Werken bij jeugdzorg

Er is steeds meer vraag naar professionals die werkzaam willen zijn in de jeugdzorg. Jongeren zijn de toekomst en daar moet natuurlijk aandacht voor zijn. Maar soms hebben de jongeren last van een vol hoofd, gedragsproblemen en ander soort 'gedoe'. De jeugd en de professionals worden vaak onbedoeld afhankelijk van het complexe systeem, wachtlijsten en dossiervorming.

Is werken bij jeugdzorg wel leuk? Jazeker, als de juiste, effectief tools hebt om (volwassen) kinderen te helpen met hun mentale klachten. Welke zijn dat? In dit artikel krijg je uitleg.

Werken als professional in de jeugdzorg

Dat er vraag is om te werken bi jeugdzorg, is duidelijk. Uit een onderzoek van het CBS is inzichtelijk gemaakt dat de mentale gesteldheid bij jongeren niet zo hoog is geweest sinds 2001. De jongeren geven aan dat ze zich tegenwoordig vaak eenzaam, angstig, somber en/of gestrest voelden. Het is dus belangrijk om de juiste kennis en vaardigheden te krijgen om jongeren goed en snel te helpen.

Maar let op: niet alle tools zijn even effectief en snel in te zetten. Veel jeugdzorgwerkers ervaren een hoge werkbelasting. Ik heb wel een verklaring waarom. Er moeten veel dossiers bijgehouden worden, vinden er ingrijpende gesprekken plaats en er zijn wachtlijsten. Gelukkig kan het anders.

Kinderen met mentale klachten

Een groot verschil met reguliere behandel- en coachingstechnieken en de MatriXmethode is dat normaal gesproken veel inhoudelijk gepraat wordt over mentale klachten. Jeugdprofessionals die werken met bijvoorbeeld getraumatiseerde jongeren passen technieken toe die ingrijpend kunnen zijn. Als iemand liever niet wil praten over een trauma, dan blijft onderliggende oorzaak denkbeeldig in het brein zitten.

Praten over mentale problemen doen jongeren liever niet. Het blijft als een geheim in het hoofd aanwezig, terwijl ze niet weten hoe ze de regie kunnen krijgen over het eigen hoofd. Maar ook jongeren kunnen dat op een manier die bij hun past.

werken bij jeugdzorg

Hoe leuk is het om te werken in de jeugdzorg?

In een opname van 'De Helden van NU' op SBS6 helpen professionals jongeren en ouderen door te praten hun problemen. Dat is de gangbare manier die al jaren wordt gebruikt. Maar als iemand liever niet wil praten over het probleem, zich schaamt of bang is, dan wordt er geen hulp gezocht of worden er sociaal-wenselijke antwoorden gegeven. En dat is jammer, aangezien er goede hulp beschikbaar is.

Er is een manier die een oplossing biedt voor jongeren (en volwassenen) die liever niet willen, kunnen, mogen of durven praten over hun mentale klachten. Het werk voor de jeugdprofessional kan nog leuker worden als hij of zij de tools krijgt om gesprekken kortdurend en doelgericht te maken. Gesprekken met jongeren kunnen minder belastend zijn voor de cliënt en professional omdat de professional én cliënt uit het (pijnlijke) verhaal kunnen blijven. Hoe zit dat precies? Dat leg ik graag uit.

Effectievere hulp

Een groot verschil met reguliere gesprekstechnieken is dat er veel woorden nodig zijn en er langdurige gesprekken plaatsvinden. Als iemand geen prater is of een goede reden heeft om niet over de psychische klacht te praten, dan blijft het probleem in het hoofd zitten. En dat heeft veel gevolgen voor zowel de persoon zelf als begeleider.

Als je in de jeugdzorg werkt, dan is het fijn om een tool te hebben waarbij er zo min mogelijk dossiervorming is. Het bijhouden van dossiers en het onthouden van gesprekken kosten vaak veel tijd en moeite. Deze jeugdwerker heeft ook die ervaring:

Beschikbare gesprekstechniek

Natuurlijk bestaan er diverse soorten gesprekstechnieken om toe te passen als interventie. Maar niet alle interventies zijn even succesvol, kortdurend en effectief.

Wanneer is het zinvol om de MatriXmethode toe te passen? Ik benoem alvast vijf redenen:

  • Je wilt na een werkdag graag een opgeruimd hoofd hebben
  • Je wilt het dossier klein houden
  • Jouw hulpvrager wil, kan, mag of durft niet over zijn mentale klacht praten
  • Je wilt de cliënt binnen enkele gesprekken weer op de rit hebben
  • Je wilt kortdurende, doelgerichte en veilige handvatten krijgen om toe te passen

Een goed aanvulling op jouw huidige werk is om de MatriXmethode als gesprekstechniek toe te passen. Dit kan zowel in zijn geheel of naast alles dat je al succesvol inzet.

matrixmethode ervaring

Video: ervaring van twee jeugdzorgwerkers

Jeltje Rijks is werkzaam in de jeugdzorg en merkt waar ze tegenaan liep in haar werk. Haar werk is complex vanwege het ingewikkelde huidige systemen, protocollen en langdurige trajecten. Nu heeft ze een manier waarbij haar werk sneller en effectiever is. Ze deelt haar ervaring zelf in de video:

Ook Willianne Verhoog ziet de toegevoegde waarde in haar baan als maatschappelijk en schoolmaatschappelijk werker. Ze zocht een oplossing om haar gesprekken minder belastend te maken en sneller de juiste hulp te bieden.

Ze heeft nu een gesprekstechniek die haar werk makkelijker en effectiever maakt. Ze weet ze dat gesprekken kort kunnen blijven om de juiste hulp te bieden op het juiste moment bij de juiste persoon.

Ze deelt zelf haar ervaringen, de voordelen in haar werk en wat het al op korte termijn heeft opgeleverd:

Conclusie: Werken bij jeugdzorg

Om een baan in de jeugdzorg te hebben heb je te maken met veel jongeren die mentaal in de knel zitten. Om te werken met deze mensen is het fijn als je een gesprekstechniek ter beschikking hebt die snel werkt, effectief is en jouw hoofd opgeruimd blijft. Dat is mogelijk met de MatriXmethode, waarbij je uit de probleeminhoud blijft. Ook is er geen complex protocol en langdurig traject nodig.

Zie jij de meerwaarde om te werken in de jeugdzorg? En wil je de tools en vaardigheden krijgen om goede hulp ge bieden? Dan is de MatriXmethode als interventie een goed alternatief.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst die je wekelijks >25% aan kostbare praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode