Het ontstaan van het MatriXmethode Instituut
09 december 2022 
16 min. leestijd

Het ontstaan van het MatriXmethode Instituut

Uit mijn ervaring weet ik dat professionals die veelgebruikte interventies toepassen elk jaar tegen allerlei problemen aanlopen. Dat is niet de reden dat de MatriXmethode is ontwikkeld. Het inzetten van bepaalde methodieken en behandelwijzen duren soms lang, zijn complex en vereisen hulp van diverse hulpverleners. Terwijl we hebben gemerkt dat het veiliger, sneller en effectiever kan.

De MatriXmethode ontstond door het stellen van een specifieke vraag: "Hoe werkt dat in jouw hoofd?"

Als een cliënt een mentaal probleem heeft, wordt vaak gepraat over het gedrag of de probleeminhoud. Doordat ik rond 1991 vragen ging stellen over de verbeeldingskracht die werd ervaren, ontdekte ik hoe de cliënt zelf de regie kan krijgen over het eigen brein. En daarbij de lading van mentale blokkades en belemmeringen op een snelwerkende manier zelf kan beïnvloeden.

eigen regie methode


Nu, jaren later, zien meer cliënten en professionals de toegevoegde waarde van de door mij ontwikkelde gesprekstechniek. Daarbij is het niet nodig om over de probleeminhoud te praten. Wel is het belangrijk om specifieke vragen te stellen over de beleving die wordt ervaren. Gelukkig komt er steeds meer ruimte voor kortdurende en veilige gesprekstechnieken en coachingsinterventies. Ook organisaties zien dat het anders kan en moet om goede hulp te bieden. Gezien de wachtlijsten en het hoge psychisch ziekteverzuim is er behoefte aan.


Doordat ik vragen ging stellen over de verbeeldingskracht die werd ervaren, ontdekte ik hoe de cliënt zelf de regie kan krijgen over zijn eigen brein

VIDEO: Het ontstaan van de MatriXmethode

De MatriXmethode is een voorbeeld van een interventie die steeds meer draagvlak krijgt. In de video ontdek je hoe en waarom de methode is ontstaan. En wat de mogelijkheden zijn voor professionals en cliënten die te maken hebben met mentale problemen (zowel IQ- als EQ-gerelateerd):

In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die mij aan het denken hebben gezet. De MatriXmethode is voor personen (jong en oud) die de regie willen krijgen over hun eigen leer- en denkprocessen die zich in het hoofd ontwikkelen en afspelen. In de huidige maatschappij worden helaas veel mensen afhankelijk van anderen, tijdrovende praatsessies en dossiervorming. Terwijl de meeste mensen op een snelle, veilige en doelgerichte manier de baas willen worden over hun eigen mentale klacht(en), zonder inhoudelijk over de probleeminhoud te hoeven praten.

Het ontstaan en ontwikkelingen van de MatriXmethode die je in de volgende video ziet, is een momentopname. Natuurlijk ontstaan jaarlijks nieuwe ideeën en ontwikkelingen om de methode nog effectiever en toegankelijker te maken bij cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) problemen.

Ontdek de ontwikkelingen van de MatriXmethode:

Van een idee naar een missie

Ik ontdekte in 1991 hoe het brein praktisch werkt naast dat ik diverse (internationale) opleidingen had gevolgd en cliënten had gecoacht. Het 'praktische brein' is anders dat het medische brein. Bij de MatriXmethode gaat het altijd uit naar de innerlijke beleving die wordt ervaren als iemand last heeft van een mentale blokkade of belemmering.

Ik werd me ervan bewust dat iedereen, van jong tot oud, op hun eigen manier cognitieve en emotionele problemen op een andere manier ervaart.

Toen ik in de jaren 90 van de vorige eeuw één specifieke vraag stelde aan een jonge cliënt, ging er een wereld voor me open. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn cliënten die ik toentertijd zes keer per dag, zes dagen per week in mijn praktijk ontving. En zonder dat ze steeds opnieuw moesten terugkomen.

De vraag die ik stelde was: "Hoe werkt dat in jouw hoofd?"

Ik werd me ervan bewust dat iedereen, van jong tot oud, cognitieve en emotionele problemen op een andere manier ervaart. IQ-problemen zijn bijvoorbeeld informatie onthouden, stress, volle hoofden en EQ-gerelateerde problemen zijn angsten, trauma’s, onverwerkte emoties, onverklaarbare pijnklachten.

Uitleg MatriXmethode in stappen

Nu, jaren later, is de missie van het MatriXmethode Instituut: “Regie over eigen hoofd”. Dankzij de opgeleide professionals en enthousiaste cliënten wordt deze missie steeds meer een feit.

Wil je meer weten over mij en de MatriXmethode? In de volgende video leg ik het uit:

De resultaten tonen aan dat het werkt

Nadat ik iemand coachte, waren vaak maximaal drie bezoekjes per specifieke mentaal probleem voldoende. Dat bleek bijvoorbeeld doordat ik mijn cliënten enkele weken later belde hoe het na de laatste sessie ging met hem of haar. Het bleek dat de persoon niet meer bezig was met zijn hulpvraag.

Uit ervaringen met huisarts Abed en zijn POH-GGZ Adrie van der Wijst blijkt dat er een enorme kostenbesparing gerealiseerd kan worden. Er is namelijk berekend dat minimaal 80% van de hulpvragers niet verwezen hoeft te worden naar de tweedelijnszorg, zoals een psycholoog. Het bedrag dat uiteindelijk bespaard is voor de zorgverzekeraar in één jaar is 110.000 euro.

"Vóór: Eén en al verdriet en boosheid. Na die tijd: heel veel blijdschap en rust. Echt. Ik herken mezelf niet meer terug" - Patiënt van Saboor Abed, huisarts in Barneveld

Een simpele rekensom als iedere huisarts profiteert van de effectiviteit van deze methode:

110.000 euro besparing x 12.766 huisartsen in Nederland = 1.404.260.000 euro.

Als slechts enkele sessies per specifieke hulpvraag voldoende zijn, dan heeft dat een positief effect op het mentale welbevinden van cliënten en het werkplezier van de professional. Maandenlang op een wachtlijst staan wordt voorkomen.

Hoe effectief deze vraagtechniek is, hebben de patiënten van huisarts Abed en cliënten van POH-GGZ Adrie van der Wijst ontdekt. Ze delen zelf hun ervaringen en resultaten na gebruik te maken van de MatriXmethode:

Omdat we tijdens de MatriXsessies uit de inhoud van het probleem blijven, weet ik zelf vaak ook niet over welk probleem het precies gaat. Elke intake of dossier hoeft namelijk niet bewaard of aangevuld te worden. Dat zorgt dat ik weinig administratie hoef bij te houden en mijn hoofd opgeruimd blijft.

Iedereen kan de regie krijgen over het eigen hoofd. De weg daarnaartoe is de MatriXmethode.

De professionals die de MatriXmethode toepassen, krijgen vaak dezelfde positieve resultaten. Ik weet dat iedereen met een hulpvraag de tools in handen heeft om een mentaal probleem op de eigen manier aan te pakken. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden.

Het wetenschappelijk onderzoek en andere onderzoeken tonen aan dat de methode werkt. Wil je zelf zien of ervaren hoe het werkt? Via de website vind je diverse mogelijkheden.

matrixmethodeDe kracht van de MatriXmethode

Met deze interventietechniek:

 • Is het niet nodig dat de probleeminhoud verteld hoeft te worden
 • Wordt gebruik gemaakt van de kracht van de verbeelding
 • Worden zes zintuigen gebruikt (zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken)
 • Is direct een glimlach en opluchting zichtbaar, mits de methode goed wordt uitgevoerd
 • Staat de eigen regie bij leer- en denkprocessen centraal


"Het is een fantastische manier om beelden die je maar niet uit het hoofd krijgt, weg te werken" - Ingrid Gijsman, praktijk voor hypnotherapie & coaching


Zo zijn er nog meer voordelen. Ingrid Gijsman is ook getraind en ze deelt haar ervaringen:

Meer ervaringen

Enthousiaste professionals met minimaal hbo-niveau kunnen gebruikmaken van de MatriXmethode. Als er vertrouwen is, kan de cliënt begeleid worden naar de eigen oplossing. De methode kan complementair worden toegepast, dus naast de methodieken die de professional al succesvol gebruikt.


Ook cliënten hebben goede ervaringen doordat ze zelf aan de slag gaan met hun innerlijke belevingen.


Omdat professionals uit diverse werkgebieden de MatriXmethode toepassen, zijn er verschillende (positieve) ervaringen met de interventie. Iedere professional heeft zijn eigen werkwijze en soort hulpvrager. Iemand uit het onderwijs heeft bijvoorbeeld met andere problematiek te maken dan een zorgverlener in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Omdat de methode breed inzetbaar is, biedt het een oplossing voor individuele denkprocessen waar mensen last van hebben.

Ook cliënten hebben goede ervaringen doordat ze zelf aan de slag gaan met hun innerlijke belevingen. Dat heeft Myranda ontdekt, nadat ze een trauma had en daarvoor al ander soort hulp had gekregen.

Naast cliënten is het belangrijk om te weten wat professionals van de methode vinden. Uiteindelijk zijn de cursisten diegenen die mensen moeten gaan helpen in hun werk. Er zijn een paar voorwaarden die zorgen dat een professionals de methode goed eigen maakt en toepast.

Een kleine opsomming van de belangrijkste factoren om een MatriXsessie te laten slagen:

 • Vertrouwen

Een cliënt moet vertrouwen hebben in de professional. Als die er niet is, dan is een coaching vaak niet zo effectief als het zou kunnen zijn.

 • Informele sfeer

Het helpen van cliënten dient leuk te zijn en niet saai of een verplichting. Door de cliënt gerust te stellen en in een informele sfeer het gesprek aan te gaan, is er sneller een aansluiting.

 • Aansluiting

Aansluiting, net al even genoemd, is een belangrijke factoor. Als je de cliënt niet meekrijgt in de coaching, dan gaat de sessie niet lukken. Laat je cliënt zich veilig voelen en zorg dat jij en je cliënt zich gemakkelijk voelen.

 • Doorvragen

De kracht van de MatriXmethode komt mede doordat er doorgevraagd wordt tijdens een sessie. Gebruik de woorden van de cliënt tijdens het doorvragen om zo direct tot de kern van de hulpvraag te komen.

 • Uit de probleeminhoud blijven

Voorkom dat je hoofd vol raakt met andermans probleemverhalen. Ben niet te nieuwsgierig en beoordeel niet het gedrag dat je cliënt vertoont. Door de specifieke MatriXvragen te stellen, blijf je uit de probleeminhoud. Dat is veilig voor de cliënt en voor jou als hulpverlener.

Modellen

De non-verbale vraagtechniek als interventie wordt uitgelegd met diverse modellen. Deze heb ik, net zoals de methode, zelf ontwikkeld. Deze zijn natuurlijk niet zomaar ontstaan. Ik heb enkele jaren nodig gehad om het zo concreet en logisch te maken.

Omdat deze nu zo concreet is, maken verschillende professionals er gebruik van. Bijvoorbeeld in de zorg (GGZ), hulpverlening, jeugdzorg, onderwijs en andere gebieden waar mensen gesprekken hebben met elkaar.

Het MatriXwerkmodel

In bovenstaande afbeelding zie hoe ik denk hoe het brein praktisch werkt bij mensen. Als eerst heb je het sensorisch geheugen. Daarna het werkgeheugen of het kortetermijngeheugen. Cognitieve en emotionele problemen staan opgeslagen in het langetermijngeheugen. Bij bewust onthouden fragmenten van specifieke situaties wordt de MatriXmethode ingezet.

Ik houd ervan in een video dit model nader toe te lichten:

Het MatriXemotiemodel

Een ander veelvoorkomend model is het MatriXemotiemodel. Deze wordt toegepast als er sprake is van een onverwerkte emotie, angst of trauma. Door alle zintuigen te gebruiken, wordt de 'angel' van de emotionele hulpvraag ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden (non-verbaal dus).

MatriXemotiemodelOok hierbij wordt in een voorbeeld uitgelegd om je te laten begrijpen hoe deze techniek werkt en wanneer het toegepast wordt. Door het stellen van gerichte vragen wordt de cliënt geholpen om tot de kern van de hulpvraag te komen. Bij emotionele problemen werkt dat anders dan bij cognitieve problemen. Bij beide soorten modellen krijgt de persoon zelf de regie over het eigen hoofd, de professional begeleidt.

 Bekijk hoe dat werkt met deze korte uitleg:

Ervaringen/resultaten

In de voorbeelden die ik net gegeven heb, zie en lees je wat de interventie oplevert. Enkele voordelen van de methodiek zijn:

 • Veilig en snel inzetbaar bij cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) blokkades en belemmeringen (uit het verleden en in de toekomst), én medische onverklaarbare klachten
 • Vaak zijn maximaal drie sessies per specifieke of complexe hulpvraag voldoende, zonder herbeleving of negatieve bijwerkingen
 • Door het stellen van laagdrempelige MatriXvragen past de cliënt zelf de eigen oplossing toe dankzij unieke verbeeldingskracht
 • Alle zintuigen worden gebruikt (zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken) bij leer- en denkprocessen
 • Complementair te gebruiken naast alles dat je al succesvol inzet
 • Het wordt voorkomen dat je belast wordt met de probleeminhoud (hoe en wat er is gebeurd of gaat gebeuren, wanneer, waar en met wie)

Er zijn verschillende onderzoeken en resultaten waarbij is gemeten wat de effectiviteit is van de methodiek. In onderstaande afbeelding van een onderzoek zijn 199 MatriXsessies gemeten. De metingen vóór het toepassen van de interventie:Effectiviteit MatriXmethodeNa de coaching heeft de cliënt zelf een oplossing ontdekt en toegepast met behulp van de MatriXvragen. Daarmee heeft de cliënt de regie gekregen en gehouden over het eigen hoofd. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. De resultaten ná de coachingsinterventie:Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Wil je meer resultaten en ervaringen zien? Professionals die met deze interventietechniek werken, krijgen ook goede resultaten. Ze vinden het fijn dat ze niet inhoudelijk hoeven in te gaan op het probleem en dat ze juist met gerichte vragen iemand snel en effectief kunnen helpen. Als je met mensen werkt die last hebben van mentale problemen en je hebt hbo-werk- en denkniveau, dan kan je deze gesprekswijze gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld in de zorg (GGZ), hulpverlening, jeugdzorg, onderwijs, organisaties en in een coachingspraktijk.

In de video delen verschillende professionals hun ervaringen en beweegredenen om de training te volgen:

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Conclusie: Het ontstaan van het MatriXmethode Instituut

De MatriXmethode als gesprekstechniek is niet zomaar ontstaan. Er zijn veel jaren nodig geweest om de methodiek zo veilig en snelwerkend te krijgen zoals deze vandaag de dag is. Na het volgen van diverse opleidingen en trainingen, maar vooral door zelf mensen te gaan coachen, heb ik ontdekt hoe het brein kan worden ingezet bij het oplossen en voorkomen van mentale blokkades en belemmeringen.

Door de honderden coachings heb ik ontdekt hoe iedereen op de eigen manier invloed heeft op mentale problemen. Daarbij wordt altijd gebruik gemaakt van de verbeeldingskracht door de cliënt. Door specifieke MatriXvragen te stellen als begeleidende professional, worden zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken) ingezet bij IQ- en EQ-gerelateerde hulpvragen. De ervaringen en resultaten laten zien dat het werkt.

Heb jij positieve (of negatieve) ervaring met de MatriXmethode? Of wil je de methode zelf ervaren? Via de website vind je de mogelijkheden. Wil je ervaringen delen of een vraag stellen? Dat kan door hieronder een reactie achter te laten. Ik kom graag met je in contact.

———
Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode