Mensen met psychische problemen helpen met een kortdurende interventie

Mensen met psychische problemen helpen met een kortdurende interventie

Er bestaan diverse soorten interventies als mensen te maken krijgen met psychische/mentale problemen. Soms zijn deze coachingstechnieken tijdrovend en is een cliënt afhankelijk van wachttijden en langdurig praten. Vooral in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en hulpverlening zijn er weinig alternatieven waarbij sneller hulp wordt geboden.

Toch is er een manier om cliënten met een mentale of psychische hulpvraag sneller te helpen, zonder dat mensen afhankelijk zijn van een maandenlange wachtlijst of complex protocol.

Over psychische problemen

Vrijwel alle beslissingen die iemand doet, hebben te maken met onbewuste processen die zich in het hoofd afspelen. Denk bijvoorbeeld aan de deur dichtdoen als je je huis verlaat. Er spelen daarbij geen emotionele, psychische blokkades een rol die het proces vertraagt of blokkeert.

Mensen met psychische problemen worden juist beperkt door bewuste processen in het hoofd. De handelingen die normaalgesproken worden genomen, zijn dan niet meer vanzelfsprekend. Er wordt bijvoorbeeld extra nagedacht als de voordeur dichtgedaan wordt als de persoon een week geleden is overvallen bij dezelfde deur. Als er veel beslissingen bewust genomen moeten worden vanwege een voorval met een emotionele lading, dan kan dat iemands leven beperken.

Oorzaken van mentale of psychische klachten

Vaak zijn diverse soorten mentale en psychische problemen inherent verbonden met elkaar. Denk aan een kort lontje, agressief gedrag en schreeuwen. De persoon kan zich daarbij somber, moe, gespannen of angstig voelen. In de huidige zorg, jeugdzorg en het onderwijs wordt voornamelijk gestuurd op gedrag. Dat is dus wat iemand ziet aan de buitenkant. Beslissingen worden genomen aan de hand van deze waarnemingen.

Daarnaast staat het huidige systeem vaak centraal in plaats van de cliënt. Protocollen zijn leidend, terwijl het echte probleem in het hoofd van de cliënt zit. En daar zit ook de oplossing, maar vaak wordt daar te weinig aandacht aan besteed.

Het gedrag is een gevolg

Het gedrag is een gevolg van een innerlijke oorzaak. Iemand kan bijvoorbeeld een emotie niet hebben verwerkt of een trauma niet op de juiste manier hebben aangepakt. Daarover praten verlicht vaak wel (tijdelijk), maar het probleem blijft nog in het hoofd van de persoon aanwezig. Als de persoon aan een vervelende situatie denkt, worden direct een of meerdere zintuigen geactiveerd.

Niet goed kunnen slapen of moeite met concentreren hebben te maken met een onderliggend mentaal probleem. Denk aan een trauma. Die belemmering heeft iemand bewust opgeslagen in het langetermijngeheugen. Daardoor is het belangrijk dat de angel, de oorzaak van het probleem, wordt aangepakt. De MatriXmethode is een kortdurende interventie waarmee dit gedaan wordt.

Het probleem aanpakken

Stress oplossen begint altijd met de vraag: “Waar begint jouw boosheid?” Deze vraag stel ik aan mensen die agressief zijn en mijn hulp inroepen. Meestal heeft vooral hun omgeving last van het agressieve gedrag, zij zelf niet. Waarom niet? Omdat het om een patroon gaat dat vaak al is ontstaan in de kindertijd en waarvan ze zich niet bewust zijn.

Voorbeeld

Een ‘agressieve man’ vertelde mij het volgende:

“Mijn vader was ook agressief. Hij dronk en had losse handjes. Vooral mijn moeder moest het ontgelden, meestal ’s avonds als wij in bed lagen. Natuurlijk hoorden we dat. Ze dachten vast dat we gewoon lekker sliepen. Met mijn handen hield ik mijn oren dicht zodat ik de afschuwelijke geluiden niet hoefde te horen.

Ik ben vaak naar beneden geslopen om mijn vader te stoppen. Mijn moeder huilde alleen maar, meestal hoorde ze mij niet eens. Ik zie haar gezicht nog steeds voor me, die rode ogen… Alsof ze gingen ontploffen.

Hij had het niet makkelijk, geloof ik. Waar hij werkte werden regelmatig mensen ontslagen. Aan tafel zei hij vaak dat we blij moesten zijn dat we te eten hadden, omdat dat niet bij iedereen zo was.

Ik heb hem weleens gevraagd waarom hij zoveel biertjes dronk. Ik had best een hekel aan de rommel van al die blikjes. Ik struikelde erover als mijn vriendjes kwamen spelen. Op den duur nodigde ik ze niet meer uit. Ik zei maar dat mijn moeder ziek was en ging buiten of bij hen spelen.”


Publicatie in ‘De Eerstelijns ontvangen?

Ontdek waarom je als professional minder afhankelijk hoeft te zijn van langdurige gesprekken. Direct in jouw mailbox.

Gratis ontvangen publicatie 'De Eerstelijns'


Het patroon ontregelen

“En nu herhaalt die tijd zich, lijkt het wel. Drinken doe ik niet. Dat heb ik me maar niet aangewend. Ik heb kinderen en die hebben een goede vader nodig. Maar nu ik met een reorganisatie te maken krijg, wordt het me toch te heet onder de voeten en is mijn stress aanpakken noodzakelijk.

Ik ben bang om alles kwijt te raken. En ik wil mijn kinderen echt alles geven waar het mij vroeger aan ontbrak. Niet eens zozeer materiële zaken, maar juist erkenning, waardering en respect. En natuurlijk liefde. Daarom ben ik ook samen met de meest geweldige vrouw op deze wereld, daar ben ik echt zo gelukkig mee.”

De mentale beleving zit in de weg

“Die losse handjes, daar heb ik een oplossing voor gevonden. Ik doe aan kickboksen. Ik mep net zo hard en lang tegen een boksbal totdat het wat rustiger is in mijn hoofd. Mijn vrouw vindt dat oké, ze ziet dat ik ervan op knap. Zelf merk ik dat het alleen maar buitenkant is. De boosheid raast gewoon door in mijn hoofd. Het lijkt wel een mijnenveld waar ik soms niet en soms wel op een actieve mijn trap. En als ik erop trap, dan ontplof ik.”

Regie over het eigen hoofd

Ik stelde hem de volgende vraag: “Hoe zou het voor je zijn wanneer jij de regie over je hoofd krijgt en iets met dat mijnenveld kan gaan doen? Je stress aanpakken, dat wil je toch graag?”

Met zijn mouw veegde hij voorzichtig een traan weg.

“Daar ben ik al jaren naar op zoek.” En we gingen aan de slag.

Mensen helpen met mentale/psychische klachten

Een krachtige manier om mensen te helpen, is door de juiste vragen te stellen. Daarbij is het niet van belang wat er aan de buitenkant zichtbaar is. Denk aan een kort lontje of agressief gedrag. Want deze soort psychische obstakels hebben ook een oorzaak. Die oorzaak speelt zich af in het hoof van de persoon. De buitenkant (het gedrag) is dus niet van belang.

De MatriXmethode is een kortdurende aanpak van  de juiste, specifieke vragen stellen op het juiste moment. De persoon bedenkt en past zelf de eigen oplossing toe voor de psychische hulpvraag. Daarbij is er een onderscheid tussen IQ- en EQ-vraagstukken.

Interventie bij EQ-hulpvragen

Om te beginnen is de MatriXmethode geschikt als oplossing voor angsten, trauma’s en emotionele problemen. De effectiviteit is afhankelijk van de ernst van het probleem, maar ook of iemand afhankelijk is van het systeem (complexe protocollen, langdurige hulp, veel praten). Bij de MatriXmethode is dat van minder belang. Wat wel belangrijk is, is dat een emotioneel probleem wordt aangepakt met drie stappen:

 1. Stap 1: Ontladen
 2. Stap 2: Neutraliseren
 3. Stap 3: Vervangen

Interventie bij IQ-hulpvragen

Bij IQ-vraagstukken zoals moeite met informatie onthouden en een vol hoofd, zijn er andere stappen van toepassing:

 1. Stap 1: Clusteren
 2.  Stap 2: Inrichten
 3. Stap 3: Memoriseren

Als één van deze stappen niet wordt gezet, dan is een sessie minder effectief. De cliënt moet de focus hebben om de hulpvraag op deze manier aan te pakken. Als er een opluchting en een glimlach verschijnt, dan weet je dat de sessie geslaagd is.

Voor professionals en cliënten

Zoek je een oplossing voor mentale problemen? Dan is de MatriXmethode als interventie een goed alternatief. Met deze interventie hoeft je cliënt niet lang in een traject te zitten en hoeft de oorzaak van het probleem niet gedeeld te worden.

Ook Marvin Sunderland ziet de toegevoegde waarde van de MatriXmethode in zijn organisatie. Hij wilde graag zijn ervaring kort delen in een video:

Voordelen van de MatriXmethode

Zoals je hoogstwaarschijnlijk weet worden op dit moment diverse soorten interventies toegepast bij mentale problemen. Veel van zulke interventies worden gestuurd op gedrag en zijn afhankelijk van complexe protocollen. Ook spelen wachtlijsten een rol, waardoor iemand vaak weken moet wachten op hulp.

De MatriXmethode biedt diverse soorten voordelen ten opzichte van andere interventies. Naast dat het een kortdurende interventie is, hebben zowel professionals als cliënten er baat bij.

Deze voordelen zijn:

 • Geen wachtlijst

Omdat vaak weinig afspraken per hulpvraag nodig zijn, spelen wachtlijsten vrijwel geen rol. Mensen hoeven dus niet lang te wachten op hulp, waardoor wordt voorkomen dat de cliënt last van andere problemen krijgt.

 • Vrij van complexe protocollen

Door het stellen van specifieke vragen door de professional, bedenkt en past de persoon zelf de eigen oplossing toe. Deze stappen zijn niet afhankelijk van complexe protocollen, maar het is het resultaat van jarenlange ontwikkelingen. De kracht van de eenvoud maakt dat deze interventie zo doelgericht is.

 • Ook telefonisch toepasbaar

Iemand kan op locatie begeleid worden, maar ook telefonisch of online is de cliënt goed te helpen. Het is het belangrijkst dat de persoon weer de regie krijgt over het eigen hoofd. De MatriXmethode is daarbij het hulpmiddel.

 • Veilig

Doordat er geen heftige herbeleving is en het probleemverhaal niet verteld hoeft te worden, is het veilig voor de cliënt en voor de professional. De cliënt hoeft de persoonlijke geheimen (de individuele ‘black box’) niet te onthullen en de professional hoeft niet te worden belast met het verhaal.

 • De oorzaak hoeft niet gedeeld te worden

Per hulpvraag zijn er weinig woorden nodig, omdat de oorzaak van het probleem niet gedeeld hoeft te worden. De cliënt draait zelf aan de eigen knoppen die zich in het hoofd afspelen. Het psychische probleem wordt daarmee op de eigen manier aangepakt.

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma's en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn:

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Conclusie

Mensen helpen met mentale/psychische problemen hoeft niet lang te duren. Een probleem is vaak dat er langdurig gepraat wordt over de oorzaak van het probleem. Uiteindelijk blijft het echte probleem in het hoofd van de persoon aanwezig. Het gedrag is het gevolg van deze innerlijke problemen.

De MatriXmethode is een veilige, doelgerichte manier van vragen stellen waardoor er weinig gesprekken nodig zijn. De persoon met het probleem bedenkt en past zelf de eigen oplossing toe. De professional begeleidt de persoon aan de hand van het stellen van specifieke vragen. Het is kortdurende, doelgerichte hulp die breed toepasbaar is. En het resultaat van jarenlange ontwikkelingen.


Stel je voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst waarmee je wekelijks kostbare, ineffectieve praaturen bespaart. En je een unieke interventie hebt die direct resultaat oplevert, ook online of telefonisch. Zou dat jouw gesprekken leuker maken? Maak ook het verschil met de MatriXmethode als de meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale problemen.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je je gesprekken effectiever maken?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode