Coaching op een trauma met Ingrid Stoop.

Fases traumaverwerking

Bij het verwerken van een trauma zijn drie fases belangrijk. Bij traumaverwerking gaat het over een ingrijpende, heftige gebeurtenis die in het verleden is gebeurd en niet is verwerkt. Dat maakt een trauma anders dan een angst. Iemand kan al een angstig moment hebben bedacht (een doemscenario), terwijl een trauma een specifiek moment is dat daadwerkelijk is gebeurd.

De drie fases van traumaverwerking zijn essentieel om op een veilige manier tot de kern van het probleem te komen. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden of een heftige situatie te moeten herbeleven.

Sommige mensen kunnen jarenlang last hebben van een trauma als het niet op de juiste manier wordt ontladen. Dat is één van de drie fases die belangrijk zijn bij traumaverwerking. De andere twee fases, die onmisbaar zijn in dit stapsgewijze proces, worden zometeen toegelicht.

Traumaverwerking

Het verwerken van het trauma

Je cliënt of jijzelf kan een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt die het (dagelijkse) leven lastig maakt. Deze ingrijpende ervaring die echt gebeurd is, kan het leven en verdere ontwikkeling ongewenst in de weg zitten.

Gebrek aan zelfvertrouwen, boosheid, eenzaamheid en frustratie spelen vaak een rol. Dat vertraagt het proces van traumaverwerking. Een traumatische gebeurtenis kan op een veilige en doelgerichte wijze worden aangepakt. Deze drie fases die een rol spelen bij het verwerken van een heftige situatie wordt zometeen uitgelegd in een video.

Trauma's, angsten en PTSS zijn eigen belevingen die zich in het hoofd afspelen. Er is een manier waarbij je uit de probleeminhoud kan blijven. Door de manier van vragen stellen komt de persoon direct tot de kern van het onderliggende probleem.

Posttraumatisch Stress Syndroom en trauma

Een synoniem van een trauma is PTSS (posttraumatisch stress syndroom). Het enige verschil is dat PTSS een schokkende gebeurtenis is die langdurig aanhoudt. Een trauma dat vaak jarenlang niet is verwerkt, mits niet de juiste hulp wordt toegepast, kan vaak langdurig aanhouden. Dan spreken we over PTSS.

Trauma verwerken door coaching

Door doelgerichte de getraumatiseerde fragmenten die zijn onthouden aan te pakken, is het mogelijk om de negatieve lading te veranderen. Hoe deze manier van vragen stellen en het werken, weet je na de volgende uitleg.

Welke fases zijn er bij het werken van een trauma?

Zoals je ondertussen weet is een trauma een ingrijpende, heftige gebeurtenis dat daadwerkelijk is voorgevallen. Dat kan een ongeval, mishandeling, verkrachting, overval of andere heftige gebeurtenis zijn. Een trauma is een specifiek fragment van die gebeurtenis dat nog op het netvlies staat. Om een traumatische gebeurtenis te verwerken, zijn dit de drie fases:

  1.  Fase 1: Ontladen 
  2. Fase 2: Neutraliseren 
  3. Fase 3: Vervangen 

De eerste fase is hierboven al kort beschreven en zal wat uitgebreider worden uitgelegd met voorbeelden. Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat deze manier van traumaverwerking met de MatriXmethode veilig is (en dus niet ingrijpend of vervelend).

traumaverwerking fasesDownloaden: Traumaverwerking in drie fases

Vaak zijn slechts één tot drie sessies per hulpvraag voldoende om een trauma op zo’n manier te verwerken. De meeste cliënten, ongeveer 90 tot 95%, heeft na de sessie geen last meer van het trauma*.

Praten over een emotionele klacht lucht soms wel op, maar lost het probleem niet op. Door een traumatische gebeurtenis in drie stadia aan te pakken, blijft een neutraal feit over.

*Uit (intern) onderzoek en ervaringen van professionals die de MatriXmethode toepassen, is gebleken dat per specifieke hulpvraag één tot drie sessies vaak voldoende zijn.

Uitleg MatriXwerkmodel bij angst, trauma of rouw

Het werking van het praktische brein en de toepassing van de MatriXmethode worden uitgelegd met het MatriXwerkmodel. Deze is dankzij jarenlange ontwikkelingen nu zo concreet en oplossingsgericht. Medisch gezien zit er geen trauma in het hoofd, maar iemand ervaart deze negatieve, emotionele beleving wel op die manier. Het is een beladen fragment van een specifieke gebeurtenis die daadwerkelijk gebeurd is.

Protocol bij het verwerken van een traumaMatriXwerkmodel: drie fases bij traumaverwerkingMisschien ziet deze praktische uitleg van de werking van het brein er ingewikkeld uit. Daarom wordt het eenvoudig uitgelegd. Dan weet je hoe het proces verloopt bij traumaverwerking. met deze interventietechniek.

In de video krijg je uitleg van het model:

De duur van de fases

Vaak duurt het verwerken van een specifiek trauma één tot drie sessies van ongeveer minuten minuten. Specifiek betekent: die éne nare gebeurtenis op woensdag 12 november om 19:15 uur en 12 seconde. Dat moment dat nog steeds naar boven komt als er gedacht wordt over die situatie.

Het is afhankelijk van de persoon hoelang de focus behouden kan worden en hoe snel de MatriXvragen worden gesteld. Een sessie kan dus sneller of langer duren van twintig minuten. Als de cliënt niet meer gefocust is, worden er vaak sociaal-wenselijke antwoorden gegeven. Dat zorgt ervoor dat de methode niet werkt en de coaching minder effectief is.

De eerste fase: Trauma ontladen

Het is belangrijk om een trauma eerst te ontladen door het stellen van de juiste vragen. De persoon gaat denkbeeldig terug naar de heftige situatie. Daarbij vindt geen herbeleving plaats. Alle zintuigen spelen daarbij een rol: het plaatje (zien), geluid (horen), gevoel (voelen), de reuk (ruiken), smaak (proeven) en de gedachte (denken).

traumaverwerking fasesFase 1: ontladenDe tweede fase: Trauma neutraliseren

Vervolgens wordt de ontladen traumatische gebeurtenis geneutraliseerd tot een kaal feit. De persoon bedenkt zelf een manier om de vervelende herinnering met de schaal van bijvoorbeeld 10 (of 8, 7) naar een 0 te krijgen. Het is belangrijk dat in deze fase het trauma tot een 0 wordt gebracht om de negatieve beleving te hebben geminimaliseerd.

traumaverwerking fasesFase 2: neutraliserenDe derde fase: Trauma vervangen

De laatste fase bij traumaverwerking is het vervangen van de oude situatie naar een nieuwe - neutraal of positief - beleving. Het trauma is uiteraard wel echt gebeurd, daar kan niets aan veranderd worden. Als het trauma eerder is ontladen en vervangen, heeft de situatie geen negatieve betekening meer. De persoon ontdekt een eigen manier om deze neutrale of positieve informatie te onthouden in het langetermijngeheugen.

traumaverwerking fasesFase 3: vervangenVoorbeeld

Als je bijvoorbeeld een auto-ongeluk hebt meegemaakt, dan weet je zelfs jaren later nog precies hoe het ongeluk ging. Door terug te gaan naar die situatie, komt direct een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte naar boven.


Door het bloed dat nog op het netvlies staat te ontladen, te neutraliseren en te vervangen, wordt de lading van deze gebeurtenis weggehaald.


Neem nu het plaatje als voorbeeld. Je ziet direct het bloed op het dashboard doordat je met je hoofd tegen het voorraam bent geknald. Wanneer je gaat autorijden, dan komt dat plaatje direct weer naar voren. Daardoor ben je angstig geworden en wil je voorkomen dat je het nog een keer meemaakt als je de auto instapt.

Doordat het plaatje van het bloed nog op het netvlies staat en deze te ontladen, te neutraliseren en te vervangen, verdwijnt de lading van deze gebeurtenis. Dit doe je door beantwoorden van de specifieke vragen met de MatriXmethode, zonder de situatie te herbeleven of woorden te hoeven zoeken om te vertellen wat er precies gebeurd is.

traumaverwerking

Ervaringen (video)

Er zijn verschillende video's beschikbaar van cliënten die zijn geholpen met de MatriXmethode. Ze vertellen zelf over hun ervaringen en hoe ze het MatriXgesprek hebben ervaren:

Ook de volgende vrouw heeft ervaring met deze gesprekstechniek als interventie. Ze had al jarenlang een trauma. Hulp was gezocht en gevonden, maar na die hulp nog niet van het probleem af. Ze vond uiteindelijk een veilige oplossing, omdat ze uit de inhoud van het probleem kan blijven. Praten over het probleem is voor veel mensen een probleem, waardoor het trauma aanwezig blijft.

"Ik was heel sceptisch en ben altijd heel sceptisch over bepaalde zaken. Hierin ook. Ik vind het echt verbazingwekkend." - TBS-professional na de coaching

De stappen die ze heeft genomen, deelt ze graag met anderen. Want nu ze weet hoe ze zelf en ook anderen de regie kunnen krijgen over het eigen hoofd, durft ze weer stappen te zetten:

Effectiviteit en onderzoeksresultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij het verwerken van trauma's en andere mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

  • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
  • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
  • Het probleem wordt beschouwd (geen herbeleving)
  • Vaak zijn per specifieke hulpvraag één tot drie sessie nodig
  • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
  • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
  • De onmisbare interventie als je vastloopt in trajecten

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Daarbij zijn de resultaten bekend bij cognitieve en emotionele hulpvragen:

Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethode

Ook is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

FAQ - Emotionele hulpvragen (EQ)

Normaalgesproken moet er gepraat worden over de probleeminhoud waar een cliënt last van heeft. Waarom is dat met deze interventietechniek niet nodig?

Praten over problemen lucht soms wel op, maar zorgt er vaak voor dat iemand na een tijdje weer last krijgt van het daadwerkelijke probleem. Misschien in minder mate, toch wordt dat als onprettig ervaren. Dat komt onder andere doordat soms niet alles verteld wordt door de cliënt uit angst, schaamte of zorg-moeheid. De hulpvrager is zich wel bewust van de onderliggende oorzaak, die blijft vaak geheim en wordt niet gedeeld met iemand. Door het gericht stellen van vragen, komt de persoon zelf tot de kern van de hulpvraag. Het is niet nodig dat inhoudelijk over de oorzaak gepraat wordt. Dat voorkomt ook dat de professional een vol hoofd ervaart na een werkweg.

Waarom is MatriXmethode toepasbaar bij vervelende herinneringen van situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd en doemscenario's die al zijn bedacht?

Iedereen heeft een eigen beleving ergens bij. Zowel bij situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd als bij situaties die mogelijk gaan plaatsvinden. Met specifieke vragen wordt de beleving veranderd door de persoon zelf. De cliënt is zelf de eigenaar van de beleving van het onthouden plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. En daar kan alleen de persoon zelf iets aan veranderen in het eigen hoofd. De professional stelt de juiste vragen, zonder de inhoud te hoeven weten.

Als cliënten eenmaal weten hoe de regie te krijgen over het eigen hoofd, hebben ze mijn hulp dan nog nodig?

Wij geloven dat een betere wereld mogelijk is als mensen weten hoe ze zelf de baas worden en blijven over hun eigen denkprocessen. Dan zal er een afname zijn van ellenlange gesprekken, wachtlijsten en psychisch verzuim. Doordat de professional de kennis en vaardigheden beheerst om iemand binnen enkele sessies op de rit te krijgen, zal de cliënt deze positieve ervaring voor de rest van zijn leven meenemen. Vind jij goede hulp en een goede reputatie ook belangrijk?

Waarom is deze interventie bij cognitieve en emotionele problemen toepasbaar?

Mentale problemen hebben te maken met leer- en denkprocessen. Iedereen is uniek en ervaart een hulpvraag op de eigen manier. Er wordt vaak vooral de nadruk gelegd op het gedrag dat iemand vertoont. Beter is om de onderliggende oorzaak van dat gedrag aan te pakken. En dat heeft te maken met de manier hoe iemand iets wilt onthouden in het langetermijngeheugen.

Stel dat je nu aan een hond denkt... Dan heb je waarschijnlijk niet meteen een 'Affenpinscher' in je gedachte. Daarom kan praten over het probleem wel wat opluchting geven, maar toch zal de persoon zelf aan de slag moeten gaan met zijn eigen beleving die wordt ervaren bij de specifieke hulpvraag. Cognitieve en emotionele problemen hebben allebei te maken met eigen leer- en denkprocessen. Het delen van de inhoud is niet van belang, wel de beleving die iemand zelf ervaart. En de enige die daar zelf wat aan kan veranderen in het eigen hoofd, is de persoon met de hulpvraag.

Wat is het verschil met andere interventies die ook hulp bieden bij emotionele hulpvragen?

We weten alles over de MatriXmethode. Andere professionals weten alles over hun interventietechnieken. Haal de juiste informatie altijd bij de bron. Op onze website en (online) kanalen vind je alle informatie over de methode. Bijvoorbeeld over waarom het werkt, waarom de professional niet hoeft te verdwalen in de probleemverhalen en waarom een herbeleving wordt voorkomen. Door zelf de regie te nemen en onderzoek te doen, weet je waarom de MatriXmethode in korte tijd voor een blijvende glimlach en opluchting zorgt.

Conclusie: Fases bij traumaverwerking

Een traumatische gebeurtenis wordt verwerkt in drie fases. De eerste fase is het ontladen, de tweede is het neutraliseren en de laatste, de derde, is het vervangen van de beleving bij het trauma. Dit wordt gedaan op de eigen manier door de persoon met die specifieke traumatische gebeurtenis.

Door het stellen van specifieke vragen door de begeleidende professional, wordt het trauma verwerkt tot een kaal feit. De MatriXmethode is een kortdurende gesprekstechniek waarbij de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden. Ook vindt er geen herbeleving plaats. Dat maakt het een veilig te gebruiken interventie bij trauma's, angsten en andere emotionele hulpvragen.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode