Wat is de MatriXmethode?

Wat is de MatriXmethode van Ingrid Stoop?

Wat is de MatriXmethode van Ingrid Stoop, hoe werkt het en wat doet het MatriXmethode Instituut? In dot artikel krijg je een helder beeld over de ontwikkelaar Ingrid Stoop, de methode en de organisatie. Inclusief ervaringen en resultaten van professionals die met de methodiek werken en cliënten die ermee zijn geholpen.

ingrid stoopUitleg: wat is de MatriXmethode?

De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop en is een kortdurende interventie op basis van coaching. Vanaf 1991 wordt deze interventietechniek door professionals gebruikt om mensen met hun mentale hulpvragen (af) te helpen.

De missie "Regie over eigen hoofd" staat centraal. Door middel van specifieke vragen die worden gesteld aan de cliënt, krijgt de persoon zelf handvatten om mentale problemen op de eigen manier aan te pakken. De professional begeleidt hem of haar daarbij. Zonder dat inhoudelijk verteld hoeft te worden wat er precies is gebeurd, wanneer, waar en met wie. Wel wordt gebruik gemaakt van de belevingen die iemand heeft bij het oplossen én voorkomen van mentale problemen (IQ en EQ).

De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop. Het is een kortdurende interventie op basis van coaching waarbij de regie over het eigen hoofd centraal staat.

In vergelijking met andere methodieken is de methode anders dan wat professionals en cliënten kennen. Dat komt doordat Ingrid vragen ging stellen over de beleving die iemand ervaart bij een specifieke hulpvraag. Later krijg je daar mee informatie over.

In grote lijnen is de methode:

 • Een kortdurende coachingsinterventie bij mentale blokkades en belemmeringen die snel resultaat biedt
 • Toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen
 • Een veilige, laagdrempelige interventietechniek waarbij de probleeminhoud privé blijft

Cliënten en professionals vinden het fijn dat er weinig woorden nodig zijn, terwijl het resultaat positief en blijvend is. In de video krijg je een korte uitleg over wat de MatriXmethode is: 

Tijdens een MatriXsessie is het belangrijk dat de cliënt gefocust blijft. Daardoor ontdekt de persoon zelf de eigen oplossing voor de mentale hulpvraag. Het zorgt dat complexe overtuigingen op een simpele manier veranderd kunnen worden. Daarbij wordt iemand nooit afhankelijk van dure hulpmiddelen, afleiding of medicijnen.

Zoals eerder genoemd is de MatriXmethode een snelwerkende coachingsinterventie die wordt toegepast bij mentale blokkades en belemmeringen. De werking ervan lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. De interventie moet zorgvuldig door de professional worden toegepast om effectieve resultaten te krijgen. Het heeft jarenlang geduurd om de methode zo concreet te maken zoals deze nu is.

De methode werkt bij emotionele (EQ) en cognitieve (IQ) hulpvragen. Er zijn enkele stappen die worden gezet bij het verwerken van angsten, trauma's en emotionele problemen. De effectiviteit is afhankelijk van de ernst van het probleem, maar ook of iemand afhankelijk is van het systeem (complexe protocollen, langdurige hulp, veel praten).

Een emotioneel probleem wordt aangepakt met drie stappen:

 1. Stap 1: Ontladen 
 2. Stap 2: Neutraliseren
 3. Stap 3: Vervangen

Door een emotionele hulpvraag op deze manier aan te pakken, is een sessie in de meeste gevallen een succes. Als één van de drie stappen niet wordt gezet, dan is het effect minder. Het zorgvuldig gebruikmaken van deze stappen biedt meer kans om het maximale uit de coaching te halen.

In de onderstaande video's worden deze uitgelegd bij EQ-hulpvragen:

Bij cognitieve problemen werkt het anders. Hoewel daarbij ook de zintuigen worden gebruikt, worden er andere vragen gesteld en een andere werkwijze toegepast. Wel wordt daarbij wederom het MatriXwerkmodel gebruikt om de cliënt een heldere uitleg te geven over wat er tijdens een coachingssessie wordt gedaan.

Daarmee wordt informatie 'geconstrueerd' en handiger opgeslagen in het hoofd. Het is zelfs mogelijk om informatie denkbeeldig buiten het hoofd te onthouden, zodat het hoofd opgeruimd blijft. Alles heeft te maken met individuele denkprocessen.

Bij IQ-vraagstukken zoals moeite met informatie onthouden en een vol hoofd, zijn er andere stappen van toepassing: 

 1. Stap 1: Clusteren 
 2. Stap 2: Inrichten 
 3. Stap 3: Memoriseren

Als één van deze stappen niet wordt gezet, dan is een sessie minder effectief. De cliënt moet de focus hebben om de hulpvraag op deze manier aan te pakken. Als er een opluchting en een glimlach verschijnt, dan weet je dat de sessie geslaagd is. 

In de video wordt uitgelegd hoe de methode werkt bij cognitieve hulpvragen:

Wie is Ingrid Stoop?

Sinds 1991 heeft Ingrid Stoop de MatriXmethode in ontwikkeling. Doordat ze vragen ging stellen aan mensen, ontdekte ze dat iedereen, van jong tot oud, een eigen interpretatie heeft bij een hulpvraag. Bij emotionele problemen kan bijvoorbeeld het geluid het meest vervelende zijn (bijvoorbeeld bij een trauma). Bij cognitieve problemen kan een verkeerd onthouden plaatje zorgen voor het probleem (zoals dyslexie). Zo heeft iedereen een eigen, unieke manier bedacht om informatie negatief, neutraal of positief te onthouden.

Deze praktische interventie op basis van coaching blijkt al jaren een effectieve en veilig toepasbare manier te zijn in diverse werkgebieden. Ingrid leidt professionals op die haar methodiek toepassen in hun werk. Denk aan een coach, zorgprofessional, (jeugdzorg)hulpverlener, onderwijsprofessionals en HR-managers.

In de video krijg je meer uitleg over wie Ingrid Stoop is, wat en waarom ze haar methode aan professionals leert: 

Wat doet het MatriXmethode Instituut?

Het MatriXmethode Instituut is een trainingsorganisatie waarbij professionals de MatriXmethode leren toepassen in hun werk. Tijdens de training op locatie door Ingrid Stoop of via blended-learning met een MatriXtrainer krijgen de deelnemers alle competenties.

Dagelijks zijn we bezig om de methode verder de wereld in te brengen. We willen professionals de handvaten geven om met minder moeite hun gesprekken effectiever te voeren. Op een veilige en laagdrempelige manier, zonder belast te worden met de probleeminhoud.

De training op locatie vinden deelnemende professionals fijn omdat direct vragen kunnen worden gesteld, er live coachings zijn en lunch is inbegrepen. De blended-learning wordt als positief ervaren omdat in de eigen tijd en locatie-onafhankelijk alle onderdelen van de methode eigen worden gemaakt.

Ook de training op locatie wordt als prettig ervaren door de deelnemers. Dat komt doordat er diverse vraagmogelijkheden zijn, live coachings waarmee de cursisten direct leren welke vragen er worden gesteld en waarom. Ontwikkelaar Ingrid Stoop heeft de training, samen met een MatriXtrainer. Daarom krijg je alle principes en zie je wat de methode jou en jouw hulpvrager oplevert.

Wil je weten voor welke hulpvragen de methode toepasbaar is? Ingrid legt het uit:

YouTube

Er worden vaak video's van ervaringen, coachings en resultaten gedeeld op het YouTube-kanaal van Ingrid Stoop. We vinden het belangrijk dat er transparantie is over de werking van de methodiek en hoe zowel professionals als cliënten een coaching ervaren.

Je kunt jezelf gratis abonneren op het kanaal zodat je als eerste de nieuwste video's krijgt.

Er zijn veel gesprekstechnieken die worden toegepast, maar niet zo snel werken of effectief zijn. Dat is jammer, want als iemand nu een hulpvraag heeft, moet die persoon zo snel mogelijk geholpen worden.

Bij de MatriXmethode ontdekt de hulpvrager zelf een oplossing voor het eigen mentale probleem. In een kort gesprek zijn er weinig woorden per hulpvraag nodig. De cliënt gaat zelf aan de slag met de innerlijke beleving die wordt ervaren.

Veel tijd gaat verloren als er gepraat moet worden over het mentale probleem. Er wordt dan vooral nadruk gelegd op wat er precies gebeurd is of mogelijk gaat gebeuren. Ook worden er over gedragsproblemen gepraat, terwijl het gedrag juist een gevolg is van een onderliggende oorzaak die door een denkproces in het hoofd begint. 

Bij de MatriXmethode zijn veel verhaal en langdurige trajecten niet nodig. Waarom niet? Omdat de eigen oplossing van de persoon zelf ontdekt en toegepast wordt aan de hand van het stellen van de juiste vragen. In de animatie krijg je verdere uitleg:

Voordelen

Enkele voordelen van deze coachingstechniek als interventie zijn:

 • De sessies zijn kortdurend
 • Er vindt geen heftige herbeleving plaats
 • De oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden

Afhankelijk van de zwaarte van de klacht, zijn vaak één tot drie sessies per hulpvraag voldoende. Dat komt vooral doordat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden, er geen dossiervorming is en de persoon zelf op de eigen manier zijn eigen mentale probleem aanpakt. 

De non-verbale vraagtechniek als interventie wordt uitgelegd met diverse modellen. Deze zijn natuurlijk niet zomaar ontstaan. Er zijn enkele jaren nodig geweest om het zo concreet en logisch te maken.

Omdat deze nu zo concreet is, maken verschillende professionals er gebruik van. Bijvoorbeeld in de zorg (GGZ), hulpverlening, jeugdzorg, onderwijs en andere gebieden waar mensen gesprekken hebben met elkaar.

Het MatriXwerkmodel

In bovenstaande afbeelding zie je hoe het brein praktisch werkt bij mensen. Niet medisch, want daar heeft een dokter verstand van. Als eerst heb je het sensorisch geheugen. Daarna het werkgeheugen of het kortetermijngeheugen. Cognitieve en emotionele problemen staan opgeslagen in het langetermijngeheugen. Bij bewust onthouden fragmenten van specifieke situaties wordt de MatriXmethode ingezet.

In een video wordt dit volledig toegelicht:

Het MatriXemotiemodel

Een ander veelvoorkomend model is het MatriXemotiemodel. Deze wordt toegepast als er sprake is van een onverwerkte emotie, angst of trauma. Door alle zintuigen te gebruiken, wordt de 'angel' van de emotionele hulpvraag ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden (non-verbaal dus).

MatriXemotiemodelOok hierbij wordt in een voorbeeld uitgelegd om je te laten begrijpen hoe deze techniek werkt en wanneer het toegepast wordt. Door het stellen van gerichte vragen wordt de cliënt geholpen om tot de kern van de hulpvraag te komen. Bij emotionele problemen werkt dat anders dan bij cognitieve problemen. Bij beide soorten modellen krijgt de persoon zelf de regie over het eigen hoofd, de professional begeleidt.

Bekijk hoe dat werkt met deze korte uitleg:

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

In de voorbeelden die ik net gegeven heb, zie en lees je wat de interventie oplevert. Enkele voordelen van de methodiek zijn:

 • Veilig en snel inzetbaar bij cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) blokkades en belemmeringen (uit het verleden en in de toekomst), én medische onverklaarbare klachten
 • Vaak zijn maximaal drie sessies per specifieke of complexe hulpvraag voldoende, zonder herbeleving of negatieve bijwerkingen
 • Door het stellen van laagdrempelige MatriXvragen past de cliënt zelf de eigen oplossing toe dankzij unieke verbeeldingskracht
 • Alle zintuigen worden gebruikt (zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken) bij leer- en denkprocessen
 • Complementair te gebruiken naast alles dat je al succesvol inzet
 • Het wordt voorkomen dat je belast wordt met de probleeminhoud (hoe en wat er is gebeurd of gaat gebeuren, wanneer, waar en met wie)

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Wil je meer resultaten en ervaringen zien? Professionals die met deze interventietechniek werken, krijgen ook goede resultaten. Ze vinden het fijn dat ze niet inhoudelijk hoeven in te gaan op het probleem en dat ze juist met gerichte vragen iemand snel en effectief kunnen helpen. Als je met mensen werkt die last hebben van mentale problemen en je hebt hbo-werk- en denkniveau, dan kan je deze gesprekswijze gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld in de zorg (GGZ), hulpverlening, jeugdzorg, onderwijs, organisaties en in een coachingspraktijk.

In de video vertellen ze zelf hoe en waarom ze met de methode werken:


Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

De MatriXmethode is een kortdurende interventie op basis van coaching. Deze is ontwikkeld door Ingrid Stoop doordat ze vragen ging stellen over de beleving die iemand ervaart bij een mentale hulpvraag. Door deze praktijkervaring heeft ze deze methodiek verder doorontwikkeld zodat professionals deze kunnen gebruiken in hun gesprekken.

Het is een veilig toepasbare manier van vragen stellen, waarbij de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden door de cliënt. De professional begeleidt, de cliënt krijgt de regie over zijn eigen hoofd. Mentale problemen, zowel cognitieve als emotionele hulpvragen, worden met de snelwerkende manier aangepakt.

------------
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode