Is er een protocol voor trauma's?
07 april 2021 
in Trauma
8 min. leestijd

Is er een protocol voor trauma's?

De meeste interventietechnieken en cliënten zijn afhankelijk van protocollen bij het verwerken van trauma’s. De richtlijnen die daarbij aansluiten zijn meestal complex, kosten veel tijd en niet altijd even effectief.

Er is geen standaard protocol voor het verwerken van een trauma, want iedere cliënt is anders. Het is wel mogelijk om specifieke stappen te gebruiken bij traumaverwerking. Dat wordt in dit artikel beschreven, inclusief een ervaring van een cliënt die onze manier van traumaverwerking heeft ervaren.

Eén van de problemen van de huidige coachingstechnieken is dat er veel wordt gepraat/gepraat moet worden over de oorzaak van het probleem. Een cliënt blijft langer met het trauma zitten – of krijgt last van andere mentale obstakels – als iemand doorverwezen moet worden of afhankelijk wordt van een wachtlijst. Er is dus veel te winnen in de huidige zorg, jeugdzorg, hulpverlening en het onderwijs.

Eerlijk is eerlijk: het huidige zorgsysteem is in de afgelopen jaren niet makkelijker geworden. Dagelijks staan de krantenkoppen vol met berichten over de oplopende wachtlijsten. Ook dat heeft te maken met de complexiteit van het systeem en de bijbehorende protocollen. Uit mijn ervaring heb ik ontdekt dat vaak het systeem centraal staat en niet de cliënt. Terwijl de cliënt een oplossing voor het mentale of psychische probleem wil. Niet over enkele weken, maar het liefst vandaag nog. Want als een dag wordt gewacht, is de kans groot dat nieuwe problemen ontstaan.

Ben je het met mij eens dat het huidige systeem met de bijbehorende protocollen makkelijker moeten? Dan heb ik een passende oplossing waarbij de cliënt niet afhankelijk wordt van het systeem, maar direct de hulpvraag aanpakt. Zonder de oorzaak van het probleem te hoeven delen.

Eén van de processen die worden gebruikt als de MatriXmethode wordt toegepast, is het MatriXwerkmodel. Angsten, trauma’s, onverwerkte emoties of nare gedachten zijn bij de meeste technieken andere hulpvragen. Bij het aanpakken van zulke mentale en psychische problemen wordt één techniek gebruikt. Daarbij staan cognitieve en emotionele belevingen los van elkaar.

Een trauma is een heftige, onverwachtse gebeurtenis die iemand in het verleden heeft meegemaakt. Bij het ontladen van een traumatische gebeurtenis wordt gebruik gemaakt van drie facetten van het brein die een rol spelen:

  • Sensorisch geheugen
  • Werkgeheugen
  • Langetermijngeheugen

Protocol trauma

Omdat dit inhoudelijk dieper gaat, richten we ons in dit artikel op de traumatische ervaring die is opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Normaal gesproken is een intake een onderdeel van een protocol. Daarna volgen diverse vervolgsessies en is er nazorg. Praten kost tijd. En hoe langer een gesprek, protocol of proces duurt, hoe groter de kans is dat de cliënt terugvalt. Want het gebeurt maar al te vaak dat een cliënt na diverse sessies weer terug bij af is, een nieuw traject moet inslaan. Dan moet er weer over het probleem gepraat worden en mag er niet worden afgeweken van het protocol. Terwijl het belangrijkst is dat iemand geen last meer heeft van het trauma.

Met de MatriXmethode gaat dit anders. Daarbij is het niet van belang om over het probleem te praten. Ook is het niet belangrijk dat een cliënt veel sessies krijgt. Omdat het een interventietechniek is op basis van coaching, worden er tijdens de sessie specifieke vragen gesteld aan de cliënt. Vaak wordt hetzelfde protocol gehanteerd, ook al is een coaching nooit hetzelfde. Want geen cliënt is hetzelfde.

De stappen die worden gezet tijdens een sessie met de MatriXmethode zijn:

  1. Stap 1: Ontladen
  2. Stap 2: Neutraliseren
  3. Stap 3: Vervangen

Het is daarbij niet van belang dat de cliënt de inhoud van het probleem deelt met de professional. Tijdens dit proces is het belangrijk dat de persoon gefocust is.


Ontdek waarom je als professional minder afhankelijk hoeft te zijn van langdurige gesprekken. Direct in jouw mailbox.

Gratis ontvangen publicatie 'De Eerstelijns'

 


Zoals hierboven beschreven is het dus niet belangrijk dat de cliënt praat over de inhoud van het probleem. Want stel je voor dat je het verhaal van je cliënt hoort, dan heb jij daar een beleving bij. Die beleving die de coach ervaart is nooit hetzelfde als de beleving die de cliënt ervaart. Misschien denk je dat je weet hoe een bepaalde situatie is verlopen, maar exact weet je dat niet want je was er niet bij. En dat is ook niet belangrijk. Want als je er wel bij zou zijn, dan zou je toch een ander beeld hebben van de situatie. Voor jou was misschien het mes dat zorgde voor het trauma, voor een ander persoon kan dat juist het bloed in de ogen zijn.
Omdat met de MatriXmethode het niet belangrijk is dat over de oorzaak wordt gepraat, krijgt de cliënt zelf de regie over het eigen hoofd. Daardoor wordt de traumatische gebeurtenis geneutraliseerd tot een kaal feit. De gebeurtenis is wel ooit gebeurd, maar de persoon heeft na de sessie vaak minder of geen last meer.

Veel cliënten praten liever niet over hun problemen. Dat is privé. Ook vinden professionals het niet altijd fijn om alles te horen en te weten van de cliënt. Daardoor wordt het hoofd steeds voller en voller.

Er is een manier waarbij er niet over het probleem gepraat hoeft te worden en de cliënt wel zijn probleem aanpakt. Dat maakt een sessie makkelijker, sneller en zelfs effectiever. Want hoe meer de professional weet, hoe voller het hoofd wordt. En hoe minder graag iemand over zijn probleem praat, hoe groter de kans dat iemand sociaal-wenselijke antwoorden geeft.

In de animatie wordt uitgelegd welke manier veilig is voor de professional en de hulpvrager:

Veel cliënten die uiteindelijk bij de MatriXmethode uitkomen, hebben eerder al diverse soorten hulp gehad. Veel mensen vragen of het probleem nog steeds weg is maanden later. Dat is een terechte vraag nu de methode nog niet de wetenschappelijke erkenning heeft waar de huidige wereld om vraagt.

Uit ervaring weet ik dat de MatriXmethode ook op lange termijn het probleem effectief is. Miranda, een cliënt die de MatriXmethode als coachingstechniek heeft ervaren, is nu nog steeds van het probleem af. Ze heeft de moeite genomen om zelf een reactie te plaatsen onder de video die is opgenomen van de coaching. Haar reactie is:

Trauma protocol

Deze ervaring is één van de honderden cliënten die ik de afgelopen jaren heb geholpen. Het is dus niet nodig om over het trauma te praten met de MatriXmethode. Sessies duren vaak niet langer dan één uur per specifieke hulpvraag. De inhoud van het probleem hoeft niet gedeeld te worden, wat veilig is voor zowel de cliënt als voor de coach. Cliënten hebben nu een hulpvraag en willen direct, effectief geholpen worden. Het liefst met een interventie die ervoor zorgt dat het probleem op langere termijn nog steeds weg is.

Uit onderzoeken en resultaten blijkt dat een groot aantal cliënten van hun probleem af zijn, ook jaren later. Wetenschappelijk onderzoek moet meer uitleg geven. Totdat we dat feestelijke moment niet kunnen delen, krijg je via onderstaande video wel een idee hoe de MatriXmethode werkt en wat het effect is:

Er is geen standaard protocol voor het verwerken van een trauma. Iedere cliënt is anders en ervaart een traumatische gebeurtenis op zijn of haar eigen manier. Hoe een protocol in het boekje staat, is daardoor niet altijd even effectief. Wat wel belangrijk is, is dat de juiste vragen worden gesteld op het juiste moment. De MatriXmethode biedt een veilige, kortdurende manier van vragen stellen. Daardoor blijft de cliënt gefocust en wordt het trauma ontladen, geneutraliseerd en vervangen.
Heb je ervaring met protocollen en trauma’s? En wat zijn de resultaten van de interventies die je hebt ervaren of toegepast? Deel jouw ervaringen of stel een vraag hieronder. Je krijgt altijd antwoord.
————————————–
Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode