Oplossingsgericht coachen: simpele vragen en methodiek (inclusief voorbeeld)
16 maart 2022 
23 min. leestijd

Oplossingsgericht coachen: simpele vragen en methodiek (inclusief voorbeeld)

Stel je eens voor dat je een oplossingsgerichte methodiek toepast en je tijdens het coachen uit de probleeminhoud blijft van de hulpvraag. Hoeveel uren per week zou dat jou en je hulpvrager besparen? Zou jouw werkdag er dan anders uit zien? Hoe kan je mensen resultaatgericht coachen door een veilig toepasbare methodiek toe te passen?

Oplossingsgericht coachen is specifieke vragen stellen aan de persoon met een specifieke hulpvraag.

Er is een interventie waarbij schaamtevolle geheimen van de hulpvrager privé blijven. Gesprekstechnieken en behandelplannen maken cliënten en professionals afhankelijk. Het is effectiever om mensen te laten ervaren dat zelfredzaamheid daadwerkelijk het probleem aanpakt. En dat begint als mensen de regie krijgen over hun eigen hoofd.

Ontdek de kracht van de verbeelding als interventie bij mentale klachten, inclusief voorbeeld. Ook zie je de werking van de methode in een video tijdens een coaching op een trauma.

oplossingsgericht coachen

Wat is oplossingsgericht coachen?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces. De coach begeleidt de hulpvrager/coachee door bewustwording en persoonlijke groei. Ook is het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden van belang.

Tijdens dit intensieve coachingsproces nemen de coach en coachee hun eigen verantwoordelijkheid. Oplossingsgericht gesprekken voeren doe je door de juiste vragen te stellen op het juiste moment bij de juiste persoon. Iemand moet wel een hulpvraag hebben en van de mentale klacht af willen.


Is er geen hulpvraag? Dan is er geen coaching.


Intrinsieke motivatie is een belangrijk uitgangspunt, anders lukt de coaching niet en duren gesprekken onnodig lang. Tijdens dit proces begeleidt de coach de coachee of hulpvrager om zelf de eigen oplossing te bedenken en toe te passen.

Resultaatgericht vs tijdrovende manier van coachen

Wanneer iemand last heeft van een psychisch probleem, wordt eerst eerst hulp gezocht bij de huisarts of een psycholoog. Of, in het ergste geval, wordt direct medicatie voorgeschreven om het probleem (tijdelijk) te verlichten. Veel mensen vinden dat de hulp vooral vergoed moet worden, dat is echt belangrijk. Ondanks dat er veel sessies nodig zijn, trajecten lang duren en inhoudelijk gepraat wordt over wat er precies is gebeurd.

oplossingsgericht resultaatgericht coachen

Totdat de coaching minder succesvol blijkt te zijn dan verwacht werd. De interventie slaat niet aan bij de cliënt. Al snel loopt het aantal gesprekken op tot tien of twintig. De oppas moet steeds weer geregeld worden. Het verhaal moet meerdere keren verteld worden.

Hoewel er tijdens het gesprek een luisterend oor wordt geboden en de cliënt soms opgelucht huiswaarts gaat, blijft de echte oorzaak van het probleem aanwezig en ontstaan er zelfs meer problemen. Er is geen verbetering, in ieder geval niet op langere termijn. Ondanks de afleiding, kunnen slaapproblemen en mentale overbelasting een rol gaan spelen. Overdag is er geen energie of kan een negatief zelfbeeld ontstaan.

Wat is precies het probleem? Waar komt de terugval vandaan? Zorgen nog langere trajecten voor betere resultaten? De huidige wachtlijsten en het hoge ziekteverzuim laten zien dat er iets moet veranderen. Maar wat? Straks vertel ik daar meer over.

Een voorbeeld uit de praktijk

Jeroen, die een gesprek met mij had aangevraagd, had al 60 gesprekken gehad in 1,5 jaar tijd. Zijn traumatische ervaring was de aanleiding en hij hoopte dat hij weer aan het werk kon na een bankoverval. Hij werkte daar al twintig jaar met veel plezier. En ineens was dat plezier er niet meer, ondanks vele hulp.

De overval kostte hem, naast materiële schade, ook zijn sociale contacten en zijn vrijheid. Na dit voorval was hij het liefst binnen iedere dag, thuis in een veilige omgeving. Hij las de krant, keek luchtige programma’s op televisie en had vervanging om zijn zaak draaiende te houden.

voorbeeld oplossingsgericht coachen

Door het voorval was het te druk in zijn hoofd en kreeg last van stress. Ook de flashback die nog steeds op zijn netvlies stonden, zaten hem in de weg. Dagelijks en ook ’s nachts.

Erover praten verlichtte wel wat, al was het tijdelijk. Want de volgende dag begon het hele proces weer opnieuw. Hij had zijn verhaal al aan diverse begeleiders verteld en zat het liefst gewoon binnen in zijn veilige omgeving. De mensen die zich met hem omringden, wisten ook niet meer wat te doen. Afleiding had ie genoeg om maar niet over de traumatische ervaring na te denken.

Hij kwam in contact via een collega die van de MatriXmethode had gehoord. Zijn eerste vraag die hij stelde was: "Weer een interventie waar ik opnieuw mijn verhaal moet doen en tips krijg? Nee, bedankt.". Hij was op zoek naar resultaatgerichte gesprekstechnieken waarbij hij centraal stond en niet het protocol of systeem.

oplossingsgerichte coaching

Toen ze samen de website bekeken, veranderde zijn twijfel. Hij ontdekte dat tijdens een gesprek uit de probleeminhoud wordt gebleven en er geen herbeleving plaatsvindt. Precies twee dingen waar hij zo tegenop zat toen hij hulp kreeg voor zijn trauma.

Nadat hij een coaching had aangevraagd, ontdekte hij een totaal andere manier van begeleiding dat hij in al die tijd had meegemaakt. Doordat hij de regie kreeg over zijn eigen hoofd, weet hij nu ook hoe hij mentale problemen in de toekomstig aanpakt.

Methodiek: theorie en voorbeelden

De MatriXmethode als oplossingsgerichte methodiek is in theorie een simpele, maar doelgerichte coachingsinterventie. Hoewel de vragen die gesteld worden eenvoudig lijken, is het effect van een gesprek vaak bijzonder hoog. Dat komt onder andere doordat er gebruik wordt gemaakt van de belevingskracht van zes zintuigen:

 1. Zien (plaatje)
 2. Horen (geluid)
 3. Voelen (gevoel)
 4. Ruiken (reuk)
 5. Proeven (smaak)
 6. Denken (gedachte)

Een ander voorbeeld is dat de persoon centraal staat. Tijdens het gesprek blijft de hulp-, zorgverlener of coach uit de probleeminhoud. Daardoor kan de hulpvrager (de persoon die last heeft van een mentaal probleem) heel diep in zijn eigen hoofd zijn beleving veranderen.

methodiek oplossingsgericht coachen

Hoewel de theorie belangrijk is, is het vooral de praktische werking een reden waarom de interventie werkt. Het is gebaseerd op duizenden individuele coachings, naast de opleidingen die ik gevolgd heb (in onder andere Nederland, Amerika, Zuid-Afrika). Die kennis heb ik altijd bij de bron gehaald, dus bij de ontwikkelaar. Daardoor krijg je de zuivere informatie waardoor je weet dat het geen kopie is van wat er al was.

Vervolgens heb ik aan de hand van al die praktijkervaring ontdekt hoe de persoon zelf zijn of haar mentale probleem verwerkt, beïnvloedt en verandert op een manier die bij de persoon zelf past. Trucjes, ezelsbruggetjes en tips van anderen spelen daarbij geen rol. De persoon heeft altijd zelf de regie.

In de video leg ik kort uit hoe in theorie de praktische werking van het brein werkt:

Vragen

Deze methodiek heb ik in tientallen jaren doorontwikkeld, waardoor je nu de meest uitgebreide versie krijgt. Een voorbeeld van oplossingsgericht coachen bevatten de volgende vragen:

 • Jouw hulpvraag: is dat een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte?
 • Hoeveel last heb je van de klacht van 0 tot 10, waarbij 10 het allerergst is?
 • Wat wil je het eerst aanpakken?
 • Stel dat je het plaatje kan vervangen, zou je dat willen?

Dat zijn slechts enkele vragen, hoewel het gesprek relatief snel gaat (vaak 20 minuten per hulpvraag). Daarbij is het belangrijk dat er volledige focus is bij de persoon die met de hulpvraag zit én bij de coach.

oplossingsgericht werken vragen

Gespreksvoering (video)

Ieder gesprek met een cliënt is anders. Dat komt doordat iedere cliënt een eigen hoofd heeft. Jij bent ook anders dan je beste vriend, vriendin, partner of broer. Zo heeft ook iedereen een eigen, unieke strategie ontwikkeld om met mentale problemen om te gaan. De manier die voor jou werkt, hoeft niet voor een ander te werken en andersom.

Een effectieve manier van gespreksvoering is door specifieke vragen te stellen over de innerlijke belevingswereld die iemand ervaart. Een hulpvraag kan bijvoorbeeld verschillende onderdelen bevatten. Maar ieder onderdeel van hulpvraag heeft een andere belevingskracht bij het plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte.

In de video leg ik uit hoe dat werkt bij emotionele problemen die iemand ervaart:

Meer voorbeelden

Iedere hulpvraag vereist een andere manier van coachen, toch? Dat is in sommige gevalen niet het geval. Hoewel iedereen anders is, is er een oplossingsgerichte manier van coachen die simpel lijkt, maar toch doelgericht naar de kern van het probleem gaat. Welke methodiek dat is, ontdek je in de volgende voorbeelden.

Voorbeeld 1: Onderwijs

Onderwijsprofessionals voeren vaak gesprekken over leerproblemen en volle hoofden. Zulke hulpvragen uiten zich vooral in het gedrag dat iemand vertoont. In het onderwijs zijn leraren en docenten vooral bezig met kinderen te leren WAT te leren. Er wordt vergeten om kinderen te leren HOE te leren. Informatie moet namelijk niet alleen worden begrepen en gelezen, maar ook worden onthouden en teruggevonden.

Dat begint met de basisinformatie van taal en rekenen. Het alfabet is bijvoorbeeld onmisbaar om woorden te kunnen lezen en op te schrijven. De tafels zijn belangrijk om sommen te maken. Dat is de basis in het onderwijs, zonder dat leerlingen worden overspoeld met leuke plaatjes van kikkertjes of dolfijntjes en allerlei mooie kleurtjes.

Het alfabet is niets meer dan 26 letters. Tijdens een coaching kan je bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

 • Wat kan je denkbeeldig maken om het alfabet te onthouden en terug te vinden?
 • Waar ga je de informatie van taal in of op zetten?
 • Wil je het een kleur geven en zo ja, welke?

Wat is het resultaat? In de video delen enkele onderwijsprofessionals hun ervaringen:

Voorbeeld 2: Jeugdzorg (met PDF)

In de jeugdzorg komen veel jongeren terecht die de regie over hun eigen hoofd kwijt zijn. Een methodiek die steeds vaker wordt toegepast is een effectieve interventie waarbij de cliënt uit de probleeminhoud kan blijven. Er wordt niet inhoudelijk doorgevraagd over het probleem, maar wel over de beleving die iemand daarbij ervaart.

Een voorbeeld is een trauma die een kind heeft opgelopen na een auto-ongeluk. Die situatie kan zo ingrijpend zijn geweest, dat het kind last heeft van een slaapproblemen, angststoornissen of ontwijkingsgedrag. Dat komt doordat de trigger nog een negatieve lading heeft.


Mijn visie op de hulpverlening is heel erg veranderd. Het kan en moet echt anders om goede hulp te bieden. Dit is iets dat gewoon helpt. - Mireille Molenaar, professional in de jeugdzorg


Die trigger kan bijvoorbeeld een plaatje zijn van bloed of een kapotte voorruit die nog op het netvlies staat. Ook spelen vaak andere zintuigen een rol, zoals een vervelend gevoel. Of een geluid dat nog steeds hoorbaar is waardoor iedere keer aan de situatie wordt herinnerd als je in de auto stapt.

Een voorbeeld van vragen die gesteld kunnen worden zijn:

 • Ga eens terug naar die vervelende situatie van toen: heb je daar nog een negatief plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte bij?
 • Hoe is de pijnbeleving van het plaatje dat je nog ziet van 0 tot 10, waarbij 10 het ergst is?
 • Wat wil je met dat specifieke detail op dat plaatje doen?

Wil je in een overzichtelijk manier inzicht krijgen in deze gesprekstechniek? Bekijk of download dan het digiboek voor de jeugdzorg. Inclusief voorbeelden, video's en ervaringen:

>> Bekijk of ontvang het digiboek (PDF): oplossingsgericht coaching in de jeugdzorg.

Wil je de video bekijken van de jeugdzorgprofessional Mireille Molenaar? Ze werkt al enkele jaren met de methodiek en vertelt graag over haar ervaringen en voorbeelden:

Voorbeeld 3: Zorg (GGZ)

Een ander voorbeeld om een resultaatgericht gesprek te voeren, komt vaak voor in de zorg (GGZ). Bijvoorbeeld door de POH-GGZ, de praktijkondersteuner van de huisarts. Deze begeleidt de cliënt bij het krijgen van zelfregie bij mentale hulpvragen. Dit gebeurt in de meeste gevallen zonder dat medicatie voorschreven moet worden.


"Eerst was ik vooral bezig met het begeleiden en ondersteunen van mensen. Nu zorg ik daadwerkelijk voor oplossingen en positieve verandering. Het geeft veel tevredenheid, waardering en werkplezier" - Adrie van der Wijst, POH-GGZ

De professional kan zorgen voor aanzienlijk minder verwijzingen naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog. Want als uit de probleeminhoud wordt gebleven, kan de cliënt zelf toch zijn of haar hulpvraag aanpakken.

Een voorbeeld van een gesprek dat de praktijkondersteuner-GGZ voert bij stress, is bijvoorbeeld:

 • Klopt het dat als een arts een foto van je hersenen maakt, je alleen maar hersenen ziet en geen wirwar aan allerlei informatie?
 • Zo ja, zou je rust in het hoofd willen door het volle hoofd op te ruimen (en dus niet leeg te maken)? Zodat informatie handiger wordt onthouden op jouw eigen manier?
 • Stel dat je informatie ook buiten je hoofd kan onthouden, zou je dat willen?

Informatie is niet aan de buitenkant zichtbaar, maar toch heeft iemand daar een eigen beleving bij. Met deze interventie is het mogelijk om dankzij verbeeldingskracht de beleving zelf te veranderen.

Wil je weten wat de ervaringen en resultaten zijn in de zorg (GGZ)? De huisarts, POH-GGZ en twee cliënten/patiënten vertellen graag over hoe ze de methode ervaren. En welke resultaten ze hebben behaald:

Voorbeeld 4: Hulpverlening

Ook in de hulpverlening is er weinig tijd, veel werkdruk en -stress. Jongeren vinden het niet altijd fijn om langdurig te moeten praten. En hulpverleners vinden het complex en tijdrovend als alles bijgehouden moet worden. Hoewel het bijhouden van dossiers vaak vereist is, neemt het veel tijd in beslag. Uiteindelijk gaat het erom dat de cliënt geholpen wordt en niet dat het dossier gevuld wordt met allerlei onbelangrijke, extra informatie.

Zo is er een voorbeeld van een hulpverlener (ambulancemedewerker) die tijdens zijn vrije dag werd geconfronteerd met een ongeluk. Hij zag een jongen van 24 jaar die door rood reed en frontaal tegen een vrouw van 80 aan botste. Hij zag het met zijn eigen ogen gebeuren. De oudere vrouw was in shock geraakt en de auto was onberijdbaar. Wonderbaarlijk had ook de jonge man niets ernstigs, behalve een kapotte auto en wat schaafwonden.


"Ik ken een hoop behandelingen en ben altijd sceptisch. Nu heb ik eindelijk weer een glimlach op mijn bek" - Professional in de TBS-sector.


Nadat de hulpverlener een ambulance had ingeschakeld, bood hij de oudere vrouw slachtofferhulp aan. Hij had eerder dat jaar de training gevolgd zodat hij sneller hulp kan bieden bij mensen die niet te lang met de hulpvraag willen blijven zitten.

Hij stelde de volgende vragen aan de oudere vrouw:

 • Als u weer aan die situatie terugdenkt, wat is dan het eerste wat in u op komt?
 • Stel dat u het naarste in het plaatje (bij een 'zien') kan wissen, zou u dat willen?
 • Hoe beleeft u de situatie nu (nadat het plaatje is vervangen door een ander plaatje) van 0 tot 10, waarbij 10 het ergst is?

Met deze manier van vragen stellen wordt de verbeeldingskracht van het probleem veranderd. De persoon zelf heeft daar een beleving bij die denkbeeldig kan worden vervangen door een neutrale of zelfs positieve beleving.

Zo is er een hulpverlener gecoacht omdat hij last had van een vervelende herinnering die nog op zijn netvlies stond. Hij is geholpen met de MatriXmethode om zijn belevingswereld te veranderen. De effectiviteit van dat gesprek deelt hij in de video:

Simpel en oplossingsgericht coaching werkt het best

Tegenwoordig proberen veel hulp- en zorgverleners allerlei soorten interventies te gebruiken om goede hulp te bieden. Maar meer interventies betekent meer nadenken en anticiperen. Het is niet de truc om gesprekken complexer te maken met verschillende technieken, maar juist simpeler en doelgerichter.


Mensen hebben nu hulp nodig en willen meer problemen voorkomen. Een simpele en oplossingsgerichte manier van coachen biedt daarom veel voordelen.


Stel de juiste vragen zodat mensen weer de regie krijgen over hun eigen hoofd. Maak gebruik van oplossingsgerichte manieren van coaching om sneller tot de kern van het probleem te komen. Meer praten zorgt juist voor minder focus en langdurige trajecten. Mensen willen snellere hulp, geen uitgebreidere en tijdrovende hulp.

Door simpele vragen te stellen en te 'spelen' met de cliënt bereik je meer. Gebruik de woorden die de cliënt gebruikt. En pas een methodiek toe die op korte termijn resultaat biedt en niet pas na diverse intakegesprekken. Mensen hebben nu hulp nodig en willen meer problemen voorkomen.

Grondlegger (Ingrid Stoop)

Ik ben de uitvinder van deze oplossingsgerichte methodiek die ik de MatriXmethode heb genoemd. In 1991 stelde ik doelgerichte vragen aan een jonge cliënt die last had van een vol hoofd. Hij zei dat de informatie van taal door elkaar in het hoofd stond opgeslagen. Het alfabet klopte bijvoorbeeld niet en dat bleek wel toen hij het alfabet opschreef.

"Mijn missie is dat iedereen in de hele wereld de regie krijgt over het eigen brein" ontwikkelaar/grondlegger van de MatriXmethode Ingrid Stoop

Op school zeiden ze direct dat hij dyslexie had. Ik vond het een onhandige manier van informatie opslaan. Ik gaf hem namelijk niet direct een stempel of label, wat wel vaak gedaan wordt. Nadat ik doorvroeg, vroeg ik hem of hij het alfabet op een andere, logischere manier kon onthouden.

Dat zag er zo uit:

abcdefg

hij klm nop

qrstuvw

xyz

Toen ontdekte ik iets bijzonders nadat hij het oude alfabet in zijn hoofd denkbeeldig had gewist. Hij had het nieuwe alfabet een eigen, unieke plek gegeven. En toen kon hij sneller lezen. Toen dacht ik: "Dit is interessant."

Uiteindelijk heb ik na vele opleidingen en coachings ontdekt dat mensen, van jong tot oud, op een eigen manier hun hoofd handiger denkbeeldig kunnen ordenen. En emotionele problemen de baas kunnen worden, zonder dat inhoudelijk over het probleem gepraat hoeft te worden.

Wil je meer weten over mij als de grondlegger van de MatriXmethode? Bekijk de video

Evidence based

Veel professionals uit het onderwijs, jeugdzorg, hulpverlening en zorg (GGZ) werken inmiddels al vele jaren met mijn methodiek. In eerste instantie kwamen er veel coaches op mijn pad die een extra techniek wilden leren om snellere resultaten te krijgen. Hoewel deze doelgroep nog steeds enthousiast is, is er een verschuiving gekomen van eenlingen naar organisaties.

Op dit moment wordt de MatriXmethode wetenschappelijk onderzocht. Daardoor wordt meer draagvlak gecreëerd en wordt de interventie ook in de wetenschappelijke wereld serieus genomen.

Veel organisaties, bijvoorbeeld in de GGZ, eisen dat een coachingsinterventie evidence-based moet zijn. Ook zijn er bedrijven en professionals die de resultaten belangrijker vinden. Evidence-based zegt namelijk vooral iets over de werking van een methode, maar zegt niets over hoe oplossingsgericht en effectief het is.

Op dit moment wordt de MatriXmethode wetenschappelijk onderzocht. Daardoor wordt meer draagvlak gecreëerd en wordt de interventie ook in de wetenschappelijke wereld serieus genomen.

oplossingsgericht coachen

Opleiding of training

Om resultaatgericht mensen te coachen, heb je een gedegen opleiding of training nodig. Dat is de reden waarom ik vele jaren nodig heb gehad om alle benodigde papieren, certificaten en diploma's te behalen. Het resultaat van al deze inspanningen is de interventie die ik in de afgelopen jaren steeds concreter heb gemaakt. En die oplossingsgerichte coachingstechniek gun ik andere professionals ook die sneller en effectiever willen werken.


"Je gaat in een halfuurtje dieper met deze methode dan dat een therapeut zal gaan" - Jeltje Rijks, gedragswetenschapper en jeugdzorgwerker


In enkele dagen kan je deze methodiek eigen maken. Zowel op locatie als online. Er is een beperkt aantal deelnemers per training. Dat biedt vele voordelen, zoals volledige focus en korte lijntjes met medecursisten. Tijdens en na de training zijn al veel vriendschappen en samenwerkingen ontstaan. De deelnemers komen namelijk met hetzelfde doel: cliënten doelgericht begeleiden naar de regie over hun eigen hoofd.

Heb je interesse in de opleiding of training? Wil je de coachingstechniek eigen maken om op een oplossingsgerichte en snellere manier mensen te helpen? Bekijk eerst de ervaringen van andere professionals die al met de methode werken:

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:

Klachten MatriXmethode

Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeConclusie: Oplossingsgericht coachen met een veilige methodiek (inclusief voorbeeld)

Er bestaan diverse interventies en gesprekstechnieken, evidence-based of aantoonbaar effectief. In de jeugdzorg, hulpverlening, onderwijs en zorg (GGZ) wordt veel gepraat, maar is er te weinig resultaat. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de langdurige wachtlijsten.

Als je een interventie of gesprekstechniek wilt toepassen waarmee je direct naar de kern van de hulpvraag komt, dan is de MatriXmethode een goede optie. Hoewel de theoretische onderbouwing belangrijk is, zijn de werkzame elementen in de praktijk nog belangrijker.

Met deze oplossingsgerichte, kortdurende methodiek heb je een veilige manier van coachen tot je beschikking die je in vrijwel iedere situatie kunt toepassen. Er zijn veel voorbeelden te vinden op het internet en onze site waar professionals hun ervaringen en resultaten delen.

Een tip is: maak je werk niet te moeilijk, maar juist praktisch en minder belastend. Daarmee voorkom je langdurige trajecten, dossiervorming en een vol hoofd.

------------
Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode