arrow_drop_up arrow_drop_down
Hoofd opruimen (om sneller een trauma te verwerken)
23 december 2020 

Hoofd opruimen (om sneller een trauma te verwerken)

Veel mensen hebben er last van: een vol hoofd. Dagelijks krijgen we veel informatie binnen en veel van deze informatie moet een plek krijgen om overzicht en rust in het hoofd te ervaren. Dat is ook informatie die te maken heeft met een angst, trauma of onverwerkte emotie. Een vol hoofd opruimen met de MatriXmethode is een krachtige manier om iets te verwerken, ook al is iets al langere tijd ontstaan. Als eerste in Nederland heb ik deze manier enkele decennia geleden ontwikkeld na het stellen van één simpele vraag: “Hoe heb je informatie opgeslagen in jouw hoofd?”. Mijn jonge cliënt zei: “Het staat allemaal door elkaar en ik kan sommige informatie niet meer vinden. Ik heb daarvoor een sleutel nodig en die heb ik niet.”

Dat bleek een vraag met een gouden randje. Want sinds deze dag was geen enkele dag meer hetzelfde. Ik dacht: “Dat is interessant. Iemand beleeft dus op de eigen manier hoe informatie staat opgeslagen. Als informatie of kennis niet handig staat opgeslagen, heeft dat invloed op andere mentale processen.” Dat geldt dus niet alleen voor problemen die IQ-gerelateerd zijn (zoals een vol hoofd), maar ook EQ-gerelateerd. Denk aan onverwerkte emoties, trauma's of onverklaarbare (pijn)klachten.

Tekening Hoofd opruimen

Hoofd opruimen: het reorganiseren van het hoofd

Het is logisch dat veel mensen niet stilstaan bij het reorganiseerde van processen in het hoofd. Maar eerlijk gezegd is het reoganiseren van het hoofd niet zo raar als dat het lijkt, aangezien iedereen een eigen hoofd heeft. Daardoor heeft ook iedereen een eigen, unieke manier om bijvoorbeeld informatie te onthouden. Of om het hoofd (denkbeeldig) op te ruimen. Alles gebeurt in het hoofd van de persoon die het probleem heeft.

De fout die vaak gemaakt wordt, is dat oplossingen van anderen wordt aandragen. Oplossingen die logisch lijken, maar niet passen bij de cliënt. Dit geldt overigens niet alleen bij problemen die te maken hebben met intelligentie, maar ook emotionele problemen en andere psychische en mentale obstakels. Daardoor blijft iemand vaak zitten met het probleem, zonder een eigen oplossing te bedenken.

Ezelsbruggetjes en tips of trucs creëren nog meer chaos, omdat het niet de eigen oplossing is. De autonomie van de persoon zelf is het meest krachtige. Nu, jaren later, gebruiken vele professionals deze interventie in hun werk met bijzondere resultaten. En dat is niet zonder reden.

Het belang van het hoofd opruimen

Iedereen heeft een eigen manier van informatie verwerken, opslaan, onthouden en terugvinden. Gelukkig maar, want als ik jou moet vertellen hoe je dat moet doen, dan is dat niet jouw eigen manier. Daarom is het ineffectief om manieren te gebruiken die voor iemand anders wel werken, maar voor jou of je cliënt niet. Daardoor wordt het in het hoofd juist een chaos en niet opgeruimd.

De oplossing zit niet in een pilletje, maar in het hoofd van de persoon die last heeft van iets.

Toch vertellen mensen vaak aan anderen hoe iets te doen. Dat begint al op school. Daar leren kinderen niet hoe ze moeten leren, maar wel wat ze moeten leren. En daar gaat het al mis. Iedereen heeft een eigen hoofd en daardoor ook een eigen manier om informatie op te slaan en terug te vinden. De kans is groot dat ook jijzelf de baas wilt zijn over je eigen hoofd, toch?

Bedenk daarom altijd wat jouw voorkeur heeft:

 • Afhankelijkheid

Hoe zou je het vinden als je zelf niet kunt nadenken en je de oplossing van iemand anders moet opvolgen? Past dat bij je of bedenk je liever zelf je eigen oplossing?

 • Tijd en kosten

Heeft je cliënt het ervoor over om maanden of zelfs jaren kwijt te zijn, terwijl iemand al langere tijd worstelt met het probleem?

 • Praten

Wil je dat je cliënt praat over problemen, terwijl hij of zij je niet kent? Zodat de diepste geheimen in het hoofd aanwezig blijven als  liever niet alles verteld wordt over een onverwerkte emotie, angst of trauma?

Meteen een tip: laat iemand zelf de eigen oplossing bedenken. Dat geldt voor zowel IQ- als EQ-gerelateerde problemen. Laat anderen de eigen oplossing bedenken die bij iemand past. De oplossing zit namelijk niet in een pilletje of in het hoofd van iemand anders, maar altijd in het hoofd van de persoon die last heeft.

Juist die afhankelijkheid van derden zorgt ervoor dat het hoofd nog voller wordt. Daarom is het ontdekken van de eigen oplossing zo belangrijk, maar hoe doet je cliënt dat?

Het hoofd opruimen op de eigen manier

Emotionele problemen als gevolg van een vol hoofd

Als iemand een vol hoofd heeft, kan dat diverse oorzaken hebben. Vaak is het niet alleen maar stress, een hoge werkdruk of afhankelijk van de intelligentie van iemand. Een hoofd kan ook vol zitten met emotionele blokkades en belemmeringen. Het een heeft invloed op het ander.

Het is daarom aan te raden om eerst het hoofd op te ruimen en daarna pas het emotionele probleem aan te pakken. Dan is het makkelijker om de cliënt de eigen oplossing te laten bedenken voor momenten die zijn meegemaakt of die al bedacht zijn en in de toekomst mogelijk gaan plaatsvinden.

Het veilige van deze methode is dat er nooit over de oorzaak van het probleem gepraat hoeft te worden. Ook is er nooit een herbeleving die heftige effecten kan hebben.

Hoofd opruimen vs hoofd leegmaken

Er is wel een misverstand tussen het hoofd leegmaken en het hoofd opruimen. Als iemand denkbeeldig het hoofd leegmaakt, is er niets meer. Het hoofd is dan blanco, zonder informatie. Vaak zeggen deelnemers aan de training dat het hoofd wordt leeggemaakt met de MatriXmethode, maar dat is verkeerd gekozen. Er wordt niets gewist in het hoofd. Sommige deelnemers vergissen zich, zoals je in de video ziet:

 

Beter is om het hoofd op te ruimen. Daardoor weet je cliënt hoe kennis en overige informatie op een overzichtelijke, eigen manier wordt geclusterd en onthouden in het hoofd. Het hoofd opruimen is zo krachtig dat dit vaak een manier is om een sessie te beginnen en daardoor eventuele emotionele problemen te verwerken met een opgeruimd hoofd.

Anita Paar, een professional die de MatriXmethode gebruikt tijdens haar sessies met cliënten, kreeg een enthousiast bericht na het hoofd opruimen:

Hoofd opruimen

Rust in het hoofd krijgen op de eigen manier

Ondertussen passen honderden professionals dagelijks deze methode toe. Zodat cliënten, van jong tot oud, weer de regie krijgen over het eigen hoofd. De verbluffende resultaten tonen aan dat dit niet een eendagsvlieg is geweest. Inmiddels sta ik niet alleen te trainen om deze methode aan andere professionals te leren. De diverse trainers die er zijn zorgen ervoor dat nog meer mensen dit in hun werk toepassen, naast alles dat ze al succesvol doen.

Een eigen hoofd: iedereen heeft er één

Iedereen op de hele wereld onthoudt informatie op de eigen manier en daar heeft de persoon zelf invloed op.

Een voorbeeld:
Denk eens aan een hond. Grote kans dat je een andere hond op je netvlies hebt dan je buurman of collega. En wanneer je een angst voor honden hebt, zal dat niet de lieve bastaardhond zijn van mijn buurman.

Iedereen heeft eigen herinneringen, eigen (doem)scenario's in het eigen hoofd. Dat is nou eenmaal zo en zal altijd zo blijven. Gelukkig maar dat we met zijn allen zo verschillend zijn. Maar dan moeten professionals en organisaties daar wel bewust van zijn en niet alleen in hokjes en standaard protocollen denken.

Hopelijk ben je dat met me eens. Vind je ook dat de juist aanpak zou moeten zijn dat ieder individu zelf eigen problemen leert oplossen op de eigen manier?

Wat wel én ook juist niet te doen

Natuurlijk zijn er zeer vele manieren te bedenken om weer rust in het hoofd te krijgen. Een paar voorbeelden zijn sporten, praten, fietsen of mediteren. Dat leidt af, lucht op; het proces in het hoofd blijft echter hetzelfde wanneer je weer met je hoofd gaat werken. Anderen kunnen wel adviezen geven, maar de oplossing zit altijd in het hoofd van de persoon zelf.

Dat is het meest krachtige wat er is, de regie over het eigen hoofd. Wanneer mensen (weer) de baas zijn over de eigen leer- en denkprocessen gaan ze stappen zetten. Het aanhoren van adviezen maken het hoofd alleen maar voller. Het ontwikkelen en hanteren van eigen strategieën zijn eigen processen. Het onthouden van informatie is een strategie, maar ook traumatische en angstige fragmenten en onverklaarbare (pijn)klachten die op een bepaalde manier staan opgeslagen.

Niet doen:

 • Maak je cliënt niet afhankelijk van derden

Je cliënt altijd een eigen oplossing en daardoor is de oplossing die worden aangedragen niet effectief. De kans is groot dat het hoofd zelfs voller wordt.

 • Gebruik niets om het volle hoofd (tijdelijk) te verdoven

Als bijvoorbeeld een pilletje is uitgewerkt, begint alles weer opnieuw. Hoe meer er afhankelijkheid er is, hoe meer problemen dit met zich meebrengt.

 • Ga niet extra hard sporten of afleiden

Het leidt af, werkt slechts tijdelijk en de chaos in het hoofd blijft.

 • Maak het hoofd niet leeg

Dan heeft je cliënt niets meer…

Wel doen:

 • Begeleid iemand naar de eigen oplossing

Zonder over van alles te praten want daar raakt jouw hoofd als professional juist zo vol van.

 • Verwerk en onthoud informatie zelf binnen en/of buiten het eigen hoofd (denkbeeldig)

Einstein zei het ooit al: de kracht van de visualisatie. Deze interventietechniek is daardoor sinds de ontwikkeling vanaf 1991 zo effectief.

 • Begin met het hoofd opruimen bij diepgewortelde angsten, trauma's en onverwerkte emoties

Ga sneller naar de kern en krijg eerder een succesvolle sessie als eerst het hoofd wordt opgeruimd om daarna het trauma of andere mentale/psychische problemen aan te pakken.

 • Pas de MatriXmethode toe

Bespaar tijd en energie in je trajecten en sessies. Je ontdekt dan stapsgewijs hoe deze methode werkt om de autonomie van de persoon zelf in te zetten voor een krachtig, snelwerkend en effectief resultaat.

De manier om het het hoofd op te ruimen

Met de MatriXmethode krijgt je cliënt weer snel een opgeruimd hoofd. Het lijkt te simpel, maar het is niet eenvoudig. Door de specifieke vragen te stellen aan iemand met een eigen hulpvraag en de motivatie om zelf iets op de eigen manier op te lossen, zijn de resultaten positief verrassend. Binnen één sessie, waar hoofd opruimen centraal staat, is het resultaat dat informatie geclusterd is en blijft. En wanneer de persoon dat heeft ervaren is het dagelijks even opruimen iets heel normaals, net als tandenpoetsen. In een volgende sessie worden de onverwerkte angsten en trauma's verwerkt tot kale feiten; ze spelen geen rol meer.

Tijdens de training ervaren de deelnemers ook hoe krachtig ‘Hoofd opruimen' met de MatriXmethode werkt. Deze deelnemer vertelt er zelf over:

Bespaar tijd, geld en energie: ga voor een veilige, snelwerkende oplossing

Ook voor jou als professional is deze techniek van specifieke vragen stellen binnen handbereik. Daarmee geef je de mensen waar jij mee werkt, alle leeftijden en IQ's en zelfs uitbehandelde mensen, weer de regie om de eigen psychische problemen zelf te verwerken. Daardoor worden de obstakels in het hoofd opgelost en weet de cliënt hoe toekomstige belemmeringen worden aangepakt op deze manier.

De tijd-, geld- en energiebesparing wordt gerealiseerd doordat er niets verteld hoeft te worden over het probleem. Wel komt de cliënt meteen tot de kern van het probleem met de MatriXmethode. Daardoor heeft de persoon zelf altijd een krachtige manier binnen handbereik. De onderzoeken laten zien dat het werkt.

Hoeveel zou dat jouw cliënten en patiënten opleveren? En in de maatschappij, waar steeds meer mensen korte lontjes hebben? Iedereen heeft er toch voordeel van als iemand weer de regie krijgt over eigen hoofd en eigen processen?

Een vol hoofd opruimen met de MatriXmethode

Iedereen kan het hoofd opruimen op de eigen manier. Alleen hoe te beginnen en het precies aan te pakken is vaak niet bekend. Daarom is dit een onmisbaar onderdeel in de training en tijdens sessies met cliënten. Met een opgeruimd hoofd is er ruimte om ook emotionele problemen aan te pakken en succesvol te verwerken.

Een deelnemer vertelt er zelf over:

Conclusie

Iedereen heeft een eigen hoofd en daardoor ook een eigen oplossing. Het maakt niet uit of het een angst, trauma, onverwerkte emotie, vol hoofd, stress of onverklaarbare pijnklacht is.

De manier om een trauma aan te pakken is bijvoorbeeld om eerst het hoofd op te ruimen en daarna pas aan de slag te gaan met het trauma. Met deze aantoonbaar effectieve stappen tijdens een sessie met de MatriXmethode komt iemand sneller tot de kern. Waardoor iemand met een opgeruimd hoofd de emotionele belemmering aanpakt. Zonder te vertellen wat precies de oorzaak van het probleem is.

Hoe zal het zijn om een opgeruimd hoofd te hebben? En de kennis en vaardigheden te krijgen om anderen te helpen die last hebben van stress, onverwerkte emoties, trauma's of andere mentale en psychische problemen?


Ook interessant:

Over de schrijver
Als ontwikkelaar, trainer en pionier van de MatriXmethode heb ik een missie: al het gedoe tussen de oren de wereld uit. Samen met de MatriXtrainers groeit dagelijks het aantal blijvende glimlachen. De resultaten en onze beloften liegen er niet om. En dat gun ik iedereen.
Reactie plaatsen