MatriXmethode ervaring

Wat is de ervaring met de MatriXmethode en hoe effectief is deze coachingstechniek als interventie? Er zijn diverse soorten ervaringsverhalen beschikbaar waarbij je ziet en ontdekt hoe deze methode werkt. 

Hieronder worden enkele ervaringen gedeeld, zodat je een indruk krijgt over deze methode.

Kort over de MatriXmethode

De coachingsinterventie op basis van coaching werkt doordat gebruikt wordt gemaakt van het praktische brein. Dit brein, dus niet het medische brein, wordt beïnvloed doordat de persoon met een mentale hulpvraag zelf aan zijn eigen 'knoppen draait'. Het is daarbij niet nodig dat de oorzaak van het probleem gedeeld hoeft te worden. De coach/professional stelt specifieke vragen, waardoor de persoon de eigen, interne processen in het brein zelf positief beïnvloedt.

matrixmethode ervaring

Toepasbaarheid bij gebeurtenissen in het verleden en in de toekomst

De MatriXmethode is breed toepasbaar, zowel bij problemen die in het verleden zijn ontstaan als bij doemscenario's die nu al zijn bedacht voor iets dat mogelijk gaat gebeuren. Ook dat maakt deze gesprekstechniek uniek en doelgericht inzetbaar.

Het is toepasbaar bij:

  • Emotionele problemen

Denk aan een angst, trauma en een onverwerkte emotie. Daarbij vindt er geen herbeleving plaatst. Ook hoeft de inhoud van het probleem niet gedeeld te worden.

  • Cognitieve problemen  

Voorbeelden van cognitieve belemmeringen zijn moeite met informatie onthouden, leren, stress en mentale overbelasting. Bij het toepassen van deze methode creëert de hulpvrager/cliënt een eigen, nieuwe strategie die handiger werkt voor hem of haar.

Ervaring met de gesprekstechniek

Omdat wij als MatriXmethode Instituut open en transparant zijn, delen we graag ervaringen van cliënten die het hebben ervaren en professionals die het toepassen. Vaak als iemand de methode ervaart, wordt inzichtelijk gemaakt wat het oplevert.

Een ervaring met de MatriXmethode deelt Adrie van der Wijst. Zij is POH-GGZ (Praktijkondersteuner van de huisarts) in Barneveld bij huisartsenpraktijk Abed. Ze weet wat de gesprekstechniek oplevert in haar praktijk. Want 80 tot 90% van haar cliënten hoeft niet te worden doorverwezen naar de tweedelijnszorg (psycholoog of psychiater).

Ze vertelt zelf haar belevenissen:

Niet alleen Adrie is enthousiast, maar ook cliënten en de huisarts Abed zelf. Ze zien de toegevoegde waarde van de methode. Ze willen hun ervaringen en resultaten delen omdat daardoor meer mensen geholpen kunnen worden in minder tijd. En uiteindelijk met minder kosten. 

Als namelijk veel mensen niet in trajecten of het 'systeem' terechtkomen, dan wordt voorkomen dat vele euro's worden uitgegeven aan interventies die wellicht wel tijdelijk helpen, maar niet op langere termijn. Het gebruik van medicijnen, moeilijke gesprekken en dure (tijdelijke) hulpmiddelen zijn daardoor minder nodig.

Diverse ervaringen van cliënten en professionals worden gedeeld in deze video:

Naast de ervaringen van professionals en cliënten, deelt ook een professional die de MatriXmethode toepast haar ervaringen. In haar praktijk maakt ze gebruik van deze coachingstechniek. Daarbij helpt ze diverse soorten cliënten met zowel emotionele obstakels en cognitieve problemen.

Ze deelt kort haar bevindingen:


Positieve en negatieve ervaringen

Tot nu toe zijn er geen negatieve ervaringen bekend nadat de MatriXmethode is toegepast. Wel is het mogelijk dat de cliënt moe kan zijn na een coaching. Dat komt doordat de cliënt zelf hard werkt om het probleem in zijn hoofd aan te pakken.

Een voorbeeld van de methode is dat er geen langdurige gesprekken nodig zijn. Het is daarbij vrij van complexe protocollen. Het verhaal van de cliënt hoeft niet gedeeld te worden en er vindt geen decompensatie plaats. Deze aanpak is onafhankelijk van medicatie of maandenlange trajecten.

Onderzoeksresultaten

Er bestaan diverse onderzoeken en onderzoeksresultaten over de effectiviteit van de interventietechniek. Wetenschappelijk onderzoek is nog niet gereed, maar wel zijn er diverse resultaten bekend die aantonen dat de methode positief effect heeft bij zowel cognitieve als emotionele klachten.

Bij dit interne onderzoek met 262 personen is getoetst of de methode effectief is bij:

  • Volle hoofden
  • Angsten voor iets dat in het verleden is gebeurd
  • Angsten voor iets dat mogelijk in de toekomst gaat gebeuren
  • Trauma's
  • PTSS
  • Leerproblemen
  • Stress

Dit zijn enkele resultaten, ook of het op langere termijn werkt:

ervaring en effectiviteit matrixmethode

ervaringen en effectiviteit matrixmethode blijvend resultaatErvaringen en effectiviteit MatriXmethode

De beleving van de hulpvrager

Een mentale hulpvraag heeft te maken met de innerlijke belevingen die iemand ervaart. De persoon zelf heeft daar zelf invloed op. Wel kan iets of iemand de gevoelens die de persoon ervaart veranderen. Dat proces wordt in het brein aangestuurd door interne processen. Op basis van die bevindingen vindt het gesprek plaats. En dat maakt dat de MatriXmethode doelgericht, kortdurend en veilig is.

Als een cliënt vertelt een vol hoofd te hebben, wekt dat een andere gevoel of gedacht op dan als iemand last heeft van een trauma. Er worden dan verschillende zintuigen geactiveerd die door het brein worden aangestuurd. En de enige die daar iets aan kan doen en (positief) veranderen, is de persoon zelf. De professional begeleidt, de cliënt gaat zelf aan de slag.

Ervaring met de MatriXmethode: conclusie

Er zijn diverse soorten ervaringen met de MatriXmethode bekend. Zowel van cliënten als professionals geven aan dat het succesvol toepasbaar is bij cognitieve en emotionele problemen. 

Er zijn geen negatieve ervaringen bekend, alleen dat de cliënt moe kan zijn na een sessie doordat iemand hard gewerkt heeft in het hoofd. Het is een interventie waarbij de cliënt zelf weer de regie krijgt over het eigen hoofd, zonder complex protocol en langdurige gesprekken.

------------ 

Ben je een professional en wil je het verschil maken? De MatriXmethode biedt een kortdurende, veilige en doelgerichte aanpak. Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat 80 tot 90% van de hulpvragers met deze gesprekstechniek de regie krijgen over hun eigen hoofd. Daarbij is het niet nodig om inhoudelijk te praten over de oorzaak van het probleem, een nare situatie te herbeleven of een complex protocol te volgen.

Ook interessant: 

Al sinds de ontwikkeling van mijn MatriXmethode vanaf in 1991 gun ik iedereen de regie over het eigen hoofd. Als bedenker, spreker, auteur en trainer heb ik een oplossingsgerichte coachingsinterventie ontwikkeld. Daarmee zie je binnen één tot drie sessies per hulpvraag een blije cliënt, zonder dat de onderliggende probleeminhoud besproken hoeft te worden. Met de duizenden professionals die mijn methodiek inzetten, maken zij nu het verschil in hun werk. Zie jij ook de meerwaarde? Ik train je graag.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je je gesprekken effectiever maken?

Ontvang kosteloos één van de digitale boeken of publicaties in je mailbox. Voorkom moeilijke, tijdrovende trajecten en protocollen die het gesprek complex maken.

Krijg meetbaar effectievere resultaten met deze unieke en veilige methode, zonder te worden belast met de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode