dan normaal?

Het brein

Vroeger had ik een goocheldoos. De hele familie moest eraan geloven. Steeds kwam de doos tevoorschijn en probeerde ik het nóg een keer. Mijn ouders hadden er het volste vertrouwen in dat ik goochelaar zou worden en juichten me onvermoeibaar toe. Helaas liet ik de kaarten die verborgen moesten blijven altijd meteen zien en flopte de truc steevast. Uiteindelijk heb ik de doos aan een neefje gegeven. Hem lukte het wel. Hij deed voor hoe het moest en ik deed hem na. We hebben samen heel wat gezellige avondjes beleefd.

Sindsdien heeft het menselijke brein me niet meer losgelaten. HOE werkt dat brein toch? Ik ben me erin gaan verdiepen. Ik heb trainingen gevolgd en ben vragen gaan stellen, heel veel vragen. Ik vroeg aan mensen: HOE werkt jouw hoofd eigenlijk? Wat gebeurt er in jouw hoofd waardoor je zo succesvol bent?

Iemand noemde me de ‘breingoochelaar’. Hij kende me niet totdat ik zijn medewerker – die al maandenlang thuis zat – weer op de rit zette. Die medewerker had last van een hoofd vol gedachten en doemscenario’s waardoor hij niet functioneerde. Hij blokkeerde zelfs als zijn telefoon ging.

Ik ben geen (brein)goochelaar, ik kan niet toveren en zelfs geen eenvoudig trucje doen met kaarten. Mensen manipuleren, voor de gek houden, dingen laten doen waar ze zelf geen invloed op hebben, is niet mijn ‘ding’.

Opleiding

Inmiddels heb ik veel professionals opgeleid die mijn gesprekstechniek toepassen. De professionals zijn onder andere POH-GGZ, therapeuten, coaches, onderwijsprofessionals, bedrijfsartsen en jeugdzorgwerkers. Een veelvoorkomende reden om de opleiding te volgen is dat veel praktijkondersteuners van de huisarts een korte, effectieve gesprekstechniek in handen krijgen. Eerder waren ze vooral aan het begeleiden en ondersteunen, terwijl ze liever een oplossing en positieve verandering willen bereiken met de cliënt.

Tijdens de training wordt duidelijk dat het werken als POH-GGZ inderdaad eenvoudiger en effectiever kan. De beschikbare coachingstechnieken die vaak worden toegepast kosten veel tijd en moeite. Iemand komt in de meeste gevallen in een langdurig traject terecht met vele zorgverleners. Daarbij doet vooral de professional het werk, terwijl de cliënt die een oplossing zoekt zelf aan het werk moet gaan om de mentale klachten aan te pakken.

Hoe het werk in de geestelijke gezondheidszorg makkelijker en effectiever kan, vertelt Paula Bakker. Ze heeft een verpleegkundige achtergrond en is nu POH-GGZ en POH-GGZ Spoed bij twee huisartsenpraktijken. Ze deelt zelf haar ervaringen en resultaten vóór en ná het volgen van de opleiding over de MatriXmethode:

Animatie: “Regie over eigen hoofd”

Wat wél bij me past is om mensen te helpen om zelf aan de knoppen te draaien in hun eigen brein. Zuiver, transparant en veilig, want ik heb geen idee wat zich allemaal in hun brein afspeelt. En om mensen te helpen met hun mentale problemen hoef ik inhoudelijks niets te weten van de oorzaak van het probleem.

Iedereen heeft een eigen brein met eigen plaatjes, geluiden, gevoelens, reuken, smaken en gedachten. Daar heeft niemand iets mee te maken, ook de behandelaren niet. Dat is privé.

In de animatie wordt uitgelegd waarom het niet nodig is om over het probleem te hoeven praten met de MatriXmethode. En waarom het een veilige methode is die breed toepasbaar is bij mentale klachten, zoals angsten, trauma’s, rouw en pesterijen:

Baas worden over het eigen brein

Ik heb ontdekt dat vrijwel iedereen zelf weet hoe zijn brein werkt en zelf mentale problemen kan aanpakken. Daarom heb ik de MatriXmethode ontwikkeld. Dit is een gesprekstechniek, een manier van vragen stellen die ingaat op de strategie van iemands beleving van een probleem. Niet op de inhoud ervan. Dit in tegenstelling tot veel andere methodes.

Door het stellen van de juiste vragen wordt iemand bewust van de beleving en wordt het geneutraliseerd tot een ‘kaal’ feit. Het heeft geen lading meer, hoewel een situatie wel ooit is gebeurd of mogelijk in de toekomst gaat gebeuren. De methode maakt helder wat er in het hoofd omgaat en welke strategie er onbewust gebruikt worden om ervaringen en informatie op te slaan. Zodra je je bewust bent van deze strategie en deze neutraliseert en vervangt, verdwijnt het probleem. En je voorkomt bovendien toekomstige problemen.

In het MatriXwerkmodel leg ik uit hoe het praktische brein werkt. Daarbij horen het:

 • Sensorisch geheugen
 • Kortetermijngeheugen/werkgeheugen
 • Langetermijngeheugen

Uitleg MatriXwerkmodel

Bij emotionele problemen helpt het MatriXemotiemodel om inzicht te krijgen in de werking van praktische brein en de MatriXmethode. Daarbij worden de zintuigen en de gedachten gebruikt om een mentale klacht aan te pakken:

Alles dat zich tussen de oren afspeelt, ontstaat doordat gebruik wordt gemaakt van één of meerdere zintuigen:

 • Zien (plaatje)
 • Horen (geluid)
 • Voelen (gevoel)
 • Proeven (smaak)
 • Ruiken (geur/reuk)
 • Denken (gedachte)

Het is goed om rekening te houden met diverse zintuigen bij het verwerken en oplossen van mentale hulpvragen. Als één zintuig niet of onvoldoende is aangepakt, is de coachingssessie niet helemaal gelukt en bestaat de kans dat het probleem blijft.

Het is namelijk essentieel om de beleving mentaal te ontladen, te neutraliseren en te vervangen. Uit onze ervaringen blijkt dat als alles volledig geneutraliseerd is, het probleem ook op langere termijn weg is.

Nog een ervaringsverhaal met de MatriXmethode

Vier jaar ben ik nu met mijn bedrijf bezig en ik kon al veel mensen met autisme coachen. Toch ontbrak er, voor mij én voor mijn cliënten, nog een stukje van de puzzel. Nou kennen jullie me al een beetje, denk ik. Ik ga op onderzoek om dat puzzelstukje te vinden. Juist dat ontbrekende stukje wil ik ook coachen. Maar wat is het?

Wat ik bij veel van mijn cliënten ervaar, is dat hun hoofd zo vol is. Emoties, gedachten, prikkels, alles blijft er maar in zitten. Hoe kun je je hoofd nou op een handige manier ‘opruimen’? Hoe kun je op een goede manier trauma’s verwerken? Negatieve ervaringen ombuigen naar een prettige herinnering?

Via mijn netwerk kwam ik in aanraking met de MatriXmethode. Ik bekeek filmpjes en dacht ‘ja, ja, dit kan niet waar zijn’. Mijn nieuwgierigheid was gewekt en ik ging op onderzoek uit. Voerde een gesprek met Ingrid Stoop. Nadat ik de MatriXmethode zelf had ervaren, was ik om. Een heel oud stukje ‘zeer’, waar ik al jaren last van had, is weg. Hoe ik ook terugdenk, ik zie een ander, veel fijner beeld. Wat een bevrijding!

Mooie ervaringen

Ik heb de opleiding gevolgd en al snel kwamen mooie ervaringen. Cliënten met autisme zijn oude trauma’s kwijt, hoofden zijn opgeruimd. Ik heb volle hoofden op papier gezien, waar ik zelfs misselijk van werd. Zo vol, alles zo door elkaar. Na de sessie zíe ik de mensen ontspannen. Vaak met wat ongeloof. Maar het opgeruimde stukje komt niet meer terug.

De MatriXmethode werkt in principe voor iedereen en ook mensen zonder autisme komen er voor in mijn praktijk. Zo heb ik een sessie gehad met een man die ‘geplaagd’ werd door oud zeer van 34 jaar geleden. Zonder mij de inhoud te vertellen ging hij zelf aan de slag om het een en ander te veranderen. In dit geval koste dat  een half uurtje. Wel wat tranen, maar aan het eind kwam de lach. Het is weg. De volgende dag vertelde hij dat het nog steeds weg is. Hij moest daar wel even aan wennen, maar ‘oh wat is dit fijn!’.

Plaatjes, filmpjes of geluiden

En hoewel ik eigenlijk alleen volwassenen behandel, zat er ineens een meisje van 10 aan mijn tafel, met haar moeder. Ze had een paar jaar geleden een heel vervelende ervaring en wilde graag van het nare beeld af als ze er aan dacht. Wat het was weet ik niet. Dat hoeven mijn cliënten ook niet te vertellen. Heel snel doorliep ze de stappen en meldde dat het weg is. Moeder en ik keken elkaar vol verbazing aan. Gaat het dan zo makkelijk? De toekomst zal het leren. Zij heeft er in ieder geval iets heel moois voor terug gezet en liep al huppelend de deur uit. Daar doe ik het voor.

Het maakt niet uit in welke vorm de nare ervaringen zich aandienen. Bij sommige mensen zijn het plaatjes, bij anderen filmpjes of geluiden. Een geur of gevoel. In de korte tijd dat ik met de MatriXmethode werk heb ik onder andere pijn in de nek verholpen, rouwverwerking gedaan en iemand het alfabet anders op laten slaan in zijn hoofd. Die persoon kan nu een stuk makkelijker lezen. Zo kun je bijvoorbeeld ook stoppen met roken door middel van de MatriXmethode. En er is nog zo veel meer.

MatriXmethode ervaren

Omdat de MatriXmethode zulke geweldige resultaten geeft, bied ik haar niet alleen aan bij mijn cliënten, maar aan iedereen die op dit gebied een hulpvraag heeft.

Janita ter Haar, eigenaresse Auticoach Tiro
Janita ter Haar

Download: MatriXtoolbox voor de POH-GGZ

Een positieve ontwikkeling is dat er in Nederland steeds meer POH’ers-GGZ zijn. Deze professionals zorgen voor snellere hulp in de huisartsenpraktijk. Daarnaast zal de POH-GGZ ervoor zorgen dat er minder cliënten doorgestuurd hoeven worden naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog.

Hoe zou het zijn als de extra hulp in de huisartsenpraktijk een techniek beheerst naast alles dat wat hij of zij al succesvol doet? En zonder dat de cliënt veel woorden nodig heeft om een psychisch probleem te neutraliseren? Dat biedt voordelen voor de cliënt, de huisarts, de professional/POH-GGZ én de zorgverzekeraar.

Gratis ontvangen

Ontvang kosteloos het PDF-document: de MatriXtoolbox voor POH-GGZ en ontdek hoe je jouw werk leuker en effectiever maakt. En deel het met anderen die ook hun voordeel ermee doen.

download POH-GGZ

Ontvang gratis download voor POH-GGZ

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma's en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Conclusie: POH-GGZ: ervaringen, resultaten en opleiding

De POH-GGZ biedt veel voordelen voor mensen met psychosociale, mentale klachten. Uit de ervaringen met hulpvragers blijkt dat bij 80 tot 90% het niet nodig is om naar de tweedelijnszorg doorverwezen te worden. De reden daarvan is dat de resultaten van het toepassen van de MatriXmethode in de huisartsenpraktijk ervoor zorgt dat iemand de baas wordt over het eigen hoofd. Zonder dat langdurige praatsessies en complexe protocollen nodig zijn.

————

Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale problemen.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode