arrow_drop_up arrow_drop_down
17 juni 2020 
in GGZ

Hoe verkort je de wachttijd in de GGZ en jeugdzorg?

De wachttijd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en jeugdzorg… Al jaren een veelvoorkomend probleem in de GGZ. Terwijl de wachttijden oplopen, is er steeds meer behoefte aan snelle, effectieve hulp. Huidige aanpakken zijn vaak ineffectief en kosten veel tijd en geld. Terwijl de persoon die echt hulp nodig heeft pas aan de beurt is als het probleem nóg groter is geworden.

De steeds oplopende wachttijden kunnen aanzienlijk worden verkort met één kortdurende, krachtige interventie. Op dit moment wachten onnodig veel jongeren en volwassenen met mentale en psychische problemen op hulp, vaak zelfs maanden. En dat is onnodig, want de oplossing is er. Zelfs zonder wachtlijst.

Onderzoeken: het terugdringen van de wachttijd

Er zijn veel instanties die proberen om de wachttijden in de GGZ terug te dringen. Een voorbeeld is het onderzoek van de ‘Algemene Rekenkamer’. Het doel van deze instantie is om te peilen of de maatregelen hebben gewerkt die zijn genomen om de wachttijden in de specialistische GGZ terug te dringen:


Bron: https://www.rekenkamer.nl/actueel/lopend-onderzoek/wachttijden-in-de-specialistische-ggz

Meer betrokken instanties = langere wachtlijsten

Uit dit onderzoek blijkt dat er zijn diverse oplossingen zijn geboden, maar ondanks alle goede voornemens en ingezette acties zijn de wachttijden nog steeds te hoog.

Als je als professional op een logische manier naar het onderzoek kijkt, ontdek je al snel wat de oorzaak van het probleem is. Er wordt namelijk alleen gekeken naar het proces. Terwijl je altijd bij het begin moet zijn, dus bij de cliënt of patiënt die het mentaal of psychisch probleem heeft en daar graag van af wilt. Niet volgende week of volgende maand, maar het liefst vandaag.

De Inspectie Gezondheidszog en Jeugd geeft het verkorten van de wachttijden zelf prioriteit. En zegt dat de huidige aanpak complex is:

Bron: https://www.igj.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg/wachtijden-in-de-ggz

Het hoeft niet complex te zijn als iemand de eigen oplossing bedenkt voor het eigen probleem. En als langdurige, verplichte protocollen, vele gesprekken en doorverwijzingen worden voorkomen.

Oorzaken en gevolgen

De oorzaken van een lange wachttijd liggen dichterbij dan iedere instantie denkt. Instanties, organisaties en bedrijven kijken vooral naar contractering, procedures en kosten. Waardoor iedereen van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Zowel de patiënt, cliënt en professional. Iedereen wil een oplossing en minder wachttijd. Maar niemand kijkt of vraagt naar de eigen oplossing van de persoon die het probleem heeft.

Veel professionals hebben vaak niet de juiste tools en gebruiken uitsluitend de middelen die ze hebben geleerd en die ze kennen. Afwijken van een protocol is soms zelfs strafbaar. Ook zijn behandelingen vaak arbeidsintensief, maar het resultaat is ineffectief of onbekend.

De oplossing voor een kortere wachttijd

Een lange wachttijd in de GGZ en jeugdzorg komt vooral doordat het individu niet centraal staat. Er wordt niet gekeken naar de eigen oplossing die de cliënt of patiënt zelf bedenkt. Veel professionals kijken vooral naar het gedrag (de buitenkant), maar daardoor blijft de persoon met het probleem zitten. Want alles gebeurt in het hoofd van de persoon zelf. En daar blijft het. Vooral als men niet wil, kan, mag of durft te praten over het probleem.

Het geheim blijft in de ‘black box’

Iedereen heeft een eigen ‘black box‘. Daar staan geheimen opgeslagen waar niet over gepraat wordt, al sinds iemand kind is. Toch willen veel professionals bij deze black box komen door veel te praten.

Echter wordt alleen gekeken naar het gedrag van iemand. Daardoor blijft het mentale en/of psychische probleem in de eigen ‘black box’ aanwezig. Praten over problemen helpt misschien even – het verlicht tijdelijk – maar lost niet het probleem blijvend op.

Zo wordt de wachttijd in de GGZ verkort

Gelukkig is er een veilige, effectieve interventietechniek die altijd werkt: de MatriXmethode. En waarbij de eigen oplossing van de persoon zelf altijd centraal staat, zonder dat verteld hoeft te worden wat precies de oorzaak van het probleem is.

Deze interventie is de MatriXtoolbox, waarbij de professional de MatriXmethode toepast. En er zijn alleen maar voordelen, zowel voor de cliënt/patiënt, de huisarts, zorgverzekeraar en de POH-GGZ (praktijk ondersteuner huisarts).

De voordelen van de MatriXtoolbox, bijvoorbeeld voor de POH-GGZ:

Voordelen van de interventie: de MatriXmethode

De benoemde voordelen zijn gegarandeerd voor diverse doelgroepen dankzij de MatriXmethode, omdat:

  • de patiënt en cliënt centraal staat en altijd de enige juiste, eigen oplossing bedenkt
  • de professional de tools heeft om binnen één sessie naar de kern van het probleem te gaan, zonder te worden belast met de inhoud van het probleem
  • er geen negatieve na-effecten zijn
  • de zorgverzekeraar een enorme kostenbesparing krijgt
  • de wachttijd in de ggz en jeugdzorg aanzienlijk wordt verkort

Iedere professional die de MatriXmethode op de juiste manier toepast, garandeert dat de interventie veilig en effectief is. Dat vertelt ook de volgende professional, die de training heeft gevolgd om de MatriXmethode te gebruiken in haar werk:

Snelle interventie en wachtlijst-vermindering

Met de MatriXtoolbox voor de POH-GGZ voor de jeugdzorg krijg je een krachtige, snelle interventietechniek in handen. Daarmee wordt de wachttijd aanzienlijk verkort, ervaar je als professional méér werkgeluk en wordt de cliënt beter geholpen. Ook de zorgverzekeraar heeft er uiteindelijk plezier van.

De huisarts Abed, POH-GGZ Adrie van der Wijst en twee patiënten vertellen zelf de voordelen en wat het oplevert:

De MatriXmethode als extra tool

Je bent een professional met veel kennis en ervaring. Toch merk je dat je iets mist in je werk. Vaak zijn het vele behandelingen, veel praten en te weinig effectiviteit. Jouw wens is om mensen snel en vooral resultaatgericht te helpen, zonder dat jouw hoofd vol raakt en de cliënt of patiënt na een tijdje weer terug bij af is.

Met deze bewezen aanpak, die al sinds 1991 in ontwikkeling is, krijg je een effectieve tool die je altijd kunt toepassen. Zelfs als iemand instabiel. Vaak zijn slechts enkele behandelingen voldoende om één specifiek probleem blijvend op te lossen.

Wil je als professional weten hoe je werk effectiever wordt, de wachttijd wordt verkort en je aanzienlijk meer resultaat krijgt, al op korte termijn? Ontdek dan het implementatietraject en krijg de krachtige interventietechniek naast alles wat je al succesvol inzet.

Over de schrijver
Als ontwikkelaar, trainer en pionier van de MatriXmethode heb ik een missie: al het gedoe tussen de oren de wereld uit. Samen met de MatriXtrainers groeit dagelijks het aantal blijvende glimlachen. De resultaten en onze beloften liegen er niet om. En dat gun ik iedereen.
Reactie plaatsen