Tinnitus

Tinnitus is een veelvoorkomend probleem waar weinig interventies voor worden aangeboden die daadwerkelijk effectief zijn. Dure hulpmiddelen zoals gehoorapparaten en medicatie biedt een tijdelijke verlichting, maar geen oplossing. En dat is logisch. Want als een suizend oor een mentale oorzaak heeft, dan zit de oplossing niet in een pilletje of apparaatje. Vaak hoort men om ermee te 'leren leven'. Maar als het probleem mentale oorzaak heeft, dan is het beter om iemand te helpen de regie te krijgen over zijn eigen hoofd.

Uit ervaring is gebleken dat de MatriXmethode goede resultaten behaalt als het gaat om oorsuizen/tinnitus en andere onverklaarbare (pijn)klachten. Vaak hebben cliënten al binnen enkele sessies hun suizend oor aanzienlijk verminderd. Dat is gemiddeld een hogere score dan de doorsnee methodieken die vaak worden toegepast. Ook gaat het sneller, want daarmee ga je direct naar de kern van het probleem, zijn er geen medische hulpmiddelen nodig en hoeft de oorzaak niet verteld te worden.

Zie jij de toegevoegde waarde om met minder woorden en het stellen van de juiste vragen mensen te helpen met tinnitus? Blijf uit de inhoud en ga voor een praktische aanpak.  Daarmee help je jouw cliënt de regie te krijgen over zijn eigen hoofd.

Oorsuizen (tinnitus) verminderen: hoe effectief is het?
0
Oorsuizen (tinnitus) verminderen: hoe effectief is het?

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Oorsuizen (tinnitus) verminderen: hoe effectief is het?

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode