arrow_drop_up arrow_drop_down
De MatriXmethode en kritiek
17 oktober 2020 

De MatriXmethode en kritiek

Zoals het hoort voor een instituut met een wetenschappelijke pretentie, staat het MatriXmethode Instituut open voor kritiek. Vanzelfsprekend, want kritiek houdt ons scherp in ons streven onze waarde te bewijzen en op basis van feiten aan te tonen. Wel voelen wij de behoefte hierbij enige relevante nuancering te bieden. We laten daarbij graag anderen aan het woord om te vertellen over deze coachingstechniek. Uit de ervaringen en resultaten is af te leiden of een kritisch oog te rechtvaardigen is.

Wetenschappelijke benadering

De MatriXmethode is nog jong – ze is ontwikkeld in 1991 – en kan vooralsnog vooral bogen op practice based evidence. Dat de weg naar de puur wetenschappelijke benadering van evidence based practice lang is, zal voor niemand een verrassing zijn. Hetzelfde zien we ook bij de psychiatrie en de psychologie, die zoals bekend een veel langere historie hebben dan onze aanpak. Wat we met elkaar gemeen hebben, is dat we een aanpak bieden bij mentale en psychische problemen.

Onderscheid

Psychiaters en psychologen doen dit door met hun cliënten te praten en hen te helpen doorgronden wat hen in de weg zit om hun problemen op te lossen. Psychiaters hebben hierbij de extra mogelijkheid geneesmiddelen voor te schrijven. De MatriXmethode onderscheidt zich van beide. In de eerste plaats doordat het een snelwerkende methode is: doorgaans volstaan één tot drie sessies per hulpvraag.

Maar er is meer dan dat. Het is een methode zonder wachtlijst of complex protocol. En: het is een interventie op basis van coaching, waar psychiatrie en psychologie interventies zijn die zijn gebaseerd op uitgebreide en diepgravende gesprekken tussen behandelaar en cliënt. Gesprekken waarin de cliënt zijn probleem blootlegt, en de behandelaar samen met hem op zoek gaat naar manieren om er een oplossing voor te bieden.

Bewijzen van succes

Wat hiervoor nodig is, is dat de psychiater of psycholoog in het hoofd van de cliënt komt om diens angst of trauma te kunnen begrijpen en dus te kunnen helpen oplossen. Dit lukt nooit volledig, en dat komt omdat de enige die toegang heeft tot het hoofd waarin zich die angst of dat trauma afspeelt de cliënt zelf is.

Dit verklaart waarom psychiatrie en psychologie geen exacte wetenschappen zijn en waarom de behandelingen niet tot harde eindpunten leiden. De successen die ermee worden geboekt, zijn practice based evidence: bewijzen van succes op basis van praktijkgevallen. Maar tegenover die succesgevallen staan ook behandelingen die niet succesvol kunnen worden afgerond, of die heel veel tijd vergen voordat een eerste succes wordt geboekt.

Op weg naar wetenschappelijke onderbouwing

Zoals gezegd: de MatriXmethode onderscheidt zich hiervan, zeer fundamenteel zelfs. Namelijk in die zin dat de cliënt zijn angst of trauma niet deelt met de behandelaar. De MatriXtrainer helpt de cliënt slechts om zijn eigen oplossing te ontdekken. Direct aan de start hebben we hierbij de fundamentele keuze gemaakt dat die trainer een hbo- of wo-geschoolde professional dient te zijn die werkt met mensen met mentale en psychische problemen, specifiek in de zorg, de jeugdzorg en het maatschappelijk werk.

Op onze website lees je welke ervaring deze trainers met de toepassing van de MatriXmethode hebben opgedaan, en ook hoe dit inmiddels honderden cliënten heeft geholpen om definitief van hun angst of trauma af te komen.

Professionals vertellen zelf ver hun ervaringen en resultaten:

Accreditaties

We ontkennen het niet: de links die verwijzen naar persoonlijke verhalen van trainers en cliënten zijn stuk voor stuk uitingen van practice based evidence. En zoals gezegd heeft het MatriXmethode Instituut de ambitie om de stap te zetten naar evidence based practice, om wetenschappelijke onderbouwing van de werkzaamheid van haar methode te bieden dus. De eerste aanzet hiertoe is gezet door accreditatie van de trainingen te regelen.

Open Universiteit

Minstens zo belangrijk is het onderzoek van ACT coach en trainer Rieteke Hut als basis voor haar masterscriptie gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. Haar onderzoeksbegeleider hiervoor was dr Marjan Nijkamp, universitair docent bij de vakgroep gezondheidspsychologie van de Open Universiteit. Het onderzoek van Rieteke Hut heeft geleid tot een systematische en doelgerichte methodebeschrijving van de MatriXmethode.

Deze methodebeschrijving vormt de opmaat naar erkenning van de MatriXmethode als een evidence based interventie, onderbouwd met wetenschappelijke kennis dus en getoetst door middel van methodologisch verantwoord wetenschappelijk onderzoek. De vervolgstappen om hiertoe te komen, kunnen nu concreet worden gezet. En in lijn met onze ambitie zijn we op dit moment hiertoe de voorbereidingen aan het treffen.

Meer weten?

Hoe deze coachings-/gesprekstechniek werkt bij bijvoorbeeld emotionele problemen, angsten en trauma's wordt uitgelegd in een animatie:

Resultaten

In de afgelopen jaren hebben diverse professionals deze veilige aanpak geleerd en toegepast in de praktijk. Tijdens de training, waar naast de theorie ook veel wordt geoefend, ontstaan vaak al bijzondere resultaten. De professionals krijgen de principes van de MatriXmethode en maken de methode eigen door het te doen met medecursisten.

Na dit traject heeft de professional de kennis en vaardigheden om het daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Daarbij worden cliënten geholpen, zonder dat de professional zelf wordt belast met de oorzaak van het probleem. Dit is veilig voor zowel de cliënt als de professionals, want er zijn weinig worden nodig.

Professionals en hun cliënten delen graag hun ervaringen:

 

De methode is steeds in ontwikkeling, zodat de de werking nog sneller en effectiever wordt. Wel staan op dit moment diverse eigenschappen vast als de MatriXmethode op de juiste manier wordt toegepast:

  • De oorzaak of inhoud van het probleem hoeft niet gedeeld te worden
  • De stabiele of instabiele cliënt ervaart nooit een (heftige) herbeleving
  • Alle zintuigen worden gebruikt
  • De cliënt ontdekt en past zelf de eigen oplossing toe
  • Vaak zijn slechts één tot drie sessies per specifieke hulpvraag voldoende

Conclusie

Er zijn veel soorten manieren die helpen bij het verwerken en neutraliseren van mentale en/of psychische problemen. De MatriXmethode is daar één van. Een groot verschil met andere therapieën, interventies of coachingstechnieken is dat het veilig is, aangezien de professional/coach nooit wordt belast met de oorzaak van het probleem van de cliënt. Ook werkt het snel (vaak zijn één tot drie sessies voldoende per hulpvraag). Daarnaast zijn er geen negatieve bijwerkingen of na-effecten na een sessie.

Zo maak je het verschil

Dat iedereen (weer) de regie krijgt over het eigen hoofd is ons doel. Met de trainingen en modules krijgt de professional deze kennis en vaardigheden eigen. Daarmee kunnen al op korte termijn bijzondere resultaten worden behaald. Iedere professional krijgt namelijk extra tools en vaardigheden om de methode nog succesvoller in te zetten tijdens het groeitraject.

Werk je met mensen en zoek je een veilige, snelwerkende en effectieve aanpak voor mentale en/of psychische problemen? Of heb je zelf de methode ervaren en zie je de toegevoegde waarde? Deel jouw ervaringen.


Ook interessant:

Als ontwikkelaar en trainer van de MatriXmethode gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Ik train professionals die cliënten helpen met hun mentale en psychische hulpvragen. Ook professionals zien de toegevoegde waarde in hun werk. Wil je ook meer werkplezier en doelgerichter werken? Ik train je graag.
Reactie plaatsen