Hoofd opruimen in het onderwijs

Weet je dat veel kinderen, jongeren en volwassenen last hebben van een vol hoofd? Het hoofd opruimen is een goede manier om problemen met leren aan te pakken. Vaak krijgt het kind al in een vroeg stadium de stempel 'dyslexie', maar eerlijk gezegd vind ik niet terecht. Het alfabet en de tafels kan ieder kind aanleren, maar hoe doe je dat effectief?

"Leren HOE te leren zou een verplicht vak moeten zijn op school"

Hoofd opruimen: onmisbaar in het onderwijs

Veel kinderen hebben al op jonge leeftijd last van informatie die chaotisch in het hoofd staat opgeslagen. Het hoofd raakt voller en voller door prikkels die er de hele dag zijn. Mobieltjes, televisie, schoolwerk, een onrustige thuissituatie. Dit zijn slechts enkele oorzaken van een vol hoofd. Door het hoofd denkbeeldig op te ruimen krijgt het kind weer rust en overzicht in het hoofd. En daardoor betere leerprestaties.

coachen in het onderwijs

Informatie handiger onthouden wordt ook wel 'leren HOE te leren' genoemd. Het zou eigenlijk een verplicht vak moeten zijn. Kinderen op jongere leeftijd weten dan sneller hoe hun eigen hoofd werkt, hoe informatie op een makkelijke, eigen manier te onthouden. Dan kunnen ook meer (sociale) problemen voorkomen worden.

Ook in het voortgezet onderwijs in Zutphen hebben ze nu ervaren waarom het hoofd opruimen in de klas zo belangrijk is. Daar heeft niet alleen het kind plezier van, maar ook de onderwijsprofessional. Ze deelt zelf haar ervaringen:

Dyslexie en leren rekenen (dyscalculie)

Zoals ik al zei, vind ik dyslexie een stempel die iemand (te) snel krijgt als iemand een taalfout maakt. Bijvoorbeeld de d'tjes en t-tjes die verwisseld worden of verkeerd worden gebruikt. Het is inderdaad een veelvoorkomende fout die veel kinderen en ook volwassenen maken. Vaak is de oorzaak een onhandige manier of verkeerde manier van informatie onthouden die (ooit) is aangeleerd. In veel gevallen heeft iemand het alfabet niet voldoende of verkeerd onthouden.

Ook moeilijk kunnen rekenen lijkt soms een aangeboren afwijking. Dyscalculie heeft iemand als rekensommen niet goed kunnen worden gemaakt. Maar een veelvoorkomende oorzaak is dat het honderdveld niet op de juiste manier is opgeslagen. Door deze handiger en op een manier op te slaan en te onthouden die bij het kind of volwassen persoon past, kunnen rekensommen vaak wel makkelijker worden gemaakt.

Het alfabet en tafels onthouden

Het alfabet goed onthouden is een belangrijke eerste stap om woorden goed te kunnen schrijven en een (nieuwe) taal te leren. Ook de tafels zijn belangrijk om sommen en splitsingen te kunnen maken. Dit is de basisinformatie die ieder kind of leerling zou moeten weten. Toch wordt in het onderwijs vaak de nadruk gelegd op leren WAT te leren en niet leren HOE te leren. Dat is jammer, want daardoor vallen veel kinderen uit met leerproblemen, een negatief zelfbeeld en zelfs trauma's.

ADHD

Je kent ze wel, kinderen die heel erg druk en onrustig zijn. Vaak hebben ze maar een paar seconde focus en aandacht voor iets. Daarna is weer iets anders belangrijk. ADHD is een veelvoorkomend probleem in het onderwijs, al jaren. Mijn ervaring in de afgelopen jaren heeft laten zien dat dit soort kinderen vaak een vol, druk hoofd hebben. Informatie staat door elkaar en het is een chaos in het hoofd.

hoofd opruimen onderwijs

Een goede oefening kan zijn om het hoofd te tekenen in drie stappen:

  • Het hoofd vóór de sessie
  • Het gewenste hoofd
  • Het hoofd na de sessie

Vaak merkt het kind dan al direct een positief verschil, rust in het hoofd en meer zelfvertrouwen.

Uitleg van de MatriXmethode

De MatriXmethode is een manier van vragen stellen aan iemand die last heeft van een mentaal probleem. Dat probleem kan een cognitieve of emotionele klacht zijn. Op dit moment werken veel soorten professionals met deze interventie in diverse beroepsgroepen. Ook in het onderwijs zijn er goede resultaten behaald.

Met de MatriXmethode wordt gericht op vijf soorten klachten. Dit zijn zowel cognitieve als emotionele problemen. Het is daarbij niet nodig dat er gepraat hoeft te worden over de oorzaak van het probleem. Ook is er vaak geen dossiervorming of doorverwijzing nodig.

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
  • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Opleiding volgen of coaching aanvragen?

Om anderen goed te helpen met dyslexie (taal), dyscalculie (rekenen), ADHD en hoofd opruimen is de training een goede stap. Tijdens deze (online) opleiding krijg je alle kennis en vaardigheden om op korte termijn kinderen, studenten en volwassenen te helpen met mentale klachten.

Natuurlijk is het ook mogelijk om een coaching aan te vragen bij een professional die de MatriXmethode toepast. Dit kan telefonisch, online (via beeldbellen bijvoorbeeld) of op locatie. Iedere professional hanteert zijn eigen tarieven en openingstijden. Vind een coach (in jouw buurt) op onze site.

Conclusie: Hoofd opruimen in het onderwijs

Het hoofd opruimen zou een verplicht vak moeten zijn in onderwijs om veel problemen met leren op te lossen. Het is een manier voor het kind of de volwassene die last heeft van diverse soorten mentale problemen zoals dyslexie, dyscalculie, een vol hoofd, rekenen, ADHD, alfabet en de tafels. Het is daarbij niet nodig om inhoudelijk te hoeven praten over de oorzaak van het probleem. De leerling of de persoon krijgt de regie over het eigen hoofd.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode