negatieve ervaringen matrixmethode

Door Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Over negatieve ervaringen

Wat is de ervaring met de MatriXmethode en hoe effectief is deze coachingstechniek als interventie? Er zijn diverse soorten ervaringsverhalen beschikbaar waarbij je ziet en ontdekt hoe deze methode werkt bij mentale problemen. Dat kunnen cognitieve hulpvragen zijn (zoals stress, een vol hoofd, onbegrepen (pijn)klachten, moeite met informatie onthouden) en emotionele problemen (zoals angsten en trauma’s). Daarbij hoeft de probleeminhoud niet gedeeld te worden.

Bij het toepassen van de MatriXmethode is het delen van de probleeminhoud en het aanspreken op iemands gedrag niet van belang. Wel is het belangrijk dat de hulpvrager zelf zijn eigen oplossing ontdekt en toepast op de eigen manier. De ervaringen tonen aan dat dit als prettig (en effectief) wordt ervaren door zowel de cliënt als de professional.

De persoon die daar last van heeft, haar daar een eigen plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak en gedachte bij. De enige die daar iets aan kan doen en (positief) veranderen, is de persoon zelf. De professional begeleidt, de cliënt gaat zelf aan de slag.

Waarom is de methodiek veilig toepasbaar door professionals? In de animatie krijg je daar antwoord op:

Hieronder worden enkele ervaringen gedeeld, zodat je een indruk krijgt over deze methode. Bijvoorbeeld van Inge de Braak. Ze werkt al enkele jaren met de MatriXmethode. Ze deelt zelf hoe ze en haar cliënt de coaching hebben ervaren:

negatieve ervaringen matrixmethode

Kort over de MatriXmethode

De coachingsinterventie op basis van coaching werkt doordat gebruikt wordt gemaakt van het praktische brein. Dit brein, dus niet het medische brein, wordt beïnvloed doordat de persoon met een mentale hulpvraag zelf aan zijn eigen ‘knoppen draait’. Het is daarbij niet nodig dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden. De coach/professional stelt specifieke vragen, waardoor de persoon de eigen, interne processen in het brein zelf positief beïnvloedt.

ervaring matrixmethode

Tijdens een praktische training krijgen de deelnemende professionals (hbo-niveau) handvatten om de beleving bij mentale problemen (van cliënten) te veranderen door een manier die bij de persoon past. Trucjes, ezelsbruggetjes en tips van anderen horen daar niet bij. De persoon met een hulpvraag heeft en behoudt altijd zelf de regie, dat is krachtig.

Wil je weten hoe ik tot deze gesprekstechniek ben gekomen? Bekijk de video:

Toepasbaarheid

De MatriXmethode is breed toepasbaar, zowel bij problemen die in het verleden zijn ontstaan als bij doemscenario’s die nu al zijn bedacht voor iets dat mogelijk gaat gebeuren. Het is toepasbaar bij:

  • Emotionele problemen

Denk aan een angst, trauma en een onverwerkte emotie. Daarbij vindt er geen herbeleving plaatst. Ook hoeft de inhoud van het probleem niet gedeeld te worden.

  • Cognitieve problemen  

Voorbeelden van cognitieve belemmeringen zijn moeite met informatie onthouden, leren, stress en mentale overbelasting. Bij het toepassen van deze methode creëert de hulpvrager/cliënt een eigen, nieuwe strategie die handiger werkt voor hem of haar.

  • Psychosomatische problemen  

Uit ervaring weten  we dat psychosomatische hulpvragen vaak een combinatie is van een emotionele en/of cognitieve hulpvraag. Wanneer een medische oorzaak is uitgesloten door de doker, dan kan de methode zorgen voor een duidelijke verlichting. 

“Deze techniek werkt bij IQ en EQ, zonder dat probleeminhoud gedeeld hoeft te worden. Iedereen heeft de eigen oplossing voor hun eigen mentale problemen. De MatriXmethode is de manier om dat te doen”  – Ingrid Stoop, ontwikkelaar MatriXmethode

Is de MatriXmethode bij iedere hulpvraag toepasbaar? Er zijn bepaalde voorwaarden die gelden bij het gebruik van deze interventie. In de video krijg je daar uitleg over: 

Ervaringen (met emotionele en cognitieve problemen)

Ook online zijn er veel ervaringen, resultaten en bevindingen te vinden. Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe de methode werkt en wat het oplevert. Want tekst is maar tekst. Video’s van echte mensen die praten over hun resultaten is veel krachtiger.

“Ik had heel veel emotie die naar boven kwamen en nu heeft het geen emotie meer. Het is niet meer dat ik moet huilen of dat de angst er weer is”  – Cliënt die is geholpen met een nare gebeurtenis en geholpen is door Ingrid met haar techniek

Omdat wij als MatriXmethode Instituut open en transparant is, delen we graag ervaringen van cliënten en professionals die het hebben ervaren. Want vooral als iemand de methode ervaart, wordt duidelijk wat het iemand oplevert. Bijvoorbeeld deze jonge vrouw die last had van een emotionele hulpvraag:

Ook zijn er andere ervaringen met emotionele hulpvragen. De volgende vrouw had een heftig ongeluk meegemaakt en wilde daar graag van af. Ondanks dat ze bang was voor een herbeleving of de heftige situatie opnieuw te ervaren, heeft ze ervaren dat met deze veilige gesprekstechniek het probleem snel aangepakt wordt.

In de video deelt ze kort wat haar is bijgebleven:

Naast trauma’s zijn er ook ervaringen met ander soort mentale problemen, zoals angsten. Tijdens een coaching is gemeten wat het effect is van de coaching op een angstig moment. Deze professional heeft in haar praktijk een hartmeter gebruikt om het effect van de interventie te peilen:

Deze breed toepasbare gesprekstechniek is ook in te zetten bij andere mentale problemen zoals moeite met informatie onthouden, stress, tinnitus en andere onbegrepen (pijn)klachten. Omdat de processen die zich in het hoofd afspelen zowel cognitief als emotioneel kunnen zijn, is deze aanpak ook werkzaam in andere beroepsgroepen.

“Het is eigenlijk zo simpel dat je bijna zou denken: “Waarom ben ik er zelf nooit op gekomen?” – Margreet van Amerongen, onderwijsprofessional bij het Stedelijk Vakcollege in Zutphen

Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, waar veel kinderen al vroeg moeite hebben met het onthouden van informatie of een vol hoofd ervaren. Dat zijn onder andere oorzaken van gedragsproblemen en kunnen leiden tot emotionele problemen zoals een negatief zelfbeeld en angsten of trauma’s.

Bij het Stedelijk Vakcollega in Zutphen maken ze ook gebruik van deze gesprekstechniek. Hun ervaringen en resultaten zijn zo positief dat ze deze willen delen met anderen:

Zoals je waarschijnlijk nu weet, is de interventietechniek ook toepasbaar bij onbegrepen (pijn)klachten zoals tinnitus en migraine. Als de oorzaak niet medisch is, kan het zijn dat met de MatriXmethode het onverklaarbaar probleem aangepakt kan worden.

Dat heeft Ben ook ervaren. Hij had last van tinnitus en wilde daar een oplossing voor. Toen hij werd ‘geMatriXt’ heeft hij ervaren dat hij zelf zijn oorsuizen kan veranderen:

Ook na enkele weken weet hij zelf zijn eigen denkprocessen te reguleren. Toen hij na vier weken terug kwam van zijn vakantie, heeft hij verteld wat zijn ervaring was en of zijn klacht, een suizende oor, is verminderd:

Andere ervaring met de gesprekstechniek

Omdat wij als MatriXmethode Instituut open en transparant zijn, delen we graag ervaringen van cliënten die het hebben ervaren en professionals die het toepassen. Vaak als iemand de methode ervaart, wordt inzichtelijk gemaakt wat het oplevert.

Een ervaring met de MatriXmethode deelt Adrie van der Wijst. Zij is POH-GGZ (Praktijkondersteuner van de huisarts) in Barneveld bij huisartsenpraktijk Abed. Ze weet wat de gesprekstechniek oplevert in haar praktijk. Want 80 tot 90% van haar cliënten hoeft niet te worden doorverwezen naar de tweedelijnszorg (psycholoog of psychiater).

Ze vertelt zelf haar belevenissen:

Meer ervaringsverhalen met de gesprekstechniek

Ook patiënten/cliënten en professionals zien dat de methode effectief is. Het zelf ervaren is de snelste en makkelijkste manier om te ontdekken hoe en of het werkt. Is dat een te hoge drempel? Bekijk dan de ervaringen in de onderstaande video met de huisarts, POH-GGZ en twee patiënten/cliënten. 

“Ik heb 80 tot 90% minder doorverwijzingen naar de tweedelijnszorg. Dat komt door de hulp van de POH-GGZ Adrie van der Wijst. Daar ben ik erg blij mee. Korte wachtlijst, binnen de praktijk, het eigen risico hoeft niet te worden gebruikt. Allemaal voordelen” – Saboor Abed, huisarts in Barneveld

In deze video vertellen ze waarom zelfregie zo belangrijk is als het gaat om eigen mentale problemen. Praten kan soms wel voor (tijdelijke) opluchting zorgen, maar lost het probleem niet op. 

Ontdek zelf wat de toegevoegde waarde kan zijn van de MatriXmethode als interventie. De ervaringen van cliënten en professionals vertellen waarom ook jij snellere resultaten kunt krijgen in minder tijd en met minder moeite:

Naast de ervaringen van professionals en cliënten, deelt ook een professional die de MatriXmethode toepast haar ervaringen. In haar praktijk maakt ze gebruik van deze coachingstechniek. Daarbij helpt ze diverse soorten cliënten met zowel emotionele obstakels en cognitieve problemen.

Ze deelt kort haar bevindingen:

Positieve en negatieve ervaringen

Tot nu toe zijn er geen negatieve ervaringen bekend nadat de MatriXmethode is toegepast. Wel is het mogelijk dat de cliënt moe kan zijn na een coaching. Dat komt doordat de cliënt zelf hard werkt om het probleem in zijn hoofd aan te pakken.

Een voorbeeld van de methode is dat er geen langdurige gesprekken nodig zijn. Het is daarbij vrij van complexe protocollen. Het verhaal van de cliënt hoeft niet gedeeld te worden en er vindt geen decompensatie plaats. Deze aanpak is onafhankelijk van medicatie of maandenlange trajecten.

Elise Bouman heeft ook ervaring met de MatriXmethode. Ze ziet waarom psychologen soms heel anders werken dan wanneer je een tool tot je beschikking hebt die vooral uit de praktijk is ontstaan in plaats van uit theorie:

Conclusie: Ervaring met de MatriXmethode

Er zijn diverse soorten ervaringen met de MatriXmethode bekend. Zowel van cliënten als professionals geven aan dat het succesvol toepasbaar is bij mentale hulpvragen. 

Er zijn geen negatieve ervaringen bekend, alleen dat de cliënt moe kan zijn na een sessie doordat iemand hard gewerkt heeft in het hoofd. Het is een interventie waarbij de cliënt zelf weer de regie krijgt over eigen leer- en denkprocessen, zonder moeizame en langdurige gesprekken. Deze werkt bij bewuste herinneringen die een belemmering volgen in het (dagelijks) leven. Zowel op cognitief, emotioneel als psychosmatisch vlak.

 

Ben je er klaar voor?

Over de schrijver

Ingrid Stoop - Ontwikkelaar MatriXmethode

Als ontwikkelaar van de MatriXmethode geef ik professionals (hbo-niveau) handvatten om cliënten met mentale problemen doelgericht te begeleiden. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden. Al vanaf het begin in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Wanneer slaan we samen met jou de handen ineen? Ik train je graag.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Geef een reactie