Wachttijd verkorten in de GGZ of jeugdzorg?
17 juni 2020 
12 min. leestijd

Wachttijd verkorten in de GGZ of jeugdzorg?

De wachttijd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en jeugdzorgAl jaren is dat een veelvoorkomend probleem. Terwijl de wachttijden oplopen, groeit de behoefte om snel en effectieve hulp te bieden. Het is daarom van belang om de wachtlijst te verkorten, zonder dat veel extra hulpmiddelen, tijd en kosten nodig zijn. De kans is groot dat het probleem van je cliënt groter wordt als er pas op een later moment hulp wordt geboden. Maar hoe wordt de wachttijd verkort en iemand sneller geholpen?

Gelukkig is er een krachtige, veilig aanpak die vele professionals toepassen in hun dagelijkse werk, naast alles dat ze al succesvol doen. Het is belangrijk dat meer mensen weten hoe de methode te gebruiken, aangezien op dit moment veel jongeren en volwassenen met mentale en psychische problemen wachten op hulp. Dat kan anders, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen en langdurige trajecten.

Onderzoeken: het verkorten van de wachttijd

Een goede ontwikkeling is dat er zijn veel instanties zijn die proberen om de wachttijden in de GGZ terug te dringen. Een voorbeeld is het onderzoek van de ‘Algemene Rekenkamer‘. Het doel van deze instantie is om te peilen of de maatregelen hebben gewerkt die zijn genomen om de wachttijden in de specialistische GGZ terug te dringen:

Wachttijden verkorten GGZ

Bron: https://www.rekenkamer.nl/actueel/lopend-onderzoek/wachttijden-in-de-specialistische-ggz

Meer afhankelijkheid, langere wachtlijsten

Uit dit onderzoek blijkt dat er zijn diverse oplossingen zijn geboden, maar ondanks alle goede voornemens en ingezette acties is de wachtlijst lang.

Als je als professional op een logische manier naar het onderzoek kijkt, ontdek je al snel wat de oorzaak van het probleem is. Op dit moment wordt nog te vaak bekeken naar processen in plaats van de cliënt centraal te zetten. Het wordt daarom aangeraden om niet te kijken naar protocollen en processen, maar juist naar de eigen oplossing van de persoon die een mentaal of psychisch probleem heeft. Niet op langere termijn, maar zo vroeg mogelijk.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft het verkorten van de wachttijden zelf prioriteit. En zegt dat de huidige aanpak complex is:

Wachttijd GGZ verkorten

Bron: https://www.igj.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg/wachtijden-in-de-ggz

Het hoeft niet complex te zijn als iemand de eigen oplossing bedenkt voor het eigen probleem op de eigen manier. Daarmee wordt de kans vergroot om het aantal verwijzingen te verminderen en de wachtlijst te verkorten. Dat zeggen ook andere professionals en cliënten (zie onderstaande video’s).

Oorzaken en gevolgen

De oorzaken van een lange wachttijd liggen dichterbij dan men vaak denkt. Instanties, organisaties en bedrijven kijken op een hele andere manier naar de problemen dan een cliënt die het probleem heeft. Daarbij gaat het vooral over contracten, procedures en kosten in plaats van de eigen oplossing voor het eigen probleem. Het is daarom aannemelijk dat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd en de cliënt zelfs ‘zorg-moe’ kan worden.

Iedereen heeft baat bij een snellere, effectieve oplossing en minder wachttijd.  De vraag is alleen hoe dit wordt gerealiseerd. Veel professionals hebben vaak niet de juiste tools en gebruiken uitsluitend de middelen die ze hebben geleerd en die ze kennen. Afwijken van een protocol is soms zelfs strafbaar.

Toch is de oplossing eenvoudiger dan het lijkt.

Snelwerkende oplossing, kortere wachttijd

Een lange wachttijd in de GGZ en jeugdzorg komt vooral doordat het individu niet centraal staat. Er wordt niet gekeken naar de eigen oplossing die de cliënt of patiënt zelf ontwikkelt in het eigen hoofd. Veel professionals kijken vooral naar het gedrag (de buitenkant), maar daardoor blijft de persoon met het probleem vaak (langdurig) zitten. Als iemand liever niet praat over het probleem, blijft het opgepropt in het hoofd.

Gelukkig is het niet nodig dat de cliënt praat over de oorzaak van het probleem met de MatriXmethode. Doordat deze interventie kortdurend is, is een cliënt niet afhankelijk van een wachttijd of complex protocol. Uit ervaring blijkt dat vaak één tot drie sessies per hulpvraag voldoende zijn en de persoon ook op langere termijn van het probleem af is. Later daar meer over.

Mentale klachten en de ‘black box’

Iedereen heeft een eigen ‘black box‘. Daar staan geheimen opgeslagen waar niet over gepraat wordt. Toch willen veel hulpverleners vaak van alles weten, waardoor de cliënt de geheimen in de eigen black box moet onthullen. Maar als iemand daar liever niet over praat, wordt niet alles verteld en blijft het probleem in het hoofd aanwezig.

Daarnaast wordt vaak vooral gekeken naar het gedrag van de cliënt. Als iemand mentaal of psychisch in de knel zit en daar liever niet over praat, blijft het probleem opgeslagen in het hoofd (in  de ‘black box’). Dit uit zich vaak in het gedrag: iemand is onrustig, snel geïrriteerd of boos. Praten over problemen helpt misschien even – het verlicht tijdelijk – maar daardoor wordt het probleem niet helemaal opgelost.

Wachttijd in de GGZ verkorten?

Gelukkig bestaat er een veilige en snelwerkende aanpak die effectief helpt: de MatriXmethode. Tijdens een sessie hoef jij als professional niet belast te worden met de oorzaak van het probleem/het verhaal.

Je laat de cliënt ontdekken waar de angel zit en wat er in zijn of haar hoofd eigenlijk gebeurt. Vervolgens begeleid je de client om zelf en op de eigen manier een oplossing te bedenken voor het probleem. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van de verbeelding. Je geeft de client (weer) de regie over zijn of haar hoofd met deze methode.

Er zijn diverse voordelen als er gebruik wordt gemaakt van deze coachingsinterventie. Dit wordt uitgelegd met de MatriXtoolbox waarbij de voordelen worden opgesomd voor de POH-GGZ (professional), cliënt, huisarts en zorgverzekeraar:

Wachttijden verkorten GGZ

Méér voordelen van de MatriXmethode

Naast de voordelen in de MatriXtoolbox zijn er diverse extra voordelen als er gebruik wordt gemaakt van de MatriXmethode als extra tool. De methode is tevens toepasbaar naast andere interventies die al worden toegepast.

 • Voordeel 1: Je zet de persoon centraal

De cliënt staan centraal in plaats van het systeem. De persoon met de hulpvraag bedenkt en past de eigen, effectieve oplossing toe.  Na de coaching weet je cliënt hoe hij of zij mentale/psychische hulpvragen zelf aanpakt op de eigen manier.

 • Voordeel 2: Je hoeft niet belast te worden met de inhoud

Je krijgt sneller resultaat als de oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden. Je cliënt krijgt zelf weer de regie over het eigen hoofd.

 • Voordeel 3: Je voorkomt lange trajecten

Door uit de inhoud te blijven, is er geen groot dossier nodig. Vaak zijn één tot drie sessies per hulpvraag voldoende. Daardoor is er geen afhankelijkheid van dossiervorming en complexe protocollen.

 • Voordele 3: Je stelt vooral vragen, zonder dat het je veel moeite kost

Door vragen te stellen ontdekt de persoon zelf de eigen oplossing. Daardoor is het een veilig manier van coaching en jouw hoofd blijft opgeruimd. Je neemt het verhaal niet mee naar huis.

 • Voordele 4: Tijd- en geld-besparend

Door de kortdurende trajecten en snelle sessies kan er een grote tijd- en geldbesparing worden gerealiseerd. Want wat zou het opleveren als je cliënt binnen één tot drie sessies weer op de rit is en er vrijwel geen afhankelijkheid is van een wachtlijst?

 • Voordeel 5: Het is een veilige, doelgerichte coachingstechniek

Met de MatriXmethode is het mogelijk om een zeer groot aantal mentale en psychische hulpvragen aan te pakken. Want zulke problemen hebben allemaal te maken met processen die zich in het hoofd van je cliënt zich afspelen. De persoon die daar wat aan kan doen, is de persoon zelf (met jouw hulp).

Wachtlijst-vermindering door snellere hulp

Met de MatriXtoolbox voor de POH-GGZ voor de jeugdzorg krijg je een krachtige, snelle interventietechniek in handen. Dit vertellen niet alleen de professionals, maar ook de cliënten die de methode hebben ervaren. De huisarts Abed, POH-GGZ Adrie van der Wijst en twee patiënten vertellen zelf wat het hen heeft opgeleverd:

De MatriXmethode als extra tool

Veel professionals die op ons pad komen, hebben veel kennis en ervaring. Toch merken ze vaak iets te missen in hun werk, zoals een kortdurende en doelgerichte interventie om cliënten goed te helpen.

Met deze veilige aanpak, die al sinds 1991 in ontwikkeling is, krijg je een extra tool om toe te passen in je werk. Uit ervaringen blijkt dat vaak zijn slechts enkele sessies voldoende zijn om één specifiek probleem te te ontladen en neutraliseren.

Wil je als professional weten hoe je werk nog effectiever wordt en je méér resultaat krijgt? Krijg alle kennis en vaardigheden om de MatriXmethode toe te passen naast alles wat je al succesvol inzet.

Resultaten

De doelgerichte interventie biedt snel resultaat bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

------------
Stel je eens voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen, wachtlijsten en dossiervorming. En dat je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als kortdurende, doelgerichte coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je je gesprekken effectiever maken?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode