Trauma

Er zijn diverse manieren om een trauma te verwerken. Een groot onderscheid met de MatriXmethode is dat de cliënt de inhoud van het trauma niet hoeft te delen. Daarbij is er ook geen herbeleving. Dat is veilig voor de cliënt en de professional. Waarbij vaak minder dan drie sessies per trauma voldoende zijn.