VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Wat is de inhoud van de training?

Je leert specifieke vragen te stellen over de beleving die wordt ervaren bij IQ- en EQ-hulpvragen. Je krijgt praktische, laagdrempelige handvatten waarbij je ook zelf de kracht gaat ervaren. De methode leer je vooral door het direct toe te passen in je gesprekken met cliënten, al na de eerste trainingsdag. Met deze veilige vraagtechniek zie en ervaar je blijvend positief resultaat doordat je optimaal afstemt op het autonome proces van de ander. Zonder belast te hoeven worden met de probleeminhoud waar je cliënt mee zit.

Je weet hoe je je cliënt laat focussen op zijn eigen unieke oplossing bij mentale blokkades en belemmeringen. Je past het toe bij gebeurtenissen die daadwerkelijk zijn gebeurd in het verleden of doemscenario's die mogelijk in de toekomst plaatsvinden. Deze aanpak is inzetbaar naast alles dat je al succesvol doet. Daarmee voorkom je moeizame gesprekken en creëer je samen met je cliënt daadwerkelijk een doorbraak. Na de training heb je een kortdurende gesprekstechniek die je ook telefonisch en online kunt inzetten.

Krijg ik écht alle kennis?

Ja, alle belangrijke competenties beheers je na de trainingsdagen. Je krijgt daarnaast maandelijks de mogelijkheid om je MatriXkennis en -vaardigheden verder te verbeteren. Ook profiteer je van de laatste ontwikkelingen en van ervaringen/casussen van anderen.

Je voorkomt dat je onzeker wordt en vervolgens terugvalt in oude patronen/interventies. Terwijl je weet dat je met snelle, veilige en doelgerichte gesprekken in staat bent om mensen oplossingsgericht te helpen. Het is niet een trucje dat je leert. Eénmaal de methode geleerd, betekent niet dat ieder gesprek meteen een succes wordt.

Door actief aan de slag te gaan, beter te worden en jezelf te blijven voeden met nieuwe competenties worden je gesprekken gegarandeerd beter. Daar faciliteren we je bij.

De training is voor mij een hoge investering. Verdien ik het terug?

Zeker weten, want je kunt direct mensen gaan helpen. Vaak al na de eerste dag. In de hele wereld zijn er mensen die je hulp nodig hebben. Dat zal altijd zo blijven. Professionals in loondienst kunnen meer cliënten helpen in kortere tijd. Zelfstandigen bepalen zelf hun tarieven. Omdat er veel vraag is naar coaches, die goede resultaten laten zien, kan de investering snel worden terugverdiend. Eventueel kan je ook gebruik maken van het STAP-budget en termijnbetaling als de investering een belemmering is en je wel de training wilt volgen.

Krijg ik na het afronden van de training een certificaat? En hoe zit het met accreditatiepunten?

Na het succesvol deelnemen aan de volledige training en het afronden van het ontwikkeltraject, ontvang je een certificaat.

Ben je aangesloten bij een beroepsvereniging die de training geaccrediteerd heeft? Dan heb je recht op deze accreditatiepunten.

Kan ik met de nieuwe kennis en vaardigheden direct aan de slag?

Ja, graag zelfs. Hoe sneller je de MatriXmethode toepast in jouw werk, hoe betere resultaten je krijgt. En dan worden je sessies per hulpvraag veiliger, sneller en effectiever.

Wat is de toegevoegde waarde van het ontwikkeltraject (live online, vijf keer één uur?

Doordat je na de training aan de slag gaat met de nieuwe materie kom je verschillende situaties tegen waar je vragen over hebt. Deze casussen bespreek je met de trainer en de medecursisten. In het ontwikkeltraject leer je van je eigen ervaringen en van casussen van anderen. Zo haal je het maximale uit je MatriXsessies en voorkom je dat je vastloopt in een sessie..

Het online ontwikkeltraject vindt binnen twee maanden na de training plaats. Je krijgt daarnaast toegang tot de maandelijkse live online activiteiten voor kennisverrijking en zelfontwikkeling.

Heb ik speciale competenties of diploma's nodig?

Werk je of wil je werken met mensen die last hebben van mentale problemen? En ben je gemotiveerd, sta je nuchter in het leven en heb je minimaal hbo-werk- of denkniveau?

Krijg dan in de praktische training alle kennis en vaardigheden om belemmerende denkprocessen bij je cliënt te verbeteren en te verbreken. Zonder dat over de inhoud gepraat hoeft te worden.

Het is geen opleiding die jaren duurt. Net zoals met je rijbewijs leer je vooral rijden door het te doen. Direct actief aan de slag gaan met de MatriXmethode vergroot de kans dat je effectieve sessies krijgt met je cliënten.

Kan ik gebruik maken van de STAP-budgetregeling of kan ik in termijnen betalen?

Goed nieuws: de MatriXtraining is erkend bij het NRTO. Daardoor kan je het STAP-budget aanvragen. De overheid betaalt €1.000,- mee, zodat je met een gereduceerde investering de training kan volgen.

Als je het STAP-budget niet toegekend krijgt, kan je ervoor kiezen om alsnog de training te volgen met eigen investering. Of je kunt meedoen met de volgende aanvraagronde.

Daarnaast is het eventueel mogelijk om de investering (zonder STAP-regeling) in zes, acht of tien termijnen te voldoen. Het enige wat we vragen is een aanbetaling van 500 euro zodat we zeker weten dat je de training wilt volgen.

Wat is de toegevoegde waarde van deze methode als ik al kennis heb van NLP?

Een voordeel als je NLP-geschoold bent, is dat je het toepassen van de methode sneller in de vingers hebt. Tijdens de training ontdek je bijvoorbeeld hoe je de waardehiërarchie op een andere manier kunt inzetten om de werkelijke hulpvraag boven tafel te krijgen. Daarnaast worden de submodaliteiten 'zien', 'horen', 'voelen', 'ruiken' en 'proeven' als leidraad gebruikt om mentale hulpvragen in een handomdraai te veranderen in een neutrale of zelfs positieve beleving.

Ook ontdek je hoe je cliënt zelf de eigen interpretatie van de zintuiglijke waarneming non-verbaal beïnvloedt. Gewenste situaties worden visueel verankerd in een krachtig beeld, zonder dat je cliënt naar woorden hoeft te zoeken. Daarnaast weet je door het gebruik van MatriXmaterialen gerichte vragen te stellen over de denkbeeldige processen die worden ervaren bij mentale blokkades en belemmeringen.

Je cliënt ervaart direct overzicht en rust in het hoofd. En ook jouw hoofd blijft opgeruimd na ieder gesprek.

Zijn er na de training mogelijkheden om mezelf te blijven ontwikkelen?

Jazeker. Je krijgt toegang tot het online kenniscentrum waar honderden professionals dagelijks actief zijn. Ook worden maandelijks nieuwe, live activiteiten georganiseerd om jezelf te (blijven) ontwikkelen met de MatriXmethode. Je kunt je aansluiten bij intervisiegroepen van MatriXcollega's (in jouw buurt of online).

Je krijgt direct na jouw inschrijving één jaar gratis het MatriXlidmaatschap. Binnen een jaar kan je kiezen om het lidmaatschap stop te zetten of te continueren voor een bescheiden investering per maand.

Het is mogelijk om deel te nemen aan maandelijkse 'MatriXweetjes', vraag- en antwoord-sessies en ervaringen/casusbesprekingen. Ook worden MatriXsessies uitgelegd en krijg je inzichten in nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen van de methode. Het doel is om jou handvatten te geven om jouw MatriXsessies naar een nog hoger niveau te tillen.

De MatriXmethode en hulpvragen

Normaalgesproken moet er gepraat worden over de probleeminhoud waar een cliënt last van heeft. Waarom is dat met deze interventietechniek niet nodig?

Praten over problemen lucht soms wel op, maar zorgt er vaak voor dat iemand na een tijdje weer last krijgt van het daadwerkelijke probleem. Misschien in minder mate, toch wordt dat als onprettig ervaren. Dat komt onder andere doordat soms niet alles verteld wordt door de cliënt uit angst, schaamte of zorg-moeheid. De hulpvrager is zich wel bewust van de onderliggende oorzaak, die blijft vaak geheim en wordt niet gedeeld met iemand. Door het gericht stellen van vragen, komt de persoon zelf tot de kern van de hulpvraag. Het is niet nodig dat inhoudelijk over de oorzaak gepraat wordt. Dat voorkomt ook dat de professional een vol hoofd ervaart na een werkweg.

Waarom is MatriXmethode toepasbaar bij vervelende herinneringen van situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd en doemscenario's die al zijn bedacht?

Iedereen heeft een eigen beleving ergens bij. Zowel bij situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd als bij situaties die mogelijk gaan plaatsvinden. Met specifieke vragen wordt de beleving veranderd door de persoon zelf. De cliënt is zelf de eigenaar van de beleving van het onthouden plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. En daar kan alleen de persoon zelf iets aan veranderen in het eigen hoofd. De professional stelt de juiste vragen, zonder de inhoud te hoeven weten.

Als cliënten eenmaal weten hoe de regie te krijgen over het eigen hoofd, hebben ze mijn hulp dan nog nodig?

Wij geloven dat een betere wereld mogelijk is als mensen weten hoe ze zelf de baas worden en blijven over hun eigen denkprocessen. Dan zal er een afname zijn van ellenlange gesprekken, wachtlijsten en psychisch verzuim. Doordat de professional de kennis en vaardigheden beheerst om iemand binnen enkele sessies op de rit te krijgen, zal de cliënt deze positieve ervaring voor de rest van zijn leven meenemen. Vind jij goede hulp en een goede reputatie ook belangrijk?

Waarom is deze interventie bij cognitieve en emotionele problemen toepasbaar?

Mentale problemen hebben te maken met leer- en denkprocessen. Iedereen is uniek en ervaart een hulpvraag op de eigen manier. Er wordt vaak vooral de nadruk gelegd op het gedrag dat iemand vertoont. Beter is om de onderliggende oorzaak van dat gedrag aan te pakken. En dat heeft te maken met de manier hoe iemand iets wilt onthouden in het langetermijngeheugen.

Stel dat je nu aan een hond denkt... Dan heb je waarschijnlijk niet meteen een 'Affenpinscher' in je gedachte. Daarom kan praten over het probleem wel wat opluchting geven, maar toch zal de persoon zelf aan de slag moeten gaan met zijn eigen beleving die wordt ervaren bij de specifieke hulpvraag. Cognitieve en emotionele problemen hebben allebei te maken met eigen leer- en denkprocessen. Het delen van de inhoud is niet van belang, wel de beleving die iemand zelf ervaart. En de enige die daar zelf wat aan kan veranderen in het eigen hoofd, is de persoon met de hulpvraag.

Wat is het verschil met andere interventies die ook hulp bieden bij emotionele hulpvragen?

We weten alles over de MatriXmethode. Andere professionals weten alles over hun interventietechnieken. Haal de juiste informatie altijd bij de bron. Op onze website en (online) kanalen vind je alle informatie over de methode. Bijvoorbeeld over waarom het werkt, waarom de professional niet hoeft te verdwalen in de probleemverhalen en waarom een herbeleving wordt voorkomen. Door zelf de regie te nemen en onderzoek te doen, weet je waarom de MatriXmethode in korte tijd voor een blijvende glimlach en opluchting zorgt.

In mijn werk als psycholoog zie ik veel pubers. Ze lijken ongemotiveerd en ze zeggen dat hun hoofd zo vol zit. Wat kan ik daarmee?

Wat een mooie doelgroep de pubers. Ook zij zullen informatie die ze dagelijks moeten zien te verwerken een plek geven om het te onthouden.

Wanneer ze de informatie denkbeeldig clusteren kunnen ze daarna ook bepalen hoe en waar ze het gaan onthouden.

Hoe kan mijn leerling handiger taal en rekenen gaan onthouden?

Iedereen is anders, leert en onthoudt op een eigen manier. Het meest handige is om eerst de basis van taal en rekenen te laten onthouden.

Als iemand zelf een stevig fundament heeft bedacht, kan nieuwe kennis sneller en makkelijk daaraan worden gekoppeld. Zonder afleidende plaatjes: gewoon de 26 letters van het alfabet en de 100 getallen van het honderdveld. Krokodillen en bloemetjes passen daar niet bij, want die leiden vooral af.

Er komen steeds meer mensen in mijn praktijk met tinnitus, sommige noemen het oorsuizen. Is het uitzetten van het geluid altijd voldoende om het probleem op te lossen?

Alleen het uitzetten van het geluid is niet de oplossing. Eer gaat veel samen met tinnitus. Eerst moet een arts worden geraadpleegd om een medische oorzaak uit te sluiten. Wanneer dat geen effect heeft, kan het probleem mentaal worden aangepakt.

Dat kan bijvoorbeeld een vol hoofd zijn, een stressvolle periode in het leven of ingrijpende gebeurtenissen die dagelijks omhoog komen. Ook is een goede vraag om te stellen: "Wat doet het met je die tinnitus?". Dat is ook, naast eerdergenoemde elementen, een ingang om te gaan coachen.

Jarenlang loopt mijn cliënt bij een fysiotherapeut. Hij zegt dat de pijnklacht in de rug tussen de oren zit. Mijn cliënt is iemand die veel stress heeft en de lat erg hoog legt voor zichzelf. Welke ingangen heb ik om het aan te pakken?

Begin altijd bij het begin. Bijvoorbeeld door het stellen van de vraag: "Waar kan ik jou mee helpen?".

Wanneer de stress is aangepakt, zou het kunnen zijn dat de rugpijn al wat afneemt wanneer de spieren minder gespannen zijn. Zo'n onbegrepen klacht kan te maken hebben met een hoge prestatielat die iemand zelf bedenkt en heeft gevisualiseerd. Die kan dat zelf ook op een andere manier visualiseren.

De rugpijn op zich is een bepaald gevoel, bijvoorbeeld een kabel in de rug, spieren die te strak staan, een mes in de rug of een klem. Zomaar wat voorbeelden van wat mensen vertellen wanneer je ze de klacht laat omschrijven. Door het stellen van gerichte MatriXvragen, krijgt je cliënt zelf de regie over die eigen processen die de klacht veroorzaken.

Er gebeurt veel in het hoofd van mijn cliënt van 15. Hij voelt zich dom, kan zich niet concentreren en is constant afgeleid door andere dingen dan waar hij zich mee bezig zou moeten houden. Hoe kan ik hem helpen te concentreren?

Concentratieproblemen hebben te maken met de vele individuele processen waar iemand dagelijks mee bezig is. Wanneer je het vergelijkt met de processor van de computer: die staat bij heel veel mensen constant aan en lopen door elkaar heen.

Het is belangrijk dat jou cliënt zich leert focussen. Informatie of taken die minder relevant zijn, krijgen minder aandacht.

Wel belangrijk: ook jouw cliënt vindt bepaalde onderwerpen meer boeiend dan andere en zal daar met meer concentratie mee bezig zijn.

De gedragsproblemen van de jongeren waarmee ik werk zijn lastig aan te pakken. De één doet zus, de ander zo. Hoe kan ik dat doorbreken? Waar te beginnen?

Begin bij de individuele jongere zelf. Ga doelgericht vragen stellen over wat er in de weg zit. Je cliënt voelt zich vaak niet gezien en in zijn ogen wordt er niet naar hem/haar geluisterd.

In een groep is het vaak lastig om te voldoen wat een ander verwacht. Wanneer de persoonlijke issues worden verwerkt en het hoofd wordt opgeruimd, is sneller en makkelijker beweging mogelijk in de groep.

Het opruimen van het hoofd, zonder inhoudelijk te vertellen wat zich in het hoofd afspeelt, geeft meteen opluchting. Je ziet direct dat het gedrag verandert en de communicatie verloopt beter.

Is een eetprobleem alleen een problemen met eten?

Nee. het is veel complexer dan dat. Er speelt veel in het hoofd van iemand met eetproblemen. Ook zaken waar ze niet over durven. mogen, willen en kunnen praten.

Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met een uitspraak van iemand over het gewicht of de onderkin, een gedachte dat alles dikmakend is.
De regie afnemen van iemand met eetproblemen is het ergste wat iemand kan overkomen. Die regie proberen ze zo lang mogelijk vast te houden.

Wat werkt is het hoofd te laten opruimen van belemmerende blokkades en belemmeringen door de persoon zelf. Dat kan iemand gewoon zichzelf zijn, zonder aan andermans verwachtingen te moeten voldoen. Zonder inhoudelijk te delen met de coach wat er gebeurt is, met wie, waar, wanneer en hoe.

Belangrijk is om eetproblemen in een vroeg stadium aan te pakken. Wanneer er lichamelijk uitval is, is daar ook dringend medische hulp bij nodig. In combinatie met het aanpakken van mentale processen.

Mijn cliënt heeft last van stress. Ik geef vooral adviezen over wat hij beter kan doen. Ik snap dat het niet werkt, maar ik zoek wat oplossingen. Hoe krijg ik de juiste ingang om hem goed te helpen?

Stress ontstaat vaak in het hoofd door denkbeeldige gedachten. Mensen gaan denken, piekeren, ze halen zich van alles in het hoofd. Gedachtes zijn woorden die in de weg zitten. Ze zijn door de persoon zelf gecreëerd en ervaren daardoor veel stress.

Je kunt de juiste vragen stellen zodat je cliënt het naarste woord in de gedachte denkbeeldig als eerste laat verwijderen. Het zijn immers gedachten, geen feiten. Het gaat erom dat je cliënt de regie (terug) krijgt over de eigen denkprocessen.

Een cliënt wordt 's nachts badend in het zweet wakker van flashbacks van zijn trauma. De ingrijpende plaatjes komen iedere nacht op.
Hij dacht dat hij ze verwerkt had. Werkt een slaappil om dit probleem aan te pakken?

Een pil zorgt er vast voor dat het probleem verdoofd wordt, terwijl de onverwerkte momenten intact blijven.

Het verwerken van de ingrijpende gebeurtenissen is belangrijk. De lading eraf halen, neutraliseren en het vervangen onthouden is wat je samen met je cliënt zal moeten doen.

Jij stelt de vragen, je client onderneemt de actie en verwerkt zo de ingrijpende gebeurtenissen. Eén voor één. Zonder de probleeminhoud met je te delen.

Ook het opruimen van het hoofd is een onderdeel dat werkt door informatie denkbeeldig te clusteren en een plek te geven.

Datums van de training

2023:

Met of zonder STAP (eerstvolgende aanvraag-mogelijkheid = maandag 1 mei 2023 om 10.00 uur):

- Juni (Ede, Belmont Congrescentrum): maandag 5 t/m donderdag 8 juni van 10:00-17:00 uur
- Augustus (Ede, Belmont Congrescentrum): dinsdag 22 t/m vrijdag 25 augustus van 10:00-17:00 uur

Overige trainingen:

- Oktober (Zoetermeer, Happy Moose): dinsdag 10 t/m vrijdag 13 oktober van 10:00-17:00 uur
- November (Ede, Belmont Congrescentrum): vrijdag 10 en zaterdag 11 november + vrijdag 24 en zaterdag 25 november van 10:00-17:00 uur

2023:

- 1 april: oefendagdelen op dinsdag 11 en 25 april, en dinsdag 9 mei (09:00 tot 13:00 uur)
- 1 mei: oefendagdelen op woensdag 17 en 31 mei, en woensdag 14 juni (09:00 tot 13:00 uur)

Met of zonder STAP (eerstvolgende aanvraag-mogelijkheid = maandag 1 mei 2023 om 10.00 uur):

- 1 juni: oefendagdelen op donderdag 15 en 29 juni, en donderdag 13 juli (09:00 tot 13:00 uur)

Overige trainingen:

- 1 september: oefendagdelen op maandag 11 en 25 september, en dinsdag 9 oktober (13:00 tot 17:00 uur
- 1 oktober: oefendagdelen op donderdag 12 en 26 oktober, en donderdag 9 november (09:00 tot 13:00 uur)
- 1 november: oefendagdelen op maandag 13 en 27 november, en maandag 11 december (09:00 tot 13:00 uur)

Coaching met de MatriXmethode

Wat kan ik verwachten tijdens en na de sessie?

Je vertelt je coach wat je wilt aanpakken. Tijdens het gesprek hoeft niet de hele probleeminhoud verteld te worden. Dit is anders dan reguliere hulp, waar vaak van alles verteld moet worden over wat er is gebeurd, wanneer het is ontstaan, wat je daarbij voelde, wie er bij was.

Wel wordt de kracht van visualisatie gebruikt om EQ-hulpvragen, zoals vervelende herinneringen en al bedachte doemscenario's, te verwerken. Bij IQ-hulpvragen wordt bijvoorbeeld informatie handiger onthouden en teruggevonden. Kortom: je krijgt de regie over het eigen hoofd.

Is het MatriXmethode Instituut verantwoordelijk voor het eindresultaat?

Gecertificeerde coaches zijn opgeleid door het MatriXmethode Instituut. Dit zijn professionals met minimaal hbo-werk- of denkniveau. Ze hebben als individu de eigen verantwoordelijkheid om hun MatriXkennis op peil te houden, en deze te vergroten en daarin te verdiepen. Zij kunnen op verzoek het certificaat overleggen.

Iedere professional die onze interventie toepast, werkt zelfstandig met eigen werkwijzen en hanteert eigen tarieven. Ook passen ze andere interventies toe als dat nodig is of past in een traject dat je doorloopt. Het MatriXmethode Instituut is niet aansprakelijk voor de werkwijze van individuele coaches. Bij ons heeft iedereen zelf de regie voor hun eigen ontwikkeling, zowel de professional als de cliënt. Communiceer daarom duidelijk over de verwachtingen.

Wat is de investering van een sessie met de MatriXmethode?

Dat verschilt per professional die de MatriXmethode toepast. Elk individu werkt onafhankelijk van het MatriXmethode Instituut en bepaalt zelf het tarief en de duur van een sessie of traject. Iedereen heeft de kwaliteiten om iemand snel en effectief te helpen bij één specifiek probleem. Onze ervaring is dat tussen de één tot drie sessies voldoende zijn.

Raadpleeg hiervoor de informatie op de website van de coach die jou aanspreekt.

Hoe weet ik of iemand de MatriXmethode goed toepast?

De professionals die op onze site staan hebben de kennis, tools en vaardigheden gekregen om anderen professioneel te helpen. Iedere coach werkt onafhankelijk van het MatriXmethode Instituut. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen professionaliteit en werkwijze.

We faciliteren maandelijks alle getrainde professionals om hun deskundigheid te bevorderen. Ze zijn gemotiveerd en willen iedere cliënt zo goed mogelijk helpen.

Vind een coaching telefonisch, online of op locatie plaats?

De coaching is telefonisch, online en op locatie mogelijk.

Is er een wachtlijst?

Coachingsgesprekken met de MatriXmethode duren vaak niet langer dan 20 minuten per specifieke hulpvraag. Uit onze en de ervaringen van MatriXprofessionals blijkt dat een cliënt vaak in maximaal drie sessies van de hulpvraag af is. Blijvend, zonder kans op terugval, herbeleving of te moeten vertellen wat liever privé blijft.

De kans dat er een wachtlijst is, is dan ook nihil. Tenzij een professional veel cliënten heeft en door de vele aanvragen de agenda al gevuld is. Toch merken we dat er vrijwel nooit een wachtlijst is.

Welke hulpvragen zijn geschikt om aan te pakken met de MatriXmethode?

Deze coachingsinterventie is toepasbaar bij zowel IQ- en EQ-gerelateerde hulpvragen.. Het gaat dan om bewuste processen bij mentale blokkades of belemmeringen die te maken hebben met het verleden of doemscenario's die al zijn bedacht.

Cognitieve (IQ) en onverklaarbare hulpvragen zijn bijvoorbeeld:

Een vol en druk hoofd, concentratieproblemen, gebrek aan focus, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, informatie niet kunnen onthouden, problemen met automatiseren, SOLK, hoofdpijn, tinnitus/oorsuizen, onverklaarbare tintelingen, stress, onzekerheid faalangst, overpresteren, onderpresteren, hoge prestatielat, gevoel dom te zijn, afgeleid zijn, niet stil kunnen zitten, pesten, slaapproblemen, bedplassen, nachtmerries, slecht presenteren, slechte cijfers, druk gedrag, dromerig gedrag.

Ook kunnen EQ-hulpvragen worden aangepakt zoals:

Angsten (voor iets uit het verleden), doemscenario's, geweld, trauma's (dat kunnen er honderden/duizenden zijn), schuldgevoelens, dierenangst (dat kunnen er honderden zijn), sociale fobie, rijangst, echtscheiding, virusangst, bindingsangst, verlatingsangst, agorafobie, paniekstoornis, vliegangst, claustrofobie, smetvrees, faalangst, prestatie-angst, angst voor ontslag, rouwverwerking, minderwaardigheidscomplex, negatief zelfbeeld, verdriet, eenzaamheid, frustratie, irritatie, boosheid, seksueel misbruik, agressie, slaapproblemen, misofonie, eetproblemen, verslavingen (alcohol, roken, drugs, werk), anorexia, eetbuistoornis of eetstoornis.