Werken als wijkcoach? Deze professional maakt zijn werk in Enschede effectiever
26 juni 2021 
8 min. leestijd

Werken als wijkcoach? Deze professional maakt zijn werk in Enschede effectiever

Als je werkt als wijcoach dan heb je een belangrijke taak en complexe casussen. Je wilt de inwoner centraal zetten en biedt ondersteuning zodat hij of zij op een snelle en goede manier geholpen wordt. Als medewerker van het wijkteam wil je efficiënt en effectief samenwerken met collega’s. Veel cliënten met gedragsproblemen bied je een helpende hand, maar je mist soms de tools om sneller in te zetten die doelgericht resultaat bieden.

Hoe mooi zou het zijn als je, naast praktische zaken, ook voor mentale problemen een veilige oplossing biedt en jouw hoofd opgeruimd blijft na een gesprek? En verwijzingen naar de GGZ en dure voorzieningen voorkomen kunnen worden? Maak werken als wijkcoach leuker en minder belastend met een praktische, kortdurende interventie.

"Een aanwinst die in alle teams vertegenwoordig zou moeten zijn" - Wijkcoach die werkzaam is in Enschede

Als wijkcoach wordt er samengewerkt met de inwoner om aanwezige problemen op te lossen. Als de cliënt hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld praktische zaken wordt onderzocht wat iemand zelf kan, of er hulp van familie of vrienden ingezet kan worden en wat er aanvullend nodig is.

Als het gaat om mentale problemen, kan een luisterend oor helpen. Toch is een luisterend oor alleen vaak niet de oplossing voor de problematiek van volwassenen en kinderen met mentale klachten zoals:

Een probleem is de wachtlijst die steeds langer wordt. Ook lijkt het een probleem als een cliënt liever niet wil praten over het probleem, maar wel een oplossing wil. Toch hoeft dat geen probleem te zijn als de professional een kortdurende gesprekstechniek snel kan inzetten.

Hoe fijn zal het zijn als het hoofd niet belast wordt met de oorzaken van andermans problemen? En de cliënt weer de regie krijgt over het eigen hoofd?

Niet de wijkcoach wordt aan het werk gezet, maar de persoon met de hulpvraag en die van zijn mentale klacht af wilt.

In het hele land zijn er mensen die hulp nodig hebben bij huiselijke problemen, gedragsproblemen of huisvestingsproblemen. De wijkcoach of wijkteams bieden de inwoners een helpende hand.

Enkele actieve wijkcoaches zijn gevestigd in: 

 • Arnhem
 • Ede  
 • Capelle aan den IJssel  
 • Culemborg  
 • Hengelo 
 • Almelo

Kortdurende interventies die snel resultaat bieden zijn een positieve toevoeging aan hun bestaande kennis en vaardigheden. Want tijdens gesprekken lopen wijkcoaches tegen diverse problemen aan. Door op een doelgerichte manier de blokkades en belemmeringen aan te pakken, kan er sneller een passende oplossing voor de problematiek worden gevonden. 

Met de MatriXmethode als coachingsinterventie hoeft een cliënt niet lang in een traject te zitten. Ook wordt niet de zorgverlener, hulpverlener of (wijk)coach aan het werk gezet, maar juist de cliënt. Daarbij gaat het er niet om dat er inhoudelijk wordt gepraat over de diepere oorzaak, maar de oplossing bedenkt en past de cliënt zelf toe.

In de animatie wordt uitgelegd hoe dat werkt:

Problemen waar wijkcoaches mee te maken hebben en waarbij mentale problemen vaak de oorzaak van zijn:

 • Huiselijk geweld
 • Gedragsproblemen
 • Bedreigingen
 • Overlast
 • Burenruzies
 • Intimidatie

Om als wijkcoach te werken, zijn er meer kwaliteiten en vaardigheden nodig om diverse soorten problemen aan te pakken. De inwoner wil de juiste hulp op het juiste moment door de juiste persoon. Maar hoe doe je dat, als je merkt dat je op dit moment wel verschillende tools tot je beschikking hebt, maar die niet altijd even effectief en kortdurend zijn?

werken als wijkcoach enschede

Je zult het hopelijk met me eens zijn dat iemand snel en goed geholpen wil worden. Een interventie die werkt toevoegen aan jouw CV maakt het werk effectiever. Dat weet ook Milko van Munster, die wijkcoach is in Enschede.

Ik heb er een hele bruikbare methode bij – Wijkcoach Enschede

Hij heeft nu een kortdurende en veilige interventie als coachingstechniek tot zijn beschikking. Daarbij hoeft hij bijvoorbeeld de probleemverhalen van de mentale hulpvragen van zijn cliënten niet mee naar huis te nemen. En hij komt sneller tot de kern van het probleem.

 • Cliënt krijgt weer de regie over het eigen hoofd en wordt niet afhankelijk van een wachtlijst
 • Tijd wordt efficiënter benut door kortere sessies
 • Ook toepasbaar via beeldbellen en online tools
 • Het verhaal achter het probleem hoeft niet verteld te worden (sterker nog, praten verstoort alleen maar het proces)
 • Win voor de inwoner en win voor de wijkcoach

Er zijn diverse wijkteams waar deze coachingsinterventie ingezet kan worden. Als je een professional bent en werkt of wilt werken als wijkcoach, dan is de MatriXmethode een toevoeging aan jouw werk. Zoals de wijkcoach uit Enschede al zei, biedt het nieuwe mogelijkheden om veranderingen tot stand te brengen bij gezinssystemen.

Naast zijn wijkteam die gevestigd is in Enschede en omstreken zijn er meer wijkcoaches die deze methodiek zouden moeten inzetten om op een snellere manier meer resultaat te krijgen. Enkele voordelen van deze interventie:

 • Veilig

Angsten voor gebeurtenissen in het verleden en in de toekomst worden op een veilige manier aangepakt. Cliënten kunnen op een praktische manier zelf hun volle hoofd opruimen

 • Efficiënt

De wijkcoach kan inwoners op een doelgerichte manier helpen met hun mentale klachten, zoals trauma’s. Hij of zij hoeft niet te worden belast met de onderliggende oorzaak van het probleem.

 • Kortdurend

Eén tot drie sessies zijn vaak voldoende bij emotionele problemen, zoals rouw of verdriet.

Door op de juiste manier de specifieke vragen te stellen, kan de inwoner zelf heel diep gaan, terwijl de zorgverlener niet belast hoeft te worden met wat er precies dwars zit.

Bied al tijdens de intake de juiste hulp, omdat de cliënt zelf op de eigen manier aan de slag gaat. De hulpverlener/begeleider stelt de juiste vragen op het juiste moment, de cliënt draait zelf aan de eigen ‘mentale’ knoppen. Weinig gesprekken zijn nodig, omdat de persoon zelf begrijpt hoe de regie te krijgen over het eigen hoofd. Ook in de toekomst.

 • Veilig

In een veilige werkomgeving kan de wijkcoach de persoon helpen, want deze interventie is ook telefonisch en online toepasbaar. Doordat de oorzaak niet gedeeld hoeft te worden, kan de cliënt heel diep gaan zonder de oorzaak te hoeven delen.

Werken als wijkcoach in Enschede

Deze veilige aanpak wordt momenteel door honderden professionals (dagelijks) ingezet in hun werk. Ook zij zien de toegevoegde waarde van de MatriXmethode vanwege de snelle werking, de veiligheid en het blijvende effect:

Het effect is spectaculair, vind ik. Maar de methode zelf is simpel – Jeltje Rijks, Gedragswetenschapper bij Yorneo en psycholoog.

Werken als wijkcoach is een waardevolle functie waar veel inwoners baat bij hebben. De professional heeft niet alleen te maken met praktische zaken, maar ook met mentale problemen van de cliënten. Het werk kan eenvoudiger gemaakt worden als de professional de tools heeft om cognitieve en emotionele problemen op een snelle en effectieve manier aan te pakken. Denk aan angsten, trauma’s, rouw en volle hoofden.

De MatriXmethode biedt een goed alternatief. Daarmee blijft het hoofd van de wijkcoach opgeruimd, want de inhoud van het probleem hoeft niet verteld te worden door de cliënt. Door de juiste vragen te stellen op het juiste moment lost de cliënt zelf op de eigen manier het probleem. Wijkcoach Milko van Munster uit Enschede vertelde zelf hoe dit zijn werk heeft verrijkt en zijn collega’s dit ook kunnen.

————

Stel je eens voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen, wachtlijsten en dossiervorming. En dat je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als kortdurende, doelgerichte coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode