POH-GGZ

Als POH-GGZ ben je de praktijkondersteuner van de huisarts en richt je jouw werkzaamheden op mentale klachten. Dit scheelt vaak veel tijd, frustratie en papierwerk, zowel voor de professionals als voor de cliënt of patiënt. Toch missen veel professionals de juiste tools die daadwerkelijk bijdragen aan een positieve verandering en een oplossing. Door de MatriXmethode als interventie in te zetten, is het niet nodig dat iemand langdurig in een traject zit of een complex protocol te volgen.

Er bestaan diverse opleidingen en trainingen om als POH-GGZ werkzaam te zijn in de huisartsenpraktijk. Soms duren deze enkele maanden tot diverse jaren. Een interventie die al op korte termijn toegepast kan worden, is de MatriXmethode. De door de huisarts doorverwezen patiënten wordt geholpen door de praktijkondersteuner. Daarbij gaat het om mentale klachten waar de huisarts geen medicatie voor wilt, kan, mag of durft voor te schrijven. Of omdat de patiënt dat liever zelf niet wilt.

Er zijn veel positieve ervaringen van de POH-GGZ en de MatriXmethode. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat een groot deel van de patiënten en cliënten niet verwezen hoeven te worden naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog. Sommige mensen willen liever niet over hun mentale klachten praten. Daarom is de praktijkondersteuner van de huisarts een goede tussenkomst om psychische hulpvragen aan te pakken. De professional past daarbij de methode toe op een veilige, doelgerichte manier.

POH-GGZ: ervaringen, resultaten en opleiding
0
POH-GGZ: ervaringen, resultaten en opleiding

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

POH-GGZ: ervaringen, resultaten en opleiding
Hulpvraag en voorbeelden van vragen tijdens een coaching
0
Hulpvraag en voorbeelden van vragen tijdens een coaching

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Hulpvraag en voorbeelden van vragen tijdens een coaching
Interventie in de GGZ: ervaringen, reviews en resultaten
0
Interventie in de GGZ: ervaringen, reviews en resultaten

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Interventie in de GGZ: ervaringen, reviews en resultaten
Vraaggericht werken: met deze methodiek werk je effectiever
0
Vraaggericht werken: met deze methodiek werk je effectiever

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Vraaggericht werken: met deze methodiek werk je effectiever
Opleiding POH-GGZ volgen? Bekijk wat hij of zij doet en de ervaringen
0
Opleiding POH-GGZ volgen? Bekijk wat hij of zij doet en de ervaringen

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Opleiding POH-GGZ volgen? Bekijk wat hij of zij doet en de ervaringen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode