Verzuimpreventie

In organisaties wordt veel geld uitgegeven aan verzuimpreventie. Ook worden er hoge investeringen gedaan voor verzuimreductie. Hoe langer een medewerker niet in staat is om te werken, hoe hoger de kosten zijn. Gemiddeld kost ziekteverzuim 250 euro per dag per medewerker. 

Iemand die last heeft van psychisch ziekteverzuim is soms weken tot maanden niet in staat om te werken. Een effectieve interventie waarmee de medewerker weer snel op de rit is, is voor de organisatie en de persoon zelf van belang. Dus wat is een manier om verzuim preventief aan te pakken? En is die effectief, ook op lange termijn? Onder andere op die vragen krijg je antwoord in dit artikel.

Verzuimpreventie betekent dat er manieren worden ingezet om verzuim te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld psychisch verzuim zijn. Iemand kan door middel van een hoge werkdruk in een burn-out raken of mentaal overbelast raken. Daarom is het zinvol om zulke problemen te voorkomen. Daarmee verminder je hoge verzuimkosten en ben je langdurige uitval voor.

Vaak worden er tips en adviezen gegeven van professionals om cliënten mentaal sterker te houden. Helaas wordt niet gevraagd hoe de persoon zelf zijn eigen hoofd (handiger) kan regisseren om zo rust in het hoofd te krijgen. Het effect van zulke goedbedoelde adviezen is vaak slechts tijdelijk zinvol, waardoor de kans op terugval groot is. Kijk maar naar de huidige wachtlijsten en langdurige trajecten die er momenteel zijn. Beter is om de persoon met een hulpvraag de tools te geven om zijn eigen mentale hulpvraag aan te pakken op zijn eigen manier.. Hoe je dat realiseert, wordt in dit artikel beschreven.

Problemen voorkomen is natuurlijk altijd beter dan achteraf genezen. Bijvoorbeeld bij psychisch ziekteverzuim. Er wordt vaak pas aan de bel getrokken en hulp ingeschakeld als het al te laat is. Dus hoe voorkom je verzuim en wat is daarvoor nodig?

Het zal een individueel persoon (met een hulpvraag) goed doen als hij of zij weet hoe de eigen denkprocessen in het hoofd werken. Dat hoeft niet op een theoretisch onderbouwde, complexe manier. Wel kan ieder individu op een praktische wijze zelf zijn eigen hoofd denkbeeldig structureren. Door specifieke vragen te stellen aan de persoon zelf, ontdekt en past de cliënt zelf een eigen strategie toe die logisch is. Veel mensen zijn met deze vorm van gespreksvoering niet bezig. Toch is dat een effectieve manier om verzuim te verminderen én te voorkomen.

Er zijn diverse voorbeelden te bedenken om verzuim preventief aan te pakken. Naast protocollen en interventietechnieken is een manier om het hoofd op te ruimen vaak de eerste stap. Een vol hoofd kan namelijk te maken hebben met stress-gerelateerde problemen. Dat kan komen door werk, maar ook vanwege privé-omstandigheden. Beiden hebben te maken met mentale processen die iemand op zijn eigen manier ervaart. 

Met het MatriXhoofdopruimmodel wordt een eigen manier bedacht en toegepast om cognitieve en emotionele onderwerpen handiger in te richten in het hoofd. Een trauma kan bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op iemands functioneren. Hoewel vaak liever niet over de traumatische gebeurtenis wordt gesproken, blijft het probleem in het hoofd zitten. Door het hoofd eerst op te ruimen en visueel de informatie structureel te orderen, kan de emotionele lading sneller worden verminderd.

Welke tips zijn nuttig om een effectief verzuimbeleid te creëren? Wat kan je wel doen en wat wordt aangeraden om vooral niet te doen? Enkele voorbeelden:

Wat niet te doen?

 • Tips van een opvolgen: vaak geeft advies van anderen wel nuttige inzichten, maar de persoon zelf moet er zelf wat mee doen
 • Praten over het problemen: soms geeft praten wel een opgelucht gevoel, maar het echte probleem blijft in het hoofd zitten
 • Medicatie of genotsmiddelen gebruiken: hoewel het gebruik van drugs (daar horen ook legale vormen van drugs onder) vaak worden ingezet, maakt het mensen afhankelijk en zelfs verslaafd
 • Afleiding zoeken: sporten, de muziek hard aan zetten, boodschappen doen zijn manieren om even niet aan een bepaald probleem te hoeven nadenken. Maar als je er wel weer aan denkt, is de lading nog steeds aanwezig of zelfs verergerd

Wat wel te doen?

Verzuim preventief aanpakken is mogelijk als mensen de regie krijgen over hun eigen denkprocessen. Daarmee wordt bedoeld: weet hoe je je eigen hoofd denkbeeldig indeelt op een manier die voor jou werkt. Zo doe je dat:

 • Ruim denkbeeldig je hoofd op: onthoud en vind informatie terug op een manier die bij jou past
 • Krijg de regie over je eigen hoofd: weet hoe je informatie handiger onthoudt en emotionele hulpvragen blijvend neutraliseert
 • Bedenk en pas een eigen strategie toe die wél voor je werkt: vergeet tips en adviezen van anderen, ontdek zelf een manier die bij je past en waar jij je goed bij voelt

Een veelgebruikt model dat te maken heeft met de eigen regie is het MatriXwerkmodel. Met dit model wordt duidelijk hoe de interventie werkt bij mentale hulpvragen. Als je begrijpt hoe dit model werkt, dan weet je wat een oplossing kan zijn voor psychisch ziekteverzuim.

Drie fases spelen een rol: het sensorisch geheugen, het werkgeheugen/kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen. De MatriXmethode als interventie wordt toegepast bij psychische problemen die zijn onthouden in het langetermijngeheugen.

Dit model wordt uitgelegd in een korte video:

Na de training weten professionals hoe dit werkmodel te gebruiken in gesprekken. Het zorgt vaak ervoor dat cliënten begrijpen hoe denkbeeldig hun hoofd werkt. Ook wordt visueel duidelijk gemaakt hoe de hulpvraag in het langetermijngeheugen met de MatriXmethode wordt aangepakt.

Met deze interventie worden (ineffectieve) gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Er zijn diverse manieren om verzuim preventief aan te pakken. Adviezen en tips worden vaak gegeven, hoewel op langere termijn het verzuim niet minder hoeft te zijn. Beter is om de persoon zelf de tools te geven om preventief verzuim aan te pakken. Een manier om dat te realiseren is door gebruik te maken van modellen, zoals het MatriXhoofdopruimmodel. Daarmee krijgt de persoon zelf inzichten hoe denkbeeldig zijn eigen hoofd werkt. Met die kennis kunnen mentale problemen worden voorkomen en het verzuim aanzienlijk worden verlaagd.

------------
Stel je voor dat je een gesprekstechniek beheerst die direct de onderliggende oorzaak van het probleem aanpakt. Zonder dat jouw hoofd vol raakt doordat je steeds andermans probleemverhaal aanhoort. Zou dat jouw werk effectiever en prettiger maken? Met deze unieke, breed toepasbare interventie krijg je direct blijvend resultaat. Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode