Oorsuizen verminderen: hoe effectief is het?
02 januari 2021 
22 min. leestijd

Oorsuizen verminderen: hoe effectief is het?

Ongeveer 800.000 tot 2,5 miljoen mensen in Nederland* hebben last van tinnitus (oorsuizen). Deze eerste cijfers zijn gemeten op basis van resultaten uit de Verenigde Staten, waar ongeveer 5% van de bevolking last heeft van matige tot sterke tinnitus. Voor veel cliënten lijkt het lastig om het te verminderen zonder hulpmiddelen, zoals een gehoorapparaat.

Vaak krijgt iemand bijvoorbeeld een apparaat dat de geluiden maskeert. Maar sommigen hebben er zoveel last van dat ze geen uitweg zien en zelfs zelfmoordneigingen hebben. De vervelende piep blijft in veel gevallen bestaan, ondanks eerdere hulpmiddelen.

Veel mensen hebben last van tinnitus of een piep in oren, terwijl er weinig oplossingen waar mensen veel baat bij hebben. Maar zolang iemand niet ziet dat het ‘tussen de oren’ zit, zijn hulpmiddelen slechts tijdelijk effectief.

Het is dus duidelijk dat veel mensen op zoek zijn naar specifieke hulp voor een serieuze hulpvraag: het piepende geluid stoppen. Maar het blijkt dat er weinig effectieve manieren zijn die daadwerkelijk helpen. Of het kost veel tijd en levert uiteindelijk te weinig resultaat op.

Op dit moment zijn er weinig behandelwijzen die veelvuldig worden toegepast. En als het wordt toegepast, wat is de effectiviteit en wat is een bruikbare aanpak om het te verlichten of te minimaliseren? Gelukkig bestaat er een interventie die duidelijk goede resultaten biedt, ontwikkeld in Nederland.

*Deze cijfers komen uit het artikel van het NRC en de afbeelding van https://www.rtlnieuws.nl/

cijfers oorsuizen verminderen

Wat is tinnitus?

Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Dit is een geluid dat steeds aanwezig is, terwijl er in de omgeving geen geluidsbron is. Iemand met oorsuizen kan het ervaren als piep-, sis-, fluit-, brom- of ruistonen in een of beide oren.

Een beschrijving volgens beterhoren.nl is:

“Tinnitus is een vorm van gehoorschade. Mensen met deze aandoening horen geluiden zonder dat ze er zijn. Deze geluiden lopen sterk uiteen, maar de bekende ‘piep in het oor’ is een bekende. Er zijn ook mensen die een fluit, zoemend geluid of een suis horen.”

Beter Horen kiest hier voor een cognitieve benadering. Deze benadering heeft te maken dat een traditionele oplossing voor tinnitus een gehoortoestel is. Beter Horen verkoopt uiteraard hoortoestellen, dus hoe betrouwbaar is die omschrijving?

Oorzaken

Wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt, is dat veel mensen druk zijn, stress hebben en mentaal overbelast raken. Dit heeft niet alleen effect op de fysieke gesteldheid, maar ook op de mentale gezondheid. Vrijwel alles dat te maken heeft met mentale vraagstukken heeft een oorsprong in het brein van iemand. Oorsuizen heeft daarom vaak te maken met diverse, onderliggende problemen.

Brein amygdala

Het lichaam is altijd in verbinding met het brein. Dat klinkt misschien vreemd, maar eigenlijk is dat logisch. Want als je je bijvoorbeeld ergens aan stoot, dan zorgt het signaal naar de hersenen ervoor dat je in beweging komt. Als er gevaar is, zendt de thalamus via de directe route een signaal uit naar de amygdala. Het brein is dus in verbinding met het lichaam.

Als de dokter er geen verklaring voor heeft, zit het waarschijnlijk tussen de oren.

Tinnitus heeft, als er geen medische verklaring voor is, te maken het processen die zich in het hoofd afspelen. Deze processen hebben met elkaar te maken, waardoor het dus vaal een probleem is dat tussen de oren zit.

In mijn ogen is tinnitus:

Het gevolg van een mentaal probleem zoals stress, mentale overbelasting of een emotionele klacht. Als de dokter er geen verklaring voor heeft, zit het probleem vaak ‘tussen de oren’. De oorzaak daarvan zit vaak dieper en dat moet dus worden aangepakt.

Behandeling tegen oorsuizen: hoe effectief is dat?

Tijdelijk effectief

Uit ervaring weet ik dat het aanpakken van tinnitus vaak tijdelijk effectief is en dat heeft een reden waar ik later op terugkom. Wel is het zo dat veel cliënten op dit moment afhankelijk zijn van hulpmiddelen, zoals een gehoorapparaat of medicatie. En zulke oplossing zijn niet ideaal. Want als de batterij (bijna) leeg is van het gehoorapparaat, dan werkt het niet. Of als de medicatie is uitgewerkt, dan heeft iemand een nieuw pilletje nodig.

Deze afhankelijkheid hoeft mogelijk niet van toepassing te zijn als het geen cognitieve oorzaak is, maar juist een mentale oorzaak heeft. Eigenlijk kun je dit heel simpel vergelijken. Kijk je naar het menselijk lichaam vanuit “stofjes” of een “schroefje los” of op een andere manier?

Uitleg: animatie

Een medische oorzaak kan betekenen dat iemand daadwerkelijk gehoorschade heeft opgelopen in een bepaalde tijd. Enkele oorzaken kunnen zijn door het niet dragen van oordopjes tijdens een festival waar de muziek enorm hard staat. Of doordat een bouwvakker geen geschikte gehoorbeveiliging gebruikt tijdens werkzaamheden. Dat is dus medisch en niet mentaal.

Een mentale oorzaak zit tussen de oren. Uit ervaring van mijn cliënten blijkt dat het vaak een opeenstapeling is van stress en alledaagse kopzorgen. Ook dat heeft effect op het mentale welzijn van iemand en dat uit zich in diverse problemen, waaronder oorsuizen.

Een eenvoudige vergelijking is als je kind buikpijn heeft. Komt dat door iets medisch of heeft het kind wellicht een proefwerk waar hij tegenop ziet?

In de animatie vind je een uitleg over onverklaarbare (pijn)klachten zoals tinnitus:

Oorsuizen verminderen: wat NIET te doen?

Er worden veel tips en adviezen gegeven om oorsuizen te verlichten of te verminderen. Ook al zijn deze goedbedoeld, vaak zijn het slechts tijdelijke oplossingen. Na een korte tijd (enkele uren) is het probleem weer aanwezig. Daarom enkele tips om mee te nemen zodat je veelvoorkomende problemen voor bent.

Niet doen:

 • Afleiding zoeken

Afleiding zorgt er alleen voor dat je niet aan de piep in het oor hoeft na te denken. Sporten, omgevingsgeluiden of muziek afspelen zijn tijdelijk hulpmiddelen, maar geen oplossing. Na een tijdje merk je dat het probleem nog aanwezig is, omdat het echt probleem tussen de oren zit.

 • Ontspanning zoeken

Het lijkt een uitkomst, maar ontspanning is ook een beleving die wordt gestuurd door processen die zich in het hoofd afspelen. Oefeningen, yoga of andere manieren van ontspanning zijn fysieke activiteiten die tijdelijk helpen. Echter is het effectiever om de innerlijke beleving te gebruiken om de tinnitusklachten te minimaliseren.

 • Hulpmiddelen gebruiken

Er bestaan apparaten die geluiden opwekken die aangenaam klinken en gehoorapparaten. Deze lijken soms te werken, totdat de batterij op is of het apparaat uit staat. Deze manier van afleiding heeft geen directe invloed op de mentale, innerlijke oorzaak die juist de piep in het oor veroorzaakt.

Hoe je oorsuizen verlicht of vermindert op de eigen manier

Als een suizend oor geen medische oorzaak heeft, dan zit het dus tussen de oren. Maar als de oorzaak niet direct duidelijk is, dan wordt vaak de bekende weg gekozen: je gaat naar de huisarts, je krijgt enkele tips, medicatie of een verwijzing.

Als er daadwerkelijke gehoorschade is, een medische oorzaak dus, dan ben je in het ziekenhuis of bij Beter Horen op het juist adres. Maar als het psychisch is, dan bepaalt de huisarts zijn oplossing. En dat is niet jouw oplossing of die van jouw client. Dit is mijns inziens een interessante stelling.

Ik ben erachter gekomen dat iedereen zelf oplossingen kan vinden voor mentale problemen en hiermee ook voor stress en tinnitus. Alleen de weg daarnaartoe is binnen de huidige zorg geen logische vervolgstap. De MatriXmethode helpt om weer te regie te laten krijgen over je eigen processen. Dus “Regie over je eigen hoofd”.

Daarmee zie ik dat bijna iedereen eigen oplossingen kan bedenken en toepassen. Bij uitvraag bij POH-GGZ blijkt dat vaak één tot drie sessies per specifieke hulpvraag voldoende zijn. Ik zie mijn interventie meer en meer als een “breekijzer” in de mentale en psychische zorg. Het werkt erg snel en neutraliseert klachten. Dit wil niet zeggen dat de klachten er niet meer zijn. Maar je hebt er geen last meer van en je bent er niet meer actief mee bezig.

Daarnaast pretendeer ik dat de methode niet de oplossing is voor alles. Maar het is wél een uitstekend alternatief die zorgt voor snel resultaat en een doelgericht effect.

Oorsuizen behandelen met de MatriXmethode

Zit de oplossing tussen de oren?

Veel mensen willen weten of de MatriXmethode ook blijvend is. Bij ieder mentaal probleem (dus ook bij tinnitus) zie ik dat het belangrijk is dat de persoon zelf (weer) de regie krijgt.

Oorsuizen zit vaak tussen de oren. En de mens is in staat zelf de oplossing voor zijn/haar probleem te vinden.

Het is net zoals bij autorijden: een nieuwe auto werkt perfect, maar na een tijdje is er onderhoud nodig. Een wiel moet vervangen worden, er moet benzine bij, de olie moet ververst worden. Logisch, maar noodzakelijk.

Dat is bij de MatriXmethode ook het geval: als het probleem terug lijkt te komen, wordt door de persoon een eigen manier bedacht om daar iets aan te doen zodat het vermindert/neutraliseert. Een soort APK voor het eigen hoofd door zelf aan knoppen te draaien en daarvoor de eigen beleving verandert. Zonder gebruik te hoeven maken van medicatie of gehoorapparaten.

Video: tinnitus verminderen met de MatriXmethode

Al jaren had Ben Rijksma last van een piep in zijn oren. Hij zocht al lange tijd naar een oplossing voor de tinnitus. Hij was al jaren afhankelijk van zijn gehoorapparaat. Naast een piep in zijn oren heeft hij ook een gehoorbeschadiging. Dat was niet alleen vervelend voor hem, maar ook voor zijn omgeving. Want als hij het apparaat niet in zijn oren had, gaf hij vaak verkeerde antwoorden.

Totdat hij in aanraking kwam met de MatriXmethode. Binnen één sessie heeft hij ervaren hoe de suis in zijn oor werd verminderd door de eigen beleving te veranderen én op zijn eigen manier.

Hij vertelt in een video wat zijn ervaring is:

In de video vertelt hij dat hij diverse oplossingen had geprobeerd om van zijn tinnitus af te komen. Tips, trucjes en medicatie zijn vaak oplossingen die experts geven, dus dan zou het toch wel moeten weggaan? Zo gaat dat vaak als iemand last heeft van mentale problemen. Niet alleen bij tinnitus, maar ook met rugklachten, hoofdpijn, SOLK of andere mentale en/of psychische problemen.

Iedere andere oplossing die te maken heeft met de eigen beleving die iemand heeft, lijkt daarom vaak te simpel. Want ook Ben moest er maar mee leren leven. Gelukkig is een oplossing dichtbij, zonder afhankelijkheid van externe hulpmiddelen.

Video: het aanpakken van tinnitus

Er is met de MatriXmethode een slimme aanpak van tinnitus mogelijk. Iedereen kan dit op zijn/haar eigen wijze. En zonder medicijn, gehoorapparaat of andere hulpmiddelen waar de persoon zelf geen invloed op heeft.

Hoe kan dat?

Ik zie tinnitus als een eigen beleving. Ik kom vaak tegen dat het een gevolg is van een vol hoofd of stress, dus psychische overbelasting. En als ik iemand zie die een dergelijk probleem heeft, waar zoek ik dan naar de oplossing? Precies, bij die persoon zelf.

Deze route naar de eigen oplossing is voor de meeste mensen geen gebruikelijk pad. Met de MatriXmethode ontdek je dat de persoon de eigen oplossing heeft. Het is een uitsteken alternatief, zonder dat iemand lang in een traject hoeft te zitten.

Het neutraliseren van tinnitus zit niet in een pilletje of gehoorapparaat. Maar wel tussen de oren.

De vrouw van Ben zat in de training. Ze had hem meegenomen om te iets te doen aan zijn tinnitus. Een dag na de sessie heeft ze gepeild of het probleem echt weg was.

“De ‘zoem’ is weg”, aldus de vrouw van Ben. In de video deelt ze haar ervaring:

Waarom kan tinnitus weer ontstaan?

In het brein vinden er dagelijks ontelbare activiteiten plaats. Zelfs tijdens de slaap is het brein voortdurend aan de gang. Tijdens deze mentale en psychische processen zijn er dus diverse signalen. Door een gehoorapparaat te gebruiken, lijkt vaak de het oorsuizen te verminderen. Het is een hulpmiddel dat vaak werkt als het wordt gebruikt. Maar als het uit staat, dan verschijnt de piep weer.

Ook mentale processen zijn een beleving die iemand heeft. Met de MatriXmethode wordt altijd gebruik gemaakt van alle zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken. In het geval van tinnitus wordt met name gebruik gemaakt van het horen en het voelen. Het geluid lijkt namelijk op een bepaalde ruis die vaak niet herleid kan worden, maar men ervaart het wel.

Door aan de slag te gaan met de specifieke zintuigen, kan de cliënt weer de regie krijgen over het eigen hoofd. En daardoor tinnitus verminderen.

Autorijden vs oorsuizen

Wat is de overeenkomst van autorijden en tinnitus? Je zou vast denken: niets. Toch hebben beide zo nu en dan onderhoud nodig. Als je autorijdt, dan weet je dat je onderhoud nodig hebt om te kunnen rijden. Ook moet je de auto vullen met brandstof/elektriciteit, anders kom je niet ver.

Met je eigen denk- en leerprocessen in het hoofd is dat precies zo. Ook het hoofd dien je zo nu en dan te onderhouden en/of op te ruimen. Als je dat niet doet wordt je hoofd vol, krijg je eerder stress en verlies je overzicht. En dat kan je alleen op je eigen manier doen, want het is jouw hoofd en dus ook jouw eigen beleving.

Redenen waarom deze interventietechniek helpt

Met de MatriXmethode wordt gebruik gemaakt van het veranderen van de eigen beleving. Daar is meer dan 30 jaar ontwikkeling aan voorafgegaan om nu zo’n doelgerichte interventietechniek te hebben. Het is het resultaat van zeer veel coachings en trainingen. Daardoor is het nu zo verfijnd en specifiek geworden.

Met deze coachingstechniek is het doel dat de cliënt weer de regie krijgt over het eigen hoofd. Daarbij wordt door de persoon een eigen manier bedacht en toegepast om onbegrepen (pijn)klachten, zoals tinnitus, te verlichten en/of te neutraliseren. Dit hoeft niet lang te duren. Vaak ervaart iemand al binnen één sessie een duidelijk verschil.

Oorzaken en oplossingen

Misschien heb je zelf last van oorsuizen en denk je: “Ik heb al van alles geprobeerd, waarom zou dit wel helpen?”.

In je hoofd zit geen apparaat dat zorgt voor het piepende geluid. Toch hoor je het en beleef je het op je eigen manier. Niemand is per slot van rekening hetzelfde.

Zoals ik al eerder omschreef, is dit vaak een gevolg van stress of een vol hoofd. Door de drukte in het hoofd ontstaat er spanning en wordt je hoofd drukker en drukker. Dit ontstaat niet in een dag, maar daar is een langere tijd aan vooraf gegaan. Er wordt dan vaak gesproken over mentale overbelasting.

Oplossing voor tinnitus: krijg de regie over het eigen hoofd

Als je er echt van af wilt, dan is het toepassen van de MatriXmethode de eerste stap. Je hoeft geen medicijnen te slikken of dure gehoorapparaten te kopen. Mocht het niet werken, dan kan dat altijd nog.

De regie over het eigen hoofd is wat ik iedereen gun. Als je snapt hoe, dan weet je hoe.

Vier weken later

Teruggekomen van vakantie deelt Ben opnieuw zijn tinnitus-ervaring. Want hij wilde vooral weten wat op langere termijn het effect is. Voordat hij de eerste sessie had gehad, leek het te mooi om waar te zijn. Laat staan een aantal weken later.

Oordeel zelf hoe Ben zijn oorsuizen ervaarde vier weken later:

In de video hoor je dus dat Ben een eigen manier heeft ontwikkeld en toegepast om op zijn eigen manier zijn tinnitus te verminderen. Hij weet nu hoe hij dat doet, want als je eenmaal weet welke stappen er genomen moeten worden kan je het op de eigen manier.

Dat maakt deze interventie onafhankelijk en toegankelijk voor zowel professionals als cliënten. Wij gunnen iedereen een eigen oplossing voor hun eigen probleem, zonder afhankelijk te worden van het systeem of complexe protocollen. Past dat ook bij jou?

De MatriXmethode wordt niet alleen in Nederland toegepast, maar in meerdere landen. Een professional uit België heeft haar partner meegenomen naar de training, omdat hij last had van zijn oorsuizen:

Verlicht of neutraliseer onbegrepen (pijn)klachten

Met de MatriXmethode los je tinnitus niet op, maar de cliënt ervaart wel een aanzienlijke verbetering in korte tijd. Omdat deze interventietechniek ervoor zorgt dat de cliënt zelf de regie krijgt en behoudt, is het mogelijk dat hij in de toekomst zelf weet hoe dit probleem aan te pakken. En anders heeft bij hulp van zijn vrouw, die de training heeft gevolgd.

Hoe zou het zijn als jij de handvatten krijgt om onbegrepen (pijn)klachten van je cliënt te verlichten of te neutraliseren? Zoals ik eerder al schreef zijn er heel veel mensen die (dagelijks) last hebben van dit probleem, terwijl er bijzonder weinig effectieve oplossingen zijn.

Resultaten en effectiviteit

Op onze website staan diverse onderzoeken over de effectiviteit van de MatriXmethode. Denk aan resultaten bij volle hoofden, angsten, trauma’s en emotionele problemen. Omdat tinnitus/oorsuizen slechts een klein onderdeel is van de training, krijg je wel een beeld wat het effect is van deze interventie. De onderzoeken zijn uitgevoerd door hbo-studenten richting Toegepaste Psychologie.

Deze onderzoeken zijn voor iedereen op onze website beschikbaar, zodat er inzicht verkregen wordt in de werking en de toepasbaarheid:

Ook zijn er interne onderzoeken geweest waarbij is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is bij onverklaarbare pijnklachten, zoals oorsuizen/tinnitus. Daarbij zijn enkele verassende conclusies getrokken. Hoewel dit niet een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek is, geeft het wel een beeld van de toepasbaarheid en de effectiviteit.

Uit dit onderzoek blijkt dat:

 • 40% van de hulpvragers zijn minimaal 20 tot maximaal 30 minuten gecoacht met de MatriXmethode. Daarna heeft 30% een sessie van 10 tot 20 minuten gehad en bij 10% duurde de coaching 30 tot 45 minuten
 • De meeste cliënten hadden medicijnen en injecties geprobeerd als hulpmiddel, zonder blijvend positief resultaat
 • In totaal had 80% al minimaal twee jaar geleden last van tinnitus
 • De meeste mensen vinden dat de interventie prettige, doeltreffende en gerichte aanpak
 • Het aantal sterren dat deze 10 mensen gaven aan de interventie is 4.10 sterren (waarbij 5 sterren het beste is)

oorsuizen verminderen

Meer onderzoeken

Omdat tinnitus een mentaal probleem is, hebben ook ander soort et een efficiënte interventie wordt de kern van het probleem heel snel opgespoord. Daarop volgt een aantal stappen om precies datgene wat in de weg zit ‘op te ruimen’. Met als gevolg dat een cliënt binnen één tot drie sessies per hulpvraag succesvol is geholpen.

In de afgelopen jaren hebben vele cliënten (van jong tot oud) en professionals gezien en ervaren dat de methode snel werkt, effectief en veilig is. Uiteraard is het geen ‘trucje’ die de professionals (HBO en WO) leren tijdens een training. Wel is het het resultaat van jarenlange ontwikkeling en vele sessies. De resultaten van ons interne onderzoek:

 • Van de 250+ personen die hebben meegedaan aan dit onderzoek had meer dan 36% het mentale of psychische probleem al langer dan tien jaar
 • 35% heeft de MatriXmethode slechts maximaal twintig minuten ervaren
 • 49% is langer dan drie jaar geleden behandeld
 • 57% is van het probleem af door slechts één sessie

Onderzoeken MatriXmethode

Effectief bij meer mentale klachten

Deze coachingsinterventie wordt niet alleen toegepast bij SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) zoals tinnitus of migraine, maar bij meer hulpvragen. Want naast dat oorsuizen een mentale oorzaak heeft, hebben ook andere problemen zoals stress, angsten, trauma’s en rouw en baat bij deze methode.

Cognitieve problemen en emotionele klachten zijn mentale processen zijn die zich in het hoofd afspelen. Daar heeft de cliënt zelf invloed op. Alleen vaak is het onduidelijk hoe deze problemen aan te pakken op een manier die snel werkt, veilig en en blijvend resultaat geeft.

Diverse cliënten en professionals hebben de MatriXmethode ervaren en toegepast. Ze  zien duidelijk verbetering binnen enkele sessies. Daarbij is het niet nodig om inhoudelijk over het probleem te praten. Dat maakt het veilig voor zowel de cliënt als de professional.

Bekijk de video en ontdek zelf de toegevoegde waarde:

Conclusie

In de video’s zie je de effectiviteit van de MatriXmethode bij oorsuizen. Praten over een probleem gaat over acceptatie, maar kan het probleem ook versterken. Als iemand zelf in staat is de oplossing te bedenken op de eigen manier, hoe krachtig is dat? Het is mogelijk aan de hand van het stellen van specifieke vragen.

Alleen maar praten over tinnitus of mentale problemen lost vaak weinig tot niets op. Het ontdekken van de eigen oplossing wel.

Het is logisch dat men denkt: “Ik heb al zoveel sessies gehad, waarom zou dit wel werken?”. Want het klopt dat veel praten wel iets doet, maar het échte probleem wordt vaak niet aangepakt.

Dat is anders als de MatriXmethode wordt toegepast. Door het stellen van de juiste vragen wordt de beleving geneutraliseerd en vervangen. Het is en blijft een feit dat is gebeurd, alleen de lading wordt eraf gehaald en dat door specifieke MatriXvragen.

Het resultaat: het probleem wordt geneutraliseerd tot een kaal feit, zonder dat langdurige gesprekken of complex protocollen nodig zijn.

Tinnitus/oorsuizen en andere mentale problemen oplossen?

Heb je zelf de MatriXmethode ervaren, bijvoorbeeld bij tinnitus, een angst of een trauma? Wat zijn jouw ervaringen? Er zijn veel video’s te vinden die laten zien hoe de methode werkt en wat de effectiviteit is. Je kunt zelf oordelen of de methode werkt, of het veilig is en ook op langere termijn een probleem weg is. Ook kun je onderzoeksresultaten bekijken.

Gun jij je cliënt ook de eigen oplossing voor het eigen probleem? Wil je als professional zelf de kennis en vaardigheden krijgen om cliënten te helpen met deze techniek en zie je de meerwaarde? Dan is de MatriXmethode een geschikte tool als extra interventietechniek in jouw werk.


Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als ontwikkelaar, spreker, auteur en trainer weet ik waarom zelfregie de basis is van een leven zonder complexe protocollen, het bijhouden van dossiers en langdurige gesprekken over de onderliggende oorzaak. Daarom willen professionals hun cliënten kortdurend, veilig en doelgericht helpen met hun mentale klachten. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je je gesprekken effectiever maken?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken in je mailbox. Je weet hoe je jouw cliënt doeltreffender kunt helpen. Zonder langdurige, inefficiënte gesprekken en te worden belast met de probleemverhalen van je hulpvrager.
Downloads MatriXmethode