wat is jeugdhulp

Door Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Methodiek in de jeugdzorg

Jeugdhulp en jeugdzorg lijken op elkaar, maar toch zijn deze organisaties anders van elkaar. Jongeren die last hebben van bijvoorbeeld gedragsproblemen of mentale klachten, krijgen soms te maken met beide instanties. Maar wat zijn de verschillen en overeenkomsten met jeugdhulp en jeugdzorg?

Jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdbescherming: dat kinderen en jongeren geholpen worden is duidelijk. Hoe werken deze instanties en hoe zou de hulp nog effectiever kunnen?

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is een manier van begeleiding die wordt aangeboden voor jongeren door jeugdzorgwerkers bij:

  • Hulp bij opvoeding
  • Jeugdproblematiek
  • Gedragsproblemen

De beschikbare hulp verschilt van lichte zorg (met behulp van een wijkteam) tot intensieve, specialistische hulp. Bij de laatstgenoemde hoort ook gesloten hulp (jeugdzorgplus) bij zwaardere gevallen.

Hulp wordt er voldoende aangeboden voor kinderen en jongeren. Maar hoe kan de hulp nog beter, veiliger en effectiever? Er is een interventie die het mogelijk maakt.

Jeugdzorg en jeugdhulp: wat zijn de verschillen?

Jeugdzorg omvat jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp is een nieuwere term die wordt gebruikt en heeft te maken met het verplaatsen van de zorg naar gemeenten. De verantwoordelijkheid en de geldstroming daarbij ondergebracht bij de gemeenten voor:

  • Opvoedhulp en ondersteuning vanuit bureaus jeugdzorg
  • Jeugd- en opvoedhulp
  • Jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvb
verschillen jeugdzorg jeugdhulp
Bron: website van Sociaal Werk Nederland

Oplossing voor problemen in de jeugdzorg (animatie)

In de jeugdhulpverlening of jeugdzorg wordt veel geïnvesteerd. Professionals merken vaak dat de werkdruk hoog is en trajecten lang duren. In veel gevallen hebben cliënten te maken met mentale klachten zoals cognitieve en emotionele problemen. Daarbij moeten jongeren vaak over mentale problemen praten, terwijl ze dat liever niet willen.

Deze interventie is veilig, want inhoudelijk hoeft weinig tot niets te worden gedeeld over de oorzaak van een mentale hulpvraag

Er is een interventie waarbij het niet nodig is dat jongeren langdurig over hun problemen moeten praten. Doordat jongeren zelf op de eigen manier hun mentale hulpvragen aanpakken, is het effect juist heel effectief. Iemand kan heel diep gaan omdat inhoudelijk weinig tot niets wordt gedeeld:

Ervaringen van jeugdhulpverleners

Een doelgerichte, veilige en praktische oplossing is om jongeren de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd. Daarbij is het niet nodig om de inhoud van het probleem te hoeven delen. Met de MatriXmethode bedenkt en past de cliënt de eigen oplossing toe voor het eigen probleem. Niet de jeugdzorgwerker wordt aan het werk gezet, maar juist de cliënt. 

Methode

De MatriXmethode is een methodiek die is ontwikkeld om cognitieve en emotionele problemen aan te pakken. Ontwikkelaar Ingrid Stoop ontdekte hoe iedere individu zelf invloed heeft op eigen denkprocessen. Deze gerichte manier van vragen stellen wordt momenteel door honderden professionals toegepast in diverse werkgebieden.

Voordelen en nadelen

  • Werkt snel

Dat de methode kortdurend is en snel werkt biedt veel voordelen. Een cliënt is daardoor sneller geholpen en weer op de rit. Dat betekent dat trajecten minder lang duren dan normaal. Dit is nadelig voor professionals die liever een cliënt langdurig in een traject willen houden.

  • De cliënt hoeft niet inhoudelijk te praten over de gebeurtenis

Er zijn weinig woorden nodig voor een hoge succesratio van 80 tot 90%*. Uit onze ervaringen blijkt dat een cliënt gemiddeld binnen één tot drie sessies van een specifieke hulpvraag af is. Als hij of zij liever wil praten over het probleem of medelijden zoekt, dan zijn andere methodieken meer geschikt.

*Uitvraag bij diverse opgeleide POH’s-GGZ duidt op een succesratio van tachtig tot negentig procent. Wetenschappelijk onderzoek is in voorbereiding en moet meer duidelijkheid bieden. In deze video delen ze zelf hun ervaringen en resultaten die ook in de jeugdzorg mogelijk zijn:

  •  Toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen

Verschillende soorten problemen kunnen worden aangepakt en voorkomen als de methode op de juiste manier wordt toegepast. Dit kunnen diverse soorten mentale problemen zijn zoals angsten, trauma’s, maar ook moeite met informatie onthouden en stress. In de huidige markt worden per hulpvraag vaak verschillende interventies gebruikt, terwijl belemmeringen niet veel van elkaar afwijken. Een angst kan in veel gevallen op dezelfde manier worden aangepakt als een trauma. Daardoor zijn er minder complexe interventies nodig.

Jongeren willen, mogen kunnen of durven vaak niet meer te praten over hun mentale problemen. Of ze zijn zorg-moe. Deze methode biedt een kortdurende oplossing met blijvend resultaat

Methodiek toepassen in de jeugdzorg

Een methode die breed toepasbaar is in de jeugdzorg, is de MatriXmethode. Deze kortdurende, doelgerichte en veilige coachingstechniek biedt voordelen. Cliënten die last hebben van een cognitief of emotioneel probleem zijn vaak binnen één tot drie sessies van hun hulpvraag af. Daarbij is het niet nodig dat inhoudelijk gepraat hoeft te praten over de (heftige) gebeurtenis zelf.

  •  Toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen

Verschillende soorten problemen kunnen worden aangepakt en voorkomen als de methode op de juiste manier wordt toegepast. Dit kunnen diverse soorten mentale problemen zijn zoals angsten, trauma’s, maar ook moeite met informatie onthouden en stress. In de huidige markt worden per hulpvraag vaak verschillende interventies gebruikt, terwijl belemmeringen niet veel van elkaar afwijken. Een angst kan in veel gevallen op dezelfde manier worden aangepakt als een trauma. Daardoor zijn er minder complexe interventies nodig.

Jongeren willen, mogen kunnen of durven vaak niet meer te praten over hun mentale problemen. Of ze zijn zorg-moe. Deze methode biedt een kortdurende oplossing met blijvend resultaat.

Conclusie: Wat is jeugdhulp en jeugdzorg?

Jeugdhulp is onderdeel van de huidige jeugdzorg. Het biedt een helpende hand bij onder andere opvoedproblemen, jeugdproblematiek en gedragsproblemen. Er gaat veel geld om in de jeugdzorg, maar toch is dat niet nodig als niet de professionals maar juist de cliënt aan het werk wordt gezet. Met de MatriXmethode is dat mogelijk, zonder dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden.

Ben je er klaar voor?

Over de schrijver

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Geef een reactie