arrow_drop_up arrow_drop_down
Wetenschappelijk onderzoek
10 november 2020 

Wetenschappelijk onderzoek

We hadden gehoopt dat we in de maand december 2019 al de resultaten mochten publiceren van het onderzoek naar de MatriXmethode, maar het is ingewikkelder dan we van tevoren hadden ingeschat.

De elementen van het wetenschappelijk onderzoek

Ik neem je even mee aan de hand van de informatie die wij hebben en die wij met onze beperkte kennis van de wetenschap snappen. Als je naar de MatriXmethode kijkt, de ontwikkelingen, de groei en de theoretische kaders, hebben we de afgelopen tien jaar een flinke groei doorgemaakt. Dat heeft ons erg veel energie en geduld gekost, maar we staan nu op een keerpunt.

Als je kijkt naar het pad om evidence based te worden heb je grofweg vier stadia:

 1. Pseudo-wetenschappelijk
  Professionals die de MatriXmethode interessant vinden en een positief beeld er van hebben geloven aan de hand van de resultaten dat het werkt. Dat hebben we al vanaf het begin want vanaf het begin zijn er al mooie resultaten. De wereld om ons heen blijft sceptisch. Om maar een metafoor te gebruiken: we staan daarmee op de begane grond van ons huis; wij zien elkaar en de wereld ziet ons als ze door het raampje willen kijken.
 2. Hypothetisch
  Een onderzoeksvraag die nog niet bewezen is. We hebben wel al acht onderzoeken op hbo-niveau, vier kwalitatief (meningen en ervaringen) en vier kwantitatief waarbij de resultaten gemeten zijn tegen een meetlat en het statistisch pakket SPSS heeft de resultaten gevalideerd van een minimale groep (zestien onderzoekpersonen en zestien personen in de controlegroep). We hebben daarmee in ieder geval bewezen dat we niet op een bezemsteel rondvliegen en dat onze aanpak de moeite waard is om verder te bestuderen. Voor de wereld om ons heen die evidence based producten eist is dat nog lang niet genoeg. We staan daarmee wel halverwege op de trap naar de eerste verdieping .
 3. Theoretisch wetenschappelijk
  Het is de verzameling van relevante theorieën, ideeën en modellen uit de psychologie waar de werkzame componenten van de MatriXmethode theoretisch aan getoetst moet worden. Onze data zijn dan verzameld, geanalyseerd, onderzocht en onafhankelijk en objectief getoetst. Een basisbeschrijving in de wetenschappelijke wereld bestaat. We staan op de eerste verdieping.
 4. Empirisch bewezen (evidence based)
  Dit is de eerste trede van de trap naar de tweede verdieping. De moeilijkheid is natuurlijk dat de MatriXmethode vijf aspect-gebieden kent en dat elk gebied al een onderzoek waard is om er een uitspraak over te kunnen doen. Of de MatriXmethode evidence based is? Dan moet je alle aspect-gebieden evidence based onderzoeken. Een evidence based onderzoek kan minimaal één tot meerdere jaren duren en met verschillende meetinstrumenten (effectmetingen na interventies met een vragenlijst tot en met MRI-metingen). Kortom als de wereld vraagt om effectieve interventietechnieken en de wetenschap zich schoorvoetend open stelt, zijn we de komende 20 jaar nog met heel interessante onderzoeken bezig.

In gesprek

In december 2019 is er nog een gesprek geweest met de assistent-professor die het onderzoek leidt en dat heeft geleid tot de volgende status en verwachtingen:

De onderzoekster Rieteke Hut heeft het afgelopen jaar een grondige studie gemaakt over het theoretisch wetenschappelijke kader en toetsing van de MatriXmethode daaraan. Daarbij zijn enkele deelonderzoeken van toepassing.

 1. Het eerste deelonderzoek is getiteld “Is de MatriXmethode gereed voor erkenning”? Aan de hand van het door ons beschikbaar gestelde materiaal en de website is een analyse gemaakt in materiaal. Het voldoet aan de gestelde criteria voor erkenning als goed beschreven en uitvoerbare interventie.
 2. Het tweede deelonderzoek is een systematisch literatuuronderzoek en is getiteld “De wetenschappelijke duiding en onderbouwing van de MatriXmethode”. In dit onderzoek wordt o.a. een systematische vergelijking gedaan tussen de MatriXmethode en de volgende evidence-based interventies: EMDR, Imagery Rescripting en de  ACT.
 3. Haar laatste deelonderzoek doet zij in het kader van haar masterscriptie. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek naar de werkwijze. Ook is er een onderzoek naar de werkzame elementen van de MatriXmethode bij de verwerking van traumagerelateerde herinneringen en toekomstbeelden.

Bij de eerste twee deelonderzoeken wordt inhoudelijk diep ingegaan op de werkzame elementen van de MatriXmethode en objectief getoetst. Daarmee levert ze een gedegen fundament op voor alle toekomstige ontwikkelingen en onderzoeksvragen; het theoretisch wetenschappelijk kader.

Evidence based

Wat de onderzoekster oplevert is een onderwijsproduct, een theoretisch wetenschappelijk kader waar je de boer mee op kunt. Daardoor is het nog niet evidence based, dus de deuren gaan nog niet overal open. Met name niet bij die partijen die dichtgetimmerd zijn met protocollen die drijven op evidence based onderzoek. De resultaten van hun aanpak hoeven niet goed te zijn, wat telt is dat ze binnen de protocollen werken en daarmee altijd ingedekt zijn.

Daarom is het belangrijk dat de MatriXmethode ook wetenschappelijk bewezen wordt (evidence based). Dan worden er serieuze stappen gezet om deze methode (inter)nationaal kenbaar te maken. We weten de kracht van de methode, maar nu moeten ook landelijke instanties het zien.

Wetenschappelijk onderzoek naar de MatriXmethode

We zijn dichtbij…

Om maar in de metafoor te blijven; we staan daarmee wel op de eerste verdieping voor ons grote raam met panorama-view. De wereld om ons heen is wel zoekende, de hectiek wordt steeds groter, de mensen komen steeds meer in de knel, oplossingen in meer van hetzelfde werken onvoldoende, het is dweilen met de kraan open en de wal keert ooit het schip. Kortom: we zien beweging.

Met dit rapport kunnen we de wereld in van vakbladen, belangenverenigingen, ziektekostenverzekeraars die serieuze experimenten aan durven en wetenschappers die meer willen weten.

We kunnen in gesprek gaan met de wereld met het rapport op tafel in plaats van mensen te overtuigen met verhalen, recensies, video's en voorbeeld-coachings. Omdat we zelf meer uitzicht hebben, zullen we ook eerder worden opgemerkt door de wereld om ons heen.

Diverse mentale en psychische problemen

Je snapt nu dat we maar één aspect-gebied per keer kunnen laten onderzoeken. Omdat we zo effectief en snel zijn met trauma's neutraliseren, is dit een mooie eerstvolgende stap.

Parallelle evidence based onderzoeken zijn goed mogelijk (hoofd opruimen, informatie handiger onthouden, individuele SOLK-klachten zoals tinnitus of chronische pijnen, emotionele onderwerpen (zoals emoties bij het constateren van ernstige ziektes, sneller herstellen van operaties et cetera). Er zijn subsidiemogelijkheden voor onderzoeken en de wereld zit te wachten op aanpakken die een hoger rendement opleveren en minder kosten dan wat er nu is. Aanpakken die uitgaan van eigen regie en zelfredzaamheid, aanpakken die ook preventief werken en niet alleen maar curatief waarmee de snel druppelende kraan een stuk dicht gedraaid kan worden.

Denk maar eens bij jezelf welke onderwerpen door meer dan 100.000 mensen beleefd worden en een grote maatschappelijke kostenpost zijn. Het is allemaal mogelijk omdat we binnen afzienbare tijd een gedegen fundamentele en wetenschappelijke beschrijving hebben.

Deze neuroloog vertelt waarom de methode werkt waar andere methodieken stoppen:

Neem contact met ons op

Zie je de meerwaarde van de methode? En heb je ingangen om deze interventietechniek wetenschappelijk te (laten) onderzoeken?

Doordat de werkzame elementen nu ook wetenschappelijk bewezen worden, zullen nog meer mensen met blijvend succes worden geholpen. De tijd is er rijp voor en wij ook.

Met dit rapport kunnen we de wereld in van vakbladen, belangenverenigingen, ziektekostenverzekeraars die serieuze experimenten aan durven.

Laat een reactie achter onder dit artikel of neem contact op met ons via de mail info@matrixmethode.nl of per telefoon 074 376 4877. We komen graag met je in contact.

Over de schrijver
Sinds 2007 ben ik dagelijks bezig om het MatriXmethode Instituut groter te maken. Toen ik de bijzondere, snelle resultaten zag bij de coachees en cursisten van Ingrid wist ik: "Dit moet de wereld in." Ik houd me vooral bezig met de accreditaties, projecten en bedrijfsvoering. Elk jaar zie ik de groeiende behoefte en meer professionals die de MatriXmethode willen toepassen in hun werk. We zijn dus op de goede weg om deze veilige interventietechniek op grote schaal aan te bieden bij o.a. professionals in geestelijke gezondheidszorg, de hulpverlening en jeugdzorg.
Reactie plaatsen