arrow_drop_up arrow_drop_down
Oorsuizen verminderen: hoe effectief is het?
2 januari 2021 

Oorsuizen verminderen: hoe effectief is het?

Ongeveer 800.000 mensen in Nederland* hebben last van tinnitus (oorsuizen). Deze cijfers zijn gemeten op basis van resultaten uit de Verenigde Staten, waar ongeveer 5% van de bevolking last heeft van matige tot sterke tinnitus. Voor veel cliënten lijkt het lastig om het te verminderen, zonder hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat.  Op dit moment zijn er weinig behandelwijzen die veelvuldig worden toegepast. En als het wordt toegepast, wat is de effectiviteit en wat is een gangbare aanpak?

*Deze cijfers komen uit het artikel van het NRC.

Wat is tinnitus?

Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Dit is een geluid dat steeds aanwezig is, terwijl er in de omgeving geen geluidsbron is. Iemand met oorsuizen kan het ervaren als piep-, sis-, fluit-, brom- of ruistonen in een of beide oren.

Een beschrijving volgens beterhoren.nl is:

“Tinnitus is een vorm van gehoorschade. Mensen met deze aandoening horen geluiden zonder dat ze er zijn. Deze geluiden lopen sterk uiteen, maar de bekende ‘piep in het oor' is een bekende. Er zijn ook mensen die een fluit, zoemend geluid of een suis horen.”

Beter Horen kiest hier voor een cognitieve benadering. Deze benadering heeft te maken dat een traditionele oplossing voor tinnitus een gehoortoestel is. Beter Horen verkoopt uiteraard hoortoestellen.

Tijdelijk effectief

Uit ervaring weet ik dat het aanpakken van tinnitus vaak tijdelijk effectief is en dat heeft een reden waar ik later op terugkom. Wel is het zo dat veel cliënten op dit moment afhankelijk zijn van hulpmiddelen, zoals een gehoorapparaat of medicatie. En zulke oplossing zijn niet ideaal. Want als de batterij (bijna) leeg is van het gehoorapparaat, dan werkt het niet. Of als de medicatie is uitgewerkt, dan heeft iemand een nieuw pilletje nodig.

Deze afhankelijkheid hoeft mogelijk niet van toepassing te zijn als het geen cognitieve oorzaak is, maar juist een mentale oorzaak heeft. Eigenlijk kun je dit heel simpel vergelijken. Kijk je naar het menselijk lichaam vanuit “stofjes” of een “schroefje los” of op een andere manier?

Behandeling tegen oorsuizen: hoe effectief is dat?

Een medische of mentale oorzaak

Een medische oorzaak kan betekenen dat iemand daadwerkelijk gehoorschade heeft opgelopen in een bepaalde tijd. Enkele oorzaken kunnen zijn door het niet dragen van oordopjes tijdens een festival waar de muziek enorm hard staat. Of doordat een bouwvakker geen geschikte gehoorbeveiliging gebruikt tijdens werkzaamheden. Dat is dus medisch en niet mentaal.

Een mentale oorzaak zit tussen de oren. Uit ervaring van mijn cliënten blijkt dat het vaak een opeenstapeling is van stress en alledaagse kopzorgen. Ook dat heeft effect op het mentale welzijn van iemand en dat uit zich in diverse problemen, waaronder oorsuizen.

Een eenvoudige vergelijking is als je kind buikpijn heeft. Komt dat door iets medisch of heeft het kind wellicht een proefwerk waar hij tegenop ziet?

In de animatie vind je een uitleg over onverklaarbare (pijn)klachten zoals tinnitus:

Het verminderen van oorsuizen

Als een suizend oor geen medische oorzaak heeft, dan zit het dus tussen de oren. Maar als de oorzaak niet direct duidelijk is, dan wordt vaak de bekende weg gekozen: je gaat naar de huisarts, je krijgt enkele tips, medicatie of een verwijzing.

Als er daadwerkelijke gehoorschade is, een medische oorzaak dus, dan ben je in het ziekenhuis of bij Beter Horen op het juist adres. Maar als het psychisch is, dan bepaalt de huisarts zijn oplossing. En dat is niet jouw oplossing of die van jouw client. Dit is mijns inziens een interessante stelling.

Ik ben erachter gekomen dat iedereen zelf oplossingen kan vinden voor mentale problemen en hiermee ook voor stress en tinnitus. Alleen de weg daarnaartoe is binnen de huidige zorg geen logische vervolgstap. De MatriXmethode helpt om weer te regie te laten krijgen over je eigen processen. Dus “Regie over je eigen hoofd”.

Daarmee zie ik dat bijna iedereen eigen oplossingen kan bedenken en toepassen. Bij uitvraag bij POH-GGZ blijkt dat vaak één tot drie sessies per specifieke hulpvraag voldoende zijn. Ik zie mijn interventie meer en meer als een “breekijzer” in de mentale en psychische zorg. Het werkt erg snel en neutraliseert klachten. Dit wil niet zeggen dat de klachten er niet meer zijn. Maar je hebt er geen last meer van en je bent er niet meer actief mee bezig.

Daarnaast pretendeer ik dat de methode niet de oplossing is voor alles, maar het is wél een uitstekend alternatief.

Oorsuizen behandelen met de MatriXmethode

Zit de oplossing tussen de oren?

Veel mensen willen weten of de MatriXmethode ook blijvend is. Bij ieder mentaal probleem (dus ook bij tinnitus) zie ik dat het belangrijk is dat de persoon zelf (weer) de regie krijgt.

Oorsuizen zit vaak tussen de oren. En de mens is in staat zelf de oplossing voor zijn/haar probleem te vinden.

Het is net zoals bij autorijden: een nieuwe auto werkt perfect, maar na een tijdje is er onderhoud nodig. Een wiel moet vervangen worden, er moet benzine bij, de olie moet ververst worden. Logisch, maar noodzakelijk.

Dat is bij de MatriXmethode ook het geval: als het probleem terug lijkt te komen, wordt door de persoon een eigen manier bedacht om daar iets aan te doen zodat het vermindert/neutraliseert. Een soort APK voor het eigen hoofd door zelf aan knoppen te draaien en daarvoor de eigen beleving verandert. Zonder gebruik te hoeven maken van medicatie of gehoorapparaten.

Ervaring: tinnitus verminderen met de MatriXmethode

Al jaren had Ben Rijksma last van een piep in zijn oren. Hij zocht al lange tijd naar een oplossing voor de tinnitus. Hij was al jaren afhankelijk van zijn gehoorapparaat. Naast een piep in zijn oren heeft hij ook een gehoorbeschadiging. Dat was niet alleen vervelend voor hem, maar ook voor zijn omgeving. Want als hij het apparaat niet in zijn oren had, gaf hij vaak verkeerde antwoorden.

Totdat hij in aanraking kwam met de MatriXmethode. Binnen één sessie heeft hij ervaren hoe de suis in zijn oor werd verminderd door de eigen beleving te veranderen én op zijn eigen manier.

Hij vertelt in een video wat zijn ervaring is:

In de video vertelt hij dat hij diverse oplossingen had geprobeerd om van zijn tinnitus af te komen. Tips, trucjes en medicatie zijn vaak oplossingen die experts geven, dus dan zou het toch wel moeten weggaan? Zo gaat dat vaak als iemand last heeft van mentale problemen. Niet alleen bij tinnitus, maar ook met rugklachten, hoofdpijn, SOLK of andere mentale en/of psychische problemen.

Iedere andere oplossing die te maken heeft met de eigen beleving die iemand heeft, lijkt daarom vaak te simpel. Want ook Ben moest er maar mee leren leven. Gelukkig is een oplossing dichtbij, zonder afhankelijkheid van externe hulpmiddelen.

Het aanpakken van tinnitus

Er is met de MatriXmethode een slimme aanpak van tinnitus mogelijk. Iedereen kan dit op zijn/haar eigen wijze. En zonder medicijn, gehoorapparaat of andere hulpmiddelen waar de persoon zelf geen invloed op heeft.

Hoe kan dat?

Ik zie tinnitus als een eigen beleving. Ik kom vaak tegen dat het een gevolg is van een vol hoofd of stress, dus psychische overbelasting. En als ik iemand zie die een dergelijk probleem heeft, waar zoek ik dan naar de oplossing? Precies, bij die persoon zelf.

Deze route naar eigen oplossingen is voor de meesten geen bekend pad. Met de MatriXmethode ontdek je dat de persoon de eigen oplossing heeft. Het is een uitsteken alternatief, zonder dat iemand lang in een traject hoeft te zitten.

Het neutraliseren van tinnitus zit niet in een pilletje of gehoorapparaat. Maar wel tussen de oren.

Tinnitus aanpakken, zonder medicijn of hulpmiddelen

De vrouw van Ben zat in de training. Ze had hem meegenomen om te iets te doen aan zijn tinnitus. Een dag na de sessie heeft ze gepeild of het probleem echt weg was.

“De ‘zoem' is weg”, aldus de vrouw van Ben.

In de video deelt ze haar ervaring:

Oorzaken en oplossingen

Misschien heb je zelf last van oorsuizen en denk je: “Ik heb al van alles geprobeerd, waarom zou dit wel helpen?”.

In je hoofd zit geen apparaat dat zorgt voor het piepende geluid. Toch hoor je het en beleef je het op je eigen manier. Niemand is per slot van rekening hetzelfde.

Zoals ik al eerder omschreef, is dit vaak een gevolg van stress of een vol hoofd. Door de drukte in het hoofd ontstaat er spanning en wordt je hoofd drukker en drukker. Dit ontstaat niet in een dag, maar daar is een langere tijd aan vooraf gegaan. Er wordt dan vaak gesproken over mentale overbelasting.

Regie over het eigen hoofd

Als je er echt van af wilt, dan is het toepassen van de MatriXmethode de eerste stap. Je hoeft geen medicijnen te slikken of dure gehoorapparaten te kopen. Mocht het niet werken, dan kan dat altijd nog.

De regie over het eigen hoofd is wat ik iedereen gun. Als je snapt hoe, dan weet je hoe.

Vier weken later

Teruggekomen van vakantie deelt Ben opnieuw zijn tinnitus-ervaring. Want hij wilde vooral weten wat op langere termijn het effect is. Voordat hij de eerste sessie had gehad, leek het te mooi om waar te zijn. Laat staan een aantal weken later.

Oordeel zelf hoe Ben zijn oorsuizen ervaarde vier weken later:

Extra ervaringsverhaal

De MatriXmethode wordt niet alleen in Nederland toegepast, maar in meerdere landen. Een professional uit België heeft haar partner meegenomen naar de training, omdat hij last had van zijn oorsuizen:

Conclusie

In de video's zie je de effectiviteit van de MatriXmethode bij oorsuizen. Praten over een probleem gaat over acceptatie, maar kan het probleem ook versterken. Als iemand zelf in staat is de oplossing te bedenken op de eigen manier, hoe krachtig is dat? Het is mogelijk aan de hand van het stellen van specifieke vragen.

Alleen maar praten over tinnitus of mentale problemen lost vaak weinig tot niets op. Het ontdekken van de eigen oplossing wel.

Het is logisch dat men denkt: “Ik heb al zoveel sessies gehad, waarom zou dit wel werken?”. Want het klopt dat veel praten wel iets doet, maar het échte probleem wordt vaak niet aangepakt.

Dat is anders als de MatriXmethode wordt toegepast. Door het stellen van de juiste vragen wordt de beleving geneutraliseerd en vervangen. Het is en blijft een feit dat is gebeurd, alleen de lading wordt eraf gehaald en dat door specifieke MatriXvragen.

Het resultaat: het probleem wordt geneutraliseerd tot een kaal feit, zonder dat langdurige gesprekken of complex protocollen nodig zijn.

Tinnitus/oorsuizen en andere mentale problemen oplossen?

Heb je zelf de MatriXmethode ervaren, bijvoorbeeld bij tinnitus, een angst of een trauma? Wat zijn jouw ervaringen? Er zijn veel video's te vinden die laten zien hoe de methode werkt en wat de effectiviteit is. Je kunt zelf oordelen of de methode werkt, of het veilig is en ook op langere termijn een probleem weg is. Ook kun je onderzoeksresultaten bekijken.

Gun jij je cliënt ook de eigen oplossing voor het eigen probleem? Wil je als professional zelf de kennis en vaardigheden krijgen om cliënten te helpen met deze techniek en zie je de meerwaarde? Dan is de MatriXmethode een geschikte tool als extra interventietechniek in jouw werk.


Ook interessant:

Als ontwikkelaar en trainer van de MatriXmethode gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Ik train professionals die cliënten helpen met hun mentale en psychische hulpvragen. Ook professionals zien de toegevoegde waarde in hun werk. Wil je ook meer werkplezier en doelgerichter werken? Ik train je graag.
Reactie plaatsen