POH-GGZ

Als POH-GGZ doe je nuttig werk in de huisartsenpraktijk. Toch missen veel professionals de juiste tools om direct in te zetten, waardoor vaak een cliënt wordt verwezen naar de tweedelijnszorg. Met de MatriXmethode is de stap naar de tweedelijns niet nodig, want veel cliënten worden geholpen in de praktijk zelf.