Hoe de MatriXmethode zich steeds ontwikkelt
21 september 2021 
8 min. leestijd

Hoe de MatriXmethode zich steeds ontwikkelt

De MatriXmethode is een aanpak die voortdurend in ontwikkeling is. Het begon in 1991 nadat ik, ontwikkelaar Ingrid Stoop, één specifieke vraag stelde:

“Hoe heb je informatie onthouden in je hoofd?”

Met deze vraag ontstond het begin van de MatriXmethode. Sinds die tijd heeft deze gesprekstechniek als interventie vele duizenden mensen geholpen. Jaarlijks worden honderden professionals opgeleid om daardoor weer duizenden mensen in de praktijk te kunnen helpen. 

Wat belangrijk is, is dat deze methode vrij is van inhoudelijk de oorzaak te hoeven delen, herbelevingen of afhankelijkheid van medicatie en dossiervorming. Ieder jaar wordt deze gesprekstechniek na afronding van de training meer ingezet dankzij de verdere ontwikkelingen die ik, al dan niet samen met mijn professionals, toevoeg.

Zoals alles ontstaat iets niet zomaar. De MatriXmethode ook niet. De jarenlange ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer professionals en cliënten op ons pad komen. 

Ze willen een kortdurende interventie zonder dat lange gesprekken nodig zijn, meerdere begeleiders moeten worden ingezet en verwijzing naar een psycholoog nodig is. Wel helpen deze begeleiders hun hulpvragers zodat zij op een doelgerichte manier (weer) de regie krijgen over hun eigen hoofd.

Wij gunnen iedereen de regie over het eigen hoofd

Deze interventietechniek wordt niet alleen in Nederland toegepast maar ook in buurlanden, Portugal, Amerika en op de Antillen. Het is wel in Nederland ontstaan, kort na het volgen van diverse trainingen, cursussen en honderden gesprekken. 

Nu staan we op het punt om de methode wetenschappelijk te onderzoeken. Daarmee wordt meer duidelijkheid gegeven over de werking van de methode, de effectiviteit en de verschillen met andere coachingstechnieken.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die mij aan het denken hebben gezet. De MatriXmethode is voor iedereen die de regie wilt krijgen over het eigen hoofd. Want veel mensen worden afhankelijk van het reguliere systeem en protocollen die gevolgd moeten worden. Toch willen veel mensen liever weten hoe mentale klachten aangepakt worden, zonder inhoudelijk te hoeven praten over de oorzaak van het probleem.

Deze video is een momentopname, want in een jaar kan er veel gebeuren. Een jaar later vanaf vandaar zijn we weer een stap verder om deze methode nog toegankelijker te maken. Ons doel is dat iedere professional die met mensen werkt met mentale klachten deze techniek tot zijn beschikking krijgt. En dat cliënten, patiënten, leerlingen en medewerkers weten hoe ze de regie te krijgen over het eigen hoofd.

In de video leg ik uit hoe het verleden, het heden en de toekomst van mijn gesprekstechniek eruitziet:

Praktische werking van het brein

Het MatriXwerkmodel is de praktische uitleg van het brein. Hoe werkt het brein bij cognitieve hulpvragen? En hoe bij emotionele klachten? Omdat iedereen een eigen hoofd heeft, hebben ze ook een eigen en unieke oplossing voor hun mentale problemen. 

Toch wordt er in de huidige maatschappij te weinig naar de eigen oplossing gevraagd wanneer iemand last heeft van iets. Er wordt wel veel gepraat en tips gegeven, maar veel onderzoeken en dagelijkse nieuwsberichten tonen aan dat reguliere interventies te weinig resultaat opleveren. Geld is geen oplossing, maar met name een hulpmiddel om het complexe systeem actief te houden.

---------------------------------------------------------

Wil je weten hoe de methode werkt bij emotionele klachten?

Ontvang binnen enkele minuten drie onbewerkte video's in je mailbox. Je ziet hoe de methode werkt, de vragen die gesteld worden en het resultaat na één sessie.werking matrixmethode

---------------------------------------------------------

Het MatriXwerkmodel legt uit hoe het praktische brein werkt en hoe de MatriXmethode als interventie wordt toegepast. Soms lijkt de uitleg simpel, maar de methode is niet eenvoudig. Als complexe oplossingen niet effectieve resultaten biedt, dan is het verstandig om alternatieve, minder complexe manieren een kans te geven

Daarom wordt op een eenvoudige, praktische manier uitgelegd hoe deze methode werkt bij emotionele klachten zoals angsten, trauma's en rouw:

Dus feiten blijven, maar de innerlijke beleving kan worden ontladen, geneutraliseerd en vervangen op de eigen manier. Met deze methode wordt de kracht van de verbeelding gebruikt. Daarmee wordt een negatief fragment van een herinnering onthouden als onbeladen feit in het langetermijngeheugen door de cliënt. Zonder herbeleving en belast te worden met de oorzaak van het probleem.

Uit ervaringen met huisarts Abed en zijn POH-GGZ Adrie van der Wijst, blijkt dat er een enorme kostenbesparing gerealiseerd kan worden. Er is namelijk berekend dat minimaal 80% van de hulpvragers niet verwezen hoeft te worden naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog. Het bedrag dat uiteindelijk bespaard is per jaar is 110.000 euro. 

Een simpele rekensom als iedere huisarts profiteert van de effectiviteit van deze methode:

110.000 euro besparing x 12.766 huisartsen in Nederland = 1.404.260.000 euro.

Hij, zij cliënten en praktijkondersteuner van de huisarts vertellen er zelf over:


Sommige mensen vergelijken mijn methode soms met NLP of EMDR. Er bestaan veel verschillende methodieken die soms op elkaar kunnen lijken. Toch is deze aanpak op veel gebieden anders, aangezien het uit mijn eigen brein komt. Het is dus geen kopie, maar volledig bedacht en ontwikkeld door mij persoonlijk.

  • Ontwikkeld na honderden coachings

Doordat ik de eerste kindercoach was na het volgen van verschillenden trainingen en opleidingen, ging ik aan de slag om jongeren te coachen. In eerste geval jongeren die last hadden volle hoofden en leerproblemen: "Fix my kid". Al snel kwam ik er achter dat iedereen een andere manier heeft bij het onthouden van informatie.

traumatische ervaring voorbeelden

Toen ik iemand coachte vertelde hij dat er denkbeeldig allerlei deurtjes in zijn hoofd op slot stonden. Toen ik hem vroeg wat hij wilde doen met die deurtjes, kon hij daarna sneller lezen. Ik wist dat dit het begin kon zijn van een positieve verandering in Nederland en daarbuiten. Als mensen namelijk weten hoe hun hoofd werkt en daardoor hun eigen problemen kunnen aanpakken:

  1. Voorkomen ze veel problemen in de toekomst
  2. Worden er niet zoveel mensen afhankelijk van het systeem en zorgverleners
  3. Duren trajecten niet zo lang
  4. Wordt er een oplossing geboden voor de oplopende wachtlijst
  5. Is een enorme tijd- en kosten besparing mogelijk

Een krachtige eigenschap van mijn methode is dat alle zintuigen worden gebruikt om bijvoorbeeld een emotionele klacht te ontladen, te neutraliseren en te vervangen. Zowel het plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak en gedachte krijgt aandacht tijdens de coaching. Daardoor is het resultaat vaak effectief en blijvend.

  • De oorzaak hoeft niet te worden gedeeld

Omdat het verhaal achter het probleem niet besproken hoeft te worden, kan de cliënt heel diep gaan zonder veel woorden te hoeven gebruiken. Het gaat er namelijk om dat iemand zelf optimaal gebruik maakt van de innerlijke beleving. Negatief beladen fragmenten van situaties kunnen daardoor op een veilige manier worden aangepakt, zonder inhoudelijk in te gaan over wat er is gebeurd, wanneer, met wie en hoe.

Op dit moment zijn er vele positieve ontwikkelingen actief en in voorbereiding. De belangrijkste ontwikkeling is de algemene erkenning in de huidige markt. Denk daarbij aan de zorg (GGZ), hulpverlening, jeugdzorg en het onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke stap in dit proces. De reeds afgeronde onderzoeken tonen aan dat het een effectieve methode is, maar nu moeten anderen zich daarover buigen (onafhankelijk en wetenschappelijk).

De MatriXmethode is niet zomaar ontstaan. Daar zijn vele ontwikkelingsjaren, opleidingen en coachings aan vooraf gegaan. Het begon doordat ik in 1991 een jonge cliënt een specifieke vraag stelde. Sindsdien wist ik mijn motto, namelijk dat ik iedereen in de hele wereld de regie gun over het eigen hoofd. Steeds meer professionals zien de toegevoegde waarde van deze kortdurende, doelgerichte aanpak. Waarbij mentale klachten op een veilige manier worden aangepakt, zonder inhoudelijk te hoeven praten over de oorzaak van het probleem.

------------
Stel je eens voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen, wachtlijsten en dossiervorming. En dat je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als kortdurende, doelgerichte coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode