Welke psychische stoornissen zijn er?

Welke psychische stoornissen zijn er?

Er bestaat diverse psychische stoornissen. De meeste ontstaan doordat iemand niet weet hoe denkprocessen zelf aan te pakken. Een cliënt heeft dan niet de regie over het eigen hoofd. Bijvoorbeeld als iemand een ongeluk heeft meegemaakt of last heeft van werkstress. 

Psychische stoornissen verminderen of voorkomen? Ontdek hoe de persoon zelf de regie krijgt over het eigen hoofd.

Met dat soort mentale problemen is er een oplossing die anders werkt dan reguliere methodieken. Ontdek de kortdurende interventie die direct resultaat oplevert en ook op lange termijn effectief is bij psychische hulpvragen.

Eigenlijk is de lijst van psychische problemen eindeloos. Bij de MatriXmethode onderscheiden we vaak twee type psychische stoornissen: IQ-gerelateerde en EQ-gerelateerde probleem. De eerste heeft vaak te maken met cognitie. De tweede heeft te maken met emoties en onverklaarbare (pijn)klachten.

Het kan ook zijn dat er een overlapping is van beide soort klachten. Want bijvoorbeeld een vol hoofd of stress kan een emotionele oorzaak hebben. Terwijl stress ook te maken hebben met een hoge werkdruk.

Cognitieve stoornissen:

 • ADHD
 • ADD
 • Autisme  
 • Depressie (kan ook een emotionele oorzaak hebben)
 • Dwangstoornissen
 • Concentratieproblemen 
 • Gebrek aan focus
 • Leerproblemen
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Informatie niet kunnen onthouden
 • Problemen met automatiseren
 • Stress, overspannenheid, burn-out
 • Onzekerheid
 • Overpresteren
 • Onderpresteren
 • Hoge prestatielat
 • Gevoel dom te zijn
 • Afgeleid zijn
 • Niet stil kunnen zitten
 • Anders dan anderen te zijn
 • Het niet te kunnen
 • Niks te kunnen
 • Minder zijn dan anderen
 • Gepest worden
 • Slaapproblemen
 • Bedplassen
 • Nachtmerries
 • Kort lontje 
 • Slecht presenteren
 • Slechte cijfers
 • Druk gedrag
 • Dromerig gedrag
 • Keuzestress

Emotionele problemen:

 • Angst en paniek
 • Eetstoornissen (kan ook een cognitieve oorzaak hebben)
 • Verslaving  (kan ook een cognitieve oorzaak hebben)
 • Posttraumatische stress-stoornis 
 • Niet-aangeboren hersenletsel
 • Aanranding en verkrachting
 • Agorafobie
 • Alcoholverslaving (kan ook een cognitieve oorzaak hebben)
 • Angst
 • Hoofdpijn
 • Tinnitus/oorsuizen
 • Onverklaarbare tintelingen
 • Faalangst
 • Angststoornis 
 • Anorexia (kan ook een cognitieve oorzaak hebben)
 • Antisociale-persoonlijkheidsstoornis 
 • Burn-out (kan ook een cognitieve oorzaak hebben)
 • Claustrofobie
 • Controledwang
 • Onverwerkte emoties
 • Geweld
 • Overval
 • Overlijden
 • Dierenangst (dat kunnen er honderden zijn)
 • Sociale fobie
 • Rijangst
 • (V)echtscheiding
 • Virusangst
 • Bindingsangst
 • Verlatingsangst
 • Agorafobie
 • Paniekstoornis
 • Vliegangst
 • Claustrofobie
 • Smetvrees
 • Angst voor clowns
 • Smetvrees 
 • Angst om over te geven
 • Faalangst (ook bij IQ) 
 • Angst voor groenten 
 • Angst voor aardbevingen
 • Angst voor de dood
 • Prestatie-angst
 • Prestatiedruk 
 • Presentatie/podium-angst
 • Angst voor ontslag
 • Trauma's (dat kunnen er honderden/duizenden zijn)
 • Rouwverwerking
 • Minderwaardigheidscomplex
 • Negatief zelfbeeld
 • Verdriet
 • Eenzaamheid
 • Frustratie
 • Irritatie
 • Boosheid
 • Straatvrees
 • Seksueel misbruik
 • Agressie
 • Slaapproblemen
 • Misofonie 
 • Eetproblemen 
 • Verslavingen (alcohol, roken, drugs, werk) 
 • Anorexia 
 • Eetbuistoornis of eetstoornis
 • Dissociatie
 • Dwanggedachten
 • Faalangst (kan ook een cognitieve oorzaak hebben)
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Herfstdepressie
 • Werkstress
 • Hoogtevrees
 • Misofonie
 • Perfectionisme
 • Piekeren
 • PTSS Psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing
 • Rijangst
 • Slapeloosheid 
 • Sociale-angststoornis 
 • Somberheid 
 • Specifieke fobie 
 • Stemmen horen 
 • Verzamelstoornis
 • Vliegangst 
 • Winterdepressie 
 • Zelfbeschadiging
 • Zelfdoding
 • Zomerdepressie

Het bovenstaande overzicht geeft weer dat er veel verschillende mentale problemen zijn. En alsnog is dat niet de volledige lijst. Hulpvragen kunnen nog specifieker worden beschreven. 

Wel is het zo dat al deze soort hulpvragen ontstaan doordat iemand unieke, eigen denkprocessen in het hoofd ervaart. Daarbij is de verbeeldingskracht heel belangrijk.

In de video krijg je een korte uitleg wat de methode inhoudt, hoe het werkt en waarom professionals het toepassen in hun gesprekken:

Eigen regie staat centraal

De MatriXmethode is een interventie die anders is dan andere therapieën of methodieken. Bij deze methode gaat het er om dat de cliënt (de persoon met een specifieke hulpvraag) de regie krijgt over zijn eigen hoofd. Zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden, een herbeleving plaatsvindt of iemand langdurig in een traject hoeft te zitten.

Iedereen met een mentale hulpvraag heeft de eigen, unieke oplossing

Ingrid Stoop heeft deze interventie in ontwikkeling sinds 1991. Dankzij jarenlange ontwikkelingen is het nu zo krachtig en breed toepasbaar. Heb je het zelf al eens ervaren? Of zie je de toegevoegde waarde om psychische stoornissen aan te pakken zonder dat de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden?

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij psychische stoornissen, mentale blokkades en belemmeringen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend: 

Klachten MatriXmethode


Ook is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten. 

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethode

Tot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting:

Onderzoek effectiviteit MatriXmethodeUiteraard zijn bovenstaande onderzoeksresultaten waardevol. Maar wat ook waardevol is, is als anderen zelf over de interventie en hun successen vertellen. Die ervaringen laten zien dat de toepasbaarheid van de interventie daadwerkelijk doeltreffend is bij psychische stoornissen en mentale hulpvragen:

Conclusie: Welke psychische stoornissen zijn er?

De lijst van psychische stoornissen is eindeloos. Ook komen er dagelijks nieuwe problemen bij, zoals nieuw soort angsten of trauma's. Het feit is dat psychische problemen denkprocessen zijn die iemand zelf ervaart op de eigen manier. Als iemand niet de regie heeft of krijgt over het eigen hoofd, kan het probleem maanden tot jaren in het hoofd blijven zitten. 

Een interventiemethode die helpt is de MatriXmethode. De professional begeleidt de cliënt om zelf de eigen oplossing te bedenken en toe te passen. Het doel is om de regie te krijgen over het eigen hoofd. Zonder dat de probleeminhoud besproken hoeft te worden met de coach, zorg- of hulpverlener.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode