Wat is de MatriXmethode?

Wat is de MatriXmethode van Ingrid Stoop?

Wat is de MatriXmethode van Ingrid Stoop, hoe werkt het en wat doet het MatriXmethode Instituut? In dot artikel krijg je een helder beeld over de ontwikkelaar Ingrid Stoop, de methode en de organisatie. Inclusief ervaringen en resultaten van professionals die met de methodiek werken en cliënten die ermee zijn geholpen.

ingrid stoopUitleg: wat is de MatriXmethode?

De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop en is een kortdurende interventie op basis van coaching. Vanaf 1991 wordt deze interventietechniek door professionals gebruikt om mensen met hun mentale hulpvragen (af) te helpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de belevingen die iemand heeft van een cognitieve of emotionele hulpvraag.

De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop en is een kortdurende interventie op basis van coaching.

In vergelijking met andere methodieken is de methode anders dan wat professionals en cliënten kennen. Dat komt doordat Ingrid vragen ging stellen over de beleving die iemand ervaart bij een specifieke hulpvraag. Later krijg je daar mee informatie over.

In grote lijnen is de methode:

 • Een kortdurende coachingsinterventie bij mentale blokkades en belemmeringen die snel resultaat biedt
 • Toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen
 • Een veilige, laagdrempelige interventietechniek waarbij de probleeminhoud privé blijft

Cliënten en professionals vinden het fijn dat er weinig woorden nodig zijn, terwijl het resultaat positief en blijvend is. In de video krijg je een korte uitleg over wat de MatriXmethode is:

Tijdens een MatriXsessie is het belangrijk dat de cliënt gefocust blijft. Daardoor ontdekt de persoon zelf de eigen oplossing voor de mentale hulpvraag. Het zorgt dat complexe overtuigingen op een simpele manier veranderd kunnen worden. Daarbij wordt iemand nooit afhankelijk van dure hulpmiddelen, afleiding of medicijnen.

Zoals eerder genoemd is de MatriXmethode een snelwerkende coachingsinterventie die wordt toegepast bij mentale blokkades en belemmeringen. De werking ervan lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. De interventie moet zorgvuldig door de professional worden toegepast om effectieve resultaten te krijgen. Het heeft jarenlang geduurd om de methode zo concreet te maken zoals deze nu is.

De methode werkt bij emotionele (EQ) en cognitieve (IQ) hulpvragen. Er zijn enkele stappen die worden gezet bij het verwerken van angsten, trauma's en emotionele problemen. De effectiviteit is afhankelijk van de ernst van het probleem, maar ook of iemand afhankelijk is van het systeem (complexe protocollen, langdurige hulp, veel praten).

Een emotioneel probleem wordt aangepakt met drie stappen:

 1. Stap 1: Ontladen
 2. Stap 2: Neutraliseren
 3. Stap 3: Vervangen

Door een emotionele hulpvraag op deze manier aan te pakken, is een sessie in de meeste gevallen een succes. Als één van de drie stappen niet wordt gezet, dan is het effect minder. Het zorgvuldig gebruikmaken van deze stappen biedt meer kans om het maximale uit de coaching te halen.

In de onderstaande video's worden deze uitgelegd bij EQ-hulpvragen:

Bij cognitieve problemen werkt het anders. Hoewel daarbij ook de zintuigen worden gebruikt, worden er andere vragen gesteld en een andere werkwijze toegepast. Wel wordt daarbij wederom het MatriXwerkmodel gebruikt om de cliënt een heldere uitleg te geven over wat er tijdens een coachingssessie wordt gedaan.

Daarmee wordt informatie 'geconstrueerd' en handiger opgeslagen in het hoofd. Het is zelfs mogelijk om informatie denkbeeldig buiten het hoofd te onthouden, zodat het hoofd opgeruimd blijft. Alles heeft te maken met individuele denkprocessen.

Bij IQ-vraagstukken zoals moeite met informatie onthouden en een vol hoofd, zijn er andere stappen van toepassing:

 1. Stap 1: Clusteren
 2. Stap 2: Inrichten
 3. Stap 3: Memoriseren

Als één van deze stappen niet wordt gezet, dan is een sessie minder effectief. De cliënt moet de focus hebben om de hulpvraag op deze manier aan te pakken. Als er een opluchting en een glimlach verschijnt, dan weet je dat de sessie geslaagd is.

In de video wordt uitgelegd hoe de methode werkt bij cognitieve hulpvragen:

Wie is Ingrid Stoop?

Sinds 1991 heeft Ingrid Stoop de MatriXmethode in ontwikkeling. Doordat ze vragen ging stellen aan mensen, ontdekte ze dat iedereen, van jong tot oud, een eigen interpretatie heeft bij een hulpvraag. Bij emotionele problemen kan bijvoorbeeld het geluid het meest vervelende zijn (bijvoorbeeld bij een trauma). Bij cognitieve problemen kan een verkeerd onthouden plaatje zorgen voor het probleem (zoals dyslexie). Zo heeft iedereen een eigen, unieke manier bedacht om informatie negatief, neutraal of positief te onthouden.

Deze praktische interventie op basis van coaching blijkt al jaren een effectieve en veilig toepasbare manier te zijn in diverse werkgebieden. Ingrid leidt professionals op die haar methodiek toepassen in hun werk. Denk aan een coach, zorgprofessional, (jeugdzorg)hulpverlener, onderwijsprofessionals en HR-managers.

In de video krijg je meer uitleg over wie Ingrid Stoop is, wat en waarom ze haar methode aan professionals leert:

Wat doet het MatriXmethode Instituut?

Het MatriXmethode Instituut is een trainingsorganisatie waarbij professionals de MatriXmethode leren toepassen in hun werk. Tijdens de training op locatie door Ingrid Stoop of via blended-learning met een MatriXtrainer krijgen de deelnemers alle competenties.

Dagelijks zijn we bezig om de methode verder de wereld in te brengen. We willen professionals de handvaten geven om met minder moeite hun gesprekken effectiever te voeren. Op een veilige en laagdrempelige manier, zonder belast te worden met de probleeminhoud.

De training op locatie vinden deelnemende professionals fijn omdat direct vragen kunnen worden gesteld, er live coachings zijn en lunch is inbegrepen. De blended-learning wordt als positief ervaren omdat in de eigen tijd en locatie-onafhankelijk alle onderdelen van de methode eigen worden gemaakt.

Ook de training op locatie wordt als prettig ervaren door de deelnemers. Dat komt doordat er diverse vraagmogelijkheden zijn, live coachings waarmee de cursisten direct leren welke vragen er worden gesteld en waarom. Ontwikkelaar Ingrid Stoop heeft de training, samen met een MatriXtrainer. Daarom krijg je alle principes en zie je wat de methode jou en jouw hulpvrager oplevert.

Wil je weten voor welke hulpvragen de methode toepasbaar is? Ingrid legt het uit:

YouTube

Er worden vaak video's van ervaringen, coachings en resultaten gedeeld op het YouTube-kanaal van Ingrid Stoop. We vinden het belangrijk dat er transparantie is over de werking van de methodiek en hoe zowel professionals als cliënten een coaching ervaren.

Je kunt jezelf gratis abonneren op het kanaal zodat je als eerste de nieuwste video's krijgt.

Er zijn veel gesprekstechnieken die worden toegepast, maar niet zo snel werken of effectief zijn. Dat is jammer, want als iemand nu een hulpvraag heeft, moet die persoon zo snel mogelijk geholpen worden.

Bij de MatriXmethode ontdekt de hulpvrager zelf een oplossing voor het eigen mentale probleem. In een kort gesprek zijn er weinig woorden per hulpvraag nodig. De cliënt gaat zelf aan de slag met de innerlijke beleving die wordt ervaren.

Veel tijd gaat verloren als er gepraat moet worden over het mentale probleem. Er wordt dan vooral nadruk gelegd op wat er precies gebeurd is of mogelijk gaat gebeuren. Ook worden er over gedragsproblemen gepraat, terwijl het gedrag juist een gevolg is van een onderliggende oorzaak die door een denkproces in het hoofd begint.

Bij de MatriXmethode zijn veel verhaal en langdurige trajecten niet nodig. Waarom niet? Omdat de eigen oplossing van de persoon zelf ontdekt en toegepast wordt aan de hand van het stellen van de juiste vragen. In de animatie krijg je verdere uitleg:

Voordelen

Enkele voordelen van deze coachingstechniek als interventie zijn:

 • De sessies zijn kortdurend
 • Er vindt geen heftige herbeleving plaats
 • De oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden

Afhankelijk van de zwaarte van de klacht, zijn vaak één tot drie sessies per hulpvraag voldoende. Dat komt vooral doordat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden, er geen dossiervorming is en de persoon zelf op de eigen manier zijn eigen mentale probleem aanpakt.

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

De MatriXmethode is een kortdurende interventie op basis van coaching. Deze is ontwikkeld door Ingrid Stoop doordat ze vragen ging stellen over de beleving die iemand ervaart bij een mentale hulpvraag. Door deze praktijkervaring heeft ze deze methodiek verder doorontwikkeld zodat professionals deze kunnen gebruiken in hun gesprekken.

Het is een veilig toepasbare manier van vragen stellen, waarbij de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden door de cliënt. De professional begeleidt, de cliënt krijgt de regie over zijn eigen hoofd. Mentale problemen, zowel cognitieve als emotionele hulpvragen, worden met de snelwerkende manier aangepakt.

------------
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode