Wachtlijst in de GGZ te lang? Dit is een kortdurende oplossing
09 oktober 2020 
13 min. leestijd

Wachtlijst in de GGZ te lang? Dit is een kortdurende oplossing

De wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is te lang. Soms weken of zelfs maanden. Eigenlijk is dat niet eerlijk en onacceptabel. Want cliënten hebben nu een probleem en willen het liefst zo snel mogelijk een oplossing. Door de oplopende wachtlijsten blijft de cliënt met het probleem zitten of ontstaan er zelfs meer problemen.

Welke hulp is geschikt en direct te gebruiken voor de cliënt en professional? Zodat er een einde komt aan het langdurig wachten en de GGZ minder wordt belast met het grote aantal cliënten?

Wachtlijst GGZ: opeenstapeling van problemen

De Nederlandse Zorgautoriteit stelde eerder al vast dat de wachtlijst gemiddeld negen weken is:

Wachtlijst ggz verminderen?

Er zijn miljoenen mensen die behoefte hebben aan goede hulp die de cliënt niet te lang laat wachten. In de geestelijke gezondheidszorg zoeken ze al jaren naar doelgerichte, kortdurende manieren om de wachttijd te verminderen.

De NOS heeft dit probleem al eens aangekaart in een korte video:


Er zijn vele redenen waarom iemand de hulp zoekt. Bijvoorbeeld doordat iemand:
 • gepest wordt;
 • een traumatische ervaringen heeft die nog op het netvlies staat;
 • een angst heeft;
 • stemmen in het hoofd hoort;
 • gedachtes heeft die in het hoofd ronddwaalt en daardoor slecht slaapt.

Zoekend op internet kan je diverse ervaringen vinden van cliënten die sneller hulp willen voor hun mentale en/of psychische problemen. De eerste vraag is wanneer iemand geholpen kan worden en de tweede vraag is hoe effectief die hulp is. Sommigen wachten maanden voor een gesprek van vijftien minuten met een neuroloog:

Te lange wachtlijst in de GGZ

De gevolgen van de lange wachttijd zijn zelfs suïcidale gedachten. Pas dan wordt snellere hulp geboden in de hoop dat het niet al te laat is. Dat heeft Tristan ook ervaren:

Negatieve gevolgen wachtlijst

Waarom duurt dat zo lang voordat iemand de juiste hulp krijgt? Waarom is dit niet eerder beschikbaar? Waar ligt dat aan en wat is een oplossing? Er zijn oplossingen, maar deze worden nog niet door vele professionals toegepast.

Ik zal je zometeen vertellen welke oplossing dat precies is en hoe de geestelijke gezondheidszorg dit al op korte termijn kan toepassen. Zonder langdurige trajecten, zonder afhankelijkheid van lange wachtlijst en langdurige praten over de oorzaak van het probleem.

Wachtlijst te lang door veel te praten

Een veelvoorkomend probleem is dat mensen vaak (veel) moeten praten over hun problemen.

 • Wat is er gebeurd? 
 • Wanneer? 
 • Met wie?

Dit kunnen enkele vragen zijn die een professional stelt als een cliënt aanklopt voor hulp. Het hoofd van de professional wordt daardoor belast met de inhoud en de cliënt vertelt vaak niet alles wat er is gebeurd. Daardoor neemt de zorgprofessional ook het gedrag waar. Iemand kan bijvoorbeeld een kort lontje hebben, boos of verdrietig zijn of geen interesse hebben.

Het kan zelfs voorkomen dat de cliënt wel het verhaal vertelt, terwijl hij of zij dat eigelijk niet wil. Een gebeurtenis kan bijvoorbeeld te heftig zijn geweest of door schaamte wordt niet alles verteld. Daardoor blijft het echte probleem in het hoofd van de cliënt aanwezig.

De professional probeert de cliënt te helpen, maar heeft vaak niet de juiste middelen. Ook blijft het vaak bij praten, geruststellen en adviseren. Als er een vervolgafspraak wordt gemaakt, dan is dat vaak over enkele weken. Als het probleem niet volledig is geneutraliseerd tot een kaal feit, dan is de kans groot dat het probleem na een tijdje weer opduikt. Met de MatriXmethode hebben cliënten daar vaak geen last van. Waarom dat zo is, leg ik je straks uit.

Mentaal en psychische problemen

Het komt voor dat een huisarts niet de middelen heeft om iemand te helpen met mentale en/of psychische problemen. Iemand doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater is een optie, net zoals het voorschrijven van medicatie. Het is vaak de bekende oplossing.

Er wordt vaak veel gepraat, maar niets opgelost. Dat heeft invloed op de lange wachtlijst in de GGZ.

Helaas hebben zulke oplossingen vaak slechts tijdelijk effect. Als de cliënt de volgende ochtend weer de dag begint, is er misschien wel een kleine verlichting en geruststelling. Maar het daadwerkelijke probleem is er nog en blijft ronddwalen in het hoofd. Daardoor is de kans op terugval groot en is iemand weer snel terug bij af. Helaas is hulp pas beschikbaar over enkele weken doordat er een wachtlijst is. En soms is dat te laat, zeker als daardoor meer problemen ontstaan.

Aandacht voor de cliënt

In de huidige geestelijke gezondheidszorg bepalen (traditionele) methodieken, processen en protocollen de duur van de wachtlijst. Het systeem staat daadoor vooral centraal en niet de cliënt. Terwijl de cliënt juist het probleem heeft en daarvoor een oplossing wilt. Het is zelfs zo ingewikkeld gemaakt dat zelf de inspectie wordt ingezet bij het inkorten van de wachtlijsten.

Als je de MatriXmethode kent, weet je dat iedereen zelf de regisseur kan worden over het eigen hoofd. Daar zijn geen langdurige behandelingen of gesprekken voor nodig. Daarom is het ineffectief om veel te praten over een probleem, terwijl de oplossing juist zo dichtbij is: in het hoofd van de persoon die last heeft van het probleem.

Minder praten, meer oplossen

Praten over problemen lucht vast op, maar kost veel tijd, capaciteit en uiteraard ook geld. Toch hoeft het allemaal een stuk minder complex te zijn als de cliënt weer de regie krijgt over het eigen hoofd.

Door het stellen van de juiste vragen, ontdekt de persoon de eigen oplossing. Want uiteindelijk draait het om de individuele, eigen processen die zich in het hoofd afspelen.

Wachtlijst GGZ verkorten door coaching

Gelukkig zijn dagelijks professionals op de juiste manier bezig om cliënten te helpen met hun problemen. Daarbij wordt juist niet een oplossing gecreëerd voor andermans problemen, maar ontdekt de cliënt zelf de eigen oplossing.

Zo wordt de wachtlijst in de GGZ verkort

De huisarts Saboor Abed in Barneveld heeft een oplossing voor de oplopende wachtlijst. In zijn praktijk verwijst hij een aanzienlijk aantal cliënten en patiënten niet meer door naar de tweedelijnszorg. Hij zegt dat 80 tot 90 procent van zijn cliënten/patiënten in zijn praktijk worden behandeld en niet hoeven te worden verwezen naar een psycholoog/tweedelijnszorg. Daardoor heeft hij meer rust in de praktijk en wordt iemand sneller geholpen. Vaak zijn slechts één tot drie sessies al voldoende.

Hij vertelt zelf over zijn ervaring:

Oplossing

Een simpele oplossing voor het inkorten van de wachtlijst in de GGZ is de cliënt weer de regie te laten krijgen over het eigen hoofd. Dat klinkt vast logisch. Want iedereen heeft een eigen hoofd en daardoor ook de eigen oplossing.

Hoewel de oplossing simpel lijkt, is het niet eenvoudig. Er is decennia lang gewerkt om deze oplossing kortdurend en doelgericht te maken: de MatriXmethode.

Zet deze stappen (inclusief voorbeelden)

1. Bekijk de video van huisartsenpraktijk Abed in Barneveld

Deze huisarts heeft een POH-GGZ in zijn praktijk waarmee hij 80 tot 90% niet verwijst naar de tweedelijnszorg. Deze resultaten gunt hij ook zijn collega’s en zijn cliënten/patiënten.

2. Zorg voor een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

Dankzij de POH-GGZ Adrie van der Wijst heeft de huisarts Abed meer rust in zijn praktijk en de POH-GGZ meer werkplezier. De professional wordt niet belast door dossiervorming en de inhoud van het probleem wordt niet gedeeld door de cliënt.

3. Pas de MatriXmethode toe

Jij als professional krijgt de mogelijk om deze methode eigen te maken. Deze volledige training is zowel blend-learning als op locatie te volgen. Samen met een klein aantal andere medecursisten weet je de theoretische en praktische kennis om het al binnen enkele weken professioneel in te zetten.

Voordelen van deze interventietechniek

De MatriXmethode zelf heeft vele voordelen. Niet alleen voor de professional, maar ook voor de cliënt en uiteindelijk voor de zorgverzekeraar. Méér voordelen zijn bijvoorbeeld:

 • Snel en krachtig

Help je cliënt om binnen drie of minder sessies zijn eigen oplossing* te laten bedenken voor mentale en psychische problemen.

*Uitvraag bij diverse opgeleide POH’s-GGZ duidt op een succesratio van tachtig tot negentig procent. Wetenschappelijk onderzoek (2020) is in voorbereiding en moet meer duidelijkheid bieden.

 • Het verhaal wordt niet (opnieuw) gedeeld 

Je wordt niet belast met de inhoud van het probleem van je cliënt. Veilig voor jou en je cliënt. Ook is er geen dossiervorming en geen complex protocol nodig.

 • Effectief

De door ons opgeleide professionals geven aan dat problemen binnen enkele sessies worden geneutraliseerd tot kale feiten. Ook op langere termijn heeft iemand er dus geen last meer van. Onthouden gebeurtenissen worden ontladen, geneutraliseerd en vervangen door de cliënt zelf.

 • Altijd en overal toepasbaar

De MatriXmethode is een interventie die in iedere situatie toepasbaar is. Dus op locatie, telefonisch en online inzetbaar.

 • Veilige methode

De sessie met de cliënt en professional is vrij van decompensatie, negatieve bijwerkingen en kans op terugval.

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Toepassen

Wil je weten hoe je deze methodiek in jouw werkgebied toepast als professional? En daarmee de wachtlijst aanzienlijk wordt verkort in de ggz?

De MatriXmethode biedt deze mogelijkheid, zodat je cliënt weer zelf de regie krijgt over het eigen hoofd. Het is een veilige, kortdurende en doelgerichte coachingstechniek als interventie.

Wanneer zet jij de stap om deze tool in te zetten in jouw werk?

------------

Stel je eens voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen, wachtlijsten en dossiervorming. En dat je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als kortdurende, doelgerichte coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je je gesprekken effectiever maken?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode