Psychisch ziek door werkgever

Door Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Psychisch ziek door werkgever

Het psychisch ziekteverzuim in een organisatie ontstaat niet zomaar. Vaak heeft de werkgever en werknemer al een traject achter de rug dat uiteindelijk ertoe leidt dat iemand ziek thuis komt te zitten. De weg naar de arbeidsmarkt kan lang duren, vaak maanden. Dat heeft sociale en economische gevolgen. 

Een psychisch zieke werknemer kost gemiddeld 250 euro per dag. Als je weet dat iemand met mentale problemen 200 dagen per jaar niet aan het werk is, dan lopen de kosten flink op. Daarom is het belangrijk dat de werknemer weet hoe de regie te krijgen over de eigen denkprocessen.

Wat is een oorzaak, gevolg en een oplossing? Je zult een oplossing ontdekken die simpeler is dan het moeizame traject dat een medewerker vaak doorloopt om weer mentaal gezond aan het werk te gaan.

Psychisch ziek door werkgever

In kleine en grote organisaties wordt veel van het personeel verwacht en gevraagd. Naast fijn samenwerken, goed presteren en doelen behalen ontstaan ook mentale blokkades en belemmeringen. Een manager, leidinggevende of baas kan het voor de werknemer behoorlijk moeilijk maken. 

Bijvoorbeeld door: 

  • Hoge werkdruk
  • Prestatielat
  • Niet gehoord worden
  • Pestgedrag op de werkvloer
  • Niet kunnen samenwerken met collega’s
  • Uitbuiting
  • Racisme

Dit zijn slechts enkele veelvoorkomende problemen die zorgen voor mentaal zieke personeelsleden. Waarschijnlijk kan je er zelf nog meer oorzaken bedenken. Een werkgever heeft uiteraard een belangrijke functie. Naast motiverende gesprekken voeren met de medewerker, is het belangrijk dat het bedrijf gezond is. Niet alleen financieel, maar ook psychisch. Helaas gaat dat niet altijd vlekkeloos, wat weer invloed heeft op de prestaties van de werknemers.

Gevolgen

Wat gebeurt er als een personeelslid thuis komt te zitten? Naast de economische kosten van gemiddeld 250 euro per dag per psychisch zieke werknemer, worden collega’s opgezadeld met meer werk. Uiteindelijk kan dat zorgen voor bijvoorbeeld nóg meer werkdruk, een vol hoofd, angsten en een burn-out. 

Nog meer verzuim door een niet-werkende medewerker is voor veel organisaties één van de grootste kostenposten. Het is daarom belangrijk om met gezond personeel, zowel fysiek als mentaal, een groeiend bedrijf te hebben. Een personeelslid dat door stress, pesterijen, angsten of ander soort hulpvragen niet aan het werk gaat, draagt op allerlei vlakken niet bij aan de prestaties en het werkplezier.

Hoe eerder de werknemer weet hoe de regie te krijgen over zijn eigen hoofd, hoe sneller iemand weer aan het werk kan en wilt.

Voorbeeld

Een werkgever kan zijn personeel op allerlei soorten manieren tegenwerken. Bijvoorbeeld door iemand te demotiveren of af te blaffen of misbruik te maken. Misschien omdat hij zelf niet goed in zijn vel zit of omdat hij niet tevreden is met het functioneren van een medewerker. Normaal met elkaar praten ziet er soms niet in. Een simpele manier is de ander de schuld te geven en te zeggen dat er harder gewerkt moet worden. Toch los je daarmee niet het echte probleem op.

Een leidinggevende heeft vaak niet door wat de gevolgen kunnen zijn voor de werknemer. Er kan bijvoorbeeld een verkeerd woord zijn gebruikt dat steeds in het hoofd blijft zitten als je ‘s ochtends een chagrijnig gezicht langs je bureau ziet lopen. Of er komt direct een vervelend onderbuikgevoel naar boven als je een mailtje krijgt van de werkgever, manager of collega. Dat zijn allemaal zintuigelijke waarnemingen die in het hoofd zich afspelen en resulteren in bepaald gedrag. Dat kan een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte zijn.

Niet de gevolgen van een psychisch zieke werknemer moet worden aangepakt, maar juist de oorzaak. Daar ontstaat het probleem: in het hoofd van de persoon zelf.

Oplossing

Hoe voorkom of los je het probleem op als een medewerker mentaal ziek wordt door een werkgever? Er zijn allerlei ‘oplossingen’ die vaak niet het daadwerkelijke probleem oplossen. Afleiding of praten over het probleem bijvoorbeeld. Hoewel dat manieren zijn die in de meeste gevallen worden aangeboden, is het belangrijker dat de werknemer de regie krijgt over het eigen hoofd. Dan wordt duidelijk hoe een angst voor iets uit het verleden of in de toekomst wordt aangepakt. Het kan ook zijn dat er minder werkdruk komt doordat de persoon zelf weet hoe informatie handiger, overzichtelijker te verwerken, op te slaan, te onthouden en terug te vinden. 

Met de MatriXmethode als interventie is dat mogelijk. Met deze interventie worden specifieke vragen gesteld, waardoor de persoon zelf een eigen oplossing toepast. Dat gebeurt op een geheel eigen wijze, zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden. Daardoor is deze veilig toepasbare aanpak ideaal voor de werknemer én de werkgever.

Model

Een veelgebruikt model dat te maken heeft met de eigen regie is het MatriXwerkmodel. Met dit model wordt duidelijk hoe de interventie werkt bij mentale hulpvragen. Als je begrijpt hoe dit model werkt, dan weet je wat een oplossing kan zijn voor psychisch ziekteverzuim.

Drie fases spelen een rol: het sensorisch geheugen, het werkgeheugen/kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen. De MatriXmethode als interventie wordt toegepast bij psychische problemen die zijn onthouden in het langetermijngeheugen.

Dit model wordt uitgelegd in een korte video:

Na de training weten professionals hoe dit werkmodel te gebruiken in gesprekken. Het zorgt vaak ervoor dat cliënten begrijpen hoe denkbeeldig hun hoofd werkt. Ook wordt visueel duidelijk gemaakt hoe de hulpvraag in het langetermijngeheugen met de MatriXmethode wordt aangepakt.

werkmodel matrixmethode

Conclusie: Psychisch ziek door werkgever

Een medewerker die door de werkgever psychisch ziek is, leidt tot veel negatieve gevolgen. Niet alleen bij de persoon zelf, maar ook voor het bedrijf en der onderlinge prestaties. Veelvoorkomende problemen zijn dat de werknemer niet gehoord wordt, er een hoge werkdruk is  (of ontstaat), er pestgedrag is of niet goed kunnen samenwerken. Het is de taak van de leidinggevende, manager of eigenaar om zijn werknemers mentaal gezond te houden. Een zieke werknemer kost al snel 250 euro per dag en zit maanden thuis. Een interventie die zorgt voor het voorkomen of verminder van psychisch zieke werknemers is de MatriXmethode. Daarbij krijgt de persoon zelf de regie over het eigen hoofd bij mentale blokkades en belemmeringen. Zonder een situatie te herbeleven of de probleeminhoud te moeten delen met iemand.

Ben je er klaar voor?

Over de schrijver

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Geef een reactie