Welke interventies zet jij in in de zorg?

Interventietechnieken in de zorg (GGZ)

Wil jij één of meerdere interventietechnieken inzetten in de zorg (GGZ), zonder dat je belast wordt met de probleeminhoud? Wil je een gesprekstechniek beheersen die zonder dossiervorming zorgt voor het verkorten van de wachtlijsten? Maak dan gebruik van de MatriXmethode tijdens je interventiegesprekken.

Een kortdurende interventie die veilig toepasbaar is bij mentale klachten, zonder complex protocol of dossiervorming. Wil je dat ook?

Hoewel er veel verschillende interventiemethodieken worden toegepast in de zorg, zijn de meeste tijdrovend en afhankelijk van complexe protocollen. Dat kan anders. Want op dit moment zijn er honderden zorgprofessionals actief die met deze interventie werken.

interventietechniek-zorg

Uit onze ervaringen en die van de professionals blijkt dat vaak simpele mentale klachten binnen één tot drie gesprekken klachtenvrij zijn. Bij complexere hulpvragen is het mogelijk dat vijf tot acht gesprekken nodig zijn. De MatriXmethode is een hulpmiddel om sneller tot de kern van de hulpvraag te komen. Daardoor is iemand niet maandenlang of zelf jarenlang onder behandeling, maar slechts enkele dagen tot weken. De cliënt bedenkt en past zelf zijn eigen oplossing toe, dankzij de hulp van de zorgverlener.

interventietechnieken zorg

Het klopt dat er veel soorten interventies zijn die worden ingezet in onder andere de zorg, geestelijke gezondheidszorg en hulpverlening. Maar niet al die tussenkomsten of coachingstechnieken zijn even effectief. Vaak zijn tientallen sessies nodig om iemand te helpen. Daarbij blijft het probleem vaak zitten of wordt het zelfs erger. Een probleem is dat een cliënt soms moet wachten op hulp vanwege een wachtlijst.

Toch is het niet nodig om iemand met een mentaal probleem zo lang in een traject te houden. Er is goede hulp beschikbaar die in een korte tijd veel oplevert. Als de cliënt weet hoe hij of zij de regie krijgt over het eigen hoofd, zijn vele praatsessies en lange trajecten niet nodig. 

Ook deze cliënten en professionals hebben ervaren hoe effectief deze interventie is:

Doelgerichte interventiemethodiek in de zorg 

Sinds 1991 heeft Ingrid Stoop de interventiemethodiek 'de MatriXmethode' in ontwikkeling. In eerste instantie was haar methode vooral gericht op moeite met informatie onthouden en leerproblemen.

Al snel daarna zag ze dat ook emotionele problemen te maken hebben met mentale processen die de cliënt zelf kan beïnvloeden. Ze volgde studies, coachte duizenden cliënten in haar praktijk en leerden ze andere professionals haar methode. Daarbij staat de kracht van de verbeelding centraal.

interventietechnieken zorg

Het verschil met andere interventietechnieken is vooral dat de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden en gesprekken kortdurend zijn. Daarnaast is het voor zowel de zorgverlener als de patiënt of cliënt fijn dat er (tot nu toe) geen negatieve bijwerkingen zijn.

Ingrid wist de methode te ontwikkelen als een kortdurende, veilige interventie. Deze aanpak wordt nu serieus genomen in onder andere de zorg, jeugdzorg, hulpverlening en het onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling.

Interventietechniek inzetten

Wil je een interventie gebruiken die veilig toepasbaar is? En waarmee iemand met een specifieke hulpvraag binnen enkele gesprekken op de rit is? En jij meer werkplezier ervaart omdat je uit de probleeminhoud blijft?

Zet de eerste stap met een training over de MatriXmethode. Met deze interventiemethodiek help je je cliënt weer de regie te krijgen over zijn eigen hoofd. Zonder langdurige wachtlijst, complex protocol of belast te worden met de oorzaak van het probleem.

------------
Stel je eens voor dat je een unieke, doelgerichte gesprekstechniek beheerst die het minst tijdrovend is. Terwijl zonder complex protocol en dossiervorming je betere resultaten krijgt. En je niet belast hoeft te worden met de oorzaak van het probleem. Zou dat jouw werk leuker maken? Maak het verschil met de MatriXmethode als veilige, betrouwbare en meest breed toepasbare coachingstechniek bij mentale klachten.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode