Niet kunnen praten over trauma? Drie redenen waarom dat geen probleem hoeft te zijn
14 mei 2021 
in Trauma
10 min. leestijd

Niet kunnen praten over trauma? Drie redenen waarom dat geen probleem hoeft te zijn

Er zijn bijzonder veel mensen die last hebben van een trauma. Niet kunnen praten over een trauma hoeft geen probleem te zijn. Ondanks professionele hulp blijft vaak het probleem jarenlang in het hoofd van iemand aanwezig. Dat brengt meer problemen met zich mee zoals depressie, medicijngebruik of angstaanvallen terwijl dat niet nodig is.

Toch is het niet nodig om de oorzaak van het trauma te vertellen. Dat is veilig voor de professional/coach/hulpverlener én voor de cliënt. Vooral als iemand niet daarover wil, kan, mag of durft te praten.

Wanneer je een probleem hebt, ga je naar de huisarts. Dat is de eerste stap die in het consult hoort. Samen wordt het probleem besproken en wordt samen de meest geschikte of gebruikte hulp gezocht. De begeleider kan een POH-GGZ, POH-Jeugd, psycholoog of andere hulpverlener zijn. De huisarts heeft vaak tien of twintig minuten nodig om dat samen met de cliënt te bespreken. De afspraak wordt gemaakt en er volgt een intake. Een behandelplan wordt gemaakt.

De behandeling start en de professional kan dan de vragen stellen:

 • “Wat is er precies gebeurd?”
 • “Waarom heb je daar last van?”
 • “Wat doet het met je?”

Ook het verhaal moet vaak (weer) verteld worden door de persoon met de hulpvraag, de coachee of cliënt. Het komt voor dat cliënten het probleem aan meerdere mensen moet gaan vertellen. Een verwijzing naar een psycholoog of psychiater is ook mogelijk. Er bestaat de kans dat de cliënt zorg-moe wordt en het (hele) verhaal liever niet verteld wordt. Of het simpelweg niet kan omdat de traumatische gebeurtenis te heftig was.

In deze animatie wordt uitgelegd waarom praten over het probleem niet nodig is:

Veel cliënten hebben goede redenen voor het niet willen delen van de oorzaak van de hulpvraag/het trauma. Er komen steeds meer details naar boven, andere vragen worden gesteld en mogelijke oplossingen worden aangedragen. Uit onze ervaring blijkt dat als iemand in de gaten heeft dat steeds hetzelfde verhaal verteld wordt, vaak sociaal-wenselijke antwoorden worden gegeven. Ook is de cliënt vaak alert om niet alles zo uitgebreid te vertellen.

Soms is een gebeurtenis te heftig en te ingrijpend geweest. In de gedetailleerde omschrijving in het dossier wordt vaak vermeld dat de cliënt heftig reageert, boos of verdrietig wordt. Informatie wordt achtergehouden door de persoon als hij/zij liever niet kan, mag, durft of wil vertellen wat er precies gebeurd is.

Er zijn diverse soorten reden waarom praten over een traumatische gebeurtenis niet de oplossing is. Een drietal daarvan wordt verder toegelicht:

 1. Er heerst een angst om een gebeurtenis opnieuw te moeten herbeleven
 2. Het zijn privézaken en wellicht kent de hulpverlener de persoon in kwestie die bij het probleem betrokken is
 3. De cliënt kan zich schamen over een heftige situatie

Trachten en sessies kunnen onnodig lang duren als de persoon in kwestie niet praat over het probleem. Want het echt probleem, de angel, blijft in het hoofd van de persoon aanwezig. Praten verlicht soms wel, maar lost het probleem vaak niet op.

Niet kunnen praten over trauma

Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen redenen om niet te praten. Gelukkig biedt dat ook voordelen.

Wanneer een cliënt liever niet praat, geeft dat een groot voordeel voor zowel de cliënt zelf als de professional. Veel interventies kosten vaak veel tijd (en dus geld). Sessies en trajecten kunnen lang duren, soms jaren. In veel gevallen komt dat door de vele gesprekken die worden gevoerd. Dat is wellicht goed voor de geldstroom, maar niet voor de cliënt. De cliënt wil namelijk snel weer op de rit zijn en klachten-vrij worden.

Daarom is een voordeel dat sessies niet lang hoeven te duren als de oorzaak niet wordt gedeeld. Praten over het traumatisch voorval is ook niet belangrijk voor de professional, want die heeft altijd een andere beleving bij een bepaalde situatie. Het plaatje dat de cliënt heeft, is veelal anders omdat hij of zij zelf niet aanwezig. En als iemand toevallig wel aanwezig was, heeft iemand een andere beleving daarbij. De onthouden details die zijn onthouden verschillen bijvoorbeeld van elkaar.

Ook worden sociaal-wenselijke antwoorden voorkomen. Nog een voordeel is dat iemand sneller tot de kern kan komen. Door het stellen van de juiste vragen, hoeft een cliënt niet langdurig in een traject te zitten. De persoon bedenkt en past zelf de eigen oplossing toe. Die oplossing ontdekt de persoon dus zelf, zonder dat de inhoud gedeeld hoeft te worden. De professional stelt vragen, de cliënt krijgt de regie over het eigen hoofd.

niet kunnen praten over trauma

Er bestaat een manier waarbij de persoon zelf de eigen oplossing voor het trauma ontdekt en toepast. Het delen van de oorzaak is daarbij niet nodig.

Wat wel belangrijk is, is het ontkrachten van de traumatische gebeurtenis. Dat wordt gedaan met drie stappen:

 1. Stap 1: Ontladen
 2. Stap 2: Neutraliseren
 3. Stap 3: Vervangen

Door het stellen van specifieke vragen wordt het probleem verwerk tot een kaal feit. Dit gebeurt op een kortdurende wijze, zodat de cliënt de focus blijft behouden. Daardoor wordt de oorzaak van het probleem ontladen, geneutraliseerd en vervangen. Feiten blijven feiten, maar de lading wordt ervan afgehaald. Het voorval doet emotioneel dan niets meer.

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma's en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Er zijn diverse reden waarom niet kunnen praten over het trauma geen belemmering hoeft te zijn. De professional/coach/hulpverlener stelt de juiste vragen op het juiste moment. Daarmee kan de cliënt zelf een traumatische gebeurtenis ontladen en neutraliseren. Daarnaast wordt het vervangen door een positief fragment, zodat de persoon er geen last meer van heeft.

Met de MatriXmethode heb je een veilig interventie tot je beschikking. Daarbij worden trauma’s, angsten en overige emotionele problemen doelgericht aangepakt. In het langetermijngeheugen staat het dan voor altijd opgeslagen als een neutraal of zelfs positief fragment.


Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale problemen.

Ook interessant:

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode