Wachttijd (of wachtlijst) in de GGZ te lang?
07 september 2022 
30 min. leestijd

Wachttijd (of wachtlijst) in de GGZ te lang?

De wachttijd (of wachtlijst) in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) of bij psychologen is al jaren te lang. Soms enkele weken, vaak zelfs meerdere maanden. Dat is niet wenselijk in een branche waar veel GGZ-professionals werkzaam zijn en hoge bedragen worden betaald voor zorg. Als een cliënt nu een mentaal probleem heeft, moet er zo snel mogelijk goede hulp worden geboden.

Helaas blijkt in de praktijk dat door de oplopende wachtlijsten veel cliënten met de hulpvraag blijven zitten. Er kunnen zelfs meer problemen ontstaan, waardoor er meer hulp en meer tijd nodig is om goede hulp te bieden. Dat kan en moet anders, maar hoe?

Na het lezen en bekijken van de video's in dit artikel weet je hoe de wachttijd verminderd kan worden. Zonder dat de zorgprofessional en cliënt langdurig in een traject hoeven te zitten.

Ongeveer 80 tot 90% wordt hier in mijn praktijk behandeld. Ik hoef ze daarom niet te doorverwijzen - Saboor Abed, huisarts in Barneveld die een POH-GGZ in dienst heeft

Iemand die in de GGZ terechtkomt en hulp krijgt van een zorgprofessional zoals een POH-GGZ (Praktijkondersteuner van de Huisarts) wil het liefst voorkomen om doorgestuurd te worden. De patiënt of cliënt kan na die hulp bijvoorbeeld in gesprek komen met een psycholoog (tweedelijnszorg). Als ook daar een wachtlijst is, duurt het traject nog veel langer.

Het is gebleken dat er een manier is om dit proces in de huisartsenpraktijk te versnellen en verwijzingen te voorkomen. De huisarts Saboor Abed in Barneveld heeft namelijk een oplossing voor de oplopende wachtlijst en het verminderen van het aantal doorverwijzing. Hij zegt dat 80 tot 90 procent van zijn hulpvragers in zijn praktijk wordt behandeld. Daardoor hoeven ze niet naar een psycholoog/tweedelijnszorg te gaan wat veel tijd en geld voorkomt. Ook heeft hij nu meer rust in de praktijk, omdat patiënten/cliënten sneller en beter worden geholpen.

Hij vertelt zelf over zijn ervaringen en resultaten:


Voordat je uitleg krijgt over de werkwijze die is toegepast, is het goed om te weten dat blijkt dat minder praten over het probleem een rol speelt. Dat staat vaak haaks op de regulieren behandelwijzen en methodieken die nu een worden toegepast. Na het lezen van dit artikel en het bekijken van de video's weet je wat zorgprofessionals kunnen toepassen wat ze nu aak missen.

Cliënten en patiënten willen de juiste hulp op de juiste plaats op het juiste moment. In theorie klinkt dat logisch. In de praktijk verloopt dat helaas niet altijd zo. Als al jaren de wachttijd voor psychische hulp lang is, is het duidelijk dat er gekeken moeten worden naar alternatieven. Nóg meer geld uitgeven en meer (complexe) hulpmiddelen beschikbaar stellen hebben al aangetoond geen oplossing te zijn. Terwijl de wachttijden oplopen, groeit de vraag naar snelle en effectieve hulp.

Het zou voor iedereen helpen als er tijdbesparende en kostenverlagende interventies beschikbaar zijn. De kans bestaat dat het probleem van je cliënt groter wordt als er hulp pas na weken of maanden ingezet wordt. Welke hulpmiddelen zorgen wel voor wachtlijst-vermindering en hulp dat werkt?

Hoe langer de wachttijd is, hoe meer er behoefte is aan snelle en effectieve hulp. In de huidige GGZ, jeugdzorg en andere werkgebieden is er al jaren behoefte aan een andere aanpak. Welke is dat, volgens jou?

Een goede ontwikkeling is dat er zijn veel instanties zijn die proberen om het aantal weken of maanden wachten terug te dringen. Een voorbeeld is het onderzoek van de ‘Algemene Rekenkamer‘. Het doel van deze instantie is om te peilen of de maatregelen hebben gewerkt die zijn genomen om de wachttijden in de specialistische GGZ te verminderen:

Wachttijden verkorten GGZ

Bron: https://www.rekenkamer.nl/actueel/lopend-onderzoek/wachttijden-in-de-specialistische-ggz

Uit dit onderzoek blijkt dat er zijn diverse oplossingen zijn geboden. Ondanks alle goede voornemens en ingezette acties is de wachtlijst nog steeds veel te lang. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft het verkorten van de wachttijden zelf prioriteit. Ook wordt gezegd dat de huidige aanpak complex is::

Wachttijd GGZ verkorten

Bron: https://www.igj.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg/wachtijden-in-de-ggz

Als er geen geschikte oplossing beschikbaar is, wat kan dan wel zorgen voor een verbetering? Wat moet er gedaan worden zonder opnieuw miljoenen euro's uit te geven? Eén van de oorzaken is dat vooral naar processen en protocollen gekeken wordt in plaats van de eigen regie van de hulpvrager centraal te zetten.

Een oplossing bieden voor de lange wachttijd in de GGZ of jeugdzorg hoeft niet complex te zijn als de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt voor de eigen hulpvraag op de eigen manier

Is er dan helemaal geen lichtpuntje? Gelukkig is er verbetering mogelijk. Er zou minder gekeken moeten worden naar protocollen en processen. En meer naar de eigen oplossing die de hulpvrager zelf bedenkt en toepast. Wat is daarvoor nodig? Een andere kijk op de huidige zorg en ruimte voor oplossingsgerichte gesprekstechnieken..

Langdurige hulp zou plaats moeten maken voor kortdurende interventies die direct en blijvend resultaat opleveren Om de persoon zelf de regie te laten krijgen over zijn eigen denkprocessen, kan er meer worden bereikt in minder tijd. Daarmee zal het aantal verwijzingen worden verminderd en de duur van de wachtlijst worden verkort. Daarmee wordt ook de langdurige hulp van een psycholoog of psychiater. Hoeveel tijd, geld en gedoe zou dat opleveren in de huidige maatschappij, denk je?

Huisarts Saboor Abed, zijn POH-GGZ (Praktijkondersteuner van de Huisarts-GGZ) Adrie van der Wijst en twee patiënten vertellen zelf wat deze interventie heeft opgeleverd in ongeveer drie gesprekken:

Overzicht: gemiddelde wachttijd GGZ is te lang

De Nederlandse Zorgautoriteit stelde eerder al het aantal weken wachten vast per regio. Het landelijk gemiddelde van de totale wachttijd per hoofddiagnosegroep is ongeveer twaalf weken. Het scheelt per regio wat de uiteindelijke duur van de wachtlijst is. Zo is deze in Apeldoorn het langst, namelijk 27 weken:

wachttijd ggz

Bron: https://puc.overheid.nl

Ben je het ermee eens dat iemand die nu hulp nodig heeft, niet weken wil en kan wachten op hulp? En begrijp je dat als er langer gewacht moet worden, er meer problemen kunnen ontstaan? 

Hoewel iedere patiënt een eigen hulpvraag heeft, is het niet onontkoombaar dat door een langer proces meer problemen ontstaan. Als iemand bijvoorbeeld een trauma heeft, dan kan het zijn dat een nieuwe angst wordt ontwikkeld. Zoals een angst om ergens voor te falen als iemand met een trauma bepaalde taken niet kan uitvoeren. Daar kan iemand gedurende het wachtproces al een doemscenario voor bedenken.Langer wachten op de juiste hulp vergroot de kans dat meer problemen ontstaan. Ben je het daarmee eens? Dat traject kan verminderd worden met kortdurende, effectievere gesprekken.Naast bovenstaande afbeelding is er meer te zeggen over de duur van de wachttijd. We hebben de gegevens gepakt van hoe lang iemand wachtte op hulp in 2021. In de volgende afbeelding ze je dat de tijdsduur tussen de intake en de start van een behandeling vele weken zitten:

wachttijd ggz

Bron: https://puc.overheid.nl

Ook zie je dat dit aantal niet is afgenomen, maar juiste is toegekomen in de loop van de jaren. Het aantal mensen dat hulp nodig heeft, het aantal GGZ-professionals en de duur van het traject, zorgen voor een toename van de wachttijd vanaf 2020 tot en met 2021. Dat is zichtbaar in onderstaande afbeelding:

wachttijd ggz

Bron: https://puc.overheid.nl

De NOS heeft een item gemaakt over dit grote probleem. Want er zijn miljoenen mensen die behoefte hebben aan goede hulp waardoor de cliënt niet te lang moet wachten. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zoeken ze al jaren naar kortdurende interventies om de lange wachttijd te verminderen. Helaas blijkt dat veel geld wordt uitgegeven en dit te weinig oplevert:

Er zijn vele redenen waarom iemand snel hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat iemand:
 • gepest wordt en daardoor een negatief zelfbeeld heeft;
 • een traumatische ervaringen heeft die zorgt voor langdurige afwezigheid;
 • een angst voor iets heeft (verleden of toekomst) en daardoor niet kan werken;
 • stemmen in het hoofd hoort die soms zelfs leidt tot zelfmoord;
 • gedachtes heeft waardoor er slaapproblemen zijn.

Zoekend op internet kan je diverse ervaringen vinden van cliënten of patiënten die op korte termijn hulp willen. De eerste vraag is wanneer iemand geholpen kan worden en de tweede vraag is hoe effectief die hulp is. Sommigen wachten maanden voor een gesprek van vijftien minuten met een neuroloog bijvoorbeeld:

Te lange wachtlijst in de GGZ

De gevolgen van de lange wachttijd leiden soms zelfs tot suïcidale gedachten. Pas dan wordt snellere hulp geboden in de hoop dat het niet al te laat is. Dat heeft Tristan ook ervaren:

Negatieve gevolgen wachtlijst

Waarom duurt dat zo lang voordat iemand de juiste hulp krijgt? Waarom is dit niet eerder beschikbaar? Waar ligt dat aan en wat is een oplossing? Er zijn oplossingen, maar deze worden nog niet door vele professionals toegepast.

Ik zal je zometeen vertellen welke oplossing dat precies is en hoe de geestelijke gezondheidszorg dit al op korte termijn kan toepassen. Zonder langdurige trajecten, zonder afhankelijkheid van lange wachtlijst en langdurige praten over de oorzaak van het probleem.

Er wordt soms pas hulp geboden als iemand suïcidaal is. Zo ver mag het toch niet komen in de GGZ?

Een andere organisatie, Vektis, heeft op haar website ook enkele statistieken gedeeld over de gemiddelde wachttijd voor mensen die psychische hulp willen. De statistieken van het onderzoeken (onder de recensies) kloppen vast en zeker, terwijl de organisatie diverse negatieve recensies heeft over de wachttijden van hun patiënten:

wachttijd ggz


Er is beschreven dat de aanmeldwachttijd tussen het eerste contact met de cliënt/patiënt tot aan de intake beperkt moet zijn tot vier weken. De behandelwachttijd is de tijd tussen de intake en de start van de behandeling. Deze zou beperkt moeten zijn tot tien weken. In werkelijkheid blijkt dat de aanmeldwachttijd vaak langer duurt dan de behandelwachttijd. Dat is een kwalijke zaak, aangezien mensen zo snel mogelijk hulp nodig hebben zodat meer psychische problemen voorkomen kunnen worden.


wachttijd ggz 2022 2023Bron: https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-wachttijdinformatie-ggz

Hoe komt het dat er zoveel mensen langdurig moeten wachten op hulp? Professionals in de GGZ en psychologen willen goede hulp bieden, maar blijkbaar missen ze competenties die in korte tijd zorgen voor positieve resultaten. Ook zijn ze afhankelijk van standaard werkwijzen en verplichte protocollen waar niet van afgeweken mag worden.

Tijdens een gesprek wordt vaak veel en langdurig gepraat over het verleden en het gedrag dat iemand vertoont. Het is de maatschappij aangeleerd dat er vooral gepraat moet worden over een hulpvraag. Er wordt gedacht dat hoe meer praatmomenten er zijn, hoe beter iemand met die 'pijn' kan omgaan. Veel psychologen doen dat bijvoorbeeld zo.


"Waarom krijg jij voor elkaar wat een psychiater niet voor elkaar kreeg?" - Patiënt van Saskia Savelsbergh na een sessie met haar


Is alleen maar praten wel een oplossingen? In werkelijkheid lucht praten soms wel op, maar daardoor verdwijnt het echte probleem niet in iemands hoofd. Vooral als iemand niet kan, durft, mag of wil praten over het psychische probleem. Of bang is voor een herbeleving. Wat wel nodig is, is dat tijdens een gesprek de regie moet liggen bij de persoon zelf.

Deze persoonlijk begeleider Saskia Savelsbergh, die werkzaam is in de GGZ, legt uit hoe haar nieuwe werkwijze zorgt voor effectievere resultaten tijdens haar gesprekken. Ze wilt dit delen omdat ze nu een manier heeft die snel werkt, veilig toepasbaar is en direct zorgt voor positieve verandering bij cliënten/patiënten.

Haar ervaring en resultaten deelt ze in de video:

De oorzaken van de lange wachttijd liggen dichterbij dan men vaak denkt. Instanties, organisaties en bedrijven kijken op een hele andere manier naar de problemen dan een cliënt die het probleem heeft. Daarbij gaat het vaak over praktische zaken en het gedrag, en niet over het zelf laten ontdekken van de eigen oplossing voor het mentale probleem. Het is daarom aannemelijk dat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd en de hulpvrager ‘zorg-moe’ kan worden.

Een veelvoorkomend probleem is dat mensen vaak (veel) moeten praten over hun problemen.

 • Wat is er gebeurd? 
 • Wanneer? 
 • Met wie?
 • Wat is er gezegd?
 • Waarom reageerde je zo?
 • Wat heb je in het verleden nog meer meegemaakt?

Dit kunnen enkele vragen zijn die een professional stelt als iemand psychische hulp wilt. Het hoofd van de professional wordt daardoor vol raken met de inhoud van andermans problemen. Ook is het mogelijk dat de hulpvrager niet alles vertelt uit angst of schaamte. Dat zorgt vervolgens weer voor het gedrag wat in het dossier komt te staan.

De professional probeert iemand altijd zo goed mogelijk te helpen, maar heeft vaak niet de juiste middelen om direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Ook blijft het vaak bij praten, een luisterend oor bieden en adviseren. Als er een vervolgafspraak wordt gemaakt, dan is dat vaak over enkele weken. Doordat er opnieuw gewacht moet worden, bestaat de kans dat na een tijdje het probleem weer opduikt of juist erger is geworden. Waarom hulpvragers na een sessie met de MatriXmethode geen last meer hebben, leg ik straks uit.

Er wordt vaak veel gepraat, maar vaak niets opgelost. Dat heeft invloed op de lange wachtlijst in de GGZ. Een effectieve manier om dat te voorkomen is door de juiste vragen te stellen, zonder over de probleeminhoud in te gaan.

In de huidige geestelijke gezondheidszorg zorgen (traditionele) methodieken, processen en protocollen voor een langdurige wachtlijst. Dat is wel gebleken uit de negatieve berichtgeving over de huidige zorg en hulpverlening. Het is zo ingewikkeld gemaakt dat zelfs de inspectie ingezet wordt bij het inkorten van de wachtlijsten.

Als je de MatriXmethode kent, weet je dat iedereen zelf de regisseur kan worden over eigen leer- en denkprocessen. Daar zijn geen langdurige behandelingen of gesprekken voor nodig. De oplossing is te vinden in het hoofd van de persoon zelf die last heeft van het mentale probleem. Door het stellen van de juiste vragen, ontdekt en past de persoon met de hulpvraag de eigen oplossing toe.

Wachtlijst GGZ verkorten door coaching

Gelukkig zijn dagelijks vele professionals in de GGZ en andere werkgebieden bezig op deze manier. Daarbij bedenkt de professional niet de oplossing voor een ander, maar juist de hulpvrager zelf. In de volgende video vertelt de POH-GGZ Advie van der Wijst over haar ervaringen.

Oplossing voor zorgprofessionals

Een oplossing voor het inkorten van de wachtlijst in de GGZ is om cliënten weer de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd. Dat klinkt vast logisch. Toch lijkt deze oplossing simpel, echter is het niet eenvoudig.

Er is tientallen jaren gewerkt om deze oplossingsgerichte, kortdurende en doelgerichte interventietechniek zo krachtig te maken. Nu plukt deze zorgprofessional daar de vruchten van:

De MatriXmethode biedt veel voordelen. Niet alleen voor de professional, maar ook voor de cliënt/patiënt. Enkele daarvan zijn opgesomd voor je:

 • De eigen oplossing van de hulpvrager staat centraal

De cliënt staan centraal in plaats van het systeem. De persoon met de hulpvraag bedenkt en past de eigen, effectieve oplossing toe.  Na de coaching weet je cliënt hoe hij of zij mentale/psychische hulpvragen zelf aanpakt op de eigen manier.

 • Snel en krachtig

Help je cliënt om binnen drie of minder sessies per hulpvraag zijn eigen oplossing* te laten bedenken en toe te passen voor mentale problemen. Zonder te hoeven verdwalen in de probleemverhalen.

*Uitvraag bij diverse opgeleide POH’s-GGZ duidt op een succesratio van tachtig tot negentig procent. Wetenschappelijk onderzoek geeft duidelijkheid.

 • Het verhaal hoeft niet (opnieuw) te worden gedeeld

Je wordt niet belast met de inhoud van het probleem. Dat s veilig voor jou en de persoon die jouw hulp nodig heeft. Ook is er geen dossiervorming of complex protocol nodig.

De door ons opgeleide professionals geven aan dat een hulpvraag vaak binnen enkele sessies worden geneutraliseerd tot kale feiten. Ook op langere termijn heeft iemand er geen last meer van. Die onderzoeken en ervaringen vind je op onze site.

 • Veilige methode

De sessie met de cliënt en professional is vrij van decompensatie, negatieve bijwerkingen en kans op terugval.

 •  Langdurige trajecten worden voorkomen

Door uit de inhoud te blijven, is er geen dossiervorming en tijdrovende trajecten.

 • Kom direct tot de kern van de hulpvraag

Door specifieke MatriXvragen te stellen, ontdekt de persoon zelf de eigen oplossing voor het eigen probleem. Daardoor is het een veilig manier van coaching en jouw hoofd blijft opgeruimd na iedere sessie. Je neemt het verhaal niet mee naar huis.

Hoe meer professionals weten van deze interventie, hoe sneller jongeren en volwassenen met psychische problemen geholpen kunnen worden.
Deze krachtige, veilig toepasbare aanpak passen veel professionals in de GGZ en jeugdzorg toe in hun dagelijkse werk, naast alles dat ze al succesvol doen. Hoe meer professionals weten van deze interventie, hoe sneller jongeren en volwassenen met psychische problemen geholpen kunnen worden. Want hoe meer mensen betrokken zijn tijdens het behandelen van een hulpvrager, hoe langer het traject duurt. En hoe meer problemen ontstaan.

Er zijn diverse voordelen als er gebruik wordt gemaakt van deze coachingsinterventie. Dit wordt uitgelegd met de MatriXtoolbox voor de huisarts, de POH-GGZ, cliënt/patiënt en zorgverzekeraar:

Wachttijden verkorten GGZ

Neuroloog geeft uitleg

Deze neuroloog, Marten Klaver, legt uit hoe de hersenen werken bij het gebruik van de MatriXmethode als interventie. Hij heeft verstand van de werking van de hersenen tijdens het behandelen van mentale problemen. Zijn uitleg sluit goed aan bij de praktische coachingsinterventie die zich focust op de belevingskracht die iemand ervaart. Op een non-verbale wijze kan de hulpvrager namelijk zelf zijn eigen psychische probleem aanpakken, zonder opnieuw het verhaal te moeten vertellen of herbeleving te ondergaan.

Marten vertelt op basis van zijn kennis hoe de methode en het brein werken bij emotionele problemen zoals angsten en trauma's:

In een andere video legt hij dit proces uitgebreider uit. Neurologen hebben veel verstand van de werking van de hersenen, en de oorzaken en gevolgen daarvan. Omdat deze interventietechniek vooral is ontstaan uit praktijkervaring, is de combinatie van de neurologie een hele waardevolle. Wetenschappelijk onderzoek geeft meer duidelijkheid over hoe en waarom de werkzame elementen van deze interventie worden gebruikt tijdens een coaching:

Wachttijd voor hulp van een psycholoog

Hoe lang het duurt voordat iemand geholpen kan worden door een psycholoog, durf ik niet exact te zeggen. Dat verschilt per psycholoog, in te zetten interventies en het aantal patiënten die wachten op hulp. Wel kan ik begrijpen dat ook daar lange wachtlijsten zijn, aangezien hulp in de GGZ ook pas later beschikbaar is.

Meer dan vijf behandelingen bij een psychologen is naar mijn idee niet vreemd. En als iemand hulp krijgt, is er eerst een intake en moet er gepraat worden over iemands leven. Dat kost veel tijd. Terwijl iemand die nu ergens last van heeft, zo snel mogelijk geholpen moet worden.

Als iemand liever niet over het verleden praat, maar wel een negatieve beleving ervaart, dan kan ik me voorstellen dat al die extra informatie bijzaak is. Het is beter om iemand te vragen:

 • Wat er op dit moment dwars zit, zonder over de probleeminhoud in te gaan;
 • Welke beleving iemand daarbij ervaart;
 • Hoe de persoon zelf daar denkbeeldig een eigen oplossing voor bedenkt en toepast.

Met specifieke MatriXvragen komt iemand daardoor sneller tot de kern en zijn al die uren praten met een psycholoog overbodig.

Om de gesprekstechniek vóór aanvang van een coaching uit te leggen, zijn er diverse modellen die daarbij helpen. Deze heb ik, net zoals de methode, zelf ontwikkeld en is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Ik heb enkele jaren nodig gehad om het zo concreet en logisch te maken.

Het MatriXwerkmodel

In bovenstaande afbeelding zie hoe ik denk hoe het brein praktisch werkt bij mensen. Als eerst heb je het sensorisch geheugen. Daarna het werkgeheugen of het kortetermijngeheugen. Cognitieve en emotionele problemen staan opgeslagen in het langetermijngeheugen. Bij bewust onthouden fragmenten van specifieke situaties wordt de MatriXmethode ingezet.

Ik houd ervan in een video dit model nader toe te lichten:

Het MatriXemotiemodel

Een ander veelvoorkomend model is het MatriXemotiemodel. Ze wordt toegepast als er sprake is van een onverwerkte emotie, angst of trauma. Door alle zintuigen te gebruiken, wordt de 'angel' van de emotionele hulpvraag ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Zonder dat je als professional hoeft te verdwalen in andermans probleemverhalen.

MatriXemotiemodelOok hierbij wordt in een voorbeeld uitgelegd om je te laten begrijpen hoe deze techniek werkt en wanneer het toegepast wordt. Diverse professionals uit verschillende werkgebieden werken met dit model tijdens hun coachingsgesprekken:

Voordelen van deze interventie

Iedereen heeft een eigen ‘black box‘. Daar staan geheimen opgeslagen waar niet over gepraat wordt. Toch willen veel zorgprofessionals (werkzaam in de GGZ), psychologen en psychiaters vaak van alles weten. Als iemand niet alles vertelt, blijft het echte geheim in het hoofd aanwezig (in de ‘black box’). Dit uit zich vaak in het gedrag: iemand is onrustig, snel geïrriteerd of boos. Praten over problemen helpt misschien even – het verlicht tijdelijk – maar daardoor wordt het daadwerkelijke probleem niet helemaal opgelost.

Met deze animatie krijg je een korte uitleg waarom het delen van de probleeminhoud niet nodig is met deze interventie:

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Ook al vind je op het internet en ons website allerlei voorbeelden van cliënten en professionals, toch willen mensen vaak weten wat het effect is. Tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het ontwikkeltraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is:

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Al jaren is de wachttijd in de huidige GGZ veel te lang. Iemand die een hulpvraag heeft, moet namelijk vaak weken tot maanden wachten. Daardoor kunnen meer psychische problemen ontstaan, waardoor het traject nog langer duurt. Zorgprofessionals en psychologen of psychiaters willen vaak van alles ween van de cliënt/patiënt, terwijl iemand dat niet wil, mag, kan of durft. Daardoor blijft de daadwerkelijke hulpvraag (zoals een trauma of angst) in het hoofd aanwezig.

Met de MatriXmethode heb je een kortdurende gesprekstechniek waarbij je uit de probleeminhoud kan blijven, Dat is veilig voor de hulpvrager en voor de zorgprofessionals. De ervaringen en resultaten laten zien dat deze interventie werkt.

------------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke, snelwerkende interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode