black box psychologie

Een ‘black box‘ in de psychologie heeft een unieke betekenis. De Engelse benaming die in het Nederlands ‘zwarte doos’ betekent heeft in werkelijkheid niets te maken met iets zwarts. Welke betekenis heeft de black box in de psychologie dan wel? En wat is een manier om hiervan gebruik te maken tijdens gesprekken met cliënten? Een antwoord op deze vragen, inclusief animatie en video’s vind je hieronder.

Black box: betekenis in de psychologie

Een simpele uitleg van de ‘black box’ is de verzameling van persoonlijke geheimen waar iemand liever niet over praat. Deze staan opgeslagen in het langetermijngeheugen als een negatief beladen feit.

Denk aan mentale problemen zoals:

 • enkelvoudige trauma’s
 • meervoudige trauma’s
 • angsten
 • seksueel misbruik
 • emotionele blokkades

Iedereen heeft persoonlijke geheimen waar liever niet over wordt gepraat. Ook veel cliënten houden dat liever voor zich, want dat is privé. Vaak speelt schaamte of angst voor een terugval een rol. Die geheimen blijven daarom bewaard in de black box, totdat er een moment is dat iemand het moet of wil vertellen.

Betekenis ‘black box’: persoonlijke geheimen waar liever niet over wordt gepraat. Gelukkig hoeft de cliënt dat ook niet met deze interventie, dat maakt het veilig.

Gelukkig hoeft met de MatriXmethode iemand die geheimen niet te delen. Iemand hoeft dus niet angstig te zijn om de geheimen te onthullen. Wel worden die persoonlijke obstakels op de eigen manier verwerkt zodat iemand er geen last meer van heeft.

Animatie: waarom mentale geheimen geheim blijven in de black box

Veel interventies zijn soms niet effectief als iemand niet wil, mag, durft of kan praten over het psychische probleem. Vaak kom je als professional niet tot onderliggende problemen, omdat er niet over gesproken wordt. Het is simpelweg te pijnlijk of te persoonlijk.

Toch willen veel professionals van alles weten van de geheimen die staan opgeslagen in het hoofd van de cliënt. Vaak wordt gevraagd wanneer, waar, met wie en hoe iets gebeurd is. Maar als iemand daar liever niet over praat, blijft het probleem aanwezig in het hoofd. De professional krijgt geen toegang tot de geheime black box. En als iemand dan toch iets vertelt of moet vertellen, dan kunnen dat antwoorden die eigenlijk niet waar zijn.

Veel interventies zijn soms niet effectief als de cliënt niet wil, mag, durft of kan praten over het psychische probleem.

In deze animatie wordt kort uitgelegd wat een black box is. Daarbij krijg je ook inzichten in de veilige oplossing die wordt toegepast door honderden professionals in diverse werkgebieden:

In deze publicatie (inclusief video’s en een animatie) krijg je antwoorden op zeven vragen die zijn gesteld aan mij, Ingrid Stoop:

 • Welke voordelen zie jij in deze kortlopende methode? 
 • Bij welke problemen en voor wie is de MatriXmethode geschikt?
 • Bij welke problemen en voor wie is de MatriXmethode niet geschikt?
 • Hoe gaat de methode in zijn werk?
 • Is het een quick-fix waarbij beschadigde basisbehoeften buiten schot blijven?
 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met NLP?
 • Wat heb je als professional nodig om de MatriXmethode toe te kunnen passen? 

 

Toepassing in de psychologie

Iedere cliënt met een duidelijke hulpvraag wil wel van een probleem af, maar weet vaak niet hoe. Als er liever niet wordt gepraat over de oorzaak, dan gaat iemand op zoek naar andere oplossingen. Het gebruik van drugs of medicijnen bijvoorbeeld. Helaas zijn zulke ‘oplossingen’ slechts tijdelijk werkzaam en lossen niets op, maar verdoven tijdelijk.

Het gebruik van de interventie bij de ‘black box’ in de psychologie is geschikt als mensen niet alles durven, willen, mogen of kunnen vertellen wat er precies dwars zit. Met de MatriXmethode hoeft inhoudelijk niet gepraat te worden over het probleem. Dat maakt het veilig toepasbaar, ook voor psychologen.

Met de MatriXmethode hoeft de cliënt niet te praten over de oorzaak van het probleem. Wel wordt de lading van de persoonlijke geheimen verwerkt tot kale feiten op de eigen manier. Ook de professional wordt niet belast met het probleemverhaal. Daardoor blijft niet alleen de black box van de cliënt in tact, maar ook van de professional.

Voorbeeld

Stel dat je iets vervelends hebt meegemaakt vroeger, zoals seksueel misbruik. Dat kan een heftig voorval zijn geweest waar je je nu, jaren later, nog steeds voor schaamt. Je durft er niet over te praten met anderen, hoe persoonlijk de relatie ook is. Je bent wellicht bang dat de emotionele lading te overhand neemt.

Ook wil je liever niet dat je jezelf onwennig voelt, want het is een ingrijpend moment in je leven geweest. Vroeger vond je het al vervelend om erover na te denken, laat staan om erover te praten. Omdat het voorval nog op het netvlies staat, is het onderdeel van je leven geworden. Ondanks dat je de emotionele lading liever niet wil voelen of herinneren. 

Video: waarom de black box veilig is bij de MatriXmethode

De coachingstechniek die Ingrid Stoop heeft ontwikkeld, de MatriXmethode, is een veilige manier van specifieke vragen stellen. Daarbij is er geen heftige herbeleving en hoeft de oorzaak niet gedeeld te worden. Dat maakt deze interventie uniek, veilig en doelgericht.

Doordat de interventie ervoor zorgt dat niet over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden, gaat de cliënt zelf aan de slag met zijn eigen ‘black box’. 

Bij veel interventies moet er gepraat worden over het probleem. Soms ontstaan sociaal-wenselijke antwoorden, terwijl het psychische probleem in het hoofd aanwezig blijft. 

Deze persoonlijke geheimen worden succesvol aangepakt met de MatriXmethode met de volgende stappen:

 1. Ontladen
 2. Neutraliseren
 3. Vervangen

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma’s en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

NORMAALGESPROKEN MOET ER GEPRAAT WORDEN OVER DE PROBLEEMINHOUD WAAR EEN CLIËNT LAST VAN HEEFT. WAAROM IS DAT MET DEZE INTERVENTIETECHNIEK NIET NODIG?

Praten over problemen lucht soms wel op, maar zorgt er vaak voor dat iemand na een tijdje weer last krijgt van het daadwerkelijke probleem. Misschien in minder mate, toch wordt dat als onprettig ervaren. Dat komt onder andere doordat soms niet alles verteld wordt door de cliënt uit angst, schaamte of zorg-moeheid. De hulpvrager is zich wel bewust van de onderliggende oorzaak, die blijft vaak geheim en wordt niet gedeeld met iemand. Door het gericht stellen van vragen, komt de persoon zelf tot de kern van de hulpvraag. Het is niet nodig dat inhoudelijk over de oorzaak gepraat wordt. Dat voorkomt ook dat de professional een vol hoofd ervaart na een werkweg.

WAAROM IS MATRIXMETHODE TOEPASBAAR BIJ VERVELENDE HERINNERINGEN VAN SITUATIES DIE DAADWERKELIJK ZIJN GEBEURD EN DOEMSCENARIO’S DIE AL ZIJN BEDACHT?

Iedereen heeft een eigen beleving ergens bij. Zowel bij situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd als bij situaties die mogelijk gaan plaatsvinden. Met specifieke vragen wordt de beleving veranderd door de persoon zelf. De cliënt is zelf de eigenaar van de beleving van het onthouden plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. En daar kan alleen de persoon zelf iets aan veranderen in het eigen hoofd. De professional stelt de juiste vragen, zonder de inhoud te hoeven weten.

ALS CLIËNTEN EENMAAL WETEN HOE DE REGIE TE KRIJGEN OVER HET EIGEN HOOFD, HEBBEN ZE MIJN HULP DAN NOG NODIG?

Wij geloven dat een betere wereld mogelijk is als mensen weten hoe ze zelf de baas worden en blijven over hun eigen denkprocessen. Dan zal er een afname zijn van ellenlange gesprekken, wachtlijsten en psychisch verzuim. Doordat de professional de kennis en vaardigheden beheerst om iemand binnen enkele sessies op de rit te krijgen, zal de cliënt deze positieve ervaring voor de rest van zijn leven meenemen. Vind jij goede hulp en een goede reputatie ook belangrijk?

WAAROM IS DEZE INTERVENTIE BIJ COGNITIEVE EN EMOTIONELE PROBLEMEN TOEPASBAAR?

Mentale problemen hebben te maken met leer- en denkprocessen. Iedereen is uniek en ervaart een hulpvraag op de eigen manier. Er wordt vaak vooral de nadruk gelegd op het gedrag dat iemand vertoont. Beter is om de onderliggende oorzaak van dat gedrag aan te pakken. En dat heeft te maken met de manier hoe iemand iets wilt onthouden in het langetermijngeheugen.

Stel dat je nu aan een hond denkt… Dan heb je waarschijnlijk niet meteen een ‘Affenpinscher’ in je gedachte. Daarom kan praten over het probleem wel wat opluchting geven, maar toch zal de persoon zelf aan de slag moeten gaan met zijn eigen beleving die wordt ervaren bij de specifieke hulpvraag. Cognitieve en emotionele problemen hebben allebei te maken met eigen leer- en denkprocessen. Het delen van de inhoud is niet van belang, wel de beleving die iemand zelf ervaart. En de enige die daar zelf wat aan kan veranderen in het eigen hoofd, is de persoon met de hulpvraag.

WAT IS HET VERSCHIL MET ANDERE INTERVENTIES DIE OOK HULP BIEDEN BIJ EMOTIONELE HULPVRAGEN?

We weten alles over de MatriXmethode. Andere professionals weten alles over hun interventietechnieken. Haal de juiste informatie altijd bij de bron. Op onze website en (online) kanalen vind je alle informatie over de methode. Bijvoorbeeld over waarom het werkt, waarom de professional niet hoeft te verdwalen in de probleemverhalen en waarom een herbeleving wordt voorkomen. Door zelf de regie te nemen en onderzoek te doen, weet je waarom de MatriXmethode in korte tijd voor een blijvende glimlach en opluchting zorgt.

Conclusie: black box psychologie betekenis

De betekenis van de black box is in één zin uit te leggen: persoonlijke geheimen waar liever niet over wordt gepraat. Veel cliënten die psychologische hulp krijgen willen, mogen, kunnen of durven niet over mentale problemen praten. Denk aan seksueel misbruik of een trauma.

Gelukkig hoeft de inhoud niet gedeeld te worden als er hulp wordt geboden met de MatriXmethode. De persoon haalt zelf de lading van het vooral eraf door de kracht van de verbeelding te gebruiken. Dat is veilig voor de cliënt en de professional, omdat er geen heftige herbeleving plaatsvindt en er niet inhoudelijk gepraat wordt over het probleem.

——— 
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ, EQ, psychosomatisch). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Geef een reactie