Hoofd opruimen (om sneller een trauma te verwerken)
23 december 2020 

Hoofd opruimen (om sneller een trauma te verwerken)

Veel mensen hebben er last van: een vol hoofd. Dagelijks krijgen we veel informatie binnen en veel van deze informatie moet een plek krijgen om overzicht en rust in het hoofd te ervaren. Dat is ook informatie die te maken heeft met een angst, trauma of onverwerkte emotie. Een vol hoofd opruimen met de MatriXmethode is een krachtige manier om iets te verwerken, ook al is iets al langere tijd ontstaan. Als eerste in Nederland heb ik deze manier enkele decennia geleden ontwikkeld na het stellen van één simpele vraag: “Hoe heb je informatie opgeslagen in jouw hoofd?”. Mijn jonge cliënt zei: “Het staat allemaal door elkaar en ik kan sommige informatie niet meer vinden. Ik heb daarvoor een sleutel nodig en die heb ik niet.”

Ezelsbruggetjes en tips of trucs creëren nog meer chaos, omdat het niet de eigen oplossing is

Dat bleek een vraag met een gouden randje. Want sinds deze dag was geen enkele dag meer hetzelfde. Ik dacht: “Dat is interessant. Iemand beleeft dus op de eigen manier hoe informatie staat opgeslagen. Als informatie of kennis niet handig staat opgeslagen, heeft dat invloed op andere mentale processen.” Dat geldt dus niet alleen voor problemen die IQ-gerelateerd zijn (zoals een vol hoofd), maar ook EQ-gerelateerd. Denk aan onverwerkte emoties, trauma's of onverklaarbare (pijn)klachten.

Module hoofd opruimen

Hoofd opruimen: het reorganiseren van het hoofd

Het is logisch dat veel mensen niet stilstaan bij het reorganiseerde van processen in het hoofd. Maar eerlijk gezegd is het reoganiseren van het hoofd niet zo raar als dat het lijkt, aangezien iedereen een eigen hoofd heeft. Daardoor heeft ook iedereen een eigen, unieke manier om bijvoorbeeld informatie te onthouden. Of om het hoofd (denkbeeldig) op te ruimen. Alles gebeurt in het hoofd van de persoon die het probleem heeft.

Daarbij zijn de volgende stappen belangrijk:

 1. Stap 1: Clusteren
 2. Stap 2: Inrichten
 3. Stap 3: Memoriseren

De fout die vaak gemaakt wordt, is dat oplossingen van anderen wordt aandragen. Oplossingen die logisch lijken, maar niet passen bij de cliënt. Dit geldt overigens niet alleen bij problemen die te maken hebben met intelligentie, maar ook emotionele problemen en andere psychische/mentale obstakels. Daardoor blijft iemand vaak zitten met het probleem, zonder op zoek te gaan naar de eigen oplossing door de cliënt.

Ezelsbruggetjes en tips of trucs creëren nog meer chaos, omdat het niet de eigen oplossing is. De autonomie van de persoon zelf is heel krachtig. Nu, jaren later, gebruiken vele professionals deze interventie in hun werk met bijzondere resultaten. En dat is niet zonder reden.

Hoofd opruimen is eigenlijk zo logisch dat je haast denkt: “Waarom ben ik er zelf nooit op gekomen?” – Margreeth van Amerongen, lerares op het Stedelijk Vakcollege (Zutphen)

Het belang van het hoofd opruimen

Iedereen heeft een eigen manier van informatie verwerken, opslaan, onthouden en terugvinden. Gelukkig maar, want als ik jou moet vertellen hoe je dat moet doen, dan is dat niet jouw eigen manier. Daarom is het ineffectief om manieren te gebruiken die voor iemand anders wel werken, maar voor jou of je cliënt niet. Iedereen is immers uniek. Daardoor wordt het in het hoofd juist een chaos en niet opgeruimd.

Tijdelijke hulpmiddelen zoals medicatie, sporten of andere manieren van afleiding zijn vaak slechts op dat moment effectief, maar niet op langere termijn. Als de ‘afleiding' is uitgewerkt, dan begint hetzelfde riedeltje opnieuw. Met de kans dat het van kwaad tot erger wordt.

Toch vertellen mensen vaak aan anderen wat en hoe iets te doen. Dat begint al op school. Daar leren kinderen niet hoe ze moeten leren, maar wel wat ze moeten leren. En die manier van leren is in veel gevallen het begin van meer problemen (op langere termijn). Iedereen heeft een eigen hoofd en daardoor ook een eigen manier om informatie op te slaan en terug te vinden. Jij wilt toch ook het liefst zelf de baas worden over je eigen hoofd?

Bedenk daarom altijd wat jouw voorkeur heeft:

 • Afhankelijkheid

Hoe zou je het vinden als je zelf niet kunt nadenken en je de oplossing van iemand anders moet opvolgen? Past dat bij je of bedenk je liever zelf je eigen oplossing?

 • Tijd en kosten

Heeft je cliënt het ervoor over om maanden of zelfs jaren kwijt te zijn, terwijl iemand al langere tijd worstelt met het probleem?

 • Praten

Wil je dat je cliënt praat over problemen, terwijl hij of zij je niet kent? Zodat de diepste geheimen in het hoofd aanwezig blijven als liever niet alles verteld wordt over een onverwerkte emotie, angst of trauma?

Meteen een tip: laat iemand zelf de eigen oplossing bedenken die bij die persoon past. Dat geldt voor zowel IQ- als EQ-gerelateerde problemen.

Juist die afhankelijkheid van derden zorgt ervoor dat het hoofd nog voller wordt. Langdurig praten en het opvolgen van complexe protocollen helpen daar niet bij. Daarom is het ontdekken van de eigen oplossing zo belangrijk, maar hoe doet je cliënt dat?

Het hoofd opruimen op de eigen manier

Hoofd opruimen met de MatriXmethode: een eigen manier om informatie te clusteren, in te richten en te memoriseren.

Emotionele problemen als gevolg van een vol hoofd

Als iemand een vol hoofd heeft, kan dat diverse oorzaken hebben. Vaak is het niet alleen maar stress, een hoge werkdruk of afhankelijk van de intelligentie van iemand. Een hoofd kan ook vol zitten met emotionele blokkades en belemmeringen. Het één heeft vaak invloed op het ander.

Het is daarom aan te raden om eerst het hoofd op te ruimen en daarna pas het emotionele probleem aan te pakken. Dan is het makkelijker om de cliënt de eigen oplossing te laten bedenken voor momenten die zijn meegemaakt of die al bedacht zijn en in de toekomst mogelijk gaan plaatsvinden.

Het veilige van deze methode is dat praten over de oorzaak van het probleem niet nodig is. Ook is er nooit een herbeleving die een heftig effect kan hebben.

Hoofd opruimen vs hoofd leegmaken

Er is wel een misverstand tussen het hoofd leegmaken en het hoofd opruimen. Als iemand denkbeeldig het hoofd leegmaakt, is er in principe niets meer. Het hoofd is dan eigenlijk blanco, zonder informatie.

Vaak zeggen deelnemers aan de training dat het hoofd wordt leeggemaakt met de MatriXmethode, maar dat is verkeerd gekozen. Er wordt niets gewist in het hoofd. Sommige deelnemers vergissen zich, terwijl wel duidelijk goede resultaten worden behaald. Dat hoor je de deelnemer zeggen in deze video:

Beter is om het hoofd op te ruimen. Daardoor weet je cliënt hoe kennis en overige informatie op een overzichtelijke, eigen manier wordt geclusterd en onthouden in het hoofd. Het hoofd opruimen is zo krachtig dat dit vaak een manier is om een sessie te beginnen en daardoor eventuele emotionele problemen te verwerken met een opgeruimd hoofd.

Anita Paar, een professional die de MatriXmethode gebruikt tijdens haar sessies met cliënten, kreeg een enthousiast bericht na het hoofd opruimen:

Hoofd opruimen

Het resultaat van het hoofd opruimen met de MatriXmethode.

Rust in het hoofd krijgen op de eigen manier

Ondertussen passen honderden professionals dagelijks deze methode toe. Zodat cliënten, van jong tot oud, weer de regie krijgen over het eigen hoofd. De resultaten tonen aan dat dit niet een eendagsvlieg is geweest. Inmiddels sta ik niet alleen te trainen om deze methode aan andere professionals te leren. De diverse trainers die er zijn zorgen ervoor dat nog meer mensen dit in hun werk toepassen, naast alles dat ze al succesvol doen.

Als je je hoofd leeg maakt, heb je niets meer. Daarom is het beter om het hoofd op te ruimen, zodat informatie wordt geclusterd, ingericht en gememoriseerd.

Een eigen hoofd: iedereen heeft er één

Iedereen op de hele wereld onthoudt informatie op de eigen manier en daar heeft de persoon zelf invloed op.

Een voorbeeld:
Denk eens aan een hond. Grote kans dat je een andere hond op je netvlies hebt dan je buurman of collega. En wanneer je een angst voor honden hebt, zal dat niet de lieve bastaardhond zijn van mijn buurman.

Iedereen heeft eigen herinneringen, eigen (doem)scenario's in het eigen hoofd. Dat is nou eenmaal zo en zal altijd zo blijven. Gelukkig maar dat we met zijn allen zo uniek en verschillend zijn. Het is daarom wel goed om daarvan bewust te zijn, zonder dat de cliënt afhankelijk is van vele praatsessies en complexe protocollen.

Hopelijk ben je dat met me eens. Vind je ook dat de juist aanpak zou moeten zijn dat ieder individu zelf eigen problemen leert oplossen op de eigen manier?

Wat wel én ook juist niet te doen

Natuurlijk zijn er zeer vele manieren te bedenken om weer rust in het hoofd te krijgen. Zoals eerder al aangegeven zijn sporten, praten, fietsen of mediteren vaak slechts tijdelijke oplossingen. Dat leidt af, lucht op; het proces in het hoofd blijft echter hetzelfde. Anderen kunnen wel adviezen geven, maar de oplossing zit altijd in het hoofd van de persoon zelf.

In mijn ogen is dat het meest krachtige wat er is: de regie over het eigen hoofd. Wanneer mensen (weer) de baas zijn over de eigen leer- en denkprocessen, dan gaan ze stappen zetten. Het aanhoren van goedbedoelde adviezen maakt het hoofd alleen maar voller. Het ontwikkelen en hanteren van eigen strategieën en eigen processen is vaak wel effectief. Het onthouden van informatie is bijvoorbeeld een strategie, maar ook traumatische en angstige fragmenten en onverklaarbare (pijn)klachten die op een bepaalde manier staan opgeslagen.

Niet doen:

 • Maak je cliënt niet afhankelijk van derden

Je cliënt heeft altijd zelf een eigen oplossing en daardoor is de oplossing die worden aangedragen niet de meest effectieve oplossing voor iemand. De kans is groot dat het hoofd zelfs voller wordt.

 • Gebruik niets om het volle hoofd (tijdelijk) te verdoven

Als bijvoorbeeld een pilletje is uitgewerkt, begint alles weer opnieuw. Hoe meer er afhankelijkheid er is, hoe groter de kans dat problemen zich opstapelen.

 • Ga niet extra (hard) sporten of afleiden

Afleiding zoeken lijkt tijdelijk vaak wel te werken, maar op langere termijn is het probleem vaak nog aanwezig. Het leidt namelijk vooral af, maar de chaos in het hoofd blijft.

 • Maak het hoofd niet leeg

Dan heeft je cliënt niets meer…

Wel doen:

 • Begeleid iemand naar de eigen oplossing

Zonder over van alles te praten, zodat jouw hoofd ook opgeruimd blijft

 • Verwerk en onthoud informatie zelf binnen en/of buiten het eigen hoofd (denkbeeldig)

Einstein zei het ooit al: “de kracht van de verbeelding”. Dankzij jarenlange ontwikkelingen is de MatriXmethode nu zo krachtig.

 • Begin met het hoofd opruimen bij diepgewortelde angsten, trauma's en onverwerkte emoties

Ga sneller naar de kern en krijg eerder een succesvolle sessie als eerst het hoofd wordt opgeruimd om daarna het diepgewortelde trauma of andere mentale/psychische problemen aan te pakken.

 • Pas de MatriXmethode toe

Pas de MatriXmethode zorgvuldig toe op de juiste manier. Je ontdekt stapsgewijs hoe deze methode werkt, zodat de autonomie van de persoon zelf wordt gebruikt.

De manier om het hoofd op te ruimen

Met de MatriXmethode krijgt je cliënt een opgeruimd hoofd. Het lijkt misschien simpel, maar het is niet eenvoudig. Door de specifieke vragen te stellen aan iemand met een eigen hulpvraag en de motivatie om zelf iets op de eigen manier op te lossen, zijn de resultaten positief verrassend.

Binnen één tot drie sessies is er al aantoonbaar verschil zichtbaar. Bij het hoofd opruimen staat de cliënt centraal en wordt informatie geclusterd. En wanneer de persoon dat heeft ervaren, is het aan te raden het hoofd dagelijks of wekelijks op te ruimen. In een volgende sessie worden de onverwerkte angsten en trauma's verwerkt tot kale feiten; de lading is eraf gehaald en speelt geen rol meer.

Tijdens de training ervaren de deelnemers ook hoe krachtig ‘Hoofd opruimen' met de MatriXmethode werkt. Deze deelnemer vertelt er zelf over:

Toepasbaar naast alles wat je al doet

Deze techniek van specifieke vragen stellen is toepasbaar naast alles dat je al succesvol doet. Daarmee geef je de mensen waar jij mee werkt, alle leeftijden en IQ's, weer de regie om ‘gedoe tussen de oren' zelf te verwerken en te neutraliseren. Daardoor worden de obstakels in het hoofd opgelost en weet de cliënt hoe toekomstige belemmeringen worden aangepakt op deze manier.

Je cliënt hoeft niets te vertellen over de oorzaak van het probleem. Wel komt de cliënt meteen tot de kern van het probleem met de MatriXmethode. Daardoor heeft de persoon zelf altijd een krachtige manier binnen handbereik. De onderzoeken laten zien dat het werkt.

Hoeveel zou dat jouw cliënten opleveren? En in de maatschappij, waar steeds meer mensen korte lontjes hebben? Volgens mij heeft iedereen er voordeel aan als iemand weer de regie krijgt over eigen hoofd en eigen processen, toch?

Werkt dit ook op langere termijn?

Er wordt vaak gevraagd wat de effecten zijn van de MatriXmethode op langere termijn. Natuurlijk is dat een terechte en goede vraag. Want soms klinkt het te mooi om waar te zijn en heeft iemand een vraag zoals:

 • Eén specifiek trauma neutraliseren binnen één tot drie sessies, kan dat?
 • Is het hoofd na een tijdje nog steeds opgeruimd?
 • Zijn er eventuele (negatieve) na-effecten?

De MatriXmethode is het hulpmiddel waarmee iemand (weer) de regie krijgt over het eigen hoofd. Iemand doet dat zelf, altijd op de eigen manier. Daardoor is deze coachings- of gesprekstechniek veilig en biedt het snel resultaat.

Net zoals het verwerken en neutraliseren van een trauma, ruimt de cliënt ook het  hoofd op op de eigen manier. Zolang iemand bewust is van zijn eigen denkprocessen, wordt informatie op de eigen manier in het hoofd denkbeeldig geordend en onthouden.

Ook Rietje heeft ervaren wat het resultaat was van het hoofd opruimen met de MatriXmethode:

Rust in het hoofd krijgen

Positieve ervaring met het hoofd opruimen met de MatriXmethode.

Een vol hoofd opruimen met de MatriXmethode

Iedereen kan het hoofd opruimen op de eigen manier. Alleen hoe te beginnen en het precies aan te pakken is vaak niet bekend. Daarom is dit een onmisbaar onderdeel in de training en tijdens sessies met cliënten. Met een opgeruimd hoofd is er ruimte om ook emotionele problemen aan te pakken en succesvol te verwerken.

Een deelnemer vertelt er zelf over:

Conclusie

Iedereen heeft een eigen hoofd en daardoor óók een eigen oplossing. De manier van vragen stellen met de MatriXmethode is zowel toepasbaar bij volle hoofden en moeite met informatie onthouden, maar ook bij emotionele problemen, angsten en trauma's.

Het kan nooit kwaad om bijvoorbeeld eerst het hoofd op te ruimen en daarna pas aan de slag te gaan met het trauma. Met deze effectieve stappen tijdens een MatriXsessie komt je cliënt sneller tot de kern van het probleem. En altijd zonder te vertellen wat precies de oorzaak van het probleem is.

Hoe zou het voor jou en/of je cliënt zijn om rust in je hoofd te krijgen met ‘Hoofd opruimen'? Waarmee je met deze kennis en vaardigheden ook anderen kunt helpen die last hebben van stress, onverwerkte emoties, trauma's of andere mentale en psychische problemen? Laat het weten door een reactie achter te laten.


Ook interessant:

Als ontwikkelaar en trainer van de MatriXmethode gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Ik train professionals die cliënten helpen met hun mentale en psychische hulpvragen. Ook professionals zien de toegevoegde waarde in hun werk. Wil je ook meer werkplezier en doelgerichter werken? Ik train je graag.
Miranda Huigen
Door

Miranda Huigen

op 3 February 2021

Daar ben ik erg benieuwd naar. Vol hoofd met trauma's Wat zijn de kosten?

Ingrid Stoop
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Meer werkplezier met minder moeite?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken in je mailbox. Je weet binnen enkele minuten hoe je jouw cliënt doeltreffender helpt. Zonder de oorzaak te hoeven weten of langdurige gesprekken te voeren.
Downloads MatriXmethode