NVNLP-tijdschrift INzicht: 7 vragen over de snelwerkende MatriXmethode
14 december 2022 
15 min. leestijd

NVNLP-tijdschrift INzicht: 7 vragen over de snelwerkende MatriXmethode

De MatriXmethode wordt uitgelegd met zeven vragen in het NVNLP-blad 'INzicht'. De publicatie geeft je inzichten in de MatriXmethode als snelwerkende coachingsinterventie. Verder in dit artikel kan je het volledige artikel bekijken en eventueel gratis downloaden.

Logo NVNLP

In deze publicatie (inclusief video's en een animatie) krijg je antwoorden op zeven vragen die zijn gesteld aan mij, Ingrid Stoop:

 • Welke voordelen zie jij in deze kortlopende methode?
 • Bij welke problemen en voor wie is de MatriXmethode geschikt?
 • Bij welke problemen en voor wie is de MatriXmethode niet geschikt?
 • Hoe gaat de methode in zijn werk?
 • Is het een quick-fix waarbij beschadigde basisbehoeften buiten schot blijven?
 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met NLP?
 • Wat heb je als professional nodig om de MatriXmethode toe te kunnen passen?
Na het lezen van het artikel ben je bewust dat jij, en ieder ander, een eigen brein heeft waar we zelf - als enige ter wereld - invloed op hebben.

Ben je benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Later in dit artikel kun je het hele artikel bekijken en ook gratis downloaden.

NLP en de MatriXmethode

De MatriXmethode als coachingsinterventie is natuurlijk niet zomaar ontstaan. NLP heeft daar een rol in gespeeld. NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Het is de studie naar de (on)bewuste binnenwereld en naar het gedrag. De opgedane kennis die ik daar heb opgedaan, heeft geholpen om de MatriXmethode te ontwikkelen. Met deze theoretische kennis en vaardigheden na diverse opleidingen (NLP-Practitioner en NLP-Master), ging ik cliënten coachen in mijn praktijk, zes cliënten per dag,  zes dagen per week.

Met de handvatten die ik tijdens de NLP-opleiding had opgedaan, besefte ik dat met gerichte vragen de persoon zelf de regie kan krijgen over eigen denkprocessen. Zonder dat de inhoud van het probleem besproken hoeft te worden.

Toen, na vele sessies, ontdekte ik hoe het brein praktisch invloed heeft bij het oplossen én voorkomen van mentale blokkades en belemmeringen. Een specifieke vraag was het begin: "Hoe werkt dát in jouw hoofd?". Na honderden vlieguren in mijn toenmalige praktijkruimte ontdekte ik hoe ieder individu op de eigen manier IQ- en EQ-problemen zelf kan beïnvloeden.

Met de handvatten die ik tijdens de NLP-opleiding had opgedaan, besefte ik dat met gerichte vragen de persoon zelf de regie kan krijgen over eigen denkprocessen. Zonder dat de inhoud van het probleem besproken hoeft te worden.

In de video ontdek je hoe ik mijn methode ooit heb bedacht en ontwikkeld:

Professionals die ook kennis hebben van NLP begrijpen snel waarom de MatriXmethode werkt. Dat komt doordat de belevingskracht ook van toepassing is.

Enkele voordelen van deze  coachingsinterventie.

 • Je cliënt ervaart direct overzicht en rust in het hoofd: informatie en kennis wordt denkbeeldig geclusterd en krijgt een eigen plek
 • Je ontdekt hoe je de waardehiërarchie op een andere manier kunt inzetten waarmee je de werkelijke hulpvraag boven tafel krijgt
 • De submodaliteiten 'zien', 'horen', 'voelen', 'ruiken' en 'proeven' worden als leidraad gebruikt om negatieve emoties in een handomdraai te ontladen, neutraliseren en vervangen
 • Je ontdekt hoe je cliënt zelf de eigen interpretatie non-verbaal beïnvloedt van de zintuiglijke waarneming De gewenste situatie wordt visueel verankerd in een krachtig beeld, zonder dat je cliënt naar woorden hoeft te zoeken: een fijn geluid, intens gevoel, heerlijke reuk en smaak, samen met de overtuiging die het versterkt
 • Je weet met behulp van de MatriXmaterialen gerichte vragen te stellen over de denkbeeldige processen die worden ervaren bij mentale blokkades en belemmeringen

Over de MatriXmethode

Het lijkt moeilijk, terwijl het simpel maar niet eenvoudig is. Waar heel veel hulpverleners zich mee bezighouden is het bedenken van oplossingen voor hun hulpvragers. Dat is een hele klus. Niemand weet immers wat zich echt in het hoofd van de ander afspeelt. En wordt er eigenlijk precies verteld wat daar allemaal gebeurt?

Wat, waar en hoe iemand informatie en gebeurtenissen in het hoofd heeft onthouden (IQ en EQ), staat niet in boeken of instructieopdrachten. Een onmogelijke taak met bijna 8 miljard verschillende mensen, hoofden én eigen denkprocessen.


De MatriXmethode is een snelwerkende vraagtechniek bij het onthouden van kennis en informatie. En bij het verwerken van emotionele momenten (verleden en ook die nu al bedacht zijn zoals het mogelijk zal gaan in de toekomst).


Dagelijks onthoudt iedere persoon informatie zelf op een geheel eigen wijze denkbeeldig in (of buiten) het eigen hoofd. Ook jij en ik onthouden dagelijks veel informatie. Natuurlijk niet alles, want dan zouden we onszelf overladen met wat er iedere seconde gebeurt in ons dagelijks leven.

Iedereen onthoudt op een eigen manier, een eigen wijze, de eigen wijsheid. Dat geldt bij het onthouden van kennis en informatie. En bij het verwerken van emotionele momenten (verleden en ook die nu al bedacht zijn zoals het mogelijk zal gaan in de toekomst).

matrixmethode

Iedereen heeft een eigen waarheid en kan daar zelf iets aan veranderen. Het kan soms weleens lastig zijn om eigen interpretaties onder woorden te brengen. 'Ik kan de woorden er niet voor vinden" is een veelgehoorde uitspraak.

Ook in én op het lichaam zijn sensaties waarneembaar die weer door het brein wel of niet benoemd kunnen worden. Denk aan een 'steen in de maag', een 'band om het hoofd', een 'kriebel in de buik'. Is het allemaal fantasie?

Het is de kracht van de verbeelding/visualisatie zoals de persoon iets zelf ervaart in het hoofd of in het lijf. Of buiten het hoofd, op of buiten het lichaam. En zie daar maar eens woorden aan te geven die de ander begrijpt. Dat is een lastige klus.

In deze video wordt uitgelegd wat de MatriXmethode inhoudt en waarom de regie over het eigen hoofd zo belangrijk is:

Voorbeeld

Leg maar eens uit wat je gisteren zag toen je boodschappen deed. Kun je precies beschrijven wat je zag, wie je zag, wat er gebeurde, wat het met je deed? Of is het slechts een herinnering van een plaatje of een filmpje dat op je eigen manier wel of niet is onthouden?


Het éne plaatje, compleet met geluid, gevoel, geur, reuk en gedachtes. Het is een leuke of minder leuke herinnering of een moment in de toekomst dat al bedacht is.

Het is slechts één van de momenten gisteren waar veel meer gebeurde dan alleen die ene gebeurtenis. Het is jouw herinnering, jouw waarheid. De MatriXmethode is een manier van specifieke vragen stellen over wat je nog bewust weet van een moment van een bepaalde situatie.

Dat éne moment staat onthouden in het eigen hoofd. Of buiten het hoofd, dat kan natuurlijk ook. Het éne plaatje, compleet met geluid, gevoel, geur, reuk en gedachtes. Het is een leuke of minder leuke herinnering of een moment in de toekomst dat al bedacht is.

staterspakketMensen zijn niet altijd in staat om alles te vertellen over bepaalde situaties. Ook zijn er mensen die het niet durven, kunnen, willen of mogen. Die momenten dragen ze vaak hun hele leven met zich mee. Het wordt door velen een rugzak genoemd. Een rugzak van het leven.

Als professional die met mensen werkt is het handig om een gereedschapskist te hebben met verschillende interventies die je voorhanden hebt. En nieuwe kennis en vaardigheden toe te voegen aan alles wat je al succesvol gebruikt. Er gaat veel energie, tijd en ook geld verloren wanneer iets niet past, de kern van het probleem niet wordt aangepakt én het probleem intact blijft. Of sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden 'om er maar vanaf te zijn'.

Mensen zijn niet altijd in staat om alles te vertellen over bepaalde situaties. Ook zijn er mensen die het niet durven, kunnen, willen of mogen.

De kracht van de verbeelding van de persoon zelf, die wordt steeds meer gezien als belangrijk. Met de MatriXmethode wordt op een veilige en snelwerkende manier gebruik gemaakt van de belevingskracht bij mentale blokkades en belemmeringen.

Ook vakbladen en wetenschappelijke onderzoekers zijn nieuwsgierig wat er eigenlijk gebeurt tijdens sessies die getrainde MatriXprofessionals inzetten. Denk aan coaches, POH-GGZ, POH-Jeugd, (school)maatschappelijk werkers, psychologen, gedragswetenschappers en hulpverleners die in korte sessies hun cliënten en patiënten begeleiden naar eigen oplossingen.

Waarom andere werkwijzen vaak niet werken

In lange trajecten is het vooral belangrijk dat mensen uitgebreid vertellen over het wat, waar, hoe, wanneer en waarom. Er wordt vaak verwacht dat de hulpverlener aan het werk gaat na het aanhoren van het verhaal.

Het hoofd van de hulpverlener of coach raakt vol door het aanhoren van andermans probleemverhaal.

Adviezen, tips en ezelsbruggetjes worden bedacht, en oefeningen meegegeven. En dat alles is meer en meer ballast in het vaak al overvolle hoofd van de hulpvrager. Het wordt er alleen maar voller mee. En het hoofd van de hulpverlener of coach raakt vol door het aanhoren van andermans probleemverhaal.

Waarom deze methode anders is

Een belangrijk uitgangspunt is dat je cliënt een probleem ervaart waar hij of zij zelf een oplossing voor wil. Tijdens de intake hoor of lees je waar iemand last van heeft. Toch wordt inhoudelijk niet gesproken over wat er precies heeft plaatsgevonden. Je verdwaalt al snel in verhalen als de hulpvrager precies en tot in detail vertelt wat er in de weg zit. De vraag blijft: wordt echt alles waar het om draait werkelijk verteld?

In het hoofd gaat het sneller dan dat de cliënt ooit zal kunnen uitleggen aan de ander. Het kan belastend zijn voor de hulpverlener als niet precies wordt verteld wat staat onthouden wat iemand anders in de weg zit. En het is belangrijk dat je als hulpverlener neutraal blijft om er voor de ander te kunnen zijn.

Geen hulpvraag, geen coaching.

Het is mogelijk als je niet andermans verhaal hoeft te weten. Met de MatriXmethode is dat mogelijk.

Deze interventie is op basis van coaching:

 • Veilig en snel inzetbaar bij volle hoofden met cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) blokkades en belemmeringen (uit het verleden en in de toekomst), én ook bij medisch onverklaarbare klachten
 • Zonder herbeleving of negatieve bijwerkingen
 • Eenmaal ontladen, geneutraliseerd en vervangen blijven de aangepakte momenten zoals ze tijdens de sessie zijn onthouden
 • Door het stellen van unieke, laagdrempelige MatriXvragen past de cliënt zelf de eigen oplossing toe dankzij de verbeeldingskracht
 • Alle zintuigen worden gebruikt (zien, horen, voelen, ruiken, proeven) en ook het denken.
 • Toepasbaar bij leer- en denkprocessen
 • Complementair te gebruiken naast alles dat je al succesvol inzet
 • Het wordt voorkomen dat je belast wordt met de probleeminhoud (hoe en wat er is gebeurd of gaat gebeuren, wanneer, waarom, hoe, waar en met wie)


"Iedereen de regie over het eigen hoofd", slaan we samen met jou de handen ineen?


Het handige van deze coachingsinterventie is dat de mensen zelf op zoek gaan in het eigen hoofd. Daar creëren ze zelf orde en wordt de emotionele lading van nare gebeurtenissen afgehaald. Met die eigen regie zijn ze tot veel meer in staat om juist die eigen processen te managen.

Met de volgende animatie ontdek je waarom deze interventie veilig toepasbaar is bij IQ- en EQ-hulpvragen:

Uitleg MatriXwerkmodel

Iedereen krijgt dagelijks te maken met veel informatie. Kennis en situaties die we zelf meemaken. Er wordt informatie niet onthouden en er wordt informatie verwerkt in het werkgeheugen.

In het langetermijngeheugen wordt de informatie (IQ en EQ) onthouden op een:

 • positieve (EQ) en juiste (IQ) manier
 • neutrale manier
 • en/of op een beladen (EQ) of onjuiste (IQ) manier

EQ zijn gebeurtenissen uit het verleden en doemscenario's die al zijn bedacht (toekomst). IQ is kennis.

De persoon zelf is de enige die informatie met focus naar boven kan halen door met concentratie te focussen en aandacht te geven. De informatie van kennis (IQ) wordt door de persoon zelf tijdelijk in het werkgeheugen geplaatst, daar zelf verandert en op een juiste manier onthouden in het langetermijngeheugen.

Bij beladen momenten van situaties (EQ) worden deze in het werkgeheugen als specifieke momenten ontladen, ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Met de eigen regie doet de persoon het zelf. Op een eigen manier.

Uitleg MatriXemotiemodel

Korte uitleg in tekst:

 • We leven in het NU
 • We hebben een verleden én een toekomst
 • In het verleden zijn momenten geweest die leuk waren en minder leuk
 • In de toekomst hebben we al momenten bedacht die leuk of minder leuk zullen zijn
 • We hebben daar ons eigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken bij
 • In het nu kunnen we de negatief onthouden momenten en toekomstige nare momenten zelf beïnvloeden door iets met het plaatje te doen, het geluid, het gevoel, de reuk, de smaak en de gedachtes

In de video krijg je een uitgebreidere uitleg:

Bekijk het artikel in het blad van NVNLP

Na het lezen van het artikel ben je bewust dat jij, en ieder ander, een eigen brein heeft waar we zelf - als enige ter wereld - invloed op hebben. Ben je benieuwd?

Bekijk hieronder het hele artikel:


>> Bekijk of download gratis het artikel in INzicht van de NVNLP.

Op welke manier werk je op dit moment met mensen die last hebben van mentale blokkades en belemmeringen? Welke voordelen zie jij in deze coachingsinterventie, zowel voor jou als voor jouw cliënten? Plaats je je antwoord in een reactie hieronder? Die beantwoord ik graag.

———
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode