Non-verbale communicatie gebruiken? Bekijk deze voorbeelden
26 november 2022 
in Praten
17 min. leestijd

Non-verbale communicatie gebruiken? Bekijk deze voorbeelden

Non-verbaal, wat is dat en welke voorbeelden zijn er om te gebruiken in de communicatie? Het biedt voor zowel coaches, professionals en cliënten diverse voordelen. Want als met weinig woorden een specifieke hulpvraag aangepakt wordt, is het mogelijk om direct tot de kern van het probleem te komen. Hoe dat zit, ontdek je in dit artikel.

Want stel je voor dat je een interventie toepast waarbij de probleeminhoud privé blijft. Zou dat jouw werk verrijken? Er is een non-verbale manier van coachen die diverse professionals al toepassen in hun gesprekken, bijvoorbeeld bij mentale problemen.

Wil je een krachtige, veilige en non-verbale vraagtechniek waarbij het niet nodig is om over de probleeminhoud te praten?

Het niet laten vertellen over de inhoud van het probleem zorgt ervoor dat de hulpvrager alle ruimte krijgt om onverwerkte gebeurtenissen zelf te verwerken. De voorbeelden die je krijgt laten zien waarom deze communicatievorm zo krachtig is.

Door de kracht van de visualisatie te gebruiken door de persoon zelf, kunnen blokkades en belemmeringen door de persoon zelf worden aangepakt. In de animatie krijg je in een paar minuten uitleg:

Wat bekent non-verbaal?

Een non-verbale manier van communiceren is dat het niet of nauwelijks nodig is dat de cliënt (inhoudelijk) praat tijdens een coachingsgesprek. Met specifieke vragen begeleidt de professional de hulpvrager naar de eigen oplossing voor een specifieke hulpvraag. De interventie die wordt gebruikt kan bijvoorbeeld de MatriXmethode zijn. Later krijg je meer inzichten in deze gesprekstechniek.

non verbale communicatie

Wel krijg je alvast een inzicht in de praktische werking van het brein. Bij deze non-verbale manier van communiceren of coachen speelt dat een rol. Daarbij staat de eigen beleving centraal die iemand ervaart bij een cognitief of emotioneel probleem. Dat kan een plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak of gedachte zijn. 

Zonder dat er woorden gevonden hoeven te worden, wordt de cliënt begeleid naar de eigen oplossing. In de video krijg je inzichten hoe dat werkt bij IQ- en EQ-problemen:

Een voorbeeld van een effectieve interventie 

'Praten over' is iets heel anders dan precies tot in detail vertellen wat er in het hoofd staat onthouden. Non-verbale methodieken laten de hulpvragers zelf in het hoofd kijken, daar waar de informatie staat onthouden. En wanneer ze er geen woorden aan hoeven te geven, kunnen ze zelf iets wijzigen in de opslag. Ze krijgen en houden de regie over eigen processen. Denkbeeldig, want medisch staan er geen plaatjes in het hoofd. 

Toch is het plaatje, de visualisatie van de herinnering of het doemscenario, hetgeen waar men last van heeft en anders zou willen onthouden. Zonder er woorden aan te geven, non-verbaal. Natuurlijk wordt er wel gesproken. Er worden immers specifieke vragen gesteld. Het is niet helemaal stil. Alleen het antwoord houdt de hulpvrager voor zich, dat is privé.

'Praten over' is iets heel anders dan precies tot in detail vertellen wat er in het hoofd staat onthouden. Daarom is een non-verbale interventie handig, zodat met weinig woorden toch een oplossing wordt ontdekt en toegepast door de cliënt

Soms is het ook te heftig om erover te praten en de woorden te zoeken voor die eigen beleving. Dat is voor veel mensen lastig. Ook voor kinderen, ook voor jongeren en ook voor volwassenen. Mensen mogen, kunnen, willen of durven niet vertellen waar ze precies mee bezig zijn in hun hoofd.

Voorbeeld uit de praktijk

Een ander voorbeeld is dat een psycholoog me belde. Hij legde me een casus voor. Het ging over een jongen die gepest werd op de lagere school die het leven als zwaar ervaarde. Diverse momenten komen dagelijks als plaatjes in zijn hoofd naar boven, meestal 's nachts. De psycholoog stelde veel vragen om de kern van het probleem te achterhalen. De jongen hield echter zijn kaken strak op elkaar. Stress in zijn kaken, daarvoor had zijn tandarts hem zo vaak gewaarschuwd.

De jongen van 18 wilde heel graag weer plezier hebben in zijn leven. Hij ervaarde het als lastig met die ballast in zijn hoofd. De pester had al een keer excuses aangeboden. De plaatjes bleven storen in het hoofd van deze jonge cliënt. Ik gaf wat suggesties aan de psycholoog. Hij vroeg me om advies. Wat zou hij nog meer zou kunnen inzetten dan de interventies die hij al gebruikte? Eén van de suggesties was dat hij juist de jongen niet moest laten vertellen over wat er gebeurd was, met wie, waar en hoe het gegaan was.

Na een week belde de psycholoog weer, met een update. De jongen was blij dat hij in zijn hoofd, non-verbaal, zelf iets met zijn plaatjes kon doen. Hij was verrast, dat kende hij niet. Hij had meer cliënten die vastliepen in de gesprekken en wilde er meer van weten. Tijdens de training verwonderde hij zich bij iedere sessie die hij deed met de nieuwe vraagtechniek die hij leerde toepassen.

non verbale communicatie volwassnen

Non-verbale communicatie zonder focus op het gedrag

Bij veel gesprekstechnieken en behandelmethodes moet er vaak vooral inhoudelijk gepraat worden over de hulpvraag. Maar wat als iemand dat niet mag, wil, durft of kan? Dan kosten praatsessies uiteindelijk veel tijd en levert vaak niet het gewenste resultaat op. Vooral niet op langere termijn.

'Gedrag heeft niet altijd te maken met het gedrag' - Anouk Netten, psychosociaal therapeut

Toch is het gedrag van iemand datgene dat in het dossier komt te staan. Ook al zijn de intenties goed, er komt vaak door dat de cliënt met het probleem blijft zitten. Als een cliënt al diverse hulpverleners heeft gehad die adviezen en tips gaven, is de kans groot dat uiteindelijk sociaal-wenselijke antwoorden de overhand nemen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn: iedere hulpverlener wil, met of zonder non-verbale communicatie, iemand zo goed en snel mogelijk helpen.

Dat weet ook Anouk Netten, die nu een vraagtechniek beheerst waarbij niet het gedrag leidend is. Wel wordt een oplossing door de cliënt zelf bedacht en gebruikt, ze helpt daarmee. In de video legt ze uit waarom gedrag niet altijd te maken heeft met het gedrag, maar juist met een andere oorzaak:

Vraaggericht communiceren is doelgericht coachen

Met het gericht stellen van vragen in de communicatie met cliënten, leerlingen, patiënten of medewerkers zijn professionals meer in staat dan in eerste instantie wordt gedacht. Ook al lijkt deze vorm van communiceren simpel, toch is het niet eenvoudig. Als coach of hulpverlener moet je goed weten wat je doet, waarom en wanneer. Niet iedere interventietechniek is voor iedereen even goed toepasbaar. Dat hoeft natuurlijk ook niet, want iedere cliënt en professional is anders en uniek. Gelukkig maar.

Wel is het zo dat onderzoeken en ervaringen hebben laten zien dat met een vraaggerichte coachingsinterventie bijzondere en positieve resultaten mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in Barneveld, waar de huisarts Saboor Abed 80% minder verwijzing heeft naar de tweedelijnszorg. Hij, zijn POH-GGZ Adrie van der Wijst en twee patiënten delen zelf hun ervaringen:

Non-verbale gesprekstechniek bij agressie, leerstoornis of IQ-problemen

Waarom is een non-verbale gesprekstechniek handig en effectief bij cognitieve (IQ zoals bij een leerstoornis of een vol hoofd) en emotionele (EQ) problemen? Veel mensen kunnen het in hun eigen hoofd sneller doen dan dat ze het zouden moeten uitleggen aan (onbekend) iemand. Het vinden van woorden kan lastig zijn, vooral als er geen vertrouwen is in de hulpverlener met een coachende rol. En soms heeft iemand helemaal geen zin om over een hulpvraag te praten. Want de persoon weet ook dat veel dat wordt gezet, wordt genoteerd. Dat kan leiden tot een onveilige situatie.

"Ik merk dat kinderen soms niet de woorden kunnen vinden of helemaal geen zin hebben om over problemen te praten. Mijn twijfel is weggenomen, want ik zie dat het werkt. Ik raad het anderen aan om snel en effectief te werken." - Willianne Verhoog, maatschappelijk werker 

Ook agressie is een gevolg van een onderliggende oorzaak. Dit type gedag ontstaat doordat iemand een nare herinnering of doemscenario heeft onthouden dat een belemmering is. Door juist met gerichte vragen niet over de inhoud te hoeven praten, kunnen cliënten zelf een manier toepassen die het agressieve of negatieve gedrag vermindert of zelf voorkomt.

Dat weet Willianne Verhoog ook. Ze is maatschappelijk en schoolmaatschappelijk werker. Ze ziet waarom eerdere gesprekken met cliënten niet effectief waren. Ook weet ze wie beter niet met deze non-verbale manier kan werken. Als je de persoon zelf wilt begeleiden naar het krijgen van de eigen regie over leer- en denkprocessen, dan is het een goede aanvulling op je huidige werk. 

Haar ervaringen en bevindingen, en van Jeltje Rijks (jeugdzorg-coach), vind je in de video:

Pesten? Ook dan werkt deze non-verbale interventie

Iemand die pest heeft vaak zelf last van een vol hoofd of een onverwerkte emotie. Het gedrag dat vervolgens wordt vertoond is een uitlaatklep om het echte probleem te verdoezelen. De pester weet heel goed waarom er pestgedrag wordt vertoond. Daarom wordt vaak een kwetsbaar iemand gezocht om het echte probleem af te leiden.

In de video leg ik uit hoe dat precies zit, bijvoorbeeld als iemand wordt gepest op de werkvloer:

Luisteren naar lichaamstaal, het gedrag of de eigen oplossing?

Zoals hierboven al vermeld wordt, is het gedrag dat wordt vertoont of de lichaamstaal die wordt laten zien niet het echte probleem. Er zit een oorzaak onder die wordt gestuurd door denkwijzen in het brein. Een luisterend oor bieden om te weten wat iemand precies dwars zit, kan ervoor zorgen dat je hoofd vol raakt met andermans probleemverhaal. Met een non-verbale manier van vragen stellen wordt dat voorkomen. Want je wilt toch ook goede hulp bieden, zonder dat het ten koste gaat van je eigen mentale gesteldheid?

Het is dus beter om een gesprekstechniek te beheersen die op een non-verbale manier ervoor zorgt dt iemand zelf de regie neemt en behoudt bij een hulpvraag. Jij stelt de specifieke vragen, de cliënt ontdekt en past zelf de eigen oplossing toe. 


Een luisterend oor bieden om te weten wat iemand precies dwars zit, kan ervoor zorgen dat je hoofd vol raakt met andermans probleemverhaal. Met een non-verbale manier van vragen stellen wordt dat voorkomen.


Als je gebruik maakt van deze manier van coaching, biedt dat diverse voordelen. Bijvoorbeeld:

 • Je cliënt ervaart direct overzicht en rust in het hoofd: informatie en kennis wordt denkbeeldig geclusterd en krijgt een eigen plek
 • Je ontdekt hoe je de waardehiërarchie op een andere manier kunt inzetten waarmee je de werkelijke hulpvraag boven tafel krijgt
 • De submodaliteiten 'zien', 'horen', 'voelen', 'ruiken' en 'proeven' worden als leidraad gebruikt om negatieve emoties in een handomdraai te ontladen, neutraliseren en vervangen
 • Je ontdekt hoe je cliënt zelf de eigen interpretatie non-verbaal beïnvloedt van de zintuiglijke waarneming De gewenste situatie wordt visueel verankerd in een krachtig beeld, zonder dat je cliënt naar woorden hoeft te zoeken: een fijn geluid, intens gevoel, heerlijke reuk en smaak, samen met de overtuiging die het versterkt
 • Je weet met behulp van de MatriXmaterialen gerichte vragen te stellen over de denkbeeldige processen die worden ervaren bij mentale blokkades en belemmeringen

Hoe pak je met gerichte communicatie een leerstoornis aan?

Wat is een leerstoornis? In mijn ogen heeft het vaak te maken met een onhandige manier van leren die iemand ooit heeft aangeleerd. Daarom streef ik al jaren om kinderen te leren HOE te leren. Nu worden kinderen en jongeren vooral alleen geleerd WAT ze moeten leren, dus wat er in de boeken staat. Maar hoe al die informatie onthouden en teruggevonden moet worden, hebben kinderen, jongeren en zelfs volwassenen geen idee van.

Een voorbeeld van hoe leerstoornissen aangepakt kunnen worden, wordt uitgelegd in deze video. Daarbij ontdek je dat het onderwijs nu vooral leuk moet zijn, maar daardoor juist een belangrijke stap wordt overgeslagen:

Voor volwassenen, jongeren en kinderen

Iedereen over de hele wereld heeft een eigen, unieke manier om informatie te onthouden en emotionele problemen een plek te geven. Niemand kan dat voor iemand doen dan de persoon zelf. Volwassenen hebben soms jaren lang een hulpvraag, terwijl het probleem in het hoofd aanwezig blijft wanneer ze niet weten zelf de regie te krijgen over de denkprocessen. Als je in de jongere jaren iets vervelends hebt meegemaakt en daar niet over praat met iemand - of juist veel hebt gepraat zonder positief resultaat - dan heeft dat gevolgen op langere termijn.


Er zijn weinig woorden nodig, terwijl de persoon met de hulpvraag de regie krijgt over zijn eigen leer- en denkprocessen.


Daarom is het zo belangrijk om een non-verbale communicatievorm te kennen waarbij zonder het verhaal direct een eigen oplossing wordt ontdekt. De veilige en snelwerkende MatriXmethode kan bijvoorbeeld worden ingezet, naast alle andere interventies die de professional al toepast. Daarbij zijn vaak weinig woorden nodig, terwijl de persoon met de hulpvraag de regie krijgt over zijn eigen leer- en denkprocessen. Voor de begeleidende professional is het fijn dat hij of zij niet belast wordt met de probleeminhoud. Zo wordt voorkomen dat het hoofd snel vol raakt en het probleemverhaal mee naar huis wordt genomen.

Wil je weten waarom angsten, trauma's of andere emotionele problemen veilig zijn bij deze vraagtechniek op basis van coaching? Ontdek het in de video:

Modellen

De non-verbale interventie wordt uitgelegd met diverse modellen. Deze heb ik, net zoals de methode, zelf ontwikkeld. Deze zijn natuurlijk niet zomaar ontstaan. Ik heb enkele jaren nodig gehad om het zo concreet en logisch te maken.

Omdat deze nu zo concreet is, maken verschillende professionals er gebruik van. Bijvoorbeeld in de zorg (GGZ), hulpverlening, jeugdzorg, onderwijs en andere gebieden waar mensen gesprekken hebben met elkaar.

Het MatriXwerkmodel

In bovenstaande afbeelding zie hoe ik denk hoe het brein praktisch werkt bij mensen. Als eerst heb je het sensorisch geheugen. Daarna het werkgeheugen of het kortetermijngeheugen. Cognitieve en emotionele problemen staan opgeslagen in het langetermijngeheugen. Bij bewust onthouden fragmenten van specifieke situaties wordt de MatriXmethode ingezet.

Ik houd ervan in een video dit model nader toe te lichten:

Het MatriXemotiemodel

Een ander veelvoorkomend model is het MatriXemotiemodel. Deze wordt toegepast als er sprake is van een onverwerkte emotie, angst of trauma. Door alle zintuigen te gebruiken, wordt de 'angel' van de emotionele hulpvraag ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden (non-verbaal dus).

MatriXemotiemodelOok hierbij wordt in een voorbeeld uitgelegd om je te laten begrijpen hoe deze techniek werkt en wanneer het toegepast wordt. Door het stellen van gerichte vragen wordt de cliënt geholpen om tot de kern van de hulpvraag te komen. Bij emotionele problemen werkt dat anders dan bij cognitieve problemen. Bij beide soorten modellen krijgt de persoon zelf de regie over het eigen hoofd, de professional begeleidt.

 Bekijk hoe dat werkt met deze korte uitleg:

Ervaringen/resultaten

In de voorbeelden die ik net gegeven heb, zie en lees je wat de interventie oplevert. Enkele voordelen van de methodiek zijn:

 • Veilig en snel inzetbaar bij cognitieve (IQ) en emotionele (EQ) blokkades en belemmeringen (uit het verleden en in de toekomst), én medische onverklaarbare klachten
 • Vaak zijn maximaal drie sessies per specifieke of complexe hulpvraag voldoende, zonder herbeleving of negatieve bijwerkingen
 • Door het stellen van laagdrempelige MatriXvragen past de cliënt zelf de eigen oplossing toe dankzij unieke verbeeldingskracht
 • Alle zintuigen worden gebruikt (zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken) bij leer- en denkprocessen
 • Complementair te gebruiken naast alles dat je al succesvol inzet
 • Het wordt voorkomen dat je belast wordt met de probleeminhoud (hoe en wat er is gebeurd of gaat gebeuren, wanneer, waar en met wie)

Er zijn verschillende onderzoeken en resultaten waarbij is gemeten wat de effectiviteit is van de methodiek. In onderstaande afbeelding van een onderzoek zijn 199 MatriXsessies gemeten. De metingen vóór het toepassen van de interventie:Effectiviteit MatriXmethodeNa de coaching heeft de cliënt zelf een oplossing ontdekt en toegepast met behulp van de MatriXvragen. Daarmee heeft de cliënt de regie gekregen en gehouden over het eigen hoofd. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. De resultaten ná de coachingsinterventie:Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Over de vraagtechniek 'de MatriXmethode'

Wanneer werkt de MatriXmethode niet?

Heeft iemand geen hulpvraag? Dan is het overbodig om de methode in te zetten.

Is iemand vóor en tijdens een coaching onder invloed van drank, drugs of medicatie? Dan is een sessie niet effectief.

Heeft de persoon met een hulpvraag een hersenbeschadiging? Dan verloopt een gesprek moeizamer dan wanneer iemand zonder afwijkingen gefocust is.

De methode werkt wel wanneer er een hulpvraag is, de persoon volledig gefocust is op de eigen leer- of denkprocessen, én wanneer er vertrouwen is in de professional.

Bij welke hulpvragen is de MatriXmethode toepasbaar?

Bij cognitieve hulpvragen (IQ): Met de methode wordt eigen, praktische en theoretische kennis opgenomen, verwerkt, onthouden en teruggevonden op de eigen manier. Met de MatriXmethode krijgt de hulpvrager “rust in het hoofd” en wordt “informatie handiger onthouden”. Denk aan basisinformatie van taal en rekenen op school, gerichte vakken van studie en overige kennis.

En bij emotionele-hulpvragen (EQ):
Herinneringen en toekomstige verwachtingen worden als plaatjes onthouden en geïnterpreteerd door onze hersenen, onze emoties. Als enige hebben we daar zelf invloed op. Door te focussen op de specifieke momenten van situaties, worden deze momenten ontladen, geneutraliseerd en vervangen.

Daarnaast is ook een vermindering van de pijnbeleving mogelijk bij psychosomatische (pijn)klachten. Met specifieke vragen begeleid je de persoon grip te krijgen. Bijvoorbeeld als de cliënt de pijnbeleving als de metafoor 'een steen in de maag' ervaart.

Ik pas al diverse tools toe. Waarom/waarin maakt de MatriXmethode echt het verschil?

Ook als je andere interventietechnieken toepast, is jezelf ontwikkelen belangrijk. Veel hbo-professionals willen het mentaal welzijn van cliënten verbeteren en een oplossing bieden voor de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, schooluitval, psychisch ziekteverzuim én het tekort aan snelwerkende, effectieve hulpmiddelen.

Wil je met een veilig toepasbare methode in één tot drie sessies per specifieke hulpvraag opluchting en een glimlach zien bij je cliënt? Met blijvend resultaat, naast alles dat je al doet?

Met de MatriXmethode als kortdurende interventie bij blokkades en belemmeringen hoef je niet te worden belast met andermans probleemverhaal. Ook wordt voorkomen dat je gesprekken stroef verlopen. Met jouw begeleiding komt je cliënt namelijk direct tot de kern van de IQ- én EQ-hulpvraag, zonder dossiervorming of complex protocol.

De methode lijkt eenvoudig. Zijn de resultaten niet te mooi om waar te zijn?

Dat horen we vaker. De methode is niet simpel, wel eenvoudig. De blije cliënten, de enthousiaste professionals die ermee werken en de positieve onderzoeksresultaten, tonen aan dat de interventie werkt. Dat komt doordat de oplossing door de hulpvrager zelf wordt bedacht en toegepast op de eigen manier. De weg naar die krachtige, eigen oplossing is de MatriXmethode.

Wij communiceren transparant, we delen video's, zijn bereikbaar en geven live expertsessies. Zo ontdek (en ervaar) je zelf hoe en dat het werkt.

Zijn er negatieve ervaringen als de MatriXmethode wordt toegepast?

Tot nu toe zijn geen negatieve bijwerkingen bekend nadat iemand is gecoacht met de MatriXmethode. De cliënt kan na een gesprek wel wat moe zijn. De cliënt beschouwt zijn hulpvraag zonder herbeleving. Hij krijgt de regie over het eigen hoofd door jouw specifieke manier van MatriXvragen stellen.

Wil je weten hoe de methode werkt? Ervaar het zelf.

Kan ik na het bekijken van video's anderen ook coachen met de MatriXmethode, zonder de training?

Goed dat je video's kijkt over de MatriXmethode. Het lijkt simpel, toch is het niet eenvoudig. We horen van cursisten die het hebben geprobeerd dat ze een eind kwamen, maar uiteindelijk vastliepen. In de training leer je naast de theoretische kennis hoe je jouw cliënt helpt gefocust te blijven, de specifieke MatriXvragen te stellen op het juiste moment en welke competentie je bij welke specifieke hulpvraag inzet.

Tijdens gesprekken merk ik dat ik veel moeite moet doen om iemand te helpen. Ik geef wel vaak tips en bied een luisterend oor. Hoe zit dat met de MatriXmethode?

Tips van anderen zijn geen oplossingen voor cliënten. Er wordt vaak gestuurd op iemands gedrag. Een luisterend oor of afleiding geeft wel wat opluchting. Toch blijft het daadwerkelijke probleem in het hoofd van je cliënt onthouden.

Bij het inzetten van de MatriXmethode laat je je cliënt zelf de eigen denkprocessen visueel in het hoofd beïnvloeden. De probleeminhoud blijft privé en jouw hoofd blijft opgeruimd na een werkdag. Je cliënt gaat blij en opgelucht naar huis. Voor beiden een win-win.

Hoe onderscheidt de MatriXmethode zich ten opzichte van andere technieken?

Met deze interventie voorkom je dat je verdwaalt in het probleemverhaal van de cliënt. Jouw hoofd blijft daardoor opgeruimd na een gesprek.

Het is een veilige, breed toepasbare gesprekstechniek bij mentale blokkades en belemmeringen. Je ziet en merkt snel resultaat door de opluchting en blijdschap bij je cliënt tijdens en na een sessie.

Uit onze jarenlange ervaringen merken we dat één tot drie sessies per specifieke hulpvraag (IQ en EQ) voldoende zijn. Verder (wetenschappelijk) onderzoek zal meer duidelijkheid bieden. Wil je het eerst zelf ervaren?

Hoe kan het dat een cliënt met een ingrijpende gebeurtenis binnen één tot drie sessies niet meer bezig is met wat hem (jarenlang) dwars zat?

Lang verhaal kort: doordat de persoon zelf de eigen oplossing bedenkt en toepast voor zijn eigen hulpvraag. Door het gericht stellen van specifieke vragen, behoudt de persoon zelf de focus om de innerlijke beleving. De zintuigen zien, horen, voelen, ruiken, proeven of denken worden daarbij gebruikt.

Er hoeven geen woorden gevonden te worden, terwijl dat vaak bij andere interventies wel het geval is. De persoon kan daardoor zelf heel diep gaan in zijn eigen denkproces. Omdat de persoon ook na de sessie weet hoe deze manier van denken werkt, is het resultaat blijvend.

Conclusie - Interventie: voorbeeld van een non-verbale methodiek

Deze interventie is een non-verbale vraagtechniek. De specifieke vragen worden gesteld, het antwoord vindt de cliënt in het eigen hoofd. Zonder er woorden aan te geven. In de voorbeelden kon je lezen en in de animatie zien hoe dat werkt. 

Het stellen van specifieke vragen over wat iemand in zijn hoofd heeft, laat de cliënt, de hulpvrager, op zoek gaan in het eigen hoofd. Dat was een eye-opener als gesprekstechniek die hij in zijn psychologen-praktijk inmiddels dagelijks inzet. Hij verdwaalt na de training niet meer in de verhalen met zijn cliënten.

Ken jij mensen die wel vertellen dat er een probleem is, maar er inhoudelijk niet over willen, kunnen, durven en mogen praten?

-------------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode