Wanneer wordt jeugdzorg ingeschakeld? - MatriXmethode

Wanneer wordt jeugdzorg ingeschakeld?

Helaas komen er in de jeugdzorg veel kinderen terecht. Dat komt niet door toeval, maar door verschillende omstandigheden. Wanneer jeugdzorg wordt ingeschakeld, wordt een kind overgeleverd aan 'het systeem'. Terwijl een oplossing voor jeugdproblematiek niet moeilijk hoef te zijn als kinderen de regie krijgen over hun eigen hoofd.

Een kind dat na eerdere hulp in de jeugdzorg terechtkomt, heeft vaak zelf een hulpvraag. Praten over probleem wordt vervolgens voornamelijk gedaan door jeugdzorgwerkers. Maar als iemand liever niet over het probleem praat, blijft de daadwerkelijke oorzaak in het hoofd van het kind aanwezig. Dat is onnodig, want de oplossing hoeft niet moeilijk te zijn. Kinderen en jongeren weten vaak niet hoe ze hun eigen mentale problemen kunnen aanpakken.

Er wordt vaak vooral gepraat met een kind in de jeugdzorg. Maar als iemand liever niet over het probleem mag, kan, wil of durft te praten, blijft het echte probleem in het hoofd van het kind aanwezig.

Gelukkig is er een kortdurende oplossing die helpt, zonder dat de persoon hoeft te praten over de oorzaak van het probleem.

Jeugdzorg wordt ingeschakeld: en dan?

Een veelvoorkomend probleem voor huidige jeugdzorgwerkers is dat kinderen liever niet praten over een bepaalde hulpvraag. Denk aan een onverwerkte emotie, seksueel misbruik of een traumatische ervaring. Het probleem weet iemand in veel gevallen nog als de dag van gisteren. Niet willen praten of negatief gedrag vertonen zijn veelvoorkomende gedragsproblemen bij cliënten die in de jeugdzorg terechtkomen.

Wanneer wordt jeugdzorg ingeschakeld

Hoewel praten niet een oplossing is, is ook afleiding niet de juiste manier. Het probleem wordt vaak wel verlicht, maar heeft (op langere) termijn een negatieve invloed op iemand leven. Dat uit zich in het gedrag, dus wat iemand aan de buitenkant ziet. En vaak komen deze problemen in het dossier terecht, terwijl de cliënt simpelweg de regie wilt krijgen over het eigen hoofd. Zonder afhankelijkheid van praten of tijdelijke hulpmiddelen.

Praten alleen met een kind of afleiding zoeken is niet de oplossing. Jeugdzorgwerkers kunnen effectievere gesprekken voeren met de juiste interventies, zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden.

Uitleg en oplossing als jeugdzorg in beeld komt

Een oplossing voor de huidige problemen in de jeugdzorg is een manier vinden waarbij de cliënt onafhankelijk wordt van complexe protocollen. Ook is het belangrijk dat iemand niet op de wachtlijst komt te staan, want dat zorgt ervoor dat meer problemen kunnen ontstaan. Iemand heeft nu een probleem en wil dus nu een oplossing.

Met de MatriXmethode worden de juiste vragen gesteld op het juiste moment, zonder de oorzaak van het probleem te hoeven delen. Daarmee ontdekt iemand in de jeugdzorg een eigen, handige manier om het mentale probleem aan te pakken.

Conclusie: Wanneer wordt jeugdzorg ingeschakeld?

Wanneer jeugdzorg wordt ingeschakeld is, is een cliënt vaak afhankelijk van wachtlijsten en praatsessies terwijl dat niet nodig zou moeten zijn. Door kinderen en jongeren te begeleiden naar hun eigen oplossing voor hun eigen mentale probleem, krijgen ze de regie over hun eigen hoofd.

De MatriXmethode is een goed alternatief om in te zetten bij jongeren. Daarmee wordt iemand op een effectieve manier en in een korte tijd geholpen.

------------

Ben je een professional en wil je het verschil maken? De MatriXmethode biedt een kortdurende, veilige en doelgerichte coachingsinterventie. Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat cliënten vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af zijn.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode