Skip to content

Oorsuizen (tinnitus) verminderen: hoe effectief is het?

oorsuizen tinnitus verminderen

Door Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Oorsuizen (tinnitus) verminderen: zo doe je dat

Ongeveer 800.000 tot 2,5 miljoen mensen in Nederland* hebben last van tinnitus (oorsuizen). Deze eerste cijfers zijn gemeten op basis van resultaten uit de Verenigde Staten, waar ongeveer 5% van de bevolking last heeft van matige tot sterke tinnitus. Voor veel cliënten lijkt het lastig om het te verminderen of ervan te genezen zonder hulpmiddelen, zoals een gehoorapparaat. Maar een manier om het probleem te verzachten of te verminderen is minder complex dan je denkt.

Als de dokter geen verklaring heeft voor een suizend oor, dan is de oorzaak mentaal. Hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat en medicijnen zijn tijdelijke ‘oplossingen’, maar de échte oplossing zit in het eigen hoofd van de persoon zelf.

*Deze cijfers komen uit het artikel van het NRC en de afbeelding van RTLnieuws.

In de animatie vind je een uitleg over onverklaarbare (pijn)klachten zoals tinnitus:

Ik krijg vaak een mailtje van mensen die last hebben van tinnitus. Ze hebben dan al diverse methodieken en hulpmiddelen ingezet, zonder al te veel succes. Zoals Ina, die al vijf jaar met haar probleem kampt en ook goede resultaten wilt krijgen als de personen die in mijn video’s wat de coaching heeft opgeleverd:

tinnitus verminderen ervaring

Vaak krijgt iemand bijvoorbeeld een apparaat dat de geluiden maskeert. Maar sommigen hebben er zoveel last van dat ze geen uitweg zien en zelfs zelfmoordneigingen hebben. De vervelende piep blijft in veel gevallen bestaan, ondanks eerdere hulpmiddelen.

Veel mensen hebben last van tinnitus of een piep in oren, terwijl er weinig oplossingen waar mensen veel baat bij hebben. Maar zolang iemand niet ziet dat het ‘tussen de oren’ zit, zijn hulpmiddelen slechts tijdelijk effectief.

oorsuizen verminderen medicatie

Wat is tinnitus?

Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Dit is een geluid dat steeds aanwezig is, terwijl er in de omgeving geen geluidsbron is. Iemand met oorsuizen kan het ervaren als piep-, sis-, fluit-, brom- of ruistonen in een of beide oren.

Een beschrijving volgens beterhoren.nl is:

“Tinnitus is een vorm van gehoorschade. Mensen met deze aandoening horen geluiden zonder dat ze er zijn. Deze geluiden lopen sterk uiteen, maar de bekende ‘piep in het oor’ is een bekende. Er zijn ook mensen die een fluit, zoemend geluid of een suis horen.”

Oorsuizen wordt vaak gestuurd door eigen denkprocessen die iemand zelf ervaart. De enige die daar iets aan kan veranderen, is de persoon zelf. Niet een gehoorapparaat of medicatie.

Beter Horen kiest hier voor een cognitieve benadering. Deze benadering heeft te maken dat een traditionele oplossing voor tinnitus een gehoortoestel is. Beter Horen verkoopt uiteraard hoortoestellen, dus hoe betrouwbaar is die omschrijving?

De MatriXmethode is een veilige en snelwerkende gesprekstechniek bij mentale problemen, zoals tinnitus. Oorsuizen wordt vaak gestuurd door eigen denkprocessen die iemand ervaart. Raadpleeg altijd eerst een dokter of een arts om medische oorzaken uit te sluiten. Mocht de oorzaak niet medisch zijn, dan is het gebruik van deze interventie geschikt die al op korte termijn verandering biedt.

Verdere uitleg over SOLK en tinnitus

Een medische oorzaak kan betekenen dat iemand daadwerkelijk gehoorschade heeft opgelopen in een bepaalde tijd. Enkele oorzaken kunnen zijn door het niet dragen van oordopjes tijdens een festival waar de muziek enorm hard staat. Of doordat een bouwvakker geen geschikte gehoorbeveiliging gebruikt tijdens werkzaamheden. Dat is dus medisch en niet mentaal.

Een mentale oorzaak zit tussen de oren. Uit ervaring van mijn cliënten blijkt dat het vaak een opeenstapeling is van stress en alledaagse kopzorgen. Ook dat heeft effect op het mentale welzijn van iemand en dat uit zich in diverse problemen, waaronder oorsuizen.

De MatriXmethode is een veilige en snelwerkende gesprekstechniek bij mentale problemen, zoals tinnitus.

Een eenvoudige vergelijking is als je kind buikpijn heeft. Komt dat door iets medisch of heeft het kind wellicht een proefwerk waar hij tegenop ziet?

Oorzaken van oorsuizen

Omdat we ons richten op mentale oorzaken, bespreken we vooral hulpvragen zoals stress en een hoge bloeddruk door stress. Medicijnen bespreken we niet, want dat zijn tijdelijke hulpmiddelen die mensen vooral afhankelijk maken. Het MatriXmethode Instituut gelooft dat iedereen met een specifieke hulpvraag de eigen oplossing kan bedeken en toepassen. Zelfregie en onafhankelijkheid van middelen staan centraal.

Dus niet:

 • Medicijnen of drugs
 • Gehoorapparaten
 • Afleiding

Wel:

 • Oplossingsgerichte interventietechnieken
 • Zelfregie bij mentale klachten
 • Focus

Wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt, is dat veel mensen druk zijn, stress hebben en mentaal overbelast raken. Als je een drukke baan hebt, veel op je bordje krijgt en mentaal overbelast bent, komt tinnitus vaak voor. Dat is wat ik heb ervaren tijdens de honderden sessies die ik deed. 

Vrijwel alles dat te maken heeft met mentale vraagstukken heeft een oorsprong in het brein van iemand. Medisch gezien is dat wat lastig uit te leggen, maar lichaam en geest zijn in veel gevallen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Mentale processen bevinden zich in het hoofd van de persoon af. De persoon zelf is de enige die daar zelf iets mee kan doen. Doordat de professional de juiste vragen stelt kan de persoon zelf de regie krijgen over het eigen hoofd. 

Dat klinkt misschien vreemd, maar eigenlijk is dat logisch. Want als je je bijvoorbeeld ergens pijnlijk aan stoot, dan zorgt het signaal naar de hersenen ervoor dat je in beweging komt. Als er gevaar is, zendt de thalamus via de directe route een signaal uit naar de amygdala. Het brein is dus in verbinding met het lichaam.

oorzaken symptomen oorsuizen

Andere onverklaarbare (pijn)klachten zoals migraine of koude voeten hebben vaak ook een mentale oorzaak, mits de dokter er geen medische verklaring voor heeft. Stress is bijvoorbeeld een klacht die je niet kan zien aan de buitenkant, maar dat je wel ervaart op je eigen manier.

“Als de dokter er geen verklaring voor heeft, zit het waarschijnlijk tussen de oren.”

Een veelvoorkomende oorzaak van een ruis in het oor is stress. 

Tinnitus heeft, als er geen medische verklaring voor is, te maken het processen die zich in het hoofd afspelen. Deze processen hebben met elkaar te maken, waardoor het dus vaal een probleem is dat tussen de oren zit.

In mijn ogen is tinnitus:

“Het gevolg van een mentaal probleem zoals stress, mentale overbelasting of een emotionele klacht. Als de dokter er geen verklaring voor heeft, zit het probleem vaak ‘tussen de oren’. De oorzaak daarvan zit vaak dieper en dat moet dus worden aangepakt”

Symptomen van tinnitus 

Per persoon en grootte van de klacht zijn de symptomen verschillend. De meest voorkomende kenmerken zijn vooral:

 • Duizeligheid
 • Vermoeidheid
 • Kort lontje
 • Slechthorendheid
 • Concentratieproblemen
 • Zich depressief voelen
 • Hoofdpijn 
 • Angst
 • Slaapproblemen
 • Lichamelijke spanningen
 • Trilling of een drukkend gevoel in hun oor
 • Gevoelens van wanhoop en boosheid

[VIDEO] Acupunctuur en gehoorapparaat 

Natuurlijk zijn er veel goedbedoelde manieren om iemand te helpen. Vaak wordt niet stilgestaan bij het feit dat tinnitus een onderliggende oorzaak heeft dat in het brein ontstaat. Acupunctuur en een gehoorapparaat zijn hulpmiddelen om het probleem (tijdelijk) te verlichten en te verzachten. 

Maar als iemand zich niet bewust is van de werking van het eigen brein, dan duikt vaak het probleem weer snel op. Zonde van de ingezette hulpmiddelen en (hoge) kosten.

Beter is om iemand te begeleiden naar de eigen oplossing voor het eigen probleem.

“Voor je sociale dingen is het ook handig dat je mensen kan verstaan. In gesprekken kun je dan goed antwoord geven en niet: “Ik weet het niet helemaal, dus ik doe of knik maar wat. Dat zijn trucjes van mensen die slecht horen” – Ben die is gecoacht op zijn tinnitus

Al jaren had Ben Rijksma last van een piep in zijn oren. Hij zocht al lange tijd naar een oplossing voor de tinnitus. Hij was al jaren afhankelijk van zijn gehoorapparaat. Naast een piep in zijn oren heeft hij ook een gehoorbeschadiging. Dat was niet alleen vervelend voor hem, maar ook voor zijn omgeving. Want als hij het apparaat niet in zijn oren had, gaf hij vaak verkeerde antwoorden.

Totdat hij in aanraking kwam met de MatriXmethode. Binnen één sessie heeft hij ervaren hoe de suis in zijn oor werd verminderd door de eigen beleving te veranderen én op zijn eigen manier.

Hij vertelt in een video wat zijn ervaring is:

Tinnitus stoppen door medicijnen (zoals paracetamol)?

Medicijnen zijn vaak een veelvoorkomend middel dat snel wordt ingezet om tinnitus te stoppen. Het is één van de simpelste, snelste oplossingen: heb je last van een piep in je oor, slik dan een pilletje. Maar deze oplossing is slechts tijdelijk. Eerlijk gezegd ben ik geen voorstander van medicatie en pilletjes. Ik heb ook een orthomoleculaire achtergrond en begrijp waarom mensen vaak afhankelijk worden gemaakt van de farmaceutische industrie.

Medicatie: één van de simpelste, snelste hulpmiddelen bij tinnitus. Maar wordt het probleem daarmee wel opgelost als het probleem mentaal is?

Natuurlijk zijn er problemen die goed helpen met medicijnen. Soms is het zelfs noodzakelijk. Maar als het probleem ‘tussen de oren’ zit, dan is een medicijn slechts een manier om mensen afhankelijk te maken en niet om het probleem te stoppen. Want zolang iemand niet de regie over het eigen hoofd krijgt, zal geen pilletje het mentale probleem oplossen. Beter is als je weet hoe je de onverklaarbare (pijn)klacht zelf aanpakt, zodat je de eigen oplossing ontdekt en toepast. Later meer daarover.

Wordt het probleem erger, ondanks medicatie?

Het is dus duidelijk dat veel mensen op zoek zijn naar specifieke hulp voor een serieuze hulpvraag: het piepende geluid stoppen. Maar het blijkt dat er weinig effectieve manieren zijn die daadwerkelijk helpen. Of het kost veel tijd en levert uiteindelijk te weinig resultaat op. Soms kan het probleem zelf erger worden, ondanks het gebruik van medicatie.

Op dit moment zijn er weinig behandelwijzen die veelvuldig worden toegepast. En als het wordt toegepast, wat is de effectiviteit en wat is een bruikbare aanpak om het te verlichten of te minimaliseren? Gelukkig bestaat er een interventie die duidelijk goede resultaten biedt, ontwikkeld in Nederland.

Tinnitus, hoofdpijn en vermoeidheid: is het permanent, tijdelijk of erfelijk?

Uit ervaring weet ik dat het aanpakken van tinnitus vaak tijdelijk effectief is. Dat heeft een reden waar ik later op terugkom. Het is in mijn ogen lastig te zeggen of het probleem permanent weg gaat. Wel denk ik dat als iemand weet hoe zijn of haar hoofd (denkbeeldig) werkt, de persoon op de eigen manier de tinnitus kan verminderen.

Na een coaching of gesprek die ik heb, kan iemand hoofdpijn ervaren (migraine). Ook kan iemand vermoeid raken of last van moeheid krijgen. Dat zijn symptomen van tinnitus, maar ook (positieve) gevolgen van de coaching. Want doordat iemand zelf denkbeeldig aan de slag gaat met zijn hulpvraag, moet iemand mentaal zelf aan de slag.

Uit ervaring weet ik dat het aanpakken van tinnitus vaak tijdelijk effectief is. Dat heeft een reden waar ik later op terugkom.

Hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat of medicatie zijn wel makkelijk: een pilletje slikken of een apparaat aansluiten kost vaak minder denkwerk dan zelf aan de slag te gaan met het eigen brein. Het zorgt er vooral voor dat cliënten afhankelijk worden van deze (tijdelijke) hulpmiddelen en dat het verdienmodel in tact blijft. Want als de batterij (bijna) leeg is van het gehoorapparaat, dan moet er een nieuwe batterij worden aangeschaft. Of als de medicatie is uitgewerkt, dan heeft iemand een nieuw pilletje nodig.

brein oorsuizen geluid

Deze afhankelijkheid hoeft mogelijk niet van toepassing te zijn als het geen cognitieve oorzaak heeft, maar juist een mentale oorzaak. Als iemand gebruik maakt van zelfregie, wordt de eigen oplossing gebruikt aan de hand van specifieke vragen die gesteld worden.

Soms krijg ik de vraag of tinnitus erfelijk is. Dat lijkt mij van niet. Als de oorzaak een mentale klacht is, is de enige die daar iets aan kan doen de persoon zelf. Iedereen is uniek en heeft een eigen brein. Psychische problemen hebben te maken met eigen denkprocessen van de persoon zelf. Hij of zij ervaart dat op een eigen, unieke manier. En ieder denkproces is anders, dus in mijn ogen is een suizende oor niet erfelijk.

Welke behandeling werkt tegen oorsuizen?

Er worden tientallen manieren aangeboden die lijken te helpen bij tinnitus. Maar niet al die oplossingen zijn even effectief en bieden snel resultaat. Zoals eerder gezegd: sluit eerst uit dat het probleem geen medische oorzaak heeft. Als je dat weet, bestaat de kans dat de oorzaak mentaal is. 

Een manier om oorsuizen tegen te gaan is de MatriXmethode. Dit is een doelgerichte gesprekstechniek waarbij er gebruik wordt gemaakt van de kracht van de verbeelding. Het is daarbij niet nodig om over de oorzaak of geschiedenis van de klacht te praten. Ook blijven externe hulpmiddelen, zoals apparaten en medicatie, buiten beschouwing.

Oorsuizen verminderen: wat NIET te doen?

Er worden veel tips en adviezen gegeven om oorsuizen te verlichten of te verminderen. Ook al zijn deze goedbedoeld, vaak zijn het slechts tijdelijke oplossingen. Na een korte tijd (enkele uren) is het probleem weer aanwezig. Daarom enkele tips om mee te nemen zodat je veelvoorkomende problemen voor bent.

Niet doen:

 • Afleiding zoeken

Afleiding zorgt er alleen voor dat je niet aan de piep in het oor hoeft na te denken. Sporten, omgevingsgeluiden of muziek afspelen zijn tijdelijk hulpmiddelen, maar geen oplossing. Na een tijdje merk je dat het probleem nog aanwezig is, omdat het echt probleem tussen de oren zit.

 • Ontspanning zoeken

Het lijkt een uitkomst, maar ontspanning is ook een beleving die wordt gestuurd door processen die zich in het hoofd afspelen. Oefeningen, yoga of andere manieren van ontspanning zijn fysieke activiteiten die tijdelijk helpen. Echter is het effectiever om de innerlijke beleving te gebruiken om de tinnitusklachten te minimaliseren.

 • (Dure) hulpmiddelen of apparaten gebruiken (tinnitusmarkeerder) waar je afhankelijk van wordt

Er bestaan apparaten die geluiden opwekken die aangenaam klinken en gehoorapparaten. Deze lijken soms te werken, totdat de batterij op is of het apparaat uit staat. Deze manier van afleiding heeft geen directe invloed op de mentale, innerlijke oorzaak die juist de piep in het oor veroorzaakt.

Hoe oorsuizen verlichten, genezen of verminderen

Als een suizend oor geen medische oorzaak heeft, dan zit het dus tussen de oren. Maar als de oorzaak niet direct duidelijk is, dan wordt vaak de bekende weg gekozen: je gaat naar de huisarts, je krijgt enkele tips, medicatie of een verwijzing. En je hoopt op een effectieve manieren om ervan te genezen. Je krijgt hulp en dus hoop je op verbetering, zonder negatieve bijwerkingen.

Ik ben erachter gekomen dat iedereen zelf oplossingen kan vinden voor mentale problemen door zelfregie. Dat geldt bij veel soorten hulpvragen klachten; stress en tinnitus vallen daar ook onder. Mits de dokter een medische oorzaak heeft uitgesloten.

De tips die ik je kan meegeven zijn:

 • Wat is de grootte van de klacht op de schaal van 0 tot 10, waarbij 10 het ergst is?
 • Is het een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte?
 • Pak per zintuig de klacht aan (middels een MatriXgesprek)
 • Bedenk een eigen, unieke manier om de tinnitus te verminderen
 • Herhaal die oefening wanneer het nodig is

Als er daadwerkelijke gehoorschade is, een medische oorzaak dus, dan ben je in het ziekenhuis op het juist adres. Maar als het psychisch is, dan draagt de huisarts zijn oplossing voor. En dat is niet jouw oplossing of die van jouw client.

Ik ben erachter gekomen dat iedereen zelf oplossingen kan vinden voor mentale problemen door zelfregie. Dat geldt bij veel soorten hulpvragen klachten; stress en tinnitus vallen daar ook onder. Mits de dokter een medische oorzaak heeft uitgesloten. 

De MatriXmethode helpt om weer te regie te laten krijgen over je eigen processen. Dus “Regie over je eigen hoofd”. Verdwijnt daarmee het oorsuizen? Dat is wel de bedoeling, maar iedereen met een eigen hulpvraag, heeft een unieke eigen oplossing. De werking en effectiviteit daarvan is per persoon verschillend. 

werkmodel matrixmethode

Wat helpt als het probleem tussen de oren zit?

Veel mensen willen weten of de MatriXmethode ook blijvend is. Bij ieder mentaal probleem (dus ook bij tinnitus) zie ik dat het belangrijk is dat de persoon zelf (weer) de regie krijgt. Hij of zij is de enige die daar invloed op heeft. Met deze interventietechniek wordt door de persoon zelf een manier bedacht om het probleem aan te pakken op zijn eigen manier.

Oorsuizen zit vaak tussen de oren. En de mens is in staat zelf de oplossing voor zijn/haar probleem te vinden.

Het is net zoals bij autorijden: een nieuwe auto werkt perfect, maar na een tijdje is er onderhoud nodig. Een wiel moet vervangen worden, er moet benzine bij, de olie moet ververst worden. Logisch, maar noodzakelijk.

Dat is bij de MatriXmethode ook het geval: als het probleem terug lijkt te komen, wordt door de persoon een eigen manier bedacht om daar iets aan te doen zodat het vermindert/neutraliseert. Een soort APK voor het eigen hoofd door zelf aan knoppen te draaien en daarvoor de eigen beleving verandert. Zonder gebruik te hoeven maken van medicatie of gehoorapparaten.

[VIDEO] Tinnitus verminderen met de MatriXmethode

In de eerdere video vertelde Ben dat hij diverse oplossingen had geprobeerd om van zijn tinnitus af te komen. Tips, trucjes en medicatie zijn vaak oplossingen die experts geven, dus dan zou het toch wel moeten weggaan? Zo gaat dat vaak als iemand last heeft van mentale problemen. Niet alleen bij tinnitus, maar ook met rugklachten, hoofdpijn, SOLK of andere mentale problemen.
 

“Het geluid komt van binnen en niet van buiten. Het geluid van binnen kan je zelf onder controle krijgen. Ik kan niet anders zeggen dat de methode werkt” – Ben die vier weken eerder is gecoacht op zijn oorsuizen

Iedere andere oplossing die te maken heeft met de eigen beleving die iemand heeft, lijkt daarom vaak te simpel. Want ook Ben moest er maar mee leren leven. Gelukkig is een oplossing dichtbij, zonder afhankelijkheid van externe hulpmiddelen.

Teruggekomen van vakantie deelt Ben opnieuw zijn tinnitus-ervaring. Want hij wilde vooral weten wat op langere termijn het effect is. Voordat hij de eerste sessie had gehad, leek het te mooi om waar te zijn. Laat staan een aantal weken later.

Ontdek hoe Ben zijn oorsuizen ervaarde vier weken later:

In de video hoor je dus dat Ben een eigen manier heeft ontwikkeld en toegepast om op zijn eigen manier zijn tinnitus te verminderen. Hij weet nu hoe hij dat doet, want als je eenmaal weet welke stappen er genomen moeten worden kan je het op de eigen manier.

Er is met de MatriXmethode een slimme aanpak van tinnitus mogelijk. Iedereen kan dit op zijn/haar eigen wijze. En zonder medicijn, gehoorapparaat of andere hulpmiddelen waar de persoon zelf geen invloed op heeft.

Hoe kan dat?

Ik zie tinnitus als een eigen beleving. Ik kom vaak tegen dat het een gevolg is van een vol hoofd of stress, dus psychische overbelasting. En als ik iemand zie die een dergelijk probleem heeft, waar zoek ik dan naar de oplossing? Precies, bij die persoon zelf.

Deze route naar de eigen oplossing is voor de meeste mensen geen gebruikelijk pad. Met de MatriXmethode ontdek je dat de persoon de eigen oplossing heeft. Het is een uitsteken alternatief, zonder dat iemand lang in een traject hoeft te zitten.

Het neutraliseren van tinnitus zit niet in een pilletje of gehoorapparaat. Maar wel tussen de oren.

De vrouw van Ben zat in de training. Ze had hem meegenomen om te iets te doen aan zijn tinnitus. Een dag na de sessie heeft ze gepeild of het probleem echt weg was.

“De ‘zoem’ is weg”, aldus de vrouw van Ben. In de video deelt ze haar ervaring:

Waarom kan tinnitus weer ontstaan?

In het brein vinden er dagelijks ontelbare activiteiten plaats. Zelfs tijdens de slaap is het brein voortdurend aan de gang. Tijdens deze mentale en psychische processen zijn er dus diverse signalen. Door een gehoorapparaat te gebruiken, lijkt vaak de het oorsuizen te verminderen. Het is een hulpmiddel dat vaak werkt als het wordt gebruikt. Maar als het uit staat, dan verschijnt de piep weer.

Ook mentale processen zijn een beleving die iemand heeft. Met de MatriXmethode wordt altijd gebruik gemaakt van alle zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken. In het geval van tinnitus wordt met name gebruik gemaakt van het horen en het voelen. Het geluid lijkt namelijk op een bepaalde ruis die vaak niet herleid kan worden, maar men ervaart het wel.

Door aan de slag te gaan met de specifieke zintuigen, kan de cliënt weer de regie krijgen over het eigen hoofd. En daardoor tinnitus verminderen.

behandeling tegen oorsuizen

Autorijden vs oorsuizen

Wat is de overeenkomst van autorijden en tinnitus? Je zou vast denken: niets. Toch hebben beide zo nu en dan onderhoud nodig. Als je autorijdt, dan weet je dat je onderhoud nodig hebt om te kunnen rijden. Ook moet je de auto vullen met brandstof/elektriciteit, anders kom je niet ver.

Met je eigen denk- en leerprocessen in het hoofd is dat precies zo. Ook het hoofd dien je zo nu en dan te onderhouden en op te ruimen. Als je dat niet doet wordt je hoofd vol, krijg je eerder stress en verlies je overzicht. En dat kan je alleen op je eigen manier doen, want het is jouw hoofd en dus ook jouw eigen beleving.

Wat helpt tegen tinnitus en wat biedt deze interventietechniek?

Met de MatriXmethode wordt gebruik gemaakt van het veranderen van de eigen beleving. Daar is tientallen jaren ontwikkeling aan voorafgegaan. Dat is de reden waarom deze interventietechniek veilig, doelgericht en kortdurend is. Het is het resultaat van zeer veel coachings, trainingen en ervaringen.

Met deze coachingstechniek is het doel dat de cliënt weer de regie krijgt over het eigen hoofd. Daarbij wordt door de persoon een eigen manier bedacht en toegepast om onbegrepen (pijn)klachten, zoals tinnitus, te verlichten en te neutraliseren. Dit hoeft niet lang te duren. Vaak ervaart iemand al binnen één sessie een duidelijk verschil.

Met de MatriXmethode wordt gebruik gemaakt van het veranderen van de eigen beleving. Daar is tientallen jaren ontwikkeling aan voorafgegaan.

Natuurlijk weet je pas of het echt helpt als je deze interventietechniek zelf ervaart. Als je twijfelt, bekijk video’s van ervaringen en trek zelf je conclusies.

Oorzaken en oplossingen

Misschien heb je zelf last van oorsuizen en denk je: “Ik heb al van alles geprobeerd, waarom zou dit wel helpen?”.

In je hoofd zit geen apparaat dat zorgt voor het piepende geluid. Toch hoor je het en beleef je het op je eigen manier. Niemand is per slot van rekening hetzelfde.

Zoals ik al eerder omschreef, is dit vaak een gevolg van stress of een vol hoofd. Door de drukte in het hoofd ontstaat er spanning en wordt je hoofd drukker en drukker. Dit ontstaat niet in een dag, maar daar is een langere tijd aan vooraf gegaan. Er wordt dan vaak gesproken over mentale overbelasting.

Oplossing voor tinnitus: krijg de regie over het eigen hoofd

Als je er echt van af wilt, dan is het toepassen van de MatriXmethode de eerste stap. Je hoeft geen medicijnen te slikken of dure gehoorapparaten te kopen. Mocht het niet werken, dan kan dat altijd nog.

De regie over het eigen hoofd is wat ik iedereen gun. Als je snapt hoe, dan weet je hoe.

[VIDEO] Zes maanden later

Ook een deelnemer die de training volgde, had last van oorsuizen. Tijdens een gesprek raakten we aan de praat en ze gaf aan al een lange tijd last te hebben van een ruis in haar oor. Toen heb ik haar gecoacht.

De opname van de coaching is opgenomen. Ze heeft zes maanden na de coaching een video opgenomen om haar ervaring te delen na een half jaar. Ik ben benieuwd of deze manier van coaching jou aanspreekt. Dat het effectief is, is duidelijk. En dat het mensen onafhankelijk maakt van medicatie en gehoorapparaten ook. De vraag is alleen of je de wil en motivatie hebt om zelf de regie te krijgen over je eigen hoofd.

Deze cursist is in ieder geval blij dat ze het in de toekomst zelf kan, nu ze weet hoe ze de baas wordt over haar tinnitus: 

Meer cliënten en professionals met tinnitus

Deze interventie maakt mensen onafhankelijk en toegankelijk voor zowel professionals als cliënten. Wij gunnen iedereen een eigen oplossing voor hun eigen probleem, zonder afhankelijk te worden van het systeem of complexe protocollen. Past dat ook bij jou?

De MatriXmethode wordt niet alleen in Nederland toegepast, maar in meerdere landen. Een professional uit België heeft haar partner meegenomen naar de training, omdat hij last had van zijn oorsuizen:

Oorsuizen en hoge bloeddruk door stress

Natuurlijk heeft ieder probleem een oorzaak. En problemen zijn er om opgelost te worden. Zo is dat ook met oorsuizen. Iemand kan een hoge bloeddruk krijgen door stress. De oorzaak is dan de stress, het gevolg een hoge bloeddruk en dat kan leiden tot oorsuizen. 

Zoals je hoogstwaarschijnlijk weet is stress een mentaal probleem: het zit tussen de oren. Je ziet het niet, maar ervaart het wel. Zo is dat ook met tinnitus. Je hoort een ruis in het oor, maar je kan deze niet verklaren. De oorzaak kan zijn stress of mentale overbelasting. Mensen met een hoge bloeddruk kunnen last hebben van deze stress-gerelateerde verschijnselen.

[VIDEO] Ruis in oor verhelpen (2,5 jaar na coaching)

Een gehoorapparaat of medicijnen zijn ‘oplossingen’ die mensen afhankelijk maken. Het biedt vaak geen blijvende oplossing. Met de MatriXmethode maken we cliënten vooral onafhankelijk van dure hulpmiddelen, omdat we de mensen de regie over hun eigen hoofd gunnen. 

Een ruis in het oor verhelpen kan lukken als iemand de baas wordt over zijn eigen hoofd. Dat weet Johan ook 2,5 jaar na de coaching voor zijn tinnitus:

Verlicht of neutraliseer onbegrepen (pijn)klachten

Met de MatriXmethode los je tinnitus niet op, maar de cliënt ervaart wel een aanzienlijke verbetering in korte tijd. Omdat deze interventietechniek ervoor zorgt dat de cliënt zelf de regie krijgt en behoudt, is het mogelijk dat hij in de toekomst zelf weet hoe dit probleem aan te pakken. En anders heeft bij hulp van zijn vrouw, die de training heeft gevolgd.

Hoe zou het zijn als jij de handvatten krijgt om onbegrepen (pijn)klachten van je cliënt te verlichten of te neutraliseren? Zoals ik eerder al schreef zijn er heel veel mensen die (dagelijks) last hebben van dit probleem, terwijl er bijzonder weinig effectieve oplossingen zijn.

Resultaten en effectiviteit

Op onze website staan diverse onderzoeken over de effectiviteit van de MatriXmethode. Denk aan resultaten bij volle hoofden, angsten, trauma’s en emotionele problemen. Omdat tinnitus/oorsuizen slechts een klein onderdeel is van de training, krijg je wel een beeld wat het effect is van deze interventie. De onderzoeken zijn uitgevoerd door hbo-studenten richting Toegepaste Psychologie.

Deze onderzoeken zijn voor iedereen op onze website beschikbaar, zodat er inzicht verkregen wordt in de werking en de toepasbaarheid:

onderzoeken resultaten matrixmethode

Ook zijn er interne onderzoeken geweest waarbij is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is bij onverklaarbare pijnklachten, zoals oorsuizen/tinnitus. Daarbij zijn enkele verassende conclusies getrokken. Hoewel dit niet een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek is, geeft het wel een beeld van de toepasbaarheid en de effectiviteit.

Uit dit onderzoek blijken de volgende resultaten:

 1. 40% van de hulpvragers zijn minimaal 20 tot maximaal 30 minuten gecoacht met de MatriXmethode. Daarna heeft 30% een sessie van 10 tot 20 minuten gehad en bij 10% duurde de coaching 30 tot 45 minuten
 2. De meeste cliënten hadden medicijnen en injecties geprobeerd als hulpmiddel, zonder blijvend positief resultaat
 3. In totaal had 80% al minimaal twee jaar geleden last van tinnitus
 4. De meeste mensen vinden dat de interventie prettige, doeltreffende en gerichte aanpak
 5. Het aantal sterren dat deze 10 mensen gaven aan de interventie is 4.10 sterren (waarbij 5 sterren het beste is)

Effectief bij meer mentale klachten

Deze coachingsinterventie wordt niet alleen toegepast bij SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) zoals tinnitus of migraine, maar bij meer hulpvragen. Want naast dat oorsuizen een mentale oorzaak heeft, hebben ook andere problemen zoals stress, angsten, trauma’s en rouw en baat bij deze methode.

Cognitieve problemen en emotionele klachten zijn mentale processen zijn die zich in het hoofd afspelen. Daar heeft de cliënt zelf invloed op. Alleen vaak is het onduidelijk hoe deze problemen aan te pakken op een manier die snel werkt, veilig en en blijvend resultaat geeft.

Diverse cliënten en professionals hebben de MatriXmethode ervaren en toegepast. Ze  zien duidelijk verbetering binnen enkele sessies. Daarbij is het niet nodig om inhoudelijk over het probleem te praten. Dat maakt het veilig voor zowel de cliënt als de professional.

Bekijk de video en ontdek zelf de toegevoegde waarde:

Conclusie: Tinnitus (oorsuizen) verminderen

Of tinnitus/oorsuizen verminderd kan worden of zelfregie helpt bij tinnitus is afhankelijk van de persoon zelf. De dokter moet altijd eerst geraadpleegd worden om medische oorzaken uit te sluiten. Als het een mentaal probleem is, kan de ruis in het oor verlicht of verminderd worden met de MatriXmethode. 

In mijn ogen zal iemand niet genezen met een gehoorapparaat of medicijn als de oorzaak tussen de oren zit. En dat het erfelijk is lijkt me onwaarschijnlijk, aangezien mentale klachten juist unieke denkprocessen zijn van ieder uniek individu.

In de video’s zie je hoe cliënten met de MatriXmethode hun suizend oor hebben verzacht en verminderd. Apparaten of medicatie verlichten het probleem vaak tijdelijk en praten over een probleem lucht soms wel wat op. Maar daardoor wordt het echte probleem, de onderliggende oorzaak van de hulpvraag, niet aangepakt. 

Als iemand zelf in staat is de oplossing te bedenken op de eigen manier, hoe krachtig is dat? Het is mogelijk aan de hand van het stellen van specifieke vragen.

Alleen maar praten over tinnitus of mentale problemen lost vaak weinig tot niets op. Het ontdekken van de eigen oplossing wel.

Het is logisch dat men denkt: “Ik heb al zoveel sessies gehad, waarom zou dit wel werken?”. Want het klopt dat veel praten wel iets doet, maar het échte probleem wordt vaak niet aangepakt.

Dat is anders als de MatriXmethode wordt toegepast. Door het stellen van de juiste vragen wordt de beleving geneutraliseerd en vervangen. Het is en blijft een feit dat is gebeurd, alleen de lading wordt eraf gehaald en dat door specifieke MatriXvragen.

Het resultaat: het probleem wordt geneutraliseerd tot een kaal feit, zonder dat langdurige gesprekken of complex protocollen nodig zijn.

Tinnitus/oorsuizen en andere mentale problemen oplossen?

Heb je zelf de MatriXmethode ervaren, bijvoorbeeld bij tinnitus, een angst of een trauma? Wat zijn jouw ervaringen? Er zijn veel video’s te vinden die laten zien hoe de methode werkt en wat de effectiviteit is. Je kunt zelf oordelen of de methode werkt, of het veilig is en ook op langere termijn een probleem weg is. Ook kun je onderzoeksresultaten bekijken.

Ben je er klaar voor?

Over de schrijver

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Geef een reactie

Play Video