Psychische hulp: basisverzekering, praktijk en huisarts

Psychische hulp: basisverzekering, praktijk en huisarts

Of het nu een burn-out, depressie, angstklacht, trauma en tinnitus is… De huisarts krijgen vaak te maken met cliënten die last hebben van met psychische (of psychologische) klachten. Als de juiste hulp niet beschikbaar is in de huisartsenpraktijk, wordt vaak de cliënt verwezen naar een psycholoog. Maar hoe vind je goede hulp die door de basisverzekering wordt vergoed? En welke praktijk is geschikt? In dit artikel krijg je inzichten in de antwoorden op deze vragen en de interventie die goede resultaten oplevert.

Dagelijks zijn er mensen die willen worden ondersteund bij mentale problemen. Afvallen en een scheiding kunnen ook ervoor zorgen dat iemand hulp zoekt bij de huisarts. Liever wordt deze hulpverlening vergoed, zonder dat de eigen risico betaald wordt. Het is mogelijk als er gebruik wordt gemaakt van de eerstelijnshulp, dus via de huisarts. In die praktijk is vaak een POH-GGZ (praktijkondersteuner van de huisarts) aanwezig die de cliënt kan helpen met zijn of haar psychologische problemen.

psychische hulp

Helaas zijn cliënten vaak afhankelijk van langdurige trajecten en oplopende wachtlijsten. Soms duren deze trajecten meerdere maanden of zelfs jaren. Hulp in de tweede- of derdelijnszorg wordt vaak niet vergoed en het eigen risico moet de cliënt zelf betalen. Dat is zonde en onnodig als de hulp in de huisartsenpraktijk al geboden kan worden.

Uit ervaring blijkt dat verwijzingen en wachtlijsten niet de cliënt helpen. Want als iemand nu last heeft van een psychisch probleem, is snel beschikbare hulp belangrijk. Het liefst zonder wachtlijst en het gebruik van de eigen risico.

Gelukkig is deze ondersteuning sneller beschikbaar dan veel cliënten op dit moment denken.

In Nederland bieden steeds meer POH’ers-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts-Geestelijke Gezondheidszorg) hulp aan in de huisartspraktijk. Dat wordt de eerstelijnszorg genoemd. Tijdens de gesprekken met cliënten wordt iemand dan geholpen. Daarmee kan een verwijzing naar de tweedelijnszorg worden uitgesteld en soms zelfs voorkomen.

Effectievere hulp in de praktijk is belangrijk om iemand niet te hoeven doorsturen naar een psycholoog. Want als iemand niet lang in trajecten hoeft te zitten, biedt dat veel voordelen. Maar hoe zorg je er nu voor dat je iemand echt verder helpt? Dat de patiënt zulke stappen zet dat verdere behandeling niet meer nodig is? En hoe zorg je ervoor dat de hulpvrager niet veel hoeft te praten over het probleem?

En vooral: welke extra kennis en vaardigheden heeft de specialist nodig om iemand te helpen op een veilige manier effectieve resultaten te krijgen?

Het goede nieuws is: dat kan.

psychische hulp zonde rmedicatie

Als iemand wordt behandeld in de huisartsenpraktijk, dan wordt de hulp vergoed. Bij psychische klachten wordt de POH-GGZ ingeschakeld. De hulp die wordt geboden valt onder de basisverzekering. Dit is een belangrijke tussenschakel, aangezien daardoor het aantal verwijzingen en trajecten voorkomen worden.

Steeds meer praktijkondersteuners maken gebruik van de MatriXmethode. Een laagdrempelige, aantoonbaar effectieve methode waarmee de professional de cliënt helpt met zijn of haar emotionele hulpvragen, angsten, trauma’s of cognitieve klachten, zoals een vol hoofd. Deze manier van vragenstellen is zo krachtig dankzij jarenlange ontwikkelingen. En het is prima toe te passen naast alles dat de professional al succesvol doet.

Deze gesprekstechniek als interventie bestaat uit een eenvoudige visualisatie waarbij de cliënt niet hoeft te vertellen wat het probleem is. Dit maakt het zowel voor de cliënt als de POH-GGZ veilig.

De huisartsenpraktijk in Barneveld en de POH-GGZ hebben al enkele veelbelovende resultaten behaald:

In de huisartsenpraktijk wordt door de POH-GGZ Adrie van der Wijst psychologische hulp geboden. Inmiddels werkt ze al enkele jaren met deze doelgerichte interventie op basis van coaching als  psychotherapie. Ze is zelfs zo enthousiast over deze methodiek waardoor ze een eigen praktijk is gestart. Daardoor kan ze nog meer mensen helpen.

Ze heeft al veel mensen met psychische problemen kunnen helpen in haar praktijk en bij de huisartsenpraktijk. Zoals een ex-politieagent die door een trauma niet meer kon werken. Hij vertelde in een brief dat hij zijn leven weer terug heeft, nadat de POH-GGGZ hem heeft geholpen.

Adrie van der Wijst vertelt zelf over haar én zijn ervaring met de MatriXmethode:

Mentale problemen: iedereen heeft er wel eens last van. Zowel kinderen, jongeren, jongvolwassen en volwassenen. Effectieve hulp is belangrijk om iemand weer snel op de rit te krijgen, zonder dat iemand inhoudelijk hoeft te praten over het probleem uit angst of schaamte. Als er een beroep wordt gedaan op de huisarts, dan blijft het eigen risico van de cliënt in tact. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar, want de hulp is inbegrepen in de basisverzekering. De praktijkondersteuner van de huisarts biedt psychische hulp die direct aangeboden kan worden.

Met een efficiënte interventietechniek wordt de kern van het probleem heel snel opgespoord. Daarop volgt een aantal stappen om precies dat ‘op te ruimen’. Met als gevolg dat een cliënt binnen één tot drie sessies per hulpvraag succesvol is geholpen.

In de afgelopen jaren hebben meerdere cliënten en professionals gezien dat de methode snel werkt, effectief en veilig is. Uiteraard is het geen ‘trucje’ dat iemand leert tijdens een training, maar het is het resultaat van jarenlange ontwikkeling en vele coachingssessies. Daarnaast zijn er nu al enkele resultaten bekend van ons interne onderzoek:

  • Van de 250+ personen die hebben meegedaan aan dit onderzoek had meer dan 36% het mentale of psychische probleem al langer dan tien jaar
  • 35% heeft de MatriXmethode slechts maximaal twintig minuten ervaren
  • 49% is langer dan drie jaar geleden behandeld
  • 57% is van het probleem af door slechts één sessie

Effectiviteit MatriXmethode

Alhoewel bovenstaande resultaten een intern onderzoek betreft, geeft het wel aan dat de methode bijzonder effectief is bij ongeveer 250 personen. Ook op langere termijn zorgt dit voor positieve resultaten. Natuurlijk is verder onderzoek nodig om daadwerkelijk aan te tonen hoe effectief het is.

De MatriXmethode zorgt ervoor dat iemand weer (zelf) de regie krijgt over het eigen hoofd. Dit zorgt voor positieve resultaten bij mentale en psychische klachten die cliënten ervaren.

Het MatriXmethode Instituut is open en transparant en wil het liefst de wereld laten zien hoe effectief het is. Daarom organiseren we diverse trainingen en (online) momenten om kennis te maken met de methode. Ook vind je op de site diverse manieren om meer te weten te komen, zoals de gratis PFD-MatriXtoolbox voor de POH-GGZ.

Veel mensen die liever niet langdurige in een traject willen zitten en snel psychische hulp nodig hebben, kunnen gebruik maken van de huisarts. Soms is daar een POH-GGZ (Praktijkondersteuner van de huisarts) werkzaam die de MatriXmethode als interventietechniek toepast. Psychologische klachten worden daardoor op een veilige manier aangepakt, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van het eigen risico van de cliënt. Deze hulp wordt namelijk vergoed door de zorgverzekeraar en is inbegrepen in de basisverzekering. Op onze website staan verschillende professionals en coaches met een eigen praktijk die deze gesprekstechniek als interventie toepassen.

------------
Stel je eens voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen, wachtlijsten en dossiervorming. En dat je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als kortdurende, doelgerichte coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode