Oplossingsgericht coachen: voorbeelden van vragen
26 oktober 2022 
28 min. leestijd

Oplossingsgericht coachen: voorbeelden van vragen

Wil je oplossingsgericht coachen en een veilig toepasbare interventietechniek vinden om dat op een snelwerkende manier te doen? Door het stellen van specifieke vragen kan je voorkomen dat je verdwaalt in het probleemverhaal die vaak verteld moet worden. Er is een coachingstechniek die heeft aangetoond te werken bij mentale hulpvragen.


"Ik geloof in eigen oplossingen die mensen zelf bedenken voor hun eigen problemen" - Ingrid Stoop, ontwikkelaar MatriXmethode


In dit artikel krijg je voorbeelden van coaches en professionals uit de jeugdzorg, het onderwijs en de GGZ. Na het volgen van de training hebben ze een kortdurende aanpak die wordt ingezet naast alles dat ze al succesvol doen. Ook jij kan dat als je mensen wilt helpen met hun mentale blokkades en belemmeringen.

Oplossingsgericht coachen: wat is dat?

De betekenis van coaching op een oplossingsgerichte manier lijkt lastig. Dat is het niet. Vaak hebben professionals al diverse handvaten om iemand goed te helpen, maar mist een manier die zorgt voor een doorbraak.

Vaak komt dat doordat bij veel coachingstechnieken inhoudelijk gepraat moet worden over het probleem. Bijvoorbeeld:

 • Wat is er gebeurd of wat gaat er mogelijk gebeuren?
 • Wie was erbij?
 • Wat vind je daarvan?
 • Waarom heb je toen dit gedaan?
 • Wat vonden anderen daarvan?

De kans bestaat dat de cliënt dat niet kan, mag, durft of wil. Daarom wordt niet alles verteld en blijft de hulpvraag aanwezig in het hoofd van de persoon. Praten alleen is niet voldoende. Door je coachee doelgericht te begeleiden naar zijn eigen oplossing voor het eigen probleem, dan is in korte tijd een positieve verandering mogelijk.

"Alleen maar praten met mensen is niet voldoende" - Annemarie Sulkers die werkt met mensen die last hebben van psycho-sociale problemen (haar video vindt je verderop in dit artikel)

Hoe? Door specifieke vragen te stellen over de beleving die iemand ervaart, wordt je cliënt bewust van het zelf ontdekken én toepassen van de eigen oplossing. Daardoor is binnen één gesprek al een glimlach en opluchting mogelijk. 

Waarom is deze vorm van coaching uniek, veilig inzetbaar snelwerkend? Op die vraag krijg je antwoord na het bekijken van de animatie:

Nu je weet hoe en waarom deze aanpak veilig toepasbaar is tijdens een coachingsgesprek, weet je hoe ook jij jouw gesprekken oplossingsgericht kan maken. Door specifieke vragen te stellen over de beleving die iemand ervaart bij een mentale hulpvraag, bedenkt en past de persoon zelf de de eigen oplossing toe.

Wel zijn enkele voorwaarden vereist om het gesprek effectief te maken:

 • Er moet vertrouwen zijn in de coach
 • Er moet een specifieke hulpvraag zijn
 • De hulpvrager moet gefocust zijn (dus niet onder invloed van genotsmiddelen bijvoorbeeld)

Bij het toepassen van een coachingsinterventie hoort vóóraf de coaching een theoretische uitleg. Toch kan je een oplossingsgerichte manier van coachen jezelf eigen maken door daadwerkelijk ermee aan de slag te gaan. In de praktijk kom je namelijk echte cliënten tegen die jouw hulp nodig hebben bij diverse mentale problemen.

De MatriXmethode is ontstaan uit praktijkervaring. Met het wetenschappelijk onderzoek wordt de theoretische onderbouwing uitgelegd. Deze basis is belangrijk voor verder onderzoek en aansluiting op de huidige markt. In de uitgegeven boeken over deze methode staat informatie beschreven die uitleg geven over hoe en waarom een methode werkt.

De cliënt kan heel diep gaan doordat tijdens het coachingsgesprek uit de probleeminhoud gebleven wordt

De theoretische uitleg is als volgt: tijdens een coaching staat de beleving centraal die wordt ervaren bij een hulpvraag. Tijdens het gesprek maakt de coachee gebruik van zes zintuigen om het problemen aan te pakken of te voorkomen op de eigen manier:

 1. Zien (plaatje)
 2. Horen (geluid)
 3. Voelen (gevoel)
 4. Ruiken (reuk)
 5. Proeven (smaak)
 6. Denken (gedachte)

Een ander voorbeeld is dat de persoon altijd centraal staat en dus niet het dossier of protocol. Tijdens het gesprek blijft de hulp-, zorgverlener of coach uit de probleeminhoud. Daardoor kan de hulpvrager heel diep in zijn eigen hoofd zijn beleving veranderen.

methodiek oplossingsgericht coachen

Hoewel de theorie belangrijk is, is het vooral de praktische werking een reden waarom de interventie werkt. Het is gebaseerd op duizenden individuele coachings, naast de opleidingen die ik gevolgd heb (in onder andere Nederland, Amerika, Zuid-Afrika).

Die kennis heb ik altijd bij de bron gehaald, dus bij de ontwikkelaar zelf. Daardoor krijg je de zuivere informatie waardoor je weet dat het geen kopie is van wat er al was. Dat maakt de training uniek: je krijgt rechtstreeks van de bron alle kennis en vaardigheden.

Vervolgens heb ik aan de hand van al die praktijkervaring ontdekt hoe de persoon zelf zijn of haar mentale probleem verwerkt, beïnvloedt en verandert op een manier die bij de persoon zelf past. Trucjes, ezelsbruggetjes en tips van anderen werken daarom vaak niet. De persoon heeft en behoudt altijd zelf de regie, dat is krachtig.

Wil je weten hoe ik tot deze gesprekstechniek ben gekomen? Bekijk de video:

Nu je weet hoe deze interventie tot stand is gekomen, is het belangrijk om te begrijpen wat de praktische werking van het brein inhoudt. Wat dat heeft namelijk invloed om de denkprocessen die iemand heeft tijdes een coachingsgesprek.

In de video leg ik kort uit hoe in theorie de praktische werking van het brein werkt:

Vragen om te stellen

Natuurlijk is geen enkele methode of coachingsinterventie in één dag ontstaan. Ik heb zelf tientallen jaren nodig gehad om het zo concreet te maken zoals het nu is. Toen ik ooit begon met vragenstellen aan mensen, wist ik niet dat dat het begin zou zijn van een erkende interventie die wordt toegepast in het onderwijs, GGZ, hulpverlening, organisaties en door coaches.


Als een coaching langer duurt dan twintig minuten per specifieke hulpvraag en iemand vooral in zijn gedachte zit, dwaalt de coachee vaak af en is de coaching minder effectief


Bij veel andere vormen van gespreksvoering zijn er vaak diverse sessies nodig per hulpvraag. Dat komt doordat vooral over de probleeminhoud gepraat moet worden of het gesprek over iemands gedrag gaat. Soms wil, kan, mag of durft iemand daar liever niet over praten. Dat maakt dat vaak soortgelijke technieken meer sessies nodig zijn en trajecten lang duren.

Een oplossingsgerichte manier van vragen stellen wordt bepaald op drie manieren:

 • Welke hulpvraag heeft de cliënt?
 • Is het een probleem dat daadwerkelijk in het verleden is gebeurd of mogelijk gaat plaatsvinden in de toekomst?
 • Welke zintuigen spelen daarbij een rol (zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken)?

Het is uniek dat de methodiek toepasbaar is bij cognitieve en emotionele problemen. De vragen die worden gesteld per type hulpvraag verschillen van elkaar. In ongeveer 20 minuten wordt de hulpvraag doelgericht aangepakt. In deze periode kan iemand namelijk gefocust blijven. Als het langer duurt en iemand vooral in zijn gedachte zit, dwaalt de coachee vaak af en is de coaching minder effectief.

oplossingsgericht coachen

Vragen bij emotionele hulpvragen (zoals angsten en trauma's)

Door het stellen van specifieke MatriXvragen, wordt de cliënt begeleid naar zijn eigen oplossing voor zijn eigen probleem. De vragen zijn vaak:

 • Zonder dat je vertelt wat, waar, wanneer en hoe iets is gebeurd of mogelijk gaat gebeuren, wat is jouw hulpvraag?
 • Is dat iets dat daadwerkelijk is gebeurd in het verleden of gaat het mogelijk plaatsvinden in de toekomst?
 • Heb je daar een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte bij?
 • Van schaal 0 tot en met 10, hoeveel last heb je ervan? Daarbij is 10 het allerergst.
 • Wat kan jij doen met dat plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte?

Tijdens een volledige sessie worden er meer vragen gesteld. Deze kan je ook zien op het YouTube-kanaal van Ingrid Stoop. Zo weet je hoe een gesprek verloopt en wat het de cliënt oplevert.

Annemarie Sulkers werkt met de MatriXmethode en ook andere technieken. Tijdens het gesprek deelt ze haar ervaringen en bevindingen:

Vragen bij cognitieve problemen (zoals een vol hoofd en leerproblemen)

Deze interventie is ook goed toepasbaar bij cognitieve problemen. Zowel bij jongeren als bij volwassen. Ook hier geldt dat iemand gefocust moet zijn om een sessie effectief te laten verlopen. Wel worden er ander soort vragen gesteld bij het aanpakken van een cognitieve hulpvraag.

Net zoals bij emotionele problemen is het belangrijk dat de beleving die iemand ervaart, centraal staat. Dat kan een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte zijn. 

Deze soorten problemen kunnen zijn:

 • Vol hoofd
 • Concentratieproblemen
 • Gebrek aan focus
 • Leerproblemen
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Informatie niet kunnen onthouden
 • Problemen met automatiseren
 • Hoofdpijn
 • Tinnitus (oorsuizen
 • Onverklaarbare tintelingen
 • Stress
 • Onzekerheid
 • Faalangst
 • Gepest worden
 • Slaapproblemen

Je kunt vast en zeker nog meer hulpvragen bedenken die hierop lijken. Het gaat er om dat cliënten de regie krijgen over hun denkprocessen bij deze cognitieve hulpvragen.

Enkele vragen die de coach vaak stelt:

 • Jouw volle hoofd, waar begint het?
 • Hoe zou het voor je zijn als je ook informatie buiten je hoofd kan onthouden?
 • Welke onderwerpen wil je eerst een plek geven?
 • Wat kan je maken voor het thema werk of school?
 • Hoe, waar en waarmee ga je die informatie opslaan, onthouden en terugvinden?

Zoals je ziet wordt de kracht van het visualiseren gebruikt. En dat dat effectief is, weten ze op het Stedelijk Vakcollege in Zutphen. Ze werken met deze interventie op basis van coaching. Ze delen zelf hun ervaringen en resultaten:

Opleiding, training of cursus volgen?

Om resultaatgericht mensen te coachen, heb je een gedegen opleiding of training nodig. Dat is de reden waarom ik vele jaren nodig heb gehad om alle benodigde papieren, certificaten en diploma's te behalen. Het resultaat van al deze inspanningen is de concrete interventie die professionals nu van mij en mijn trainers leren. En die oplossingsgerichte coachingstechniek gun ik andere professionals ook die sneller en effectiever willen werken.

"Je gaat in een halfuurtje dieper met deze methode dan dat een therapeut zal gaan" - Jeltje Rijks, gedragswetenschapper en jeugdzorgwerker

In enkele dagen kan je deze methodiek eigen maken om mensen met mentale praktisch en direct te helpen. De training vindt plaats op locatie of online. Er is een beperkt aantal deelnemende cursisten. Dat biedt veel voordelen. Dankzij de volledige focus en korte lijntjes met de medecursisten en de trainer, maak je de theorie snel eigen. Tijdens en na de training zijn al veel vriendschappen en samenwerkingen ontstaan. De deelnemers komen namelijk met hetzelfde doel: cliënten doelgericht begeleiden om de regie te laten krijgen over hun eigen hoofd.

Heb je interesse in de opleiding of training? Wil je de coachingstechniek eigen maken om op een oplossingsgerichte en snelwerkende manier mensen te helpen? Bekijk eerst de ervaringen van andere professionals die al met de methode werken:

Intrinsieke motivatie is een belangrijk uitgangspunt, anders lukt de coaching niet en duren gesprekken onnodig lang. Tijdens dit proces begeleidt de coach de coachee of hulpvrager om zelf de eigen oplossing te bedenken en toe te passen.

Oplossingsgericht coachen is specifieke vragen stellen aan de persoon met een specifieke hulpvraag.

Het is krachtig om mensen te laten ervaren dat zelfredzaamheid daadwerkelijk het probleem aanpakt. En dat begint als mensen de regie krijgen over hun eigen denkprocessen.

oplossingsgericht coachenEen voorbeeld uit de praktijk (onverwerkte emotie)

Jeroen, die een gesprek met mij had aangevraagd, had al 60 gesprekken gehad in 1,5 jaar tijd. Zijn traumatische ervaring was de aanleiding en hij hoopte dat hij weer aan het werk kon na een bankoverval. Hij werkte daar al twintig jaar met veel plezier. En ineens was dat plezier er niet meer, ondanks vele hulp.

De overval kostte hem, naast materiële schade, ook zijn sociale contacten en zijn vrijheid. Na dit voorval was hij het liefst binnen iedere dag, thuis in een veilige omgeving. Hij las de krant, keek luchtige programma’s op televisie en had vervanging om zijn zaak draaiende te houden.

voorbeeld oplossingsgericht coachen

Door het voorval was het te druk in zijn hoofd en kreeg last van stress. Ook de flashback die nog steeds op zijn netvlies stonden, zaten hem in de weg. Dagelijks en ook ’s nachts. 

Erover praten verzachtte het probleem wel iets, al was het tijdelijk. Want de volgende dag begon het hele proces opnieuw. Hij had zijn verhaal al aan diverse begeleiders verteld. Hij zat het liefst gewoon binnen in zijn veilige omgeving. De mensen die zich met hem omringden, wisten ook niet meer wat te doen. Afleiding had ie genoeg om maar niet over de traumatische ervaring na te denken.

Hij kwam in contact via een collega die van de MatriXmethode had gehoord. Zijn eerste vraag die hij stelde was: "Weer een interventie waar ik opnieuw mijn verhaal moet doen en tips krijg? Nee, bedankt.". Hij was op zoek naar resultaatgerichte gesprekstechnieken waarbij hij wel de aandacht kreeg die nodig was, zonder complex protocol of afhankelijkheid van het systeem.

oplossingsgerichte coaching

Toen ze samen de website bekeken, veranderde zijn twijfel. Hij ontdekte dat tijdens een gesprek uit de probleeminhoud wordt gebleven en er geen herbeleving plaatsvindt. Precies twee dingen waar hij zo tegenop zat toen hij hulp kreeg voor zijn trauma

Nadat hij een coaching had aangevraagd, ontdekte hij een totaal andere manier van begeleiding die hij in al die tijd had gehad. Doordat hij de regie kreeg over zijn eigen hoofd, weet hij nu ook hoe hij mentale problemen in de toekomstig aanpakt.

Iedere hulpvraag is anders. Door te luisteren naar de woorden die de persoon geeft, kan met specifieke vragen de cliënt direct tot de kern van het probleem komen. In de volgende voorbeelden krijg je daar meer inzichten in.

Onderwijsprofessionals voeren vaak gesprekken over leerproblemen en volle hoofden. Zulke hulpvragen uiten zich vooral in het gedrag dat iemand vertoont. In het onderwijs zijn leraren en docenten vooral bezig met kinderen te leren WAT te leren. Er wordt vergeten om kinderen te leren HOE te leren. Informatie moet namelijk niet alleen worden begrepen en gelezen, maar ook worden onthouden en teruggevonden. 

Dat begint met de basisinformatie van taal en rekenen. Het alfabet is bijvoorbeeld onmisbaar om woorden te kunnen lezen en op te schrijven. De tafels zijn belangrijk om sommen te maken. Dat is de basis in het onderwijs, zonder dat leerlingen worden overspoeld met leuke plaatjes van kikkertjes, dolfijntjes en allerlei mooie kleurtjes.

Het alfabet is niets meer dan 26 letters. Tijdens een coaching kan je bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

 • Wat kan je denkbeeldig maken om het alfabet te onthouden en terug te vinden?
 • Waar ga je de informatie van taal in of op zetten?
 • Wil je het een kleur geven en zo ja, welke?

Wat is het resultaat? In de video delen enkele onderwijsprofessionals hun ervaringen:

Voorbeeld 2: Jeugdzorg (met PDF)

In de jeugdzorg komen veel jongeren terecht die de regie over hun eigen hoofd kwijt zijn. Een methodiek die steeds vaker wordt toegepast is een effectieve interventie waarbij de cliënt uit de probleeminhoud blijft. Er wordt niet inhoudelijk doorgevraagd over het probleem zelf, maar wel over de beleving die iemand daarbij ervaart. 

Een voorbeeld is een trauma dat een kind heeft opgelopen na een auto-ongeluk. Die situatie kan zo ingrijpend zijn geweest, dat het kind last heeft van slaapproblemen, trauma's, huilbuien, angststoornissen of ontwijkingsgedrag. Dat komt doordat de trigger een negatieve lading heeft.


Mijn visie op de hulpverlening is heel erg veranderd. Het kan en moet echt anders om goede hulp te bieden. Dit is iets dat gewoon helpt. - Mireille Molenaar, professional in de jeugdzorg


Die trigger kan bijvoorbeeld een plaatje van het bloed of een kapotte voorruit zijn die nog op het netvlies staat. Ook spelen vaak andere zintuigen een rol, zoals een vervelend gevoel. Of een geluid dat nog steeds hoorbaar is waardoor iedere keer aan de situatie wordt herinnerd als de auto wordt genomen naar het werk of de supermarkt.

Een voorbeeld van vragen om te stellen zijn:

 • Ga eens terug naar die vervelende situatie van toen: heb je daar nog een negatief plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte bij?
 • Wat is de grootte van de beleving van het plaatje dat je nog ziet van 0 tot 10? 10 is het meest vervelend
 • Wat wil je met dat specifieke detail op dat plaatje doen?

Wil je in een overzichtelijk manier inzicht krijgen in deze gesprekstechniek? Bekijk of download dan het digiboek voor de jeugdzorg. Inclusief voorbeelden, video's en ervaringen: 

>> Bekijk of ontvang het digiboek (PDF): oplossingsgericht coaching in de jeugdzorg.

Wil je de ervaringen en resultaten weten van de jeugdzorgprofessional Mireille Molenaar? Ze werkt al enkele jaren met de methodiek en vertelt graag over haar ervaringen en voorbeelden:

Voorbeeld 3: Zorg (GGZ)

Een ander voorbeeld om een resultaatgericht gesprek te voeren, komt vaak voor in de zorg (GGZ). Bijvoorbeeld door de POH-GGZ, de praktijkondersteuner van de huisarts. Deze begeleidt de cliënt bij het krijgen van zelfregie bij mentale hulpvragen. Dit gebeurt in de meeste gevallen zonder het voorschrijven van medicatie.

Met deze methodiek kan de professional zorgen voor aanzienlijk minder verwijzingen naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog. Want als uit de probleeminhoud wordt gebleven, kan de cliënt zelf toch zijn of haar hulpvraag aanpakken.

"Waarom krijg jij wel voor elkaar wat een psychiater niet voor elkaar krijgt? Dat was een reactie van een patiënt die ik heb geholpen" - Saskia Savelsbergh, persoonlijk begeleider GGZ

Een voorbeeld van een gesprek dat de praktijkondersteuner-GGZ voert bij stress, is bijvoorbeeld:

 • Klopt het dat als een arts een foto van je hersenen maakt, je alleen maar hersenen ziet en geen wirwar aan allerlei informatie en onverwerkte emoties?
 • Zo ja, zou je rust in het hoofd willen door het volle hoofd op te ruimen (en dus niet leeg te maken)? Zodat informatie handiger wordt onthouden op jouw eigen manier?
 • Stel dat je informatie ook buiten je hoofd kan onthouden, zou je dat willen? 
"Eerst was ik vooral bezig met het begeleiden en ondersteunen van mensen. Nu zorg ik daadwerkelijk voor oplossingen en positieve verandering. Het geeft veel tevredenheid, waardering en werkplezier"  - Adrie van der Wijst, POH-GGZ

Informatie is niet aan de buitenkant zichtbaar, maar toch heeft iemand daar een eigen beleving bij. Met deze interventie is het mogelijk om dankzij verbeeldingskracht de beleving zelf te veranderen.

Wil je weten wat de ervaringen en resultaten zijn in de zorg (GGZ)? De huisarts, POH-GGZ en twee cliënten/patiënten vertellen graag over hoe ze de methode ervaren. En welke resultaten ze hebben behaald:


Dat heeft ook Saskia Savelsbergh gemerkt. Ze werkt als persoonlijk begeleider in de GGZ en deelt haar ervaringen en resultaten.

Ook in de hulpverlening is er weinig tijd, veel werkdruk en -stress. Jongeren vinden het niet altijd fijn om langdurig te moeten praten. En hulpverleners vinden het complex en tijdrovend als alles bijgehouden moet worden. Hoewel het bijhouden van dossiers vaak vereist is, neemt het veel tijd in beslag. Uiteindelijk gaat het erom dat de cliënt geholpen wordt. Niet dat het dossier gevuld wordt met allerlei extra informatie die het er niet toe doet. 

Zo is er een voorbeeld van een hulpverlener (ambulancemedewerker) die tijdens zijn vrije dag werd geconfronteerd met een ongeluk. Hij zag een jongen van 24 jaar die door rood reed en frontaal tegen een vrouw van 80 aan botste. Hij zag het met zijn eigen ogen gebeuren. De oudere vrouw was in shock geraakt en de auto was onberijdbaar. Wonderbaarlijk had ook de jonge man niets ernstigs, behalve een kapotte auto en wat schaafwonden.

"Ik ken een hoop behandelingen en ben altijd sceptisch. Nu heb ik eindelijk weer een glimlach op mijn bek" - Professional in de TBS-sector.

Nadat de hulpverlener een ambulance had ingeschakeld, bood hij de oudere vrouw slachtofferhulp aan. Hij had eerder dat jaar de training gevolgd zodat hij sneller hulp kan bieden.

Hij stelde de volgende vragen aan de oudere vrouw:

 • Als u weer aan die situatie terugdenkt, wat is dan het eerste wat in u op komt?
 • Stel dat u het naarste in het plaatje (bij een 'zien') kan wissen, zou u dat willen?
 • Hoe beleeft u de situatie nu (nadat het plaatje is vervangen door een ander plaatje) van 0 tot 10, waarbij 10 het ergst is?

Met deze manier van vragen stellen wordt er gebruik gemaakt van de verbeeldingskracht. De persoon zelf heeft daar een beleving bij die denkbeeldig kan worden vervangen door een neutrale of zelfs positieve beleving.

Zo is een hulpverlener in de TBS-sector gecoacht omdat hij last had van een vervelende herinnering die nog op zijn netvlies stond. Hij is geholpen met de MatriXmethode om zijn belevingswereld te veranderen. De effectiviteit van dat gesprek deelt hij in de video:

Simpel en oplossingsgericht coachen werkt het best

Tegenwoordig proberen veel hulp- en zorgverleners allerlei soorten interventies te gebruiken om goede hulp te bieden. Maar meer interventies betekent meer nadenken, anticiperen en complexiteit. Het is niet de truc om gesprekken moeilijker te maken met verschillende technieken, maar juist simpeler en doelgerichter.

Mensen hebben nu hulp nodig om meer problemen te voorkomen. Een simpele en oplossingsgerichte manier van coachen biedt veel voordelen

Stel de juiste vragen zodat mensen weer de regie krijgen over hun eigen hoofd. Maak gebruik van oplossingsgerichte manieren van coaching om sneller tot de kern van het probleem te komen. Meer praten zorgt juist voor minder focus en langdurige trajecten. Mensen willen snellere hulp, geen uitgebreidere en tijdrovende gesprekken.

Door simpele vragen te stellen en te 'spelen' met de cliënt bereik je meer. in minder tijd. Gebruik de woorden die de cliënt gebruikt. En pas een methodiek toe die op korte termijn resultaat biedt en niet pas na diverse intakegesprekken. Mensen hebben nu hulp nodig en hebben behoefte aan methodieken die meer problemen voorkomen. 

Ik ben de uitvinder van deze oplossingsgerichte methodiek die ik de MatriXmethode heb genoemd. In 1991 stelde ik doelgerichte vragen aan een jonge cliënt die last had van een vol hoofd. Hij zei dat de informatie van taal door elkaar in het hoofd stond opgeslagen. Het alfabet klopte bijvoorbeeld niet en dat bleek wel toen hij het alfabet opschreef.

"Mijn missie is dat iedereen in de hele wereld de regie krijgt over het eigen brein" - Ingrid Stoop -  ontwikkelaar/grondlegger van de MatriXmethode Ingrid Stoop

Op school zeiden ze direct dat hij dyslexie had. Ik vond het een onhandige manier van informatie opslaan. Ik gaf hem namelijk niet direct een stempel of label, wat wel vaak gedaan wordt. Nadat ik doorvroeg, vroeg ik hem of hij het alfabet op een andere, logischere manier kon onthouden. 

Dat zag er zo uit:

abcdefg

hij klm nop

qrstuvw

xyz

Toen ontdekte ik iets bijzonders nadat hij het oude alfabet in zijn hoofd denkbeeldig had gewist. Hij had het nieuwe alfabet een eigen, unieke plek gegeven. En toen kon hij sneller lezen. Toen dacht ik: "Dit is interessant."

Uiteindelijk heb ik na vele opleidingen en coachings ontdekt dat mensen, van jong tot oud, op een eigen manier hun hoofd handiger denkbeeldig kunnen ordenen. En emotionele problemen de baas kunnen worden, zonder dat inhoudelijk over het probleem gepraat hoeft te worden.

Wil je meer weten over mij als de grondlegger van de MatriXmethode? Bekijk de video

Evidence based

Veel professionals uit het onderwijs, jeugdzorg, hulpverlening en zorg (GGZ) werken inmiddels al vele jaren met mijn methodiek. In eerste instantie kwamen er veel coaches op mijn pad die een extra techniek wilden leren om snellere resultaten te krijgen. Hoewel deze doelgroep nog steeds enthousiast is en op de voet de ontwikkelingen van de methode volgen, is er een verschuiving gekomen van éénlingen naar organisaties.

Op dit moment wordt de MatriXmethode wetenschappelijk onderzocht. Daardoor wordt meer draagvlak gecreëerd en wordt de interventie ook in de wetenschappelijke wereld serieus genomen.

Veel organisaties, bijvoorbeeld in de GGZ, eisen dat een coachingsinterventie evidence-based of erkend moet zijn. Ook zijn er bedrijven en professionals die de uiteindelijke resultaten belangrijk vinden. Evidence-based zegt namelijk vooral iets over de theoretische onderbouwing van de werking van een methode, maar zegt niets over hoe oplossingsgericht en effectief het is.

Op dit moment wordt de MatriXmethode wetenschappelijk onderzocht. Daardoor wordt meer draagvlak gecreëerd en wordt de interventie ook in de wetenschappelijke wereld serieus genomen.

oplossingsgericht coachenVia onze site kan je het wetenschappelijk rapport opvragen.

Resultaten

De doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen, is al in diverse onderzoeken gemeten.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Onder andere deze resultaten zijn bekend van het ontwikkeltraject na de training:

Klachten MatriXmethode

Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: 

Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Een oplossingsgerichte manier van coachen is door concrete vragen te stellen over de beleving die iemand ervaart. Bijvoorbeeld bij een angst, trauma of vol hoofd/stress. Deze denkprocessen ontstaan doordat iemand een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte heeft bij iets dat is gebeurd in het verleden of mogelijk in de toekomst gaat plaatsvinden. In de jeugdzorg, hulpverlening, onderwijs en zorg (GGZ) worden diverse hulpmiddelen gebruikt die vaak complex en tijdrovend zijn.

Als je een interventie of gesprekstechniek wilt toepassen waarmee je direct naar de kern van de hulpvraag komt, dan is de MatriXmethode een goede optie. Met deze snelwerkende, veilige methodiek heb je een krachtige manier van coachen die toepasbaar bij cognitieve en emotionele problemen. Er zijn veel voorbeelden te vinden op het internet en onze site waar professionals hun ervaringen en resultaten delen.

------------ 

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke, snelwerkende interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode