Mentale problemen (EQ) aanpakken met de veilige gesprekstechniek?

Bij welke mentale problemen wordt de MatriXmethode ingezet?

Mentale problemen, veel mensen hebben er (dagelijks last van). Bij welke klachten (IQ en EQ) kan deze coachingsinterventie worden ingezet ? Deze interventietechniek op basis van coaching is toepasbaar bij zowel cognitieve (IQ) en emotionele problemen (EQ) en psychosomatische hulpvragen. Hoe werkt het en wanneer is een gesprek effectief? In dit artikel krijg je daar antwoord op.

De MatriXmethode wordt toegepast bij mentale problemen (IQ , EQ en psychosomatisch), zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. 

Wil je eerst weten waarom deze interventie veilig toepasbaar is? In de animatie krijg je daar antwoord op:

Welke soorten mentale problemen zijn er?

Iedere persoon kan last hebben of krijgen van meerde mentale problemen. Een kind kan bijvoorbeeld op school moeite hebben met het automatiseren van de basisinformatie. Denk aan het alfabet of de tafels. Als vervolgens dat probleem niet wordt opgelost, kunnen meerdere klachten ontstaan. Faalangst of een negatief zelfbeeld bijvoorbeeld. 

Ook kunnen er duizenden verschillende angsten of trauma's zijn. Want iemand kan bang zijn voor een grote spin, maar hoeft geen last te hebben van een kleine spin. Zo heeft iedereen een eigen beleving bij een specifieke mentale hulpvraag waar een oplossing voor gevonden moet worden.

We kunnen psychische klachten onderverdelen in drie soorten:

 • IQ-hulpvragen
 • EQ-hulpvragen
 • Psychosomatische klachten (vaak een combinatie van IQ- en EQ-hulpvragen)

mentale problemen

Zowel jongeren als volwassenen hebben een hulpvraag die het leven belemmert. Belangrijk is dat de persoon zelf de regie krijgt over zijn eigen leer- en denkprocessen. Wil je weten bij welke problemen de MatriXmethode wordt toegepast, inclusief voorbeelden en ervaringen van zowel cliënten als professionals?

IQ-gerelateerde klachten

De MatriXmethode is toepasbaar bij bewuste, cognitieve hulpvragen (IQ). Deze problemen zijn vaak ontstaan doordat de basisinformatie (van taal en rekenen) ooit niet goed is geautomatiseerd.  Op school wordt namelijk vooral geleerd WAT kinderen moeten leren, maar niet HOE al die informatie op een eigen, handige plek te onthouden én teug te vinden. Het is belangrijk dat de persoon zelf een eigen strategie bedenkt, ontwikkelt en toepast zodat de informatie in het langetermijngeheugen wordt onthouden.

Een overzicht van problemen (IQ) die met deze vraagtechniek worden toegepast:

 • Vol hoofd
 • Concentratieproblemen
 • Gebrek aan focus
 • Leerproblemen
 • Dyslexie 
 • Dyscalculie
 • Informatie niet kunnen onthouden  
 • Problemen met automatiseren
 • Hoofdpijn
 • Tinnitus/oorsuizen
 • Onverklaarbare tintelingen
 • Stress 
 • Onzekerheid
 • Faalangst 
 • Overpresteren
 • Onderpresteren 
 • Hoge prestatielat 
 • Gevoel dom te zijn 
 • Afgeleid zijn 
 • Niet stil kunnen zitten 
 • Minderwaardigheidsgevoel
 • Pesten
 • Slaapproblemen 
 • Bedplassen 
 • Nachtmerries 
 • Kort lontje 
 • Slecht presenteren 
 • Slechte cijfers 
 • Druk gedrag
 • Dromerig gedrag

mentale problemen

EQ- en psychosomatische gerelateerde problemen

Ook ander soort psychische hulpvragen worden veilig aangepakt met de MatriXmethode. Dat kunnen nare herinneringen zijn voor iets dat in het verleden daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ook kunnen het doemscenario's zijn die al zijn bedacht voor iets dat in de toekomst mogelijk gaat plaatsvinden. De persoon zelf heeft daar al een (negatieve) beleving bij. Wanneer er een specifieke hulpvraag is, kan met MatriXvragen de emotionele lading worden vervangen door een neutrale of zelfs positieve herinnering.

Een psychosomatische klacht kan te maken hebben met een cognitieve en/of emotionele hulpvraag. Stress kan bijvoorbeeld tinnitus veroorzaken en stress kan te maken hebben met een onverwerkte emotie die jarenlang is opgekropt. De ene hulpvraag, sluit de andere hulpvraag niet uit. Daarom is het zo effectief als tijdens een gesprek meerdere van deze problemen aangepakt kunnen worden, zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden.

Dat deze aanpak effectief is, blijkt uit de volgende video. Daarin vertelt Myranda haar verhaal nadat ze vijf jaar geleden is geholpen met haar traumatische ervaring:

Enkele veelvoorkomende mentale problemen die kunnen worden aangepakt en waarbij de probleeminhoud niet besproken hoeft te worden:

 • Angsten (voor iets uit het verleden)
 • Doemscenario's
 • Schuldgevoelens
 • Geweld
 • Overval
 • Overlijden
 • Dierenangst (dat kunnen er honderden zijn) 
 • Sociale fobie
 • Rijangst
 • Echtscheiding
 • Virusangst
 • Bindingsangst
 • Verlatingsangst 
 • Agorafobie 
 • Paniekstoornis 
 • Vliegangst
 • Claustrofobie 
 • Angst voor clowns 
 • Smetvrees
 • Angst om over te geven
 • Faalangst (ook bij IQ) 
 • Angst voor groenten
 • Angst voor aardbevingen
 • Angst voor de dood
 • Prestatie-angst
 • Presentatie/podium-angst
 • Angst voor ontslag 
 • Trauma's (dat kunnen er honderden/duizenden zijn) zoals d
 • Rouwverwerking 
 • Minderwaardigheidscomplex 
 • Negatief zelfbeeld 
 • Verdriet 
 • Eenzaamheid 
 • Frustratie
 • Irritatie 
 • Boosheid
 • Seksueel misbruik
 • Agressie
 • Slaapproblemen
 • Misofonie
 • Eetproblemen
 • Verslavingen (alcohol, roken, drugs, werk)
 • Anorexia
 • Eetbuistoornis of eetstoornis
 • Long covid

mentale problemenToepasbaarheid van de MatriXmethode

De MatriXmethode is een breed toepasbare vraagtechniek, waarbij de regie over het eigen hoofd van de cliënt centraal staat. De werking ervan is sneller te begrijpen als je het zelf ervaart. Want zoals je weet hanteert iedereen een eigen en andere manier om informatie en emoties in het hoofd een plek te geven.

In de volgende video legt een psychologe uit hoe deze interventiemethode werkt bij emotionele problemen. En waarom bijvoorbeeld andere technieken niet altijd effectief zijn en de cliënt na een tijd weer last krijgt van een mentale klacht:

Zoals je hierboven ziet, is het aantal hulpvragen eindeloos. En jaarlijks ontstaan er nieuwe problemen, bijvoorbeeld angst om een De MatriXmethode onderscheidt zich van ander soort interventies door de brede toepasbaarheid. In de werkelijkheid wordt bijvoorbeeld een rijangst op een andere manier aangepakt dan dierenangst.


"Ik gun iedereen dat ze zelf de regie krijgen over hun eigen leer- en denkprocessen" - Ingrid Stoop, ontwikkelaar van de MatriXmethode


Terwijl beide soorten fobieën te maken hebben met mentale denkprocessen met negatief opgeslagen fragmenten van specifieke situaties. De fobie is dan wel verschillend, maar de manier om het probleem aan te pakken is hetzelfde.

Uiteindelijk zijn mentale problemen denkprocessen die in het hoofd zijn:

 • Ontstaan
 • Ontwikkeld
 • Doorontwikkeld
 • Negatief zijn beïnvloed

Omdat veel van deze hulpvragen een opzichzelfstaand probleem lijkt, zijn er veel 'experts' die volledig gericht zijn op deze type problemen. Door jarenlange ontwikkelingen, duizenden coachings en opgeleide professionals die de MatriXmethode toepassen, weten we dat cognitieve als emotionele problemen met één interventie kunnen worden aangepakt. 

In de video wordt uitgelegd hoe deze methode is ontstaan:

Ervaringen en resultaten

Hoewel het verschillende problemen, gaat het erom dat iemand weer de regie krijt over eigen processen in het eigen hoofd. Uit onze onderzoeken, ervaringen en resultaten blijkt dat de methode kortdurend, veilig en doelgericht is. Het zorgt ervoor dat cliënten minder lang in een traject hoeven te zitten, er geen complex protocol nodig is en de probleeminhoud van de hulpvraag niet gedeeld hoeft te worden. Dat maakt het veilig en risicoloos voor zowel de cliënt als de professional.

"De methode is heel veilig, want het heeft geen bijwerkingen. Nooit zal iemand in een crisis raken of decompenseren" - Adrie van der Wijst, POH-GGZ

Zoals de huisarts in bovenstaande video al heeft gezegd, wordt de MatriXmethode ingezet bij vele soorten mentale problemen zoals emotionele, cognitieve problemen en tinnitus.

Ben, een cliënt, heeft ook ervaren wat het effect is van deze vraagtechniek. Hij had last van tinnitus (oorsuizen) en wilde daar graag van af. Om de hulpvraag te verminderen, gebruikte hij een gehoorapparaat. Nu hij is gecoacht op deze mentale klacht is het gebruik van hulpmiddelen niet nodig.

Zijn ervaringen deelt hij in de video:

Ook trauma's zijn veilig bij deze methode. De cliënt hoeft namelijk geen herbeleving te ondergaan en de probleeminhoud hoeft niet verteld te worden. Dat is een verschil met ander soort therapieën of behandelmethoden. 

Deze vrouwelijke cliënt had last van een trauma die ondanks eerdere hulp nog niet was verwerkt. Ze had allerlei hulp al geprobeerd en was nog onder behandeling toen ze werd geholpen met de MatriXmethode.

Omdat ze inhoudelijk niets hoefde te vertellen, geen last had van een herbeleving en de regie over haar eigen denkprocessen centraal stond, heeft ze nu eindelijk een doorbraak:

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Conclusie: toepasbaarheid MatriXmethode bij soorten problemen

De MatriXmethode is een breed toepasbare interventie op basis van coaching. Het wordt ingezet bij zowel cognitieve als emotionele problemen. Deze mentale problemen zijn denkbeeldige processen die zijn ontstaan in het hoofd. De regie over het eigen hoofd is wat de MatriXmethode onderscheidt van andere interventies die worden aangeboden als oplossing die mentale hulpvragen.

------------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode