MatriXmethode en EMDR, wat is het verschil? (inclusief video's en animatie)
14 september 2020 
22 min. leestijd

MatriXmethode en EMDR, wat is het verschil? (inclusief video's en animatie)

Van professionals ontvangen we af en toe de vraag over de verschillen en overeenkomsten met EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing). Wij hebben alle kennis en kunde van de MatriXmethode. Daarom raden we je aan om kennis over andere methodieken, zoals EMDR, op te vragen bij de bron. Ook als je wilt weten hoe effectief en veilig de interventietechnieken zijn.

Voor het gemak hebben we zelf onderzocht wat mogelijke verschillen en overeenkomsten zijn. Deze vind je in dit artikel. Ben je benieuwd? Hieronder krijg je diverse inzichten met video's en ervaringen.

Wat is de MatriXmethode?

De MatriXmethode is een veilige interventietechniek uit Nederland. Deze is sinds 1991 in ontwikkeling door Ingrid Stoop en het MatriXmethode Instituut. Na het afronden van diverse opleidingen door Ingrid en honderden coaching/sessies ontdekte ze hoe iedereen zelf de eigen oplossing voor het eigen probleem kan ontdekken door gebruik te maken van de kracht van de verbeelding.

Een korte uitleg:

 • Fragmenten van een specifieke situatie worden aangepakt
 • Het probleem wordt beschouwd, niet herbeleefd
 • Met specifieke vragen wordt gefocust op een milliseconde in een bepaalde situatie
 • Er wordt doorgevraagd naar datgene dat het plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte vervelend maakt
 • De kracht van de verbeelding wordt gebruikt, met als afsluiting een positieve herinnering

De MatriXmethode is een vorm van psycho-educatie. Een kracht van de MatriXmethode is dat bij het ophalen vanuit het langetermijngeheugen, het neutraliseren en positief resetten álle zintuiglijke emotionele sensaties binnen één belevingsmoment worden toegepast. Het is daarbij niet nodig om de inhoudelijke problematiek te bespreken.

Daarbij worden onhandige, niet werkende mentale strategieën vervangen door een handigere, innerlijke strategie door de persoon zelf. Zowel bij emotionele als cognitieve vraagstukken. De methode biedt een oplossing voor de volgende psychische belemmeringen: moeite met informatie onthouden, een vol hoofd, angsten (zowel gebeurtenissen in de toekomst als in het verleden), trauma’s, emoties en onverklaarbare (pijn)klachten.

Hulpvragen cirkel MatriXmethode

Na het toepassen van de MatriXmethode ontdekt de persoon zelf de eigen oplossing. Daarbij geldt:

 • Het hoofd van de professional blijft opgeruimd na het stellen van de juiste vragen
 • Het dossier blijft klein (maximaal 1 A4'tje)
 • De focus ligt op de bewuste herinnering
 • Gesprekken richten zich direct op de denkbeeldige (pijn)beleving
 • Het is vrij van complex protocol of (heftige) herbeleving

De interne processen – de strategieën van het zien (plaatje), horen (geluid), voelen (gevoel), ruiken (reuk), proeven (smaak) en denken (gedachte) – worden op de eigen manier denkbeeldig geneutraliseerd, vervangen en toegepast. Daarbij gaat het om gebeurtenissen die in het verleden zijn gebeurd en die mogelijk in de toekomst gaan gebeuren, waarbij iemand nu al een doemscenario heeft bedacht.

Stel de juiste vragen en blijf uit de probleeminhoud

Als een professional de MatriXmethode toepast, blijft hij of zij uit het verhaal van de cliënt. Veel mensen weten dat ze een probleem hebben – bijvoorbeeld een angst, trauma of onverwerkte emotie – maar houden dat liever geheim en voor zichzelf.

Doordat de begeleider/professional specifieke vragen stelt, bedenkt de persoon zelf de eigen oplossing. Tijdens de MatriXsessie stelt de professional open vragen. De cliënt is volledig geconcentreerd, zonder afleiding.

In de animatie wordt dit kort toegelicht:

Wat is EMDR?

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitisation and Reprocessing’. Het wordt toegepast bij het vastlopen in de herinneringen aan traumatische belevingen, waarbij tijdens het terugdenken aan deze traumatische ervaring snelle oogbewegingen gebruikt worden als ‘afleiding’. EMDR is afgeleid van de snelle oogbewegingen tijdens de REM-slaap. (Rapid Eye Movement). Tijdens deze REM-slaap vindt de verwerking van gegevens plaats en worden deze opgeslagen in het lange termijn geheugen en mogelijk emotioneel hersteld.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapeutische interventietechniek ontwikkeld door Francine Shapiro eind jaren ’80 in Amerika. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten.

Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen (de therapeut gaat met zijn of haar vingers zo’n 25 cm voor het gezicht van de cliënt heen en weer). Soms worden ook links-rechtsgeluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechtsaanrakingen op de knieën (‘tappen’).

Verschillen EMDR en MatriXmethodeBron: Vereniging EMDR Nederland

Er zijn veel professionals die de in Amerika-ontwikkelde interventie toepassen in onder andere Nederland en Egypte. Een video met uitleg over EMDR is te vinden via YouTube op het kanaal van RTL Nieuws:

Professionals aan het woord

Omdat EMDR een veelgebruikte manier is bij bijvoorbeeld traumaverwerking, kunnen diverse professionals de verschillen en overeenkomsten vertellen. Want wij hebben vooral kennis van de MatriXmethode zoals het gezegde: “Schoenmaker blijf bij je leest”.

Daarom leggen we graag anderen aan het woord die meer kunnen vertellen over beide methodieken, zoals deze neuroloog bijvoorbeeld. Hij vertelt kort het verschil tussen deze interventietechnieken:

>> Geluidsfragment

Ook de huisarts Saboor Abed heeft ervaringen met zowel de MatriXmethode als EMDR. In zijn praktijk heeft hij een POH-GGZ in dienst die de MatriXmethode toepast.

Hij vertelt zelf kort in een video welke overeenkomsten en verschillen hij merkt in zijn huisartsenpraktijk:

Zo benoemt hij dat bij EMDR een patiënt/cliënt stabiel moet zijn als iemand wordt behandeld. Ook zijn er meer sessies nodig dan bij de MatriXmethode, namelijk acht tot negen per specifieke hulpvraag. Daarnaast is de lange wachtlijst ook een verschil, aangezien er geen wachtlijsten zijn bij de in Nederland ontwikkelde interventietechniek. Als iemand met een hulpvraag geholpen wordt met EMDR, dan moet iemand worden doorgestuurd naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog. Iemand wordt dus niet direct in de huisartsenpraktijk geholpen. Dat zorgt ervoor dat het eigen risico gebruikt wordt.

Met de MatriXmethode:

 1. Heb je een interventietechniek bij cognitieve én emotionele klachten
 2. Blijft het dossier maximaal een half A4'tje
 3. Is je cliënt volledig gefocust op zijn of haar eigen denkproces
 4. Heb je een veilig toepasbare interventie, ook telefonisch en online
 5. Is het effect van de interventie direct zicht- en merkbaar

Het toepassen van de MatriXmethode en EMDR

Net als bij de MatriXmethode wordt EMDR gebruikt bij klachten die gepaard gaan met onder andere:

 • Vermijdingsdrang
 • Trauma’s
 • Somberheid
 • Gevoelens van angst
 • Schuld

Deze klachten kunnen te maken hebben met oude ervaringen die een min of meer stereotype reactie blijven oproepen in het hier en nu, ook als die reactie niet adequaat is. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere zaken die veel invloed hebben op iemands leven zoals pesterijen of angst voor bijvoorbeeld honden.

De MatriXmethode wordt ook ingezet bij momenten die mogelijk in de toekomst gaan gebeuren (dus preventief) en waarbij iemand nu al een doemscenario heeft.

Deze psycholoog legt de werking van de MatriXmethode uit:

De start en duur van de sessie

Bij EMDR wordt altijd in kaart gebracht wat de achtergrond van de klacht is. Dit in tegenstelling tot de MatriXmethode, waarbij er geen informatie over de achtergrond nodig is. Wat er precies is gebeurd, wanneer, met wie, hoe en waar blijft buiten beschouwing.

Een EMDR-sessie kan lang duren (soms wel anderhalf tot twee uur lang). De sessie wordt soms vergeleken met een rit in de achtbaan. Het karretje gaat van start, maar vooraf is niet bekend hoe lang de rit wordt en welke loopings en curves doorlopen moeten worden.

Een behandeling met EMDR duurt vaak acht tot negen sessies – Saboor Abed, huisarts in Barnveld

De MatriXsessies zijn kort vanwege de concentratie en de focus van de cliënt op één fragment tegelijk. Vaak maximaal één tot twee interventies van een fragment. Dit duurt nooit langer dan één uur.

Per specifieke hulpvraag zijn vaak één tot drie sessies voldoende met de MatriXmethode. Het duurt ongeveer vijf tot twintig minuten per ongewenst fragment. Vervolgafspraken worden gemaakt wanneer er meerdere hulpvragen zijn.

Ook anderen beamen dit, zoals Giovanni:

Positief beeld versterken

In beide methodes wordt er gebruik gemaakt van een positief/prettig beeld dat door de cliënt zelf met de betreffende methode nog eens wordt versterkt. Bij EMDR gebeurt dit voordat de sessie begint om zo een “veilige plek” te hebben waar de cliënt op kan terugvallen als de sessie te heftig is.

Bij de MatriXmethode wordt dit aan het eind van de sessie toegepast, Daardoor eindigt de cliënt de sessie met een positief gevoel/beeld. Een sessie met deze interventietechniek is nooit heftig en heeft geen negatieve bijwerkingen.

Schaal van 0-10

In beide methodes wordt er gebruik gemaakt van de SUD-score (Subjective Units of Disturbance score). Zowel aan het begin als aan het eind van de sessie wordt gevraagd naar de ervaring van de gebeurtenis/klacht op een schaal van 0 tot 10.

Beelden

EMDR gaat uit van beelden. De cliënt wordt gevraagd om te denken aan een beeld dat de klacht representeert. Soms kan worden gevraagd om het beginbeeld te tekenen. Vervolgens vraagt de therapeut om aan het krachtigste beeld van de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende gedachten en gevoelens.

In combinatie met een afleidende stimulus (bijvoorbeeld de bewegende hand of een koptelefoon met pieptonen links en rechts) zal het verwerkingsproces gestart worden. Vanuit dit beginbeeld komen andere beelden, die belangrijk zijn in het verwerkingsproces, bij de cliënt naar boven.

Na ongeveer vijftien seconden wordt de cliënt gevraagd om aan te geven welk beeld (en eventueel bijhorende gedachte/gevoel) ervaren wordt. De cliënt krijgt de opdracht om bij het beeld te blijven en zich erop te focussen. Dan wordt direct de afleidende stimulus weer ingezet.

Een patiënte van mij met wie ik een aantal MatriXsessies heb gedaan, heeft een paar jaar geleden EMDR gehad voor dezelfde klachten. De MatriX werkt beter voor haar. Ik heb haar gevraagd naar het verschil tussen EMDR en MatriX en dit is wat ze me vertelde:

“Bij EMDR moet ik vertellen over wat er is gebeurd, met zoveel mogelijk details. Dit is belastend, daarna had ik nog lang last hiervan. Daarnaast wordt er bij EMDR wel wat weggehaald, maar dat laat ook een leegte achter. Het voelde steeds alsof er een stukje van mij werd weggenomen en er kwam niets voor in de plaats. Bij de MatriXmethode hoef ik niets te vertellen, dat is rustiger en ter afronding mag ik er steeds van maken wat en hoe ik het wil. Daardoor blijft er geen leegte achter, tenzij IK daarvoor kies.”

Te mooi om niet te delen.

– Sandra Huygens Thelen – Meewerkend teamleider en POH-GGZ

Anders dan bij de MatriXmethode wordt bij EMDR inhoudelijk niet ingegaan op de beelden: ze blijven zoals ze zijn. Na vijftien seconden, als de afleidende stimulus stopt, wordt in de meeste gevallen (vanuit het onderbewuste) weer een ander beeld gepresenteerd, waar de cliënt zich volledig op richt. Zo komt een hele reeks van beelden voorbij.

Bij de MatriXmethode wordt de focus gebracht naar één fragment, een milliseconde van de situatie. Daarbij spelen alle zintuigen een rol, namelijk het zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken.

Bij EMDR wordt in het begin van de EMDR-sessie (voorgesprek) gevraagd naar het detail wat het krachtigst is. Bij de MatriXmethode zijn dat de constante vragen die steeds weer gesteld worden gedurende de sessie.

Ook iemand die ervaring heeft met EMDR ziet verschillen:

verschillen emdr matrixmethode

Verleden, heden, toekomst

Bij EMDR gaat de therapeut eerst aan de slag met het ontkrachten van beelden van een gebeurtenis uit het verleden. En vervolgens in de laatste fase wordt er gekeken naar eventuele angsten voor de toekomst.

Dit in tegenstelling tot de MatriXmethode waarbij ook toekomstige fragmenten als uitgangspunt kunnen dienen. De cliënt bepaalt en houdt de regie.

Praktijkervaring

Een cliënt die beide methodes heeft ervaren gaf aan de MatriXmethode prettiger te vinden, omdat ze zelf actiever bij het proces betrokken was (bijvoorbeeld door iets op te ruimen, of schoon te maken).

Ook had ze het gevoel meer de regie in eigen hand te hebben. Ze kon immers kiezen met welke beleving (geluid, beeld, gedachte, geur, smaak of gevoel) ze aan de slag wilde gaan. Ook sprak het haar aan dat het een snelwerkende methode is en er geen (heftige) herbeleving plaatsvindt.

Bekijk ook het ervaringsverhaal van de volgende cliënt. Ze heeft ervaring met de MatriXmethode en EMDR:

Ook anderen hebben ervaringen met zowel EMDR als de MatriXmethode. Omdat er soms de vraag wordt gesteld wat precies de verschillen zijn en of het op elkaar lijkt, is het vaak slim om mensen vragen te stellen die beide interventietechnieken hebben ervaren.

Een voorbeeld is Erik. Hij had al diverse sessies gehad met EMDR, omdat dat vooralsnog de meest toegepaste methodiek is bij het verwerken van angsten en trauma’s. We weten alles over de werking en effectiviteit van de MatriXmethode, dus daarom laten we liever anderen vertellen wat het verschil is tussen de MatriXmethode en EMDR.

Zijn verhaal heeft hij gedeeld in tekst en in een video:

Ervaring met EMDR en de MatriXmethode

Hij wilde ook graag in een video vertellen wat zijn ervaringen zijn met beide interventietechnieken. Hij legt het kort uit:

Een goede vriend van hem, René, heeft ook duidelijk verschil gemerkt nadat Erik de MatriXmethode had ervaren. Hij was zo positief verbaasd over het resultaat dat hij via LinkedIn een bericht heeft achtergelaten. Hij vraagt zichzelf daarbij af waarom EMDR nog steeds veelvuldig wordt toegepast en aangeprezen:

Ervaring met EMDR en de MatriXmethode

De werking

Er is veel wetenschappelijk onderzoek geweest naar de werking van EMDR. De meest aannemelijke verklaring is dat het natuurlijk verwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd wordt. Door iemand tegelijkertijd twee taken te laten uitvoeren die elk aandacht vragen, wordt het werkgeheugen als het ware overbelast. Dit heeft als gevolg dat de levendigheid van de herinnering minder wordt en daarmee vervaagt.

Bij de MatriXmethode wordt de levendigheid van de herinnering (zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken) geneutraliseerd/ontladen. Hier is echter een meer actieve rol voor de cliënt weggelegd die (met concentratie op de eigen binnenwereld) aan het werk gaat met de beelden/geluiden/gevoelens en gedachten die de hulpvraag oproepen.

Bij beide methodes wordt gebruik gemaakt van informatie die vanuit het onderbewuste (op symbolisch niveau) wordt aangedragen. Bij de MatriXmethode wordt het een bewust fragment en een bewuste actie om het zelf te ontladen, te neutraliseren en te vervangen. Met deze interventietechniek wordt er doorgevraagd totdat de nare gebeurtenis en de bijbehorende feiten ‘kaal’ gemaakt zijn.

De effectiviteit en onderzoeksresultaten

Er zijn onderzoeksresultaten bekend van de MatriXmethode. De effectiviteit is bekend bij mentale blokkades en belemmeringen. Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (geen herbeleving)
 • Vaak zijn per specifieke hulpvraag één tot drie sessie voldoende
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever 
 • De onmisbare interventie als je vastloopt in trajecten 

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject. Daarbij zijn de resultaten bekend bij cognitieve en emotionele hulpvragen: 

Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeHet staat vrij om zelf conclusies te trekken. In ieder geval wordt duidelijk dat de MatriXmethode zorgt voor positieve veranderingen in korte tijd én op lange termijn.

Effect op lange termijn

Wat is de effectiviteit van deze coachingstechniek op langere termijn? Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen en iedere interventie anders is. Soms werkt de MatriXmethode niet bij iedereen, soms werkt EMDR niet voor iedereen. Doe vooral wat werkt.

De werking en uitleg van de methode is te vinden via de website van het MatriXmethode Instituut. Daar staan diverse video’s van coachings met cliënten en cursisten. De coaching met Myranda die eerst EMDR had gehad en daarna werd geholpen met de MatriXmethode is opgenomen op video:

Hulp met EMDR en de MatriXmethode

Hoewel er overeenkomsten en verschillen zijn, geven cliënten aan wat hun ervaringen zijn. Wie kan beter uitleggen op welke vlakken beide interventies van elkaar verschillen dan een cliënt die met beide ervaren heeft? Myranda heeft jaren later haar ervaringen gedeeld na het eerste gesprek.

Deze manier van vragen stellen met de MatriXmethode lijkt simpel, maar gaat toch heel diep. Want doordat de persoon volledige gefocust is op de hulpvraag, komt hij of zij direct tot de kern van het probleem.

Welk effect heeft de coaching met Myranda in 2017 op langere termijn? Ze vertelt zelf over haar ervaring 5 jaar na de coaching met EMDR en de MatriXmethode:

Over de MatriXmethode bij emotionele hulpvragen (EQ)

Normaalgesproken moet er gepraat worden over de probleeminhoud waar een cliënt last van heeft. Waarom is dat met deze interventietechniek niet nodig?

Praten over problemen lucht soms wel op, maar zorgt er vaak voor dat iemand na een tijdje weer last krijgt van het daadwerkelijke probleem. Misschien in minder mate, toch wordt dat als onprettig ervaren. Dat komt onder andere doordat soms niet alles verteld wordt door de cliënt uit angst, schaamte of zorg-moeheid. De hulpvrager is zich wel bewust van de onderliggende oorzaak, die blijft vaak geheim en wordt niet gedeeld met iemand. Door het gericht stellen van vragen, komt de persoon zelf tot de kern van de hulpvraag. Het is niet nodig dat inhoudelijk over de oorzaak gepraat wordt. Dat voorkomt ook dat de professional een vol hoofd ervaart na een werkweg.

Waarom is MatriXmethode toepasbaar bij vervelende herinneringen van situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd en doemscenario's die al zijn bedacht?

Iedereen heeft een eigen beleving ergens bij. Zowel bij situaties die daadwerkelijk zijn gebeurd als bij situaties die mogelijk gaan plaatsvinden. Met specifieke vragen wordt de beleving veranderd door de persoon zelf. De cliënt is zelf de eigenaar van de beleving van het onthouden plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte. En daar kan alleen de persoon zelf iets aan veranderen in het eigen hoofd. De professional stelt de juiste vragen, zonder de inhoud te hoeven weten.

Als cliënten eenmaal weten hoe de regie te krijgen over het eigen hoofd, hebben ze mijn hulp dan nog nodig?

Wij geloven dat een betere wereld mogelijk is als mensen weten hoe ze zelf de baas worden en blijven over hun eigen denkprocessen. Dan zal er een afname zijn van ellenlange gesprekken, wachtlijsten en psychisch verzuim. Doordat de professional de kennis en vaardigheden beheerst om iemand binnen enkele sessies op de rit te krijgen, zal de cliënt deze positieve ervaring voor de rest van zijn leven meenemen. Vind jij goede hulp en een goede reputatie ook belangrijk?

Waarom is deze interventie bij cognitieve en emotionele problemen toepasbaar?

Mentale problemen hebben te maken met leer- en denkprocessen. Iedereen is uniek en ervaart een hulpvraag op de eigen manier. Er wordt vaak vooral de nadruk gelegd op het gedrag dat iemand vertoont. Beter is om de onderliggende oorzaak van dat gedrag aan te pakken. En dat heeft te maken met de manier hoe iemand iets wilt onthouden in het langetermijngeheugen.

Stel dat je nu aan een hond denkt... Dan heb je waarschijnlijk niet meteen een 'Affenpinscher' in je gedachte. Daarom kan praten over het probleem wel wat opluchting geven, maar toch zal de persoon zelf aan de slag moeten gaan met zijn eigen beleving die wordt ervaren bij de specifieke hulpvraag. Cognitieve en emotionele problemen hebben allebei te maken met eigen leer- en denkprocessen. Het delen van de inhoud is niet van belang, wel de beleving die iemand zelf ervaart. En de enige die daar zelf wat aan kan veranderen in het eigen hoofd, is de persoon met de hulpvraag.

Wat is het verschil met andere interventies die ook hulp bieden bij emotionele hulpvragen?

We weten alles over de MatriXmethode. Andere professionals weten alles over hun interventietechnieken. Haal de juiste informatie altijd bij de bron. Op onze website en (online) kanalen vind je alle informatie over de methode. Bijvoorbeeld over waarom het werkt, waarom de professional niet hoeft te verdwalen in de probleemverhalen en waarom een herbeleving wordt voorkomen. Door zelf de regie te nemen en onderzoek te doen, weet je waarom de MatriXmethode in korte tijd voor een blijvende glimlach en opluchting zorgt.

Conclusie: verschil tussen EMDR en de MatriXmethode

EMDR en de MatriXmethode worden voor dezelfde soort ingangsklachten ingezet. Ook worden meervoudige angsten behandeld. Beide methodes werken aan het verminderen van de lading die de ingangsklacht oproept. Met EMDR wordt er afleiding gezocht. Bij de MatriXmethode wordt de lading van de innerlijke beleving ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Er is veel onderzoek gedaan naar beide technieken. Bij de in Amerika ontwikkelde EMDR zijn vaak 5 tot 8 sessies per hulpvraag nodig, bij de in Nederland ontwikkelde MatriXmethode vaak drie sessies.

Verder zijn de methodes heel verschillend: bij de MatriXmethode heeft de cliënt een actievere rol en stuurt zelf het proces. Beide methodes hebben aangetoond een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het verwerken van emoties.

Welke interventie past het meest bij jou en welke ervaringen heb je? Deel deze en natuurlijk ontvang je een reactie.

Bronnen:
1. www.emdr.nl
 2. www.cruciaalggz.nl

3. Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Eye_movement_desensitization_and_reprocessing
 4. Handboek EMDR, Ad de Jongh en Erik ten Broeke

5. De MatriXmethode, Ingrid Stoop

------------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

De missie van het MatriXmethode Instituut is dat jouw cliënt weer de regie krijgt over het eigen hoofd. Zonder dat je belast hoeft te worden met de inhoud van het probleem. Wil jij je werk nog leuker en waardevoller maken met deze veilige, kortdurende en doelgerichte coachingstechniek als interventie? Krijg dan alle kennis en vaardigheden om de MatriXmethode op de juiste manier toe te passen in je werk, naast alles dat je al doet.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode