De MatriXmethode en kritiek

De MatriXmethode en kritiek

Zoals het hoort voor een instituut met een wetenschappelijke pretentie, staat het MatriXmethode Instituut open voor kritiek. Vanzelfsprekend, want kritiek houdt ons scherp in ons streven onze waarde te bewijzen en op basis van feiten aan te tonen. Wel voelen wij de behoefte hierbij enige relevante nuancering te bieden. We laten daarbij graag anderen aan het woord om te vertellen over deze coachingstechniek. Uit de ervaringen en resultaten is af te leiden of een kritisch oog te rechtvaardigen is.

Wetenschappelijke benadering

De MatriXmethode is nog jong: ze is ontwikkeld in 1991. Dat de weg naar de puur wetenschappelijke benadering van evidence based practice lang is, zal voor niemand een verrassing zijn. Hetzelfde zien we ook bij de psychiatrie en de psychologie, die zoals bekend een veel langere historie hebben dan onze aanpak. Wat we met elkaar gemeen hebben, is dat we een aanpak bieden bij mentale en psychische problemen.

Onderscheid

Psychiaters en psychologen doen dit door met hun cliënten te praten en hen te helpen doorgronden wat hen in de weg zit om hun problemen op te lossen. Psychiaters hebben hierbij de extra mogelijkheid geneesmiddelen voor te schrijven. De MatriXmethode onderscheidt zich van beide. In de eerste plaats doordat het een snelwerkende methode is: doorgaans volstaan één tot drie sessies per hulpvraag.

Dat de weg naar de puur wetenschappelijke benadering van evidence based practice lang is, zal voor niemand een verrassing zijn.

Maar er is meer dan dat. Het is een methode zonder wachtlijst of complex protocol. En: het is een interventie op basis van coaching, waar psychiatrie en psychologie interventies zijn die zijn gebaseerd op uitgebreide en diepgravende gesprekken tussen behandelaar en cliënt. Gesprekken waarin de cliënt zijn probleem blootlegt, en de behandelaar samen met hem op zoek gaat naar manieren om er een oplossing voor te bieden.

Bewijzen van succes

Wat hiervoor nodig is, is dat de psychiater of psycholoog in het hoofd van de cliënt komt om diens angst of trauma te kunnen begrijpen en dus te kunnen helpen oplossen. Dit lukt nooit volledig, en dat komt omdat de enige die toegang heeft tot het hoofd waarin zich die angst of dat trauma afspeelt de cliënt zelf is.

Dit verklaart waarom psychiatrie en psychologie geen exacte wetenschappen zijn en waarom de behandelingen niet tot harde eindpunten leiden. De successen die ermee worden geboekt, zijn bewijzen van succes op basis van praktijkgevallen. Maar tegenover die succesgevallen staan ook behandelingen die niet succesvol kunnen worden afgerond, of die heel veel tijd vergen voordat een eerste succes wordt geboekt.

Op weg naar wetenschappelijke onderbouwing

Zoals gezegd: de MatriXmethode onderscheidt zich hiervan, zeer fundamenteel zelfs. Namelijk in die zin dat de cliënt zijn angst of trauma niet deelt met de behandelaar. De MatriXtrainer helpt de cliënt slechts om zijn eigen oplossing te ontdekken. Direct aan de start hebben we hierbij de fundamentele keuze gemaakt dat die trainer een hbo- of wo-geschoolde professional dient te zijn die werkt met mensen met mentale en psychische problemen, specifiek in de zorg, de jeugdzorg en het maatschappelijk werk.

De kracht van de eenvoud en het verrassingseffect dat het gewoon werkt. En dat het ook heel kort kan zijn – Monique Veldhoven, eigenaresse Move4Change

Op onze website lees je welke ervaring deze trainers met de toepassing van de MatriXmethode hebben opgedaan, en ook hoe dit inmiddels honderden cliënten heeft geholpen om definitief van hun angst of trauma af te komen.

Professionals vertellen zelf ver hun ervaringen en resultaten:

Accreditaties

We ontkennen het niet: de links die verwijzen naar persoonlijke verhalen van trainers en cliënten zijn stuk voor stuk uitingen van niet-wetenschappelijke bewijs. En zoals gezegd heeft het MatriXmethode Instituut de ambitie om de stap te zetten naar evidence based practice, om wetenschappelijke onderbouwing van de werkzaamheid van haar methode te bieden dus. De eerste aanzet hiertoe is gezet door accreditatie van de trainingen te regelen.

Open Universiteit

Minstens zo belangrijk is het onderzoek van ACT coach en trainer Rieteke Hut als basis voor haar masterscriptie gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. Haar onderzoeksbegeleider hiervoor was dr Marjan Nijkamp, universitair docent bij de vakgroep gezondheidspsychologie van de Open Universiteit. Het onderzoek van Rieteke Hut heeft geleid tot een systematische en doelgerichte methodebeschrijving van de MatriXmethode.

Deze methodebeschrijving vormt de opmaat naar erkenning van de MatriXmethode als een evidence based interventie, onderbouwd met wetenschappelijke kennis dus en getoetst door middel van methodologisch verantwoord wetenschappelijk onderzoek. De vervolgstappen om hiertoe te komen, kunnen nu concreet worden gezet. En in lijn met onze ambitie zijn we op dit moment hiertoe de voorbereidingen aan het treffen.

Ontwikkelaar Ingrid Stoop

Eén van de manieren om erachter te komen of de methode daadwerkelijk werkt, is om informatie bij de bron te vinden. Ik, Ingrid Stoop, deel veel kennis en inzichten via de website, (online) evenementen, social media, boeken, bladen en video's. Al die informatie is bedoeld om zowel kritische, sceptische en geïnteresseerde individuen inzichten te geven over mij en mijn gesprekstechniek

Het is uniek hoe ik, wij en onze professionals open en transparant daarover zijn. Je kunt zien hoe het werkt, waarom het werkt en welke resultaten het oplevert. Ik raad je vooral aan om de door mij ontwikkelde methode zelf te ervaren. Daardoor weet je hoe het is om de regie te krijgen over je eigen hoofd. Dan krijg je een nog duidelijker beeld over de werking en wat het oplevert.

Ik leg uit hoe je zuivere informatie kunt vergaren waar je naar op zoek bent: 

De kracht van deze gesprekstechniek

Er zijn diverse onderzoeken die laten zien dat de methode effectief is. Nog sneller is om zelf te ervaren hoe effectief het is. Want iedereen is anders en beleeft een mentaal probleem op een andere manier. Waarom is de methode kortdurend, terwijl de effectiviteit hoog is? En waarom is het niet nodig om over de oorzaak van het probleem te praten? Dat zijn terechte vragen die mensen vaak stellen.

Een kort antwoord is: doordat iemand met een mentale hulpvraag zelf zijn eigen oplossing bedenkt en toepast. Zonder inhoudelijk te hoeven praten over de oorzaak van het probleem. Die oplossing is uniek en voor iedereen anders.

Hoe deze coachings-/gesprekstechniek werkt bij bijvoorbeeld emotionele problemen, angsten en trauma’s wordt uitgelegd in een animatie:

Resultaten

In de afgelopen jaren hebben diverse professionals deze veilige aanpak geleerd en toegepast in de praktijk. Tijdens de training, waar naast de theorie ook veel wordt geoefend, ontstaan vaak al bijzondere resultaten. De professionals krijgen de principes van de MatriXmethode en maken de methode eigen door het te doen met medecursisten.

De methodebeschrijving vormt de opmaat naar erkenning van de MatriXmethode als een evidence based interventie

Na dit traject heeft de professional de kennis en vaardigheden om het daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Daarbij worden cliënten geholpen, zonder dat de professional zelf wordt belast met de oorzaak van het probleem. Dit is veilig voor zowel de cliënt als de professionals, want er zijn weinig worden nodig.

Professionals en hun cliënten delen graag hun ervaringen:

De methode is steeds in ontwikkeling, zodat de de werking nog sneller en effectiever wordt. Wel staan op dit moment diverse eigenschappen vast als de MatriXmethode op de juiste manier wordt toegepast:
  • De oorzaak of inhoud van het probleem hoeft niet gedeeld te worden
  • De stabiele of instabiele cliënt ervaart nooiteen (heftige) herbeleving
  • Alle zintuigen worden gebruikt
  • De cliënt ontdekt en past zelf de eigen oplossing toe

Opnames van interventies bij mentale klachten

In mijn enthousiasme vraag ik vaak aan het begin van een sessie of ik het mag opnemen op video. Een video kan namelijk altijd weer weggegooid worden. De meeste mensen willen het. Zij nemen het vaak op met hun mobiele telefoon, dat is wel zo transparant. Vroeger, toen met mobiele telefoons nog geen video's opgenomen konden worden, gebruikte ik een statief met een camera. De opname startte ik altijd zo snel mogelijk, want de persoon zit met een hulpvraag waar bij of zij van af wilt. En liefst zo snel als het kan.

Voor de goede orde: mensen gaan altijd naar huis met een goed gevoel. De video’s op YouTube zijn spontane sessies waar de camera aan mocht. In de meeste gevallen ervaren professionals tijdens de training zelf hoe de MatriXmethode werkt en wat het effect is. Daardoor is het vaak een bevestiging dat het wel of niet werkt. Ze krijgen ook het gevoel dat ze op de juiste plek zijn of juist niet. Door het zelf te ervaren hebben ze een beter beeld van de gesprekstechniek. 

Coaching met Ingrid Stoop

Ze weten hoe ze de methode straks toepassen in hun werk met mensen. Veel deelnemers die de training volgen zijn gekomen aan de hand van de video’s die ze zagen op YouTube. In eerste instanties geloven ze niet dat het zo werkt, terwijl ze zelf kunnen zien dat mensen de eigen regie krijgen over het eigen hoofd bij mentale klachten.

De bedoeling van de opgenomen video's is dat mensen zelf kunnen kijken, luisteren en bepalen of deze interventie iets is waar zij iets mee willen. Zo weten ze of de manier van coachen iets is om toe te voegen aan alles wat ze al inzetten. Dat kan zijn EMDR, CGT, IRT, NLP of andere interventies die worden gebruikt.

De opnames zijn geen zelfhulpvideo’s. Want iedereen met een eigen hulpvraag heeft een andere, eigen oplossing die bij hem of haar past. Het bijbehorende plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak en gedachtes zijn bij iedere cliënt en gesprek anders. Ook al heb je met zijn tweeën iets meegemaakt op hetzelfde moment: je hebt altijd een eigen interpretatie van de specifiek onthouden situatie. Jij bent de enige die weet welk fragment in de weg zit en de andere persoon heeft weer een andere interpretatie.

Coaching met Ingrid Stoop

Praten kan wellicht wel tijdelijk helpen, maar dat ene vervelende fragment blijft in het eigen hoofd onthouden als beladen feit. Door juist de negatief beladen fragmenten individueel te ontladen, wordt het probleem op de eigen manier verwerkt. Iedere situatie, sessie en hulpvraag is anders. Iedereen die werkt met de MatriXmethode en het toepast tijdens hun coachings weet dat.

Conclusie: de MatriXmethode en kritiek

Er zijn veel soorten manieren die helpen bij het verwerken en neutraliseren van mentale en/of psychische problemen. De MatriXmethode is daar één van. Een groot verschil met andere therapieën, interventies of coachingstechnieken is dat het veilig is, aangezien de professional/coach nooit wordt belast met de oorzaak van het probleem van de cliënt. Ook werkt het snel (vaak zijn één tot drie sessies voldoende per hulpvraag). Daarnaast zijn er geen negatieve bijwerkingen of na-effecten na een sessie.

Zo maak je het verschil

Dat iedereen (weer) de regie krijgt over het eigen hoofd is ons doel. Met de trainingen en modules krijgt de professional deze kennis en vaardigheden eigen. Daarmee kunnen al op korte termijn bijzondere resultaten worden behaald. Iedere professional krijgt namelijk extra tools en vaardigheden om de methode nog succesvoller in te zetten tijdens het groeitraject.

Werk je met mensen en zoek je een interventie die werkt? Of heb je zelf de methode ervaren en zie je de toegevoegde waarde? Deel jouw ervaringen.

------------
Stel je eens voor dat je een doelgerichte gesprekstechniek beheerst, zonder afhankelijk te zijn van complexe protocollen, wachtlijsten en dossiervorming. En dat je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als kortdurende, doelgerichte coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als ontwikkelaar, spreker, auteur en trainer weet ik waarom zelfregie de basis is van een leven zonder complexe protocollen, het bijhouden van dossiers en langdurige gesprekken over de onderliggende oorzaak. Daarom willen professionals hun cliënten kortdurend, veilig en doelgericht helpen met hun mentale klachten. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je je gesprekken effectiever maken?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode